ID Name Age City Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan-20 Total
20000 Anuradha Madgundi 52 Solapur 0 0 0 0 60 27 27 114
20007 Rohini Harishchandra Mankame 70 panvel-nire 0 0 0 0 0 0 0 0
20008 Sau Preeti Dhiraj Bhavsar 40 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
20009 Sunita umrikar 52 Aurangabad 0 30 30 40 40 0 0 140
20010 Asha Sudarshan 55 Chitradurga 0 0 120 0 30 0 0 150
20011 Dinkar Aanant Aalavni 72 p 0 0 0 0 0 198 149 347
20012 Vasant Apte 76 Bhilai 474 777 766 558 174 1067 941 4757
20013 Sau. Anagha Durgaprasd Kulkarani 40 Udgir 62 62 60 62 60 62 62 792
20014 Renuka K 40 Banglore 0 0 0 0 0 0 0 0
20015 Kavitha R 41 Bangalore 0 0 0 0 0 0 41 41
20017 Yogesh Tanaji Kumbhar 42 Govandi - Mumbai 0 0 0 0 0 0 21 21
20018 Renuka K 40 Bangalore 0 0 0 0 0 0 51 51
20019 Suma Nagaraju 47 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 Ram Vishnu Khawse 59 Amaravati 175 311 282 311 102 349 0 1698
20026 Sandhya D Hegde 67 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
20027 Mukta Sarpotdar 58 Mumbai 0 0 0 15 28 38 53 134
20029 Swati Vyavahare 60 Nasik 0 0 0 0 60 0 0 60
20030 Jyotsna Waghmare 60 Nasik 0 0 0 0 60 0 0 60
20031 Rajani Ghorpade 65 Sion Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
20032 Prabhakar Shanbhag 65 Borivali Mumbai 0 0 0 0 0 180 481 661
20033 Pratibha Shanbhag 62 Borivali Mumbai 0 0 0 0 0 48 93 141
20036 Viswas Kulkarani 62 Nashik 0 0 0 0 0 111 0 111
20037 Kamal Bajarang Shejaval 60 Masur 0 0 0 0 0 0 0 0
20038 Alaka Gundevar 62 Barshi 0 0 0 0 0 35 0 35
20039 Savita Hatolkar 62 Barshi 0 0 0 0 0 48 0 48
20040 Sangita Chandrakant Pardeshi 44 Indapur 31 31 30 31 30 25 0 208
20041 Mangal Galande 50 Indapur 62 62 60 62 60 62 0 428
20042 Sulabha Babaji narkar 70 Mumbai 0 0 0 0 0 39 0 39
20043 Jayshree Pandit 61 Dombivali 31 31 30 31 30 31 31 396
20044 Sunanda Kulkarani 60 Barshi 0 0 1001 1008 700 0 0 2709
20046 Kashibai Jagdale 60 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0
20047 Meena Pandit 70 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0
20048 Geeta Dhale 48 Barshi 0 0 0 0 0 31 0 31
20049 Sulabha Kulkarni 60 Barshi 0 0 0 0 0 62 0 62
20050 Pramila Aastekar 60 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0
20051 Vishnusahastrnam Group 60 vita 0 0 0 0 300 23 54 377
20052 Geeta Pralahd Gharpure 60 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
20053 Swati Subash Dange 63 Buldhana 0 0 0 0 0 0 0 0
20054 Vinayak Karbelkar 60 Ratngiri 0 0 0 0 0 0 0 0
20055 Dattatrya Bhambare 68 shrirampur 0 0 0 0 0 0 148 148
20056 Deepa Bhambare 60 Shrirmpur 0 0 0 0 0 0 60 60
20057 Ujwala Vivek dhore 43 Narayangaon 0 0 0 0 0 0 50 50
20060 Pooja kulkarni 26 Indi 0 0 0 0 0 0 0 0
20065 Manjusha Lahu Khaladkar 52 Barshi 0 0 0 0 0 31 0 31
20066 Nita Deshpande 42 Barshi 0 0 0 0 0 65 0 65
20067 Ashok Anantrao Patil 44 Barshi 0 0 0 0 0 30 0 30
20068 Pratibha Dhopate 55 Barshi 0 0 0 0 0 35 0 35
20069 Dhanashri Prasad Erasang 36 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0
20070 Vidya Suresh Vidya 72 Thane 0 0 0 0 24 0 100 124
20071 Madhav Gad 63 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0
20073 Sau Jayashri Shrikrishna Kajrekar 65 Cambridge - Canada 0 0 0 0 25 31 31 87
20075 Suvidha Suresh Joshi 56 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0
20079 Sham Kadam 50 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0
20080 Manasi lele 61 Pune 0 0 0 0 30 360 0 390
20082 Satish R Kavishwar 66 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
20084 Sushila Subhash Sawant 54 Solapur 30 30 30 30 30 39 35 224
20086 Suhas Vasant Sohoni 56 Satara 0 0 0 0 0 11 0 11
20087 Anjali Suhas Sohoni 53 Satara 0 0 0 0 0 14 0 14
20088 Nagarbai Sopan Waghmare 63 Solapur 0 0 0 0 50 150 0 200
20089 Rukmini Kuber Pawar 60 Solapur 0 0 0 0 16 20 0 36
20090 Vaishali Shete 53 Solapur 62 62 60 62 60 62 62 674
20091 Mrudula Madhav Sahastrbuddhe 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20092 Sandhya Arun Tanksale 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20093 Sheshadhri Bhajana Mandali -CO Pream Gopal 2 Huliar - Karnatak 6000 8000 15000 17000 14000 0 0 70800
20094 Dipali Dinesh Joshi 61 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20095 Sneha Mukund Panditrao 53 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20096 Jayshri Jaysingrao Kadam 60 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 55 55
20097 Lila Deshpande 65 kharadi 0 0 0 0 0 0 0 0
20098 Nalini Ponkshe 70 Goregav 0 0 0 0 0 0 0 0
20103 Snehal Nadkarni 68 Goregav 0 0 0 0 0 0 0 0
20106 Vaishali Tirodkar 71 Goregav 0 0 0 0 0 0 0 0
20108 Vijaya Bhat 68 Goregav 0 0 0 0 0 0 0 0
20109 Sushama Sudhir Vaidya 50 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0 0
20111 Sau. Aparna Abhay Joshi 65 Goregav 0 0 0 0 0 0 31 31
20113 Sarala Ashtaputre 70 Alandi 31 31 30 31 30 0 0 183
20115 Vivek Kondaji Dhore 54 Warulwadi Narayangaon 0 0 0 0 0 0 0 0
20120 Swati Prasnna Jogalekar 50 vita 0 0 0 0 0 33 31 64
20121 Pratibha Prashant Kulkarni 55 vita 0 0 0 0 0 27 29 56
20122 Suchita Nilkhand Bhasme 60 vita 0 0 0 0 0 341 65 406
20123 Kusum Bhasme 55 vita 0 0 0 0 0 68 66 134
20124 Vijaya Dilip Bhasme 55 vita 0 0 0 0 0 60 58 118
20125 Rajeshri Ramchandra Bhasme 60 vita 0 0 0 0 0 23 62 85
20126 Shubhngi Sanjay Bhasme 60 vita 0 0 0 0 0 62 29 91
20127 Madhri Manoharrao Kadam 60 vita 0 0 0 0 0 26 29 55
20128 Sulabha Narhar Daphale 55 vita 0 0 0 0 0 21 31 52
20129 Swapanli Amit Gumaste 55 Vita - Sangli 0 0 0 0 0 21 29 50
20130 Rekha Narayan Shinde 62 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
20131 Surekha hariharrao kshirsagar 59 Latur 0 0 0 0 0 0 0 0
20134 vijaya Wattamwar 68 Parbhani 90 90 90 90 90 0 0 450
20135 Amita Rane 57 Mumbai 0 0 0 0 40 0 0 40
20136 Jayshree sunil rao kulkarni 43 Aurangabad 0 0 0 0 0 150 71 221
20137 Mrs Supriya Suresh Kulkarni and group 60 Thane west 0 0 0 0 0 225 0 225
20139 Naimittik Avartane Group - Diwali / Mangal Karyalay 0 Miraj 10 20 0 5741 0 0 0 13771
20143 Shobhna Patil 50 NAGPUR 0 0 0 0 0 0 0 0
20145 Savitha 40 Bangalore 0 0 0 0 0 0 8 8
20147 sudhir Vinayak Karambelkar 65 Ratngiri 0 0 0 0 108 101 93 302
20148 urmila mai 50 palghar 0 22 60 62 60 54 60 318
20149 Joyti Deepak Kale 53 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0
20150 Anil Marathe 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20151 Sunanda Deshmukh 68 Dombivli 0 0 0 0 0 143 0 143
20152 Pallavi Prasad Kulkarni 28 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20155 Vijaya Choudhary 63 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
20156 Shubhangi Terwadkar 54 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20158 Ashivini Kulkarni 65 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20159 Neela Kulkarni 65 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20173 Sau. Prema Khanderav Kulkarni 70 New Panvel 0 0 0 0 0 0 0 0
20174 Sau. Rekha Dilip Danve 63 New Panvel 0 0 0 0 0 0 110 110
20175 Sau. Chandrakala Ramchandra Patil 62 New Panvel 0 0 0 0 0 0 0 0
20176 Lata phalle 67 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20177 Savita Phadke 70 Thane west 0 0 0 0 0 0 0 0
20179 sabnis snmita(group) 63 Satara 0 0 315 811 781 710 0 2617
20183 Lalitha Ganesh 71 mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
20186 Dattrya Gaykwad 63 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
20187 Bhageshri Balchandra Bapat 81 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20189 Anitha Jayprakash 52 Arakalgudu 0 0 0 0 0 0 24 24
20191 Shruti Srikant 34 Chikmaglur 0 0 0 0 0 0 80 80
20192 Sneha 31 Chikmaglur 0 0 0 0 0 0 0 0
20193 Mamata Baliga 46 Chikmaglur 0 0 0 0 0 2 0 2
20194 Rekha 43 Bhadravati 0 0 0 0 0 0 0 0
20195 Gayatri Bhajana Mandali 60 Bhadravati 0 0 0 0 0 0 543 543
20196 Rajani Ajapura 38 Davangeri 0 0 0 0 0 0 0 0
20197 Devi Kannica Bhajana Mandal 60 Pavagad 0 0 0 0 0 0 770 770
20198 Veena Raj AN 57 Chikmaglur 0 0 0 0 0 0 70 70
20199 Chandrakala Rajshekar 57 Banavara 0 0 0 0 0 0 31 31
20200 Smita Deepak Rajopadhe 58 vita 428 62 60 60 62 0 0 672
20201 Prabha Vijay Shaligram 70 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20202 Ashwini Anat Sathe 68 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20203 Sushila CD 48 Shira 0 0 0 0 0 0 0 0
20204 Sahana A 26 Bellary 0 0 0 0 0 0 0 0
20205 Sudha PS 43 Madhukaribidi 0 0 0 0 0 0 0 0
20207 Sujata KH 56 Bangalore 0 0 0 0 0 0 25 25
20208 Dilip Dattatray Joshi Tickotikar 61 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0
20210 Yogesh Dilip Joshi Tickotikar 32 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0
20212 Niranjan v k 47 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0
20214 Pushpalatha 54 Arakalagudu 0 0 0 0 0 0 25 25
20215 K g bhagyalakshmi 54 Bangalore 0 0 0 0 0 0 30 30
