ID Name Age City Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
15000 Manjiri S Joshi 0 Perhaps Vadgaon 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50
15001 Suhas Joshi 0 Perhaps Vadgao 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50
15005 Aparna Ajay Sane 45 Sangli 0 0 0 30 30 30 30 0 0 0 0 0 120
15006 Asha Bhalchandra Kulkarni 55 Sangli 0 0 0 50 45 44 50 0 0 0 0 0 189
15007 Hema Gajanan Galagale 55 Sangli 0 0 26 55 52 35 0 0 0 0 0 89 257
15008 Sanhita Shrikant Bapat 52 Sangli 0 0 62 30 0 30 60 0 0 0 0 62 244
15009 Manjiri Nitin Ghodke 52 Sangli 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
15010 Sow Ujjwala Sunilrao Deshpande 56 Pune 0 0 83 300 472 266 353 300 300 60 280 0 2414
15013 Sushma Prakash Dhonde 56 Sangli 50 50 50 56 0 0 0 0 0 0 0 0 206
15014 Nirmala Sinhasane 68 Sangli 0 0 42 60 0 60 60 0 0 0 0 0 222
15015 Prasad Kshirsagar 52 Mumbai 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 122
15017 kiran Phadnis 70 Kolhapur 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
15018 Rama Gangadhar Hudli 80 Belgaon 62 56 62 60 62 60 62 62 60 0 0 62 608
15019 Gangadhar Vaman Hudli 88 Belgaon 0 0 62 60 62 60 62 62 60 62 0 62 552
15020 Anjali Chandrashekhar Bhatkhande 42 Kolhapur 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
15024 Mrs. Surekha Suryakant Bhugbal 55 Beed 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
15026 Mrs. Jayshree Ashok Choudhary 55 Chinchwad, Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15027 Kiran Baburao Bhise 44 Satara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15031 Vidya Anant Dole 62 Satara 30 28 31 30 30 45 60 0 0 0 30 0 284
15033 Mauli Seva Mandal, Lohgaon 0 Lohgaon Pune 0 446 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 643
15035 Seema Pathak 48 Chinchwad, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15037 Vithumauli Satsang Mandal - Parbhani 0 Parbhani 0 0 774 0 0 47 537 0 0 0 0 0 1358
15038 Deepak Sapre 62 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15039 Ashwini Deshpande 40 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15040 Nilkanth Kashinath Joshi 59 Hubali 10 10 18 32 25 30 25 0 0 0 0 0 150
15041 Ramesh Raghunath Kale 71 Jamner 0 0 73 113 81 49 66 0 0 0 0 0 382
15042 Asha Ramesh Kale 65 Jamner 0 0 58 113 76 48 60 0 0 0 0 0 355
15043 Nalini Jayprakash Shende 67 Pune 0 56 81 191 150 150 0 0 0 0 0 155 783
15044 Pranali pramod Budukh 50 Barshi 0 62 62 60 60 60 0 0 0 60 60 75 499
15045 Dr.shreya pramod Budukh 27 Barshi 0 0 30 60 60 30 0 0 0 0 30 0 210
15046 Devidas Dayaram Baharte 69 Dombavali 0 177 93 179 241 227 108 310 324 310 300 310 2579
15049 Mrs. Sunanda Devidas Baharte 62 Dombavali 0 118 65 84 70 112 202 292 224 200 266 134 1767
15054 Ramesh Janardan Chaudhari 65 Kalyan 0 118 48 40 0 54 51 0 0 44 30 36 421
15055 Miss Nishita Bhat 13 Thane 0 0 19 6 12 21 20 0 0 0 0 0 78
15057 Mrs Nandini Bhat 33 Thane 0 0 63 12 12 39 52 0 0 0 0 0 178
15065 Anjali Vitthal Patkar 70 Borivali 0 0 12 60 62 60 62 0 0 0 0 62 318
15066 Prabhakar Dattatray Joshi 75 Jamner 0 0 0 60 41 60 86 0 0 0 0 0 247
15068 Pratibha Prabhakar Joshi 69 Jamner 0 0 0 30 25 0 0 0 0 0 0 0 55
15069 Suniti Kelkar 71 Pune 0 31 31 30 36 30 31 31 30 31 30 0 311
15070 Medha Panase 63 Pune 0 0 0 23 33 0 43 48 0 0 0 0 147
15071 SHUBHANGI PRAMODRAO PATHAK 46 PARBHANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15072 Lata shedye 52 Sangli 0 0 105 36 36 36 36 0 0 0 0 0 249
15073 Murlidhar Dattatray Joshi 73 Jamner 0 0 0 60 30 20 31 0 0 0 28 0 169
15074 Asha Murlidhar Joshi 68 Jamner 0 0 0 60 30 20 0 0 0 0 28 0 138
15075 Jaya Divanji 57 Solapur 0 0 0 30 20 30 30 31 30 30 30 40 271
15076 Suchitra Hiremath 50 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15079 Shakuntala Baljkrushna Kothawade 68 Malegaon 62 56 62 0 0 0 60 60 40 60 30 60 490
15081 Mrs. Lingshetty 50 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15083 Madhuri Joshi 45 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15084 Rohini Joshi 53 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15085 Sangita Bhagwant Kulkarni 40 Solapur 0 0 0 0 62 60 0 0 0 0 0 0 122
15086 Vimal Pradip Deshmukh 63 Solapur 0 0 0 93 149 138 156 155 150 155 150 163 1309
15087 Vrushali Kamble 30 Solapur 0 0 0 30 31 30 15 15 15 15 15 20 186
15088 Lata Narayan Gurram 60 Solapur 0 0 14 51 47 35 49 70 58 40 52 72 488
15089 Premlata Vaidya 58 Solapur 0 0 0 34 52 52 112 362 36 258 96 148 1150
15090 Smita Dumaldar 40 Solapur 0 0 0 22 0 60 62 62 60 62 60 65 453
15091 Mangala Kulkarni 61 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15092 Pramod Kamatkar 60 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 51 35 30 20 20 156
15093 Ruchira Rahul Jadhav 27 Solapur 0 0 30 30 31 30 31 31 30 30 30 31 304
15094 Komal Mahadev Katte 26 Solapur 0 0 30 30 31 30 0 31 30 30 30 31 273
15095 Pooja Vishwajit Katte 25 Solapur 0 0 30 30 31 30 31 31 30 30 30 31 304
15096 Achala Dhale 58 Barshi 0 0 15 15 15 0 0 0 45 0 0 0 90
15097 Vijaya Kulkarni 65 Barshi 0 0 62 60 65 0 62 0 40 62 0 0 351
15099 Amruta Abhay Deshmukh 45 Pune 0 0 0 30 31 30 0 0 0 0 0 55 146
15100 Jyoti Landge 54 Pune 0 0 61 91 61 0 62 0 61 51 0 0 387
15101 Anagha Rede 45 Barshi 0 0 124 124 0 0 151 156 121 160 131 0 967
15102 Minakshi Kulkarni 45 Barshi 0 0 68 0 0 0 62 0 60 0 0 0 190
15103 Supriya Pathak 51 Barshi 0 26 62 60 0 0 0 0 0 0 230 180 558
15104 Ushaprabha Janmote 75 Barshi 62 62 62 60 62 0 73 124 160 192 204 0 1061
15105 Jayashri Kalyan Puranik 53 Barshi 0 0 30 30 31 0 0 0 30 30 0 0 151
15106 Shubhangi Deshpande 50 Solapur 0 0 44 63 0 0 0 0 0 0 0 0 107
15107 Sukhada Gramopadhye 60 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15108 Chitra Mahajan 50 Latur 0 0 0 20 31 20 31 20 20 20 30 30 222
15109 Seema Deshpande 55 Solapur 0 0 0 35 35 30 0 30 30 0 60 20 240
15113 Mrs. Mandakini Dilip Bagad 52 Nasik 0 118 62 0 0 0 50 45 60 40 40 60 475
15114 Dr. Vitthal Madhav Page 79 Ujjain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15117 Savita Dnyaneshwar Dhake 50 Dhule 0 0 12 35 64 60 62 0 0 0 0 0 233
15121 DATTATRAY D BHAGWAT 55 GOREGAON(WEST),MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15122 Megha Joshi 58 Davangere, Karnataka 0 0 0 60 0 0 70 0 0 65 70 0 265
15123 Mrs. Manisha Ashok Timbe 37 Ambejogai 0 37 35 35 35 64 64 0 0 0 0 0 270
15124 Pratibha Uttam Deshpande 49 Aurangabad 0 0 60 60 62 60 62 62 60 62 60 62 610
15125 Dr Annarao Kulkarni 64 Thane 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
15129 Nisha Pathak 45 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15130 Geeta Deshpande Yashwant 65 Aurangabad 0 0 0 60 62 0 62 0 0 0 0 0 184
15131 Shirsikar Puja 42 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15132 Mrs Anuja Gaourav Hinge Sabnis 32 Mundhawa Pune 0 59 76 76 76 76 76 76 76 76 77 108 852
15133 Supriya Satish Deshpande 58 Nashik 31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
15134 Mrs. Suman Balkrishna Panchwadkar 84 Pune 0 74 84 108 123 108 111 0 0 0 0 0 608
15138 Shri. Bharat Panchwadkar 60 Pune 0 56 62 60 50 60 62 0 0 0 0 0 350
15143 Sadhana Gopal Nalmwar 55 Ahmedabad, Gujarat 0 91 35 108 37 0 0 0 81 80 0 53 485
15144 Jayashri Dilip Apte 65 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 220 220 220 220 220 1100
15145 Anusuya KP 35 Bengaluru 0 0 38 9 8 10 27 0 0 0 0 0 92
15147 Prabhukumar KD 43 Bengaluru 0 0 22 3 5 5 9 0 0 0 0 0 44
15148 Amrutha KP 14 Bengaluru 0 0 24 0 6 7 9 0 0 0 0 0 46
15149 Meena SD 55 Bengaluru 0 0 12 4 20 24 28 0 0 0 0 0 88
15150 Ganesh KV 52 Bengaluru 0 0 22 4 26 29 31 0 0 0 0 0 112
15151 shakuntala h mendon 54 Dombivali 0 32 0 20 20 20 20 0 0 0 0 0 112
15152 Anuradha Joglekar 71 Dhayri, Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
15153 Vivek Shiwarkar 0 PUNE 0 118 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
15154 Mrs Swati S Vedpathak 47 PUNE 0 45 30 30 10 25 25 25 25 25 25 25 290
15155 Mrudula Vinze 53 Jabalpur 0 0 8 109 105 108 120 0 0 108 109 91 758
15159 Swati Virag Dixit 49 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15160 Smita Satish Joshi 55 Varangaon 0 0 25 126 151 135 121 0 0 112 121 90 881
15161 Anuja Kasture 50 Solapur 0 0 0 60 30 0 0 60 60 57 30 0 297
15162 Nilima Vilas Agnihotri 58 Solapur 0 0 16 65 62 70 108 108 60 62 60 62 673
15163 Jayantrao Hasurkar 73 Pune 0 0 37 187 197 229 171 94 120 129 90 92 1346
15164 Sulabha Ghodke 53 Solapur 0 0 0 30 31 0 56 38 30 62 60 67 374
15165 Mahesh Madhukar Kulkarni 55 Solapur 0 0 0 30 31 40 62 62 60 62 60 62 469
15166 P. J. Katkar 60 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15167 Lata G. Talikoti 50 Solapur 0 0 0 30 62 60 60 60 60 60 60 30 482
15168 Supriya Chikhale 50 Solapur 0 0 0 60 62 28 0 0 0 0 0 0 150
15169 Balaram Bhoir 52 Dombivli 0 15 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
15170 Anuradha Ajay Khandekar 67 Pune 0 54 50 30 46 60 0 0 0 0 0 0 240
15172 Vasudha Haribhau Lagu 77 Sangli 0 0 180 0 62 60 0 0 0 62 0 62 426
15174 Manjusha Murlidhar Shekadar 55 Aakaluj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15177 Sugandha Subhadh Kavathekar 69 Sangli 0 0 0 31 30 30 30 0 0 0 0 0 121
15179 Mrs Sangita Naresh Mande 49 Aurangabad 0 60 48 60 60 60 70 0 0 0 0 0 358
15181 Mrs Vandana T Borole 67 PUNE 0 118 122 122 90 30 31 31 30 31 30 31 666
15183 Sulabha Avinash Tol 63 Dombivli 60 60 60 0 0 0 244 62 60 62 60 62 730
15187 Wai Vishnu Sahasranaam Group, c/o Sanjay Mehendale 0 Wai 0 215 213 117 141 132 1200 0 0 0 0 440 2458
15188 Aparna Vilas Kale 46 Wai 0 0 25 30 30 0 0 0 0 0 30 0 115
15189 Pramod Narayan Daivadnya 66 Solapur 0 0 0 74 62 62 62 62 62 62 60 62 568
15190 Devand Chandrakant Ramdas 65 Solapur 0 0 0 74 62 62 62 62 60 62 60 62 566
15191 Ganesh Gagul 42 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15192 Smita Mule 55 Solapur 31 28 67 60 62 60 62 62 30 31 60 30 583
15193 Minakshi Mane 55 Solapur 31 28 31 30 31 30 31 28 20 20 20 31 331
15194 Renuka Kekade 50 Solapur 0 0 0 60 62 74 62 0 0 0 0 0 258
15195 Sunita B. Nadargi 50 Solapur 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
15196 Girish Kolhapure 50 Solapur 0 0 0 30 31 0 0 0 0 0 0 0 61
15197 Prasanna Goski 50 Solapur 0 0 0 30 31 0 0 0 0 0 0 0 61
15198 Mrs Sunanda Gholap 66 KOTHARUD, PUNE 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
15199 SNEHA DHONGADE 62 Chinchwad Pune 0 28 31 105 108 90 0 93 90 90 0 0 635
15200 LATA AAHER 70 Chinchwad Pune 0 28 0 30 31 30 62 62 15 5 0 0 263
15202 Mrs Jyotasna P Pathrikar 47 Alain, UAE 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
15203 Mrs Sulabha J Kulkarni 59 PUNE 0 118 62 60 62 60 108 0 0 88 0 0 558
15204 Shrinivas juvekar 57 Thane 0 0 4 120 70 104 73 64 71 62 57 40 665
15205 Swapnil Jayant Kulkarni 34 Pune 0 0 15 30 21 21 47 0 0 17 29 26 206
15206 SHRI.VISHNUSAHASRANAAM PATHAN SAMUHA C/o Mrs.Dani 0 BADLAPUR, DIST. THANE 165 198 518 430 605 0 0 0 0 0 0 0 1916
15207 Suhasini Patankar 0 N. A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15208 Asavari Joshi 0 N. A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
15209 Sukhada Raghunath Karmarkar 36 Thane 0 0 0 58 14 40 0 0 0 0 0 0 112
15211 Meena Pramod Karmarkar 65 Pune 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
15212 Mrs Sunanda M More 68 BORIVALI, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15213 Prachi Acharekar 50 Dahisar, Mumbai 0 0 0 25 60 40 0 0 0 45 0 60 230
15214 Amod Inamdar 42 Pune 27 27 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 114
15215 Kalpana Jayshing Bhosale 64 Satara 0 0 50 54 115 276 176 160 156 176 160 100 1423
15216 mangala panhale 62 aurangabad 0 30 30 30 62 60 62 0 0 62 60 0 396
15217 Vidhya V Datar 64 THANE 62 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 302
15218 Rohini Inamdar 70 Satara 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45
15219 PUSHPALATA BHAGWAT 77 KALYAN 31 28 31 30 0 0 31 31 30 31 30 31 304
15220 Suchera Kiran Daithankar 0 NA 0 0 0 42 30 54 54 0 0 0 0 0 180
15221 Sunita Mahajan 46 Aurangabad 0 0 51 71 60 80 108 0 0 0 0 0 370
15222 Milan Rathi 45 Aurangabad 0 0 51 75 65 75 56 0 0 0 0 0 322
15223 Yogeshwari Mahila Mandal, Ambajogai 0 AMBAJOGAI 0 0 164 90 206 228 144 351 216 283 306 305 2293
15224 Mitali Prasad 0 NA 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
15225 Radhika Gajanan Shenoy 53 Virar 0 0 0 60 62 62 0 0 0 0 0 0 184
15226 Rekha Sharad Gavali 72 California 62 56 62 65 64 65 72 84 108 79 81 108 906
15227 Mrs Rajashree R Shintre 64 Talegaon 0 0 0 60 20 50 62 0 0 60 0 55 307
15228 Madhavi Gajanan Joshi 70 Pune 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60
15230 Neeta Kulkarni 71 Pune 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60
15231 Lalita Salehittal 78 Pune 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60
15232 Sharada Naik 65 Pune 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60
15233 Mrs Sumitra N Medage 58 Nanded 0 0 180 60 64 40 62 124 60 283 306 0 1179
15234 Durga Puranik 38 Nashik 0 0 30 108 108 0 0 0 0 0 108 108 462
15235 Geeta Shukla 52 Nashik 0 0 31 30 31 0 0 0 0 0 0 0 92
15236 Shilpa Subhedar Page 46 Nashik 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
15237 Bharati Patil 51 Palghar 0 0 84 64 70 59 31 86 62 68 40 67 631
15238 Padmavati Vaidya 51 Palghar 0 0 28 30 31 0 31 0 30 31 60 54 295
15239 Suman Gaikwad 72 Miraj 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 0 0 486
15240 Sandhya Shrotri 52 PUNE 0 0 4 7 0 29 29 30 29 19 30 0 177
15241 Pratibha Sanjay Jadhav 52 Mumbai 0 0 14 60 60 0 16 22 14 0 12 16 214
15242 SAROJINI HARI JOSHI 79 DOMBIVLI WEST, DIST. THANE 0 0 17 29 30 29 0 0 0 0 0 64 169
15243 Shubhangi Vasudev Deshpande 56 Pune 0 0 0 90 75 80 0 0 0 0 0 0 245
15244 Vivek Dattatray Ratnakar 63 Pune 62 56 62 60 62 60 62 0 62 62 0 0 548
15245 Jayashritai Mehendale 60 Pune 62 56 62 60 62 60 62 0 0 108 0 108 640
15246 Sayali Patil 26 Jalgaon 0 0 22 60 0 0 0 0 0 0 0 0 82
15248 Aniruddha L Kimbahune 32 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15249 Mangal Lakshmikant Palasgaonkar 64 Mumbai 0 0 62 60 62 30 93 0 0 85 90 93 575
15250 Niljyoti Group, Pune, c/o Meenal Pore 0 Pune 0 65 50 50 150 115 0 0 0 65 130 0 625
15251 Sai Dham Paurohitya Varg, Virar West, c/o Uma Bagwe 0 Virar 540 628 1000 0 1788 348 775 460 0 436 282 626 6883
15252 Savita Belsare 67 Pune 0 56 62 60 60 96 0 0 0 60 62 0 456
15253 nashik collective avartane 65 NASHIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15254 Revati Chabukswar 53 Pune 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 0 0 486
15255 Sunita Gado 58 Pune 0 0 0 60 62 0 0 0 0 60 62 0 244
15256 Sushma Samudra 66 Pune 0 0 62 60 62 0 0 0 0 60 62 0 306
15258 Asha A Deodhar 75 THANE 31 28 31 31 30 30 0 31 31 0 0 0 243
15259 Mrs Aruna Kale 65 THANE 31 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
15260 Smita Sachin Redij 45 Chiplun 62 84 75 77 65 0 62 62 30 60 45 90 712
15262 Chaya Prabhune 0 THANE 31 28 31 31 30 0 0 31 31 0 0 0 213
15263 Neela Vaidhya 82 THANE 62 56 62 60 93 0 0 62 120 0 0 0 515
15264 Sanjivani Joshi 0 THANE 31 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
15265 Asha Keskar 0 THANE 31 28 31 31 31 0 0 31 31 0 0 0 214
15266 Anuradha Marathe 77 Talegaon 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
15267 Vasudha Jog 0 THANE 31 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
15268 Jayashree N Choudhari 49 Chembur, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15272 Jyoti Karmase 52 CHINCHVAD, PUNE 0 0 0 60 62 60 60 62 60 62 60 0 486
15274 Alka Ashtaputre 50 CHINCHVAD, PUNE 0 0 60 60 62 60 62 62 60 62 60 62 610
15275 Ranjita Oza 45 CHINCHVAD, PUNE 0 0 62 60 62 60 0 62 60 62 60 0 488
15286 Asmita D Athavale 60 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15287 Lata Devchand Patil 66 Badlapur 0 0 0 117 120 120 125 0 0 130 130 130 872
15288 Smita patil 67 Sangli 31 28 31 65 62 65 0 0 0 0 0 0 282
15289 Meenakshi karve 72 Pune 0 0 42 52 46 46 44 48 46 47 46 0 417
15290 Jayashri kulakarni 62 Pune 0 91 68 74 111 0 0 37 0 40 0 0 421
15292 Jayashri Deshpande 58 Solapur 0 0 0 30 62 63 108 108 108 108 108 108 803
15294 Rashmi Joshi 58 SOLAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15295 Shantanu Datar 37 PUNE 0 0 0 15 27 30 31 31 30 31 30 23 248
15296 Laxmi Kolluru 74 PUNE 0 0 190 225 351 225 317 340 333 305 326 346 2958
15297 Nalini Asturkar 77 PUNE 0 0 100 30 31 30 31 31 30 31 30 31 375
15299 Minakshi Muthe 76 PUNE 0 0 92 30 31 0 0 0 30 31 30 31 275
15300 Malati Gujar 75 PUNE 0 0 45 30 34 30 31 62 30 3 30 31 326
15301 Rajani Deshpande 74 PUNE 0 0 22 30 31 30 31 31 30 31 30 31 297
15302 Seema Deshpande 63 PUNE 0 0 100 111 125 125 125 125 100 62 60 62 995
15303 Pratibha Pendase 72 PUNE 0 0 130 300 310 300 350 310 150 150 150 250 2400
15304 pragati Patil 51 PUNE 0 0 0 20 25 25 25 22 9 12 14 15 167
15305 Sulabha Vaidya 77 BARSHI 62 56 62 60 62 0 62 0 60 0 0 0 424
15306 Vidhya Dole 50 BARSHI 0 0 75 80 60 0 50 0 120 125 100 70 680
15307 Jayashree D Mule 70 BARSHI 0 0 0 60 68 0 114 0 96 108 0 0 446
15308 Sneha Kulkarni 48 BARSHI 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
15309 Sudhir Tanksale 52 BARSHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15310 Sanjivani Umbargikar - To STOP 68 SOLAPUR 0 0 28 5 27 30 31 0 0 0 0 0 121
15311 Ramchandra Umbargikar - To STOP 75 Solapur 0 0 31 30 27 30 31 0 0 30 0 0 179
15312 Padhmini Bhagwat 59 PUNE 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 17
15313 Swati Pimpale 63 Thane 0 0 0 38 46 45 60 0 40 55 0 0 284
15315 ujjawala devendra bhave 50 pune 0 0 0 15 20 8 0 10 25 15 14 25 132
15316 Govind Pandurag Tapkire 67 Pandharpur 0 0 0 175 355 370 387 0 0 170 0 175 1632
15317 Mrs Manik A Deshpande 60 PUNE 0 0 87 123 111 48 96 86 0 91 49 104 795
15320 Snehal Kango 59 Pune 0 0 0 60 62 30 62 0 0 0 0 0 214
15321 Shailaja Sudhir Sane 69 Nashik 50 28 62 0 0 0 212 62 60 62 62 62 660
15322 Hira Lokhande 56 Malad 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 0 0 608
15323 Sanika Gadgil 50 Solapur 0 0 31 30 31 0 31 30 30 100 108 108 499
15324 Rasika Valase 60 Solapur 0 0 0 0 0 0 30 31 0 0 0 0 61
15325 Malti Haridas Chavan 67 Jamner 0 28 62 60 0 60 62 62 60 62 0 0 456
15326 Pushpa Gyandev Kolhe 58 Jamner 0 15 31 30 31 30 31 31 0 0 0 0 199
15327 Prabhavati Deshpande 65 Solapur 31 28 31 30 0 0 31 30 30 30 30 30 301
15328 Kshama Purushottam Devgaonkar 60 Beed 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
15329 Rajeshwari Gagul 55 Solapur 0 0 0 60 62 30 0 0 0 0 0 0 152
15331 Chyitanya Mahila Mandal 0 KOLHAPUR 0 0 110 412 811 1155 1343 1660 1129 1011 1317 1200 10148
15332 Vidya Rajendra Gore 46 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15333 Bhavana Gadgil 75 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15338 Hema Sowale 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15340 SHRI.GOPAL SAMUDAYAIK PATHAN MANDAL C/o Msrs.Mangal S. Joglekar 0 NASIK 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
15341 Dhanashree S Deo 30 Pimpale Gurav, 0 0 62 30 31 0 0 0 0 0 0 0 123
15342 Malati Shridhar Bajare 75 Pune 62 56 62 60 62 60 62 0 0 0 60 62 546
15343 Tulshiram Raghav Bhangale 71 Nashik 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
15344 Ashwini Gadre 54 Badoda 0 0 0 60 64 130 120 193 101 83 80 64 895
15345 Shamala Deodhar 71 KOLHAPUR 0 0 0 90 70 71 101 0 0 0 100 100 532
15346 Aasharani Harish Jog 70 Sangli 0 0 180 0 0 60 0 0 0 62 0 62 364
15349 Mandar Gangakhedkar 42 Badlapur 0 0 0 60 40 36 40 0 0 0 0 0 176
15350 Nila Bhopale 63 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15351 Sampada Shriram Godbole 45 Pawas 0 0 0 50 45 40 62 0 0 0 0 0 197
15352 Vijaya Ramkrushna Panadare 78 Masur 62 56 62 60 62 60 0 0 0 108 108 0 578
15353 Shobha Kulkarni 62 Solapur 155 140 155 150 155 240 240 240 240 200 240 256 2411
15354 Vaishnavi Phatale 45 Pune 0 0 7 13 22 16 12 11 0 0 0 0 81
15355 MRS. MANJUSHA SURENDRA KHARE 52 NASIK 62 28 30 55 62 60 71 0 0 65 0 75 508
15358 Neelam Dattatray Kelkar 55 Alibaug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15359 Vijaya Patki 84 Solapur 0 0 35 60 62 60 62 62 60 62 60 62 585
15360 Sudha Joshi 85 Solapur 31 28 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 671
15361 Uma kattimani 52 Solapur 0 0 28 25 10 10 62 31 60 62 60 62 410
15362 Pratik Dingre 22 Solapur 28 28 28 30 31 30 31 31 30 31 30 31 359
15363 Malti Pise 72 Pune 0 0 100 30 31 210 38 40 30 33 31 31 574
15364 Ashita Burke 76 Pune 0 0 29 60 31 30 31 62 30 31 30 31 365
15365 Sangita Apte 54 Solapur 0 0 0 0 82 0 46 45 0 0 0 0 173
15366 Pradya Satpurkar 60 Solapur 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 30 60
15367 Vasundhara Jahagirdar 65 Solapur 0 0 12 26 31 31 40 52 58 31 48 26 355
15368 Shilpa Keskar 67 Solapur 0 0 12 52 62 40 40 54 42 53 30 20 405
15369 Vijaya Dekhane 78 Solapur 0 0 12 101 133 180 108 150 101 150 0 0 935
15370 Swati kulkarni 42 Solapur 0 0 0 58 55 58 54 50 50 57 60 60 502
15371 Vaishali Kadule 35 Solapur 0 0 0 0 30 50 35 31 87 45 30 31 339
15372 Nandini Baba 64 Solapur 0 0 0 4 30 73 139 75 87 82 73 106 669
15373 Dipali Kandalgaonkar 64 Solapur 0 0 0 60 62 60 62 62 0 62 40 50 458
15374 Vijay Pantparadkar 57 Solapur 0 0 0 60 62 64 62 62 60 62 60 62 554
15375 Asha Chawan 76 Solapur 0 0 0 30 30 30 30 31 30 30 30 32 273
15376 Nagesh Pathare 45 Kurduvadi 0 0 0 45 50 20 30 30 30 10 40 40 295
15377 Pratibha Divate 69 Solapur 0 0 0 60 62 60 62 56 60 62 60 62 544
15378 Sumati CH 39 Bengaluru 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15380 Girija 63 Bengaluru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15381 Pratibha surendra Deshapande 60 Phaltan 0 0 0 60 62 60 62 0 0 0 0 0 244
15383 Meena parshuram chitale 65 Sangli 0 0 0 60 60 120 0 0 0 0 0 0 240
15384 Mrs Minakshi Narkhede 51 DOMBIVALI 62 56 62 108 108 105 60 140 114 82 68 99 1064
15385 Mrs.Vasanti Pramod Kulkarni 56 Dombivli 0 0 71 60 70 150 138 150 110 115 75 190 1129
15386 Varsha A Joshi 58 DOMBIVALI 0 0 0 0 10 30 31 0 0 30 30 0 131
15387 Pratibha Joshi 64 Canacona Goa 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50
15391 R. G. Kaulgi 84 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15392 Aruna Bhasme 30 SANGALI 0 25 30 0 31 30 0 0 0 0 0 0 116
15397 Shobha Rajendra Joshi 54 Sangli 27 24 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
15398 Subhash Kulkarni 80 Sangli 27 24 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
15399 Gopal Raghunath Marathe 82 Sangli 27 24 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
15400 Madhav Bahiru Jadhav 79 Sangli 27 24 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
15401 Ramesh Deshpande 73 Sangli 27 24 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
15402 Sangli Vishnusahasranaam Samudayik Pathan Mandal, c/o Sneha Hulgeri 0 Sangli 0 0 430 1025 525 0 0 0 0 0 0 0 1980
15403 Kalpana Hulgeri 75 Ashta 62 56 62 60 50 60 0 0 0 0 0 0 350
15404 Sunita Godbole 70 Sangli 180 160 190 190 200 195 190 220 210 0 220 0 1955
15405 Lalita Akolkar 58 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15408 Neeta Gokhale 45 Solapur 0 0 28 30 62 70 80 40 60 60 30 60 520
15410 Anjali Kulkarni 61 Solapur 0 0 0 60 15 60 60 20 30 60 55 62 422
15411 Anita Sabnis 50 Gondavale 62 56 62 60 62 60 62 0 0 0 0 0 424
15413 Varsha Thhakkar 55 Chinchwad 0 0 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 550
15414 Megha Samir Mangale 40 Peth Vadgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15415 Vidya Paleja 58 Nashik 30 60 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1008 1110
15419 Mrs Mrunal Arun Patankar 66 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15421 Mrs Veena S Joshi 57 DOMBIVALI 62 56 62 60 60 60 65 65 65 65 65 65 750
15422 Shrirang N Joshi 62 DOMBIVALI 62 56 62 60 60 60 0 0 0 0 0 0 360
15423 Meera 66 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15425 Vijaya Lele 0 Kalyan 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
15438 Anuja Umbarkar 55 Pandharpur 0 0 15 30 23 0 31 31 30 25 20 31 236
15441 sou. Rohini Bharat Panchwadkar 57 Pune 0 56 62 60 50 60 62 0 0 0 0 0 350
15442 Shilpa Deshpande 65 Pune 0 0 62 92 62 60 62 62 60 62 60 56 638
15455 Suvarna Kulkarni 55 Wai 0 0 58 54 0 0 33 0 0 0 0 0 145
15472 Sneha badarayni 54 Ksh 32 25 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
15476 Sandra Arun Datey 69 Pune 25 28 30 30 25 24 31 31 25 31 28 0 308
15478 Suma Patil 52 Bangalore 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
15486 Mrs Suvarna Bendre 65 Panvel 0 0 0 87 136 142 162 83 88 184 280 304 1466
15487 Mrs Suman Bendre 70 Mumbai Dadar 0 0 0 300 400 0 0 0 0 0 0 0 700
15488 Shrikant Dharmapurikar 59 Nagpur 0 0 40 70 56 35 48 0 0 0 0 0 249
15489 Rohini Garage 70 Nagpur 0 0 120 160 155 230 0 0 0 0 0 0 665
15494 Dhanashri Shridhar Kale 63 sangli 0 0 0 0 0 0 40 40 40 62 0 0 182
15497 Suvarna N Gade 53 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15500 Surekha jahagirdar 65 Solapur 0 0 0 56 65 60 62 62 60 62 60 65 552
15503 Anuradha Valsangkar 65 Solapur 0 0 0 56 62 60 62 62 60 62 60 62 546
15505 Dhubhangi Kulkarni 48 Solapur 0 0 0 28 0 25 30 20 15 20 20 20 178
15506 Madhuri Deshpande 48 Solapur 0 0 0 50 55 54 50 62 42 20 36 60 429
15509 Shradha Gangareddi 56 Solapur 0 0 0 56 77 79 108 108 66 30 108 108 740
15510 Pranita Bhavthankar 45 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15511 Nirmala kale 60 Solapur 0 0 0 20 50 55 62 92 110 124 124 108 745
15512 Vijayashri Kumbhare 62 Mangalwedha 0 0 62 60 62 135 125 173 222 270 318 181 1608
15513 Sheetal Dhayaphule 50 Solapur 0 0 0 52 56 0 0 0 0 0 0 0 108
15514 Geeta Genne 52 Solapur 0 0 0 60 62 0 0 0 0 0 0 0 122
15515 Bharti Adam 50 Solapur 0 0 0 60 62 30 0 0 0 0 0 0 152
15516 Dipika Vaikunthe 45 Solapur 0 0 0 30 31 0 0 0 0 0 0 0 61
15517 Kamal Pimpale 58 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15518 Jyoti Inamdar 64 Solapur 0 0 0 0 62 60 77 62 60 62 60 108 551
15519 Vasundhara kulkarni 73 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15520 Uma Palande 70 Solapur 0 0 0 50 100 108 0 108 60 108 108 108 750
