ID Name Age City Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
10000 Swati Ashok Kumbahr 46 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10001 Anjali Arvikar 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10002 Vijaya Ambhore 50 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10003 Mahesh Mukhedkar 20 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10004 Amita Ajay Deshpande 51 Pune 0 0 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 306
10005 Ram Sunilrao Kulkarni 0 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10006 Sangita Dayama 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10007 Aparna Kallawar 56 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10008 Prachi Uday Raje 56 Pune 60 52 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134
10009 Bharti Bhaskar Kusre 71 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10011 Suvarna Chaugule 52 Arag, Sangli 62 56 62 60 60 60 60 60 60 60 0 0 600
10012 Maya Kachalwar 54 Gadchiroli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10013 Deepa Kulkarni 52 Pune 62 56 62 60 62 60 114 62 60 62 60 80 800
10014 Raju Joshi 43 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10015 Jyotsna Galphade 52 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10016 Rameshwar Maharaj 27 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10017 Vasanti Vilas Badawe 59 Pune 0 0 62 62 62 62 62 0 0 62 60 93 525
10018 Deepak Eknath Takale 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10019 Vandana Joshi 53 Bhusaval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10020 Sangita Atmaram Krantikar49 49 Tasgaon, Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10021 Chidambar 0 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10023 Hanmant Anantrao Kulkarni 0 Banglore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10024 Sangita Makrand Mhaskar 46 Ahmedabad 0 20 20 25 20 10 108 0 0 0 0 0 203
10025 Nirmala Chandrakant Kulkarni 66 Badlapur 62 56 120 120 120 108 80 0 0 0 0 0 666
10026 Ram Kulkarni 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10027 Bhushan Suresh Joshi 28 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10028 Anjali Vishwas Kulkarni 59 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10029 Sangita Shrikant Lakhe 0 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10030 Usha Mohidekar 61 Amaravati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10031 Anjali Arun Mokate 57 Nanded 127 112 155 90 125 150 155 0 0 0 150 108 1172
10032 Ketaki Kiran kulkarni 53 Osmanabad 0 125 62 60 62 62 62 60 60 0 0 0 553
10034 Anjali Vijay Lonikar 45 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10036 Daya Jogalekar 58 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10041 Manjiri Gadgil 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10042 Lalita Zambare 33 Akurdi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10043 Sandhya Jawale 59 Amalner 62 56 62 30 30 0 62 62 60 20 40 0 484
10044 Nirajana Arvind Dhake 62 Jalgaon 60 56 62 60 62 60 0 0 0 274 0 60 694
10045 Manasi Milan Dharmadhikari 49 Virar, Mumbai 62 56 60 60 62 60 62 62 60 60 60 60 724
10046 Vishwas Joshi 58 Dhayri, Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10047 Vishal Mahadev Ingale 32 Akluj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10049 Anjali Gajanan Budhkar 59 Pune 62 56 62 90 170 60 60 60 60 62 62 62 866
10050 Seema Suresh Gaurkhede 59 Palghar 62 56 0 115 0 0 0 0 0 0 108 108 449
10051 Prajakta Prasad Atnurkar 0 Solapur 31 56 62 60 62 60 60 0 60 62 60 67 640
10053 Rajesh Gosavi 32 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10054 Sulabha Boralkar 0 Parbhani 62 62 65 60 65 60 0 0 0 0 0 0 374
10055 Raja rajani tendulkar 65 Solapur 62 60 68 80 70 75 70 65 70 70 65 65 820
10056 Savita Jyotiram Patil 44 Sangli 62 56 62 60 62 60 62 62 0 62 60 62 670
10057 Arati Kulkarni 53 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10060 Aditi Saurabh Lele 44 Delhi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10061 Lata Tambraparni 59 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10062 Sindhu Sanjay Patil 50 Sangli 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
10063 Pranesh Deshpande 36 Hunasagi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10064 Prasad Rupanavar 46 Belgaum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10065 Chandrika Raman 60 Banglore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10066 Sheela Hangirgekar 58 Belgaum 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
10071 Varsha Vasant Kelkar 65 Dombivali 85 62 70 121 121 121 62 62 121 62 120 120 1127
10072 Kalpana Ravindra Badhe 54 Dombivali 65 56 64 66 66 60 62 64 63 34 36 66 702
10073 Ajay Kesarkar 31 Dombivali 62 24 37 43 47 49 47 37 37 62 0 0 445
10076 Snehal Bamane 56 Panvel 93 42 72 104 175 198 0 0 0 179 0 224 1087
10077 Dipali D Gandre 56 Mahim,Mumbai 62 55 62 110 119 89 115 111 108 101 87 49 1068
10078 Sunita Arvind Mestry 47 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10079 Sridevi Shankar Mallavarapu. 53 Mumbai 62 52 62 60 62 60 62 62 60 62 60 65 729
10080 Smita Sunil Patil 49 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10081 Ajay Deshmukh 38 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10082 Krishnakant Parihar 34 Indore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10083 Jignesh Oza 0 Surat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10084 Shalmali Pathak 37 Delhi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10085 Amita Nayak 50 USA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10086 Leelavati Praful Desai 0 Chicago 0 0 0 270 0 183 0 0 0 90 0 120 663
10087 Ruhi Swanand Marathe 38 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10088 Swati Abhay Wadzirkar 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10089 Satish Marathe 63 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10090 Manisha Ganorkar 61 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10091 Archana Chandrashekhar Joshi 50 London 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10092 Vidya Baindur 0 Dubai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10093 Rupali Pandharinath Patil 30 Sangli 62 56 62 60 62 60 62 62 0 62 60 62 670
10094 Anuradha Vilas Inamdar 62 Sangvi - Pune 62 52 62 60 62 60 62 62 60 62 60 65 729
10096 Mangal Anil Patil 51 Sangli 62 56 62 60 60 60 62 62 60 62 60 62 728
10097 Lakkundi Prasanna 50 London 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10098 Priyanka Shahapurkar 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10099 Vijaya Bajirao Patil 60 Sangli 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
10101 Anandi Patangrao Patil 55 Sangli 62 56 62 60 62 60 62 62 0 0 0 0 486
10104 Swati Hari Gokhale 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 103 29 0 0 91 95 82 400
10105 Vijaya Ashok Chaudhari 0 Maharashtra 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
10106 Jayashri Jaywant Patil 48 Sangli 62 56 62 60 62 60 180 0 0 0 0 0 542
10107 Sangeeta Jalindar Patil 46 Sangli 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
10108 Rekha Manik Patil 48 Sangli 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
10109 Deepali Vishwas Giri 42 Sangli 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
10110 Smita Shirish Lakhekar 32 Nanded 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
10111 Rekha Shahaji Patil 38 Sangli 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
10112 Shubhangi Deshpande 44 Dharmabad 55 52 52 71 51 42 0 0 0 0 0 0 323
10113 Shriram Ukidwe 63 Sangli 62 56 62 60 62 60 62 62 108 108 124 138 964
10114 Mohan Balkrushna Medhekar 65 Paratwada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730 730
10115 Suvrata Vivek Gejji 52 Thane 31 28 31 30 31 30 31 0 0 31 30 31 304
10116 Girija Agarkhed 45 Thane 30 53 84 84 50 37 40 0 0 37 0 0 415
10117 SEEMA RAVI JOSHI 51 AURANGABAD 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 90 93 791
10118 Geeta Mukund Malani 63 Aurangabad 62 60 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 734
10119 Rohini Ramesh Acharya 55 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10120 Kalpana Deshpande 71 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10121 Chhaya Ganesh Ingle 52 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10123 Vikas Tiwari 25 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10125 Dagdu Sakharam Mistry 45 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10126 Nilima Kulkarni 53 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10127 Sulabha Chitre 75 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10128 Mrunal Kulkarni 63 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10130 Rohini Ramesh Kulkarni 62 Maharashtra 0 210 120 150 112 181 212 240 190 230 240 310 2195
10131 Mrs. Sudha Suresh Kaulgood 61 Chinchwad, Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10132 Yogesh Babar 26 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10133 Mahima Natolikar 60 Maharashtra 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
10134 Prabhavati Vishwanath Thakur 78 Nashik 0 90 93 60 62 60 60 0 0 0 0 0 425
10135 Mrs. Rajni Anil Karkhanis 66 Chinchwad, Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10136 Narayan Sonar 63 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10138 Pallavi Palekar 56 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10139 Leela Vairagi 61 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10140 Aarti Muniswar 58 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10141 Vaibhav Joshi 49 Maharashtra 0 0 0 40 30 65 0 0 0 0 60 0 195
10142 Rohini Kulkarni 33 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10144 Rajashri Ramesh Deshmukh 48 Maharashtra 50 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
10146 Sandhya Kashyap 58 Maharashtra 31 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
10147 Vaishali Palsekar 68 Maharashtra 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
10148 Anil Vishnu Patankar 71 Maharashtra 62 56 62 121 31 42 101 0 0 121 121 31 748
10149 Aruna Sanjay Oak 0 Nashik Aurangabad 95 71 111 88 108 113 119 108 88 111 108 111 1231
10150 Dattatray Tukaram Naikodi 60 Maharashtra 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
10151 Sunilchandra V Joshi 67 Maharashtra 31 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
10152 Mohini Prabhune 44 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10153 Ashok Vijaya Saoji 76 Maharashtra 62 50 127 120 190 555 164 120 60 62 0 62 1572
10155 Sumedh Kulkarni 30 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10156 Manjusha Kelkar 49 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10157 Swati Joshi 47 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10158 Sudhir Yewalekar 70 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10159 Rasika Athavale 25 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10160 Anjali sakharam shardul 50 Maharashtra 15 15 15 40 50 40 0 0 0 50 60 80 365
10161 Usha D Soman 75 Maharashtra 0 118 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
10162 Kalyani Narayanan 55 Mumbai 31 28 31 60 65 60 0 0 0 0 0 0 275
10163 SUNILKUMAR BHANUDAS MANTE 39 JALNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10166 Toni 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10167 Yogesh Patil 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10168 Rajesh Raghunath Shivarekar 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10171 Sunil Joshi 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10172 Mayuri Yogesh Motivale 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10173 Jyoti Shankar Chintawar 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10174 Shaila Menkudale 0 Maharashtra 29 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
10175 Shyamsundar Joshi 78 Pune 62 56 62 108 100 108 108 165 120 120 145 135 1289
10178 Apurwa Sawant 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10181 Asha Zunjarwad 0 Maharashtra 42 33 62 40 45 30 0 0 0 0 50 50 352
10182 SHASHANK MHATRE 0 Maharashtra 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
10183 Veena Date 0 Maharashtra 62 56 62 60 0 0 62 62 60 30 60 60 574
10186 G.B.Jamkhedkar 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10187 Jija Pawar 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10188 Sachin Ravekar 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10189 Anuradha Vijayanand Risbud 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10190 Prashant Ramchandra Pednekar 0 Maharashtra 31 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
10191 Mrs Vanamala Nilangaker 78 Aurangabad 0 52 66 62 60 60 62 62 60 62 60 0 606
10192 Dhanashri Joshi 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10195 Ranjana Jadhav 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10196 Kamini Tanpure 0 Maharashtra 62 56 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158
10197 Madhavi Sanjay Nibandhe 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10200 Atul 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10201 Deshpande 38 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10202 Talikhede 0 Latur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10203 Aniruddha 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10207 Indrayani S Mani 40 Kharghar 25 24 40 25 20 10 10 20 18 10 25 0 227
10214 Neha Atul Awade 43 Chiplun 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 0 62 548
10215 Smt. Shirhatti 71 Miraj 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 0 62 548
10216 Manjusha Bhave 46 New Panvel 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
10217 Hemlata Vinod Shukla 58 Pune 30 59 62 66 50 60 62 0 0 0 0 0 389
10223 Rekha Narayan Kulkarni 45 Aurangabad, Maharashtra 62 0 0 0 0 0 62 30 20 30 60 62 326
10227 Makrand Chandrakant Kulkarni 0 Usmanabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10235 Pravin Pradiprao Ligde 28 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10236 Pramod Chavan 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10237 Pt Jagdish Vyas 59 Vasai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10238 Mrs. Sunita Mohan Desai 73 Pune 65 56 78 82 84 95 103 84 0 0 36 36 719
10239 Mrs. Vijaya Bhagirathji Sharma 0 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10240 Ninad Jayant Thatte 45 Nigadi 62 56 92 40 12 64 21 0 0 0 0 0 347
10241 Mrs Rohini Narsikar 45 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10242 Srikanth Halsikar 41 Ambarnath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10243 Mrs Sangeeta Jagtap 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10244 Srikant Abhyankar 70 Kothrud, Pune 31 28 31 30 31 0 0 0 0 0 0 0 151
10246 Sandhya Mangale 0 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10248 Shailaja Vivek Puranik 51 Pune 62 56 62 30 15 0 25 28 20 25 32 41 396
10249 Pradnya Upadhye 54 Panvel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10251 Chandrakant Hari Hirave 0 Pune 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
10252 Mrs Sunanda Purushottam Anantapur 66 Pune 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
10253 Priti Thakar 0 Pune 0 0 0 9 23 0 0 0 0 0 0 0 32
10254 Sunanda Vilas Talele 64 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10256 Vrushali Bhushan Shastri 41 Kolhapur 62 56 62 62 60 70 102 62 60 0 62 0 658
10257 Deepa Janardan Adhatrao 62 Kolhapur 62 72 93 90 124 0 0 0 0 0 0 0 441
10261 Pratibha Sadashiv Phatak 79 Kolhapur 62 56 62 62 62 60 62 0 0 0 0 0 426
10265 Vaishnavi Vinod Mithari 38 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10270 G.N.Joshi 82 Kolhapur 62 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186
10273 Bharati Ratnakar Kulkarni 52 Solapur 62 56 66 63 62 60 62 0 0 60 60 50 601
10280 Dnyandev Ganpati Pathade 67 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10281 Shashikant Vitthal Kashalkar 78 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10291 Vasudha Kulkarni 64 Latur 62 56 62 60 62 0 0 0 0 0 122 0 424
10298 Mrs. Sandhya Laxmikantrao Deshpande 43 Nanded 62 80 95 120 125 60 60 60 60 60 0 0 782
10299 Rajashree Chandrasekhar Bhirud 50 Dombivli 0 118 66 98 168 185 173 203 173 124 47 101 1456
10301 Keyur Nafade 24 Baroda, Gujarat 65 62 74 67 64 68 63 63 76 77 69 63 811
10302 Sudhir Eknathrao Mande 59 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10305 Mrs Sandhya Pramod Joshi 54 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10306 Ajay Prakash Shukla 38 Dhule 20 22 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
10307 Mrs Pallavi Vinay Kulkarni 46 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10308 Mrs. Nilima Vilas Patil 59 Kolhapur 62 40 62 42 0 52 60 62 30 31 30 42 513
10309 Nilam Parag Kulkarni 47 Dombivli 45 42 45 36 22 51 44 42 58 50 38 45 518
10311 Dilip Vishwanath Pathak 67 New Panvel 0 56 72 130 155 180 173 0 162 348 123 186 1585
10312 Mrs Padma Girish Dange 49 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10314 Nikhil Sadashiv Arvade 0 Narsobawadi 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