20216 R D nagaleela 42 Davanagere 0 0 0 0 0 0 0 0
20217 Anitha 43 Bhadravathi 0 0 0 0 0 0 31 31
20218 Chitra joshi 66 Mumbai 0 0 0 0 0 0 101 101
20219 Aparna Abhyankar 70 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20220 Lata Badarish 55 Bhadravati 0 0 0 0 0 0 22 22
20221 KR Asha 43 Davangeri 0 0 0 0 0 0 25 25
20222 Ranjita 32 Bangalore 0 0 0 0 0 0 24 24
20223 Seema Shindikar 70 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20224 Prajakta prakash Takale 58 Chipalun 0 0 0 0 0 0 0 0
20225 Nilima Prakash Kulkarni 54 panvel 0 0 0 0 0 33 0 33
20226 Sushila Nadkarni 75 Dombivili (East) 0 0 0 0 90 120 120 330
20227 Aparna N.Sheth 45 Dombivili (East) 0 0 51 101 91 68 48 359
20229 Nilam More 73 Dombivili (East) 0 0 0 0 0 0 0 0
20230 Sushma Kulkarni 71 Dombivili (East) 0 0 0 0 0 0 60 60
20234 Vidya Nilkanth Karambelkar 67 Dombivali 20 31 30 31 30 31 31 204
20235 Manisha Yishanpayan 70 Pune 0 0 125 125 125 125 93 593
20241 Gayatri kulkarni 39 Bailhongala 0 0 0 0 0 13 74 87
20243 Meena Kulkarni 67 Sangli 0 0 0 0 0 0 138 138
20244 Sau. Ulka Vijay Chavan 64 Thane 0 0 0 0 0 0 108 108
20252 shakuntala fegade 56 palghar 0 0 0 0 54 54 60 168
20253 Kishore Kashinath Shinde 36 Karad 0 0 0 0 0 0 62 62
20254 Vrshali Sanjay Joshi 47 lonand 0 0 0 0 0 0 60 60
20255 Anita Ajit Doshi 51 Lonand 0 0 0 0 0 0 31 31
20256 Smita C Kale 58 Lonand 0 0 0 0 0 0 50 50
20258 Madhavi Shyam Karambalikar 49 Lonand 0 0 0 0 0 0 0 0
20259 Chhaya Prakash Doshi 64 Lonand 0 0 0 0 0 0 62 62
20264 Sukanya 63 Bhadravati 0 0 0 0 0 0 31 31
20267 Savita MN 45 Shivamogga 0 0 0 0 0 0 0 0
20269 Suma 45 Shivamogga 0 0 0 0 0 0 32 32
20270 Laxmidevi Lingabhairachar 63 Banavara 0 0 0 0 0 0 0 0
20271 Gayatri Ashok Joshi 60 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0
20272 Shantala TR 43 Tipatur 0 0 0 0 0 0 30 30
20273 DA Suryakumari 64 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0
20274 Vimal Vilas Metake 52 Barshi 0 62 60 0 0 0 0 122
20276 Bharti P doshi 61 lonand 0 0 0 0 0 0 31 31
20277 Sulabha Sharad Kale 76 Amaravti 0 0 0 0 0 0 121 121
20281 Vindana Jijay Ganpule 69 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20282 Joyti Prakash Sakhdev 68 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20287 Mauli Seva Mandal Lohegaon C/O Yogesh Desai 31 Lohegaon Pune 404 395 242 146 306 311 162 3215
20290 Suresh moreshwar utpad 74 Pandharpur 0 0 0 20 120 124 0 264
20291 Swapna 40 Shirguppa 0 0 0 20 40 74 60 194
20293 Lakshmi Vishwanath KGN Group 58 Kunigal 0 0 0 0 0 480 2712 3192
20294 Sheela Dodmani 59 Dharawad 0 0 0 0 0 0 20 20
20296 Manipriya 39 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0
20299 Varsha Sanjeev Joshi 54 Dombivali 0 0 0 0 0 20 0 20
20304 Kamal Walvekar 70 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20308 Sunita satish kulkarni 56 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20317 Gayatri Anant Pai 62 Dahisar 0 0 0 0 0 0 0 0
20325 Sunanda S Lohokare 75 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0
20333 nirmala bhaskar patil 60 amaravati 0 0 0 0 0 0 0 0
20336 Mrs Meenu Kshirsagar 62 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
20338 Pradyumna 28 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20339 Varsha Shivajirao saraf 49 Hingoli 0 0 0 0 0 0 0 0
20345 Madhuri 53 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0 0
20346 Ashok bhide 66 Thane west 0 0 0 0 0 0 0 0
20347 jyothi giri 42 hasan 0 0 0 0 0 0 0 0
20349 Sangeeta Pardeshi 44 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
20352 Asha Balkrishna Puri 46 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
20356 Sarita Sumant Barve 59 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0
20357 Vidya pahade 63 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
20358 Shubhangi pathak 60 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
20359 Ragini baxi 55 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
20367 Rekha Godambe 62 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
20369 Jayshri Chandrakant Godale 59 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20371 Madhavi Khopkar 52 Chinchwad 0 0 0 0 0 0 50 50
20372 Nanda Shahaji Waghmare 55 Solapur 0 0 0 0 0 150 31 181
20374 Chitra Ambads Homkar 54 Solapur 0 0 0 0 0 211 725 936
20375 Manisha Dashrath Kothe 56 Solapur 0 0 0 0 0 5 30 35
20376 Sunanda Shamrao Dixit 52 Solapur 0 0 0 0 0 30 5 35
20377 Gouri Vyanktesh Hallur 57 Solapur 0 0 0 0 0 5 10 15
20378 Shakuntala Amogh Mane 53 Solapur 155 155 155 155 155 155 100 1960
20379 Mangala Manik Shekdar 58 Solapur 0 0 0 0 0 20 30 50
20383 Sanjeev Ramchandra Joshi 57 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0
20385 Ramesh 51 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
20387 VIVEK GOVIND KUVALEKAR 59 SOLAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0
20389 VIVEK GOVIND KUVALEKAR 59 SOLAPUR 0 0 0 62 60 148 62 332
20391 Madhuri Bhosale 52 Solapur 0 0 0 0 0 62 30 92
20394 Madhuri Bhosale 52 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
20397 Rupali muthal 40 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
20399 Gayatri Venu 63 Mysore 0 0 0 0 0 0 0 0
20400 Nagaveni 62 Amratur 0 0 0 0 0 0 80 80
20401 Shanta Lakshmi 73 Chikmagaluru 0 0 0 0 0 0 25 25
20402 LR Indira Murthy 65 Bhadravati 0 0 0 0 0 0 30 30
20403 Padmalata R shety 63 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0
20408 Manasi makrand Deshpande 30 Chinchwad pune 0 0 0 0 0 0 62 62
20418 Anuradha Pathak 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20432 Shubhada Dhananjay Gorhe 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20433 Purushottam pathak 62 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
20435 Rekha Anand moolya 52 Mangalore 0 0 0 0 0 0 0 0
20438 Shubhangi Y. Kulkarni 66 Pune, Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
20440 Sangita Wani 72 Panvel 0 0 0 0 0 0 0 0
20441 Vidula Kulkarni 60 Solapur 31 31 30 31 30 31 0 365
20443 Shraddha Patwardhan 50 Sangli 0 0 0 0 0 0 10 10
20445 Prakash Dhindiram Akkiwade 72 Dhavali(Miraj) 0 0 0 0 0 0 0 0
20447 Uday Kulkarni 52 Solapur 0 0 0 0 0 0 30 30
20448 Parinita Kulkarni 42 Solapur 0 0 0 0 0 0 30 30
20450 Ulhas kulkarni 55 Solapur 0 0 0 0 0 0 30 30
20451 Vyankatesh Kulkarni 22 Solapur 0 0 0 0 0 0 30 30
20453 Rina Nandu Narvayye 30 Solapur 0 0 0 0 0 41 35 76
20455 Sushama Panase 60 Pune 0 0 0 0 11 60 0 71
20456 Madhuri Kulkarni 62 Solapur 0 0 0 0 108 11 0 119
20458 Swagata Joshi 42 Solapur 0 0 0 0 0 30 0 30
20459 Shubhangi Pramod Kulkarni 61 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
20461 Padmaja Deshpande 55 Solapur 0 0 0 0 30 31 30 91
20463 Surekha Shamkar Topkar 61 Sangli 0 0 0 0 77 96 0 173
20465 Malashree vinchure 65 Pune chinchwad 0 0 0 0 0 0 0 0
20466 Narayan Dattopant Deshpande 62 Parbhani 31 31 30 31 30 31 31 337
20467 Vaishali Vinayakrao Rahegaonkar 66 Parbhani 31 31 30 31 60 62 0 426
20468 Gangabai Prabhakarrao Kulkarni 70 Parbhani 0 0 0 0 60 60 0 120
20469 Sangita ramesh devale 66 Alibag 0 0 0 0 0 25 62 87
20472 Santosh Kulkarni 45 Solapur 0 0 0 0 0 62 60 122
20474 Santosh Kulkarni 45 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
20476 Muralidhar Balvant Muzumdar 65 Panvel 0 0 0 0 0 60 0 60
20478 Rohini Ashok muzumdar 60 Solapur 0 0 0 0 0 62 0 62
20479 Geeta dilip joshi 64 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20480 Ulakka Yavankar 49 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0
20481 Bhagavan Risbud 54 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0
20482 Rohini Gundewar 60 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0
20483 Vasudha Thakur 55 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0
20484 Anna Kurulkar 78 Karkamb 0 0 0 50 50 50 0 150
20485 Anjali Patil 62 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0
20486 Prakash Deshpande 62 Solapur 0 0 0 0 0 0 99 99
20487 Nilima Kulakarni 55 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0
20488 Sunita Sahastrabhdhe 73 kirloskarwadi 0 0 0 0 0 0 0 0
20489 Madhuri tate 47 Miraj 0 0 0 0 0 1212 151 1363
20491 Ursula Pandurang Kulkarni 50 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20493 Running Vitthal Deshpande 50 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20494 Pankaj Gunjal 20 Shrirampur 0 0 0 0 0 0 0 0
20496 Sushama Subhash Mirajkar 57 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20501 Neeta Kulkarnii 52 Bidar. 0 0 0 0 0 0 32 32
20502 Meenakshi Laghate 55 Borivali Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
20504 Vinod Bhalekar 38 Nagar 0 0 0 0 0 0 0 0
20510 Dnyaneshwar Balakrishna Gaikwad 45 Pashan 0 0 0 0 0 0 0 0
20513 Geeta Cukkemane 60 Pune 31 31 30 31 30 31 31 396
20514 Krushnamurti Shrinivas Rao 67 Kalyan 0 0 0 0 0 0 150 150
20515 Shashikala Suresh Patil 67 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