15521 Nita Phadake 61 Solapur 0 0 0 26 21 0 0 0 0 0 0 0 47
15522 Jayashri Deshpande 65 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15523 Meghana Phadake 65 Solapur 0 0 0 21 15 0 30 45 60 0 0 0 171
15524 Anuprita phadake 70 Solapur 0 0 60 60 62 0 62 62 60 108 85 0 559
15525 Sunanda Deshmukh 67 Solapur 0 0 0 55 55 30 30 31 30 31 30 31 323
15526 Lata kulkarni 65 Solapur 0 0 0 36 62 0 0 0 0 0 0 0 98
15527 Shobha deshmukh 52 Solapur 0 0 0 55 55 30 30 31 30 31 30 31 323
15533 Bharati V Balsekar 68 VANDRE, MUMBAI 62 56 62 157 155 150 155 150 150 155 130 155 1537
15534 Jyoti Kore 53 Kolhapur 62 56 62 60 62 58 62 0 58 62 60 62 664
15536 Meera P Joshi 61 AURANGABAD 0 0 0 50 46 48 0 0 0 0 0 50 194
15537 PraKash kulkarni 66 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15550 Shree Ram Mandir 110 malad mumbai 0 0 325 495 399 627 505 605 578 693 769 612 5608
15552 Surekha Bhave 67 malad mumbai 0 0 31 60 62 60 62 62 60 62 60 62 581
15556 Lalita Kandlur 58 PUNE 0 0 0 44 62 60 62 62 60 62 60 62 534
15557 Ashok Deotale 61 Nagpur 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50
15559 G/Sau Sangeeta Akre 50 Nagpur 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
15561 Mohini Mukund Muthe 53 Thane 0 0 0 31 0 31 31 0 0 0 0 0 93
15562 Vibhavari Risbud 61 Sangli 30 38 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 148
15563 Ragini Santosh Joshi 52 Sangli 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
15564 Narayan Limbaji Kandekar 82 Belgaum 56 56 62 60 62 60 62 0 0 62 60 62 602
15565 SAMEER SURESH DEODHAR 47 DOMBIVLI EAST 0 0 0 70 118 180 188 205 180 189 167 155 1452
15567 Sharadchandra Govind Soman 81 Ratnagiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15568 Jaya Narayan 70 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15571 Archana Anil Kulkarni 45 Solapur 0 0 0 30 0 31 31 0 0 0 0 0 92
15572 Anagha Bhosekar 42 Solapur 0 20 31 30 30 30 31 31 30 31 30 31 325
15573 Sucheta Phadke 44 Solapur 0 15 31 60 62 60 31 0 60 62 52 62 495
15574 padmabhushan padmakar vaishnav 62 Nashik 0 0 0 42 140 120 230 0 0 220 225 200 1177
15575 Shalini Pandharinath Nerkar 70 Pune 0 0 0 96 130 132 0 0 0 51 160 0 569
15576 Kusum Ananda Nerkar 80 Taharabad 0 0 55 330 176 155 0 0 0 155 0 0 871
15577 Nivedita Pandit 57 Nashik 0 0 0 60 62 60 64 0 0 0 0 124 370
15579 Swami Samarth Mandal, New Panvel, c/o Maya Puntambekar 0 Panvel 0 0 0 220 185 240 538 440 290 220 175 222 2530
15580 Abhaya Dilip Walimbe 0 Erandavana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15581 Mukund Keshav Kulkarni 70 Aurangabad 65 60 62 0 0 0 0 120 585 585 120 0 1597
15582 Vishnusahasranaam Mandal Nipani, c/o Madhavi Solapurkar 0 Nipani 1292 1379 1240 1656 1596 1352 0 0 0 1140 1115 975 11745
15583 Madhavi Solapurkar 54 Nipani 0 0 0 101 108 99 0 0 0 0 0 0 308
15584 Shubhada Pandurang Joshi 79 Borivali 60 56 62 60 62 60 62 0 0 62 0 62 546
15585 Madhuri Joshi 64 Nashik 0 0 0 133 251 285 238 127 150 150 46 60 1440
15586 Aditi Joshi 67 Nashik 0 0 0 154 260 238 238 87 150 150 0 74 1351
15587 Narayan Pandurang Deshpande 77 Pune 0 87 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265
15588 Jayashri Kulkarni 59 Nashik 0 0 0 55 61 65 62 75 70 65 65 65 583
15589 Manjiri Oak 52 Nashik 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
15590 Narayan Pandurang Deshpande 77 Pune 0 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178
15592 REKHA SHRIKANT PALVANKAR 63 TITWALA EAST 421605 0 0 0 110 148 149 178 199 198 239 185 205 1611
15599 Vandana Kulkarni 60 Solapur 31 28 31 60 62 60 62 93 90 100 90 62 769
15600 Sudha Veneguekar 72 Solapur 31 28 31 60 62 60 62 62 60 62 60 62 640
15601 Anuja Deshpande 55 Solapur 0 0 60 30 30 30 31 31 30 31 0 0 273
15602 Madhavi Deshpande 60 Solapur 0 60 30 60 125 108 94 131 82 60 93 95 938
15603 Vrunda H Dhamanaskar 49 Panvel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15604 Rohini Deshpande 60 Solapur 31 28 60 60 186 304 236 174 95 55 123 150 1502
15605 Geeta Kulkarni 45 Solapur 0 0 0 104 53 0 80 87 64 111 97 11 607
15606 Shalini Chati 60 Solapur 0 0 62 45 30 30 40 30 40 30 60 50 417
15610 Kirti Atre 55 Solapur 0 0 0 30 30 30 40 35 30 42 50 81 368
15611 Anjali Belhe 58 Pune 0 0 0 15 0 0 0 0 20 20 0 0 55
15612 Smita ksheersagar 59 Pune 62 56 62 60 62 60 0 0 60 62 60 62 606
15613 Aromatic Kamtekar 79 Pune 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
15614 Rohini kumthekar 65 Solapur 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
15615 Venkatesh Jahagirdar 75 Solapur 0 0 0 26 31 29 48 57 52 53 58 52 406
15616 Sunita Bhawarthi 66 Solapur 0 0 50 50 62 60 64 68 60 62 60 62 598
15618 Anagha Prakash Joshi 68 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15619 Sharaddha Samant 57 Goregaon,Mumbai 0 0 0 36 49 42 52 0 0 60 56 59 354
15620 Bhagyashree Joshi 64 Borsar, Aurangabad 0 0 0 0 122 0 108 0 0 0 120 124 474
15621 ShriVishnu Shastanaam Pathan NASIK C/O Shripad Galgale 0 Nasik 0 353 880 616 926 1036 1501 3686 1894 2600 1442 3731 18665
15622 Vilas Lakshman Chopade 45 Pune 0 0 0 75 40 27 67 67 181 50 135 180 822
15624 Geeta Shrikant Kulkarni 67 Kolhapur 62 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 302
15627 Yogita Patidar 42 Burhanpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15628 Suryakant Malharrao Subhedar 73 Aurangabad 62 56 62 60 55 55 0 0 0 62 0 62 474
15631 Rajani Vishnu Sathye 78 Solapur 0 0 0 60 62 60 62 62 60 62 30 62 520
15632 Ramabai Jangavali 73 Solapur 0 0 62 30 0 60 72 56 70 93 70 79 592
15633 Chitra Mohan Muddebihalkar 55 Solapur 62 56 62 60 62 60 90 60 60 60 60 60 752
15635 Mrs.Priya Tejas Pimpalwadkar 0 Bhukum, pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15647 Meera Pravin Vyas 64 Parbhani 62 56 62 60 90 90 91 0 0 60 90 0 661
15648 Sunita Bhaskarrao Joshi 61 Pune 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
15649 Jayashri Dattatray Dharmadhikari 68 Pune 124 112 124 120 162 160 0 0 0 0 0 0 802
15650 Mangal Suresh Ambhankar 62 Parabhani 0 0 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 612
15652 Leela Prakash Dhamangaonkar 57 Parabhani 62 56 62 62 62 61 62 0 0 0 62 0 489
15653 Vaishali Deshpande 52 chinchwad 0 0 62 60 62 60 62 0 0 31 0 0 337
15654 Vinaya Pophale 55 chinchwad 0 0 62 60 62 60 62 60 0 62 60 0 488
15655 Sulabha Abhayrao Naik 0 Beed 62 88 121 120 124 124 124 124 120 124 240 253 1624
15656 Anamika Pathak 0 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15657 Prerana Haridas 0 Kolhapur 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50
15658 Mangal Shamrao Varade 60 Nasik 0 0 0 60 93 104 0 0 0 84 131 103 575
15661 Nandkumar G Bamne 53 DOMBIVALI 30 15 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 65
15664 Mrs Shobha D Chatre 60 KOLHAPUR 0 30 30 30 30 51 51 0 0 31 31 0 284
15665 nilima pradip vaidya 58 pune 0 0 0 40 40 30 0 0 0 0 0 0 110
15667 pushpa c joshi 62 pune 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
15678 Shaila Bhor 58 Kasarwadi,pune 0 0 0 31 62 60 62 62 60 62 60 62 521
15680 Saroj Patil 48 Kasarwadi 0 0 0 62 62 60 62 62 60 62 60 0 490
15681 Madhura Bahulekar 50 Bibavewadi,pune 0 0 0 8 62 30 62 62 60 0 0 0 284
15682 Deepashri Rajendra Dhargalkar 54 Ichalkaranji 0 0 62 108 108 108 108 0 62 62 0 95 713
15683 Ujavala Prakash Pande 0 Sangli 0 0 30 31 0 0 0 0 0 0 0 0 61
15684 Sucheta Joshi 0 Sangli 0 0 62 122 90 45 58 0 0 0 0 0 377
15685 Elattikar 0 Sangli 0 0 44 43 0 60 60 0 0 0 0 46 253
15686 Sunita Erankar 58 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15687 Shalini Adake 75 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15688 Smita Kolhatkar 61 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15689 Nanda Apate 71 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15690 Amruta Lagu 57 Sangli 0 0 0 232 62 60 0 0 0 0 0 0 354
15691 Madhavi Gaikwad 65 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15692 Veena Chapkhne 78 Sangli 0 0 0 0 50 150 240 0 0 0 0 0 440
15693 Vaidhehi Joshi 55 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15694 Suman Jadhav 67 Sangli 0 0 0 60 60 60 62 0 0 0 0 0 242
15695 Sunanda Kulkarni 70 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15696 Shashikant Kulkarni 61 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15697 Megha Mainkar 0 Sangli 93 75 80 103 62 0 0 80 70 50 84 86 783
15698 Manjiri Krushnaji Kulkarni 42 Solapur 31 28 52 20 26 0 27 27 27 27 27 0 292
15699 Madhuri Aradhye 59 Solapur 0 0 0 30 62 60 62 62 60 62 60 62 520
15701 Vrushali Kulkarni 65 Solapur 0 0 0 25 25 150 150 150 150 40 0 0 690
15702 Manju Ekbote 52 Solapur 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60
15703 Ashwini Ankulkar 48 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15704 Vidya Rajwade 72 Pune 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
15705 Smt. Ratnaparkhi 75 Mangalwedha 0 0 62 114 68 60 60 32 24 30 53 100 603
15707 Usha Kulkarni 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15709 Tejasvini Khavate 0 Sangli 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
15714 Rajani Gokhale 62 Sangli 0 0 0 55 124 120 124 112 120 122 120 0 897
15715 Kavita Joglekar 50 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15716 Savita Bapat 60 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489 489
15717 Ranjana Jitkar 60 Sangli 0 0 0 60 0 0 30 0 0 0 0 0 90
15718 Smt. Apurva A. Gaikwad 63 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15721 Vidya Revankar 0 Sangli 0 0 0 31 42 78 103 0 0 0 0 0 254
15722 Sarojini Waghe 64 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15724 Hemlata Salunkhe 60 Sangli 0 0 0 0 30 30 30 30 30 30 30 30 240
15725 Manisha Kulkarni 59 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15726 Rekha Patankar 67 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15728 Priyanka Valujkar 55 Sangli 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
15729 Nagraj Hegade 45 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15730 Urmila Jog 80 Sangli 0 0 33 84 124 90 0 0 0 0 0 0 331
15731 Sudha Vatave 60 Sangli 0 0 50 106 124 120 0 0 0 0 0 0 400
15732 Sulochna Sabale 0 Sangli 0 0 42 159 133 110 150 0 0 0 0 0 594
15733 Neeta Patil 0 Sangli 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
15735 Shaileja Tarkunde 60 Sangli 31 28 30 31 0 0 0 0 0 0 0 60 180
15736 Usha Prabhakar Ranade 62 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15738 Swati Dev 47 Pune 0 0 0 0 30 6 0 0 0 5 0 25 66
15739 Supriya Pradeep Vasagdekar 0 Sangli 0 0 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 62
15746 Anand Sham Deshpande 26 Goregaon Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15751 Asha Ramchandra Joshi 62 Pune 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
15755 Darshan Group c/o Nandini shete 67 Ahamadnagar 0 136 228 320 458 458 601 0 0 0 0 1363 3564
15756 Ashwini Deshmukh 65 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15757 Arun Naran Mule 62 Pune 0 0 48 60 62 60 50 60 50 44 55 62 551
15758 Ujavala Kulkarni 55 Solapur 62 56 62 0 0 0 31 30 36 25 11 60 373
15759 Prabhavati kamtakar 60 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15761 Sushma Patil 52 Solapur 0 0 60 60 0 0 0 31 25 25 20 25 246
15762 Asha Birajdar 50 Solapur 0 0 0 20 0 25 25 25 0 0 0 0 95
15763 Sulabha Champak 61 Solapur 0 0 18 60 40 48 29 45 24 24 0 75 363
15764 Anuja Deshpande 54 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15766 Anita Desai 50 Solapur 0 0 51 30 111 116 31 31 20 25 12 32 459
15767 Rekha Godbole 60 Solapur 0 0 0 62 20 20 30 30 30 30 30 43 295
15768 Snehal Chitragar 50 Solapur 0 0 0 16 0 218 0 0 0 23 18 25 300
15770 Madahvi Walvadkar 58 Solapur 0 0 31 30 62 60 62 62 30 45 60 90 532
15771 Lalita Gade 55 Solapur 31 28 31 30 30 30 51 25 40 60 61 0 417
15773 Sow Shakuntala Vijay Palkar 65 aurangabad 62 56 62 60 121 75 108 62 60 62 135 151 1014
15779 joyti kelkar 63 VADODARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15781 Prabhatai Kulkarni 78 N. A. 62 56 62 60 60 30 0 0 0 62 60 62 514
15782 Rekha Parasnis 58 N. A. 62 56 62 60 62 60 0 0 0 62 60 62 546
15783 Harshada Swami 20 Miraj 51 0 46 135 135 86 80 0 0 115 190 0 838
15785 Snehal Kulkarni 48 Sangli 0 0 33 22 30 30 31 0 0 0 30 0 176
15787 Usha Shukla 60 Miraj 0 0 40 30 0 30 30 0 0 60 60 0 250
15788 Pushpa Bhalchandra Kulkarni 67 Sangli 0 0 31 30 30 0 31 0 0 0 30 0 152
15789 Vijayalakshmi Agnihotri 48 Miraj 0 0 29 60 62 30 31 0 0 31 30 0 273
15790 Smita Pai 45 Miraj 0 0 28 60 62 60 62 0 0 50 60 0 382
15791 Sharad Kulkarni 75 Varnanagar 0 0 40 60 60 60 0 0 0 0 60 0 280
15793 Rekha Bukkanure 60 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15794 Ansuya Uppin 65 Pune 0 0 0 34 62 60 62 0 0 62 0 0 280
15795 Padma Kasandula 50 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15796 Suman Kulkarni 64 Solapur 0 0 62 60 20 60 30 40 60 0 62 62 456
15797 Nivedita Navindagikar 53 Solapur 0 0 0 30 22 0 0 0 0 0 0 0 52
15798 Naliini Terkar 75 Solapur 0 0 0 150 150 150 155 150 150 155 150 150 1360
15799 Mr. Katte 65 Bhor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15800 Kusum Katte 64 Bhor 0 0 0 30 31 0 30 30 30 30 30 31 242
15801 Shobha Pustake 50 Gondavale 0 0 0 60 31 0 30 31 30 30 30 31 273
15802 Pushpa Bhosale 45 Lavang 0 0 0 60 0 0 30 31 30 30 30 31 242
15803 Pushpa Jadhav 59 Kolhapur 0 0 0 30 0 0 30 31 30 30 30 31 212
15804 Padmaja Madhukar Malekar 82 Solapur 62 56 62 60 62 60 90 96 90 90 90 90 908
15805 Pournima Brahmabhatta 59 Solapur 0 0 31 30 31 0 61 31 15 10 30 30 269
15806 Sanjay Arun Patwardhan 49 Pune 31 28 31 30 29 30 31 31 30 31 30 31 363
15807 Vijaya Damodar Thaware 87 Solapur 0 50 50 27 50 30 31 31 30 31 30 31 391
15808 Swati Yogesh Mule 45 Solapur 0 28 31 30 31 30 30 31 25 31 30 40 337
15809 Kanchan Kavale 60 Solapur 0 0 31 25 31 30 68 67 49 39 52 51 443
15810 Namdev Pawar 61 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15812 ratnaprbha pawar 61 jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15814 Kanchan V Kulkarni 30 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15817 Alaknanda Hanumandas Jakhotia 57 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15818 Shalini Sadashiv Joshi 77 Pune 62 56 62 0 31 30 0 0 0 31 0 0 272
15820 Deepshri Suresh Patil 41 Ichalkaranji 38 48 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
15821 Sunanda Vasant Patil 65 Ichalkaranji 38 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156
15822 Deepa Prakash Deshpande 58 Kagal 0 0 0 42 62 60 62 0 0 62 60 60 408
15823 SANGITA KALIDAS TALLU 45 PARBHANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15827 Aasha Ashok Kulkarni 67 Dombivali 60 60 62 62 42 92 124 132 75 108 82 117 1016
15829 Pallavi Prabhakar Ghadage 58 Ambarnath 0 0 32 60 62 50 37 62 198 34 0 0 535
15830 Kalpana Rajput 55 Pusad 0 0 30 35 121 0 0 0 0 0 0 90 276
15831 Jyoti Bagadia 64 Pune 0 20 62 60 60 62 62 0 0 0 0 0 326
15833 Prema Kulkarni 58 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15834 Raghavendra Keshav Kulkarni 56 Solapur 0 0 0 30 0 0 0 0 30 50 0 30 140
15835 Rajani Chandrakant Mahajan 70 Umarga 0 0 0 78 75 51 51 51 41 30 51 57 485
15836 Swati Dharmadhikari 45 Latur 0 0 0 20 31 30 31 62 30 30 30 30 294
15837 Rohini C Deshpande 76 Shivraj Col- Satara 160 50 60 140 100 150 80 140 60 62 60 189 1251
15849 Savita Suresh Alur 73 Badlapur 30 30 30 60 60 0 0 0 0 0 0 0 210
15850 Gouri Gajanan Bhosekar 46 Solapur 0 0 0 28 30 15 0 30 20 20 30 75 248
15851 Alka Deshpande 56 Solapur 0 0 0 27 31 20 0 10 30 10 10 30 168
15852 Prabha Jadhav 74 Solapur 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
15853 Vijaya Jakhlekar 68 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15855 Sumati Deodhar 78 Kalyan 50 50 50 50 50 50 50 0 0 50 0 50 450
15856 Shatrughan Laxman Musale 44 Khopoli 30 33 21 23 18 21 23 12 19 30 24 29 283
15862 Prabhakar Dattatray Jog 73 Pune 0 0 200 90 60 0 0 0 0 0 0 0 350
15863 Vijay Dattatray Jog 80 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15864 Sau. Mangala Puranik 63 Khopoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15865 Vidya Gokhle 52 Nashik 0 0 0 54 62 62 62 62 65 62 30 70 529
15866 Snehal Kulkarni 63 Nashik 0 0 0 48 0 40 0 0 0 0 0 0 88
15868 Lalita sharma 64 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15871 Soniya Purushottam Chandorkar 46 Thane 0 0 0 0 61 60 0 0 0 0 0 0 121
15873 Mrs. Shakuntala Jadhav 72 Gramodhar Bldg, 168 Raviwar Peth, Satara 0 50 55 0 72 56 54 60 42 45 55 62 551
15874 Mrs. Shobha Patil 75 24 "Pranav" Ramkrishna Col. Satara 30 30 40 40 40 0 50 65 50 45 60 65 515
15875 Mrs. Snehal Tamboli 54 64 Pantacha Got, Satara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15876 Veena Temkar 64 malad mumbai 0 0 47 60 62 60 77 0 0 62 60 62 490
15877 Deepa Chavan 46 malad mumbai 0 0 10 21 20 40 20 20 10 10 15 0 166
15878 Vanita Bhavsar 58 malad mumbai 0 0 16 46 50 0 93 93 90 93 90 153 724
15880 Lalita Vaishyapaian 84 malad mumbai 0 0 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 306
15881 Tushar Manohar 48 malad mumbai 0 0 15 60 31 30 31 31 30 31 30 0 289
15882 Pratibha Prakah Karmarkar 60 Pune 0 0 0 50 75 65 0 0 0 0 0 0 190
15884 Rama Mahajani 56 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15885 Surekha Sagade 65 Pune 0 0 0 35 150 150 150 155 155 150 150 155 1250
15886 Madhumalti Vishwas Wagh 55 Solapur 20 28 20 0 0 90 0 60 60 60 108 101 547
15887 Sheela Medhekar 60 Pune 90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
15889 Shirish Sharad Deshpande 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15890 Vivek pinglikar 38 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15892 Radha Shrikrushna Patki 45 Pandharpur 31 28 31 60 0 0 0 0 0 0 0 0 150
15893 Supriya Sunil Kulkarni 47 Pandharpur 0 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
15894 Vidhya Kiwelkar 83 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15895 Meear Auradkar 59 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15896 Padmini Chorgi 58 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15897 Shilpa Gadnis 69 Pune 62 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 302
15898 Shubhada Dixit 66 Pune 0 0 0 22 62 60 62 62 60 93 93 60 574
15899 Prachi Barve 61 Pune 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 70
15900 Shobhana Dhanorkar 77 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15901 Shaila Shirpurkar 60 Solapur 62 56 56 72 60 60 60 60 60 62 60 62 730
15903 Shobhana Malkhare 58 Solapur 54 54 54 54 54 54 54 54 54 56 54 54 650
15904 Damyanti Rave 55 Solapur 0 0 25 12 0 0 0 0 0 0 0 0 37
15905 Sharayu Sudhakar Chandekar 62 Solapur 60 60 60 130 95 0 0 0 0 0 0 0 405
15906 Prabhavati Deshpande 72 Solapur 60 60 60 60 62 60 62 62 62 62 60 62 732
15907 Chandrakala Hambad 62 Solapur 0 0 0 0 0 0 44 42 0 0 30 0 116
15908 Seetabai Katare 64 Solapur 0 0 0 75 104 0 0 0 0 0 0 0 179
15909 Sandhya Kulkarni 56 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15910 Meera Kulkarni 58 Solapur 0 0 0 100 75 0 40 60 69 35 0 0 379
15911 Vaishali Dattatray Nagrashi 59 Solapur 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 100
15913 Archana Prashant Ghate 39 Solapur 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
15914 Vandana Dhananjay Patange 46 Solapur 0 0 0 22 37 25 62 35 5 0 0 0 186
15915 Mahadevi Basavraj Karape 53 Solapur 0 0 0 71 82 60 31 0 0 0 0 0 244
15916 Leelavati Ganesh Kore 36 Solapur 0 0 0 12 20 20 27 0 0 0 0 0 79
15917 Hemlata Nelangimath 54 Solapur 0 0 0 47 11 30 31 0 0 0 0 0 119
15918 Kalika Shivaji Hede 43 Solapur 0 0 0 32 16 15 31 0 0 0 0 0 94
15919 Mandakini Sunil Salunkhe 53 Solapur 0 0 0 58 62 60 31 0 0 0 0 0 211
15920 Mainavati Baburao Shitole 45 Solapur 0 0 0 6 35 30 0 0 0 0 0 0 71
15921 Rohini Santosh Lokhande 30 Solapur 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15922 Vanita Mahadev Mule 42 Solapur 0 0 0 24 26 26 31 0 0 0 0 0 107
15923 Prayagbai Ramesh Mali 60 Solapur 0 0 0 20 61 60 217 0 0 0 0 0 358
15924 Vrushali Kabir Suravase 16 Solapur 0 0 0 4 0 0 31 0 0 0 0 0 35
15925 Sojarbai Raut 60 Solapur 0 0 0 152 155 160 186 0 0 0 0 0 653
15926 Kusum Yadav 65 Solapur 0 0 0 161 228 225 217 0 0 0 0 0 831
15927 Arjun Shamrao Suravase 24 Solapur 0 0 0 31 30 30 0 0 0 0 0 0 91
15928 Sharada Ravindra Sutrave 60 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15929 Ratnamala Khole 58 Solapur 0 0 0 36 62 60 0 0 0 0 0 0 158
15930 Pramila Mukund Sutrave 55 Solapur 0 0 0 36 62 60 50 0 0 0 0 0 208
15931 Hrishikesh Kulkarni 16 Solapur 0 0 44 0 10 10 5 0 5 0 0 0 74
15932 Usha Tate 60 Solapur 0 0 30 0 0 0 62 60 60 62 60 62 396
15933 Sangeeta Valsangkar 50 Solapur 0 0 30 0 62 62 62 60 60 62 60 62 520
15934 Mangal Yennale 57 Solapur 0 0 22 0 62 60 31 31 60 31 60 62 419
15935 Pramila Sadaphule 62 Solapur 0 0 11 0 62 60 25 106 0 0 0 0 264
15936 Kanaklata Mahimane 68 Solapur 0 0 42 0 62 60 150 120 0 0 0 0 434
15937 Uma Aralikar 53 Solapur 0 0 2 0 0 31 55 35 35 30 30 31 249
15938 Mangal Kanade 56 Solapur 0 0 7 0 11 11 15 17 25 15 15 17 133
15939 Sunanda Kulkarni 63 Solapur 0 0 82 0 30 31 150 150 150 155 150 155 1053
15940 Sulabha Joshi 74 Solapur 0 0 42 0 62 60 91 53 55 88 60 62 573
15941 Padmaja Paraswar 56 Solapur 0 0 20 0 80 60 15 0 15 50 15 20 275
15942 Jayashri Chothe 63 Sadar Bazar, Satara 0 0 27 54 83 0 109 102 55 94 95 69 688
15944 Rudra Mandal Group, c/o Alka Kale 0 Miraj 0 0 251 0 0 58 0 0 0 0 0 0 309
15945 Shamla Arun Pandit 74 Satara 0 0 0 0 62 60 0 0 0 0 0 0 122
15946 pallavi n. kulkarni 38 solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15948 Sau Sneha Laghate 54 Nagpur 0 0 0 26 14 60 62 0 0 0 0 0 162
15949 Nirmal LV 63 Chitradurga 0 0 0 120 191 110 105 100 85 67 100 80 958
15951 Alka Kishor Argade 53 Solapur 0 0 0 60 70 56 62 47 40 71 60 70 536
15952 Sunita Arvind Khadilkar 78 Pune 62 56 62 60 22 0 0 0 0 62 60 0 384
15953 Madhumati Ghanekar 68 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15955 Suresh Dixit 72 Nashik 0 0 0 35 103 109 119 0 0 0 0 0 366
15957 SUNIL GODBOLE 60 MIRAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15959 Vasanti Vilas Marathe 71 Aurangabad 0 0 0 0 35 51 62 0 0 62 0 83 293
15960 Revati Ramesh Deshpande 78 Pune 62 56 62 60 62 60 0 0 0 93 0 0 455
15961 Mrs. Snehal Shekhar Pathak 62 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15963 Sangita Renukadas Morogiri 45 Vaijnath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15964 Sunita Chandrakant Kulkarni 40 Parli Vaijnath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15965 Jyoti Pramod Deshpande 57 Barshi 31 28 31 30 155 0 150 31 30 25 0 0 511
15966 Saubhagyamma 65 Chitradurga 0 0 0 0 60 0 32 0 30 20 0 0 142
15968 NEETA NARAYAN KAVATHEKAR 63 PUNE 62 56 62 62 62 60 62 0 0 0 0 0 426
15969 Sarojj Patiil 76 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15970 MRS. NILIMA ARUN MUNDHEY 54 NAGPUR 0 0 0 0 25 26 30 30 30 65 30 35 271
15971 sau. Neela Kabanurkar 70 Dombivli 62 56 62 60 62 60 68 62 60 62 60 62 736
15973 sau.Bharati Gokhale 67 Indor 62 56 62 60 0 0 0 62 60 62 0 0 424
15974 shubha 75 Dhule 0 0 0 44 40 48 50 58 60 62 60 62 484
15976 mangala saraf 70 Dhule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15978 vijaya bhandari 72 Dhule 0 0 0 70 89 74 70 51 58 44 30 62 548
15979 malini rao 68 Dhule 0 0 0 31 29 30 36 45 56 62 60 62 411
15981 Moreshwar Joshi 70 Sakhali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15982 sunita nagnath joshi 45 aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15983 Durgadas Damosha 104 Ambajogai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15985 Chhaya Sunil Patil 48 Sangli 62 56 62 60 62 60 62 62 60 0 0 0 546
15986 Asha Hanmant Patil 52 Sangli 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
15987 Sarika Prashant Patil 24 Sangli 0 0 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 244
15988 Nagalaxmi Santanam 59 Kadur 0 0 0 0 52 0 38 0 0 0 0 0 90
15989 L Geetha 48 Bengaluru 0 0 0 0 18 30 24 0 12 12 12 24 132
15990 Goplakrishna 60 Bijapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15991 Vasantha U 43 Bengaluru 0 0 0 0 50 60 11 0 0 0 0 0 121
15992 Radhika 44 Hubli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15994 Jyotsna Jutur 41 Hubli 0 0 31 0 34 26 31 0 31 31 20 31 235
15995 Smt Vanishree Raju 47 Hubli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
15996 Prabhanjan Kulkarni 47 Hubli 0 27 31 30 28 16 16 0 0 0 0 0 148
15997 Shrirang Tonapi 64 Nerul 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
15998 S Harsha 65 Bengaluru 0 0 0 0 84 92 0 0 0 0 0 0 176
16000 Priti Kamble 40 Solapur 0 0 30 0 30 60 62 62 30 31 30 30 365
16001 Vaishali Kamble 19 Solapur 0 0 30 0 30 60 62 62 30 31 30 30 365
16002 Manjiri Gavali 40 Solapur 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
16003 Pramila Enage 70 Solapur 0 0 10 0 0 0 31 31 30 31 30 31 194
16004 Dipti Joshi 45 Solapur 0 0 30 0 62 60 62 60 55 65 60 62 516
16005 Alka Kumthekar 59 Solapur 0 0 15 0 31 30 10 10 10 31 30 31 198
16006 Sunanda Joshi 82 Solapur 0 0 40 0 31 30 31 31 0 60 0 0 223
16007 Prabhavati Kasale 63 Solapur 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16008 Prabhatai Kulkarni 63 Solapur 0 0 30 0 30 30 150 31 30 60 60 62 483
16009 Padmavati Patil 57 Solapur 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
16010 Gauri 29 Bangarpet 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 40
16011 Radha Panghanti 60 Hubli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16012 Manjula D 60 Davangere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16013 Ravi Chatkondi 60 Hubli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16016 Chandrappa Devanal 60 Bengaluru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16017 HS Laxmi Venkatesh 60 Bellary 0 0 0 25 62 60 62 0 0 0 0 0 209
16018 Sukanya MP 60 Bengaluru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16019 Ranjana Sunil Jamdar 57 Masur 0 0 0 0 62 60 0 0 0 0 0 0 122