10315 Mrs Hemangi Deshpande 0 Pune 62 56 90 120 100 108 108 0 0 0 0 0 644
10316 Rajendra Trimbak Giri 54 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10329 Radhika Chetan Joshi 30 Navi Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10333 Janaki Narayanan 76 Kalyan 0 51 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101
10337 Asha Chintamani Kokil 71 Pune 62 56 52 52 60 58 0 0 0 45 45 50 480
10338 Shakuntala Ashok Bhagat 57 Budhgaon 48 61 101 81 0 0 0 0 0 0 0 0 291
10339 Ashwini Kulkarni 60 Pandharpur 62 56 62 60 62 60 60 0 0 20 0 0 442
10341 Prabhavati Kulkarni 71 Pandharpur 50 56 62 60 62 60 62 155 155 0 150 0 872
10351 Mansi Dixit 59 Nagpur 55 28 54 28 0 0 0 0 0 55 38 0 258
10353 Anita Anil pathak 67 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10354 Sou Hema Ramraj Deshpande 66 Osmanabad 62 56 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 179
10361 SUHAS DEVALE 72 BARODA 30 56 62 60 62 60 62 62 60 0 60 62 636
10366 Manik Avdhut Kulkarni 80 Kolhapur 62 54 64 60 62 60 62 0 0 62 0 0 486
10368 Pradeep Ramchandra Joshi 59 Solapur 16 0 27 13 38 34 52 0 0 18 9 11 218
10369 Milind madhusudan kaluskar 56 Dadar, Mumbai 2 15 8 0 10 0 0 0 0 0 0 0 35
10370 srimiti kamlabaie ambadasrao kasture 95 pune 31 28 31 30 31 0 62 0 0 0 0 0 213
10371 srimiti vimalabaie ambadasrao kasture 93 pune 62 56 62 60 62 0 62 0 0 0 64 0 428
10379 Manik kashi rao Deshpande 69 Pohner 60 48 50 60 50 71 0 0 0 0 0 0 339
10381 Sau Shailaja Manik Deshpande 65 Pohner 62 56 62 60 62 245 0 0 0 0 0 0 547
10382 Veena Sanjay jafrabadkar 51 Jalna 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
10383 Vijaya Patil 70 Aurangabad 62 60 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 734
10384 Hemlata Pathak 0 Maharashtra 88 86 108 108 108 108 130 0 0 0 0 128 864
10385 Rajkumar kantilal Khodake 34 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10387 Alka Suresh Patil 67 Mulund, Mumbai 46 56 62 60 62 60 102 62 0 126 144 62 842
10388 Deepa Suhas Wale 49 Sangli 84 108 114 330 50 70 70 50 50 50 0 0 976
10398 Pramila Warudkar 82 Pune 52 56 0 0 92 60 62 0 0 0 0 0 322
10399 Panali Palhaad Dharmadhikari 42 Bhoom Dist.Osmanabad 55 47 50 21 32 32 0 16 0 21 0 0 274
10400 Joshi Aparna 67 Kolhapur 31 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 209
10401 Shripad Dev 62 Pimple Gurav, Pune 60 60 68 38 119 34 50 44 62 60 50 60 705
10410 Anuradha Kulkarni 69 Chinchwad Pune 13 20 5 5 0 20 10 5 10 15 0 0 103
10411 Yogesh Bhosekar 37 Chinchwad Pune 127 70 40 0 130 60 62 62 60 62 0 0 673
10412 Mukundrao Bhosekar 72 Chinchwad Pune 30 28 90 30 50 30 31 31 30 31 0 0 381
10413 Aparna Kulkarni 65 Chinchwad Pune 62 0 31 80 0 30 31 31 30 31 0 0 326
10414 Urmila Rajendra Joshi 55 Chinchwad 4 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
10415 Swati Ravindra Tarde 49 Chinchwad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10418 Sucheta Kulkarni 54 Dombivli 0 118 120 120 120 120 120 120 120 120 120 118 1316
10419 Subhash Bhat 69 Hyderabad 30 56 62 90 122 120 124 0 0 84 96 136 920
10420 Mohan Vasant Samant 64 Phonda Ghat 39 52 56 50 53 56 60 0 0 60 0 0 426
10421 Surekha Suresh Joshi 56 Mangalwedha 56 56 62 60 62 60 62 62 60 60 60 62 722
10422 Ashok Anant Joshi 72 Wai 62 56 62 0 0 0 71 0 0 0 0 0 251
10423 Manoj Matwankar 54 Mandleshwar 62 56 62 60 62 60 62 0 0 0 60 0 484
10424 Mangala Matwankar 52 Mandleshwar 81 56 62 61 62 60 62 0 0 0 60 0 504
10425 Ganesh Dattatray Kulkarni 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10426 Snjali Apastambh 52 Nipani 0 0 0 46 98 61 79 72 49 71 54 48 578
10427 Kalawati Pandurang Patkulkar 55 Budhgaon 26 25 101 86 120 101 0 0 0 0 0 0 459
10428 Anuradha Raghunath Vaidya 76 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10429 Anagha Atul Purandare 52 Baramati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10430 Rohit Shashikant Dandekar 42 Miraj 0 17 32 28 30 15 0 0 0 0 0 0 122
10431 Vedika Rohit Dandekar 11 Miraj 0 15 4 4 14 0 0 0 0 0 0 0 37
10432 Revati Rohit Dandekar 36 Miraj 0 15 0 24 14 0 0 0 0 0 0 0 53
10433 Bhagyashri Bhaskar Karandikar 53 Madhavnagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10434 Padma Ramchandra Gadre 69 Madhavnagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10435 Vandana Manohar Patankar 66 Madhavnagar 50 106 124 120 0 120 127 0 0 0 0 125 772
10436 Vaishali Sudarshan Patankar 63 Madhavnagar 70 85 93 90 100 90 90 0 0 122 95 0 835
10437 Aparna Shrikant Gomewadikar 55 Madhavnagar 100 100 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240
10438 Varad Vijay Shinde 12 Madhavnagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10439 Kanchan Ramkrushna Pise 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10440 Shruti Umesh Shende 18 Karad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10441 Yashwanti Shivajirao Patil 83 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10442 Shalan Baban Kadam 58 Madhavnagar 45 75 90 85 40 60 0 0 0 0 0 0 395
10443 Mugdha Yogendra Vaidya 51 Madhavnagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10444 Sharayu Balasaheb Chate 73 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10445 Seeta Shrikant Kulkarni 60 Madhavnagar 31 40 40 60 62 0 0 0 0 0 244 0 477
10446 Anjali Anant Ranade 58 Madhavnagar 108 117 125 26 92 90 0 0 0 0 0 0 558
10447 Pallavi Yashwant Kulkarni 47 Aurangabad 61 46 58 37 62 0 0 0 0 0 35 35 334
10448 Vrunda Dilip Gadre 56 Madhavnagar 48 78 71 60 65 0 0 0 0 0 60 58 440
10449 Malati Madhukar Joshi 73 Madhavnagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10450 Sunita Janardan Kanitkar 71 Madhavnagar 30 50 62 90 0 0 0 0 0 0 0 0 232
10451 Vrunda Dattatray Kulkarni 76 Kolhapur 64 0 86 60 62 60 62 0 0 62 0 0 456
10452 Pushpa Madhav Lele 70 Pune 40 62 68 65 69 65 60 0 0 63 0 71 563
10453 Sadhana Chandrakant Pujari 62 Pandharpur 38 50 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142
10454 Vinita Babasaheb Gurav 0 Madhavnagar 26 39 71 68 62 30 53 0 0 0 60 62 471
10455 Kasturi Vinod Pujari 0 Madhavnagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10456 Meenakshi Sanjay Gurav 0 Madhavnagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10457 Krushnabai Balasaheb Patil 0 Madhavnagar 0 0 100 60 57 57 0 0 0 62 60 62 458
10458 Sadhana Shriram Gokhle 74 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10459 Sunil Ananda Patil 0 Budhgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10460 Vimal Deshpande 60 Aurangabad 30 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 208
10461 Manisha Athavale 67 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10462 Ravindra Krishnaji Kamat 68 Goa 60 35 57 78 63 51 35 0 0 0 0 0 379
10463 Prakash Payghan 69 Nagpur 62 63 190 90 170 324 296 143 270 310 0 725 2643
10465 Suresh Kane 50 Patan 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
10468 Ravindra Raghunath Brahmnalkar 58 Sangli 60 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116
10469 Pratibha Prabhakar Kulkarni 70 Jaysingpur 62 0 0 0 58 59 59 0 0 41 0 0 279
10470 Shrikant Laxman Mainkar 59 Sangli 62 56 62 50 56 32 0 0 0 0 0 0 318
10471 Dhananjay Vasantrao Deshpande 60 Jamb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10472 Supriya Dhananjay Deshpande 52 Jamb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10475 Vasumati G. Joshi 73 Kolhapur 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
10478 Surekha Sudhakar Chavan 50 Nashik 15 24 33 27 0 0 0 0 0 50 0 0 149
10479 Varsha vinayak chitale 68 Chiplun 111 75 101 60 62 0 0 0 0 0 70 80 559
10480 Kanchan Vikas Shinde 53 Budhgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10481 Savitri Balu Murale 43 Budhgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10482 Suvarna Rajendra Dhamanage 46 Budhgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10483 Suman Raghunath Patil 65 Budhgaon 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
10485 Nivrutti Kakade 61 Wakad, Pune 0 35 50 60 50 0 0 0 0 0 0 0 195
10486 Chitra Deodhar 52 Vadodara 62 10 31 30 31 0 62 62 51 60 60 15 474
10487 Deepali Tamhankar 65 Pune 0 56 50 55 62 60 62 0 0 62 60 66 533
10492 Dileep Gopalrao Tonapi 65 Pune 26 62 84 66 73 63 69 66 60 38 44 0 651
10494 Sushama Ghanshyam Deshpande 66 Pune 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
10496 Mrs Jyoti Prakash Vingale 52 Kharalwadi 30 20 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 90
10497 Veena Vijay Kulkarni 68 Chinchwad, Pune 28 63 68 67 75 72 76 76 74 77 80 100 856
10498 Sunita Suresh Bhide 74 Chinchwad, Pune 46 0 0 0 0 0 0 265 27 26 26 30 420
10499 Manisha shyam kulkarni 45 Bibavewadi, pune 5 50 75 30 25 8 0 0 0 0 0 0 193
10500 Aruba Bank at Nandapurkar 67 Aurangabad 64 47 62 42 62 0 62 62 60 62 0 0 523
10501 Seema Satish Patwardhan 127 Metal, Raigad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10502 Gita Godbole 47 Solapur 30 56 62 83 0 0 0 0 0 0 0 0 231
10503 Rukmini Dandavate 46 Solapur 30 28 62 30 31 30 30 31 30 30 30 31 393
10504 Neha kamatkar 54 Solapur 62 88 118 136 110 135 125 145 148 148 149 151 1515
10505 Vanita Kale 65 Thane 0 0 44 40 48 42 54 0 0 44 45 42 359
10506 Leela Virtual Korade 55 beed 127 35 71 71 71 71 71 0 0 0 91 121 729
10507 Vishakha Chandrakant Kulkarni 49 Nashik 52 45 96 91 88 100 99 90 87 98 0 0 846
10521 Amarja Deshpande 75 Pune 81 1 210 75 75 0 66 155 150 120 150 150 1233
10523 Madhavi Gatade 65 Miraj 31 28 30 30 31 30 0 31 30 0 30 31 302
10524 Shobha Sunil Deshpande 52 Paras 127 140 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 389
10527 Kunudini Kanetkar 63 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10528 Deepali Paranjape 63 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10529 Surendra Pawaskar 73 Sangli 62 56 62 60 42 0 0 0 0 0 0 0 282
10530 Deepa Joshi 62 Sangli 62 56 62 60 40 60 30 0 0 0 55 60 485
10531 Vidya Bapat 69 Sangli 93 90 0 90 100 100 100 0 0 0 108 108 789
10532 Anup Lagu 35 Sangli 62 55 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177
10533 Rajendra Balwant Joshi 43 Bhokar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10534 Laxmikant Deshpande 50 Nashik 62 56 62 0 62 62 0 0 0 0 0 0 304
10535 Anjali Deo 45 Nashik 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 60 0 422
10537 Achala Shrikant Wagh 57 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10538 Deepika Gajanan Dixit 56 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10539 Usha Chidhade 0 Nashik 62 56 62 60 62 60 62 62 0 62 62 62 672
10540 Ratna Sarvadaman Kulkarni 41 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10541 Jayashri Ramkrushna Pathak 49 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10542 Nandkumar Lakshmikant Lakhalgaonkar 51 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10543 Satish Vishwanath Mahajan 65 Nashik 0 0 121 30 31 30 31 0 0 0 0 0 243
10544 Smita Satish Mahajan 60 Nashik 0 0 121 30 31 30 31 0 0 0 0 0 243
10546 Prabhavati Prabhakar Punde 83 Pune 0 66 62 78 75 0 175 105 105 0 95 98 859
10548 Sushila Vasant Patil 59 Pune 0 118 62 60 62 60 62 30 30 30 30 25 569
10549 Vandana Nagesh Vaidya 45 Pune 50 60 50 15 0 0 0 0 0 0 0 0 175
10550 Vaijayanti Gadre 60 Madhavnagar 93 84 95 65 0 0 0 0 0 0 0 0 337
10551 SANGITA AVINASH PARALIKAR 45 PARBHANI 10 10 40 20 0 0 0 0 0 0 0 0 80
10552 Mangala Shirpurkar 81 Akola 31 43 0 60 62 60 61 0 0 60 60 62 499
10553 Sindhu Hatekar 71 Akola 84 84 93 70 62 60 62 0 0 60 60 62 697
10554 Vrusahli Digambar 50 Akola 0 65 85 60 80 135 194 0 0 195 200 218 1232
10555 S. Kumar 60 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10556 Shashikant Kashiram Bhagat 47 Mumbai 31 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
10557 Ranjana Anil Wagh 53 Jalgaon 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
10563 Vaishali V. Kulkarni 57 Jalgaon 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
10564 Vijaya Kulkarni 70 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10565 Asha Bidkar 52 Jalgaon 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
10566 Meena Dabhade 60 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10567 Site Farm Group 2 Garada Saswad 127 524 580 566 552 578 0 0 0 0 120 0 3047
10568 Asha Joshi 65 Pune 62 56 62 60 0 0 0 0 0 62 62 0 364
10569 Hira Pawar 67 Jalgaon 62 56 62 0 161 80 141 81 70 0 0 70 783
10570 Kanchana Kulkarni 67 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10571 Aarti Kasavekar 54 Jalgaon 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
10573 Mangala Rajeev Mahajan 63 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10574 Rajeev Jayram Mahajan 64 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10575 Kokila Suresh Dahale 63 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10576 Vijaya Kolhatkar 65 Ganpatipule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10577 Ratna Kulkarni 60 Jalgaon 0 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
10578 Mangala Borole 69 Jalgaon 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124
10579 Trupti Sagar Nandode 38 Vadodara 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
10580 Bhagyashri Gaurav Kulkarni 32 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10581 Nilambari Javle 0 Jalgaon 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
10582 Nanda Vishwanath Yeware 50 Miraj 50 56 62 60 58 60 0 0 0 0 60 59 465
10583 Mrs. Supriya Suhas Chavan 51 Chinchwad, Pune 18 48 54 81 85 58 60 40 0 30 0 70 544
10584 Ratna Bawaskar 43 Jalgaon 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
10585 Swati Jategaonkar 60 Pune 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
10586 Aruna Anil Naik 66 Dhule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10587 Shalini Krushna Chaudhari 64 Jalgaon 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
10588 Sandhya Satish Gorhe 54 Nashik 45 56 62 60 61 0 0 0 0 0 0 0 284
10589 Sharayu Shashikant Kasavekar 64 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10590 Nitin Vishnu Deshmukh - TO STOP 43 Khopoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10591 Megha Jadhav 61 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10592 Sucheta Mahesh Gadgil 0 Maharashtra 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 0 0 608
10597 smt jayashree avinash zende 45 Dhule 62 56 0 48 62 32 60 36 60 58 60 62 596
10598 Nilima Balapure 61 Nashik 31 76 92 108 102 111 102 0 0 93 79 99 893
10601 ARUN JAGANNATH DHARMADHIKARI 57 PALGHAR 62 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
10603 MADHURA MADHAV GONDHALEKAR 56 BADLAPUR, THANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10608 Sau. Jyoti Tushar Wagh 52 Jalgaon 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
10611 Ashok vasudev khaldkar 66 Chinchwad,pune 42 60 62 75 96 60 108 0 0 90 90 62 745
10616 Narayan Tashi 80 Latur 102 55 75 60 166 92 151 182 115 100 176 135 1409
10617 Nirmala Kulkarni 63 Bidar 34 50 50 45 32 40 40 40 45 60 60 72 568
10618 Mandakini Tashi 72 Latur 32 15 190 86 75 31 65 85 50 108 110 51 898
10619 Anga Joshi 48 Solapur 34 56 62 60 10 108 62 62 60 50 88 101 753
10620 Anuradha Sardeshmukh 48 Solapur 62 56 62 28 30 25 25 35 35 50 45 60 513
10621 Chitra Chandrashekhar Natekar 59 Belgaon 100 96 100 75 100 100 110 115 0 100 100 100 1096
10626 VAIDEHI SANE 57 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10627 Arati Dinesh Bhumkar 50 Chiplun 34 56 54 0 0 52 54 62 60 60 0 0 432
10628 Sri. Balasaheb Kulkarni 79 Thane 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
10629 Sau. Aruna Kulkarni 73 Thane 62 56 62 60 60 60 0 0 0 0 0 0 360
10632 Mrs. Bhagyashree Chintaman Thatte 60 Chinchwad, Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10633 Ashwini Vidwans 58 Pune 62 48 62 60 62 60 62 0 0 75 75 62 628
10634 Vishwanath Ganapati Puranik 65 Ponda, Goa 62 56 62 60 62 60 62 62 60 50 60 62 718
10636 Vidya Vishwanath Puranik 62 Ponda 62 56 62 60 63 60 62 62 60 62 60 62 731
10638 Manvi vipul shinde. 35 Dadar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10641 Anjali Vijaykumar Kulkarni 60 Pune 62 56 62 60 62 60 62 0 0 0 0 0 424
10642 Anita Ashok Maharao 57 Pune 50 54 52 50 52 54 54 0 0 0 52 0 418
10644 Jayashree Namdas 54 Pune 62 60 62 60 60 0 0 0 0 0 0 0 304
10645 Smita Sharad Narkar 66 Talegaon 22 56 62 60 62 60 85 0 0 120 120 124 771
10647 Nikhil Vyapari 38 MUMBAI 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
10648 Aparna Arun Kaduskar 0 Pune 62 60 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 366
10649 Ashwini Arun Khalatkar 64 Pune 27 60 65 65 101 101 0 0 0 0 0 0 419
10651 Atmaram Narhar Kulkarni 82 Nashik 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
10653 Ashwini Arun Deuskar 66 Pune 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
10654 Pushpalata Atmaram Kulkarni 74 Nashik 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
10655 Padmaja waman deo 65 Satara 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
10656 Anuja Vijay Ganpatye 0 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10657 Pratibha shripad deo 60 Pune 60 84 68 38 119 0 84 43 62 60 50 40 708
10658 Madhuri Chaudhari 0 Aurangabad 25 20 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 93