20516 Medha Date 54 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 123 123
20521 Achyut vinayk dhekane 69 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20526 Aeating Kulkarni 38 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20527 Shriram Apte 60 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20528 Sangita Umesh Shenai 42 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20529 Sangita Umesh Shenai 42 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20530 Dilip L. Utekar 67 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0
20533 SATISH CHANDRAKANT PARADKAR 59 MULUND,MUMBAI 0 0 0 0 0 0 30 30
20535 Bharati Shelar 67 Solapur 0 0 0 62 60 62 62 246
20536 Kalpana Redekar 59 Solapur 0 0 0 0 0 15 22 37
20538 Mangala Gumdel 53 Solapur 0 0 0 0 0 15 30 45
20540 Shakuntala Bankar 62 Solapur 0 0 0 60 105 74 0 239
20542 Varsha P Keskar 50 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
20545 Pande omkar 22 Nagpur 0 0 0 0 0 0 31 31
20547 Shakuntala shanke 63 Akola 0 0 0 0 0 0 31 31
20559 Snehal R.Paranjpe 53 Mangaon 0 0 0 0 0 0 0 0
20560 Rajni Mhaisekar 61 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
20567 Yogesh Bhosekar 44 Chinchwad pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20581 Mangal kulkarni 56 Aurangbad 0 0 0 0 0 0 0 0
20589 Gyatri vaze 26 Miraj 0 0 0 0 0 360 0 360
20593 Jayashri Pramod Joshi 58 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
20594 Sunita Moreshwar Deodhar 72 Pandharpur (Isbagi) 0 0 0 0 0 0 0 0
20595 Sunita Sitaram Kulkarni 73 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20596 Sudha Walimbe 78 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
20597 Suhasini Hasabnis 47 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20598 Suvarna Arvid Dongare 48 khanpur 0 0 0 0 0 10 0 10
20600 Shrikant Kadam-patil 53 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0
20605 Sumant Chintaman Barve 68 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20622 Pratibha Bodas 65 Khopoli 0 0 0 0 0 0 0 0
20626 Seema Pathare 62 Malad Mumbai 0 31 30 25 30 31 0 147
20630 Sandha Surangan Erande 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20631 Dhanshri Dhanjay Phutane 63 pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20632 Jayshri Hemant kulkarni 63 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20634 Anand potadar 36 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20635 Aaruna Arun Khadilkar 71 Pune 0 0 0 0 0 0 730 730
20636 Sandip Anat Bajwe 57 Mumbai 0 0 0 0 0 0 56 56
20639 Minakshi Ramesh Toke 61 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
20642 Anusuya 61 Chitradurga 0 0 0 0 0 0 28 28
20643 Gayatri A N 57 Chitradurga 0 0 0 0 0 0 26 26
20644 Savita suresh Talele 60 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 64 64
20647 Rekha ravindra toke 62 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
20653 charusheela 60 Nandura 0 0 0 0 0 668 0 730
20656 Sunita Mankar 52 Ahmednagar 0 0 0 0 0 60 0 60
20659 Jayashree Khopkar 44 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0 0
20660 SURESH SHRIRAM MAHAJAN 86 NASHIK 0 0 0 0 0 0 0 0
20669 Aalka Anil Agnihotri 53 Nagpur 0 0 32 0 123 174 102 431
20670 Sangita Saptarshi 51 Ahamadnagar 0 0 0 0 0 0 0 0
20671 Kavita prashant bahdrpurkar 34 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 27 27
20673 Nisha devidas punde 74 Pune 0 0 0 0 0 543 67 610
20674 Hemant khimji vador 59 Panvel 0 0 0 0 0 0 0 0
20683 Suman Suresh Jawale 68 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
20692 Aaprna Joshi 79 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20693 Prabhavati Khatavkar 58 Pune 0 0 0 0 0 41 61 102
20694 Omkar pathak 18 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
20696 Vidya Gholap 64 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20697 Ujjwala Prabhaker Dabhadkar 60 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0
20698 Malan Ramdas Murkute 55 Nashik 0 0 0 0 0 0 50 50
20699 Sunanda Ranganath Belagali 58 Dharwad 0 0 0 0 0 0 0 0
20700 Narsing dada Koli 26 Aalandi PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
20701 Surekha Vinayak Date 63 Goregaon West, Mumnbai 0 0 0 0 0 0 34 34
20702 Surekha Gunturkar 40 Parbhani 0 0 0 0 0 0 31 31
20703 Sheetal Samant 27 Parule, Ratnagiri 0 0 0 0 0 0 0 0
20704 Meena Kulkarni 62 Nashik 0 0 0 0 0 0 30 30
20711 Krishnaji Digambar Kulkarni 73 Islampur 0 0 0 0 0 0 0 0
20715 SWATI MANGAONKAR 49 KOLHAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0
20722 Sau nutan ravikant mehata 53 Alibag 0 0 0 0 0 31 37 68
20724 Sneha Sudhindra Galgali 52 Sedam 0 0 0 0 0 154 98 252
20725 REVATI YOGESH JOSHI 40 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
20727 Vitthal Bhalchandra Joshi 48 Sedam 0 0 0 0 0 58 30 88
20730 AMIT DILEEP PATHAK 40 PANVEL 0 0 0 0 0 0 0 0
20732 Smt Aruna Fulambrikar 60 NASHIK 0 0 0 0 0 0 60 60
20734 Sandhya Avinash Gokhale 62 Kolhapur (M Corp.) 0 0 0 0 0 0 25 25
20735 MRS.MRUNAL CHANDRASHEKHAR CHITALE 44 CHIPLUN, DIST. RATNAGIRI 0 0 0 0 0 0 0 0
20737 Anita Patil 45 Navi Mumbai, Nerul 0 0 0 0 0 0 0 0
20739 Pandurang Vaman Dhavale 84 Hydrabad 0 0 0 0 0 0 0 0
20743 Shila Udaya Haralikar 60 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
20748 Vaijanta Survase 52 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20749 Vaishali S Phadke 48 Mumbai panvel 0 0 0 0 0 0 0 0
20751 Vijaya Majgaonkar 68 Satara 0 0 0 0 0 0 37 37
20752 Vijaya Veer 72 Satara 0 0 0 0 0 40 60 100
20754 bharati satish marathe 62 dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0
20757 Varsha Sanjeev Joshi 54 Dombivli West 0 0 0 0 0 0 0 0
20760 Harshada Uddhva Gulwani 36 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20761 Mrs Mohini Ravindra Solanki 28 Buldhana 31 31 30 31 30 31 0 365
20762 Jayashree Bodake 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20763 Pratibha Sangale 50 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0
20765 Mrs Gayatree Dekate 29 Pulgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
20766 Vaishali Anand Deshmukh 29 Chikhali 31 31 30 31 30 31 0 365
20767 Rajasree Ghanashyam Khandelwal 45 Chikhali 0 0 0 0 0 0 0 0
20768 Dikshaa Atul Shendare 25 Wardha 0 0 0 0 0 0 0 0
20769 Vijaya Diliprao Atalkar 25 Wardha 31 31 30 31 30 31 0 365
20771 Suman Nikam 63 Satara 0 76 60 62 64 67 78 407
20773 Smt Surekha Atalkar 49 Wardha 0 0 0 0 0 0 100 100
20774 Sunita Govind Karmase 62 rahata Shirdi 0 0 0 0 0 0 0 0
20775 Mrs Hirabai Mukund Upasani 74 Jalgaon 93 93 90 93 90 93 91 643
20776 kasturi pradip tamhankar 22 aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
20777 Mrs Sujata Kishor Bapat 66 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20778 Gangadevi k basappanavar 60 Dharwad 0 0 0 0 0 0 31 31
20779 Shreya Nilesh Joshi 34 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20781 Manjiri Mangalvedhekar 69 Solapur 0 0 0 0 0 31 30 61
20782 Pushpa Hainalkar 46 Solapur 0 0 0 0 0 62 100 162
20783 Pushpa Biroli 55 Solapur 0 0 0 0 0 31 30 61
20785 Sheela Shinde 65 Kurduwadi 0 0 0 0 0 75 70 145
20787 Sudhir Gangadhar Pande 51 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
20789 Sulbha Arunrao Joshi 60 KALYAN 0 0 0 0 0 0 38 38
20790 Shubhangi Shrikrishna Upadhye 74 KALYAN 0 0 0 0 0 0 108 108
20791 Pushplata Gouddappa Patil 50 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20793 Madhavi Acharya 51 Miraj 0 0 0 0 0 0 38 38
20794 Mohini Acharya 53 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0
20795 Rupaul Gaganan Kadam 38 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20797 Padma M.Saravadekar 70 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20798 Arachacna Anil Sathe 50 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20799 Sunita Joshi 50 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20800 Madhuri Mungi 52 Sangli 0 0 0 0 0 0 36 36
20801 Mangal Kharade 50 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20803 Sandhya Kulakarni 40 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20804 Chaya Phadnis 65 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20806 Sheela Patil 65 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20807 Monika Mane 65 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20808 Purnima Kempwad 37 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20809 Vasudha Vijay Prabhudesai 42 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20810 Vidya Ramesh Desai 50 Sangli 0 0 0 0 0 0 56 56
20811 Geetanjali Kore 50 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20812 Rekha Manave 50 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20813 Smt. Madhavi Mirajgavkar 59 Solapur 0 0 0 0 0 0 27 27
20814 Anagha Duse 52 Pune 0 0 0 0 0 20 130 150
20818 Kamakshi raikar 65 Dharwad 0 0 0 0 0 0 31 31