16021 mangala saraf 70 Dhule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16025 BHAKTI SADHANAPATHAN MANDAL 0 AURANGABAD 0 0 255 550 690 340 330 257 317 417 590 0 3746
16027 RAMRAO KAVATHEKAR 69 HINGOLI 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
16028 MRS KUNDA RAMRAO KAVATHEKAR 62 HINGOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16029 Yogita Gore 71 Chinchwad Pune 0 0 31 60 62 60 62 62 60 62 0 0 459
16030 Sushila Aanawane 60 Chinchwad Pune 0 0 0 0 62 60 62 62 30 0 0 0 276
16031 Sulochana Saraf 77 Chinchwad Pune 0 0 0 30 31 30 31 0 0 0 0 0 122
16034 Prabha Joshi 74 Chinchwad Pune 0 0 62 30 31 30 31 31 30 31 0 0 276
16035 Bhagyashri Aursang 58 Chinchwad Pune 0 0 0 60 62 60 62 62 60 62 0 0 428
16036 Bhalchandra Aursang 68 Chinchwad Pune 0 0 0 60 62 60 62 62 60 62 0 0 428
16037 Shanta Gangadhar Dharmadhikari 63 Pune 0 0 0 60 62 60 15 0 0 0 0 0 197
16039 Sadhana Arun Tanksale 71 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16042 Mangala Saraf 70 Dhule 0 0 0 110 57 80 24 49 63 51 60 62 556
16046 Sumati Deshpande 72 Parbhani 62 56 62 30 30 30 60 30 60 60 0 60 540
16047 Malati Morankar 76 Dhule 0 0 0 30 56 44 39 41 56 31 30 62 389
16048 Neha Desai 56 Solapur 0 0 0 21 21 38 0 0 0 0 0 0 80
16049 Kshma Kolhatkar 72 Dhule 0 0 0 100 85 90 100 60 85 77 69 40 706
16050 Rohini Nerlekar 55 Solapur 31 28 28 15 15 23 62 0 0 10 16 2 230
16051 Shrikant Bansode 59 Pusad 62 56 62 60 108 108 81 108 70 30 30 30 805
16052 Kalyani Joshi 52 Wasind 0 0 0 62 62 60 62 62 60 62 60 62 552
16053 Archana Joshi 55 Wasind 0 0 0 62 62 60 62 62 60 62 60 62 552
16054 Vasudha Inamdar 59 Kasarwadi,pune 0 0 0 62 62 60 62 0 0 0 0 0 246
16055 Malti Joshi 66 Satara 0 0 0 10 62 60 62 62 60 62 0 0 378
16056 Prasanna 46 Raichur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16057 P A Desai 62 Dharwad 0 0 0 65 65 61 65 0 65 65 58 0 444
16059 Sharada Mahila Mandal c/o Mrs. Sumalata Kulkarni 0 Sankeshwar 0 0 0 0 139 416 663 293 263 180 137 493 2584
16060 Sowmya Vishnu 36 Chitradurg 0 0 0 0 58 40 54 0 52 24 26 26 280
16061 Mrs Radhika Hortikar 49 Hubli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16062 Tejas Kashyap 26 Ahmedabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16063 Shrikrishna Gunwant Hortikar 56 Hubli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16064 Rangacharya Dambal 82 Hubli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16065 Sangeetha 43 Raichur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16066 Jyoti Katkar 50 Hubli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16067 Uma Ramanjaneya 53 Chitradurg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16068 Surekha 50 Karnool AP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16069 Parimala B Joshi 48 Bharuch 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
16070 Rukmini 60 Karnataka 0 0 0 0 50 38 48 0 46 33 30 23 268
16071 Kalpana 60 Hubli 0 0 0 0 0 12 20 0 30 30 35 25 152
16072 PR Lakshmi 61 Chitradurg 0 0 0 0 0 38 29 22 22 19 25 13 168
16073 Parvathi T 60 Chitradurg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16074 Kishan RP 60 Kottur Bellary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16076 Nagaraj Bilgi 60 Andheri Mumbai 0 0 0 4 31 32 35 0 30 31 0 0 163
16077 Tulasi 53 Chitradurg 0 0 0 0 71 71 90 0 92 107 73 85 589
16078 Sujatha 53 Chitradurg 0 0 0 0 118 155 124 130 120 115 104 80 946
16079 Lakshmi Nagaraj 60 Chitradurg 0 0 0 0 0 79 49 0 0 42 26 0 196
16080 Jyoti Shankar 58 Chitradurg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16081 Vidya Desai 60 Hubli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16082 Lakshmi 60 Chitradurg 0 0 0 0 50 63 97 0 55 84 85 0 434
16083 Triveni 53 Chitradurg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16084 Chandrashekhar Shankar Brahme 62 Pune 62 56 62 0 0 0 0 0 0 428 60 62 730
16085 Savita Chandrashekhar Brahme 58 Pune 62 56 62 0 0 0 0 0 0 428 60 62 730
16086 Jayant Yashwant Bhagwat 76 Islampur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16087 MRS MANDAKINI GANGADHAR JOSHI 78 MIRAJ 0 108 108 39 129 105 72 0 60 60 61 71 813
16088 Nandini Raghavendra 35 Chitradurg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16089 Mamata Prashant 51 Mysore Dist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16090 Sudheendra Varahmurthy 62 Hubli 0 0 0 30 32 90 96 0 90 93 90 90 611
16091 Mamata 60 Chitradurg 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 40
16092 Pranesh kulkarni 44 Hubli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16093 Subramanya T 49 Hubli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16094 D Subhashini Shankar 61 Hubli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16095 Padmini 43 Raichur 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 180
16097 Lakshmi Mahesh 43 Chitradurg 0 0 0 0 0 0 10 0 12 0 0 0 22
16098 C Sujatha Chandan 48 Chitradurg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16099 H K Kulkarni 47 Ankleshwar Guj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16100 J Kalyani Srinivas 50 Ballari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16102 MRS. UJWALA SUDHAKAR PHIRKE 49 DOMBIVLI, DIST. THANE 0 0 0 5 152 89 108 74 152 113 121 0 814
16106 Vimala Sonvalkar 64 Mudalgi 0 0 0 0 62 60 62 62 60 62 60 60 488
16112 MRS. ALKA RAMBHAU MAHAJAN 65 JAMNER 0 0 62 0 0 60 62 62 60 62 0 0 368
16117 Vasudha Zambre 65 Baner, Pune 0 0 0 16 25 34 0 0 46 34 0 0 155
16120 Sangita Amrut Advant 47 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16121 Veena Arvind 57 Bengaluru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16122 Suma Ananth 52 Chitradurg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16123 Geeta Laxmi 60 Hubli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16124 Nandini Kulkarni 43 Ankleshwar Guj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16125 Sheshadri Bhajan Mandali c/o Prem Gopal 70 Huliyar Chitradurg 0 0 0 0 3635 0 925 0 0 16000 0 0 20560
16126 Pooja Bhargav 26 Bengaluru 0 0 0 10 60 62 0 0 0 62 0 0 194
16129 Shaila Vishwanath 54 Chitradurg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16130 Niha Nilesh Jadhav 22 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16131 SNEHAL KULKARNI 48 SANGALI 0 0 0 0 62 60 58 58 58 58 58 58 470
16132 SMITA KULKARNI 45 SANGALI 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 100
16133 JYOTASNA JOSHI 45 SANGALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16134 ADARSHABHAGYA SHLOK GROUP 0 BELGAVI 0 0 0 41 80 64 78 90 147 145 198 211 1054
16135 Saraswathy N 38 Arsikere Karnataka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16136 Shaila Savan 31 Chitradurg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16137 S J Padmavati 70 Magadi Karnataka 0 0 0 0 72 70 113 0 105 110 80 107 657
16138 Manjula 60 davangere karnataka 0 0 0 0 784 443 905 0 435 475 664 114 3820
16140 Aparna 54 Hindupur AP 0 0 0 0 40 20 20 0 0 0 0 0 80
16147 Pratibha Patki 64 Pune 0 0 0 0 37 32 38 41 42 41 41 0 272
16148 Shirish pujari 41 Nrusinhvadi 0 0 0 27 90 108 65 11 0 62 75 0 438
16149 Mangal Risbud 56 Pune 0 0 0 3 17 20 21 17 14 12 15 0 119
16151 Smita Natekar 65 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
16152 Deepa kulkarni 59 Pune 62 56 62 60 65 67 72 82 75 62 62 0 725
16153 Varsha soman 64 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16157 Vaishali Vilas Deshpande 52 Pune 0 0 0 0 57 60 60 0 0 63 64 0 304
16158 Manisha Inamdar 52 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16159 Nanadkumar joshi 0 Pune 0 0 0 0 62 60 93 0 0 100 100 100 515
16160 Shubhada Gokhale 0 Pune 0 0 0 22 62 0 0 124 120 124 76 0 528
16162 Shalan Vilas Alate 56 Pune 0 0 0 24 83 83 93 0 0 0 0 0 283
16163 Ajita Inamdar 63 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16165 H. R.Mahajan 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16166 Surekha Ramchandra Kulkarni 0 Pune 0 0 0 24 62 60 0 0 0 0 0 0 146
16167 Swati Vasudev Joshi 53 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16170 Pornima Sharadchandra Rao 67 Mumbai 0 0 0 0 108 108 108 60 60 60 0 0 504
16172 Jyoti Nevaskar 52 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16173 Sandip Damle 60 Thane 0 0 0 22 122 64 64 70 65 65 72 365 909
16174 krishnakumar Joshi 60 Thane west 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16175 Pradnya Sathe 60 Thane west 0 0 0 20 62 62 62 60 60 120 120 172 738
16177 Bhalachandra Marathe 60 Thane west 0 0 0 0 180 150 183 193 191 190 190 190 1467
16179 Shripad Udegaonkar 60 Thane west 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16189 Sangeeta Sarada 0 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16190 Vidula Kakade 0 Sangli 0 0 0 0 118 119 59 0 0 0 50 0 346
16193 Neha Rajendra Tuljapurkar 48 Solapur 0 0 0 0 54 0 31 31 30 31 30 31 238
16194 Swarupa Sanjay Kulkarni 47 Solapur 0 0 0 0 31 30 31 31 0 15 30 31 199
16195 Shraddha Shripad Kulkarni 58 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16196 Aparna Shaiwale 47 Solapur 0 0 0 0 16 0 31 31 30 31 30 18 187
16197 Kala Ruparel 75 Nagpur 31 28 31 31 108 112 108 62 60 62 70 72 775
16198 Sangeeta Kshirsagar 52 Roha 62 56 31 35 62 60 90 64 60 64 50 25 659
16199 Gouri Kulkarni 43 Solapur 0 0 0 30 0 0 0 0 42 21 21 42 156
16200 joyti kelkar 64 VADODARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16201 Anand Kulkarni 46 Solapur 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
16202 medha joshi 58 Davangere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16203 Nagendra Prasad A N 70 Mysuru 0 0 0 0 64 62 54 0 0 0 0 0 180
16204 Sujata Prasad 43 Chitradurg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16205 Shailaja 44 Mysuru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16206 Vinod kant 68 Chitradurg 0 0 0 0 62 60 60 0 60 62 60 60 424
16207 R G Kulkarni 60 Hubli 0 0 0 0 32 29 30 0 32 31 30 30 214
16208 Ravikumar P 30 Bengaluru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16209 Neela Sarpotdar 70 Pune 0 0 0 0 62 60 95 0 0 0 0 0 217
16211 Sandhya Kulkarni 63 Pune 0 0 0 0 62 60 21 0 0 0 0 0 143
16213 Jyoti Godbole 63 Pune 0 0 0 0 62 60 0 0 0 0 0 0 122
16214 Geeta Mandal, c/o Anuja Mule 0 Ahmadnagar 0 0 0 180 180 0 0 0 0 0 0 0 360
16215 Anjali Ghotikar 74 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16216 Sushma Subhash Jawalekar 67 Barshi 0 0 0 65 108 90 0 0 0 0 0 0 263
16218 Sushma Kulkarni 51 Dombivli 0 0 0 0 0 362 65 0 0 0 0 0 427
16219 Alka Ulhas Mahajan 57 Jalgaon 0 0 0 0 62 60 62 62 60 62 60 62 490
16220 Manjiri Mahesh Kulkarni 65 Dombivli 0 0 0 0 64 60 62 0 0 0 60 62 308
16221 Shubhangi Vinod Mahajan 55 Dombivli 0 0 0 0 60 30 31 0 0 0 60 60 241
16222 Dilip Krushna Joshi 66 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16223 Anita Kulkarni 65 Pune 0 0 0 0 53 53 0 0 0 62 0 58 226
16224 Vanita Vikas Apate 63 Karad 0 0 0 50 43 48 50 0 0 0 45 38 274
16225 Mr Ghule 59 Thane 0 0 0 0 70 60 62 71 60 124 108 108 663
16226 Apramoda Anand 46 Challekere Karnataka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16227 Radha 52 Bengaluru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16228 Bhagya 49 Mysore 0 0 0 0 5 0 0 0 0 15 5 8 33
16229 Usha Manjunath 49 Chitradurg 0 0 0 0 62 135 101 0 100 31 30 0 459
16230 Nayana Abhilash 60 Chitradurg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16231 Jamuna Srinath 58 Taruvekere karnataka 0 0 0 0 60 60 62 0 60 31 0 32 305
16233 Shanti Babu 43 Kollegal Karnataka 0 0 0 0 23 62 15 0 0 25 59 23 207
16234 Vimala Ananth 60 Kollegal Karnataka 0 0 0 0 25 20 15 0 20 10 15 0 105
16235 Padmnabh Vinayak Devasthale 37 Dombivli 0 0 0 30 0 30 0 0 0 31 0 0 91
16236 Shobha Patil 50 Palghar 0 0 52 122 0 68 81 736 0 69 40 48 1216
16237 MRS.SHYAMAL SUDESH WALAWALKAR 52 KANDIVLI WEST, MUMBAI 0 0 0 0 122 125 0 0 0 0 0 0 247
16238 MRS ANITA ASHOK JOSHI 56 ALIBAG 0 0 0 25 82 62 108 108 111 121 114 101 832
16239 MRS. ASHA SHIRISH KULKARNI 64 PUNE 27 32 36 29 62 0 91 0 0 0 40 62 379
16240 BharatKumar 27 Bengaluru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16241 Girijamba 62 Hindupur AP 0 0 0 0 165 0 0 0 0 0 65 0 230
16242 Renuka Jamkhedkar 33 Kalyan 0 0 0 0 23 40 0 0 0 0 0 0 63
16244 Anuja Avinash Kulkarni 53 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16245 Lakshmi prashant 44 Bengaluru 0 0 0 0 53 53 53 0 25 35 25 0 244
16248 Mrs. Manjusha Shrikant Patki 60 Pune 93 87 93 90 0 0 0 0 0 0 0 0 363
16251 Durga Tayde 45 Aurangabad 62 56 62 60 62 60 62 62 150 155 150 155 1096
16253 Sunita Tayde 40 Aurangabad 62 56 62 60 62 60 62 62 150 155 150 155 1096
16254 Smt. Basanta Bhagwat 70 Aurangabad 62 56 62 60 62 114 35 310 150 155 150 310 1526
16256 Anjali Yashavant Joshi 53 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16257 Mangala Sonar 78 Pune 0 0 0 0 0 0 0 353 0 0 0 0 353
16258 Vishnusahasranaam Aurangabad, c/o Rachita Vijay Tamhane 0 Aurangabad 0 0 0 0 424 1150 660 353 353 417 387 771 4515
16259 SMT SARLA JOSHI 70 MUMBAI 31 46 115 150 62 56 60 0 0 0 60 0 580
16260 RAVINDRA ANANT KAPARE 70 SANGAMNER 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60
16261 ALKA KADAM 39 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16262 A S Varalakshmi 59 Chitradurg 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60
16263 Shailaja 60 Bengaluru 0 0 0 0 51 55 30 0 20 0 40 0 196
16264 Malati Pendse 80 Pune 0 0 0 0 116 120 124 0 0 125 120 124 729
16265 Gajanan Vishnu Joglekar 80 Kharadi 0 0 0 0 510 366 598 617 660 819 628 601 4799
16266 Surekha Suresh Joshi 68 Pune 62 56 62 60 60 60 66 0 0 0 0 320 746
16267 MRS.APARNA PRAKASH NANDEDKAR 63 NANDED 76 300 372 360 372 360 0 372 300 372 0 372 3256
16268 SHARMILA PADMAKAR DESHMUKH 50 PUNE 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 120
16269 Rekha Mudholkar 55 Miraj 62 56 62 60 62 60 62 62 0 0 0 62 548
16270 Pushpa Dnyandev Katare 46 Aurangabad 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
16271 VIDHYA BHOPATKAR 70 PUNE 0 35 35 35 35 0 51 51 0 51 0 0 293
16273 VIJAYA J DESHMUKH 73 VANDRE MUMBAI 0 0 0 0 62 60 62 60 60 60 62 62 488
16274 Vrushali Tavase 60 Pune 0 0 0 0 62 0 0 62 60 62 60 0 306
16275 Date Damayanti 63 Pune 0 0 0 0 62 60 62 62 60 62 60 0 428
16276 Hemangi Deshmukh 66 Pune 62 56 62 60 62 60 62 372 36 372 360 0 1564
16277 MRS SUVARNA S JOSHI 43 LATUR 52 36 54 32 42 0 0 0 0 0 0 0 216
16278 Vandana Chidambar Kolhar 76 Miraj 0 45 60 30 60 31 31 0 0 0 0 0 257
16281 Rekha Raghunath Govilkar 67 Panvel 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
16286 Shubhangi Shripad kurave 70 Pen 0 0 0 0 62 60 62 62 60 51 50 62 469
16287 Gajanan Lalit 78 panvel 0 0 0 0 31 30 0 0 0 30 31 0 122
16288 Mangal Jadhav 59 panvel 0 0 0 0 31 30 0 0 0 31 30 0 122
16289 Yashwant Kelkar 55 panvel 0 0 0 0 31 30 0 0 0 0 31 0 92
16291 Madhav Yashwant Joshi 70 Birwadi 0 0 0 0 31 30 0 0 0 0 31 0 92
16298 Manjula 52 Chitradurg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16299 Sou Ujwala Pankaj Ghule 40 Thane 0 0 0 30 25 0 0 0 0 0 0 15 70
16300 MRS LATA MANOHAR SAVAJI 70 KALYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16301 Rutuja kulkarni 25 Pune 0 0 0 0 35 40 0 0 0 0 0 0 75
16302 Saroj patki 36 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16305 Maya Padmanabh Abhyankar 65 wai 0 0 0 15 0 15 28 0 0 0 0 10 68
16306 Bhagyashri Deshpande 74 wai 0 0 0 0 60 63 74 0 0 0 0 0 197
16308 Savita Arun More 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16309 Rashmi Mande 66 Ambarnath 0 0 0 40 34 56 94 80 0 0 0 0 304
16310 Sudhir Gangadhar Pande 50 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16311 Jyoti Jaywant Wagh 54 Kalyan 0 0 0 60 121 60 62 0 0 0 70 0 373
16312 Vilas Apte 75 Sangli 31 56 31 30 25 30 30 0 0 0 30 0 263
16313 Seema Sanjay Bhate 51 Kalyan 63 30 130 88 115 130 155 0 0 0 109 94 914
16315 Jayashree Patil 54 Pune 0 0 0 45 43 43 45 39 35 41 35 0 326
16316 Jayashri Murlidhar Gawai 75 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16317 Sharad Gholap 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16318 Nilam Tukaram Ghag 58 58 0 0 0 0 60 60 60 58 53 45 0 55 391
16319 Mayur Dhaygude 31 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16320 Shubhangi Vishnupant Deshmukh 68 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16321 Sudhakar Prabhakar Kulkarni 68 Pune 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60
16323 MRS.KANCHAN BAPAT 47 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16324 UJWALA MILIND MHAISEKAR 56 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16325 ASGOK TAPASKAR 62 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16329 Radhika Vijay Undegawkar 39 Parli vaijnath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16330 Hemant Bodas 64 Akola 0 0 0 0 100 107 120 82 0 132 0 0 541
16331 Ashok Lakshman Phadke 64 Pune 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
16332 Ramkrushna Pawar 0 Mumbai 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 75
16333 Kiran Bhatelia 60 Pune 0 0 0 15 31 90 150 0 0 0 0 0 286
16335 Vandana Kasture 51 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16336 Kishan Khanderao Vasekar 65 Aurangabad 0 0 0 0 50 60 58 0 0 0 0 0 168
16337 sou. Vandana Mahendra Kulkarmi 46 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16338 Hemavathi J 54 Bengaluru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16339 Sarvada 61 Chitradurg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16340 Vatsala Kumari 60 Chitradurg 0 0 0 0 54 60 60 0 50 0 0 60 284
16341 Nagaratnamma 45 Chitradurg 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 44
16342 Sudha yashwant athavale 84 Sangli 0 0 0 0 43 59 42 52 76 54 66 68 460
16345 DILIP DATTATRAY KALE 56 BORIVLI WEST, MUMBAI 0 0 0 60 90 150 111 150 150 150 152 150 1163
16346 SUNANDA DANDE 74 AURANGABAD 0 0 0 0 47 42 0 0 0 60 0 0 149
16347 Amita Nityanand Moye 54 Pune 25 25 25 25 55 61 0 0 0 64 55 0 335
16348 Sarala Rajashree 0 Pune`` 0 41 101 60 140 140 0 0 0 0 0 200 682
16349 VILAS DATTATRAY SHENDARKAR 75 PUNE 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 120
16350 Mangal Pandharinath Agale 62 Pune 0 28 62 30 75 85 75 0 0 0 0 0 355
16351 Geetha Venkatesh 58 Bengaluru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16352 Jayahree Sattigeri 65 Mumbai 0 0 0 0 36 50 0 0 0 0 0 0 86
16355 Snehal Malpathak 63 Nasik 0 0 0 0 31 0 42 0 0 0 0 0 73
16356 Ratnaprabha Ashok Patole 64 Nashik 59 56 58 60 0 60 0 0 0 0 0 0 293
16364 Madhavi Madhav Marathe 63 Haripur 62 56 60 60 62 0 62 62 60 62 60 62 668
16365 Urmila Kulkarni 58 Nashik 60 58 60 59 0 60 60 0 0 0 0 0 357
16366 Triveni Ranganath Panchabhavi 66 Pune 0 0 67 61 62 60 61 0 0 42 70 50 473
16367 Sudha jayram 57 Tumkur 0 0 0 0 46 62 71 0 62 62 60 0 363
16368 Kannika Raghuram 55 Tumkur 0 0 0 0 46 32 62 0 60 32 60 62 354
16369 MRS. NALINI PRAKASH VAIDYA 66 AURANGABAD 0 0 0 0 62 60 62 0 0 0 0 0 184
16375 Mangala Sonawne 59 Aurangabad 31 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
16376 NAGESH BELKAR 40 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16377 MRS SHARVARI SADANAND KULKARNI 51 KHED, RATNAGIRI 25 20 25 20 25 0 0 0 0 0 0 0 115
16378 VASUMATI DESHPANDE 65 SANKESHVAR 22 18 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0 73
16379 Shobha Subhash Yadwad 73 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16380 Kotraswamy K M 63 Belgaum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16381 Anuradha Joshi 76 Goregaon 64 93 139 141 143 151 152 0 0 127 111 121 1242
16384 Vaishali Narayan Deshpande 63 Karad 60 56 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 240
16385 MRS SHUBHANGI KIRAN VEDPATHAK 60 AURANGABAD 0 0 62 62 62 60 62 0 60 62 60 62 552
16386 MRS MANGALA NAMDEO MANTHANIKAR 65 AURANGABAD 0 0 0 62 62 60 62 62 60 62 60 62 552
16387 MRS SHAILA RAMKRUSHNA KULKARNI 60 AURANGABAD 0 0 0 120 124 60 62 62 60 62 60 62 672
16389 Sindhu Kamat 73 malad mumbai 0 0 0 60 74 30 31 31 30 31 30 31 348
16390 Pramila Satish Pawar 42 malad mumbai 0 0 0 60 31 30 31 31 30 31 15 31 290
16392 MRS. VIDYA RAJESH KALE 35 BARSHI, SOLAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16393 MRS. SHARVARI SAMIR GOVANDE 45 BARHI,SOLAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16394 MRS. SWATI SUNIL SUTRAVE 40 SOLAPUR 0 0 0 0 0 0 251 250 251 256 145 251 1404
16395 SUSHILA PRATAPE 60 BARSHI, SOLAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16396 BALKRISHNA JOSHI 65 HYDERABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16398 MRS. JANKI ZAMBRE 57 BARSHI, SOLAPUR 0 0 0 0 140 0 251 270 266 181 321 0 1429
16399 MRS. SAVITA PADMAKAR KULKARNI 50 BEED 0 0 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 122
16400 Balkram Kakade 44 Nagpur 0 0 0 0 45 50 53 0 52 21 0 0 221
16402 Sucheta Kamat 72 Pune 0 0 0 51 27 0 31 0 0 0 0 0 109
16403 Shobhana Kelkar 88 Akola 155 140 155 150 155 150 186 155 210 217 210 217 2100
16404 Alka Komawar 53 Pusad 0 0 0 0 125 105 108 120 120 68 108 124 878
16405 Aruna Shaiwale 73 Gunjoti 0 0 0 66 62 60 62 32 60 62 60 62 526
16406 Sudha Kumthekar 72 Udgir 31 28 31 30 62 60 0 62 60 26 30 31 451
16407 Sunanda Seetapati 60 Manjarath 0 0 0 0 35 54 0 0 0 0 0 0 89
16408 Pradip Seetapati 62 Manjarath 0 0 0 0 35 54 0 0 0 0 0 0 89
16409 Manjula Nadgir 62 Belgaum 0 0 0 26 31 60 40 32 60 62 60 62 433
16410 Gurunath Nadgir 71 Belgaum 0 0 0 60 35 60 64 62 60 62 60 62 525
16411 Shanta Nadgir 61 Belgaum 0 0 0 26 31 60 62 62 63 63 60 62 489
16412 Sujata Rajpurohit 69 Solapur 31 28 31 20 3 35 44 62 60 62 60 64 500
16413 Mahendra Gurram 38 Pune 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 62
16414 Padma Nerlekar 60 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16415 Nandkumar Kuvalekar 72 Solapur 0 0 0 0 38 60 62 0 0 62 60 0 282
16416 Kirti Khandake 52 Kagal 0 0 0 0 63 58 64 51 52 31 0 0 319
16417 Anuradha Mukund Pujari 73 Pune 0 0 0 0 60 82 100 0 107 112 108 115 684
16418 Anita Ravindra Kulkarni 50 Solapur 31 28 31 30 0 0 47 38 28 30 40 40 343
16419 MRS UMA SUBHASH MAHABALESHWARKAR 58 PUNE 0 0 0 45 62 60 108 0 120 120 120 124 759
16420 MRS.ANAGHA RAMDASI 45 BARSHI, SOLAPUR 0 0 0 0 100 0 182 235 252 30 210 210 1219
16421 MRS. SHALINI PRAKASH DAHIWALE 60 BARSHI, SOLAPUR 0 0 0 0 0 0 0 60 60 60 0 0 180
16422 MRS. JYOTI BADWE 43 BARSHI, SOLAPUR 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 108
16423 MRS. RAJANI DESHPANDE 48 BARSHI, SOLAPUR 0 0 24 0 62 0 65 62 0 50 0 110 373
16425 MRS. NARAYANI DATTATRAY HOMKAR 50 BARSHI, SOLAPUR 0 0 0 0 0 0 0 30 60 60 0 0 150
16426 MRS. MANGAL VINOD KOTTAWAR 50 BARSHI, SOLAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16427 MRS. SHUBHANGI KULKARNI 50 BARSHI, SOLAPUR 0 0 37 47 58 0 0 62 50 30 0 77 361
16429 Laxmi Deshpande 56 Gokak 0 0 0 0 145 240 270 0 0 200 180 80 1115
16430 Snehlata Joshi 67 Pashan,Pune 0 0 0 0 62 60 62 0 0 0 0 0 184
16431 Lata Shevade 60 Pune 0 0 0 0 54 39 0 0 0 31 30 0 154
16432 Shanta Rajendra Hemade 72 Pune 0 60 62 60 60 60 60 0 0 62 0 0 424
16434 Sau Vinita Vijay Mendjoge 71 Pune 60 56 62 60 0 300 0 0 0 0 0 0 538
16435 Sau, Vasundhara Chandrkant Shendye 63 Dombivli 300 300 300 300 310 300 310 310 300 310 270 42 3352
16436 Mrs Sarita Deshpande 54 Bengaluru 0 0 62 0 40 61 62 60 62 60 60 61 528
16438 Avinash Narayan Bhalerao 72 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16439 Vasudha Jayant Warkar 61 Pune 0 0 0 0 34 60 62 62 60 62 60 74 474
16440 Chitra Sahasrabudhe 79 Amravati 0 0 0 0 102 365 375 405 405 405 380 445 2882
16441 Veena Harwalker 54 pune, pashan 0 0 0 0 41 60 56 0 0 56 48 77 338
16443 Gajanan Nagar Mahila Mandal 0 Nagpur 0 0 406 0 206 0 0 0 0 0 0 0 612
16444 Sumitra Ashok Chavan 42 Beed 0 0 0 35 55 45 0 0 0 0 0 0 135
16445 G T Karjol 41 Bengaluru 0 0 0 0 25 25 25 0 0 22 36 35 168
16446 Rajesh Ashok Dasalkar 30 Parabhani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16447 Vimal Shankarrao Bakre 75 Kolhapur 0 0 0 70 45 45 0 115 90 0 101 101 567
16448 Anjali Safai 68 Pune 60 60 60 60 0 56 32 0 0 0 0 0 328
16449 Swati Mule 67 Pune 0 13 16 45 63 56 0 0 0 0 0 0 193
16451 Vijayalakshmi Angad Jagtap 46 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16454 Sandhya Kisan Saykhedkar 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16458 Aparna Patel 43 pune 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
16459 Manisha Madhav Kanitkar 70 Kolhapur 62 46 115 150 155 150 331 386 531 591 620 0 3137
16460 Balkrushna Shankar Kulkarni 75 Nashik 0 0 0 0 120 60 62 30 30 30 30 0 362
16461 Jyoti Balkrushna Kulkarni 65 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16462 MRS. BHAGYALAXMI ARUNRAO KULKARNI 74 BARSHI, SOLAPUR 0 0 0 0 0 0 0 120 120 120 120 0 480
16463 Vimal Rajaram Pathak 69 Pune 0 0 0 0 32 30 62 0 0 0 30 0 154
16464 MRS. VIJAYA S. VAZURKAR 58 AURANGABAD 0 0 0 0 122 0 120 0 0 0 0 0 242
16465 VARSHA VAIBHAV KALE 41 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 130 0 132 132 0 0 394
16467 MRS ARUNA PURSHOTTAM KETKAR 53 AURANGABAD 0 0 0 0 122 0 120 0 0 0 0 0 242
16468 MRS JYOTI ASHOK PATWARDHAN 53 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16469 YASHVANTRAO ANAD KAVISHWAR 86 AURANGABAD 0 0 0 0 64 0 122 0 0 0 0 0 186
16470 MRS ANJALI ABHAY MAHAJAN 40 AURANGABAD 0 0 0 0 65 0 65 0 0 0 0 0 130
16471 MRS SARALA BALKRUSHNA VIRESHWAR 44 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 0 122
16472 MRS PDHMA KAIILAS RAHATEKAR 60 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16473 Sindhu Belhe 81 Pune 25 25 25 25 42 65 56 0 0 0 0 0 263
16474 LAKSHMIKANT Y HATVALNE 71 AURANGABAD 0 116 62 62 62 90 93 0 0 0 0 0 485
16475 Narayan Khandu Kulkarni 74 Sangli 62 56 62 60 62 60 0 0 0 62 60 0 484
16476 MRS KUNDA HANUMANT PHUTANE 75 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 182
16477 MRS SUJATA AMOL KULKARNI 27 AURANGABAD 0 0 0 0 108 0 324 0 111 111 0 0 654
16478 MRS SNEHA SUJIT VARAMPURIKAR 38 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 54
16480 MRS VANASHRI MAHIPATI DESHPANDE 48 AURANGABAD 0 0 0 0 62 0 182 0 62 62 0 0 368
16482 Sushil Shankarrao Pisolkar 41 Tuljapur 0 0 0 0 20 0 62 0 0 0 0 0 82