10659 Varsha Parchure 66 Pune 108 108 108 124 171 168 173 0 0 173 168 0 1301
10660 Vijaykumar Raghunath Joshi 67 Ambejogai 61 140 155 150 290 150 0 0 0 290 300 310 1846
10661 Vidhya Ramesh Manure 0 Solapur 62 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 302
10662 Alka Vijay Patankar 65 Kalyan 48 122 141 142 153 140 155 0 0 145 91 115 1252
10663 Deepa Ashok Bhat 68 Kolhapur 54 110 116 150 120 106 141 0 0 100 135 0 1032
10664 Shailaja Sadashiv Paranjape 71 Sangli 70 146 156 186 78 176 183 0 0 186 168 134 1483
10666 Gayatri Dandekar 0 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10668 Sangeeta kulkarni 71 Nashik 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 60 62 608
10669 Shripad Patil 47 Kudal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10670 Madhuri Gadre 48 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10671 Nirmala Naresh Tonge 50 Pune 62 56 62 60 62 60 62 60 62 62 60 62 730
10672 Aparna Pratap Deshpande 67 Kolhapur 62 56 112 230 126 60 108 102 108 108 160 155 1387
10673 Suvasini Vishwanath Kulkarni 75 Kolhapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 72 740
10676 Sulabha Mohite 0 Panvel 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
10677 Shubhangi Desai 0 Panvel 62 56 62 49 31 0 0 0 0 0 0 0 260
10678 Deepali Dalal 0 Panvel 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 60
10679 Anjali Deshpande 0 Panvel 62 60 60 30 62 40 60 0 0 0 0 0 374
10680 Sheetal Mankame 0 Panvel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10681 Uma Joshi 0 Panvel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10682 Mangala Shimpi 0 Panvel 0 0 0 0 0 60 55 0 0 0 0 0 115
10683 Snehalata Jodhi 0 Panvel 62 56 62 60 62 60 50 0 0 0 0 0 412
10684 Archana Bhoyar 0 Panvel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10685 Prema Kulkarni 0 Panvel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10686 Aarti Buwa 0 Panvel 0 0 0 0 0 0 0 62 45 45 0 0 152
10687 Archana Dandekar 0 Panvel 62 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 302
10688 Sumati Deshmukh 0 Panvel 0 118 62 60 62 60 62 0 0 0 0 134 558
10689 Vijaya Malpani 0 Nashik 0 0 62 60 62 60 0 74 74 124 0 0 516
10690 Vandana Kulkarni 57 Pune 25 56 61 120 121 75 0 0 0 0 0 0 458
10691 Anuradha Pramod Mhashelkar 69 Thane 40 53 51 46 50 56 40 0 0 43 36 51 466
10692 Sonal Joshi 50 Nashik 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
10693 Ajay Baburao Rudrakanthwar 47 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10698 Rekha Nagesh Kale 59 Pune 20 58 62 60 60 62 0 0 0 0 0 0 322
10699 Lakshmi Budhkar 65 Dound 62 56 62 60 62 0 0 0 0 62 60 64 488
10700 Harihar Bhaurao Nitalikar 83 Latur 62 71 95 121 216 108 108 110 72 117 108 114 1302
10701 Pushpa Agatrao Patil 64 Pune 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
10702 Rasika Mirashi 53 Ichalkaranji 62 56 62 60 62 60 65 0 0 62 0 0 489
10703 Sheila Digambar Joshi 72 Hukkeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10704 Devayani Bharat Dandavate 41 Pune 62 56 62 60 62 60 60 62 60 62 60 62 728
10705 Nilima Ravindra Kulkarni 56 Nashik 105 85 68 90 183 274 290 193 277 205 120 241 2131
10706 Ravindra Balwant Kulkarni 61 Nashik 56 55 40 70 123 134 161 111 162 115 111 212 1350
10707 Shishir Shrikrushna Dharmadhikari 72 Nashik 31 28 31 60 0 0 0 0 0 0 0 0 150
10708 Jyoti Dilip Deshpande 58 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10709 Madhuri Pralhad Pakhale 66 Navi Mumbai 0 118 62 60 62 67 62 62 60 62 60 62 737
10710 Manisha Nitin Bhedasgaonkar 50 Ichalkaranji 21 20 39 44 0 77 175 115 130 120 0 0 741
10713 Ajit Masalekar 53 Karmala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10714 Nivedita Yogendra Joshi 45 Nadurbar 35 30 60 15 31 30 30 20 20 15 20 15 321
10716 Rajeshree Thakkar 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10718 Shweta Sarang Savalekar 45 Pune 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
10719 MADHAV PANDURANG JOSHI 69 DOMBIVLI 0 70 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 310
10722 Meena J Kuber 66 Kolhapur 31 56 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
10723 Smita D Kodam 50 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10725 Ujwsla J Karande 38 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10726 Shrikant B Joshi 81 Sangli 180 180 180 60 300 300 310 310 300 310 300 310 3040
10727 Shailaja S Kulkarni 62 Kolhapur 62 56 62 120 120 75 160 0 0 160 150 0 965
10728 Pushpalata C Ghatge 52 Sangli 62 50 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154
10729 Kirti Patel 45 Kolhapur 62 56 62 60 65 108 108 108 108 108 108 108 1061
10730 Sonal Vinaykant Kamat 55 Sirsi 15 0 14 7 20 0 0 0 0 0 0 0 56
10731 Kunda Ashok Dhakappa 73 Sirsi 61 113 115 82 100 0 0 0 0 0 0 0 471
10732 Anuradha Jawahar Hervatta 62 Sirsi 45 35 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 170
10733 Shobha Vivek Pandit 55 Sirsi 17 52 79 70 89 0 0 0 0 0 0 0 307
10734 Smitha Sudhakar Kamat 80 Sirsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10735 Meghana Varindra Kamat 44 Sirsi 0 0 0 0 0 0 0 124 0 0 0 0 124
10736 Sushma Niranjan Kamat 38 Sirsi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10737 Deepa Pradeep Prabhu 53 Sirsi 26 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
10739 Suresh Bhalchandra Kulkarni 60 KOLHAPUR 62 40 60 60 0 0 0 0 0 44 0 0 266
10741 JYOTI AJIT BHAVE 55 BARSHI, DIST.SOLAPUR 62 64 62 64 70 60 82 62 60 128 0 0 714
10742 MANSI MILIND DESHPANDE 55 BARSHI, DIST.SOLAPUR 62 56 52 60 62 28 82 62 60 0 120 0 644
10746 HARESH ASHER 52 MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10747 UJJWALA D. RAJPUT 59 KALYAN, DIST. THANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10750 MANJUSHA BHARAT 37 HINGOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10751 ANITA JAYANT RACHAWAR 57 NAGPUR 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 46
10754 Sushi kardale 49 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10756 Aparna Sudhakar Kulkarni 60 Pune 0 56 48 26 40 0 0 0 0 0 0 0 170
10757 Asha Joshi 78 Panvel 0 0 0 0 0 0 62 56 62 0 64 0 244
10758 Vidya Bangare 59 Panvel 62 56 62 60 62 60 62 0 0 0 0 0 424
10759 Mukund Varudkar 64 Pune 25 0 0 0 30 30 31 0 0 0 0 0 116
10761 Manisha Upendra Panchi 54 Pune 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 62
10763 Manda Tayde 64 Nashik 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
10764 Alka Bhavthanakar 0 Latur 62 56 62 60 0 60 0 0 0 0 0 0 300
10767 Anagha Joshi 65 Dombivli 62 56 62 60 62 62 62 62 60 62 62 62 734
10768 Shalini Vinayak Kamatikar 57 Aurangabad 0 118 62 63 75 75 75 75 0 0 0 62 605
10769 Mangala Kishan Vasekar 68 Aurangabad 38 56 0 22 70 71 64 62 60 62 0 0 505
10770 Varsha Ambekar 50 Sangamner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10771 Sanjeevani Barde 58 Pune 0 0 0 0 0 60 62 20 60 60 50 0 312
10772 Sunita Vagyani 62 Ashta 62 56 81 115 74 100 106 102 100 65 95 111 1067
10773 Vrushali Doiphode 53 Mahabaleshwar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10775 Vyas Guruji 0 Akola 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
10776 Hemantkumar Ganesh Joshi 64 Mumbai 63 55 62 56 62 58 62 60 58 62 60 62 720
10777 Balkrushna Hari Thite 0 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10778 Chhaya Kanitkar 54 Ichalkaranji 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
10779 Manasi Ajit Kolekar 42 Kolhapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
10780 Avanti Gokhle 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10781 Rajashri Deshpande 50 Wai 31 50 30 25 0 0 15 0 0 0 0 15 166
10782 Trupti Yogesh Kulkarni 43 Satara 62 56 62 69 58 108 41 41 48 72 66 48 731
10783 Sunanda Sudhakar Vaidya 84 Thane 31 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
10785 Vilas Janardan Pore 65 Latur 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
10787 Shubhangi Jayant Ingale Kulkarni 54 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10791 Sunanda Pedgaonkar 62 Parabhani 32 105 150 210 162 100 120 0 0 210 0 0 1089
10792 Shaila Sham Deshmukh 57 Jalna 62 56 62 60 30 40 0 55 55 55 55 0 530
10801 Vaishali Ravindra Matsye 65 Karad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10806 Savita Padir 42 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10807 Mrs Bhagyashri Sonattake 60 Chinchwad, Pune 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 60
10808 Mrs. Mugdha Borkar 53 Chinchwad, Pune 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
10809 Mrs. Meenakshi Ramesh Joshi 65 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 Aparna Anil Borkar 45 Chinchwad, Pune 60 64 60 60 0 0 0 0 0 60 64 0 368
10811 Mrs. Amrita Deshpande 35 Vadodara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10812 Bhagwan Laxman Todkar 34 Limbe, Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10819 Suman Gadgil 77 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10821 Mrs. Sneha M Kulkarni 42 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10822 Vanita Mallewadikar 72 Sangli 124 24 0 0 32 60 62 62 60 62 0 0 486
10825 Mrs. Nilima Nachiket Dhavale 63 Pune 115 98 115 85 118 105 133 0 0 0 0 0 769
10827 Kumbhojkar 77 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10830 RATNAMALA S. PHALATURLTANKAR 76 LATUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10833 SUHAS MANAKLAL SHAH 48 CHOPDA, DIST.JALGAON 0 0 91 84 89 84 90 0 0 93 90 90 711
10835 Meghana Joshi 30 Bijapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10836 Shalini narkhede 0 Nasik 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 62 62 610
10839 Sunita Pramod Manthekar 51 Aurangabad 25 25 21 20 25 50 30 0 0 0 0 0 196
10844 Madhuri Madhav Joshi 76 Chinchwad 18 60 62 102 135 140 145 0 0 140 0 0 802
10846 Sunanda Moreshwar Bal 86 Pune 62 56 62 60 62 60 62 0 0 0 0 0 424
10847 Shobha Shrikrushna Bhagwat 72 Pune 62 56 62 60 72 60 63 0 0 0 0 0 435
10849 Manasi Uday Soman 52 Virar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10850 Meenakshi Nandkishor Kale 53 Ratnagiri 124 112 124 120 124 120 124 124 0 124 120 0 1216
10852 Asawari Joshi 0 Sangli 62 56 75 54 62 52 62 62 52 50 60 62 709
10853 Rajashri Varudkar 0 Pune 113 279 280 289 316 325 280 0 0 0 0 0 1882
10854 Pratibha Anil Opalkar 0 Beed 62 56 52 60 62 60 62 60 60 60 60 60 714
10857 Seema Rajkumar Kale 32 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10858 Shrikrushna Vamanrao Kulkarni 65 Nashik 62 79 98 85 123 112 137 120 120 124 120 124 1304
10859 Alka Inamdar 62 Pune 62 56 62 60 60 60 60 60 56 62 60 62 720
10860 Sangeeta Suresh Purkar 67 Pune 62 56 62 62 62 60 62 62 60 62 60 0 670
10861 Suresh Purkar 73 Pune 62 56 62 62 62 60 62 62 60 62 60 0 670
10862 Seema Balajirao Kotalwar 52 Nashik 62 56 62 108 155 100 155 0 0 0 0 0 698
10863 Nirmala Prabhakar Kulkarni 75 Pimpri Pune 62 56 62 98 108 125 130 0 0 0 0 0 641
10866 Sneha Shyam Mukhedkar 48 Jalna 25 50 25 62 49 60 80 0 0 0 0 0 351
10875 Ujwala Tukaram Manikwar 50 Omarga 52 56 47 40 35 35 44 0 0 0 0 0 309
10880 Krishna Bhutada 20 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10884 JANKI RAM KHANGAN 40 NAGPUR 7 16 35 25 53 65 55 0 0 0 33 0 289
10889 Gautam Mohan Risbud 13 Mudhol 62 58 62 60 62 60 0 62 60 62 0 0 548
10891 Ganpat Sripatrao Gavare 53 Bidkin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10892 Mangal Gade 48 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10893 Pramod P Nikite 62 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 Shrikant Vaman Dev 68 Mulund, Mumbai 60 60 60 60 120 120 120 120 120 120 120 120 1200
10911 Sneha Prakash Dhavle 57 Satara 60 60 60 60 60 0 120 60 60 60 60 60 720
10918 Anjali Ashok Pandharpurkar 68 Pune 62 36 62 60 62 0 62 0 0 0 0 0 344
10924 Seema Kulathe 71 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10927 Mrs. Bharti Dalvi 56 Aurangabad 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
10929 Smt. Nirmala prakash deshpande 65 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10942 Nandini Sharad Paradkar 79 Pune 22 34 62 60 62 60 62 0 0 62 0 62 486
10943 Gondavalekar Maharaj Satsang Mandal - CO Malati Damle 0 Ratnagiri 2000 2010 2297 2241 2260 2300 3016 2346 2529 2361 2065 1928 27353
10944 Meenal Ansingkar 63 Udupi 16 56 62 60 62 60 62 0 0 62 60 62 562
10947 MRS. SEEMA SUBHASH JADHAV 37 SATARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10961 Dilip Ranchod Mapara 65 Borivali - Mumbai 62 56 93 90 93 90 93 149 120 124 120 124 1214
10964 Mugdha Rajiv Kulkarni 54 Nashik 19 59 61 60 0 0 0 0 0 0 60 44 303
10967 Usha Shridhar Desai 67 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10968 Vasanti Keshav Kulkarni 63 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10970 Sangeeta Ajay Kulkarni 49 Pune 10 10 0 0 30 30 30 0 0 0 0 0 110
10971 Ajay Murlidhar Kulkarni 53 Pune 30 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 210
10972 Nalini Vijay Date 69 Nashik 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 0 62 670
10973 Sharada hosakoti 48 Mudholl 0 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
10976 Manjiri Mohan Desai 48 Islampur 31 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
10977 Medha mangrulkar 57 Aurangabad 62 54 38 38 57 0 0 0 0 0 0 0 249
10988 Nirmala Prakashrao Pathak 59 Aurangabad 62 56 62 60 0 0 62 0 0 0 70 0 372
10992 Manjiri Gosavi 54 Kalyan 0 0 0 0 58 52 59 0 0 0 0 0 169
10993 Shrikrishna Bokil 85 Pune 50 56 62 55 70 70 80 90 90 70 70 80 843
10994 Shilwati Bokil 73 Pune 31 28 31 75 20 30 30 15 24 30 30 20 364
10995 Anjali kadekar 59 Pune 0 50 55 30 60 45 65 35 24 15 21 46 446
10996 Manisha Rudra 42 Kalyan 50 56 60 50 62 60 62 60 60 60 60 30 670
11003 Malati Bhaskar Bhavsar 65 Nasik 40 38 60 58 40 60 75 0 0 30 0 50 451
11006 Chandrakant Atmaram Joshi 0 Thane 16 56 62 60 60 30 51 62 60 62 60 62 641
11020 Dattatray Krishna Patki 52 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11021 Govind Grup through Vidya Belambe Pune 19 Pune 10854 9728 12455 14894 11852 14360 20952 18758 14109 15979 17579 25676 187196
11022 Radha Krushna group through Vidya Belambe 19 Pune 931 1053 1167 1035 1232 1782 2589 12340 1708 2535 2433 6221 35026
11023 Purushottam Group through Sandhya Shende 19 Pune 1300 3489 1578 1120 1251 1310 1796 1900 1474 1398 1453 1495 19564
11024 Nrusinh Group through Vidya Belambe 19 Pune 6196 3517 4980 4036 4926 5820 6577 8490 8601 7169 8110 9229 77651
11025 Shrikrushna Group through Alka Yuvaraj Patil, Shiradwad 19 Shiradwad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11027 Shantanu Vishwajit Nangare 21 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11029 Seema Shivaji Jirage 60 Kolhapur 0 118 62 60 62 108 311 0 0 0 0 0 721
11031 Geeta Sanjay Malkar 44 Kolhapur 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
11042 Sakshi Sanjay Deshpande 18 Malsiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11043 Anisha Abhay Umbrajkar 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11046 Kalpana Santosh Hattikote 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11048 Ranjana Kunkalikar 65 Borivali 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
11051 Sunita Uday Pande 45 Nanded 50 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
11052 Sunetra Moreshwar Puranik 64 Kolhapur 0 118 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
11053 Uma Nagesh Dandekar 56 Kolhapur 62 56 62 60 62 60 0 0 0 200 126 0 688
11054 Bhaskar Sitarampant Shendurwadkar 64 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11055 Hema Bhat 62 Pune 0 56 62 43 65 63 65 0 0 55 55 0 464
11056 Vanita Anil Manathkar 51 Nanded 62 56 62 30 62 60 62 0 0 0 0 0 394
11061 Mrs Mangal Bhome 71 Mumbai 62 56 62 62 62 60 62 62 60 62 60 0 670
11062 Mrs. Sunita Pradeep Kulkarni 58 Pune 62 56 62 62 62 62 65 62 60 62 60 0 675
11067 Nanda Tonapi 57 Pune 16 55 60 64 69 65 62 62 60 38 46 0 597
11068 Mrs Kalpita Kamalakar Satghare 60 Borivali, Mumbai 11 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
11069 Mrs Prerana Kashinath Navaghare 51 Dahanu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11070 SHRI.NARAYAN SAMUDAYIK PATHAN MANDAL C/o PRADIP S. KULKARNII 0 BORIVLI (WEST), MUMBAI 24 161 200 267 421 355 721 606 335 0 725 335 4150
11072 Bharti Girish Pujari 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11074 Alka Ramesh Aradhya 0 Ambajogai 62 75 120 108 164 148 115 100 144 108 128 124 1396
11075 Deepa Pradip Tikekar 56 Dombivli 100 190 200 200 217 210 217 217 217 200 200 217 2385
11076 Alka shrikrishna bhawathankar 58 Beed 60 56 62 60 65 60 0 0 0 70 60 71 564
11077 Alka Sunil Kulkarni 51 Nashik 0 50 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
11078 Vilas Payal 61 Nagpur 61 56 62 60 62 60 62 62 60 62 62 60 729
11079 Vaishali Rewatkar 44 Nagpur 0 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
11086 Pratibha Tiple 47 Nagpur 20 56 56 47 54 56 62 62 55 61 62 62 653
11087 Jyoti Shriwaskar 59 Nagpur 7 12 15 15 0 12 4 0 0 0 0 0 65
11091 Prabhakar Rajedhar 64 Nagpur 12 56 62 60 62 60 62 62 60 60 62 57 675
11093 Sharada Phadke 54 Kalyan 95 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265
11096 Sudha Shetty 60 Palghar 30 56 62 90 65 108 108 90 82 80 85 90 946