20819 Prasad Godase 46 CHINCHVAD PUNE 0 0 0 0 0 35 0 35
20822 Shivaji AAhirebaba 79 Satana Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
20824 Aanasaheb Vayal 63 Partur Jalana 0 0 0 0 0 0 0 0
20825 Sudhakar Surung Patil 53 Partur Jalana 0 0 0 0 0 0 0 0
20826 Mrs Padhma Virendra Sapte 61 THANE 0 0 0 0 0 0 0 0
20828 Dr Arun Patil 67 Talegaon Pune 0 0 0 0 0 0 18 18
20829 Sandeep V Kadam 37 Mankhurd Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
20831 Vilas joshi 53 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
20832 Sunita Suresh Kshirsagar 73 NASHIK 0 0 0 0 0 0 82 82
20835 Gayatri deshpande. 63 Punr 0 0 0 0 0 0 0 0
20846 Suman G Talele 78 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
20847 Mrs Neha Purandare 50 Dhayari Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
20850 SOU KALPANA DILEEP BHAGAT 63 NASHIK 0 0 0 0 0 0 0 0
20856 KALPANA DILEEP BHAGAT 63 NASIK 0 0 0 0 0 0 45 45
20860 Vinod Bhalerao 38 Nagar 0 0 0 0 0 0 0 0
20861 Suman G Talele 78 Nashik 0 0 0 0 0 0 108 108
20863 Sulabha Deaba Shinde 59 Pune 0 0 0 0 0 0 51 51
20864 Kalpana Ramesh Barad 62 Nashik 0 0 0 0 0 0 57 57
20866 Nirmala Benglurkar 52 Hubballi Karnataka 0 0 0 0 0 0 0 0
20867 Hemanth Kulkarni 45 Belagavi 0 0 0 0 0 0 0 0
20868 Rohini Chandrkant Deodhar 70 Chipalun 0 0 0 0 0 0 101 101
20869 Malan Sardar Gavane 45 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0
20870 Chandrshkhar pathak 59 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0
20871 APARNA cHANDRSHEKER PATHAK 52 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0
20872 ANITA vIKAS dHALKARI 51 RAVALGOV 0 0 0 0 0 0 0 0
20879 Kunda Krushanji Joshi 75 Mumbai 0 0 0 0 0 0 33 33
20880 Susmita Shridhar Kulkarni 52 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20881 Chaya Suryakant Khatavkar 52 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20882 Shobha Anandrao Hajare 48 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20883 Shridhar Dattatrya Kulkarni 52 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20884 Ashok Bhagvan Gurav 53 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20885 Jayashri Pandurang Chavan 46 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20886 Lilavati Vishnu Jadhav 50 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20887 Sarati Jadhav 56 Kavathe Ekand Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20888 Suvarna Balasaheb Jadhav 41 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20890 Suman Vilas Jadhav 65 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20891 Minakshi Vishvas Patil 50 Sangli 0 0 0 0 0 0 56 56
20892 Aruna Vilas Jadhav 45 Sangli 0 0 0 0 0 0 17 17
20893 Vanita Krishnarao Acharya 61 Miraj 0 0 0 0 0 0 43 43
20894 Pradnya Ghevare 42 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20895 Samruddho Shedbalkar 56 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20896 Vrushali Kulkarni 43 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20897 Pushpa Gavali 52 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20898 Bhagyashri Kulkarni 45 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20901 Jayashri Acharya 42 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0
20902 Padmini Kulkarni 52 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20905 Deepali Anande 38 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20906 Ranjana Vitthal Tirmare 59 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20907 Shweta Patil 35 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20908 Archana Abheshek Mayya 39 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20909 Sushama Chougule 60 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20911 Gururaj Mokashi 63 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20912 Megha Deshpande 50 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20913 Shrikant Khot 58 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20914 Basavraj Bijaragi 58 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20916 Ashok Mohite 60 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20917 Jaggnath Patil 60 Athani 0 0 0 0 0 0 0 0
20918 Raosaheb Patil 50 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
20922 Pratibha Agnihotri 51 Bhilad Gujrat 0 0 0 0 0 0 0 0
20923 Vandana Vijay Kulkarni 58 Solapur 0 0 0 0 0 0 65 65
20925 Shakuntala Nemaji Mahindrakar 55 Solapur 0 0 0 0 0 0 186 186
20927 Meena Keskar 62 Pandharpur 31 31 30 31 30 31 62 427
20928 Jyoti Nasthe 58 Solapur 0 0 0 0 30 31 0 61
20930 Madan Katti 54 Solapur 0 0 0 0 150 62 0 212
20931 Kshama Vaidhya 48 Solapur 0 0 0 0 30 31 0 61
20933 Netra Kulkarni 60 Solapur 0 0 0 0 0 93 0 93
20935 Minal Tambekar 58 Solapur 0 0 0 0 0 31 0 31
20937 Kamal Vitekar 51 Solapur 0 0 0 0 0 62 0 62
20939 Shantabai Kanade 56 Solapur 0 0 0 0 0 62 0 62
20940 Pramod kulkarni 74 Solapur 31 31 30 31 30 31 62 427
20942 Bhagyashri Kulkarni 64 Solapur 31 31 30 31 30 31 62 427
20944 Sunita Sadanand Joshi 60 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
20945 Sunita Gulgule 65 Pune 0 0 0 0 0 0 20 20
20946 Shalini Deshpande 60 Pune 31 31 30 31 35 31 0 370
20949 sandhya date 58 dhule 0 0 0 0 0 0 0 0
20952 nirmala patil 60 amaravati 0 0 0 0 0 0 0 0
20955 nirmala patil 60 amaravati 0 0 90 137 150 146 155 678
20956 Mrs shrutakirti Shrikant Virkar 56 PUNE 0 0 0 0 0 30 0 30
20957 Anita Govind Kulkarni 66 PUNE 58 58 58 58 58 62 67 767
20958 Amarja Ram Bondge 55 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
20959 Sushama Dilip Ganbavale 55 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
20960 Mrudula Desai 62 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 343 343
20961 Sanjivani Krushnant Shete 60 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
20962 Uma Desai 34 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
20963 Madhuri Manohar Chogule 60 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
20964 Anjali Sanjay Patil 55 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
20965 Asmita Shriram Chogule 60 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
20966 Rakhi Rajesh Souvar 50 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
20967 Kalpana Malu 60 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
20968 Nirmala Baldava 55 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
20969 Surekha Baldva 60 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
20970 Ramesh Desai 66 Sangli 0 0 0 0 0 0 56 56
20971 Yogini joshi 60 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
20972 Manisha Kokil 55 Pune 0 0 0 0 0 0 40 40
20973 Lila Baldava 55 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
20974 Ranjana Deshpande 64 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
20975 Vimal Lahximikant Miniyar 60 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
20976 Arati sahasrabudde 22 Shripur 0 0 0 0 0 0 0 0
20978 Jayashri Gopal Joshi 42 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
20979 Rekha Ashok Panpaliya 60 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
20980 Madhumati Madhav Ghate 62 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
20981 Vibha Prasanna Kumbhojkar 55 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
20982 Anjali Arvind Munavali 63 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
20983 Vaishali Nilesh Zaovar 55 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
20984 Bharati Deshpande 74 Beed 0 0 0 0 0 0 0 0
20985 Sulochana Zaouvar 60 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
20986 Dhanshri Bavikar 39 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
20987 Jyoti Pille 58 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
20988 Usha Suhas Burkul 48 Pandharpur 0 0 0 0 0 28 0 28
20990 Kamalabai Sulvar 55 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
20991 Reshma Mandhne 60 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
20992 Meena Mandhane 55 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
20993 Ranjana Mandhane 60 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
20994 Anita Vishvas Dhalkari 60 ravalgav 0 0 0 0 0 0 0 0
20995 Sharada Mange 50 Pune 0 0 0 0 0 225 62 287
20996 Hemlata Jathar 58 Malad Mumbai 0 0 19 31 25 58 0 133
20997 Laxmi Gaikwad 72 Malad Mumbai 0 0 153 132 0 0 0 285
20998 Vimal Chaskar 75 Indore 31 31 30 31 30 31 31 396
21001 Mukund Narayan Kulkarni 75 Solapur 0 0 60 62 60 62 62 306
21002 Suvarna Balasaheb Jadhav 48 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21003 Sanika Santosh Kulkarni 39 Solapur 0 0 0 0 0 0 35 35
21004 Vasundhara Anaspure 71 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
21005 Kusum Sudhakar Deshmukh 79 Solapur 31 31 30 31 30 31 0 365
21007 Swarupa Jayant Padsalgikar 45 Solapur 0 31 15 31 35 48 0 160