16483 Kiran Padmakar Mahajan 27 Barhanpur 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
16484 Nirmala Mugatrao Gole 55 Wai 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
16485 Jaya Bhagwat Patil 48 Jalgaon 0 0 0 0 10 60 62 0 0 0 0 0 132
16486 Suvarna Valsangkar (Kaku) 62 Solapur 0 0 0 60 30 30 108 51 0 45 28 51 403
16487 Pallavi Jeurkar 58 Solapur 0 0 0 0 108 108 108 108 108 108 108 108 864
16488 Sumedha Mule 65 Solapur 0 0 0 30 31 85 62 62 60 62 60 62 514
16489 Mangal Phattu 68 Solapur 0 0 0 0 0 40 125 51 15 20 25 20 296
16490 Usha Suhas Bawadekar 63 Borivali 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
16492 MRS USHA SUDAM THOMBARE 72 NASHIK 0 0 0 0 41 60 72 0 0 42 0 0 215
16495 H B Kausalya 64 Chitradurg 0 0 0 0 55 210 300 0 150 140 125 125 1105
16496 MRS JAYASHRI TULISIDAS KULKARNI 60 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120 0 0 240
16497 MRS ASHWINI ABHISHEK BELURKAR 30 AURANGABAD 0 0 0 0 108 0 120 0 60 60 0 0 348
16498 MRS AARATI S KULKARNI 30 AURANGABAD 0 0 0 0 79 0 120 0 60 60 0 0 319
16499 MRS SULABHA DINKAR KULKARNI 70 AURANGABAD 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 62
16501 Mrs vrunda karve 57 thane 0 0 0 0 0 15 0 0 0 31 30 30 106
16502 suvarna akash joshi 35 chinchwad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16507 Aaryabhatt Sinkar 12 Mira Road 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 140
16509 Anuradha Mahesh Rakshe 43 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16511 Madhav Madhusudan Deshpande 64 Dombivali 0 0 0 0 30 60 60 0 0 62 60 0 272
16514 Snehal Mule 55 Pune 0 0 0 0 19 55 31 0 0 0 0 0 105
16515 Ranjana Suratwala 57 Chinchwad 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
16516 Chandralekha 66 Chitradurg 0 0 0 0 38 60 60 60 60 60 60 60 458
16517 Vani 50 Bengaluru 0 0 0 0 60 60 60 0 60 60 60 60 420
16519 Veena 45 Bengaluru 0 0 0 0 28 60 120 120 120 120 120 120 808
16520 Aruna Deshpande 71 Pune 0 0 0 0 22 60 62 0 0 0 0 0 144
16521 MRS. SUDHA SHAYAM REDKAR 70 PIUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16522 Rajlaxmi Kishor Mali 23 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16523 Arya Kishor Mali 18 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16524 Lakshmi Madhav Kulkarni 62 Solapur 60 60 60 85 155 150 155 155 150 0 150 150 1330
16525 Ganga 41 Chitradurga 0 0 0 0 60 30 30 0 60 60 60 60 360
16527 Arati Lakshmikant Puranik 41 Pune 0 0 0 0 60 60 60 0 0 0 0 0 180
16528 Prakash Bindumadhav Joshi 75 Mulund (East) 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 102
16529 Sandeep Bandopant Dhotre 29 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16535 Ajit Shrikrushna Patil 63 Dombivali 0 0 0 55 31 60 60 50 35 35 25 30 381
16536 Rahul Shriram Gogate 46 Pune 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
16537 Abhishek Hiremath 26 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16538 R R Group c/o Vaishali Ubhe 0 Pune 0 0 0 0 0 253 279 0 0 238 315 0 1085
16541 Devi Stotra Pathan Mandal c/o Madhavi Manohar Bhalerao 0 Ahmadnagar 1116 1008 1116 1080 1054 0 2040 1116 1140 1148 1080 1116 13014
16542 Shrikrushna Bhajani Mandal c/o Sunita Pradip Deo 0 Ahmadnagar 1116 1008 1116 1080 1116 1020 1116 1116 1128 1138 1112 1116 13182
16543 Sow shailaja anant acharya 70 Aurangabad 0 118 62 60 62 62 63 58 60 62 60 66 733
16545 Vaishali Vijay Damale 65 Chinchwad,Pune 45 45 45 45 62 60 0 0 60 0 0 62 424
16546 Shubhangi Choughule 80 maladmumbai 0 0 0 30 31 60 31 31 77 118 70 75 523
16547 Sulabha Venkat Kulkarni 61 Pune 0 0 62 60 62 60 62 0 0 62 0 62 430
16548 sou shailja anant achrya 70 aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16551 Nita Rajendra mahajan 49 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16553 Anjali Ajit Rajendra 45 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16555 sou sangita bhagwan dhage 50 aurangabad 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45
16556 Soi Alka kulkarni 54 aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62 124
16557 Prabha Jinturkar 56 Aurangabad 62 56 62 60 62 40 60 0 0 0 0 0 402
16558 Jayshree Joglekar 67 aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16559 Sou Savita Rajendra Digraskar 47 aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16560 Spu Shilpa Deshpande 36 aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16561 Sou Shailaja Sandip Dharmadhikari 43 aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16562 Sou Kavita Yogendra Ballal 40 aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16563 Suhas Mungikar 69 aurangabad 31 28 31 30 31 0 0 62 60 61 96 98 528
16564 Sou Seema Saraf 63 aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16566 BK Sudheendra 61 Dombivli 0 0 0 0 0 90 0 0 0 95 0 0 185
16567 Latika Suresh Shah 50 Pen 0 0 27 30 0 0 0 0 0 0 0 0 57
16568 Uma Anant Bhalerao 63 Pune 92 84 100 96 112 150 170 0 112 191 185 0 1292
16569 Saroj Dinkar Kelkar 67 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730 0 730
16570 Nallamuthu 0 Ramnad (Tamilnadu) 0 0 0 0 19 38 0 0 0 0 0 0 57
16571 Shraddha Dhananjay Thatte 35 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16572 Gouri Gaurav Joshi 27 Deorukh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16574 soi sampada atul kavasankar 44 aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60
16575 sou anagha bhurchandi 53 aurangabad 0 0 0 120 40 27 20 18 20 18 26 0 289
16577 Mrs Nilima Kulkarni 60 Jogeshwari 0 0 0 0 0 34 49 0 0 0 0 0 83
16578 Smt.Supriya Chandrakant Shetaye 65 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16579 Vaidehi Kulkarni 63 Pune 0 0 0 0 0 30 150 145 150 150 150 150 925
16580 Sunanda Deepak Sakhare 62 Pandharpur 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
16581 Sunanda Hanamt Shirole 58 Dharwad 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
16582 Meena Rajesh Patil 57 Aurangabad 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
16583 Kalpana SSiddharam Madare 61 Pandharpur 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
16584 Narayan Purushottam Khiste 70 Koregaon 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
16585 Savita Narayan Khiste 68 Koregaon 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
16586 Anil Padaki 0 Dharwad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16587 sou aruna naik 48 aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16589 sou anagha deepak valsangkar 57 aurangabad 0 0 0 0 0 30 55 0 0 0 0 0 85
16591 Padma 61 Chinta mani Chitradurg 0 0 0 0 32 60 90 0 60 60 60 60 422
16594 Adv. Chhaya Surendra Kulkarni 50 Nashik 0 0 0 0 20 111 168 0 0 0 0 35 334
16595 Sunil Suryakant Purandare 56 Virar 0 0 0 0 18 60 96 0 0 0 89 93 356
16596 MRS VASUDHA KULKARNI 54 PUNE 0 0 0 0 62 60 62 62 60 62 0 108 476
16597 DR. SUJATA DESHPANDE 74 BARHI,SOLAPUR 0 0 0 0 35 0 0 111 102 112 101 101 562
16599 DR. RAJANI RAMCHANDRA JOSHI 65 BARSHI, SOLAPUR 0 0 0 0 0 0 0 62 60 62 0 0 184
16602 Smt Vinaya Vishvas Godbole 67 Pune 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 62 132
16603 Aaron Sumant Patil 81 Mumbai 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60
16604 Ujjwala Sumant Patil 45 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16605 Lata Vaidya 75 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16606 Sneha Ghadi 56 Mumbai 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 60
16608 Mrs Lata Kulkarni 60 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16609 Deepika Mandlik 31 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16610 Vivek Mandlik 62 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16612 Arati Dhat 42 Pune 0 0 0 0 51 60 31 0 0 0 0 0 142
16613 Shila Padmakar Dhat 64 Ambejogai 0 0 0 0 31 30 31 0 0 0 0 0 92
16614 Leela Ijare 62 Belgaum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16615 Manisha Dikonda 45 Solapur 62 56 62 60 62 0 100 108 108 72 70 72 832
16616 Suhas Raje 68 kalyan 0 0 0 0 0 60 62 62 59 63 62 61 429
16617 Ranjana Bhangale 61 Nashik 0 40 45 30 0 0 62 62 60 60 60 125 544
16618 Nandini Tulsiram Salve 46 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16620 Jayashri Anil Badrayani 60 Pune 0 0 0 0 60 60 64 0 0 60 60 75 379
16621 Gouri Joshi` 32 Portland (USA) 31 28 31 30 31 0 0 0 0 0 0 0 151
16622 Pratibha Sonpethkar 0 Pune 25 25 25 25 75 60 31 0 0 0 0 0 266
16623 Lila Varudkar 82 Aurangabad 31 28 31 30 31 30 31 0 0 0 0 0 212
16626 Indubai Chaudhari 67 Pune 0 0 0 22 23 30 62 0 0 0 0 0 137
16628 Vidya Ranade 62 Pune 0 28 31 30 31 30 31 0 0 0 0 0 181
16632 Chhaya Umathigi 69 Dombivli 31 28 31 30 31 30 31 31 30 85 25 35 418
16634 Sucheta Nafad 68 Dombivli 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
16635 Sushila Kulkarni 69 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16636 Vasudha Chikhalikar 69 Dombivli 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
16637 Sanjeevani Soni 56 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16638 Sheshagiri Kulkarni 72 Hubli 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
16639 Lakshmi CV 57 Chintamani Chitradurg 0 0 0 0 0 30 30 30 30 30 30 60 240
16640 Mamatha 55 Bengaluru 0 0 0 0 0 64 64 0 60 60 62 62 372
16641 Alka Deshpande 69 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16642 sou rekha kanhekar 46 aurangabad 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
16644 Medha Sanjay Kapare 52 Virar 0 0 0 0 4 58 81 0 0 0 0 0 143
16645 Tanmay Sanjay Kapare 24 Virar 0 0 0 0 3 56 73 0 0 0 0 0 132
16646 Shobhana Chandan Chavan 58 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
16647 Sunil Raghunath kulkarni 63 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16648 Archana Gore 65 Satara 0 0 0 0 62 0 65 72 90 73 0 92 454
16649 Shobha Aphale 67 Sangam Nagar,Satara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16652 SHASHIKANT GOVIND KULKARNI 66 NASIK 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 54
16653 SUDHIR GOVIND KULKARNI 64 DAHISAR, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16654 Nanndini Girish Deshpande 62 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200
16655 Vinaya Vaman Dev 73 Pen 0 0 0 0 62 60 0 0 0 50 51 0 223
16656 Leelavati Vasant Raikar 80 Mangaon 0 0 0 0 0 120 124 0 0 155 150 180 729
16659 Madhuri Upadhye 70 Birwadi 0 0 0 0 31 30 0 0 0 0 0 0 61
16660 Vibha Upadhye 66 Birwadi 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 125
16662 Anuradha Deodhar 50 chinchwad,pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16666 Usha Kiran Bongale 55 kagal 0 0 0 0 0 30 62 0 0 62 60 0 214
16667 Ujavala Vijaysingh Naik 60 kagal 0 0 0 0 0 60 60 62 60 62 60 62 426
16668 sou Manasi shripad Deshpande 50 aurangabad 0 0 0 0 30 35 0 0 0 0 20 0 85
16669 Vinita Kavshikar 78 Pune 0 0 0 0 45 15 0 0 0 0 0 0 60
16670 Manisha Avinash Deshpande 54 Chinchavad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16671 MUKUND MADHAV JOSHI 54 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16672 RADHIKA MUKUND JOSHI 51 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16673 Shailaja Vitthal Chouthai 71 Dombivli 0 0 42 60 62 0 60 0 0 0 0 0 224
16674 Suhas mungikar 69 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16675 Archana Shaiwale 59 Umrga 60 64 40 80 40 56 65 45 60 46 55 60 671
16676 Nalini Sheshrao Deshmukh 82 Aurangabad 0 0 0 0 54 60 62 0 0 0 60 0 236
16677 Ashwini Joshi 71 Pune 0 0 30 60 60 60 62 0 0 62 60 68 462
16679 Swati Bapat 65 Sangli 30 30 40 30 25 30 30 40 30 30 30 31 376
16680 Sarojini Nimbalkar 0 Sangli 30 30 30 30 48 54 60 25 20 20 20 10 377
16682 Anagha Makarand Phegade 0 Nashik 0 0 0 0 30 28 0 0 0 0 0 0 58
16683 SHANKAR SIWAL 0 BORIVALU, MUMBAI 0 0 0 0 0 36 70 0 0 0 0 0 106
16687 Veena Vaman Basarkod 70 Badlapur 62 60 60 60 120 0 0 0 0 0 0 0 362
16689 Pratibha Shripad Kulkarni 88 Thane 0 0 0 0 38 327 301 0 0 62 60 0 788
16691 Ashok C. Aphale 75 Mauli, Ravalnath Hou. So, Sangamnagar, Satara 415003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16693 Sangeeta Shailesh Sanas 45 Palghar 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
16695 Meenakshi Vasant Hardikar 75 Goa 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 80
16696 Pratibha Dilip Bagade 0 pargav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16697 Pallavi Vitthal Relekar 0 Kasegaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16698 Dhanashree Mirajkar 0 Kasegaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16699 yogeshwarrao ranganath jape 67 aurangabad 0 0 0 0 0 30 30 30 30 30 30 30 210
16700 sou yogini y jape 64 aurangabad 31 28 31 30 31 60 30 30 0 30 30 30 361
16701 Smt Sheela Anand Gondhalekar 78 Thane west 0 0 0 0 12 80 56 0 0 62 60 0 270
16702 R.K. Patil 60 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16703 Usha 62 Bidar 0 0 0 0 0 30 29 0 0 20 30 25 134
16705 MRS KALAVATI KESHV GODBOLE 80 ALIBAG 0 0 108 121 121 108 100 108 108 108 108 108 1098
16706 MRS SAMRUDDHI YOGESH TUPE 34 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16707 Mhaaskar 70 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16708 Mhaskar 70 Pune 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
16709 Sulochana Marulkar 70 Pune 0 0 0 0 31 35 0 0 0 0 0 0 66
16710 Sulochana Marulkar 70 Pune 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
16711 Rajopadhye 72 Pune 0 0 0 0 31 80 62 0 0 122 0 0 295
16712 Suman Bhairat 70 Pune 0 0 0 0 31 60 0 0 0 60 100 0 251
16713 Ulka Ajay Yewatekar 48 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16714 Surabhi Group c/o Swati Kulkarni 50 jalgaon 0 0 0 0 1251 360 1199 0 0 726 981 2234 6751
16716 SUSHIIL GANESH KULKARNI 45 TRIMBAKESHWAR, DIST. NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16717 MRS. ARCHANA KIRAN JOSHI 44 JALGAON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16718 KALPANA ANIL PPAWAR 55 JALGAON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16719 Parag Manohar Patil 31 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16720 MRS. MUKTA JAYVANT BHALERAO 43 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16721 LATA VILAS PATIL 54 JALGAON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16722 DEEPAK DASHARATH DHANVAT 40 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 60
16723 Medha Ashok Damale 70 Mumbai 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60
16725 Sunita Joshi 0 Sangli 0 0 0 0 0 60 0 0 30 0 60 0 150
16726 Ramkrishna Tukaram Wategaonkar 72 aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16728 Sou Mangala Hatvalane 67 aurangabad 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 60
16730 Shamala Khatavkar 0 Sangli 0 0 0 0 64 72 0 0 0 0 0 0 136
16731 Rajashree Surendra Pundale 51 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16732 Chandrakant Kulkarni 66 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16733 SAMIR DIGAMBARRAO DEOKAR 40 PIMPALGAON BASWANT, DIST.NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16734 Dr.Arati Dattatray Mote 39 Patan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16736 Vaijayanti Sane 64 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16737 Sumati Laxmikant Deshpande 76 Pune 0 0 0 0 0 360 372 372 360 372 900 930 3666
16738 Sunanda Kulkarni 63 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16739 Prathmesh Atre 33 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16740 Kanchan Kiran Bhavthankar 52 Latur 0 0 0 0 0 180 372 372 360 372 360 372 2388
16741 Rajani Nagnath Patil 61 Mumbai 0 0 0 0 0 62 62 62 62 25 42 63 378
16742 Medhavi Karmarkar 0 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16743 Shyam Hari Abhyankar 78 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16744 MANOHAR RAGHUNATH SOHONI 74 MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16751 Shailendra Arvind Pitre 52 Cumming 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16752 URMILA HARDAS 84 CHINDAWADA, M P 31 28 31 30 31 0 146 155 142 151 0 0 745
16753 AMOL GOVIND JOSHI 0 KALYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16754 Sunita Renukadas Deshpande 77 Aurangabad 0 0 0 0 0 88 92 0 0 57 85 60 382
16755 Sharayu ram pendse 62 Virar 124 102 124 120 124 120 124 0 0 124 120 0 1082
16757 DEEPAK RAVIDRA JOSHI 27 DEVGAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16758 Vinayak Bhimrao Joshi 63 Pune 0 0 0 0 0 50 56 0 0 0 41 55 202
16759 Rekha Kokare 61 Mumbai 0 0 0 0 0 45 65 0 0 63 37 0 210
16760 Hemlata Jeevan Aiwale 50 Pune 0 0 0 0 0 60 124 0 0 279 330 0 793
16761 Kanchan Ramesh Dhanale 62 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16762 Lata Mohanrao Mane 65 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16763 Ganesh Marathe 60 Sirsi 0 0 0 0 0 54 46 0 0 62 0 40 202
16764 Shailaja Shashikant Joshi 66 Mysore 0 0 0 0 0 52 0 0 0 62 60 0 174
16765 Shreedhar Joshi 74 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16766 ANITA U. KINKALE 70 DDADA (EAST), MUMBAI 62 58 62 60 62 0 0 73 60 62 76 0 575
16768 shriram ularni 66 Pune 0 0 0 0 10 108 144 150 90 90 90 70 752
16769 Ashwini Panchwagh 0 Kothrud, Pune 31 28 31 81 0 88 93 91 90 90 90 150 863
16770 Swapnil Lolge 0 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16771 Rajkanya Pravin Joshi 13 Latur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16772 Anjali Anil Panase 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 30 30 38 46 60 204
16775 Suman Sutar 72 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16776 Vinayak Bhajana Mandali 60 Bhadravati 0 0 0 0 0 695 725 914 1202 1238 1902 1866 8542
16780 Vikas Joshi 62 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16781 Impana 23 Chitradurga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16782 MRS MINAKSHI D VAIDYA 68 MUMBAI 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 155 217
16783 Shri Vasudev Prasadik Bhakta Mandal, c/o Dilip Joshi 0 Mumai 0 0 0 0 0 1384 0 0 0 1638 1675 1617 6314
16784 Gayatri Ganesh Purakr 54 Pune 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
16785 Deepashree Mene 35 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16786 Pramod Shreepad Kulkarni 0 shahapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16787 Sonali Kulkarni 27 Ahamednagar11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16788 Vishakha Shrikant Borkar 58 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16789 Shrikrushna Shankar Dhavalikar 63 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16791 Shailesh Bhide 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16792 Sachin Kokil 0 Tuljapr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16794 Asha Suresh Halgekar 60 Belgaum 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 0 0 111
16795 Vikas Mahangare 43 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60
16797 Shamala Kulkarni 69 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16798 Chidambar Kulkarni 65 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16799 Shailaja Kulkarni 69 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16800 Ashok Vamanrao Kulkarni 56 Gulbarga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16801 Sau. Sunita Patankar 63 Khopoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16802 Pratibha Bonde 30 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16803 Anuradha Kulkarni 64 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16805 Sham Chaudhari 50 Nandurbar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16807 Shobha Getam 47 Nashik 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 64
16808 Shubhada Krushnarao Deshpande 70 Pune 0 0 0 0 0 215 490 505 760 855 960 1045 4830
16809 Sandeep Somnath Totala 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16810 Janhavi Ajyotiar 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16811 Chhaya Ghamandi 50 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16813 Sheetal Kulkarni 63 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16815 Dhananjay Govind Inamdar 41 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16816 Malati Talele 68 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16817 Snehal Kularni 53 Pune 0 0 0 0 0 48 60 0 0 0 60 65 233
16818 Vidya Hemant Joshi 48 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16819 Shridhar Deshmukah 44 Ahamadnagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16820 Mayuri Joshi 0 Yavatmal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16821 Jagnnath Bansode 49 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16822 Vaishali Gajanan Jadhav 40 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16825 Subhash Kulkarni 60 Pune 0 0 0 0 0 48 60 60 75 60 60 65 428
16826 Meena Gujar 71 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16827 Avinash Vasant Deshpande 63 ugar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16828 Meera Avinash Deshpande 56 ugar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16829 Pradnya Somalwar 43 Nagpur 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 48
16830 Mandakini Uday Shende 0 Karad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16831 Asha Shrikant Kanade 70 Pune 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
16832 Hemlata Anja 72 Mumbai 0 0 0 0 0 60 65 0 0 0 0 60 185
16833 Bhupali Ganesh Kulkarni 44 Ahmednagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16834 Kunda Gonge 67 Akole 48 45 48 48 90 108 108 0 0 60 0 90 645
16835 Sandhya Balvant Dharmadhikari 50 UDGIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16836 Ravindra Kulkarni 57 Ahamedhnagar 0 0 0 0 0 44 36 0 0 0 0 0 80
16837 Satav Maharaj 69 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16839 Shreyas Kulkarni 30 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16840 Meeta Salunkhe 69 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16841 Swati Govind Gajare 60 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16842 Veena NIjampurkar 35 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16843 Apoorva Keskar 44 Badoda 0 0 0 0 0 41 65 46 46 56 56 26 336
16846 Rajesh Eknath Karanjavkar 56 Rajapur 0 0 0 50 62 0 0 0 0 0 0 108 220
16847 Sunanda Yashwant Aphale 75 Karad 0 0 0 0 0 60 62 62 60 0 62 62 368
16848 ROHINI N SHIRGAONKAR 56 PUNE 0 0 0 0 0 52 62 62 10 31 60 58 335
16849 MANOJ MADHUKAR DESHMUKH 56 SAUSAR, M P 0 0 0 0 0 111 126 126 142 115 126 136 882
16850 SUNANDA HIRLEKAR 80 DOMBIVALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16853 Pradnya pramod kulkarni 63 pune 0 0 0 0 0 60 60 0 0 62 60 0 242
16854 Jitendra Patel 63 Atlanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16855 Jitendra Patel 63 Atlanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16860 Pankaj Desai 49 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16861 Pankaj Desai 49 Vashi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16863 Vandana Purohit 62 Pune 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 62
16865 Usha Apate 78 Pune 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 100 0 300
16868 Akshay Prafull Dalal 30 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16869 Asha Kharche 56 Pune 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 24 30 127
16870 Vasudha Shrikant Daudkhane 60 Pune 31 28 31 30 31 60 66 0 0 62 60 67 466
16871 SHRIKAR RELEKAR 33 ICHHALKARANJI 0 0 0 0 11 21 40 45 51 51 21 0 240
16874 Vanita Shrikrushna Adhalikar 58 Dombivli 0 0 0 0 22 49 63 0 0 60 49 59 302
16875 Sagar Dattatray Apte 38 Dahisar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16876 Shobha Pradip Haval 60 Kolhapur 0 0 0 0 0 73 113 0 0 124 0 124 434
16877 Vidya Nivrutti Kakade 56 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16878 Prajakta Sachin Kachare 37 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16879 Sangeeta Rajan Kshirsagar 74 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
16880 Rajan Kashinath Kshirsagar 78 Pune 62 56 62 60 62 30 31 31 30 31 30 0 485
16881 Anu 36 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16882 Sucheta Madhukar Shidhaye 78 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
16883 Rajani Medhekar 65 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
16885 Smt Uma Ranade 70 Pune 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 0 334
16886 Smt Vasudha Datar 74 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
16888 Shubhada Sane 62 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
16889 Mugdha Deepak Kelkar 52 Devrukh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16890 Asha Thatte 62 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
16891 Vinayak Anant Joshi 69 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16892 Niranjan Mandrupkar 32 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16893 Surekha Dhananjay Abhyankar 49 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16894 Swati Godbole 65 Pune 31 28 31 30 31 0 0 0 0 0 0 0 151
16895 Jayashri Gokhale 77 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
16896 Geeta Gore 38 Dapoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16897 Rekhi Swali 69 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16898 Shalini Joshi 69 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16899 Jayashree Prakash Prabhudesai 60 Pune 0 0 0 0 62 60 62 0 0 0 87 31 302
16900 Mohan Govardhan Chaudhari 57 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16901 Sandhya Mohan Chaudhari 54 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16902 Veena Patil 54 Belgaum 0 0 0 0 0 30 62 0 0 64 60 60 276
16904 Suresh Pise 35 Baramati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16908 sou sadhana sanjay bhore 49 aurangabad 0 0 0 0 60 60 0 0 92 0 60 60 332
16909 G/Sau Mangala Game 65 Nagpur 0 0 0 0 60 60 62 0 0 0 0 0 182
16911 MADHURI KELKAR 64 NAGPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16912 Rekha Shrikant Gangakhedkar 57 Belapur - Navi Mumbai 31 28 31 30 31 61 71 65 40 30 30 34 482
16914 SANJIV KELKAR 68 NAGPUR 0 0 0 0 0 63 66 0 0 0 0 0 129