11097 Asha Vasant Varade 63 Palghar 0 46 62 0 28 42 29 20 29 33 38 31 358
11098 Bhaskar Palekar 66 Palghar 0 0 0 0 60 60 56 0 0 26 20 22 244
11099 Gajendra Prabhakar Satvik 60 Palghar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11100 Sharada Kamlakar Chaudhari 58 Palghar 0 0 0 0 0 0 0 44 0 28 22 32 126
11101 Asha Koli 44 Palghar 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
11102 Vaishali Sudhir Gavade 46 Palghar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11103 Satish Savaji 50 Palghar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11104 Rajendra Acharya 66 Boisar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11105 Prakash Joshi 66 Palghar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11106 Vaishali vinod khadakkar 72 Aurangabad 62 68 154 172 179 239 495 372 300 310 300 310 2961
11107 Anurag Kamble 56 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11111 Sangita Milind Shete 48 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11112 Anuradha Chandrashekhaar Sathe 64 Nashik 62 56 50 70 62 60 62 60 60 90 90 90 812
11115 Shobha Subhash Patil 64 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11117 Smita Kulkarni 56 Miraj 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
11118 Dilip Jayawant Jamdaar 64 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11119 Mangaladevi Mahadev Gaikwad 63 Sangli 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
11120 Saraswati Suresh Babar 60 Sangali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11125 Shilpa Borkar 70 Kolhapur 60 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153
11126 Shrikant Yashawant Powar 42 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11127 Shital Kishore Shirsat 69 Kolhapur 42 56 62 60 62 60 62 0 0 0 0 0 404
11129 Nimisha Athalye 50 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11135 Sapana Savaji 45 Palghar 0 44 64 42 0 12 54 48 55 40 53 61 473
11136 Sangeeta Shailesh Sanas 45 Palghar 0 0 43 106 0 52 52 43 47 45 52 25 465
11137 Shraddha hingmire 39 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11138 Ashwini Utpat 64 Pandharpur 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
11139 Sarita Kodakani 68 Mumbai 0 56 62 60 62 60 62 0 0 62 60 62 546
11141 Veena Shripad Joshi 62 Pune 62 56 52 56 40 40 56 0 0 0 0 25 387
11148 Sumedha Sanjay Mehendale 60 Wai 62 59 62 113 155 455 155 0 0 0 0 155 1216
11149 Sanjay Narhar Mehendale 65 Wai 127 140 186 187 222 189 155 0 0 0 0 155 1361
11150 Vimal Shyam Rajandekar 72 Akola 62 56 62 90 93 0 0 0 0 0 0 0 363
11151 Shyam Rajandekar 74 Akola 0 118 62 90 93 0 0 0 0 0 0 0 363
11153 Vibhavari Bhalchandra Kale 63 Nashik 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
11154 Rekha Vishwas Khambete 59 Aurangabad 40 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 708
11155 Mahadev Manekar 76 Nagpur 0 76 91 88 92 101 124 140 120 124 124 120 1200
11156 Mrs.Vimal Mawale 51 Nagpur 0 44 55 60 62 60 62 62 60 62 62 60 649
11158 Ashokrao Mawale 54 Nagpur 0 44 15 60 62 60 62 62 60 62 62 60 609
11159 Mrs. Rashmi Rajendra Sakalkale 44 Pune 30 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
11164 SauPadma Deshpande 54 Nagpur 0 64 35 51 31 30 32 31 18 25 20 2 339
11165 Dr.Jayashri Shinde 55 Nagpur 0 33 23 21 18 0 0 13 0 23 25 27 183
11167 Varsha Bhagwan Kale 36 Barshi 62 56 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148
11168 Supriya Bhushan Kale 26 Barshi 62 56 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145
11170 Mugdha Waghmare 52 Jalna 30 36 60 32 0 0 0 0 0 0 0 0 158
11173 Mrs Sunanda Prakash Chitrav 59 Nagpur 0 25 86 60 62 60 61 64 60 63 62 62 665
11174 Shri Nilakantha Sadashiv Jodh 76 Nagpur 0 25 0 0 0 60 30 31 30 21 25 28 250
11175 Mrs. Kusum Shankarrao Sadhankar 66 Nagpur 0 62 60 60 62 60 63 62 60 62 3 62 616
11176 Jyoti Unde 53 Baramati 62 0 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 184
11177 neeta herekar 70 pune 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
11178 Madhura Mandar Khare 61 Nashik 62 56 62 108 120 108 125 0 108 81 78 118 1026
11179 Rekha Joshi 56 Thane 25 71 93 60 62 55 55 0 0 93 50 0 564
11184 Ganesh Vasant Patil 45 Faizpur 62 56 62 60 0 0 60 62 60 62 60 62 606
11190 Mrs. Suvarna Vyn. Joshi 60 Pune 25 20 15 0 38 44 0 0 0 0 0 0 142
11192 Mrs. Supriya Barhanpure 54 Nagpur 30 56 62 50 30 52 40 26 10 22 22 31 431
11195 Mrs suman and mrs mrunal 75 Pune 124 112 124 90 62 90 93 0 0 93 90 0 878
11197 Hema Heramb Pathak 44 Chinchwad 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
11199 Heramb Moreshwar Pathak 48 Chinchwad 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60
11200 Ramesh Chintaman Asule 71 Mumbai 31 28 31 30 31 28 0 0 0 0 0 0 179
11201 Vaishali Yashawant Joshi 70 Dombivli (East) 62 56 62 60 60 60 62 62 60 62 60 62 728
11202 Sarojben M Chhaya 79 Ahmedabad Gujrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11204 Hemant Khobrekar 49 Goa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11208 Mrs. Charumati Patil 59 Ahmadnagar 62 56 70 90 50 90 77 62 60 30 150 62 859
11209 Lila Pradeepacharya Kodchirkar 40 Deglur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11210 Sakshi Rajaram Bothe 17 Ahmednagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11211 BHADANE TAI 50 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11212 Urmila Vasantrao Mirge 62 Pune 127 28 31 30 31 30 40 0 0 0 0 0 317
11213 Nirmala Arvind Kale 63 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11216 Aruna Kulkarni 66 Belgaon 0 155 236 339 135 336 342 352 241 241 303 380 3060
11217 Anil Kothmire 0 Mumbai 93 112 93 120 124 90 124 93 120 124 32 50 1175
11218 Manik Walunj 56 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11220 Prasad Ramakant Gaikawad 40 Alibag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11224 Sangita Vinayak Jaybhaye 38 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 173
11225 Mandar Kawale 32 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11230 Sandeep Balkrushna Kulkarni 43 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11231 Manjiri Govindrao Kulkarni 56 Udgir 87 48 124 0 56 68 124 124 0 0 144 124 899
11232 Rajendra P Paropkari 51 MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11234 Ganesh Joshi 0 Newasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11237 Supriya Ramesh Kulkarni 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11238 B W Dhamangaonkar 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11239 Rohini Chandrakant Potdar 62 Pune 62 56 62 135 108 145 108 62 61 62 105 155 1121
11241 Ashok Kulkarni 0 Nashik 31 28 31 30 31 30 31 31 29 30 31 46 379
11243 Satish Babasaheb Nale 26 Karmala 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 360
11244 Priya Dusane 43 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11245 Jyotsna Ranade 47 Pune 0 98 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 710
11249 Leena H Khade 0 Alibag 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 120
11250 Anagha Phabba 41 Bidar Karnataka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11252 Rajdulari Sharma 67 Nasik 60 60 60 60 62 60 62 62 60 62 60 115 783
11253 Jaya junawane 45 Aundh pune 0 0 10 0 0 20 32 0 0 0 0 0 62
11256 Devyani Gandhi 65 Nasik 62 56 62 60 0 60 0 0 0 62 0 0 362
11257 Prathamesh Mangalvedhe 22 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11258 Meena Kulkarni 63 Aurangabad 82 78 107 90 213 204 264 414 414 258 160 583 2867
11260 Pravin Narayanrao Deo 55 Aurangabad 0 0 22 30 52 52 51 50 50 50 21 0 378
11261 Anagha Bhide 69 Pune 55 28 62 60 62 60 62 0 0 662 0 0 1051
11266 Somnath Shashikant Wale 40 Pune 60 56 0 62 60 60 60 60 60 60 60 62 660
11267 Nirmalabai Deshmukh 0 Nanded 58 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
11268 Vidya Vinod Deshmukh 45 Nanded 62 28 31 30 30 60 62 62 60 62 0 0 487
11269 Santosh Ramchandra Tambe 45 Wagholi, Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11271 Kishor Deshpande 47 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11272 GAURI SHRIKANT SONAWANE 0 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11273 Manisha Bhosale 43 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11275 Sunanda abhyankar 78 Pune 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 60 62 608
11276 Susham Kulkarni 45 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11277 Rushikesh S Shinde 25 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11278 Ranjana Satish Kelkar 67 Vile Parle, Mumbai 65 52 64 108 108 62 108 108 110 62 62 62 971
11282 Vipula Kulkarni Bakshi 28 Mumbai 26 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 104
11285 Mahesh Sondkar 0 Nerul 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 120
11286 MrsMeena Ramdas Rane 60 Dombivali east 0 118 65 142 108 121 151 151 108 108 108 155 1335
11287 Kokila Shah 63 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11289 Ravi B. Kadam 0 Panvel - Navi mubai 30 30 30 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
11290 Sangeeta Rokade 43 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11292 Nandkishore Kulkarni 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11296 Meena Tusar Golvelkar 58 Ahmedabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11297 Nithya Shrinivasan 39 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11299 Nalini Amar Pathak 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11300 Padma Subhshchandra Shah 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11303 Devyani Arun Jadhav 50 Satara 62 58 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182
11304 Minakshi Anil Kadu 43 Roha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11309 Sou Ashwini Ashok kulkarni 65 Dhayari Pune 25 20 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
11313 Vipul Saha 40 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11314 Vasant G. Kulkarni 68 Dombivli 62 58 62 65 56 60 60 62 60 62 60 62 729
11315 Vaishali Mahajan 63 Dombivali east 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 62 62 732
11316 Mrs. Kalpana Madhav Sane 60 Kalyan 73 79 196 283 299 234 160 226 160 145 220 191 2266
11317 Shashidhar Kelkar 83 Panvel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11319 Shubha Aravind Patil 60 Dombivali 18 28 25 15 25 60 58 60 60 58 0 0 407
11322 Vidya Valimbe 52 Solapur 0 0 30 30 20 30 30 31 30 30 30 31 292
11323 Anil Deshpande 60 Mohol 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 62 62 732
11324 Mohini Deshpande 57 Mohol 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
11326 Pragnya Deshpande 62 Mohol 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
11327 Vijay Panse 73 Pangav Barshi 62 56 62 60 62 30 31 31 30 31 30 30 515
11329 Alaknanda Kulkarni 60 Mohol 62 28 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 702
11330 Balkrishna Mahadev Karambelkar 64 Dadar MUMBAI 62 56 62 60 60 60 62 0 0 62 120 120 724
11331 Janhavi Balkrishna Karambelkar 59 Dadar - Mumbai 62 56 62 60 60 60 62 62 60 62 120 120 846
11333 Aruna Kawre 56 Nagpur 0 130 120 0 62 60 60 0 0 75 149 131 787
11334 Sucheta Modak 59 Gurgaon 0 56 0 120 40 96 118 0 0 41 112 75 658
11337 Urmila Deshpande 73 Nagpur 150 150 183 0 272 272 336 0 0 60 60 60 1543
11341 Anirudh Sridhar Nagar Group c/o Swati Kakade 2 Chinchwad, Pune 250 1980 1630 1532 1650 1710 2700 2180 4025 4792 1640 1650 25739
11342 Shri Mangalamurthy Morya Mandal - Priya Jog 0 Chinchwad Pune 330 1286 1098 1604 1554 2700 2720 2285 4045 4072 3449 5536 30679
11343 Kinda Mahajan 61 Pune 16 58 58 62 0 0 0 0 0 0 0 0 194
11344 C B Mahajan 63 Pune 16 58 60 62 60 0 0 0 0 0 0 0 256
11352 Sanjvini Tarabai Andhare 32 Barshi 62 56 62 40 0 0 0 0 0 0 0 0 220
11353 Manju Nandabai Andhare 34 Barshi 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
11354 Mahadevi Korse 67 Deonar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 21
11356 Megha Rahul Khivansara 26 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11357 Manjushri Sharad Furde 33 Barshi 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
11358 Bhagyashri V. Damle 71 Thane 52 38 35 30 26 30 0 0 0 0 30 31 272
11359 Vivek Vinayak Kulkarni 39 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11360 Vinayak Gopal Kulkarni 61 Kolhapur 124 112 124 120 0 0 0 0 0 0 0 0 480
11362 Shri Abhimanyu Hivanj 70 Nagpur 10 40 44 40 0 0 0 0 0 0 0 0 134
11363 Mrs Kanta Ramesh Pandey 60 Nagpur 0 66 62 60 62 60 62 62 62 0 0 0 496
11366 Say Neeta Sheshrao Dhone 50 Nagpur 0 64 62 60 31 5 62 62 60 60 62 60 588
11368 Say Vandana Ajay Kasturkar 43 Nagpur 0 28 15 35 0 0 0 0 0 5 0 0 83
11369 Mrs Madhavi Ramesh Girdkar 59 Nagpur 0 56 62 83 112 60 62 62 44 60 62 50 713
11370 Mrs Girja Babulalaji Junghre 68 Nagpur 0 71 62 60 62 0 122 62 60 62 62 60 683
11372 Sh Uttam Lataruji Kharabe 66 Nagpur 0 70 0 122 62 60 62 62 35 50 43 53 619
11379 Mrs Sunvanti Prashant Ursekar 56 Thane 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
11382 Surekha Sunil Nikam 56 Pune 62 56 62 60 62 60 73 60 62 62 60 62 741
11388 Hemangi Wagh 61 Pune 0 0 180 40 62 60 62 62 60 62 60 62 710
11389 Smita Sanjay Kulkarni 59 Sangli 62 62 62 62 62 31 62 0 0 0 0 0 403
11391 Padmaja Vinayak Namdas 56 Pune 62 56 62 60 62 60 0 62 60 62 60 85 691
11392 Priti Mohan Phadke 40 Wai 25 20 15 20 20 25 20 20 0 0 0 30 195
11394 Pushpalata Rangrao Mane 74 Ashta 62 56 62 90 140 135 150 62 120 120 120 101 1218
11395 Rajni Sivaji Kulkarni 0 Latur 31 28 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 120
11396 Jayashree Govind Yardi 63 Nasik 0 118 62 150 170 40 50 62 60 62 60 0 834
11399 ABHILABH M WAMORKAR 30 THANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11400 Sujata Jayant Deshpande 65 Sangli 62 56 62 60 50 56 62 62 56 62 60 62 710
11406 Chetan Chaudhari 0 Surat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11407 Sudhakar M Arnalkar 72 Baroda Gujarat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11408 Kishore Lele 81 Vadodara 0 0 0 0 40 185 205 260 275 250 197 160 1572
11410 Amey Shelar 24 Peth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11411 Manjusha Laxmikant Joshi 38 Dharmpuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11412 Atish Chintawar 23 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11415 Deepak M Deshpande 0 Latur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11416 Swati Sanjay Kulkarni 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11417 Uma Suhas Joshi 50 Chiplun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11420 Vaishali Pardeshi 40 Market yard- Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11421 Nareshsinh hanje 0 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11423 Ajay Golelgaonkar 43 Latur 93 84 93 90 0 0 0 0 0 0 0 0 360
11425 Chetan Parab 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11426 Shalini Vinod Gawande 57 Digras 31 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
11428 Sanjay P Kulkarni 50 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11430 Yogesh Patil 72 Beed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11431 Kamal Kulkarni 76 Pune 0 0 0 0 121 151 0 54 0 0 0 62 388
11433 Shri Manohar Rao Gosewade 78 Nagpur 0 25 31 30 31 30 31 31 30 31 31 30 331
11435 Pravin Mendhi 51 0 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11437 Sujata Sudhir Deshpande 53 Aurangabad 120 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 480
11439 Suvarna Raosaheb Bachkar 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11441 Mamta Ashokrao Shendre 53 Latur 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 120
11443 Jayashree Korade 64 Nasik 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 120
11444 Saroj Dabhole 67 Karad 62 56 5 5 45 0 0 0 0 0 0 0 173
11445 Kalpana Dagloorkar 42 Latur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11447 Padmaja Shrikant Deshpande 53 Jalgaon 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124
11448 Manisha Ghugal 39 Chandrapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11449 Shubhangi Vidyadhar Pujari 60 Phaltan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11450 Vinay Mahurkar 0 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11451 Madhavi Moreshwar Upasani 67 Sangamner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11452 Anjani Sanjay Mane 42 Ashta, Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11453 Dayaswarup Mulay 38 Wai 0 42 46 0 0 0 108 25 0 0 0 22 243
11455 Vidhay LaxmanRaj Pawar 56 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11456 Abhilasha Anil Rajendra 46 Beed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11457 Sangita Joshi 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11462 Dattatray Vasudeo Joshi 55 Dombivali 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 120
11464 Sarasvati Madhukar Jagtap 69 Pune 62 56 62 60 62 60 62 0 0 0 0 0 424
11466 Savita shaym dharma 0 pusad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11468 Pratibha Padghan 40 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11469 Arati Joshi 61 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11471 Savita Santosh Kulkarni 49 Barshi 31 28 28 0 0 0 0 0 40 0 0 0 127