21009 Mrs Smita Sunil Dhamankar 61 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
21010 Bharati Gurav Vasgade 60 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21011 Shrikant Krushnaji Virkar 64 Pune 0 0 0 0 0 30 0 30
21012 Shewta Malu 60 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21013 Vijayannti Malu 55 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21014 Aarati Malu 60 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21015 Vishakha Malu 60 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21016 DHANJAY kHADE 60 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21017 RAJANI BALDAVA 60 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21018 KIRTI KULKARANI 58 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21019 ARCHAN SOMANI 60 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21020 SUJATA BAJAJ 60 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21021 ANUSAYA MALU 60 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21022 Prakash Prabhakar Prabhu 59 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
21024 SHILAJA B JOSHI 60 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21025 RAMESH KHASNIS 55 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21026 SUNITA BIYANI 55 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21027 NINA BHATTD 60 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21028 SHAKUTALA BALDAVA 60 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21029 PREMLATA SARSWAT 60 jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21030 Ujjawala Mohan Shedbalkar 80 Kagwad 0 0 0 0 0 0 0 0
21031 Nagesh Kulkarni 78 Nipani 0 0 0 0 0 0 0 0
21032 SHAKUTALA GHATGE 60 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21034 JAYASHRI AAVCHAT 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21035 MADHRI KRUSHNA NAVALE 60 TUNG 0 0 0 0 0 0 0 0
21037 PADMA MALU 55 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21040 INDRYANI THATTE 66 Sangli 0 0 0 0 0 735 0 735
21041 VIDYA OMPRAKASH MINIYAR 55 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21042 SARASWATI MALU 60 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21043 SUPRIYA GHATGE 58 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21044 RANJANA CHAVNA 58 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21045 PREMLATA RAMCHANDRA BALDAVA 58 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21046 GEETA VIKRAM JOSHI 58 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21047 AALKA DILIP SARADA 60 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21048 MOHINI TAGARE 58 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21050 Jayprakash janardan kashaliker 71 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0
21051 Sangeeta Khot 45 Ashta 0 0 0 0 0 0 0 0
21053 Subhash Banana Dabade 46 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
21062 Sunita Pramod Gujar 49 Nerul, Navi mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
21063 Anita Chavan 49 Sangli 0 0 0 0 0 0 25 25
21064 Shri Jambhekar Math, Dadar C/O Ravi Jagadale 56 Shivaji Park, Dadar Mumbai 0 0 0 450 160 92 0 702
21065 Shrikrishna Pathan Mandal, Mulund East C/o Sushama Karulkar 70 Mulund East - Mumbai 0 0 0 0 0 0 1000 1000
21067 Vinayak Gokhare 49 Chandrapur 0 0 0 0 0 0 0 0
21069 Jayanti Nalavade 68 Malad Mumbai 0 0 0 31 30 31 31 123
21074 Milind Prabhakar Sagdeo 54 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21076 Nandini Palsule 89 Bhopal 0 0 0 0 0 0 0 0
21077 Deepali Apte 64 Baroda Gujrat 30 30 30 30 30 30 0 300
21081 Sancheti Shelke 32 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
21082 Rashmi Kulkarni 52 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 62 62
21083 Trupti Pandit 25 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21084 Alaka Karande 42 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21087 Sneha .... Joshi 32 Pune 0 0 0 0 0 0 10 10
21089 Sharada Merkar 63 Solapur 0 0 0 0 0 16 62 78
21090 Annada Karyakarte 63 Solapur 0 0 0 0 0 0 62 62
21092 Shriram Karyakarte 68 Solapur 0 0 0 0 0 0 62 62
21096 Nilkanth Khire 60 Pune 0 0 0 0 0 0 26 26
21097 Manjusha Khire 52 Pune 0 0 0 0 0 0 52 52
21103 Vishnusahasranam Pathan Mandal, Beed 56 Beed 0 0 150 217 268 333 0 968
21104 Bharati bhagwat 55 nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
21105 SANDHYA PATIL 58 S 0 0 0 0 0 0 0 0
21106 RADHA SUBHASHCHANDRA YAUAS 57 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21107 DRUPADI SHRAMA 58 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21109 RUKHMINI BHIMRAO BANDGER 68 Budhgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
21110 SHEVANTA DHANAJI JADHAV 64 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21112 Baban Ramchandra Jamdade 67 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21113 nandkumar narayan aamane 61 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21114 pushpalata Mandhane 58 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21115 AANITA MALU 58 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21116 SHARDA BORA 60 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21117 VELAHHL 60 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21118 RUTU BORA 58 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21119 AMRUTA VASANT PADOLKAR 58 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21120 Narayan Anant Ajgaonkar 80 Goregaon(West), Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
21121 SWARAJALI BABASO DANGE 58 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21122 REKHA MASPANI 58 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21124 JAYSHRI YASHVANT MANE 60 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21125 GEETA PANDURANG MANE 58 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21126 BHARATI ASHOK GURAV 58 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21127 ANAGHA AMIT GOKHALE 58 SANGLI 0 0 0 0 0 0 0 0
21128 SUNITA GOKHALE 58 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21129 LATA PARIK 55 S 0 0 0 0 0 0 0 0
21131 BELE S.K. 56 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21132 SUSHILA GADDE 55 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21133 PRIYANKA PRADIP GAYDOLE 58 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21134 SAVITA MIRASHI 74 Ratngiri 0 0 0 0 0 0 25 25
21135 SHREE DEVI SURYVANSHI 47 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0
21136 ROHINI KADAM 60 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0
21137 SUNITA KUSUMKAR 65 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0
21138 SHALINI SHANKAR 65 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0
21139 KINDA KOKTANOOR 72 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0
21140 VEDANIDHI KULAKARNI 30 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
21141 PRAMILA M SONAWANE 67 jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
21154 Prafullata Shukla 67 Dombivili (East) 0 0 0 0 0 0 15 15
21156 Arun Kulkarni 69 Dombivili (East) 0 0 0 0 0 0 0 0
21159 Sou Vidya Vinayak Kulkarni 58 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0 0
21161 Ashok Joglekar 65 Dombivali 0 0 0 0 0 0 118 118
21163 Mangesh Kulkarni 20 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
21164 REKHA PRAKASH PATIL 50 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21166 JAYASHRI BALASAHEB GAYKWAD 51 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21167 SUREKHA DINKAR PATIL 58 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21168 GEETAJALI SANTOSH CHOGULE 58 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21169 MEERA PRABHAKER JOG 61 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21170 SARIKA RAMCHANDRA GURAV 42 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21171 GEETA UDAYA GURAV 39 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21173 MEENA KESHAV PHULVARE 51 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21175 RANI PRAKASH MUNDUDA 50 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21176 SHILAJA ANIL INAMDAR 50 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21177 SANDHYA DIVAN 67 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 93 93
21178 Surekha Anand Kudari 45 Bangalore 0 0 0 0 9 31 62 102
21179 Mrs Vidhya Sitatam Gurjar 71 Rajapur Ratnagiri 0 0 0 0 0 0 0 0
21180 Satish Trimbak Kulkarni 65 Bibawewadi Pune 31 31 30 31 30 31 0 359
21181 RANGAN DILIP MALU 61 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21182 MEENA SATISH MALU 60 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21183 Vijay 25 hingangaon 0 0 0 0 0 0 0 0
21184 ANJANA NAGURKAR 63 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21185 SAROJ P. SARDA 54 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21186 JAYANTI RAVIDRA KAGALKAR 62 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21190 Sharadchandra Govind Soman 82 Ratnagiri 0 0 0 0 0 0 53 53