16915 Archana Jog 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16917 Malati Pandit 72 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
16919 Vijay Thakur 42 Kochi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16920 Jitendra Devidas Chaudhari 40 Bhusawal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16921 Smruti Satish Sarafkatte 38 Pandharpur 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
16922 Vijayalakshmi Sarafkatte 69 Pandharpur 0 0 0 0 0 83 0 0 0 116 102 146 447
16923 Manohar Endole 0 Mumbai`` 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16924 Pratima Chandrakant Kulkarni 49 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16925 Jayesh Satave 37 Palghar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16926 Santosh Asaram Sonavane 43 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16928 Sharada Jasud 44 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16929 Anjali Shindore 57 Nashik 0 0 0 0 251 0 0 0 0 0 0 0 251
16930 Sachin Bhagwan Kaldate 38 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16931 Sapna Gunjal 28 Sangamner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16932 Dr. R. V. Burhade 0 Sangamner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16933 Sunilsinh Sonavane 48 Palghar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16934 Tanaji Gayre 28 Shivali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16935 Ramdas Shahane 42 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16936 Vijaya Jape 73 Latur 62 56 62 60 62 60 0 0 0 155 0 0 517
16937 Rupa Suresh Pawar 24 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16938 Mahendra caurnsingh 22 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16939 Sunita Purohit 0 Pune 0 0 0 0 0 30 62 0 0 0 0 0 92
16940 MRS ROHINI CHANDRAKANT VIDWANS 68 SINHAGAD RD, PUNE 0 0 0 0 151 60 108 64 60 62 60 62 627
16941 Mrs Madhavi Karmarkar 65 Thane 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 84
16942 Sou vista sadashiv Gharpure 68 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 60
16945 Sunita Yogesh Borse 33 Shahada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16946 Archana Pankaj Pathak 0 Latur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60
16947 MRS SHOBHANA B SHINGANAPURKAR 69 SINHAGAD RD, PUNE 0 0 0 0 151 0 0 0 0 0 0 0 151
16948 Vidya Rao 59 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60
16949 Pratibha Patil 53 Pune 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
16950 Vaishali Vijaykumar Joshi 63 Dhayari 62 56 62 60 62 60 62 0 0 0 94 62 580
16951 Vishwanath Bhale 29 Parbhani 0 0 0 0 0 19 30 28 20 24 19 0 140
16952 Pratibha Joshi 53 Pune 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 46
16953 Pratibha Kulkarni 45 Budhgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16954 Vidya Dandekar 53 Dombivali 0 0 0 0 62 60 0 0 0 0 0 0 122
16955 Pradip Devidas Saraf 53 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16957 Poonam Sopan Bhosale 38 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16958 Hemlata Umakant Fukane 70 Pune 62 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 302
16959 Anuradha Merwade 68 Pune 0 0 0 0 0 64 0 0 0 18 18 0 100
16960 sou sushama sudhi kulkarni 47 aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16961 Madhavi Mandake 64 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16962 Tejaswini Pujari 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16963 Rashmi Gopal Kulkarni 67 Nipani 0 0 0 0 66 74 117 0 0 0 0 0 257
16964 PRASAD NILANGEKAR 56 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16968 MRS MADHAVI PRASAD NILANGEKAR 49 AURANGABAD 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
16969 NILESH ARVIND SHITRE 44 SASWAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16972 Supriya Deshpande 46 Nagpur 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 250
16973 Kumud Vitthal Talvalkar 71 Ashta 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 104
16974 Manohar Vishnu Phatak 75 Ahmedabad 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 91
16975 Madhuri Manohar Phatak 68 Ahmedabad 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 85
16976 Sujata Palkar 68 Kalava 62 56 62 60 62 0 62 62 62 62 60 62 672
16977 Sanjivani Joshi 75 Thane 31 28 31 31 30 0 0 31 31 0 0 0 213
16979 Sunita Kelkar 61 Thane 31 28 31 31 30 0 0 31 31 0 0 0 213
16980 Sandhya Ganuu 50 Thane 62 56 62 60 62 0 0 0 0 93 90 93 578
16981 Madhuri Madhukar Devdhar 62 Thane 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
16982 Tushar Amale1 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16983 Ananthan Raghunatha 63 Chinchwad Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16986 Chandana Doshi 69 Pune 0 0 0 0 0 44 52 0 0 30 0 0 126
16987 Rekha Dattatray Nimbhorkar 63 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16988 Vaman Barje 53 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16989 Deepalakshmi Raghavendra Shikhare 55 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16990 Shrinidhi Kuikarni 23 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16991 MRS SAROJ SURESH REGE 70 KOTHARUD, PUNE 0 0 0 88 97 192 385 440 385 417 258 458 2720
16992 VARSHIK SAMUDAIK PATHAN KARYAKRAM, PUNE 0 Pune 0 0 0 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 2600
16993 Shrikant Madhav Deshpande 77 panvel 0 0 0 0 75 0 31 0 0 0 0 0 106
16994 Usha Shrikant Deshpane 72 panvel 0 0 0 0 75 0 31 250 0 0 0 0 356
16995 Mrs .mrunal girish bhide 43 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16997 Shashikala Relekar 58 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 46 43 125 135 146 40 0 535
16998 Pundlik Relekar 61 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16999 Shridhar Relekar 29 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17000 Pooja Relekar 25 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17001 Shravani Relekar 28 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17002 MRS VINATAI GANDHI 63 Sea Wood - Navi Mumbai 0 0 0 0 0 35 203 292 180 250 250 180 1390
17003 MRS NEELA P KULKARNI 77 ISLAMPUR 0 0 0 0 0 30 31 31 25 0 20 0 137
17004 MRS SUREKHA DHAT 60 DHAIRI, PUNE 0 0 0 25 30 22 0 41 32 0 43 0 193
17005 Smt.Urmila Dattatray Kulkarni 74 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17006 Jayesh Umiyashankar Upadhyay 48 Borivali 155 140 140 150 155 155 120 120 120 120 120 0 1495
17007 Bela Jayesh Upadhyay 41 Borivali 62 56 60 60 124 124 60 0 120 0 0 0 666
17008 Madhuri Suhas Vyavahare 68 Aurangabad 0 0 0 0 0 66 35 0 0 0 0 0 101
17009 Shubhada Sharad Dev 70 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17011 Suhas Pandahre 67 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17012 Sarita Digambar Ponkshe 73 Kavathe Mahankal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17013 Archana Gogate 60 Pune 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
17014 Rohit Ramesh Changan 25 Natepute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17016 Gayatri Govind Deshpande 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17017 Suman Madhukar Ware 71 Ahmednagar 0 0 0 0 0 42 108 62 60 0 50 60 382
17018 Vikas Kulkarni 0 Ahmednagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17019 Shaila Sahasrabuddhe 0 Nashik 0 0 0 0 0 18 60 0 0 0 60 54 192
17021 Sunita Shripad Patil 0 Latur 0 28 31 30 31 0 0 0 0 0 0 0 120
17022 Nilesh Subhash Zambre 30 Bhusawal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17023 Sangeeta Suraj Bansi 68 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17024 Bhagwan Vishnu Kuikarni 74 Solapur 0 0 0 0 0 111 101 51 30 30 30 30 383
17025 sou vasanti ajit kulkarni 48 aurangabad 0 15 20 15 0 42 0 0 0 0 30 0 122
17026 Vinaya Deshmukh 58 Solapur 0 0 15 30 31 30 0 0 0 0 0 62 168
17027 Manik Gogate 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17028 Aruna Jarandikar 75 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 30 31 30 31 122
17029 sou shubhangi hemant kulkarni 39 aurangabad 0 15 20 15 0 25 75 0 0 0 0 0 150
17030 Meera Deshpande 50 Solapur 0 0 0 0 47 22 57 75 75 53 63 60 452
17031 Surekha Gurate 69 Solapur 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60
17032 Sandhya Dondse 69 Pune 0 0 0 30 31 30 31 31 30 25 30 31 269
17033 Suhasini Ranade 71 Pune 0 0 0 44 31 28 31 31 52 31 48 35 331
17034 Manju Kelkar 66 Pune 0 0 0 30 31 30 31 31 22 31 30 31 267
17035 Mangala Sardeshpande 70 Pune 0 0 0 29 31 30 31 31 15 31 30 31 259
17036 Aparna Deshpande 70 Pune 31 28 31 30 31 150 150 125 75 75 60 62 848
17037 Sumit Daga 39 Solapur 0 0 0 0 90 90 31 31 30 31 30 31 364
17038 Usha Mahajan 83 Latur 0 0 0 0 96 24 62 62 60 30 60 60 454
17039 Sadhana Mohan Deshpande 50 Solapur 0 0 0 0 0 36 67 62 63 62 60 62 412
17040 Snehalata Chandrakant Ekbote 65 Solapur 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 44
17041 Vaijayanti Kelkar 50 Solapur 0 0 0 0 0 40 40 40 40 40 0 0 200
17042 Nanda Visapure 52 Gondawale 0 0 0 60 62 0 62 62 60 62 60 60 488
17043 Vijay Haridas 58 Hadapsar, Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17044 Sunanda Vasant Mohite 70 badlapur 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 60 0 422
17046 Padma Kulkarni 62 Solapur 0 0 0 25 62 60 30 62 60 31 60 62 452
17047 Vijaya Kulkarni 62 Pune 0 0 62 60 62 0 62 62 60 62 60 62 552
17048 Anjali Chikshe 55 Usmanabad 0 0 0 0 0 35 30 0 0 0 0 0 65
17049 Shalini Amrutkar 61 Pune 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 82
17050 Shrikant Krishnaji Joshi 65 SINGAPORE 0 0 0 0 0 19 41 90 80 95 108 146 579
17051 Renu Sunil Koshatwar 50 Yavatmal 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 48
17052 Ratnamala Sriram Kulkarni 65 Majalgaon 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 76
17053 S P Pandit 60 Thane 0 0 0 0 60 65 70 64 62 64 60 64 509
17054 Arundhati Fadnavis 60 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17055 Shailaja Khadke 60 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17058 Mrs. Vidhya Raghavendra Malshet 54 Yellapur (Karnaraka) 0 0 0 0 0 58 62 0 0 55 0 31 206
17060 Anupama Phadke 70 malad mumbai 31 28 31 30 31 30 27 31 30 20 0 0 289
17061 Mahadev Phadke 76 malad mumbai 31 28 31 30 31 30 31 31 30 30 0 0 303
17063 Sangeeta Patwardhan 75 malad mumbai 0 0 0 0 27 32 45 38 40 40 40 0 262
17064 Sangita baliram wadadare 46 Omarga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17066 SANIKA PARANJAPE 0 ORLANDO, AMERIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17067 Alka Arvind Kokje 65 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17068 Rhuta Vikas Shembekar 58 Dombivli (E) 0 0 0 0 0 37 0 0 0 84 80 0 201
17069 Manjiri Shriram Phatak 52 Karjat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17070 Lalita Zambre 25 Bhusawal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17071 Sudha Chavre 65 Hyderabad 0 0 0 0 0 62 108 62 60 0 142 108 542
17072 Vaishali Vinayak Tolvande 63 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17073 Pravin Divan 37 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17074 Vitthal Sitaram Ambike 79 Pandharpur 44 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 284
17075 Minaxi Desai 59 Bengaluru 0 0 0 0 0 81 69 0 87 81 30 70 418
17076 Sharad Ramchandra Joshi 65 chikodi,Belgaum 0 0 0 0 0 29 0 0 0 34 6 8 77
17077 Vidula Bhadang 69 Amaravati 0 0 0 0 0 0 41 47 33 59 60 59 299
17078 Pramod Anant Joshi 66 Pune 0 0 0 0 0 80 130 0 0 128 0 0 338
17079 Savita Subhash Kulkarni 60 Mangalwedha 31 28 31 30 31 0 100 310 30 31 80 81 783
17080 Sujata Narayan Kulkarni 55 Solapur 0 0 0 37 31 0 30 30 30 22 225 90 495
17081 Sunetra Keskar 52 Solapur 0 0 0 0 0 60 62 0 0 0 80 155 357
17082 Neela Parnekar 65 Nanded 0 0 0 0 0 60 80 0 0 180 180 198 698
17083 Mrunal Andansare 66 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17084 Sandhya Kulkarni 52 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17085 Rohini Deshpande 60 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17086 Sarita Amin 66 Nanded 0 0 0 0 0 48 0 0 0 62 60 62 232
17088 Vidya Gajanan Bhide 73 Mumbai 0 0 0 0 0 60 62 0 0 0 60 60 242
17089 Shital Sharad Joshi 63 Bhagur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17090 Brijbala Shah 75 Amravati 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40
17092 Swati Pravin Deshpande 50 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
17093 Rohini S Vaze 64 malad mumbai 31 28 31 30 31 43 50 60 60 60 60 0 484
17094 Priti G Padhye 73 malad mumbai 31 28 31 30 31 43 31 43 30 31 30 0 359
17095 Ramesh Keshav Pingle 71 Sangvi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17096 Dilip Krushnaji Herwadkar 70 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17098 Dilip Dinkar Joshi 68 Buldhana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17099 Madhuri Dilip Joshi 62 Buldhana 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
17100 Mrudula Sudhakar Kulkarni 70 Pune 0 0 0 0 0 40 72 0 0 62 50 0 224
17101 Jyoti Balkrushna Kulkarni 65 Nashik 0 0 0 0 0 60 62 0 0 0 0 0 122
17102 Vidya Suhas Joshi 69 Pune 0 0 0 0 0 0 31 0 0 28 0 0 59
17103 Vinita Wagh 68 Belgaum 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
17104 Kranti Ajayrao Hamdapurkar 0 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17105 Jagannath Raghavendra Mitragotri 70 Pune 0 0 0 0 30 75 150 0 0 300 130 105 790
17106 Rekha Jagannath Mitragotri 66 Pune 0 0 0 0 0 75 110 0 0 0 70 80 335
17107 Ujwala Dharmadhikari 75 Chinchwad 0 0 0 0 0 0 47 0 0 48 55 62 212
17108 Madhav Vasudev Kane 71 Pune 0 0 0 0 0 35 62 0 0 37 45 32 211
17109 Shraddha Shrikant Shastri 54 Jintur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17110 Vaishnavi Mehrunkar 21 Pune 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
17111 Radhika Mehrunkar 48 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17112 Jyotsna Vishnu Apte 65 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17113 Shobhana Ashok Natu 70 Karad 0 0 0 0 0 115 133 0 0 236 181 98 763
17114 Ashok Anant Natu 78 Karad 0 0 0 0 0 102 148 0 0 219 179 225 873
17116 Dr. Shama Kulkarni 58 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17117 MRS SHILPA D JODHI 46 SOLAPUR 31 28 31 30 31 0 0 0 0 0 0 0 151
17121 Manjiri Madhukar Jere 51 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 70 128 30 0 108 65 0 401
17122 Dinkar Bhagwan Kulkarni 66 Latur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17124 Vatsalabai Bhanudas Javale 75 Jalgaon 0 0 0 0 0 20 150 0 0 125 130 150 575
17125 Smita Bhushan Dorle 45 Chhindwara 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 90
17126 Parvathi 68 Bengaluru 0 0 0 0 0 35 0 0 60 62 60 62 279
17127 Dinkar Bhagwanrao Kulkarni 66 Latur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17128 Surekha Pradip Joshi 54 Sangli 0 0 0 0 0 90 121 0 0 0 0 93 304
17129 Rohini Gopal Kulkarni 64 Kolhapur 0 0 0 0 0 19 31 31 30 31 30 31 203
17130 Veena Vivekanand Gadre 53 Buldhana 0 0 0 0 0 133 158 0 0 102 82 113 588
17131 Rajani Gajanan Joshi 66 Chinchwad 0 0 0 0 0 75 125 0 0 60 0 62 322
17132 ANJALI PATHAK 65 PUNE 0 0 0 0 0 36 62 0 0 51 53 31 233
17133 Karuna Anilrao Bangale 56 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17134 Sulabha Dixitt 75 Pune 0 0 0 0 0 180 100 0 0 0 0 0 280
17135 Bharati Madhusudan Kulkarni 59 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17136 Vibha Shriram Deshpande 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17137 Sulabha Ashok Deshpande 66 Amravati 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 130
17138 Sneha Vasudev Karhavaikar 60 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 138
17139 Vasudev Vishwanath Kawaikar 70 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17140 SWETA MANOHAR NIKAM 41 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17141 MRS. VAISHALI VILASCHANDRA OAK 63 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17142 Laxman Bhikaji Vede 89 Satara 0 0 0 0 0 1500 33 0 0 0 0 0 1533
17143 Katyayani Bhajana Mandali 62 Chintamani 0 0 0 0 0 109 360 286 351 369 330 60 1865
17144 Suvarna 59 Chintamani 0 0 0 0 0 15 15 15 16 15 16 0 92
17146 Girija KS 35 Chintamani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17147 Rajalakshmi 55 Chintamani 0 0 0 0 0 18 14 0 0 0 0 0 32
17150 Lata Ekbote 68 Pune 0 0 0 60 62 60 90 0 0 70 70 76 488
17151 Girija Bhat 72 Pune 0 0 0 0 0 66 65 0 59 55 57 60 362
17155 Anant Ramchandra jog 75 Karad 60 56 60 60 60 108 125 125 120 125 120 125 1144
17156 Shubhangi Vaidya 50 wai 0 0 0 0 0 20 25 0 0 0 0 15 60
17157 Savita Ramrao Mohril 59 Buldhana 0 0 0 0 0 150 0 0 0 62 161 86 459
17158 Meeta Medhekar 50 wai 0 0 0 0 70 0 26 0 0 0 0 0 96
17160 Umesh Jaygude 35 w 0 0 0 0 0 11 25 0 0 0 0 21 57
17161 Vidya Gore 65 Ahmednagar 0 0 0 0 0 148 63 0 0 0 0 62 273
17162 Madhuri Shrikrushna Umalkar 64 Buldhana 0 0 0 0 0 0 95 0 0 62 60 82 299
17163 Ashok That 64 badlapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17164 Sunita Pursottam Deshpande 61 Indapur 0 0 0 0 0 51 101 95 90 93 90 93 613
17165 Shaileja Suresh Waghmare 72 Aurangabad 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22
17166 Sunetra Borkar 61 Pune 0 0 0 0 0 17 31 0 0 0 0 0 48
17167 Sunita Bhat 58 badlapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17169 Aparna Anil Shetye 61 Solapur 0 0 0 30 20 0 0 0 0 0 0 0 50
17170 Nanda Sudarshan Dhayphule 55 Solapur 0 0 0 22 31 22 31 0 0 0 30 0 136
17171 Sushma Hari Patil 60 Solapur 0 0 0 30 31 30 62 31 60 40 65 120 469
17172 Narayan M. Kulkarni 58 Solapur 0 0 0 50 62 75 93 93 90 93 93 93 742
17173 Santosh Joshi 55 Solapur 0 0 0 0 60 60 62 62 60 62 60 62 488
17174 Vandana Vinod Arshid 45 Solapur 0 0 0 30 19 17 0 0 0 0 0 0 66
17175 Vimal Balasaheb Kulkarni 55 Solapur 62 56 62 60 62 60 0 0 60 62 60 62 606
17176 Sadashiv Vasudev Aghor 60 Solapur 0 0 0 30 30 15 10 10 0 10 5 0 110
17177 Sunita Suresh Kulkarni 58 Solapur 31 28 31 30 31 20 31 62 20 15 20 0 319
17178 Vasudha Limaye 55 Solapur 0 0 0 0 16 30 31 31 60 0 0 0 168
17179 Aparna Vishwesh Kulkarni 50 Solapur 62 0 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 674
17180 Sou sushama chandrakant JOSHI 71 Lonawala 0 0 0 0 0 60 155 0 0 31 0 0 246
17181 Mrs Chaya V Purohit 60 Hubli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17182 Nirmal Ravindranath Toke 64 Chinchwad, Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17183 Vasanti Dhere 72 Dadar - Mumbai 0 0 0 0 0 47 46 44 45 32 37 0 251
17184 Anuradha Kulkarni 67 Pandharpur 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 62
17185 Smt.Sunanda Ramchandra Hilerkar 88 Dombivli 0 36 62 59 62 30 62 60 60 60 60 36 587
17186 Amul Ravikant Vani 52 Nandurbar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17187 MRS VASANTI VIJAY AKOLKAR 60 AURANGABAD 0 0 0 0 62 0 122 0 0 60 0 0 244
17188 UMA RAO 54 VASHI, NAVI MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17189 MRS SNEHAL SANJAY DESHPANDE 47 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17192 shrimati prabha aachrya 75 aurangabad 0 0 0 0 0 30 62 0 0 0 0 30 122
17193 DATTATRAY N WADEKAR 70 Chinchwad Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 105
17195 DATTATRAY N WADEKAR 70 Chinchwad Pune 0 0 0 0 31 60 124 125 125 125 0 0 590
17196 MANDAKINI GOSAVI 70 Chinchwad Pune 0 0 0 0 62 60 0 0 60 62 0 0 244
17197 RAJANI KULKARNI 63 Chinchwad Pune 0 0 0 0 0 30 31 24 30 31 0 0 146
17199 ROHINI BAPAT 69 Chinchwad Pune 0 0 60 0 0 60 50 62 60 62 0 0 354
17200 SARALA PAKNEKAR 75 Chinchwad Pune 0 0 0 0 56 60 62 62 60 62 0 0 362
17201 Vrushali Pethe 63 Pune 0 0 0 0 0 108 108 0 0 124 0 124 464
17202 Vilas sarode 68 Jamner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17203 Anjali Bhanudas Kulkarni 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17204 Siddheshwar Mahila Mandal Indpur C/o Lata P Deshpande 63 Indapur 0 0 0 0 0 200 333 440 275 271 346 353 2218
17206 Ramamani 51 Chintamani 0 0 0 0 0 21 32 34 30 30 42 0 189
17207 mrs shyamal dongre 70 Pune 0 0 0 0 0 54 88 62 50 62 60 62 438
17208 Sujatha MK 30 Chintamani 0 0 0 0 0 30 30 30 30 30 30 0 180
17209 Shilpa 41 Chintamani 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
17210 SM Shyamala 48 Chintamani 0 0 0 0 0 30 80 0 0 0 0 0 110
17212 Ramamani BG 51 Chintamani 0 0 0 0 0 21 34 0 45 42 45 43 230
17213 Kaustuba Bhajana Mandali 60 Chintamani 0 0 0 0 0 40 527 0 200 0 0 0 767
17214 Drakshayani Bhajana Mandali 60 Chintamani 0 0 0 0 0 0 62 0 58 20 60 0 200
17215 Rongalakshmi 63 Chintamani 0 0 0 0 0 15 30 0 30 25 0 30 130
17217 Rama Sukumar 68 Chintamani 0 0 0 0 0 34 62 0 64 50 0 20 230
17218 Shylakumari 60 Chintamani 0 0 0 0 0 90 90 90 90 90 90 90 630
17220 Nagamani 65 Chintamani 0 0 0 0 0 0 0 0 60 55 80 0 195
17221 VV Latha 52 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17222 Saraswathi 57 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17223 Vidhya Prabhakar Deshpande 67 Dombivli 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 54
17225 sou archana kulkarni 40 aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17228 Manisha Nagarkar 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17229 Sujata Vivekanand Mudur 61 Mumbai 0 0 0 0 0 30 29 0 0 0 31 32 122
17230 Ahilya Rav 62 Mumbai 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 23 31 116
17231 Sunita Dattatray Kulkarni 79 Pune 0 0 0 5 0 54 108 0 0 84 67 0 318
17232 Subhash Salvi 51 Kalyan 0 0 0 0 30 70 54 0 0 0 0 0 154
17233 Jyoti Mangesh Joshi 62 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17234 Supriya Pavagi 74 Pune 0 0 0 0 0 136 0 0 0 108 108 108 460
17237 Manisha Mohan Joshi 69 Mumbai 0 0 0 0 0 15 62 0 0 62 0 0 139
17238 Anjali Kalambi 64 Mumbai 0 0 0 0 0 30 62 0 0 0 0 31 123
17239 Lata Sabane 62 Pune 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 43
17240 Sangita Nsagesh Kulkarni 40 Buldhana 0 0 0 0 0 20 60 0 0 0 0 0 80
17241 Savita Deshmukh 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17242 MRS SNEHAL SHRIKANT KULKARNI 50 SANGALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17244 MRS MANASI ABHAY DESHPANDE 47 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17245 Rashmi Godase 58 Mumbai 0 0 0 0 0 30 228 0 0 0 0 0 258
17246 Anjali Mustikar 60 Solapur 0 0 0 30 30 30 31 62 60 62 60 62 427
17247 Yashwant Kulkarni 60 Solapur 120 120 120 120 120 120 124 124 120 124 120 124 1456
17248 Madhuri Anil Suryawanshi 63 Buldhana 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 51
17249 Snehal Vasant Bapat 70 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17250 Priyanka Todkar 0 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17252 Sarita Govind Ratnaparkhi 60 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 364 0 0 234 340 340 1278
17253 Rohini Ashok Kortikar 68 Pune 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 0 62 182
17254 Manjiri Sharad Behere 71 Thane 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22
17257 Sheetal Patil 67 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17259 Swati Kkotwal 44 Nashik 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
17260 Jayashree Arvind Kulkarni 62 Nashik 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 108
17261 Jayant Deshpande 73 Pune 0 0 0 0 46 44 0 0 0 0 0 0 90
17262 Dattaraj Joshi 46 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17263 Sunit5i Kelkar 72 Mumbai 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50
17265 Prabodh Hari Kutumbe 58 Mumbai 0 0 0 0 0 17 256 0 0 148 137 320 878
17266 Chitra Sharadro Neunakur 67 Buldhana 0 0 0 0 0 60 62 0 0 0 61 0 183
17267 Chandana Anil Kavalekar 51 Belgav 0 0 0 0 0 15 60 0 0 0 0 0 75
17268 Deveshree Devendra Namjoshi 55 Karjat 0 0 0 0 0 0 84 0 0 62 60 62 268
17269 Harshal Pendase 18 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17270 Shobha Srikrishna Ghole 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17271 Madhavi Maruti Potdar 56 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17272 udhav Rangnath Joshi 74 Pune 93 84 93 116 124 120 124 0 120 124 120 124 1242
17273 Vasanti Udhav Joshi 72 Pune 62 56 120 120 124 120 124 0 120 225 120 166 1357
17274 Ashwini Garatkar 55 Indapur 0 0 0 0 0 26 62 0 0 62 60 0 210
17275 Suvarna Ganeshrao Joshi 39 Buldhana 0 0 0 0 0 22 62 0 0 62 0 62 208
17277 Sharayu Anandrao Patil 69 Pune 0 0 0 0 0 32 62 0 0 87 0 90 271
17278 Meera Bhide 69 Thane 0 0 0 0 0 20 62 0 0 46 30 0 158
17280 Rangnath Joshi 62 Miraj 0 0 0 0 0 48 38 0 0 33 37 0 156
17281 Suvarna Marathe 65 Miraj 0 0 0 0 55 56 0 0 0 0 40 0 151
17282 Hemlata Deshpande 72 Mumbai 0 0 0 0 0 0 108 18 108 108 108 0 450
17283 Aditi Anant Gayaval 58 Mumbai 0 0 0 0 0 20 62 0 0 62 0 0 144
17284 Kalpana Sangamner 78 Nashik 0 0 0 108 108 108 108 108 0 108 108 124 880
17285 Mrudula Godbole 48 1,Vyenkat Pura Peth, Satara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17286 Meghana Godbole 54 1 Vyenkat Pura Peth, Satara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17287 Vidya Agashe 72 Shaniwar Peth, Satara 0 0 0 0 0 30 31 31 30 2 60 0 184
17288 Rajashree Bhurke 58 Shaniwar Peth, Satara 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
17289 Manjiri Bhagwant Borkhadikar 46 Garkheda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17290 Vikas Shankar Vaidya 64 Pune 0 0 0 0 0 35 125 0 0 0 0 0 160
17291 Rekha Mhasawade 49 Kothrud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17292 Smt, Kunda Ravindra Hardikar 64 Dombivli 62 56 62 60 62 130 155 155 150 155 150 155 1352
17293 Sunita Kulkarni 51 Indapur 0 0 0 0 0 24 83 0 0 62 0 0 169
17294 Kanak Bipin Edwankar 63 Mumbai 0 0 0 0 0 0 108 0 0 205 0 0 313
17295 Shalini Chandraknt Deshpande 74 Kalyan 0 0 0 0 0 60 62 0 0 32 62 62 278
17296 Chandrakant Yaswant Deshpande 80 Kalyan 0 0 0 0 0 60 62 0 0 32 62 62 278
17297 Gajanan Maharaj Adhyatyma varg c/o Shalini Deshpande 74 Kalyan 0 0 0 0 0 206 250 200 300 200 225 250 1631
17298 Sucheta HGiraman Chougule 59 badlapur 0 0 0 0 111 111 111 111 111 111 111 111 888
17299 Sugandhi Katta c/o meenaksha Panshikar 0 Mulund Mumbai 0 0 0 0 0 198 923 0 0 768 766 777 3432