11473 Seema Karande 38 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11474 Sushma Sudhakar Ashtekar 0 Kolhapur 68 56 62 60 62 0 62 62 60 62 0 0 554
11476 Mrs Rashmi Joshi 40 Pune 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
11478 Prabha Madiwale 0 Pune 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 300
11479 Mrs. Shilpa nitin Dasalkar 38 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11482 Sheetal Amod Hukeri 31 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11483 ujwala gopal deshmukh 63 Beed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11485 Sulochana Kurhade 42 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11486 Alka Shelake 45 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11508 Sandhya Borase 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11509 Jitendra Shriram Rajeghatage 45 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11519 Karuna Mahajan 64 Soapur 31 56 62 60 62 0 73 108 60 62 60 82 716
11520 Nanda Deshpande 66 Mohol 62 28 62 60 62 30 31 31 30 31 30 31 488
11532 Savita Venkatesh 42 Tumkuru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11548 Mrs. Shobha Abhimanyu Hivanj 65 Nagpur 0 40 62 50 32 30 61 62 60 62 62 60 581
11549 NAYAN TRIVEDI 60 MUMBAI 65 62 66 99 100 116 78 189 157 192 150 155 1429
11550 Shobha Arun Mahajan 0 Ashta 62 60 62 62 60 60 60 60 60 60 0 0 606
11551 Swati Pankaj Gholap 30 Pathare, Ahmednagar 0 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
11553 Pradnya Pramod Deshmukh 57 Latur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11554 Tanuja Shripadrao Bhagyavant 42 Bhoom 62 60 46 32 43 0 0 0 0 0 0 0 243
11555 Sadhana Dhananjay Joshi 61 Pune 0 73 62 60 62 60 74 62 80 80 51 129 793
11556 Chitra Jayraj Chutke 65 Pune 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108
11557 Shanta Rao 66 Pune 0 108 24 60 64 60 60 0 0 0 0 0 376
11558 Anjali Satish Kumathekar 0 Latur 62 56 62 0 62 0 62 0 0 0 0 0 304
11559 Seema Dandare 46 N. A. 62 45 50 55 0 0 0 0 0 0 0 0 212
11560 Pramila Subhash Khandagale 66 Pune 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
11564 Narayan Bhajani Mandal, Hyderabad, c/o Padmaja Kulkarni 0 Hyderabad 48 127 196 199 92 76 0 0 0 0 0 1234 1972
11565 Nirmala Balasekar 70 Thane 0 56 0 60 62 60 66 0 0 93 90 93 580
11566 Shrikala Hattangadi 62 Mumbai 0 56 0 60 62 60 0 0 0 0 0 0 238
11567 Vibha Deshpande 58 Mumbai 0 25 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 81
11568 Chandrakala 48 Hyderabad 43 83 40 80 42 59 0 0 0 0 0 0 347
11569 Vinaya Kishor Jalgaonkar 0 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11570 Usha Chavan 0 Pune 62 60 62 60 62 0 62 62 60 62 60 62 674
11571 Sujata Rahul Kulkarni 0 Sangli 56 28 86 64 28 0 0 0 0 0 0 0 262
11572 Rekha Mahohar Bhat 70 Nashik 0 56 62 60 62 122 62 62 60 62 60 75 743
11574 Vedita Vishnusahasranam C/o Vijaya Burase 0 Pune 127 1158 847 813 845 932 710 764 932 643 932 739 9442
11575 Anuradha Arvind Kotibhaskar 67 Sangli 92 80 10 95 110 0 111 0 0 78 0 427 1003
11576 Mrunal Prabhakar Patil 63 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11577 Mohini Hatkanagale 49 Ahmadnagar 0 56 30 60 62 0 0 0 0 0 0 0 208
11578 Nalini Gandhe 70 Ahmadnagar 0 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 606
11579 Manisha Manurkar 44 Ahmadnagar 0 56 0 60 62 60 0 0 0 0 0 0 238
11580 Pragya Agarkar 52 Ahmadnagar 0 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 606
11581 Jayashree Praveen Kulkarni 50 Ahmadnagar 0 56 48 60 62 0 62 62 60 62 60 0 532
11582 Ujwala Vasant Kalantri 62 Nashik 67 60 60 60 60 60 50 0 0 0 0 0 417
11583 Pushpalata Prabhakar Rajurkar 65 Pune 1 68 70 69 95 90 123 96 102 105 105 0 924
11584 Ravidatta Pandurang Pendse 67 Pune 68 60 101 62 76 99 62 108 108 201 102 57 1104
11586 Swati Ravidatta Pendse 63 Pune 81 62 104 72 76 75 126 108 164 222 105 65 1260
11589 Anuradha Tonape 72 Karad 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
11590 MANOHAR POHANERKAR 68 AURANGABAD 62 55 63 62 62 64 82 0 0 0 0 0 450
11591 Ramesh Gopal Joshi 71 Dombivali 60 56 62 60 0 62 62 0 0 0 0 0 362
11592 PRATIBHA PATIL 0 SOLAPUR 62 19 62 60 62 60 55 55 50 50 60 60 655
11594 MRS MINU KSHIRSAGAR 61 NAGPUR 24 67 81 83 108 108 108 116 82 129 110 88 1104
11595 Sunita Suhas Kulkarni 52 Ahmadnagar 0 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 240
11596 Aparna Somdutt Kulkarni 49 Ahmadnagar 0 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 606
11597 Somdutt Kulkarni 52 Ahmadnagar 0 28 31 60 62 60 30 62 60 62 60 0 515
11600 Achala Kulkarni 52 Ahmadnagar 0 112 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 662
11601 Kalpana chandrakant ladkat 63 Pune 0 56 124 327 187 190 187 148 39 69 54 218 1599
11603 Vasundhara Moreshwar Patwardhan 62 Ratnagiri 62 56 60 62 62 60 0 0 50 60 50 0 522
11604 Shital Sunil Chaudhari 42 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11605 Shobhana Bedadoor 62 Pune 62 56 62 60 62 60 62 60 0 62 0 62 608
11606 Sarojani Dattatray Kulkarni 80 Kolhapur 8 54 58 54 31 30 31 31 30 31 31 30 419
11607 Anuradha Nandkumar Pendurkar 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11608 Manjiri Shirish Devadikar 49 Bhoom 0 0 62 60 0 0 0 0 0 0 0 60 182
11609 Chitra Prabhakar Watwe 63 Borivali 62 56 62 62 62 60 0 62 60 0 0 62 548
11610 Vrushali Vaibhav Deshpande 52 Bhoom 0 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
11611 Shraddha Prafulla Patil 40 Dombivli 60 50 48 30 0 80 20 0 0 26 0 30 344
11613 Kishori Kshrisagar 62 Chandrapur 60 95 160 195 246 173 250 382 330 305 295 363 2854
11614 Sou. Shubhada Gopal Vyas 61 Osmanabad 64 64 68 115 108 108 0 108 103 93 108 108 1047
11619 GeetaVarg SaritaVaibhav 70 Pune 631 650 708 643 708 669 695 652 504 694 588 0 7142
11620 Savita Narhari Joshi 64 Pune 0 56 64 61 62 60 64 0 0 64 0 0 431
11621 Meera Satish Kale 65 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11627 Manjusha Sanjay Mulaye 53 Ahmadnagar 0 86 0 184 0 120 124 0 0 124 120 0 758
11629 SHRIRAM MANDAL C/o. MRS. NISHA CHITNIS 0 NASIK ROAD 47 0 90 211 211 359 453 602 390 307 0 717 3387
11635 Shobha Dahevilkar 62 Nashik 62 56 62 60 62 62 0 62 60 60 62 62 670
11636 Sunita Joshi 52 Nashik 62 32 86 0 62 62 0 62 60 0 0 0 426
11637 Surekha Joshi 56 Nashik 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
11638 Pushpa Anaspure 65 Ahmadnagar 84 84 101 120 120 120 125 120 120 120 120 125 1359
11639 Sonali Joshi 42 Nashik 0 15 16 17 12 0 0 0 0 0 0 0 60
11640 Madhavi Vaishampayan 66 Pune 0 66 62 60 65 61 62 0 0 62 67 73 578
11641 Varsha Shrinand Chaudhari 63 Pune 124 120 128 124 124 124 0 0 0 0 0 0 744
11642 Vasundhara Ramendra Joshi 70 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11643 Meera Prabhakar Jog 0 Sangli 62 56 62 84 75 50 0 0 0 0 60 62 511
11644 Meena Kulkarni 65 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11645 Rajashri Gajanan Pise 0 Shirpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11646 Nirmala Dravid 72 Goa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11647 Minakshi kasat 54 Nashik 32 52 62 0 62 0 0 0 0 0 0 0 208
11648 Aruna mantri 58 Pandharpur 60 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116
11649 Sau. Sayli Vishwas Ravrane 48 Deonar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
11650 Rakhi Bihani 48 Ahmednagar 60 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 365 603
11654 Shobha Paranjape 41 Jamkhandi 15 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
11655 Jyoti Jayant Kulkarni 58 Pune 62 58 57 0 0 0 73 0 0 0 0 0 250
11656 Tarabai Kasat 78 Nashik 62 56 0 0 0 0 62 62 60 62 0 0 364
11657 Sarla Bhattad 57 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11659 Varsha Athalye 72 Dadar 62 56 62 60 62 60 20 0 0 0 0 0 382
11662 Hemangi Deshpande 60 Pune 62 56 62 62 60 62 0 0 0 0 0 0 364
11664 Mrs Alka Hari Jog 65 Nashik 22 112 124 0 120 0 0 0 0 0 0 0 378
11665 Rajani Ashok Pathak 64 Jalgaon 62 56 62 151 108 101 0 91 0 62 61 62 816
11668 Vinaya Phatak 64 Ratnagiri 62 81 95 100 100 110 110 0 0 200 0 0 858
11669 Suchita Girish Bandewar 52 Barshi 60 35 60 65 45 0 31 0 0 0 55 70 421
11671 Jayashri Dasrao Jevalikar 65 Osmanabad 65 76 62 60 62 0 0 62 62 60 60 62 631
11673 Aruna Udhav Rao 60 Osmanabad 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
11674 Puebla Divekar 69 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11676 Anuradha Shyam Paithankar 43 Parabhani 0 140 123 112 40 50 0 0 0 0 0 0 465
11677 Mrs Ananya Sharan Acharya 37 SIRSI 0 51 28 28 30 0 0 0 0 0 0 0 137
11679 Mrs. Sunita Vinayak Nayak 59 SIRSI 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 120
11681 Sau. Sucheta Suresh Shinde 72 Deonar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
11688 Mrs. Mira Rajendra Dixit 52 Chinchwad, Pune 24 60 60 13 31 100 108 40 40 30 30 0 536
11691 ROHINI KULKARNI 23 SANGLI 54 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
11694 Kishor Baburao Kulkarni 60 Latur 62 56 62 60 62 60 62 54 60 64 0 70 672
11696 Raghini Digambar Joshi 58 BEED 175 133 63 145 188 150 0 0 0 0 0 0 854
11698 Nalini Vishnu sambhare 65 Pune 62 56 66 60 62 60 73 60 62 62 60 62 745
11701 Pranita Somnath sonnekar 40 Parbhani 55 65 75 128 108 108 184 190 193 222 187 218 1733
11711 Anuja Atul Bhopale 52 Pune 62 56 60 62 62 60 62 0 0 62 60 68 614
11717 Anjali Jagdish Kulkarni 50 Pune 62 41 28 48 72 60 98 76 48 57 0 0 590
11719 Puebla Lata Tamhankar 78 Pune 6 0 67 7 5 0 0 0 0 0 0 0 85
11721 Manjiri Mandar Natekar 37 Pune 50 41 45 43 32 42 62 0 0 0 0 53 368
11722 Gauri Purohit 65 Pune 40 56 62 60 62 60 0 62 0 64 63 0 529
11723 PadmavatiVivek Talekar 52 Pune 50 38 60 60 60 10 37 0 15 0 43 50 423
11725 Dr. Neena Gujarati 50 Pune 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
11729 Shraddha Chintamani Sangrolkar 72 Pune 62 56 62 60 62 60 41 0 0 62 60 62 587
11730 Saraswati Devanand Chilwant 51 Solapur 62 56 62 60 60 60 62 62 60 62 60 62 728
11732 Aparna Ashish Barve 46 Pune 46 54 55 64 62 60 90 0 0 0 62 60 553
11734 Suchitra Tadsare 63 Thane 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
11736 Suman Sakhare 76 Miraj 0 56 62 60 62 60 62 0 0 62 60 0 484
11738 Usha Kulkarni 68 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11740 Anasuya Shrikrushna Kulkarni 65 Pune 62 75 92 168 200 150 146 0 0 113 106 133 1245
11741 Manjusha Shivkumar Ghan 47 Nanded 60 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111
11742 Meenatai Jujare 73 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 60 62 184
11743 Dr. Vinita Vijay Taware 57 Maharashtra 124 112 133 125 176 211 252 235 205 231 166 224 2194
11745 Vidya Anil Kulkarni 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11746 Mrs Alka Anil Tare 0 thane 62 56 62 0 62 60 25 122 60 62 62 60 693
11749 Mrs. Lakshmi Bharat Maslekar 62 Maharashtra 62 56 62 60 62 60 62 0 0 0 0 62 486
11751 dnyanadev bhajan mandal vaishali joshi 0 Mulund 127 1090 895 1527 2935 0 2935 2283 1930 2359 1926 1974 19981
11753 Anita Kamtikar 48 Nanded 0 280 90 90 90 90 60 62 60 0 0 62 884
11754 Latha Lather 55 Nanded 60 60 60 60 60 60 60 62 60 0 0 0 542
11755 Shubhangi Dnyaneshwar Shirshikar 53 Pandharpur 9 15 30 60 62 60 60 0 0 0 0 60 356
11758 Snehal Sanjay Chandratre 53 Nashik 0 57 62 60 60 58 62 0 0 26 60 0 445
11759 Malti Pangovkar 55 Nanded 60 60 62 62 60 60 60 62 60 0 0 62 608
11760 Arati Neeraj Jakatdar 50 Nashik 0 55 61 57 62 50 46 0 0 54 60 62 507
11761 Varsha Chodhri 59 Nanded 0 180 90 90 90 60 60 62 60 0 0 62 754
11762 Ranani Prakash Bhandarkavathekar 71 Pandharpur 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
11763 Sushma Vishtupurikar 55 Nanded 0 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 178
11764 Sunanda Gopal Aradhye 74 Pandharpur 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 178
11765 Asha Vaman Kulkarni 63 Pandharpur 62 56 62 60 62 60 0 62 0 60 0 0 484
11767 Mohan Moreshwar Deshpande 67 Pandharpur 31 28 31 30 31 0 0 0 0 0 0 0 151
11768 Chandarakant Raghunath Mokashi 74 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11769 Madhuri Sachin Kulkarni 40 Pandharpur 62 56 62 60 62 60 62 0 0 60 60 62 606
11770 Nanda Arvind Deshpande 73 Pandharpur 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124
11771 Mrs Neela jaywant Diwadkar 68 thane 0 60 65 70 62 60 65 0 0 70 60 50 562
11772 Pramila Shukla 75 Nashik 93 56 62 60 60 0 0 0 0 0 0 0 331
11774 Mrs Sunanda Balkrishna Joshi 75 Thane west 0 58 70 80 70 78 108 108 108 105 70 75 930
11776 Mrs Aruna P Kale 67 Thane west 30 56 60 60 62 60 60 0 0 0 0 0 388
11777 Jayashri Vikas Mohrir 55 Aurangabad 62 56 62 60 120 0 60 0 0 0 80 62 562
11778 Meenakshi Murlidhar Avchat 62 Pune 62 56 62 60 62 60 108 93 86 91 85 69 894
11779 Sangeeta Dnyaneshwar Ramdasi 69 Pandharpur 70 56 62 60 62 60 62 0 0 62 60 62 616
11780 Sunanda Patil 53 Jalgaon 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184
11781 Pratibha Ramesh Vangikar 60 Pandharpur 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
11782 Namrata Deshpande 0 Dombivali 62 56 372 360 372 360 360 360 375 360 360 12 3409
11784 Vinodini Vilas Vangikar 65 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11785 Surekha Ravindra Choudhary 58 Jalgaon 62 56 62 120 124 120 0 120 0 124 0 0 788
11787 Padmaja Vyankatesh Kulkarni 63 Dombivli 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
11788 Lakshmi Balasaheb Badave 63 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11789 Sudha Shriram Manjul 76 Pandharpur 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
11790 Shobha Arun Wadekar 65 Pandharpur 75 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195
11791 Arun Shankar Wadekar 72 Pandharpur 75 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195
11792 Prashant Pandurang Wadekar 42 Pandharpur 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
11793 Suman Ashok Purandare 60 Pandharpur 22 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
11794 Jyoti Shamkant Supekar 60 Pandharpur 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
11795 Suman Ashok Inamdar 60 Pandharpur 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
11796 Pratibha Prakash Nikate 69 Pandharpur 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 0 0 486
11797 Pratibha Lakshman Dingare 61 Pandharpur 64 58 0 0 0 0 315 64 62 64 64 64 755
11798 Lakshman Haribhau Dingare 64 Pandharpur 62 56 0 0 0 0 300 62 60 62 60 62 724
11799 Sampada Rajesh Kusurkar 39 Pandharpur 62 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
11800 Savita Santosh Utpat 45 Pandharpur 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
11801 Vaishali Kulkarni 0 Maharashtra 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
11803 Mrs Yojana Ramchandra Nazarkar 62 Chinchwad, Pune 62 84 124 120 150 0 155 165 165 165 165 0 1355
11805 Jayashri Anil Koleshwar 60 Jalna 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 60 62 608
11806 Mrs Yojana Ramchandra Nazarkar 62 Chinchwad, Pune 62 56 62 60 60 0 62 62 60 62 60 0 606
11808 Malati Pandharinath Shinde 54 Dombivli 55 30 32 45 32 40 31 31 42 35 35 45 453
11809 Vrunda Godase 62 Dombivli 40 35 31 30 31 35 35 35 32 35 35 35 409
11810 Manju Sanjeev Beur 47 Pandharpur 0 45 30 0 0 54 0 0 0 0 28 47 204
11811 Jayashri Somnath Dhongade 53 Pandharpur 18 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
11812 Gauri Govind Ghate 43 Pandharpur 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11813 Jayashri Nagnath Prayag 65 Pune 36 516 744 720 744 795 858 787 475 568 503 415 7161
11814 Chhaya Kailas Melage 54 Pandharpur 16 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
11815 Mangal Pramod Pathak 70 Pune 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
11816 Hema Pawar 56 Kalyan 62 56 95 150 105 100 135 150 150 150 150 145 1448
11817 Vasundhara Dilip Kotambe 50 Aurangabad 62 56 63 75 40 99 135 114 111 117 122 123 1117
11818 Dilip Sadashivrao Kotambe 59 Aurangabad 59 0 89 81 39 47 85 83 80 44 107 104 818
11819 Jyoti Kasat 62 Pune 62 57 0 62 62 60 0 0 0 62 50 52 467
11820 Amita Ashish Thite 54 Pune 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
11821 Alpana Ashok Golwalkar 67 Pune 62 56 62 60 62 60 62 184 184 184 0 62 1038
11822 Sulabha Shirgaonkar 62 Pune 62 52 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 236
11823 Vidya Ravi Joshi 0 N. A. 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
11825 Mangal Desai 65 Pune 28 44 5 57 0 0 0 0 0 0 0 0 134
11826 Prabhakar Baburao Saravade 66 Beed 66 60 66 60 60 58 30 0 0 30 30 30 490
11829 Radhakrishna Mandir, Kothrud, Pune 0 Kothrud, Pune 50 49 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326
11831 Surabhi Lavekar 56 Aurangabad 62 52 58 0 0 0 0 62 0 0 0 0 234
11833 Suresh D. Shukla 71 Dombivli East 124 112 124 120 124 120 135 124 120 124 120 124 1471
11834 Arun V Abhyankar 62 Mumbai 124 112 60 60 62 80 0 0 0 0 0 0 498
11835 Alka Pramod Ulhe 48 Pune 62 56 62 50 0 0 0 0 0 0 0 0 230
11836 Madhav Yeshwant Nene 57 Muscat 0 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
11839 Vidya Kulkarni 55 Pune, Mumbai 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
11841 Ravindra Ramkrushna Rajadhyaksha 67 Kolhapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