21191 RUTUJA SARWADE 36 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21192 GEETA VIJAYKUMAR PATIL 40 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21193 SANTOSHI S. BILAGIKAR 48 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21194 SHANTA RAJENDRA DHGE 45 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21195 SEEMA CHVATE 50 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21196 SANGITA SUTAR 50 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21197 SUNITA BHOSALE 48 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21198 Narayan Shingade 45 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0
21202 Tushar Dilip Chaudhari 22 Bhusawal 0 0 0 0 0 0 0 0
21204 Daksha Buch 56 Vikhroli, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
21206 Ashwini Avinash Datar 61 Pune 0 0 0 0 0 60 40 100
21208 Savita Apte 68 Dombivsli (east)Sant Namdeo Path Near DNS Bank. 0 0 0 0 0 0 0 0
21213 MEGHA ABHYA KULKARNI 52 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21216 Poonam Subhash Dabade 35 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
21218 CHANDRKANT VISHNU PUNADIKAR 71 Sangli 0 0 0 0 0 0 60 60
21220 SUDHAPRABHAKER KULKARNI 65 Sangli 0 0 0 0 0 0 39 39
21221 Vaishali bankar 43 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21222 SHIIALA BIJARGI 54 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21223 SHUBHANGI MUKUND KALE 48 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21224 VARSHA VASANT PADOLKAR 40 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21225 MANGAL SURESH ANDOGI 57 Budhgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
21226 ANITA VITTAL PATIL 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21227 SHARADA VASANT PATIL 72 Budhgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
21228 SULOCHANA BABAN PATIL 65 Budhgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
21229 ANITA GOPAL CHAVAN 42 Budhgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
21230 PRATIK GOPAL PATIL 20 Budhgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
21231 Shrikrishna Bhagwat 76 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0
21232 ANUJA ANIL PATIL 48 Budhgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
21233 PRAJAKTA SUDHIR PATIL 30 Budhgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
21234 BABAN DATTRYA PATIL 73 Budhgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
21235 REKHA ANIL PATIL 41 Budhgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
21236 ANILRAMRAV PATIL 46 Budhgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
21237 ISHVARI ANIL PATIL 15 Budhgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
21238 MRS. SHUBHADA DESHPANDE 57 NASIK ROAD 0 0 0 0 0 0 0 0
21239 MRS. SUNEETA SURYAKANT BHOPLE 52 LATUR 0 0 0 0 0 0 0 0
21240 Nandini Bhshan Patil 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21243 Usha gavahad 60 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
21244 ArqtiKabadage 65 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21245 Shashikala Ramchandra Patil 67 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21247 Anita Vaman Shinde 67 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21248 Mangal Vijay Huddar 49 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21249 Mrs Chandralekha S Khandre 63 NASHIK 0 0 0 0 0 0 0 0
21254 DYANESVAARI RAJENDRA MANGAVKAR 53 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21255 RAHUL ANIL PATIL 17 Budhgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
21256 PRAHAD KRUSHNA GHODKE 73 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21257 VASANTRAO DTTRYA DALAVI 73 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21258 MANGAL MANE 55 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21259 NEHA RAJESH HALYAL 47 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21260 NANDINI SURYAVASHI 40 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21263 PALLVI JOSHI 39 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21264 SHKUTALA NIKAM 52 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21265 USHA M. VISAPURE 62 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21266 BEBYTAI B. JADHAV 60 CHIKKODI 0 0 0 0 0 0 0 0
21267 SINDHU PRAKASH JADHAV 64 Pune 0 0 0 0 0 0 63 63
21268 SHEVTA SANJYA SHANDE 50 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
21269 HARIRAM DATTO PATIL 75 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21270 Sudhir Jivanrao Babhulgaonkar 64 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 60 60
21272 USHATAI PATIL 67 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21273 SHRINIVAS BABAN JAMDADE 42 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21274 APARNA NADKUMAR GOLEWADIKAR 57 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21275 VIMAL MAHADEV PATIL 65 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21276 APARNA ABHYKAR 70 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21281 Pooja Milind Bartakke 24 Harnai Dapoli 0 0 0 0 0 0 0 0
21282 Sudhir Bhalchandra Degaonkar 67 Latur 0 0 0 0 0 0 40 40
21285 SUSHAMA SHRIPAD INAMDAR 51 KALYAN (TITWALA) 0 0 0 0 0 0 102 102
21286 NANDKUMAR JANADRAN KRISTE 68 badlapur 0 0 0 0 0 0 0 0
21287 DR. SUREKHA CHANDRAKANT RATNAPRKHI 53 BEED 0 0 0 0 0 0 0 0
21288 sunil govindrao deshpande 63 Chandrpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21289 CHITRA LELE 64 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21290 ANURADH PATIL 64 Pune 0 0 0 0 0 0 23 23
21291 SUNITA KALE 46 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
21292 INDUTAI BABASAHEB PATIL 71 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21293 MEERA BABULAL EMALE 55 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21294 SAVITA RAMCHANDRA PUJARI 60 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21295 USHA YOGESH RAVNAG 60 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21296 DIPALI DATTATRAYA YEOLE 54 KALYAN (TITWALA) 0 0 0 0 0 0 75 75
21299 Anupama Kulkarni 68 Solapur 31 31 30 31 30 31 16 261
21300 Sujata Bhadule 45 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21301 Sheela Prabhakar Balgurgi 50 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21302 Rajlaxmi Rajesh Sabane 50 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21303 Ujjawala Khichade 50 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21304 Vaijanti Satgonda Patil 46 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21305 Vaishali Milind More 51 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21306 Mahadevi Utture 60 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21307 Asha Hiremath 50 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21308 Sujata Swami 53 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21309 Suvarna Savardekar 56 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21311 Madhavi Savardekar 50 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21312 Alka Sanjay Mohite 52 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21313 Arati Nodsose 46 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21314 Sunita Patil 56 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21315 Jyoti Athane 56 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21316 Sushila Shinde 52 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21317 Jyoti HALWAI 56 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21318 Poonam Bhadule 56 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21319 Jayashri Menkar 56 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21320 Sujata Chougule 56 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21321 Pushplata Janvar 65 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21322 Asha Janvar 50 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21323 Sarala Janvar 56 sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21324 Mrs Mangal Laxmikant Kulkarni 63 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 62 62
21326 Mrs Mira Tekale 50 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 62 62
21328 Mrs Pramila Laxman Patil 60 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 62 62
21330 Mrs Pradhyna Sanjay Dhawan 36 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 62 62
21332 Smt Prabha Dharmadhikari 65 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 62 62
21334 Mrs Madhuri Narayanrao Tekale 46 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 62 62
21335 Smt Suman Patil 60 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 62 62
21338 MRS. SUCHITA SUDHAKAR BUCHAKE 53 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0
21339 MRS. BHAKTI SUNIL KAVISHWAR 51 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0