17300 Mrunal Vishal Kulkarni 0 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17302 Vijaya Dhananjay Kolhere 50 Nagpur 0 0 0 0 0 20 64 0 0 25 0 0 109
17303 MRS SHALINI RENUKDAS DESHPANDE 80 UDAGIR, LATUR 0 0 0 99 108 90 93 0 0 0 0 0 390
17304 MRS SHUBHAGI S NALGIRKAR 60 UDAGIR, LATUR 0 0 0 99 108 90 93 0 0 0 0 0 390
17305 Sarita Sriram Deshpande 66 Karad 0 0 0 0 0 551 0 0 0 323 0 600 1474
17306 Charushila Subhash Patil 61 Pune 0 0 0 0 0 0 31 31 30 31 30 0 153
17307 Rewati Uday Walwekar 61 Nashik 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 31
17308 VIKAS VIJAYRAO GHORPADE 35 VADUJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17312 Mrs Meera Joshi 73 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17313 Mrs Parimala Pandurang Joshi 53 Murgod 0 0 0 0 0 0 236 0 0 125 0 443 804
17314 Vijaya Mhaisapurkar 63 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17315 Mohan Kulkarni 65 Buldhana 0 0 0 0 0 60 60 0 0 0 60 60 240
17316 Vishvanath Kesale 65 Buldhana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17317 Snehal Deshpande 53 Buldhana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17318 Vimal Rajaram Chaudhari 60 Dombivli west 0 0 0 0 0 40 62 0 0 155 130 0 387
17319 Vani BV 41 Chintamani 0 0 0 0 0 15 30 0 30 0 0 30 105
17321 Sulbha Arvind Kulkarni 71 Pune 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
17322 Sanjivani Subhash Pathak 65 p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17323 Kuma Joishi 66 Solapur 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 80
17324 Mrs Hemlata Katdare 60 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17325 Mrs Sarita M Karve 60 Thane west 0 0 0 0 0 14 52 0 0 58 44 57 225
17326 mrs Angavani Ravat 60 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17327 Mrunal Dabade 51 Solapur 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 60
17328 Laxmikantamma BK 78 Bengaluru 0 0 0 0 0 0 60 0 30 0 60 60 210
17329 Latha Ramesh 56 Chitradurg 0 0 0 0 0 30 25 0 29 0 29 31 144
17330 Santosh Prabhakar Pore 51 Pune 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
17332 MRS. APARNA GIRISH DIXIT 65 TRIMBAKESHWAR, DIST. NASIK 62 56 62 60 62 0 58 0 0 0 0 0 360
17333 Sujata Milind Patil 49 Mumbai 0 0 0 0 0 13 48 0 0 17 35 29 142
17335 Pooja Gunvantrao Kulkarni 22 Buldhana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17336 Deepa Ramesh Karandikar 68 Dombivali 0 0 0 0 0 17 108 114 131 89 92 63 614
17338 Shanta KR 68 Chintamani 0 0 0 0 0 35 35 35 30 35 35 0 205
17339 Sujatha MH 58 Chintamani 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
17340 Bhuvaneshwari Bhajana Mandali 69 Bangalore 0 0 0 0 0 48 2700 0 142 6100 3600 3100 15690
17341 Kaveri S Soodam 59 Gulbarga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17342 RV Ramesh Babu 43 Chintamani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17345 Nagamani BR 63 Bangalore 0 0 0 0 0 13 31 25 21 30 30 0 150
17346 Nirmala V 45 Chitradurga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17349 Lakshmi Devi SR 68 Bangalore 0 0 0 0 0 64 66 66 62 62 64 60 444
17351 MRS SUSHMA VISHNU CHAUDHARI 38 JAMNER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
17352 Geeta Narayan Bhandari 53 Belgaum 0 0 0 0 0 103 118 0 0 114 128 100 563
17353 Archana Gunturkar 51 Mulund Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17355 Dhanraj Mahraj Choudhari 53 Dhanora-Chopda-Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17356 Sucheta Wattamwar 60 Nashik 0 0 0 0 0 0 31 0 0 67 33 0 131
17357 Vidula Patwardhan 62 Nashik 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 60
17358 Gajanan Shankar Joshi 64 Borivali 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 40 25 135
17360 Minad Dhairyawal 53 Borivali 0 0 0 0 0 44 33 31 27 20 34 35 224
17362 MRS MALTI MAHABALESHWARKAR 72 DOMBIVALI 0 0 0 0 0 0 108 62 62 60 120 120 532
17368 MRS. YOGINI NARENDRA GHANVATKAR 60 DAHISAR (WEST), MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 90
17369 RAVINDRA PRABHAKAR CHEMBURKAR 62 DAHISAR (WEST), MUMBAI 0 0 0 0 0 243 111 90 95 93 90 87 809
17371 Swati Suresh Behere 60 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17373 sou sunanda s wable 69 aurangabad 0 118 62 60 62 60 62 62 60 62 90 0 698
17376 Saroj Gajanan Deshpande 74 Pune 0 0 0 0 0 88 124 0 0 0 120 0 332
17377 Surekha Hanmant Gade 55 Amravati 0 0 0 0 0 32 62 0 0 0 120 0 214
17378 Shubhada Girish Agnihotri 63 Pune 0 0 0 0 0 11 98 0 0 0 0 0 109
17379 Shubhada Garatkar 61 Indapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 62 124
17381 Ashok Bhagwant Tilyalkar 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 60 0 141
17382 Ashwini Ashok Tilyarkar 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17383 Pornima Rajaram Pawar 58 Mangalvedha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17384 Nirmala Sunil Devi 58 T-2, Ashwamedh Chambers, Yadogopal Peth, Satara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17388 Anuradha Kumar Joshi 56 Barshi 0 0 0 0 0 0 124 140 120 138 120 0 642
17389 Shobha Bhagwan Kulkarni 60 Barshi 0 0 0 210 210 0 0 210 300 330 0 0 1260
17390 Digambar Gajanan Avchat 66 Pune 0 0 0 0 0 0 70 62 60 62 60 62 376
17391 Shankar Is Ramkrishna Gadgil 62 Dombavili 0 0 0 0 0 5 21 29 22 26 56 39 198
17392 SHASHIKANT JOSHI 75 BORIVLI WEST, MUMBAI 0 0 0 0 0 60 82 0 0 0 0 0 142
17393 Sampada Dipak Kulkarni 40 Pune 0 0 0 0 0 0 45 0 0 55 53 47 200
17396 Sau. Surekha Mane 63 Khopoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17397 madhukar panditrao khanri 69 aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17400 MRS NILIMA VANGIKAR 65 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 62 62 60 108 60 0 352
17401 SUNANDA CHEREKAR 69 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 62 62 60 62 60 0 306
17403 PRATIBHA RAJESH HOSKOTE 52 BANGALORE 0 0 0 0 0 0 48 60 60 63 47 40 318
17404 Vasudev vedvyas mudgalkar 51 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 550 108 80 44 782
17411 Say Gayatri Shimpi 40 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17414 Usha Satish Bapat 59 Ashta 0 2 0 0 0 0 110 108 112 106 105 111 654
17415 Shobha Pote 58 Pune 0 0 0 0 0 60 62 62 60 60 62 62 428
17418 Vimal Sonar 78 Pune 0 0 0 0 0 0 65 62 60 62 60 60 369
17420 Sandhya Pagar 79 Nashik 0 120 62 60 62 60 0 0 0 62 62 62 550
17422 Sunita Gaikwad 60 Nashik 0 120 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 360
17423 Alka Vani 78 Nashik 0 120 60 60 62 0 0 0 0 0 0 0 302
17424 SAGAR ULLHAS MAYEKAR 34 MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17426 SHUBHDA SHIRKHEDKAR 70 AHMEDABAD 0 0 0 0 0 0 108 108 90 90 101 101 598
17430 VRUSHALI PRABHAKAR KULKARNI 59 SATARA 0 0 0 0 0 0 0 0 130 60 60 55 305
17431 VIJAY GANGARAM KANDKE 64 BANDRA EAST, MUMBAI : 400 051. 0 0 0 0 0 0 30 0 0 31 30 0 91
17432 MRS AARTI ASHOK KARNATAKI 69 PUNE 0 0 0 0 0 48 90 120 110 124 120 125 737
17435 Manish Madhav Joshi 70 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 60 0 122
17436 Madhuri Shrikant Date 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17438 MRS MEERA JAYANT KULKARNI 62 PUNE 0 112 56 54 35 60 62 65 48 58 45 57 652
17440 Jayalakshmi Chintamani Mandal 1 Chintamani 0 0 0 0 0 80 80 80 80 80 165 160 725
17441 Archana 27 Chintamani 0 0 0 0 0 0 15 43 35 35 30 25 183
17442 Jayamma 60 Chintamani 0 0 0 0 0 8 32 48 50 50 45 80 313
17443 Sarala 47 KGF 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 15 15 40
17444 Swati Raghunath Karve 56 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17448 Swati Raghunath Karve 56 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17449 Kanchan Mohan Pise 44 Beagaum 0 0 0 0 0 0 65 62 60 62 62 62 373
17450 Shubhangi Gokhale 59 Nashik 0 0 0 0 0 0 62 62 60 62 0 124 370
17451 Vrunda Vasant Kulkarni 62 Pandharpur 0 0 0 0 0 362 0 0 0 0 0 0 362
17452 Aparna Kulkarni 58 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 62 60 62 60 10 254
17453 Ramchandra Pandurang Danke 75 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17455 Shakuntala Ramchandra Danke 70 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17456 Vasanti Repal 47 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17458 Vidya Sumant 61 Pune 0 0 0 0 0 0 60 62 58 62 60 62 364
17459 Sulbha Garkhedkar 64 Pune 0 0 0 0 0 0 62 62 60 62 60 127 433
17461 Suyoga Shinde 49 Pirwadi, "Suyog" , Gorakhpur , Satara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17462 swati golatgaokar 65 aurangabad 0 0 0 0 0 0 30 31 30 51 17 127 286
17464 Ramkrisha Khanderao Kulkarni 62 Buldhana 0 0 0 0 0 0 80 75 80 70 136 62 503
17465 Meenal Vijay Deshmukh 65 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17466 Pramodini Prabhakar Kulkarni 61 Buldhana 0 0 0 0 0 0 60 60 60 60 60 60 360
17467 Indirabai Mahadev Patankar 92 Sangli 0 0 0 0 0 0 62 62 60 62 108 138 492
17468 Chandrakant mahadev Patankar 62 Sangli 0 0 0 0 0 0 31 31 31 31 60 124 308
17469 Jyoti Gujarati 59 Dombivali 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 122
17470 Ujwala Nirgudkar 58 Dombivali 0 0 0 0 0 60 38 30 42 50 75 0 295
17473 MRS HEMALATA T DHARASURKAR 45 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 62 30 30 70 95 100 387
17474 Sunanda Madhukar Walimbe 70 Pune 0 0 0 0 0 60 62 62 60 62 60 0 366
17477 Chitkala Kulkarni 52 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17478 KUMUDINI SONAR 60 DHULE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 0 0 185
17481 Nutan Anil Rajput 38 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
17486 Tejasvini Pachlot 35 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17487 Meena Nayar 60 Kerala 0 0 0 0 0 40 108 0 0 0 0 93 241
17488 VAISHALI V JOSHI 0 MUMBAI 0 0 0 0 0 0 34 22 21 22 39 47 185
17491 Chandrakant Balkrishna Ghatage 79 Islampur 0 56 62 122 62 60 0 0 0 0 0 0 362
17492 Dipti Puranik 55 kagal 0 0 0 0 0 0 53 0 0 45 0 56 154
17493 Sunanda Raikar 57 kagal 0 0 0 0 0 0 120 0 0 43 52 60 275
17494 Swananad Mandal Karjat C/o Madhusmita Mavlankar 0 karjat 0 0 0 0 0 656 752 0 0 0 0 0 1408
17496 Deepak Bhalchandra Godbole 70 Bhopal 0 0 0 0 0 46 76 81 101 51 42 0 397
17498 Paulvat Bhaktichi C/o Aruna Kulkarni / Chivate 56 Barshi 0 0 0 0 0 0 422 214 313 473 473 245 2140
17502 soi sanjivani joshi 59 aurangabad 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 98 0 128
17503 Maya Patwardhan 57 aurangabad 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 70
17505 Kavita Badve 40 Ahamadnagar 0 0 0 0 0 0 82 0 0 70 35 0 187
17506 Anjali Nehate 50 Palghar 0 0 0 0 0 30 31 331 0 0 30 31 453
17507 Shivkanya Phutane 48 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
17508 Dhake arun dyaram 60 Bhusawa 0 0 0 0 0 0 15 15 30 30 60 62 212
17524 Kirti Uday Bhamerkar 58 Ahamadnagar 0 0 0 0 0 0 115 180 200 225 115 280 1115
17526 Hemlata Kulkarni 70 Pune 0 0 0 60 45 60 62 62 55 58 0 0 402
17527 Nilima Madhukar Joshi 50 Yelavi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17528 Pushpa Purshottam, Naik 66 Hydrabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17529 Pushpa Purshottam Naik 66 Hydrabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17530 Mrs.Meena Balkrushna More 63 Dombivli 0 0 0 0 75 75 92 101 80 111 111 101 746
17531 Sandhya Kulkarni 0 badlapur 0 0 0 0 0 0 31 30 25 25 25 0 136
17532 Snehal Chaudhari 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17533 Nagveni Sanjay Sawasheri 42 Belgaum 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 31 0 78
17534 Sheetal Mane 0 Mumbai 0 0 0 0 0 64 62 62 60 64 64 60 436
17535 Pradnya Borkar 0 Mumbai 0 0 0 0 0 60 0 62 60 64 64 62 372
17536 Uma Rane 0 Mumbai 0 0 0 0 0 22 62 62 60 64 0 62 332
17539 Shubhangi Lele 70 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 32 62 0 0 0 0 0 94
17542 Nilima nitin rane 45 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17545 MRS JYOTI PRADIP KULKARNI 62 SATARA 0 0 0 0 0 0 61 61 61 63 60 62 368
17546 Manju Mahesh Mehra 54 khamgav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17547 Prabha Deshpande 79 Pune 0 0 0 0 0 101 0 98 99 86 0 0 384
17550 Sushma Kelkar 79 Bhopal 0 0 0 0 0 0 31 0 0 62 60 0 153
17551 Rutcha Kulkarni 52 wai 0 0 0 0 0 11 48 0 0 0 0 14 73
17552 Snehal Kanade 64 wai 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 65 126
17553 Aishwarya Raste 58 wai 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 60 85
17554 Madhavi Chaunde 57 wai 0 0 0 0 31 30 31 0 0 0 0 60 152
17555 Seema Chaunde 55 wai 0 0 0 0 30 30 30 0 0 0 0 35 125
17556 Rajashree Ramchandra Deshpande 53 Solapur 0 127 60 60 70 60 108 108 0 221 270 368 1452
17559 MRS ANJALI V KULKARNI 63 AMBAJOGAI 0 181 114 320 510 570 108 334 257 255 0 454 3103
17560 Jyoti Kulkarni 50 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17561 Kumudini Sudhakar Kanetkar 63 63 0 177 93 90 30 30 0 0 0 0 0 0 420
17562 Sujata Suresh Sabnis 72 Nashik 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
17563 SANJAY JOSHI 62 NASHIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17567 Kaushal Wahegaonkar 77 Pune 0 59 31 30 31 30 60 62 62 60 60 62 547
17568 Rama Giri 75 Pune 0 0 0 0 0 30 31 0 0 0 0 0 61
17569 Vrunda Pradhan 75 Pune 0 0 0 0 0 42 44 0 0 19 0 0 105
17570 SHRIKANT D JOSHI 63 AURANGABAD 0 118 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
17571 MRS SHUBHANGI S JOSHI 60 AURANGABAD 0 118 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
17572 Vaidehi vinayak Kulkarni 40 Karad 0 0 0 0 0 160 232 258 290 270 220 295 1725
17573 Surekha Prakash Pande 69 Pusad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17576 Sanjjev Vishnu Gokhale 61 Pune 0 0 0 0 0 0 93 0 0 93 100 110 396
17577 Suvarna Sanjeev Gokhale 53 Pune 0 0 0 0 0 0 93 0 0 93 90 93 369
17578 Nisha Prabhakar Afale 76 Masur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17579 Shobha Ramesh Narkale 65 Chikhali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80
17581 Shobha Sunil Aphale 52 Masur 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 60
17587 Jayashree Marathe 66 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 60 60 62 62 0 244
17588 Prabha Gokhale 67 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17596 MRS KALPANA D BAGUL 64 DHULE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50
17599 MRS MALTI MADHUKAR SONAR 71 DHULE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17606 Alka Satish Pathak 62 Pandharpur 0 0 0 0 0 60 33 0 0 0 0 0 93
17609 MRS KIRTI RAJENDRA WAGH 61 DHULE 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
17615 Sitamani Iyar 77 Pune 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28
17616 MRS VASANTI D RANILKAR 72 DHULE 0 0 0 0 0 0 42 0 0 61 0 0 103
17618 Dipika Gujar 58 16/1 Yado Gopal Peth, Satara 0 0 0 0 0 60 62 0 0 0 0 0 122
17625 Sushma Pralhadrao Kulkarni 68 Usmanabad 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
17627 Kashinath Damodar Khare 69 SANGLI 0 0 0 0 0 0 0 0 75 90 75 60 300
17628 MEGHANA KULKARNI 80 ALIBAG 0 0 0 0 0 25 26 31 30 44 52 60 268
17629 RAMESH DEVALE 70 ALIBAG 0 0 0 0 0 30 35 40 45 50 55 60 315
17630 MRS MANGALA KEDAR 68 AURANGABAD 0 0 0 0 0 114 155 155 150 155 150 155 1034
17631 sou shailaja kharkar 54 aurangabad 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 21 11 62
17636 LATA NIMBA KHAIRNAR 68 DHULE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 65
17638 MRS ROHINI RAMESH BORSE 55 DHULE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 65
17652 MRS RATNA RAVINDRA WAGHALE 58 DHULE 0 0 0 0 0 0 35 0 0 58 0 0 93
17662 MRS SUVARNA PRAKASH BHAMRE 54 DHULE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17664 RANJANA PATKI 70 AHMEDABAD 0 0 0 0 0 0 0 108 157 90 136 110 601
17666 MRS KALANDI SHRIPAD JOSHI 69 SATARA 0 0 0 0 0 0 62 62 60 62 60 62 368
17667 MRS MAYA GURUDAS INAMDAR 63 SATARA 0 0 0 0 0 0 62 62 60 62 60 62 368
17677 MRS RATNAMALA RAMKRUSHNA NAIK 63 DHULE 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
17696 Pratibha Gsikwad 60 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17698 Krishna Anand Toliwal 44 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17699 Swati Balwant Kulkarni 75 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17700 Vijay Divakar Padhye 74 Nagpur 0 0 0 0 0 0 108 0 0 111 111 115 445
17701 NANDKISHOR ANANTRAO SHINDE 62 BORIVLI WEST, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 75 80 72 82 70 62 441
17702 SHANTARAM SHANKER VEDAK 71 BORIVLI WEST, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17703 Rajlaxmi Baburao Mestri 78 Kolhapur 0 0 0 0 0 100 160 0 0 160 150 0 570
17704 nutan rajesh kulkarni 45 nashik 0 0 0 0 0 0 62 40 60 62 66 62 352
17705 Anuradha Savaji 63 Mumbai 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 62
17706 Latakaku Dongre 65 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17707 Pratibha Suhas Dighe 75 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17708 Archana Joshi 69 Mumbai 0 0 0 0 0 0 31 0 0 30 30 0 91
17709 Dinkar Joshi 71 Mumbai 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 31
17710 Sumati patil 72 Mumbai 0 0 0 0 0 0 62 0 62 30 54 62 270
17711 Sudha Ayangar 64 Bangloare 0 0 0 0 0 30 25 0 0 0 0 0 55
17712 Surekha More 55 108, Shaniwar Peth, Satara 0 0 0 0 0 0 60 53 45 39 49 31 277
17713 Shobhamani 49 Bang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17714 Ushadevi 39 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17715 Gopal Shreshti 59 Challikeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17716 Ahalya YM 59 Chitradurga 0 0 0 0 0 30 31 0 30 0 0 0 91
17717 Jaganmatha 63 Chitradurga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17718 sanjay aprajit 57 aurangabad 0 0 0 0 0 7 33 0 0 0 0 0 40
17719 sou sumedha aparajit 54 aurangabad 0 0 0 0 0 7 33 0 0 0 0 0 40
17721 smita sanjay mayekar 56 dahisar 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 5 1 12
17722 SANDHYA PRABHUDESAI 62 KANDIVALI, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 23 30 30 31 27 27 168
17723 Vasudha Joshi 73 malad mumbai 0 0 0 0 0 26 31 31 26 31 30 31 206
17724 Bapusaheb pandurang Laturkar 46 Wanjerkheda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17725 Suirekha Dilip Damdekar 69 Badoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17726 Shriram Narayan Karyakarte 73 Pune 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 48
17729 Mrudula Charuddatta Bhide 72 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17730 Pratiksha Godbole 63 Dombivali 0 0 0 0 0 145 240 240 235 187 193 145 1385
17731 Krupavati Nanadkumar Deshmukah 77 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 62 60 62 60 40 284
17732 Surekha Chinchole 55 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17733 Jyoti Kaunjalgi 53 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17734 Prerna Prasad Waghmare 46 Mumbai 0 0 0 30 25 30 31 31 30 31 30 31 269
17735 Nutan Mali 43 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17736 Sharayu Madhusudan Kavthekar 60 Solapur 0 0 0 0 0 30 65 62 60 72 66 70 425
17737 Sunita Ramchandra Ghatage 55 Solapur 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
17738 Indira Mahadev Belle 53 Solapur 0 0 0 30 62 62 62 62 60 62 60 62 522
17739 Ratnaprabha Mane 55 Solapur 0 0 0 0 30 30 30 62 60 30 60 62 364
17740 Rupali Barskar 50 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17741 Pallavi 38 Chitradurga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17742 Rekha Chnadrakant Pathrudkar 50 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 60 60 60 0 30 210
17743 Radhika KV 34 Chitradurga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 41 27 98
17744 Alka Vijay Bendre 55 Aurangabad 0 0 0 0 72 68 0 70 0 68 66 128 472
17745 Nanada Mahale 60 Barshi 0 0 0 0 0 54 0 74 72 0 72 0 272
17746 Veena Ramchandra Dixit 50 Bailhongal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17747 SHRI DATTA BHAKTI MANDAL ALIBAG - C/o S.K. Paranjape 0 ALIBAG 0 0 0 0 0 155 98 0 152 70 70 50 595
17749 Krushna Anand Toliwal 44 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17751 Ashwini Ashok Patil 59 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17754 Shri Sharada Sanskar Kendra c/o Surekha Dandekar 0 Badoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17758 Vandana Prakash Kashikar 72 Dombivali 0 0 0 0 0 0 60 124 124 124 121 121 674
17760 Chandrakant Kavthekar 65 - 0 60 30 30 30 30 31 0 0 0 0 0 211
17763 JAYANT NARAYAN KARYAKARTE 65 DOMBIVALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17764 Hemlata Sahane 77 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17770 padmaja b joshi 68 Bengaluru 0 0 0 0 0 0 35 0 0 30 31 30 126
17772 Pankaj Desai 49 Nashville (USA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17773 Fakirchand Periwal 73 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60
17774 Laxmibai Agnihotri 80 Solapur 0 0 0 15 31 30 31 31 30 31 60 62 321
17775 Vidya Maitra 55 panvel 0 0 0 0 0 16 62 0 0 0 0 62 140
17776 Mutalik Desai Parimala 57 Solapur 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 30
17777 Anand Mutalik 59 Solapur 0 0 0 0 18 30 0 0 0 0 0 0 48
17778 Suvarna Utpad 60 Pune 0 0 0 0 0 60 93 93 108 108 60 62 584
17779 Dagadubai Varvatkar 68 Pune 0 0 0 0 0 60 62 196 225 247 210 170 1170
17780 Sharada Shyamrao Jadhav 57 Pandharpur 0 0 0 0 0 30 56 56 60 58 58 45 363
17781 Rekha Vaman Joshi 70 Pandharpur 0 0 0 0 0 30 56 58 62 62 60 62 390
17782 Shobhana Kulkarni 45 Malshirad 0 118 62 60 62 60 62 62 60 62 25 0 633
17783 Lalita Chavare 46 Malsiras 0 118 62 60 62 60 62 62 60 62 150 62 820
17784 Namrata Jaitpal 60 panvel 0 0 0 0 0 0 93 87 80 82 85 82 509
17785 Mandakini Dolas 70 Solapur 0 0 62 60 62 60 8 8 12 8 15 70 365
17786 Vaishali Dolas 45 Solapur 0 0 62 60 62 60 10 0 8 12 20 18 312
17787 Neeta Kulkarni 62 Solapur 0 0 31 30 31 30 0 31 30 31 30 30 274
17788 MRS PUSHPA KALE 72 PUNE 0 0 0 0 0 0 43 130 110 110 110 0 503
17790 Ahilya Hegade 65 Shirsi 0 0 0 0 0 54 62 0 0 62 0 62 240
17793 Pratiksha Shriram Shivanekar 56 Vadodara 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 115 141 367
17794 Sou. Shailaja Vinayak Kale 65 SANGLI 0 0 0 80 80 20 0 0 0 75 50 0 305
17795 Sou. Archana Arun Kulkarni 70 SANGLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
17796 vasudha damodar limaye 75 pune 0 0 0 0 0 0 0 38 42 44 66 83 273
17801 Anjali Narayan Kulkarni 62 Nashik 0 0 0 0 0 0 38 0 30 31 25 0 124
17802 Geeta Sardeshpande 60 Pune 0 60 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 180
17803 Kusum Vasant Vadhya 58 Pune 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 108
17804 Vidhya Sanjay Biniwale 50 Chikhali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60
17805 Sulabha Vishnupant Kulkarni 68 Buldhana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 51
17806 Vishnupant Bhagwant Kulakarni 75 Buldhana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 108
17807 Medha Dhananjay Bhanage 57 Pune 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 44
17808 Nirmala Joshi 82 Sangli 0 0 0 0 0 30 62 0 0 62 62 0 216
17809 Prabha Ravikant Pagnis 0 Pune 0 0 0 0 0 0 30 30 30 30 0 0 120
17810 Sangeeta Devstahli 53 Pune 0 0 0 0 0 0 40 30 30 30 25 30 185
17811 Dipali Anil thakur 45 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17812 Pradnya Ajotikar 62 Indapur 0 0 0 0 0 30 62 62 60 62 60 62 398
17813 Sharayu Gangadhar Lohkare 62 Pandharpur 0 0 0 0 0 30 62 62 60 62 60 62 398
17814 Vidhya Manbholi 64 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17816 Ashok Joshi 62 Solapur 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40
17817 Mangal Datar 65 Solapur 0 0 0 0 0 124 51 51 32 62 60 62 442
17818 BM Premakal 62 Chintamani 0 0 0 0 0 0 0 0 31 32 30 35 128
17819 Savitri KV 61 Ballary 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 62 62 324
17820 ASHWINI RAHATE 49 DADAR, MUMBAI. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17821 PRATIBHA KANITKAR 69 MAHIM, MUMBAI. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17822 Sau. Lekha wagle 55 Borivli, Mumbai 0 0 0 0 0 0 20 31 30 25 30 0 136
17823 Balwan Vaman Mitragotri 70 wai 0 0 0 0 0 0 84 0 0 46 0 0 130
17824 Bhalchandra Sarade 76 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17826 Arvind Vinayak Joshi 62 Dadar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17827 Rajeshree Pradip Galakatu 53 Latur 0 0 0 0 0 0 0 60 60 60 60 60 300
17828 Geeta Group C/o Trupta Waghmare 46 jalgaon 0 0 0 0 0 325 391 0 0 426 0 430 1572
17829 Sanjivani Shripad Bildikar 70 Pune 0 0 0 0 0 0 225 0 150 150 150 0 675
17830 Rajni Krishnaji Velhal 70 Masur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17832 Kalpana Dhotre 54 Hadapsar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17833 Alka Vasant Amdekar 77 Pune 0 0 0 0 0 0 101 125 150 135 150 155 816
17836 Sau. Usha Chaudhari 56 Ulhasnagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 93
17837 Pralhad Sitaram Koli 64 Ghatkopar - Mumbai 25 15 0 0 0 25 25 25 25 10 25 30 205
17839 GIRIJA S. DANDWATE 70 BORIVLI WEST, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 63
17840 MRS. ALKA ARUN KULKARNI 70 BORIVLI WEST, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17841 APARNA MULYE 72 MULUND, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17842 MRS. MANISHA SHAM ANKALGI 39 NASIK 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 26
17843 SHAM SRINIVAS ANKALGI 60 NASIK 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
17846 anjali bhuge 50 aurangabad 0 59 31 30 31 30 0 0 0 0 0 0 181
17848 Aruna Rao 60 Pashan,Pune 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 62
17849 Aasha Hadap 75 Pashan,Pune 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 62
17850 Alka Arun Paranjape 72 Jabalpur 0 0 0 0 0 0 60 0 0 124 120 124 428
17852 Sudhir Shankararao Kulkarni 48 Jalna 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 156 276
17853 Chaya Mukund Vaidya 56 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17854 Shobha Neminath Ende 60 kalas 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 90