11842 Snehal Tawashi 31 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
11843 Sumantai Kulkarni 68 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
11844 Sunita Jagtap 35 Hyderabad 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
11846 Ajay Suryavanshi 40 Bidar 62 56 62 60 62 0 62 62 60 62 60 62 670
11847 Anjali Pradip Kulkarni 63 Kolhapur 60 45 45 40 28 45 0 0 0 0 0 0 263
11849 Rukmini Kale 60 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
11852 Anita Narayankar - To STOP 50 Solapur 62 56 62 60 62 60 0 31 0 0 0 0 393
11853 Uma Bachute 54 Solapur 62 56 62 60 65 60 62 62 60 62 60 62 733
11854 Radhika Kulkarni 35 solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
11856 Aruna Ukrande - To STOP 35 Solapur 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
11858 Varsha Kulkarni 45 Mumbai 62 56 62 62 62 62 108 135 150 125 200 200 1284
11859 Anjali Jadhav 65 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
11860 Shivprabha Madaki 48 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
11861 Nikhil Kulkarni 39 Dombivli 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
11862 Jayashri Pusgal 50 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
11863 Varsha Mane 40 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
11864 Divya Ashtputre 34 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
11865 Anita Kalyani 50 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
11866 Maya Sutar 50 solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
11867 Bharat Giram - To STOP 55 Solapur 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
11869 Sudhamati Patil 55 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
11872 Samagra Dombivli 39 Dombivli 506 611 1113 1124 742 954 2206 2945 9122 2332 4007 0 25662
11876 Bharati Khatavkar 59 Pune 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
11878 Sharada Narayan Pophale 57 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11881 Uma Chaugule 42 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11882 Shobha Vishwanath Bate 67 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11883 Shubhalaxmi Hemant Kankanwadi 71 Belgavi 62 56 62 0 71 0 0 80 60 65 60 0 516
11884 Saroj Chandak 50 Devargaon 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60
11885 Kavita Santosh Sikchi 44 Lohgaon 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
11886 Sow.Alka Arun Vitkar 66 nashik 65 60 65 120 124 186 0 126 0 130 122 128 1126
11887 Sulbha Phadnis 65 Chinchwad pune 62 28 30 30 31 30 0 62 60 62 0 0 395
11888 Sunanda Padalkar 72 Aurangabad 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 0 0 608
11889 Vimal Bhokare 76 Chinchwad pune 0 83 111 98 42 150 89 93 106 114 0 0 886
11890 Arundhati Kulkarni 73 Chinchwad pune 31 54 62 60 62 60 62 62 60 62 0 0 575
11891 Vidya Prabhune 55 Chinchwad pune 0 28 62 60 62 60 30 30 60 62 0 0 454
11892 Shobha Vasudeo Mahajan 56 Jamner 62 56 62 60 31 60 62 60 45 31 0 0 529
11897 Indranagari Srivishnu Mandal 0 Kothrud, Pune 40 127 162 57 126 413 396 263 244 193 240 0 2261
11904 Shraddha Shri ram Apte 52 Sangli 62 22 62 60 0 0 0 0 0 0 0 221 427
11905 Bhakti Vaibhav Apte 27 Sangli 62 14 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 121
11906 Anjali Atul Puranik 45 Pune 66 59 62 60 62 60 62 0 0 0 0 0 431
11908 Meena Chabndrakant Joshi 64 THANE 0 56 62 60 62 60 62 0 62 60 60 62 606
11909 Yogita Satish Chaudhari 38 Kalyan 101 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207
11910 Sou. Shubhangi Sanjayrao Dhat 37 Ambejogai Dis. Beed 0 28 31 30 31 30 0 0 0 0 0 0 150
11911 Manjul Anuradha 71 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
11912 Sulabhy Govande 58 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
11913 Ransing Prabhatai 72 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
11914 Malati Kulkarni 68 Udgir 69 140 270 360 372 360 372 0 0 275 343 372 2933
11915 Pamurdra Sarang 63 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
11916 Chandrakant Dattatray Joshi 45 PUNE 0 0 31 30 31 30 31 30 30 31 25 66 335
11917 Vijaya Ramesh murde 52 Rasayani 62 56 0 60 62 65 62 62 60 62 60 62 673
11919 Nandini Vishwanath Shete 66 Ahmadnagar 62 60 130 155 155 150 165 0 0 0 0 175 1052
11920 Rajashree Maitrei 51 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
11921 chaitra joshi 40 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11923 kavade Snehal 91 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
11924 Bahulekar Charusheela 60 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
11925 Aruna Anantrao Patil 60 PUNE 62 56 62 108 108 108 62 0 0 108 108 62 844
11926 Ujjwala Vedpathak 53 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
11927 Shalan Vijay Jagtap 63 Pune 19 62 66 56 62 170 108 0 0 0 0 0 543
11928 Saroj Shende 62 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
11931 Vijay Khatavkar 75 Pune 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 60 62 484
11932 Vaishali Khatavkar 70 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 0 0 60 62 608
11933 Mangala Vikas Brahme 58 Jalgaon 62 56 62 62 62 60 38 0 0 0 0 0 402
11934 Keetki kishor Umalkar 42 Mehkar,bulsgana 62 56 62 62 62 0 66 0 60 62 60 131 683
11943 Sarita Ashok Dattawadkar 70 Sangli 62 56 120 116 120 120 0 124 0 124 116 131 1089
11944 Ranjana Haridas Shinde 52 Sangli 54 84 93 60 78 74 104 111 107 47 0 0 812
11945 Govind Sarvotamrao Kulkarni 62 Udgir 87 48 116 0 56 68 84 84 0 0 124 122 789
11946 Suman Balajirao Borde 62 Aurangabad 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
11947 Sanjay Chindad 0 Kalyan 50 56 108 108 108 108 0 0 108 0 108 108 862
11948 Meera Late 49 Aurangabad 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
11949 Anjali Kelkar 71 Pune 0 98 108 77 124 120 124 124 120 115 115 155 1280
11951 Rekha Kulkarni 52 Udgir 62 56 62 62 0 60 92 0 0 60 0 0 454
11952 Vijaya Pralhad Adavani 74 Satara 32 60 62 62 40 32 108 60 60 62 55 50 683
11953 Taramati Keshav Daund 63 Nashik 109 186 105 290 0 292 0 423 247 294 0 604 2550
11954 Shankar Narhar Shahane 83 Kolhapur 72 58 95 89 71 123 0 0 0 0 0 0 508
11955 Jayashri Bagde 64 Ahmadnagar 103 144 100 193 104 101 351 310 141 60 63 0 1670
11958 Surekha Kashinath Samant 57 Belgaum 9 90 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93 1017
11959 Manasi Nitin Joshi 57 USA 31 56 62 60 70 75 82 102 71 68 0 66 743
11960 Shubhangi Balkrushna Kulkarni 77 Pune 65 50 35 40 55 0 50 0 0 54 59 0 408
11961 Vijay Prabhudesai 77 Pune 31 56 55 60 50 58 60 0 0 0 60 0 430
11962 Pravin Nandkumar Shahane 49 Kalyan 0 57 62 60 75 90 51 0 0 0 0 0 395
11963 Suresh Kulkarni 67 Pandharpur 109 97 111 97 122 114 111 0 0 0 0 117 878
11964 Trupti Naresh Bandewar 50 Solapur 20 56 30 30 120 60 0 62 60 52 38 80 608
11965 Dhanashri Kedar Gadgil 47 Karad 59 59 32 64 30 50 57 0 0 0 43 42 436
11966 Ashwini Ashok Bodas 56 Karad 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
11968 Madhuri Mohan Sane 60 Karad 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
11969 Arati Gaurish Hattangadi 41 Pune 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
11970 Poorna Prasad Inamdar 30 Karad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11971 Vinay Hasabnis 58 Pune 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
11972 Harshada Hasabnis 54 Pune 22 22 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 111
11974 Savita Khaladkar 52 Pune 62 56 62 60 36 60 0 60 0 62 60 42 560
11975 Vijay Kulkarni 67 N. A. 62 56 50 48 0 0 0 0 60 62 60 0 398
11976 Sangeeta Samangadkar 65 Karad 40 40 44 40 50 38 62 0 0 40 0 0 354
11977 Deepali Khadilkar 65 Karad 41 41 62 60 62 60 62 0 0 62 60 62 572
11978 Shalaka Satish Navathe 50 Karad 52 52 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 164
11979 Rekha Chavan 50 Karad 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 54 0 540
11980 Arati Mahesh Joshi 52 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11981 Sarala Suresh Wagh 66 Nashik 18 56 62 36 62 60 62 0 0 0 0 60 416
11982 P. M. Lakhote 68 Pune 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
11983 Vaijayanti Lakhote 61 Pune 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
11984 Suvarna Diwanji 52 Pune 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
11985 Bhagyashri Santosh Inamdar 55 Karad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11987 Madhavi Gijare 55 Karad 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
11988 Vasant Laxman Borker 79 Kalyan 50 60 62 120 124 120 135 124 124 103 96 116 1234
11989 Madhuri Gargate 55 Karad 34 34 46 40 34 44 36 0 20 16 0 0 304
11990 Vanita Apte 65 Karad 26 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
11991 Anjlali Vasant Borker 73 Kalyan 49 25 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105
11992 Anagha Avinash Dixit 55 Pune 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
11993 Niranjan Shripad Sant 29 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11994 Mrs Deepali Tembe 45 Thane 0 52 54 54 26 62 52 57 60 51 32 48 548
11996 Vaishali Shripad Retharekar 66 Karad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11997 Suvarna Yogesh Deshpande 30 Pune 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 62
11998 Rupesh Dharmadhikari 39 Nashik 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11999 Padmaja Bhalerao 45 Aurangabad 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
12000 Renuka Geetesh Chulbhare 39 Solapur 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
12001 Amit Umarani 50 Karad 54 55 84 73 55 83 68 0 0 0 0 86 558
12002 Charulata Kulkarni 65 Karad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12003 Vimal choudhari 78 Aurangabad 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 62 424
12005 Leela Gumaste 75 Chaphal 84 0 128 120 120 120 124 0 0 0 120 120 936
12006 Ashok Mahadev Bodas 60 Karad 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
12007 paratima hemant patil 40 jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12009 Mrs Shilpa Pardeshi 55 Thane 58 54 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 228
12013 Nayana Huddar 65 Thane 0 49 62 51 57 52 56 0 0 0 10 10 347
12014 Nagaraj Huddar 68 Thane 0 49 65 54 65 52 56 0 0 0 10 62 413
12015 Madhuri Joshi 61 Nashik 0 20 40 30 15 15 5 0 0 0 2 15 142
12017 Mrs. Manisha A. Gadgil 41 Chinchwad,pune 0 16 26 5 0 20 41 25 14 5 10 25 187
12018 Ajay M. Shinde 52 Pune 0 10 15 9 0 0 27 25 10 0 0 27 123
12019 Mrs. Neeta M. Deshpande 53 Kolhapur 0 16 7 0 0 13 74 20 5 23 80 5 243
12020 Mrunal Mohan Pitke 62 Chinchwad Pune 62 0 0 30 31 30 31 31 30 30 0 0 275
12021 Kapil Deshpande 18 Ambajogai 0 0 0 250 1574 513 351 334 340 300 187 308 4157
12023 Sunita Kiran Samant 64 Borivali Mumbai 8 0 0 0 0 0 186 0 75 155 125 140 689
12024 Saudamini kelkar 65 Mumbai 62 56 62 90 93 90 93 93 90 93 90 69 981
12025 Vibhavari Joshi 68 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12027 Rajani Prakash Kulkarni 58 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12028 Mangala Joshi 80 Mumbai 83 83 162 143 0 138 0 0 0 0 0 118 727
12029 Shailaja Dandekar 72 Mumbai 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
12030 Ram Devidas Chaudhary 59 Nanded 372 264 241 101 121 110 93 75 60 60 0 0 1497
12031 Padmaja Aambekar 83 Mumbai 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
12032 Snehal Sawant 63 Mumbai 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
12035 Geeta Ravindra Vaze 45 Belgaum 60 58 62 75 93 84 94 85 76 60 84 74 905
12038 Yogini Suresh Kulkarni 66 Dombivali 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
12039 Nirmala Sontakke 64 Nagpur 0 28 31 0 0 0 0 0 30 0 0 0 89
12040 Neeta Mamolkar 42 Nagpur 0 44 42 32 50 55 55 0 0 0 0 0 278
12041 Kalpana Yeramwar 48 Nagpur 0 32 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
12042 Smt Anjana Talwekar 74 Nagpur 0 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
12043 Surekha Dilip Doshi 61 Satara 68 60 70 60 70 64 60 60 64 60 62 60 758
12044 Sushma Pravin Shah 65 Satara 66 56 62 38 40 40 63 62 60 33 50 30 600
12045 Nirmala Chotalal doshi 75 Satara 65 350 350 350 350 350 350 350 450 450 350 400 4165
12046 Shankar Mahadev Harge 70 Miraj 63 47 63 107 62 62 62 62 0 67 60 62 717
12047 Sarika Abhijeet Yadav 36 Miraj 62 56 62 60 60 120 124 124 120 120 150 155 1213
12049 Mrs Jayashree Apte 64 Chinchwad, Pune 6 48 42 0 63 60 71 60 55 59 60 32 556
12050 Madhavi Shrinivas Kulkarni 56 Thane 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12051 Mahadevi Mogar Devtale 68 Miraj 31 18 26 29 27 28 24 21 0 47 26 27 304
12052 Sharada Umakant Hiremath 58 Miraj 62 56 62 60 62 60 62 0 0 0 60 62 546
12053 Mohan Vasant Bhokare 70 Miraj 60 56 62 58 61 60 61 0 60 60 60 61 659
12054 Umali Shankar Kulkarni 0 Pune 105 105 105 101 160 120 120 180 180 180 180 0 1536
12055 Sandhya Kulkarni 0 Sangli 60 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 238
12057 Pushpa Anil Karkhane 64 Pune 92 78 44 108 95 108 108 0 0 0 0 0 633
12058 Asha Anant Kulkarni 0 Karad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12059 Vrushali Vishwanath Khadilkar 0 Pune 0 0 0 0 62 60 62 62 0 0 30 0 276
12060 Rameshwari Yogeshwar Mainkar 0 Sangli 0 84 93 90 0 0 0 0 0 0 0 0 267
12061 Jayashri Jayant Mahajani 0 Sangli 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
12062 Prabhavati Vishwas Bapat 66 Pune 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
12065 Mrs Pallavi Purushottam Agnihotri 63 Chinchwad, Pune 0 56 54 60 0 60 0 60 146 120 100 108 764
12066 pushpa patil 52 dhule 0 56 62 58 60 22 40 35 25 31 30 60 479
12067 Ashwini Ravindra Mone 63 Wai 0 0 62 86 50 74 91 0 0 0 0 18 381
12068 Sau. Madhavi Bapat 64 Mumbai 0 25 30 30 30 30 31 31 30 31 30 30 328
12071 Ashwini Erande 60 Wai 0 0 80 42 40 70 65 0 0 0 0 0 297
12072 Anjali Maduskar 63 Wai 0 0 93 90 93 90 93 0 0 0 0 93 552
12073 Dhanashri Sathe 60 Wai 0 0 69 60 94 81 97 0 0 0 0 54 455
12074 Shubhada Kulkarni 60 Wai 0 0 60 50 0 55 62 0 0 0 0 0 227
12075 Mangal Deokule 65 Wai 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
12076 Anjali Shivade 65 Wai 0 12 30 60 60 60 62 0 0 0 0 62 346
12077 Hema Deo 59 Wai 0 0 68 60 36 60 75 0 0 0 0 52 351
12078 Jayashri Chounde 66 Wai 0 30 88 90 25 30 31 0 0 0 0 32 326
12079 Kunda Dilip Paranjape 70 Jalgaon 62 54 58 60 60 60 30 0 0 0 0 50 434
12080 Vijayalaxmi Raghunath Paranjape 42 Jalgaon 57 46 30 50 8 45 7 0 0 0 0 25 268
12083 Madhuvanti Kiran Joshi 46 Sangli 38 50 50 50 52 50 48 0 46 48 0 48 480
12084 Anita Shantaram Nagvekar 58 Kolhapur 64 56 62 100 128 124 0 0 81 76 0 0 691
12085 Sumati Jayram Gokhle 77 Pune 0 64 70 66 110 103 90 0 0 0 120 124 747
12086 BHARATI Sudhakar Kimbahune 127 nashiknashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12087 Pushpa Ashok Naik 70 Pune 0 285 295 130 95 0 140 0 0 0 0 0 945
12088 Nilima Anil Joshi 48 Pune 62 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101
12089 LILA BORGAONKAR 83 PUNE 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
12090 USHA BORGAONKAR 60 PUNE 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
12091 Reshma R Kadam 44 malad mumbai 36 53 56 54 0 45 66 108 25 0 0 0 443
12092 Sunita Ravindra Deshpande 61 Thane 473 418 485 304 408 483 311 0 395 453 391 365 4486
12093 RAJANI VIJAYKUMAR MAHAJAN 53 PUNE 0 56 62 60 60 60 0 0 0 0 0 0 298
12094 SUNITA ANCHAVALE 62 PUNE 30 28 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 118
12096 SHAILA WAMAN KULKARNI 64 PHALTAN, SATARA 100 115 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1715
12097 Shobha Hanumant Jagdale 60 Satara 60 60 60 60 62 60 62 60 60 62 60 60 726
12098 Sarita Sanjay Dharmadhikari 50 Parabhani 60 56 66 121 108 0 62 41 44 62 0 0 620
12099 Vrushali subhash Dhawale 68 Satara 62 60 62 62 62 60 0 0 0 0 0 62 430
12100 Shaila Padmakar Kulkarni 75 Pune 77 66 30 20 35 0 336 0 0 0 0 0 564
12101 Rashmi Raju Deshpande 52 Satara 0 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
12102 Pratibha Deshmukh 49 Aurangabad 54 56 62 60 62 60 62 0 30 18 12 31 507
12103 MRS.JAYASHRI SUBHASH CHANDORKAR 68 NASIK 31 28 31 53 62 60 62 0 0 0 0 0 327
12104 Aruna sharad kulkarni 60 Satara 60 56 90 150 150 360 142 56 56 94 86 94 1394
12105 Amruta Amol Takalkar 35 Parabhani 437 305 485 300 355 360 0 0 0 60 0 0 2302
12106 SMT.KUMUDINI GAJANAN BAHIRAT 70 BARSHI, DIST.SOLAPUR 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
12107 SMT.NANDA ANAND GHATE 55 BARSHI, DIST.SOLAPUR 62 56 0 0 0 60 40 0 0 0 0 0 218
12108 MRS.SULBHA ARUN DIXIT 47 BARSHI, DIST.SOLAPUR 62 56 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 178
12109 Madhuri Shrikant Vaze 65 Sangli 62 56 62 0 62 0 0 0 0 0 0 0 242
12110 MRS.VANDANA PRAVIN SHIRSIKAR 45 BARSHI, DIST.SOLAPUR 50 40 62 65 45 64 70 0 0 0 0 0 396
12111 MRS.SEEMA ATUL KERKAR 48 BARSHI, DIST.SOLAPUR 62 112 124 180 164 180 270 341 341 220 330 0 2324
12112 MRS.MANISHA NALAJKAR 40 BARSHI, DIST.SOLAPUR 54 84 90 0 70 80 80 0 0 0 0 0 458
12113 Kishor Yashwant Sinkar 60 Mumbai 50 30 50 45 51 52 0 0 0 0 0 43 321
12114 MRS.NILIMA NANDKUMAR BADWE 59 BARSHI, DIST.SOLAPUR 62 56 0 0 0 102 70 0 60 62 0 0 412
12115 Surekha Marutirao Vajjarkar 65 Udgir 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