21340 VISHALI VIJAYKUMAR KANALKAR 70 AKALUJ 0 0 0 0 0 0 0 0
21341 SHALINI SHRIHARI SHINGARE 70 AKALUJ 0 0 0 0 0 0 0 0
21345 SUNITA.D.KAMBLE 76 DOMBIVALI 0 0 0 0 0 0 0 0
21352 RASHMI KAMBLE 43 DOMBIVALI MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0 0
21357 Ranjana Abdulpurkar 58 Solapur 0 0 0 0 25 30 0 55
21359 Mandakini Vanarote 56 Solapur 0 0 0 0 0 47 0 47
21366 Pooja Dattprasad Puranik 52 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
21367 Nirmala Revansiddha Badadale 56 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
21369 Snehal Santosh Vyawahare 47 mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
21370 Santosh Narayan Vyawhare 52 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
21375 Madhura sanjay aher 43 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 30 30
21377 BABINADA SURESH BANDARE 59 vita 0 0 0 0 0 39 0 39
21378 Alka Bhamarr 68 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
21379 Sudha Bokil 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21385 Sri Swami Samarth Seva Mandal, Devnar 32 Devnar - Mumbai 0 0 0 0 0 0 381 381
21386 MHrxiSmUklOJeGsD 0 zeckpAlEMgrnH 0 0 0 0 0 0 0 0
21387 ROYPToaBfwzFUSmD 0 GlVohAMcy 0 0 0 0 0 0 0 0
21388 Alka shrikant chandras 56 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 64 64
21389 R. Lakshmi 81 Dahisar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
21390 Jyoti nandkumar pathak 50 Aurangabad 424 62 60 62 60 62 0 730
21392 Prafulla Wavikar 69 Kurla Mumbai 0 0 0 0 0 0 10 10
21393 Mohan dinkar Nijsure 62 Ratnagiri 0 0 0 0 0 0 0 0
21396 Meena Ramdhan Darak 53 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
21397 Shobha Chavan 70 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
21399 Purushottam Kale 54 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
21400 Manjiri Deshpande 62 Solapur 31 31 30 31 30 31 0 365
21401 Sushama Vijay Vadatkar 62 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
21402 Manorama Jiddimani 49 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
21404 Kirti Tendulkar 47 Pune 0 0 0 0 0 0 31 31
21405 Kirti Kulkarni 62 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21407 Madhura Kulkarni 23 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21408 Purushottam Dnyaneshwar Dandekar 51 Palghar 0 0 0 0 0 0 0 0
21409 VASANT RAJARAM KAND 82 Pune 0 0 0 0 0 0 124 124
21410 Anita Niwrutti Hase 59 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
21411 Mrs Sujata Sunil Chaudhary 50 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
21412 Jhapsu Gupta 54 Dombivili (East) 0 0 0 0 0 0 31 31
21414 LALITA MUNAGEKAR 64 CHINCHWAD, PUNE 0 0 0 0 0 31 0 31
21415 Malti Nalavade 70 Malad Mumbai 0 0 0 15 15 15 15 60
21416 Kalpana Mandalik 57 Nashik 52 56 58 58 46 48 0 600
21417 Lilatai Narayan Vyawahare 72 ulwe, Navi mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
21418 Tanvi Anand Ghag 45 Adakani 0 0 0 0 0 0 0 0
21419 Sujata Kadam 35 Osmanabad 0 0 0 0 0 0 0 0
21420 Kusum Naik 80 Indore 31 31 30 31 30 31 31 396
21421 Pushpa Golwalkar 72 Indore 31 31 30 31 30 31 31 396
21424 Sampada Patil 55 Rasayani 0 0 0 0 0 0 62 62
21426 Rashmi Shelgikar 52 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
21427 Usha patil 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21430 Vinayak tupade 67 Akola 0 0 0 0 0 0 59 59
21431 Ravindra Bhise 64 Chinchwad 0 0 0 0 0 0 31 31
21433 Bhise Anjali 62 Chinchwad 0 0 0 0 0 0 31 31
21434 CHARULATA PRAKASH WALVADKAR 62 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0
21435 SAWTI KULKARNI 61 Barshi 0 0 0 0 0 380 0 380
21436 AASAVARI GAJANNA PATVARDHAN 53 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0
21437 ANJALI VINAYAK BARSAVDE 54 Pandharpur 0 0 0 0 0 363 0 363
21439 Mrs Aasha Anant Deshpande 74 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
21440 Mrs Madhuri Kisanrao Katekar 70 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
21441 Meena Prabhakarrao Joshi 65 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
21443 Smt Madhuri Deshpande 70 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0
21444 Pratiksha S Lohate 37 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
21448 Shobha pundalikrao joshi 65 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
21451 Balkrishna D. Kale 72 Dombivili (East) 31 31 30 31 30 31 31 396
21454 SWATI PRAPHULLA PENDSE 53 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21456 Shubhada joshi 54 Latur 0 0 0 0 0 0 90 90
21461 Anjali pathak 53 Pune 0 0 0 0 0 0 30 30
21462 Jayashri totala 65 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 0
21463 Satish prabhakar bhole pusrekar 60 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
21464 Mohinitai khot 65 Mahal nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21465 Satish Rahalkar 60 Pune 0 0 0 0 0 0 53 53
21472 Bharati Sonavane 42 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
21475 Vaishnavi radhakrishna bhat 45 Dahisr 0 0 0 0 60 60 0 120
21476 Vandana vinod nyayadish 55 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
21483 Pushpalata Eknatth Shinde 69 Pune 0 0 0 0 0 0 62 62
21486 Alka zade 63 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21487 Jyoti Deshmukh 70 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21488 Manali Dani 65 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21489 Meena Alnewar 56 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21490 Bhakti Dharmadhikari 58 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21491 Sarika Mangalkar 58 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21492 Savita Joshi 55 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21493 Shivali Pathak 55 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21494 Shubhada Itroutwar 58 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21495 Smita Chandear 55 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21496 Sunita Dabhade 52 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21497 Sushma Aparajit 52 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21498 Pratibha Tambekar 60 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21502 Chintamani Chaskar 78 Indore 31 31 30 31 30 31 31 396
21505 Mira B. Kale 66 Dombivali 31 31 30 31 30 31 31 396
21507 Dhanashree Amol Amrute 40 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
21508 Vijendra N kodihal 62 Dombivili 0 0 0 0 0 0 0 0
21509 KANTABAI EDAVE 65 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 130 130
21510 TRIVIKRAM G DESHPANDE 61 DOMBIVALI 0 0 0 0 0 0 0 0
21511 Rekha patil 65 Sangali 0 0 0 0 0 0 30 30
21512 Deepali N. Agasti 53 Nagpur 0 0 0 0 0 0 31 31
21513 VISHALI GADRE 69 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
21514 NAMDEO SHIVNANDAN DIGHE 64 BORIVALI 0 0 0 0 0 0 3 3
21519 Diksha Deepak Bhosale 16 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21520 Deepak Sambhaji Bhosale 47 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21529 Vidya Dev 50 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21530 Jyoti Belsare 60 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21531 kalyani Rode 60 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21532 Lata Joshi 65 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21533 Nilesh sukenkar 38 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
21539 Ajaya Narayan Belurkar 60 LATUR 0 0 0 0 0 0 0 0
21544 Mangala Aloni 58 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21545 Prajakta Ravi Gadge 48 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21546 Smita Shrikant Gadge 52 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21547 Sarla Satpute 52 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21548 Sushma Ambulkar 55 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21549 Neeta Pujari 56 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21550 Kirti Mahurkar 61 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21551 Rekha Punde 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21552 Sunanda Bind 74 Malad Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
21554 Sunita Dinesh Dhuru 55 Dadar west 0 0 0 0 0 19 27 46
21556 Suddha d dharurkar 43 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
21558 CHAYA JADHAV 38 Dule 0 0 0 0 0 0 0 0
21559 VINYA VASANT DIXIT 69 Pune 0 0 0 55 81 90 55 281
21560 Sucheta manojrao pathak 50 Shegav 0 0 0 0 0 0 0 0
21561 sau aparna vinod joshi 67 jogeshwari 0 0 0 0 0 0 0 0
21562 Amit Raje 47 Thane - West 0 0 0 0 0 0 0 0
21565 ANJALI ANANT KULKARNI 57 AKALUJ 0 0 0 0 0 0 0 0
21566 uma dhophale 42 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21567 SUNITA TRYAMBAK KULKARNI 76 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
21568 CHARUSHILA GAJANNAN SMARTH 56 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