17855 Sushma Inamdar 75 Pune 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 31
17856 Madhavi Phaltankar 76 Pune 0 0 0 0 0 110 105 0 0 0 0 0 215
17858 Sandhya Bhave 60 Pune 0 0 0 0 0 30 31 0 0 0 0 0 61
17859 Suresh Parpani 72 Pune 0 56 31 30 31 30 0 0 0 0 0 0 178
17861 Madhura Bhave 64 Pune 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
17862 Rajani Arun Shukla 72 Nashik 0 0 0 0 26 90 149 93 90 93 90 0 631
17864 Padma Sharad Dange 60 Buldhana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17865 Padmaja Pramod Khadilkar 60 badlapur 0 0 0 0 0 192 0 0 0 0 0 0 192
17866 Pranoti Santosh Kulkarni 28 Chennai 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 28 48
17867 Prabha Asodkar 73 - 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 73
17868 Smita Satish Pawar 40 Chinchwad, Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17869 Rekha Rajaram Kulkarni 64 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17870 Shubhanbgi Elgavkar 57 Karad 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 94 102 250
17871 Shobha Khapali 64 Buldhana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17872 Shubhada gopal walimbe 71 Satara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17873 Usha Kulkarni 55 Sataraa 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 84
17874 Shaileja Sharadchndra Shiralkar 64 Miraj 0 0 0 0 0 0 26 0 0 49 0 47 122
17875 Amruta Anil Pandit 63 Pune 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 30 364
17876 Madhavi Nair 64 Pune 0 40 20 20 20 20 31 0 0 0 0 0 151
17877 Vijay V. Ajanikar 67 Pune 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 38
17879 Mrs. Vaishali Santosh Gambhir 47 Pune 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 89
17880 Mrs. Hema Ajit Khire 49 Pune 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 44
17881 Malini N. Deshmukh 73 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17882 Archana Sadanand Gailad 58 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17883 Nisha Dhudiraj Burase 70 Pune 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45
17884 Mrs. Smita Arun Sathe 66 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17885 Smt. Nalinee Ghaskadwee 76 Pune 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 31
17886 Sunita Jayant Kulkarni 63 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17887 Mrs. Shaila Umesh Kulkarni 69 Pune 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36
17888 Mrs. Veena Vishwas Rahatekar 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17889 Ravindra Rajadhyaksha 59 Thane 0 0 0 0 0 0 50 0 0 30 0 0 80
17890 Mrs Mangal R Rajadhyaksha 59 Thane 0 0 0 0 0 0 50 0 0 30 0 0 80
17891 Mrs Vanita Shankar Dhage 62 Thane 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
17892 SANSKARDHANI BHAKTI MANDAL, RAJANADGAON 0 CHATTISGAD 0 0 0 0 0 0 513 466 622 227 160 90 2078
17893 MRS VASUDHA JAGDISH JOSHI 50 MIRAJ 0 0 0 0 0 30 31 0 30 30 24 31 176
17894 MRS KAMAL KALUSHE 69 AURANGABAD 0 0 0 0 0 114 155 155 150 62 60 155 851
17895 MRS MANDA SHASHIKANT DESHMUKH 65 AURANGABAD 0 50 50 50 50 52 62 62 60 62 60 62 620
17897 VIJAYA GHOTKAR 74 AKOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17898 PUNAM ATUL PHIRKE 38 VARDHA 10 20 20 15 25 25 22 27 12 10 23 0 209
17899 Anil Borfale 52 Udgir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17900 Mugdha Mahesh Biwalkar 36 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17903 Anant Subhedar 62 Nashik 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 76
17904 Radhika Shamkant Sahsrabudhe 64 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17905 Geeta Manohar Patil 53 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 135
17906 Purshottam Yashwant Mahajan 53 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17907 Sonali Aniruddh Dhopate 40 Karad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17908 Suvarna Mohan Danadge 48 Mangalvedha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17911 MRS ARCHANA G DIVEKAR 43 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17912 Pramila Madhav Shelke 57 Pune 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
17913 MRS PRATIBHA P JOSHI 71 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0 120
17914 Malati Shantaram Wani 67 Pune 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 75
17915 MRS REKHA RAVINDRA JOSHI 56 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17916 MRS SUSHAMA BORASARKAR 65 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 281 0 70 70 0 0 421
17917 SHASHIKANT B KINIKAR 62 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17919 Vrushali Rajendra Arekar 59 Ajjarle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17920 Sudha Chandrakant Pansare 79 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17921 Bhagyashri Garware 61 Pune 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
17922 Pratibha Dighe 64 Pune 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
17924 MRS. CHARUSHILA GIRISH BHAGURKAR 58 NASIK 0 0 0 0 0 0 60 65 41 30 0 0 196
17925 Anuradha Shivdin Kulkarni 67 Satara 0 0 0 0 36 60 60 0 0 0 10 0 166
17926 Alka Ladda 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17929 Sushant Parab 53 Ulhasnagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 90 90 317
17930 Vijay Dharmadhikari 70 Kalyan 0 0 0 0 0 0 62 62 60 62 60 0 306
17932 Anitha Suresh 38 Challikeri 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
17933 Sudha Manjunath 52 Chitradurga 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40
17934 Lakshmi Anand 47 Bangalore 0 0 0 0 0 0 28 42 40 55 52 100 317
17936 V Usharani 50 Shrinivaspura 0 0 0 0 0 175 35 0 30 30 29 32 331
17937 Asha K Murth7 57 Channarayapattan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17938 Savitha 44 Tumakur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17939 DR Sharada 44 Bangalore 0 0 0 0 0 0 35 0 34 0 29 27 125
17940 Anitha MS 49 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17941 KS Sunitha 57 Bangalore 0 0 0 0 0 0 33 0 24 10 10 0 77
17942 Vani Balaram 47 Tumkur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17943 Vasudha Mahesh 40 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17944 Sujatha KC 44 Chintamani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17945 Anita Arun Tibe 60 Parli Vaijanath 0 0 0 0 0 362 62 0 0 0 62 62 548
17946 Sushila Dnyaneshwar More 62 Pune 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
17949 Neelima Gosavi 45 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17950 Pooja Sadanand Kulkarni 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17955 Uday Padmaakar Modak 70 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17956 VIRDHAWAL DHAWALIKAR 35 MAYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17959 Manjula Sathyanarayan 44 Bagalkot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17960 Savitha Chandrashekar 48 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17961 Saraswati CS 60 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17962 Somu 38 Kampli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17963 Anuradha 49 Bangalore 0 0 0 0 0 30 60 0 30 30 25 25 200
17964 Vasanthi 57 Gauribidanur 0 0 0 0 0 0 10 0 20 12 13 0 55
17965 Priya T 35 Challikeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17966 Rajitha 47 Sira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17967 Sandhya 37 Chitradurga 0 0 0 0 0 0 30 0 60 62 60 0 212
17968 Meghana 33 Chintamani 0 0 0 0 0 60 60 47 50 60 31 30 338
17969 Shanta Lakshmi 64 Davanagere 0 0 0 0 0 0 32 0 58 0 40 60 190
17970 Suvarna Chaudhari 46 varanghav 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 91
17971 Ranjana Shriram 51 Shimoga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17972 Bharati 40 Bangalore 0 0 0 0 0 0 15 0 26 23 0 0 64
17973 Shanlakshmi Chidambar 63 Davanagere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17974 Prema 55 Shimoga 0 0 0 0 0 0 16 0 58 61 58 62 255
17975 Pratibha Arvind Shende 69 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17976 Kirti Inamdar 46 Satara 0 0 0 0 36 60 62 0 0 0 0 0 158
17977 Smt Anuradha Kulkarni 75 Anandashram , Satara 0 0 0 0 36 60 62 0 0 0 0 0 158
17978 Mrs. Sujata Dixit 53 Satara 0 0 0 0 36 60 62 0 0 0 0 0 158
17979 Mrs. Alka Tikekar 63 Satara 0 0 0 0 36 60 62 0 0 0 0 0 158
17981 Mrs. Vijaya Kumthekar 47 Satara 0 0 0 0 36 60 62 0 0 0 0 0 158
17982 Smt Vijaya B. Kulkarni 63 Satara 0 0 0 0 36 60 62 0 0 0 0 0 158
17983 Mrs. Madhavi Deshpande 65 Satara 0 0 0 0 36 60 62 0 0 0 0 0 158
17984 Mrs. Rajani Bahulekar 65 Satara 0 0 0 0 36 60 62 0 0 0 0 0 158
17985 SAVITA SHAHIR 58 CHINCHVAD, PUNE 0 0 0 0 0 0 30 40 38 44 41 0 193
17986 ALKA BHUTADA 62 PUNE 0 0 0 0 0 0 75 88 90 0 75 0 328
17987 ANURADHA MOHAN JOSHI 72 MAHIM, MUMBAI. 0 0 0 0 0 0 66 127 74 58 115 164 604
17988 Sau. Aarti Kalbande 48 Yavatmal 0 0 0 0 0 0 100 111 111 90 111 111 634
17989 Sau. Pradnya Santukrao Deshmukh 55 Parali Vaijnath 0 118 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
17990 Mukund patki 60 Ahamadabad 0 0 0 0 0 0 460 124 125 126 122 119 1076
17991 Dharmja Kulkarni 49 Indapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17992 Lata Purushottam Deshpande 63 Indapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17993 Patankar Anuja Amogh 40 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17994 Aparna Paranjape 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17995 Sangita Ashish Dastane 35 Ahamadnagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17996 Surekha Kulkarni 65 Udgir 0 174 93 90 93 90 93 0 0 0 0 0 633
17997 Aparna Sudhakar Kulkarni 70 Pune 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 43 0 88
17998 MRS VASANTI S BARVE 54 NASHIK 0 0 0 0 0 0 31 0 0 33 40 50 154
17999 INDUMATI ARVIND RELE 72 MAHIM, MUMBAI. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18000 VINOD AABA GAWDE 62 BORIVLI WEST, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18001 sudha soman 75 vijay nagar Andheri East Mumbai 69 0 56 62 60 62 60 62 62 60 62 0 60 606
18002 MADHURI KANITKAR 75 KOLHAPUR 0 0 0 0 0 0 75 165 135 225 250 229 1079
18003 SUJATA PHADNIS 60 BADLAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18005 MALATI BHAVSAR 67 AMERIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18006 Bhasker Naravan Mitragotri 83 Pune 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 155 217
18008 Nalini padamakerrao joshi 62 umber 0 118 60 62 62 60 0 0 0 0 0 0 362
18009 Sunita Amol Vadagavker 28 beed 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
18010 Aaruna Dilip Deshpande 58 Beed 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
18011 Nandakumar satbhai 60 umapur 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
18012 Sunanda Nilrao 68 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18013 Smita Sudhakar Joshi 73 Mumbai 0 0 0 0 0 185 108 0 0 0 0 0 293
18014 Vidya Kulhalli 50 Belgaum 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
18015 Sunanda Badve 65 Pune 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 60 394
18016 Chitra M Kulkarni 69 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
18017 Dr. Madhavi Jog 59 Yashodeep Hospital, Shendre, Satara 0 0 0 0 0 0 36 60 55 35 30 31 247
18018 Mrs. Padmaja Joshi 66 Shaniwar Peth , Satara 0 0 0 0 0 0 18 0 0 62 58 60 198
18019 Gopal Arvind Kulkarni 50 Pandharpur 0 59 31 30 31 30 43 0 0 146 0 0 370
18020 Asmita Ulhas Bhalkar 69 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 120 124 368
18021 Latha Ramchandra 56 Chinchwad, Pune 0 0 0 0 0 0 14 28 28 29 30 23 152
18022 B.A. Ramchandra 63 Chinchwad, Pune 0 0 0 0 0 0 14 28 30 30 30 23 155
18023 Pravin Dhansing Rajput 64 Thane 0 0 0 0 0 0 10 30 60 60 50 50 260
18026 Snha Bhalchndra Joshi 59 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18027 Dharnidhar Visgwanath Joshi 70 Umarga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18028 MRS VIDYA B KALE 75 BORIVALI, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18031 SAIBABA MANDIR SAMUDAIK PATHAN MANDAL, C/O MR. TANNA 0 MAHAVIR NGR, BORIVALI, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 175 262 272 198 193 279 1379
18032 durga padmakar joshu 49 aurangabad 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 0 111
18033 Nutan Deshpande 0 Gadhinglas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18034 Nirmala Dharmadhikari 64 Kalyan 0 0 0 0 0 0 60 62 60 62 60 0 304
18035 Dharmaraj Chilkewar 70 Nanded 0 0 0 0 0 0 134 208 864 1145 832 850 4033
18036 Anuradha Kulkarni 58 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 91
18037 Shubhangi Deshpande 56 Pune 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 62
18039 Neeta Shinde 51 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18040 Niramala Ramesh Otari 56 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 56
18041 Alka Walimbe 70 Pune 0 62 60 60 62 62 62 0 0 0 60 62 490
18043 Sunanda Vikas Gundewar 45 Pandharpur 0 0 0 0 0 60 62 30 30 30 30 60 302
18044 Sulabha Srikant Kulakrni 57 Pandharpur 0 0 0 0 0 30 46 60 60 60 60 50 366
18046 Meghana Karulkar 37 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 37 37 50 42 46 59 271
18047 Smita Aade 58 Pune 0 0 0 0 0 0 31 31 30 31 30 31 184
18048 Rajaram Joshi 63 Pune 0 0 0 0 0 0 62 62 60 62 60 62 368
18049 Damayanti Kulkarni 66 Pune 0 0 0 0 0 0 15 31 0 10 0 0 56
18050 Aruna Pai 62 Andheri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18051 Vidtya Jambhekar 66 Andheri 0 0 0 0 0 0 31 30 30 31 30 31 183
18052 Shilpa Kulkarni 79 Pune 0 0 0 0 0 0 31 32 30 31 30 33 187
18053 Deepali Chavan 48 Pune 0 0 0 0 0 0 31 10 30 31 30 31 163
18054 rajashri balkrishna shahapurkar 59 aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18055 Prajakta Kavthekar 55 Solapur 0 0 0 0 0 20 15 8 28 0 0 0 71
18056 R. P. Ingale 57 Solapur 0 0 0 0 0 24 50 30 30 30 25 35 224
18057 Surekha Bhuskute 53 Solapur 0 0 31 30 30 30 30 0 21 30 26 30 258
18058 Pradnya Deshpande 54 Solapur 0 0 24 30 0 24 20 30 25 20 20 25 218
18059 MRS.ARUNA MARJANI 67 VADODARA 0 0 0 0 0 0 48 54 69 42 36 59 308
18060 MEERA KULKARNI 40 aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18061 Seema Gore 61 Bhopal 0 0 0 0 0 0 12 31 30 31 30 31 165
18062 Aruna Purohit 67 Bhopal 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
18063 MRS.SAROJ BONDRE 60 VADODARA 0 0 0 0 0 0 43 72 54 39 33 33 274
18066 Archana Anil Sathe 72 Sangli 0 60 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 300
18067 Mrs Dhanashree Deshpande 52 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18068 Surekha Prakash Purandare 66 pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18069 Usha Joshi 63 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18070 Sanjay Khirvadkar 67 Bhopal 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
18071 Jayant Thakare 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 183 0 338
18072 Jayant Thakare 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 8 0 0 31 0 0 39
18073 Anuradha Gopal Pathak 60 Phaltan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18074 shubhada pramodrao deshpande 62 Phaltan 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 31
18076 Prakash Himat Bhalerao 65 Jamkhed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18077 Pratibha Kulkarni 61 Pune 0 0 0 0 0 4 30 62 60 62 60 58 336
18078 Pramila Uttam Tyade 62 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62
18079 Madhuri Deshpande 58 Solapur 0 0 0 62 62 45 63 63 60 62 65 88 570
18080 Ramesh Kulkarni 65 Solapur 0 0 0 0 0 0 240 310 300 150 60 62 1122
18081 Manisha Walwadkar 47 Solapur 0 0 0 0 0 0 62 31 17 15 65 70 260
18082 Prabahvati Deshpande 76 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 31 30 30 30 62 183
18083 Girija Kulkarni 55 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 66 70 72 120 328
18084 Bhagyashree Kumbhar 45 Mangalvedha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18085 Usha Dattatray Phadke 84 Solapur 0 0 0 0 0 0 62 62 0 62 0 0 186
18086 Vadiraj Sortur 56 Gadag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18087 Sudhamani 53 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18088 Shrivalli Devaki 51 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18089 Saveenkur 38 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18090 L Nagaraj 45 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18091 Shivanand KG 47 Hospet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18092 Sudarshan 36 Tumakur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18093 Kalpashree 41 Gurusiddapur 0 0 0 0 0 0 7 0 25 25 0 0 57
18094 Namrata 48 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18095 Harish TR 27 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18096 Dr. Shrikala Venkatesh 49 Bangalore 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 31 71
18097 vIDYA sHRI HARSH 38 Bangalore 0 0 0 0 0 0 35 0 15 30 27 25 132
18099 bk sUJATHA 43 Chitradurga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18100 gOWRI jOIS 67 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 21 35 11 21 88
18101 Devaki 60 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 16 21 42
18102 Saraswati Prakash 62 Doddaballapur 0 0 0 0 0 0 25 0 46 30 30 30 161
18103 AV Geeta 45 Gowribidnur 0 0 0 0 0 13 0 0 25 26 40 31 135
18104 Vedaprakash 59 Mysore 0 0 0 0 0 0 15 0 34 20 27 22 118
18105 GS Rajeshwari 63 Tumkuru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18106 Savitha 53 Channapattan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18107 Prakash Raju 50 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18108 Rajalakshmi 67 Bangalore 0 0 0 0 0 0 50 36 30 31 30 31 208
18109 Bindu Raghavendra 39 Mysore 0 0 0 0 0 0 12 0 30 31 30 31 134
18110 Renuka Jagadish 54 Channapattan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18111 B Mangalgauri 52 Bangalore 0 0 0 0 0 0 20 0 60 62 60 62 264
18112 Veena Shiraguppa 47 Shiraguppa 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
18113 Shantala 51 Tumakur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18114 Manjula Gupta 55 Bangalore 0 0 0 0 0 0 10 0 28 21 28 20 107
18115 Naveenkumar 38 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18119 Surekha Shivankar Pise 59 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
18125 Rajiv Yashwant Joshi 65 CBD Belapur - Navi Mumbai 0 0 0 0 0 0 6 31 30 31 30 31 159
18126 Ranjana A. More 59 Pune 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
18127 Sunanda B. Kadam 54 Pune 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
18128 Neelam B. Kadam 26 Pune 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
18129 Nayan Nandkishore Nalawade 44 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18130 Sharada Ashok Lad 57 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18131 Vimal B. Shirsaat 70 Pune 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
18132 Mangal Vilas Dabhade 53 Pune 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
18133 Anjali S. Kulkarni 62 Pune 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
18134 Anagha Uday Jambhekar 60 Goa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18135 mangal joshi 58 aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18136 Sushama Vishwas Kadam 55 Satara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120
18137 Indira Kulkarni 85 Solapur 0 59 31 30 30 150 120 120 120 120 150 150 1080
18139 Ranjana kulkarni 51 Solapur 0 59 31 30 31 75 75 75 75 75 90 75 691
18140 Shashikala Jamma 60 Solapur 0 118 62 60 40 60 60 0 35 54 58 0 547
18142 Shaila Sangavikar 55 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18143 Chitra Katti 50 Pune 0 0 0 0 0 0 25 22 20 22 15 5 109
18144 Nanda Gokhale 55 Solapur 0 0 0 37 30 60 62 26 11 15 27 25 293
18145 Kshma Paranjape 66 sangli 0 118 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
18148 Mangal Kadam 64 Solapur 0 118 62 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
18152 Arvind Awati 67 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18155 Govind Vyankatesh Chatur 83 Pune 0 58 31 31 30 31 31 0 0 0 0 0 212
18156 Arati Ashok Maind 68 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18157 Geeta Purohit 55 Solapur 0 0 0 0 0 0 80 155 177 158 115 161 846
18158 Anuradha Paithankar 60 Solapur 0 0 0 0 0 0 31 30 60 60 60 60 301
18159 Anantha Nethra Kumar 45 Challikeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18160 B Prakash Kudathini 55 Ballary 0 0 0 0 0 0 49 0 41 15 15 19 139
18161 Sathyavati 55 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18162 Padmalatha HP 64 Bangalore 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
18163 Shetal Kumar BN 32 Bangalore 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
18164 Rajarajeshwari Sankaran 62 Bangalore 0 0 0 0 0 0 15 0 36 26 10 18 105
18165 Maruthi T 37 Hospet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18166 Suma Hegade 32 Bangalore 0 0 0 0 0 0 3 0 25 30 24 31 113
18167 DS Ramadevi 52 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 30
18168 Lakshmi Dayanand 54 Shira 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 28 20 108
18169 Anitha 50 Hagari Boommanhalli 0 0 0 0 0 0 9 0 10 0 0 0 19
18170 Shreelatha R 47 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 21 12 0 0 33
18171 Jayalaskmi M 58 Madehalli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18172 Bhagyashree YPN 35 Ballary 0 0 0 0 0 0 0 106 40 50 57 55 308
18173 Premakumari HS 56 Hariharapura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18174 Jayashree KL 50 Bangalore 0 0 0 0 0 0 26 0 15 35 0 21 97
18175 Indra 63 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 22 471 240 0 733
18176 Gowri J 54 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 34 20 94
18177 Manjula C 64 Hospet 0 0 0 0 0 0 56 0 86 93 91 86 412
18180 Shashi Kumar BV 18 Gurusiddapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18181 Suma BV 44 Gurusiddapur 0 0 0 0 0 0 60 60 45 55 70 40 330
18182 Chidri Vasavi 45 Hospet 0 0 0 0 0 0 124 0 106 90 0 0 320
18183 Premavathi Chagi 70 Raichur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18184 Neela Sharad Phadake 63 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18185 Smt.Meena Kulkarni 58 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 11 0 70 40 65 55 241
18186 Vidya Makarand Bhide 62 Pune 0 0 0 0 0 0 24 0 0 66 0 65 155
18187 Dattatrya lehagaomkar 61 Chandrpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 62
18196 Dattatrya Madukar Kotkar 53 Surat 0 0 0 0 0 0 30 62 60 62 60 62 336
18197 SUNANDA KULKARNI 64 SANGALI 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
18198 ANUPAMA JUVEKAR 65 KOLHAPUR 0 0 0 0 0 0 4 31 27 24 24 0 110
18204 Meera Rajiv Ghate 64 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 15 33 45 33 7 133
18205 Vandana Vinod Ghate 56 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 25 0 30 25 0 80
18206 Shobha Shrikant Joshi 68 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 12 0 30 30 31 103
18207 Sharayu Ashok Thattewar 65 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18208 Prajakta Apate 53 Solapur 0 0 0 0 0 0 46 46 30 0 0 31 153
18209 Jyoti Tuljapurkar 55 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18210 Vanmala Kulkarni 52 Solapur 0 0 0 0 0 0 31 31 0 0 0 0 62
18213 sushama kurundkar 70 aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18217 MRS JAYASHRI S J BHUJABAL 74 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18218 MRS LATA RAMRAO DESHMUKH 60 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18220 MRS LATA V TAMBE 55 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18221 MRS LATA S DHAS 66 AURANGABAD 0 0 0 0 0 24 50 50 50 50 0 0 224
18222 MRS JYOTSNA C DESHPANDE 43 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 60
18223 Madhuri Lehgaonkar 59 Chandrpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 56
18224 Shaileja Ramesh Gaikwad 60 Pune 0 0 0 0 0 60 105 80 85 50 72 60 512
18225 Lata Rajendra Gaikwad 55 Pune 0 0 0 0 0 60 62 0 0 0 60 40 222
18226 Sarojini Ashok Kamble 65 Pune 0 0 0 0 0 0 67 67 65 0 73 50 322
18227 Ujwala Sukhdev Pawar 41 Pune 0 0 0 0 0 0 62 0 0 60 62 62 246
18228 Vijayalaxmi Jatak 45 Pune 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 62 124
18229 Arati Bhalchandra Kshirsagar 66 Pune 0 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 109
18230 Balasaheb Deurkar 69 Chandrpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 62
18231 AGC Mahila Mandal 50 Pune 0 0 0 0 0 1971 1971 3966 5139 2792 2606 6585 25030
18233 Jyoti Raju Bhutkar 43 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18234 RAMDAS .B. AREKAR 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18235 Maneesha Ramdas Arekar 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18236 Srushti Arekar 24 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18237 Sanket Arekar 21 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18238 Navratan Barbasa 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18239 Aparna patwardhan 51 Solapur 0 118 60 62 62 60 62 62 60 77 68 71 762
18240 Nandini Kulkarni 75 Pune 0 0 0 0 0 0 25 15 18 15 30 20 123
18241 Surekha Nadgir 68 Pune 0 0 0 0 0 0 31 31 30 45 30 31 198
18242 Sarita Dharwadkar 60 Pune 0 0 0 0 0 0 43 31 30 31 30 31 196
18243 Ahwini Kumthekar 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 30 0 40
18244 Manisha Kumthekar 37 Pune 0 0 0 0 0 0 108 0 65 30 30 30 263
18245 Aniket Kumthekar 33 Pune 0 0 0 0 0 0 108 30 0 0 0 0 138
18246 ULKA KRUSHNAJI NADGIR 67 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18247 Sau. Madhuri Arvind Deshpande 62 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18248 MRS VANDANA SATISH KULKARNI 52 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0 120
18249 MRS SHOBHA C PADHALKAR 65 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0 120