12116 MRS.ASMITA JAYANT DESHPANDE 58 BARSHI, DIST.SOLAPUR 62 56 75 115 118 53 96 86 21 101 98 0 881
12117 MRS.VINAYA VINAYAK JOSHI 50 BARSHI, DIST.SOLAPUR 62 56 90 101 100 124 108 124 108 69 113 0 1055
12118 Anagha Durgaprasad Kulkarni 40 Udgir 62 56 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193
12119 MRS.MANJIRI MADAN BELSARE 48 BARSHI, DIST.SOLAPUR 63 61 58 0 0 0 60 0 0 0 0 0 242
12120 Vandana Dabadage 56 Chiplun 30 0 0 0 0 0 17 50 27 30 30 53 237
12121 Rohini Damodar Gurav 60 Arag, Sangli 62 56 62 57 55 60 62 60 60 60 0 0 594
12122 Omprakash Hiroji Chillal 0 Miraj 0 14 62 61 55 44 68 0 0 108 0 108 520
12124 Bharati Patwardhan 0 Pune 62 56 62 58 62 62 62 0 0 62 60 0 546
12125 Suhas Shridhar Shahane 63 Satara 0 0 28 0 26 27 20 25 18 22 0 0 166
12126 Pushpa Nandkumar Prabhudesai 70 Miraj 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
12127 Vaijayanti Waghmare 0 Nagpur 50 56 62 60 62 60 62 0 0 0 60 62 534
12128 panchwadkarJyotsna 57 pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12130 Mayaben Chauhari 55 N. A. 103 150 311 201 301 0 150 0 0 0 0 381 1597
12131 Sushma Bhaskar Joshi 84 Pune 0 56 62 60 62 60 62 0 0 62 0 62 486
12132 Ashvini Walimbe 51 Nashik 0 23 27 25 28 27 21 21 0 0 0 0 172
12133 Madhavi Walimbe 80 Nashik 0 28 31 30 31 30 31 31 0 0 0 0 212
12137 Rajashri Anagal 73 Bijapur 62 56 62 120 124 120 124 0 0 124 124 124 1040
12138 Sujata Vaman Joshi 55 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12139 Vibhavari Oturkar 73 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12140 Kamal Pethe 85 Mumbai 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 0 0 608
12141 Dasbodh Mandal, Dadar c/o Smita Nijsure 0 Mumbai 207 235 300 192 168 298 400 252 200 290 157 230 2929
12143 suman laxmikant saraf 66 aurangabad 62 56 62 60 63 63 108 95 78 111 55 103 916
12149 Vandana Vasant Gadre 57 Pune 52 32 35 33 0 0 0 0 0 0 0 0 152
12150 Phalguni Sandeep Dhakate 40 Nagpur 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
12152 Shubhangi Shyam Jog 58 Nigdi, Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12153 Smt Vinita/Prajakta Mahesh Deshpande 49 Satara 11 28 34 28 25 0 28 24 0 0 0 0 178
12154 Smt Anagha Sanjay Apte 51 Satara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12155 Anjana Pathak 56 Hubli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12156 MRS.MOHINI LAWAR 50 NASIK 50 0 0 0 0 100 0 0 0 0 85 0 235
12158 Vinoda P Puthran 57 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
12160 Sharda Raman Thawre 70 Pune 0 73 85 80 101 108 108 0 0 72 0 0 627
12162 Shivani Shekhar Kale 40 Baramati 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
12163 Bharati Ravindra Mahjan 53 Dombivali 62 120 153 120 37 60 60 18 57 74 33 17 811
12165 Vaishali Joshi 45 Osmanabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12167 Deepali Ajit Paranjape 62 Sangli 40 56 64 65 65 62 64 62 60 62 62 0 662
12168 Pratibha Hanumant Kulkarni 63 Nashik 50 52 55 62 60 95 53 48 40 36 36 36 623
12169 Sampada Renukadas Deshpande 52 Alibaug 62 56 31 60 62 55 0 0 0 0 0 0 326
12170 Gajanan Motilal Sonavane 69 Nashik 50 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 112
12173 Veena Ramesh Hirekerur 61 Pune 62 56 62 60 34 31 47 0 0 34 0 0 386
12175 Mangala Subhash Patil 65 Erandol 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
12176 Sushila Bhide 48 Kalyan 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 63 731
12177 Mohan Anant Umbrajkar 75 Pandharpur 62 128 240 240 110 220 320 0 0 0 340 290 1950
12178 Rajiv Patwardhan 50 Kurla, Mumbai 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12179 Meera Mohan Umbrajkar 65 Pandharpur 62 112 190 219 80 215 210 0 0 0 143 100 1331
12180 Smita Budukh 43 Barshi 176 156 205 0 0 0 0 120 118 120 0 0 895
12181 Madhura Budukh 40 Barshi 71 0 0 0 0 62 62 0 30 0 0 0 225
12184 Indira Vasudev Bhagwat 75 Mumbai 67 56 62 120 124 120 124 0 0 0 120 125 918
12185 Anagha Pralhad Kane 51 Chiplun 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
12186 Gajanan Madhukarrao Totre 61 Amravati 0 15 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 31
12187 Deepak Patil 32 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12188 Surekha Vijay Joshi 51 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12191 Madhuri Madhukar Phadke 75 Jalgaon 20 84 93 90 100 90 100 0 0 124 0 124 825
12192 Charushila Kubal 72 Kurla, Mumbai 0 46 62 60 100 108 0 0 100 99 105 0 680
12193 Deepali Rajendra sale 43 Pimpri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12194 Apeksha Dhundiraj Shejwalkar 61 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
12197 Asha Prakash Gadgil 70 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
12198 Prabhavati Arun Bhandare 68 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
12199 Leela Waghmare 66 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
12201 Savita Ravikumar Kunte 78 Pune 93 84 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93 1095
12202 Vaishali Vijaykumar Kulkarni 63 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
12203 Surekha Shashikant Ekbote 65 Pune 62 56 65 66 70 75 66 66 50 50 70 75 771
12204 Nilima Vinod Nemade 45 Nashik 0 56 64 48 0 0 18 13 54 18 0 0 271
12205 Geeta Baviskar 50 Akola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12206 Pratiksha Pramod Khandekar 27 Trimbakeshwar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12207 Rajani Shrikant Parchure 75 Dombivli 62 56 152 90 93 75 62 62 60 62 0 0 774
12208 Jyoti Prakash Khadse 64 Digras 62 56 62 108 62 60 62 62 60 62 60 62 778
12210 Vaishali Arun Puranik 58 Aurangabad 62 56 62 108 108 108 108 108 60 46 0 0 826
12211 Rama Shamrao Deshpande 51 Dhayri, Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 0 0 220
12213 Megha Atul Nadgauda 36 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12214 Radhika Yograj Hulawale 35 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12216 Suniti Jayant Joshi 63 Pune 36 102 126 125 0 125 0 0 0 0 88 105 707
12218 Devidas Vinayakrao Kharkar 60 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12219 Saurabhh Londhe 35 Thane 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 62
12220 Gopal Deshmukh 52 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12221 Geeta Surve 50 Panvel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12222 Vivekrao Vasantrao Kamble 0 Ahmednagar 150 140 150 150 33 0 0 0 0 0 0 0 623
12223 Kalpana Bhanose 58 Nasik 0 33 30 30 60 64 108 75 0 0 90 0 490
12224 Varsha Kulkarni 37 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12225 Jayashree Pade 50 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12227 Usha Ghumare 60 Pune 60 56 60 60 62 0 62 0 0 58 60 52 530
12230 Sneha Suhas Patil 53 Alibaug 0 10 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 46
12231 Suvarna Santosh Shelke 36 Aurangabad 0 30 30 30 34 20 0 0 0 0 0 0 144
12232 Shaila Chandrakant Pohnerkar 45 Parli Vaijanath 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
12233 Anita Dinkarrao Yeotekar 47 Parli Vaijanath 62 56 62 0 0 0 70 0 0 0 60 67 377
12234 Alka Vilas Takle 67 Pune 62 56 0 0 0 0 0 62 0 62 0 0 242
12235 Pratibha Digambar Dhande 55 Nasik 0 41 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
12236 Vidyadhar Kulkarni 53 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12237 Pradnya P Walimbe 62 Karad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12238 Sheela Chaudhari 60 Dombivali 155 48 155 90 93 93 93 93 90 93 90 93 1186
12239 Swapna Rajendra Devkute 50 Nasik 0 48 62 0 60 0 62 0 0 0 0 0 232
12240 Rupali Gokhle 57 Pune 61 58 69 66 60 59 0 62 0 0 0 62 497
12241 Shashikant Sachchidanand Sakhalkar 58 Dorle, Ratnagiri 0 20 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 632
12242 Ghanashyam Digambar Kuwar 50 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12243 Kumud Thakur 85 Pune 62 56 62 60 62 0 0 62 60 62 0 0 486
12244 Padmavati Chandraprakash Edake 55 Pune 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 120
12245 Sachin Kulkarni 41 Nasik 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
12246 Srinivas Thatikonda 51 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100
12247 Madhvi Kambli 58 Chembur, Mumbai 0 48 0 60 62 60 60 0 0 62 135 100 587
12248 Brahmachaitanya Upasana Mandal, c/o Ashwini Tilak 0 Pune 330 851 944 1041 736 653 879 549 654 445 352 833 8267
12251 Mahalaxmi Bhajani Mandal, c/o Sakshi Tilak 0 Pune 528 448 595 545 410 545 690 830 529 482 665 734 7001
12252 Shrisukta Bhajani Mandal, c/o Vidya Tilak 0 Pune 864 987 1438 833 655 870 1205 1117 712 809 1100 1003 11593
12257 Ashok Purohit 61 Ambarnath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12259 Aditi Unmesh Kulkarni 30 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12260 Sandeep Sudhirrao Mulaye 31 Beed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12261 Shanta Mali 70 Kurla, Mumbai 0 34 39 71 12 55 60 50 40 30 50 60 501
12262 Anjali Sanjeev Umalkar 57 Akola 31 56 62 60 62 60 62 0 0 62 0 0 455
12263 Sudhir Apte 58 Chembur - Mumbai 40 56 60 55 55 30 62 62 60 62 60 62 664
12264 Seema Yogesh Vaidya 44 Pune 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 62
12265 Vijaykumar Eknathrao Soni 57 Baroda 62 56 62 60 62 58 62 0 0 62 60 60 604
12266 Shubhangi Rajendra Kothawale 54 Baramati 62 56 62 60 62 60 62 0 0 0 0 0 424
12267 Mrs Shobha Deshpande 65 Solapur 62 52 62 60 31 0 62 62 60 62 60 0 573
12268 Madhavi Kulkarni 74 Sangli 62 56 32 60 0 0 0 0 0 0 0 0 210
12269 Pramila Rajopadhye 79 Karad 62 56 98 140 130 228 0 0 236 217 210 0 1377
12271 Pushpa Kulkarni 60 Deglur 0 54 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116
12272 ARUN SHANTARAM ADAVADKAR 65 NASIK 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
12273 Mrs Sandhya Madanurkar 50 Deglur 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
12274 Vimal Ucchekar 55 Deglur 0 28 62 0 0 60 62 0 0 0 0 0 212
12275 Mrs. Nita Malegaonkar 50 Deglur 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
12276 Prabha Deshmukh 70 Jalna 40 56 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 220
12278 Pratiksha Pramod Khandekar 27 Tryambakeshwar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12279 Nilima Patil 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12280 Subramaniam Iyer 50 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12281 Rajani Parchure 70 Dombivli 62 56 62 150 93 60 62 62 60 62 0 0 729
12282 Sudhakar D Dumne 56 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12284 Pramod Sutar 57 Atpadi, Sanglie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12285 Jayashri Anil Bal 73 Jambhulpada 0 56 62 60 57 57 0 62 0 61 54 0 469
12289 Mrunalini Dhananjay Patankar 49 satara 64 65 32 76 65 53 95 78 67 56 46 68 765
12291 Anjali Anand Joglekar 50 Satara 0 17 31 30 30 45 28 0 0 0 27 0 208
12292 Shital Gatade 0 Satara 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
12293 Laxmi Narayan Mandir Group, Palghar c/o Anagha Dharmadhikari 0 Palghar 73 156 316 764 328 422 472 461 368 319 639 497 4815
12294 Ravi Kumar 54 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12295 Vijay Govindrao Deshmukh 70 Aurangabad 0 0 0 0 40 32 0 0 0 0 0 0 72
12297 Shailaja Vasant Patil 66 Kalyan 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
12298 Vijaya Ratan Sonavane 62 Kalyan 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
12299 Kusum Bhaskar Dhake 69 kalyan 62 56 62 60 62 60 73 60 66 62 60 62 745
12300 Mrs Sadhana Chitnis 50 Deglur 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
12301 Manisha Abhay Kulkarni 39 Akola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12302 Sandesh Ratanlalji Khandelwal 45 Akola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12303 Pramod Sutar 36 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12304 Yogendra Arun Gangal 39 Roha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12305 Sumedha Omkar Barve 35 Goa 54 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
12307 Sumitra Dattatray Pingle 48 Solapur 0 68 124 101 120 130 130 130 112 74 143 100 1232
12309 Usha Ulhas Tambe 74 Chinchwad, Pune 0 56 0 60 62 64 60 124 60 66 84 84 720
12310 Mrs Shailaja Suresh Kulkarni 56 Chinchwad, Pune 51 56 121 110 135 0 0 161 164 170 0 131 1099
12311 Sunanda Narayan Dandavte 53 Chinchwad, Pune 21 0 114 0 0 0 0 40 40 43 30 0 288
12312 Anagha Ravindra Deshpande 43 Kalyan£ 30 28 30 30 0 0 0 41 0 30 0 0 189
12314 Madhav Ramchandra karandikar 78 Chinchwad,pune 62 56 62 96 124 60 108 0 120 120 0 0 808
12315 Manohar Vaman Bhat 77 Nashik 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 82 750
12316 Sheela Digambar Joshi 72 Hukkeri 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
12317 Sou. Vidya Madhav karandikar 72 Chinchwad,pune 0 56 62 60 62 60 62 0 60 62 0 0 484
12318 Rekha Narsingh Deshmukh 59 Hottalkar 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
12319 Chaaya Yadav 54 Sangli 43 49 58 25 49 89 0 0 0 0 0 0 313
12320 Vasudha Kulkarni 61 Sangli 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
12321 Yogita Vatave 34 Sangli 62 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 302
12322 Sanjay Nagnath Patil 61 Usmanabad 62 54 62 60 62 60 62 62 60 74 72 66 756
12325 Mrs. Anjali Prasad Godse 40 Chinchwad, Pune 40 40 26 15 0 0 0 40 45 90 90 0 386
12326 Kanchan Shahane 0 Satara 65 56 45 60 55 58 60 62 62 62 58 58 701
12329 Uma Mahesh Kulkarni 53 Chinchwad, Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12330 sau. sulbha madhukar bhide 0 Chinchwad Pune 0 56 31 0 0 0 0 0 0 0 30 31 148
12331 Bansidhar Dandekar 64 Sangli 62 56 62 54 60 52 36 0 0 46 52 30 510
12333 VISHNU MANAKESHWAR BHALERAO 76 PUNE 0 0 111 186 186 180 186 0 0 175 180 186 1390
12334 Sushila B. Hegade 70 Sangli 60 56 62 62 62 0 0 0 0 0 0 0 302
12335 Veena Vinayak Karandikar 42 Pune 0 0 60 48 60 54 56 0 0 0 54 0 332
12337 Swati Suhas Watwe 0 Mumbai 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
12338 Baby Ganesh Walimbe 71 Satara 62 56 62 64 120 142 124 124 148 136 120 148 1306
12339 Ramdhan Gopalkruhna Dharak 54 Aurangabad 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
12340 Savita Vyankatesh Desai 51 Aurangabad 62 56 62 40 62 30 62 0 0 62 60 46 542
12342 kavita Joshi 32 Chinchwad Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12344 Mugdha Pradeep Kulkarni 57 Nashik 62 56 60 60 62 60 62 0 0 31 30 31 514
12345 sau. Sunanda da. Deshpande 62 Pune 62 60 110 121 121 60 108 62 60 62 60 0 886
12347 Anjali Undale 53 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
12348 Alka Ashok Ghodke 66 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
12349 pradnya pandare 62 nasik 0 56 0 50 20 60 62 62 51 93 35 62 551
12350 Anupama Anil Jaila 68 Pune 62 70 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 316
12352 Manisha Mahale 56 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
12353 MRS.RASIKA RAJENDRA NIJAMPURKAR 58 PUNE 60 56 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 240
12354 Vimal Vani 68 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
12355 Malati Pohnekar 64 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
12356 Satish Kulkarni 70 Chinchwad Pune 62 52 62 60 48 55 60 72 56 62 62 0 651
12357 Sau. Jyoti Burule 55 Nagpur 0 59 0 55 26 35 0 0 35 0 0 0 210
12358 Suresh Burule 60 Nagpur 0 71 32 27 26 0 0 0 0 0 0 0 156
12359 Kalpana Talvekar 44 Nagpur 0 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
12360 Shri Vilas Tatalwekar 48 Nagpur 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
12361 Urmila Laxman Gholap 67 Pune 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 0 1336
12362 Jyoti Arun Kulkarni 60 Solapur 30 26 0 60 62 60 62 31 30 30 0 30 421
12364 Mohini Limaye 70 Solapur 62 56 62 60 62 70 62 62 60 62 62 62 742
12365 Pratibha Joshi 32 Latur 0 42 62 60 62 30 62 62 60 62 60 62 624
12366 Surekha Kulkarni 60 Kansur 0 56 62 60 62 60 62 62 60 32 60 62 638
12367 Shamal Valsangkar 54 Solapur 0 0 0 0 0 120 31 0 0 0 0 0 151
12368 chitra Ruplag 57 chinchwad 60 56 0 56 58 60 62 0 60 62 60 62 596
12369 Asha mulate 53 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12371 JAYASHRI DEEPAK BHASALE 66 MUMBAI 62 56 62 60 62 60 0 186 180 186 0 0 914
12374 Usha Kulkarni 62 Chinchwad Pune 62 56 50 60 0 0 155 101 101 101 0 0 686
12375 Jyotsna Harihar Kadam 67 Virar,Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12377 Prakash yashvant Salvi 65 Goregaon,Mumbai 31 28 31 30 31 0 0 0 0 0 0 0 151
12378 Ganesh Sitaram Gore 62 Bhandup, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12379 Sou. Hemalata Govindan Nambiar 70 Pune-411038 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
12383 Aarti Hemant Kashyape 34 Chinchwad pune 0 30 52 70 0 0 0 0 0 0 0 0 152
12384 Dhanashree Shrikant Mirajkar 39 Moshi 60 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 238
12385 Veena Nanoti 45 Akola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12386 Sharyu Nagesh Bajare 25 Akola 52 48 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 204
12387 Sucharita Raghvir Rane 73 Aundh, Pune 0 46 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 168