21569 SAVITA DATTARYA JOSHI 65 panvel 0 0 0 0 0 0 0 0
21570 PRATIBHA PANDURANG KHALADKAR 71 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21571 Vasavi Bhajana Mandali 60 Mulabagilu 0 0 0 0 0 0 0 0
21574 REKHA RAGHVENDRA KULKARNI 76 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21575 Srivalli D 52 Bangalore 0 0 0 0 0 0 150 150
21576 Mrs Vidya Deodhar 65 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
21577 Chavan datta mandir c/o sarita shevade 0 Thane west 0 0 0 0 0 0 0 0
21582 Swarajnagri Mahila Mandal - Talegav - C/o Madhavi Marakale 10 Talegav Dabhade 0 0 0 0 0 0 490 490
21584 RENUKA KULKARANI 62 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
21585 PRATIBHA KULKARNI 70 Usmanabad 0 0 0 0 0 0 0 0
21587 Amit Raje 47 Thane 0 0 0 122 60 62 62 306
21589 PRAVIN BHANDGE 38 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0
21590 NUTAN NARSIHA KULKARNI 37 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0
21591 NARSIHA PRABHAKAR KULKARNI 44 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0
21593 VIMAL MADHUKAR KADAM 70 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 251 251
21594 SHARDA PATIL 55 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0
21597 BHAGESHRI DIXIT 55 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0
21598 Parvathi setty 69 Bengalore 0 0 0 0 0 0 900 900
21599 Parvathi T 66 Bengalore 0 0 0 0 0 0 0 0
21600 Meenakshi Purshottam Gole 70 Nasikroad 0 0 0 0 0 0 65 65
21601 Surekha Arun Kale 64 Nasikroad 0 0 0 0 0 0 65 65
21602 Megha ravindra supe 55 Bhusawal 0 0 0 0 0 0 0 0
21604 Jyoti shankar kulkarni 58 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
21606 Anuradha Bodas. 67 Bavdhan,pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21611 SARITA TRIVIKRAM DESHPANDE 59 DOMBIVALI 0 0 0 0 0 0 0 0
21612 Tanuja Vaidhya 38 Pulgaon Wardha 0 0 0 0 0 0 0 0
21613 PITAMBER DIGAMBER CHODHRI 73 jalgaon 0 0 0 64 98 30 128 320
21614 NIRMALA PITAMBER CHODHARI 66 jalgaon 0 0 0 120 190 30 211 551
21615 PADMAKAR CHINTAMAN JOSHI 72 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21616 VIDULA PADMAKAR JOSHI 67 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21617 Brahmachaitnay VishnuSahastraNam Group C/O Ramesh Deshpande 66 Sangavi Pune 542 543 543 476 476 476 521 4148
21618 Bhavna Dilp Vaishampayan 40 Thane 0 0 0 0 0 0 108 108
21624 Sushila Bhaskar Thakur 80 Dahisar(west) 0 0 0 0 0 230 0 230
21625 SANJYA AMRUT NEHETE 53 Chipalun 0 0 0 0 0 0 0 0
21627 Shri kalleshwler satsang Ashta 65 Ashta Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
21629 Devila Reedani 61 Ahmedabad 0 0 0 0 0 0 0 0
21630 Shri kalleshwler satsang Ashta 58 Ashta Sangli 0 0 0 0 0 642 1817 2459
21631 Shalini Dongre 80 VADODARA 0 0 0 0 0 0 0 0
21632 Vijaya Suresh Naik 80 Sainik School Quarter, Satara 0 0 0 0 0 0 0 0
21634 Avinash Narayan Bhalerao 72 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
21636 Gururaj bhajana mandali 47 Banavara 0 0 0 0 0 0 150 150
21637 Kishor Prabhu 62 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
21638 Ghanshyam Patil 52 Nagpur 0 0 0 0 0 0 31 31
21639 Nagaratna k 52 Chitradurga 0 0 0 0 0 0 0 0
21640 Pranita Vaibhav Narkhede 43 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21641 Krishna Salgarkar 55 Badalapur 0 0 0 0 0 0 0 0
21642 Lalita Deshoande 67 Pube 0 0 0 0 0 0 245 245
21643 Vidya Gadgolo 56 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21646 Jayashri Shridhar Kamble 45 Belgav 0 0 0 0 0 0 0 0
21651 Jayashri 47 Belgavi 0 0 0 0 0 0 0 0
21654 Mrs Suvarna Kolte 50 Thane west 0 0 0 0 0 0 0 0
21658 Shanta bharat katore 40 Kamergaon 0 0 0 0 0 0 0 0
21660 SHRI SADGURUNIJANAND MAHARAJ VED VIDYALYA/ V BHALERAO 60 Aalandi PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
21661 AARUNA SHRIKANT MEHEDALE 70 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21662 GAJANNA VISHNU PHADKE 80 Pune 0 0 0 52 100 112 151 415
21664 Meena Kothavade 55 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
21665 Kavitha ramesh 44 Mulbagilu 0 0 0 0 0 0 0 0
21666 VIDYA KUNTE 67 PUNE 0 0 0 0 0 0 62 62
21668 Sujata Suresh Kulkarni 70 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
21670 NANDAN SUBHASH KULKARNI 67 Kanyakumari 0 0 0 0 0 0 0 0
21672 Jyoti Dileep Athale 61 Borivli Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
21675 Mrs Suvarna Nandakishor Deshpande 51 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0
21676 Pratibha Gaad - Bangalore 76 Alibag 0 0 0 0 0 0 0 0
21679 ANJALI RAVINDRA BALERAO 54 Pune 0 0 0 0 0 0 31 31
21680 pratibha devendra khade 56 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21681 Aruna tanaji rao jadhav 63 Phaltan 0 0 0 0 0 0 0 0
21684 JYOTI ASHOK BIND 64 NASHIK 0 0 0 0 0 0 124 124
21685 SHARADCHANDRA RAMNATH KULKARNI 80 NASHIK 0 0 0 0 0 0 60 60
21692 Surendra Watway 68 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21693 ULAKKA VIDHYA 60 Pune 0 0 0 0 0 0 108 108
21695 swati Girish Bivare 60 Khopoli 0 0 0 0 0 0 0 0
21696 Shrikant Joshi 51 Dombivili (West) 0 0 0 0 0 0 0 0
21697 Prashant Tukaram Parab 54 Ulhasnagar 0 0 0 0 0 0 0 0
21699 Sarita Bondre 49 USA 0 0 0 0 0 0 0 0
21701 Sarita Bondre 49 USA 0 0 0 0 0 0 0 0
21703 YOGIRAJ RAMCHANDRA NERLEKAR 65 Sangli 0 0 0 0 0 0 62 62
21704 Rajashree s wade 55 Dombivli west 0 0 0 0 0 0 0 0
21706 SUBHASH KESHAVRAO DESHPANDE 65 AMBEJOGAI, DIST. BEED 0 0 0 0 0 0 32 32
21707 Varsha Pachpend 50 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
21708 Mrs Jayashree Tarhalkar 72 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
21712 Suman Tandale 62 Latur 0 0 0 0 0 0 0 0
21713 PRADNY CHANDRSHEKHR 31 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
21714 Aarti Ponkshe 42 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
21717 Rajani Tekale 79 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21720 sandhya purashottam khavse 50 nerker 0 0 0 0 0 0 0 0
21721 Sulabha Tipare 65 Paratwada 0 0 0 0 0 0 0 0
21722 Sheela Ashokrao Madhe 53 Paratwada 0 0 0 0 0 0 0 0
21723 Smita Sanjay Muley 52 Paratwada 0 0 0 0 0 0 0 0
21724 Chitra Vivek Pande 60 Paratwada 0 0 0 0 0 0 0 0
21725 Manjiri Mukund Jogdev 63 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
21726 Vishakha Vijay Kant 64 Paratwada 0 0 0 0 0 0 0 0
21727 Vanita Dhonddev 66 Latur 0 0 0 0 0 0 0 0
21728 Nisha Vilas Daithankar 52 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 0
21729 Lata Sudhir Athavale 73 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
21732 Kirti Halpeti 39 KOLHAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0
21733 Geeta Bulle 65 KOLHAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0
21734 Pushpa R.kulkarni 69 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
21735 Shobha 37 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21736 Sushama Devdhar 74 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21740 SHOBHANA PATIL 63 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0
21741 PRMODINI GOURISHANKAR BENE 63 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0
21746 Vinaya Joshi 64 Nashik Road 0 0 0 0 0 0 0 0
21750 Snehal Mahajan 62 Nashik Road 0 0 0 0 0 0 0 0
21752 Madhavi Fadke 64 Nashik Road 0 0 0 0 0 0 0 0
21760 Mahalaxmi Mandir Pathan Mandal, Mumbai 1 Mahalaxmi - Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
21762 Anuradha Avinash Kulkarni 54 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
21764 Pinak Geeta Santha Varga 60 Pune 0 0 0 0 0 0 613 613
21765 Swati Joshi Paurohitya Varga 62 Pune 0 0 0 0 0 0 246 246
21768 KALYANI DHANJAY JOSHI 48 PALSHI 0 0 0 0 0 0 0 0
21769 MANIK RAVIDRA JAVKHEDKAR 64 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21770 RAVINDRA JAVKHEDKAR 70 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21771 SMITA YVAHARE 59 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21772 Bhakti Malwadkar 33 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
21775 Chitra sadanand joshi 33 Barodara 0 0 0 0 0 0 0 0
21777 Usha Vivek joshi 60 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0
21778 SARLA BURHANPURKAR 67 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
21779 SHAMAL SHRIKANT JOSHI 58 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0
21780 JOYTI LONDHE 60 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0
21781 PRAGTI DHRMA 60 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0
21782 SHUBHANGI KALE 60 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0
21783 Gawand Baug Upwan Thane - VSN Pathan 42 Thane (West) 0 0 0 0 0 0 525 525
21787 Rajesh Sonwane 48 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
21789 Deshpande Nirupama Hemant 67 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
21790 Surekha Kulkarni 65 Belgaum 0 0 0 0 0 0 0 0
ID Name Age City Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan-20 Total