18250 SHRIKALARAM MANDIR SAMUDAIK PATHAN MANDAL, C/O DATTA AGHADE 0 GIRGAON, MUMBAI 0 300 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
18251 MRS NALINI B PATIL 61 DOMBIVALI 0 0 0 0 0 0 80 155 150 155 150 0 690
18254 Nilambari Madhav Sathe 70 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50
18255 Shankarro Checked 68 Chandrpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 64
18256 Vina Shankar Chendke 62 Chandrpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34
18257 Kalpana Prachand 65 Bhopal 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 33 62 126
18258 Dhananjay Achyut Upadhye 60 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18259 Vishnusahsranaam Group Vashi C/O Bhagyashri Arvind kulkarni 75 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 340 0 604
18260 Shobha Balasaheb Khot 52 kagal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18261 Monika Anand Kavathe 35 kagal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18262 Surekha Channappa Urolgil 52 kagal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18263 Hemangini Srirang Bapat 74 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 62 124
18264 Madhavi Jayant Damle 68 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18265 Nisha Chetan Vaidya 42 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18266 Shri vennaswami upasana miraj. 57 miraj 0 0 0 0 0 0 67 0 0 277 265 279 888
18267 MRS KAVITA K KULKARNI 32 AMBAJOGAI 0 0 0 0 0 0 55 30 0 0 0 0 85
18268 USHA PATWARDHAN 86 KHADAKWADI, PUNE 0 0 0 0 0 0 130 62 60 62 60 25 399
18269 MRS SANGITA SANJAY PATIL 47 AMBAJOGAI 0 0 0 0 0 0 108 100 121 131 121 129 710
18270 MRS KAMAL R JOSHI 80 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 62 60 62 60 0 244
18271 MANGLA AWALGAONKAR 81 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 62 60 62 60 0 244
18272 Shyamala KV 64 Chintamani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18273 Sheela Shankar 33 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
18274 Pratibha 43 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 26 28 28 30 112
18275 Latha Harees 44 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 19 27 29 0 75
18276 Padma 55 Bangalore 0 0 0 0 0 0 31 0 31 31 35 31 159
18277 Manjula Vijayshankar 54 Tumakur 0 0 0 0 0 0 0 0 8 27 5 5 45
18278 Anuradha V 62 Kottur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18279 Sushmita Parajape 60 Chipalun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65
18280 Shobha Nehate 62 Dombivali 0 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 120
18284 Sou. Saraswati Prashant Kodachwad 47 Solapur 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 46 77
18285 VIJAYASURYA NARAYAN RAO 62 HUBALI 0 0 0 0 0 0 424 0 0 0 0 0 424
18286 kalpana kapase 60 thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18287 SMT BANU DODWAD 65 ALIBAG 0 0 0 0 0 0 24 134 180 186 180 186 890
18288 SMT MANGALA LHASE 75 ALIBAG 0 0 0 0 0 0 55 0 61 31 30 30 207
18290 SHRIGURUDAKSHINA AVARTANE A/C, C/O ANUP GEO 0 MIRAJ 0 0 0 0 0 0 28312 21 21 21 21 0 28396
18292 Gayatri jitendra kulkarni 41 Ratnagiri 0 0 0 0 0 0 0 0 60 62 60 62 244
18294 Vena Yavhare 60 Aalandi 0 0 0 0 0 0 84 120 120 120 120 124 688
18295 indira narayan zende 88 dhule 0 0 0 0 0 0 39 39 30 30 0 31 169
18296 Vijaya Rajput 74 Dhule 0 0 0 0 0 0 0 39 30 31 30 31 161
18297 Sau. Sheetal Satyajit Samle 36 Malbar Hill - Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18300 Om Vishnavenamah Singapore 50 Singapore 0 0 0 0 0 0 325 424 312 281 561 776 2679
18301 Om Vishnavenamah Singapore 50 Singapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18303 Veena group Pune 66 Pune 0 0 0 0 0 0 276 270 150 0 0 0 696
18306 jyoti kavishwar 58 nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 175 335
18307 USHA ARVIND BHILAWADIKAR 68 KOLHAPUR 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24
18308 PRERANA PRADEEP DIXIT 58 KOLHAPUR 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
18313 NEETA DIGAMBER GORSE 45 IROLI THANE 0 0 0 0 302 0 0 0 0 0 0 0 302
18314 Sau. Sharada Kishan Ukirde 63 Jui Nagar - Navi Mumbai 0 0 0 0 0 0 60 62 60 62 60 62 366
18315 Hemalata Patil 63 Nashik 0 0 0 30 31 30 31 0 30 31 30 0 213
18316 SUSHILA DASHARATHE 70 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 62 60 62 60 0 244
18317 SHALINI V JOSHI 75 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 62 60 62 60 0 244
18318 Divya Nitesh patel 72 Rajkot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18320 Aaruna Kishoir Kale 59 Ambarnath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 260 111 501
18321 MRS ASHA RAMESH GOTHANKAR 70 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 62 60 62 60 0 244
18322 MRS DURGA ASHOK DESHMUKH 67 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 62 60 62 60 0 244
18323 LAKSHMAN D DESHPANDE 76 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 62 60 62 60 0 244
18324 MRS LATA L DESHPANDE 74 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 62 60 62 60 0 244
18325 Madhuri kulkarni. 52 Roha. 0 0 0 0 0 0 0 45 48 48 0 0 141
18326 Vijayanti Vishwanath Bendre 65 solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18328 Vijay Chandra Samuh 70 Andheri East Mumbai 0 0 0 0 0 0 415 377 709 127 0 317 1945
18329 CHANPAWATI SATSANG MANDAL, BID, C/O VAIBHAV 55 BID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 101
18333 Hansa Patre Panchal 58 Dahanu 50 40 50 60 30 60 60 62 60 62 64 64 662
18337 Vrushali Bhave 58 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18338 Aruna Umaranikar 57 KOLHAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18339 Sayali Kulkarni 58 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18342 Kumudini Kulkarni 71 Nagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18344 Pratibha Pramod Athanikar 67 KOLHAPUR 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 22
18345 Vidya Arun Nhivekar 62 KOLHAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18346 Asha Chandrakant Patil 65 Raver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18347 Vijaya Urunkar 65 KOLHAPUR 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 110
18348 Shubhada Thakar 68 KOLHAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18349 Manasi Thakar 32 KOLHAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18350 Kavita Kulkarni 52 KOLHAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 62
18351 Vasanti Kulkarni 60 KOLHAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18352 Vijendra 46 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18353 Kavitha 42 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18354 Vishalakshi HS 65 Bangalore 0 0 0 0 0 0 15 31 30 31 30 55 192
18355 Revathi Harsha 44 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18356 CH Gururaj 45 Ballary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18357 Amrutha Kurpe 44 Hubli 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
18358 Prema Kamal BN 62 Chintamani 0 0 0 0 0 30 30 30 30 30 30 0 180
18359 Ratnamala Shinde 41 wai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54
18360 Vina Valawekar 67 w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
18362 Niramala Mule 68 wai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60
18363 Vishali SunilBhirud 51 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18366 Joushna sohani 52 wai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 64
18368 Chaya Mule 62 wai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45
18370 Mrinalini A Kulkarni 53 Satara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 60 30 120
18371 SANT NAMDEO MANDIR SATSANG MANDAL, C/O AJAY KSHIRSAGAR 0 GIRGAON, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 282 0 0 0 0 282
18372 Medha Ravindra Kulkarni 58 Neral 0 0 0 0 0 0 0 43 38 21 29 20 151
18374 sou kiran subhash patil 50 aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18375 REKHA MAIRALA 65 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18377 Sudha Rajwade 83 solapur 0 0 0 0 0 0 0 46 10 30 30 31 147
18379 Seema devang 55 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 25 30 31 30 31 147
18380 PushlatBhaganagare 60 solapur 0 0 0 0 0 0 0 118 74 147 140 142 621
18384 Surekha G Kamble 45 Hubli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18386 Jayashshri Mahamuni 46 solapur 0 0 0 0 0 0 0 31 34 27 55 17 164
18387 mandatai kulkarni 60 nashik 0 0 0 341 340 380 341 0 0 0 0 0 1402
18388 MRS SUMATI GANESH ATHAWALE 78 ALIBAG 0 0 0 0 0 80 80 60 60 60 60 50 450
18389 MRS MANGAL EKNATHRAO DESHMUKH 63 BID 0 0 0 0 0 0 155 175 150 175 162 180 997
18390 BALASAHEB DESHMUKH 70 BID 0 0 0 0 0 0 0 62 60 62 60 75 319
18391 MRS SINDHU DESHMUKH 64 BID 0 0 0 0 0 0 0 62 60 62 60 62 306
18392 MRS SAROJANI KULKARNI 60 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 62 60 62 60 62 306
18393 Suma Jambigi 57 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18394 SANGITA CHANDRAKANT BHORAGE 54 PUNE 0 0 0 0 0 0 225 0 0 0 0 0 225
18400 SHAKUNTALA TAMHANKAR 71 NAGPUR 0 0 0 0 0 0 62 60 30 60 50 0 262
18404 Sau.Kalpana Murlidhar patil 64 pune 0 118 62 240 62 60 62 0 0 0 0 0 604
18405 Murlidhar Madhav Patil 70 Pune 0 0 0 240 62 60 62 0 0 0 0 0 424
18406 SANT NAMDEO SATSANG MANDAL, C/O ULHAS MOLATKAR 0 JOGESHWARI, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18407 MRS URMILA ACHUTA DIVEKAR 74 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 80
18411 madhuri rajvaidya 71 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 60 62 184
18412 kalyani godbole 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
18418 MRS SUNITA S AVACHAT 72 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 40 60 62 60 0 222
18419 MRS SUNITA DUNAKHE 60 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 62 60 62 60 0 244
18420 MRS LATA KULKARNI 62 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 62 65 60 67 60 70 384
18421 RAJENDRA JANARDAN MARDIKAR 62 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 108
18422 Draupadi Sitaram Dhavale 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18423 Kausalya Dattatraya Gawade 49 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18424 Dhanashree Parag Gawade 26 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18425 Neeta Sharad Zagade 45 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18426 Rutuja Vaibhav More 39 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18427 Usha Vilas Kulkarni 61 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18428 asha Rangnath Sukolkar 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18429 SAVITA GOPAL JOSHI 68 CHIPLUN, DIST. RATNAGIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18430 PRAMILA WANI 72 SAKEGAON, TAL..BHUSAVAL, DIST. JALGAON 0 0 0 0 0 0 0 495 387 387 491 0 1760
18431 KRUSHNA SUDAMA PATHAN MANDAL 0 SAKEGAON, TAL..BHUSAVAL, DIST. JALGAON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18432 Mrs Arti Narvekar 60 Thane 0 0 0 0 0 60 62 82 111 111 111 111 648
18433 padmakar s joshi 55 aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18434 Kusum kolhe 59 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18438 Nalini pramod Chodhari 63 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18439 Rekha Suresh Sabane 63 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 40 60 62 60 62 284
18440 Vinaya Mijar 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 62 124
18441 bharati Aapte 63 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 20 60 51 42 62 235
18442 Anjali Joshi 58 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18443 Kavita Subhedar 63 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18444 Prakash Ghanekar 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32
18445 Pralhad Bhave 66 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18447 SMT SHUBHANGI BHAIIRAVA 55 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 62 62 60 62 60 62 368
18451 mugdha sawant 56 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18452 padmaja panditrao 80 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18454 Yogesh Kuralkar 54 pundharpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18458 Mrs Anuradha Arvind Kittur 69 dombilvli 0 0 0 0 60 60 60 110 110 110 100 107 717
18459 RAJANI MAINKAR 72 NAGPUR 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 143 0 193
18460 MRS JAYASHRI S JOSHI 70 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 83 83 0 0 166
18461 SHRINIVAS BHAGAVANT JOSHI 76 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 95 95 0 0 190
18462 MRS MAITHILI S JOSHI 35 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0 120
18463 MRS VAISHALI A JAHAGIRDAR 46 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0 120
18464 MRS KAMAL PRAKASH CHINCHOLKAR 69 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18465 MRS VAISHALI P KULKARNI 48 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0 120
18466 MRS RAJANI DIGAMBAR NAIK 55 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0 120
18467 Nagamani Kadambari 65 San Jose, CA, USA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18471 Uma 63 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18472 Vedavati Bhave 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18473 Sarika Bokil 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18474 meenakshamma 68 Harakalguda 0 0 0 0 0 0 60 0 60 60 62 62 304
18475 Lakshmi Nagaraj 43 Chitradurga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18477 Suman Aahare 65 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 120 120 120 120 120 600
18478 Nilima vilas kulakarni 66 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18479 Kunda Joshi 64 Pune 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 108
18480 Sumedh Deashpande 67 phltan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18484 MunjushriGikavad 60 s 0 0 0 0 0 0 0 31 60 62 60 35 248
18485 Vittal dudhgikar 81 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18486 Rukhmini Dhudholkar 73 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18487 Angali Banshelkikar 64 Solapur 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
18488 Amita Deshpande 62 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 40 20 30 31 30 30 181
18489 Nandkumar Kulkarni 65 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 45 60 62 60 69 296
18490 Pratibha Parkhi 75 Solapur 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
18491 Arun Padhye 65 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
18493 Sunita Pardeshi 55 Solapur 0 0 0 0 0 0 31 31 15 31 10 31 149
18494 Prabhavati Heagade 57 Solapur 0 0 0 0 0 0 62 62 60 62 60 0 306
18495 Vimal Vhansure 40 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 58 75 30 60 50 273
18497 EndubaiBurbure 55 Solapur 0 0 0 0 0 0 38 0 24 0 0 0 62
18499 Swati Joshi 65 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18500 Mira Vidya 71 Usmanabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18506 Nagamani Kadambari 65 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 203 342 359 357 0 1261
18508 SOU VIDYA AJIT RATNAIKAR 65 TALEGAON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18509 Mr. Ajit Vitthal Ratnaikar 70 Talegaon 0 0 0 0 0 0 212 0 0 0 0 0 212
18510 Rekha Khabaswadkar 64 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18513 Meghmala Pradip Shingte 56 Deshmukh Col. Satara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18514 Chaya Vijay Jare. 45 20, Deshmukh Col.Satara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 40 85
18515 Snehlata Jadhav 54 Satara 0 0 0 0 0 0 72 72 133 72 70 72 491
18516 nuradha Dharu 81 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18517 Umila Kosti 55 Barshi 0 0 0 0 120 110 120 120 120 100 100 0 790
18518 MRS LATA KATE 58 NAGPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18521 Smt Laxmi Renke 65 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18522 sandhya kulkarni 55 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
18523 Sunita Malave 53 Solapur 0 0 0 0 0 0 31 31 30 31 30 62 215
18524 sharad kulkarni 58 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 62
18525 geeta kulkarni 60 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 64 60 62 62 62 310
18528 VINAYAKI CHATURTHI MANDAL, C/O SHARAD PATVARDHAN 0 VILEPARLE, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18529 Arun Akotkar 66 Chandrapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 62
18530 Vijay Kavdkar 58 Chandrapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
18535 Seetakumari Krovvidi 67 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18536 Sunita Khthale 54 Satara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18539 Apurva . mahajani 45 Satara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18540 Asha Deshpande 72 Plot No 10, Jeevan Chaya, Camp. Satara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18541 Nagesh 42 jogeshwari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18542 Yogeshwar mandal 50 vashi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18544 Sri Vishnu Sahasranam Pathan Mandal, Vengurle C/o Shubhangi 0 Vengurle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18545 Girish Gadgil 60 Miraj 0 30 30 30 30 30 30 62 60 62 60 62 486
18546 Ketki Abhyakar 53 malad mumbai 0 0 0 0 0 30 28 28 30 31 29 24 200
18547 Manorama Upadhya 66 malad mumbai 0 0 0 0 0 0 62 62 60 62 60 62 368
18550 Sandhya Puranik 67 malad mumbai 0 0 0 0 0 85 31 31 30 31 0 31 239
18552 Usha M Joshi 72 malad mumbai 0 0 0 0 0 0 25 31 30 15 0 0 101
18555 Maduri Pendse 67 malad mumbai 0 50 27 26 27 26 27 27 26 0 0 0 236
18559 Kishor Digambar Phadnis 65 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18563 ANIL ANANT VAKANKAR 60 SHRIVARDHAN 0 0 0 0 0 0 2 34 69 77 55 20 257
18564 MRS VARSHA ANIL VAKANKAR 53 SHRIVARDHAN 0 0 0 0 0 0 2 34 77 77 52 20 262
18567 Mira Ramesh Joshi 64 Karad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18573 ASHA KULKARNI 75 KURLA, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 12 60 62 60 62 256
18579 sHOBHA eKANATH jOSHI 75 jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18581 MADHURI RAORANE 63 KURLA, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 12 24 56 62 62 216
18582 sou kalyani kahalekar 56 aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18583 RUGMINI JAYCHANDRA 57 VADODARA 0 0 0 0 0 0 0 18 21 16 15 15 85
18584 SHRIDEVI NAIR 64 VADODARA 0 0 0 0 0 0 0 101 161 142 126 118 648
18585 Shilaja Shankar Mali 75 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 28 120 155 314 0 617
18588 Shubha Prakash Smart 69 Ahmednagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18591 Radha Kolhe 67 vashi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18607 Vidhyae Jadhav 51 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18608 Datta Mandir Adarsh so.Miraj 60 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 338 264 0 170 270 1042
18610 Sangita Bharambe 50 palghar 0 0 0 0 0 0 62 124 135 70 46 74 511
18611 Mandkini Dabade 77 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18612 Pratibha Bonde 30 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18614 Ujawala Dharm 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 88
18615 Ashok Dharm 68 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 60 65 187
18616 Medha Purandare 66 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18617 VAISHALI SADANAND NAGAPURKAR 49 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18618 Mamata Abhya Sinkar 58 Alibag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18619 Aanubhand Geeta abhyas /Manjusha khare 52 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 0 355 835
18620 Shbhalaximi Samarth 58 Kolhapur 0 0 0 36 120 180 300 135 105 115 145 80 1216
18621 Satish Samarth 71 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 217 83 310
18624 Renuka Kandare 38 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18625 Sujata Patange 42 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18627 Mrs, sharayu Gokhale 45 Mahad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18628 Shubhangi Manoj Kulkarni 45 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
18629 Sudhamati Pawar 55 Shipur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18633 Sau. Hema Janardan Patankar 64 Chinchwad 0 0 0 0 0 0 0 6 30 31 30 31 128
18634 JANARDAN SHRIDHAR PATANKAR 72 CHINCHWAD 0 0 0 0 0 0 0 6 30 31 30 31 128
18636 Kashinath Atmaram Godbole 58 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18637 Jyptishri 48 Mysore 0 0 0 0 0 0 0 0 30 31 30 0 91
18638 Bhagyalakshmi MJ 66 Chitradurga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
18639 Umadevi 49 Doddaballapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18640 Sunanda CR 65 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 33 28 0 31 92
18641 AR Jyoti Gupta 38 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21
18642 Balwant Dandekar 76 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 31 71
18646 Shubhada Ekbote 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0 5 29 31 30 0 95
18647 Swati Gadre 52 Pune 0 0 0 0 0 0 0 31 23 15 5 0 74
18648 Usha Chhatre 75 Kurla, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 12 60 62 60 62 256
18649 Sunanda Pansare 85 Kurla, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 12 60 62 60 62 256
18650 Sau. Anuradha Joshi 61 Navi Sangvi, Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18651 Vidya Karamarkar 61 Talikot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18652 Suhasini Anagolkar 55 Alibag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18653 Padmaja Kulkarni 60 Patan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 400 700
18654 Vrushali Phadanis 60 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200
18655 Sulabha Kulkarani 70 Sangli 0 0 0 0 0 0 203 0 0 0 0 0 203
18656 Swati Mule 64 Borivali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18657 Usha Gajanan bhide 60 Solapur 0 0 0 0 0 0 62 62 60 65 60 0 309
18658 Deshmukh vahini 68 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18660 Priya Mahant 35 Solapur 0 0 0 0 0 0 25 25 17 25 46 27 165
18661 Priya adhyapak 61 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18662 Nita Manakeshwar 60 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18664 Pratibha Hajarnis 72 Raygad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 42
18668 Sau. Rajashri R. Pasarkar 66 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18669 Shri. Ratnakar Shankar Pasarkar 70 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18670 Sunanda Ashok Khutade 60 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 60 62 184
18671 Ujjwala Rajendra Khutade 52 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 62 122
18672 Madhavbag Sri VSNaam Mandal c/o Velankar 0 Pune 0 0 0 100 100 100 100 103 170 153 305 207 1338
18673 Arundhati Madhukar Borikar 53 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18677 SADHANA SHETH 56 THANE 0 0 0 0 0 0 0 0 5 124 124 124 377
18678 DWARKANATH ATMARAM NANDURBARKAR 80 VADODARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18679 Dhanlaxmi Bhandare 50 balgav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18680 Ishvaryalaximi Sarode 48 bangalur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18681 Aasha Ashok Petker 75 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 55 65 184
18682 Niraja Raju Shevde 52 269/3 Daulat Nagar , Satara 0 0 0 0 0 0 0 0 30 45 40 0 115
18683 Aanand vishnusahastranam,Group Nashik 50 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 760 390 628 0 1778
18684 Kiran Buty 71 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 54
18685 Gangadhar Lande 23 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
18686 Nalini Parikh 71 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 90
18687 Devyani Takalkar 55 Vadodara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18688 shirish Sabnis 62 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72
18689 Tiwari payal. 25 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18690 Medha Patwardhan 58 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 41 66
18691 Anagha Vijay Takalkar 69 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18696 Vijaya Suryavanshi 59 nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18698 SHRI PREMSHANKAR MISHRA 63 NAGPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18699 SMT.KAMLA MISHRA 58 NAGPUR 0 0 0 0 0 0 32 62 60 62 60 0 276
18700 SAU.VIDYA HARDAS 65 NAGPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 500
18702 Smita Joshi 70 Thane 0 0 0 0 0 0 356 90 76 77 78 60 737
18703 Sarita Shevade 80 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60
18705 sou taramati kumbhakarna 75 aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18706 Snehprabha krushnaji Gulavane 80 Satara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 165 204 534
18707 sou anagha vijay takalkar 67 aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18708 Sandhya Bhuche 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60
18709 Kalpana Patil 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 84 110 0 0 194
18710 lalita shriraman 54 mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 11 31 63
18711 Maya Vaidya 72 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
18715 Sau. Malini Vishnu Bhalerao 70 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 240 285 976
18716 Mashvi Sanjay Patil 53 malad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 30 20 78
18717 Neela Sudhakar Joshi 70 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 85 58 176
18718 SHALINI PATIL 65 MUMBAI DADAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
18720 VAISHALI FOVKAR 62 MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 30 92