12388 Ravi Pandit 37 Goregaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12389 Deepali Dinkar Pawale 53 Sangli 0 115 186 180 186 180 180 186 180 192 180 190 1955
12390 Rameshar Shahane 37 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12391 Nilima Pitambar Bharambe 54 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12392 Archna Deshpande 29 Chembur, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12393 Asha Harichandra Mulate 53 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12394 Anjali Hemant Nikhade 30 Trimbakeshwar 150 150 100 101 0 0 0 0 0 0 0 0 501
12395 Nayna Chaudhari 38 Varangaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12396 Urmila Velankar 67 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12397 Rajashree Dilip Kulkarni 50 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12399 Pramila M Ravadke 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12400 Sujata Shiyekar 58 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12401 Rajani Rajendra Gogte 48 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 60 62 184
12402 Sonal Padhye 44 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 80
12403 Vinayak Vasant Shidhore 0 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12404 Aparna Chandrashekhar Jakhadi 49 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12405 Nilesh Sanap 30 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42
12406 Bhavna Yogesh Shirode 40 Nasik 25 19 17 23 0 0 0 0 0 31 90 0 205
12407 Rohini Shashikant Pimpalkhare 66 Satara 0 52 52 38 39 38 40 39 38 32 38 39 445
12409 Jyoti Mugalikar 0 Pune 0 0 0 0 4 0 15 15 15 18 11 20 98
12410 Savita Yeole 50 Jalgaon 0 46 62 30 31 30 25 20 20 15 20 15 314
12411 Bhagyashree Khekale 65 Aurangabad 0 118 60 62 62 60 62 62 60 62 60 62 730
12412 Ankush Naik 58 Chembur, Mumbai 0 0 108 108 108 108 108 108 108 108 111 251 1226
12413 Vaishali Vijay Bhosekar 69 Satara 62 62 66 62 64 60 60 62 60 60 0 40 658
12415 Shilpa Bhagavate 41 Aurangabad 2 0 60 0 0 0 30 30 30 30 30 30 242
12417 Subrahmanyam Aayar 50 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12421 Manohar Sakalkale 65 Akola 62 28 20 30 30 30 31 31 31 30 30 30 383
12422 Anil Tarhalkar 68 Akola 62 56 62 0 60 122 62 62 90 108 108 108 900
12423 Anuradha Tarhalkar 65 Akola 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
12424 Soniya Tarhalkar 35 Akola 31 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 49
12425 Kirti Mahadane 42 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12426 Jyoti Gopalrao Gajare 64 Parabhani 0 30 75 110 140 105 120 100 40 90 105 100 1015
12427 Kalyani Nitin Jamdar 48 Sangli 0 46 46 61 71 0 48 57 34 34 54 56 507
12428 Shobha Dattatray Kulkarni 58 Kolhapur 37 110 110 116 129 117 111 76 97 68 98 131 1200
12429 Leela Subhash Deshpande 74 Deglur 62 49 63 60 87 97 126 86 94 83 72 0 879
12430 Sindhu Subhash Deshapnde 62 Aurangabad 0 0 180 60 60 0 55 60 22 35 50 0 522
12431 Pushpa Suresh Kolambe 60 Jalgaon 62 56 62 120 120 124 124 124 120 124 120 0 1156
12432 Manjusha Kanitkar 51 Pune 31 28 30 31 35 0 31 31 30 31 30 60 368
12433 Anagha Prabhakar Dani 74 Mumbai 124 112 120 120 124 120 124 124 120 124 0 0 1212
12434 Bharati Tulsidas Kale 48 Nashik 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
12435 Shyamala Suresh Borwankar 63 Badlapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
12436 Kishan Ambadas Hiswankar 72 Latur 0 56 62 60 62 60 108 62 120 124 120 124 958
12437 Pramila Kisanrao Hiswankar 70 Latur 0 56 62 60 62 60 108 62 120 124 120 124 958
12438 Prakash Dixit 71 Nashik 62 58 62 62 80 108 62 60 60 62 51 73 800
12439 Jayant Narayan Kale 63 Thane 0 69 93 108 81 109 117 0 0 110 108 0 795
12440 Tejashri Shyam Deshmukh 61 Satara 62 58 66 64 66 68 70 70 68 70 68 70 800
12441 Nitin Madhukar Bhedasgaonkar 57 Ichalkaranji 21 14 23 19 0 22 51 48 65 168 0 0 431
12442 Charushila Ravindra Deshpande 56 Jalgaon 0 56 90 108 111 101 111 101 75 111 52 45 961
12443 Neela Prabhakar Dingare 68 Satara 64 58 66 66 65 60 64 64 64 58 0 60 689
12445 Vrushali Sudhir Amrute 65 Nashik 62 52 66 60 64 60 64 0 0 66 67 62 623
12446 pallavi kherde 48 chinchwad,pune 0 32 15 0 43 0 53 125 70 71 25 53 487
12447 Vasudha Bhise 68 Satara 62 60 60 62 40 66 70 0 0 48 62 60 590
12448 Sunita Daspute 53 Nashik 0 28 30 31 0 0 62 60 60 62 60 62 455
12449 Pradnya Shripad Karandikar 46 Dapoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12450 Shrikrihna Pandurang Gite 61 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12451 Sau. Puja Dattatray Rajadhyaksha 46 Dadar 0 8 0 0 3 0 0 0 0 9 11 21 52
12452 Shobha Damodar Gokhle 77 Pune 62 56 62 60 62 62 62 62 60 62 60 62 732
12455 Lalchand Ahire 65 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12457 Madhavi Mukund Deshpande 64 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12458 Ajay joshi 40 Satara 28 25 30 25 15 28 30 30 30 45 28 0 314
12460 Mangalaben Patil 50 Nardurbar 62 60 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1322
12461 Urmila Kulkarni 68 Satara 63 59 68 65 67 0 84 0 0 51 51 60 568
12462 Usha Raokhande 66 Satara 68 58 60 60 60 0 66 70 64 63 64 62 695
12463 Purushottam Bhajani Mandal, Ahmadnagar, c/o Vandana Harde 0 Ahmadnagar 1600 1517 2716 3007 1908 2830 2100 2099 2101 2214 2882 3048 28022
12464 Sanjay M Joshi 55 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12465 Shalini Hambirrao Mohite 75 Pune 62 118 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 730
12466 Chhaya Suresh Kottawar 60 Parabhani 90 95 101 90 100 111 100 110 100 101 125 211 1334
12467 Charulata Sunil Deshpande 65 Pune 62 118 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 730
12468 Suman Ramdas Vidhate 70 Nashik 127 92 62 60 163 124 124 0 123 124 124 60 1183
12469 Smita Deshmukh 0 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12471 Hemlata Patil 35 Nandurbar 62 60 64 60 60 60 60 64 62 60 60 90 762
12472 Mamata Chaudhari 45 Nandurbar 62 60 93 308 150 0 108 150 300 90 90 91 1502
12473 Manda Girate 48 Nandurbar 62 60 62 60 15 0 60 62 62 62 60 0 565
12474 Prakash K Pathak 67 Aurangabad 30 28 25 30 0 0 0 0 0 24 30 0 167
12475 Anjana Patil 45 Nandurbar 62 60 120 211 150 0 150 151 151 151 151 151 1508
12476 Aarti Awadhut Harlickar 58 Pune 62 60 100 108 108 108 108 0 0 108 108 108 978
12477 Chhaya Patil 50 Nandurbar 62 60 62 60 60 0 60 62 60 62 60 0 608
12478 Jayhari Mandal, Nandurbar, c/o Mayaben 0 Nandurbar 15 60 60 62 62 100 60 62 62 60 90 101 794
12480 Shubhada Chintamani patwardhan 0 Chinchwad 62 56 62 55 60 59 59 58 60 60 60 62 713
12482 Parinita Abhyankar 0 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12483 Sandhya Milind Totre 50 Nagpur 0 0 12 30 16 0 30 0 0 0 0 0 88
12487 Jyoti Shivade 63 Pune 0 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 606
12488 Lalita Kulkarni 63 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12490 Vanmala Manikrao Kulkarni 58 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12492 Kusum Bhosale 72 Sangli 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
12493 Vimal Sakhare 65 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12494 Aboli Shridhdar Deshpande 25 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12496 Anita Anil Kulkarni 56 Sangli 0 28 60 30 35 0 0 0 0 0 0 0 153
12497 Jyoti Sachin Patil 36 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12499 Mrs. Himali Nitin Pathak 48 Dombivali 0 27 105 145 102 150 89 0 0 0 0 190 808
12502 BALKRISHNA PANDURANG RATHOD 50 PIMPRI MEGHE VARDHA 0 0 0 0 0 0 0 50 50 60 64 60 284
12503 Shital Vilas Upasani 69 Pune 93 73 71 52 80 83 75 40 42 63 71 0 743
12506 Shubhangi Srikant Kulkarni 51 Aurangabad 54 0 0 0 0 0 30 20 100 40 100 0 344
12511 SUCHITA NAIK 38 JOGESHWARI EAST, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12512 Ashalata A Tatke 72 Pune 0 0 0 0 0 0 62 62 60 62 60 0 306
12513 Ashalata A Tatke 72 Pune 0 0 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 550
12515 Sunil Joshi 62 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12516 Maya Milind Kulkarni 50 Bhopal 0 60 40 40 70 85 90 0 0 40 258 0 683
12519 Aditi Uday Sathe 70 chinchwad 0 0 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 550
12520 Suhasini Natekar 64 chinchwad 0 0 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 550
12521 Madhuri Gijare 54 chinchwad 0 0 62 60 31 30 62 62 60 62 60 0 489
12522 Prafulla Thakkar 61 chinchwad 0 0 62 60 62 60 108 62 60 62 60 0 596
12523 Mangal Randivw 63 chinchwad 0 0 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 550
12524 MRS ASHWINI RATJANKAR 40 BARSHI SOLAPUR 55 40 15 7 8 30 30 30 25 15 27 0 282
12525 MRS. USHA SUNIL JOOSHI 46 BARSHI, DIST.SOLAPUR 54 50 56 108 108 70 62 0 63 50 0 0 621
12526 MRS. ANJALI ANANTRAO KULKARNI 54 BARSHI, DIST.SOLAPUR 66 60 62 68 62 102 73 0 0 0 0 0 493
12527 MRS. ASHWINI PRADEEP TEREKAR 38 BARSHI, DIST.SOLAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12528 MRS. MADHAVI MADHUKAR KULKARNI 60 BARSHI, DIST.SOLAPUR 62 40 62 0 0 0 62 60 0 0 62 0 348
12529 MRS. MADHAVI MOHAN HAWALDAR 61 BARSHI, DIST.SOLAPUR 62 56 62 60 62 0 62 62 60 62 60 0 608
12530 MOHAN VASANTRAO HAWALDAR 64 BARSHI, DIST.SOLAPUR 62 56 30 15 70 0 62 62 60 62 60 0 539
12531 MRS. SWATI SUDHIR PATIL 40 BARSHI, DIST.SOLAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12532 MRS. REVATI GRAMOPADHYAY 40 BARSHI, DIST.SOLAPUR 0 0 30 15 70 0 0 0 70 0 0 0 185
12533 MRS. VASUNDHARA RATNAPARKHI 60 BARSHI, DIST.SOLAPUR 62 56 0 0 0 60 120 120 120 60 120 108 826
12537 Pushpa Vaijnathrao Vasamrao 54 Nanded 0 46 62 34 62 0 0 0 0 0 0 0 204
12538 Sulabha Sudhir Joshi 62 Nashik 0 56 62 64 31 60 62 62 60 62 60 62 641
12540 Shalini Sudhakar Devale 78 Satara 0 60 62 60 160 150 260 135 120 100 165 162 1434
12541 Pramila Pawar 50 Nagpur 0 60 62 60 0 0 182 60 60 62 62 60 668
12542 Tara Chavan 55 Nagpur 0 105 108 108 108 108 151 108 120 122 124 120 1282
12543 KANCHAN SURESH CHAUDHARI 45 JAMNER 0 46 43 46 40 24 26 46 45 26 0 0 342
12544 VANDANA DILIP PATIL 46 JAMNER 0 26 16 0 0 0 0 20 15 10 0 0 87
12545 SONALI RAMESH VISPUTE 35 JAMNER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
12546 SHRI.BHAGWANT SAMUDAYIK PATHAN MANDAL C/O. MRS.SUNANDA PARANDKAR 0 BARSHI, DIST.SOLAPUR 342 231 1557 131 1892 1184 1441 1456 487 120 1076 1358 11275
12547 ARVIND GHANSHYAMPANT PUSADKAR 67 BULDHANA 67 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 20 693
12548 Radhakrishna khele 75 Aurangabad 0 59 31 30 31 30 92 30 30 30 60 0 423
12549 Praphulla Vasudevarava Pataki 63 Osmanabad 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
12550 Pramilashukla 75 7nasik 0 84 93 62 62 60 60 0 0 0 60 62 543
12553 Ranjana Jugade 0 Ganpatipule 62 56 62 60 31 30 31 31 30 58 56 55 562
12554 Sushma Dattatray Bhide 0 Nashik 55 34 30 60 62 60 65 0 0 30 60 62 518
12555 Shanta Lad 72 Pune 62 56 62 60 279 270 108 270 170 279 280 288 2184
12556 Shruta Karandikar 0 Sangli 50 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 20 115
12557 Nandini Godbole 0 Sangli 127 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252
12558 Sunita Godbole 0 Pune 160 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340
12559 Suresh Sawangikar 70 Aurangabad 180 165 416 180 0 0 0 0 0 0 0 0 941
12561 Madhuri Milind Kulkarni 60 Solapur 55 40 62 62 0 0 35 35 35 35 30 51 440
12562 Sadhana Dixit 69 Sangli 40 56 20 17 19 20 21 19 21 39 39 86 397
12563 Pramod Trimbak Deshpande 65 Nagpur 31 28 31 25 25 25 31 31 30 31 29 31 348
12564 Vidya Dixit 59 Sangli 30 28 62 60 62 62 62 62 60 62 60 62 672
12565 Asha Mainkar 0 Sangli 60 56 62 60 62 62 62 62 60 62 60 62 730
12566 Vasanti Chopade 0 Sangli 31 8 31 29 0 0 30 20 30 25 30 47 281
12567 Sunanda Phatak 0 Sangli 152 140 341 331 341 331 330 330 330 330 330 372 3658
12569 Nirmala Dhavale 75 Kolhapur 150 125 140 140 140 145 140 145 145 140 140 0 1550
12571 Anjali Dingare 47 Pandharpur 62 56 62 60 62 60 31 31 30 31 30 62 577
12573 Mira Dinkar Nangude 61 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
12575 Kiran Shriram Manjul 45 Pandharpur 62 56 0 0 0 0 60 60 60 60 0 0 358
12576 Anuradha Mukund Patil 65 Pandharpur 62 66 74 64 86 112 96 76 85 72 78 81 952
12577 Sheela Anant Kulkarni 50 Pandharpur 62 56 62 60 62 60 75 62 60 60 60 62 741
12578 Manasi Martand Keskar 62 Pandharpur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 72 68 748
12579 Brahmanand Ramakant Pandit 29 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12580 Pratibha Prakash Kadam 57 Vita 0 0 56 46 43 36 52 36 10 27 43 46 395
12581 Swati Padmakar Khadake 42 Aurangabad 58 50 60 58 50 55 55 50 55 50 55 54 650
12582 Sanjeevani Govind Naik 46 Aurangabad 58 50 20 30 0 0 55 0 0 0 0 0 213
12583 Ramakrishna Vasudev Kulkarni 78 Sangli 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
12584 Kavita Vijay Acharya 30 Pune 62 46 62 120 60 50 50 60 50 60 62 20 702
12586 Shital J. Dayma 42 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12587 Sanjay Dattatray Vedpathak 59 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12588 Anuradha Wadkar 64 Pune 0 56 62 60 62 60 62 60 60 62 0 62 606
12589 Shila Kulkarni 65 Nashik 0 34 55 55 25 30 25 30 30 30 30 31 375
12590 Anjali Manohar 65 Nashik 0 40 60 60 60 60 60 0 0 0 60 60 460
12591 Savita Suhas Parale 56 Pune 0 30 30 30 45 0 30 105 30 35 35 0 370
12593 Padma R. Budgujar 53 Pune 0 0 0 0 0 68 109 143 168 98 63 159 808
12594 Ashok Govind Chitnis 69 satara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12602 Minal Pradeep Lanka 0 Akola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12603 Vijay Eknath Shinde 0 Maharashtra 0 36 31 0 0 0 30 30 30 30 30 0 217
12604 Madhura Manoj Ranade 52 Thane 53 40 36 33 30 27 25 0 0 20 9 6 279
12605 ASMITA VINAYAK BEHERE 61 Karvenagar, Pune 31 28 31 30 31 0 0 0 0 31 0 0 182
12606 Sushma Nargund 69 Pune 0 42 62 60 62 42 62 0 0 74 62 46 512
12607 Chandrahas Kulkarni 58 Pune 60 56 62 62 62 0 62 60 60 62 60 0 606
12608 Sanchita Kulkarni 30 Pune 62 56 62 62 62 0 62 60 60 62 60 60 668
12609 Jeevan Kulkarni 33 Pune 30 28 31 30 30 0 62 60 60 62 60 0 453
12610 Arun Gogate 75 Pune 62 56 62 62 62 0 62 62 60 62 60 0 610
12611 Shamal Prabhakar Mokashi 65 Pune 62 60 0 0 0 0 240 0 0 0 60 76 498
12612 Rajesh Kulkarni 41 Badlapur 0 112 62 60 62 60 62 62 60 62 0 0 602
12613 Ramesh Kashinath Kulkarni 72 Badlapur 0 112 124 120 124 120 124 124 120 124 0 0 1092
12614 Mini Pullani 50 Thane 48 42 48 46 0 0 0 0 0 0 0 0 184
12615 Pradnya Pravin Pathak 52 Pune 0 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 668
12627 Sangita Joshi 52 Chinchwad, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12631 Mrs. Ulka Deshpande 0 Pune 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 47 381
12633 Ashah Harishchandra Mulate 54 Aurangabad 62 70 75 25 65 63 62 62 60 62 60 0 666
12640 Gyaneshwar Ambekar 51 Nagpur 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
12641 Mrs. Meena Ambekar 44 Nagpur 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
12642 Valmikrao Ambekar 61 Nagpur 0 0 61 0 0 54 0 0 0 0 0 0 115
12644 Ashokrao Vankar 58 Nagpur 0 43 62 60 62 60 62 62 60 62 46 60 639
12645 Mrs. Rekha Vankar 53 Nagpur 0 44 62 60 40 60 44 24 60 62 62 60 578
12646 Rafmeshrao Vankar 64 Nagpur 0 480 40 50 52 35 0 31 40 50 40 50 868
12647 Mrs. Kshma Ramesh Vankar 57 Nagpur 0 40 0 100 62 62 62 62 60 62 62 60 632
12649 Mrs. Shakun Makne 60 Nagpur 0 56 62 0 0 0 0 40 0 0 0 0 158
12650 Mrs. Archna Shrirao 44 Nagpur 0 40 54 58 40 40 58 56 54 50 40 54 544
12654 Shital Wankar 44 Nagpur 0 40 62 65 62 50 72 42 0 40 48 61 542
12655 Pranav Amit Patel 17 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12656 Shobha Bhalchandra Relekar 60 Miraj 26 36 66 60 85 214 402 408 135 131 158 121 1842
12657 Kamal Achyut Relekar 57 Ichalkaranji 26 18 31 30 31 30 31 31 31 0 41 71 371
12658 Pooja Pradip Borkar 58 N. A. 31 32 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 124
12659 Anjali Shridhar Joshi 61 Satara 50 40 65 63 50 50 64 68 66 68 70 60 714
12660 Meena Chandrashekhar Nikam 44 Satara 0 60 90 80 62 77 75 0 0 0 131 151 726
12661 Sunita Pradip Sabale 58 Satara 0 42 62 60 62 34 62 32 30 32 42 30 488
12662 Shashikala Suresh Shinde 68 Satara 0 56 62 60 62 60 62 0 0 0 42 30 434
12663 Shilpa Suresh Deshmukh 65 Satara 0 50 50 35 35 60 65 0 0 0 50 62 407
12664 Jayashri Sunil Badadare 47 Satara 0 56 52 50 40 61 90 50 60 60 60 52 631
12667 Madhuri Gurav 32 Satara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12668 Anagha Joshi 65 Pune 0 44 60 60 60 0 0 0 0 62 62 0 348
12669 Vidya ramkrishna patwardhan 60 Salngali 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 46 62 716
12670 Mrinalini Gore 64 Nashik 38 48 64 52 60 0 0 0 0 65 65 65 457
12671 Mrs. Seema Sonewal 32 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12672 Bharat Murlidhar Maslekar 70 Osmanabad 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 60 62 608
12673 Mrs. Sangita Pendharkar 34 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12674 VARSHA SAMBHAJI PATIL 37 JAMNER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
12675 VAISHALI GOPAL PATIL 39 JAMNER 0 25 25 30 31 25 26 25 26 25 0 0 238
12676 YAMUNA ASHOK SABLE 53 JAMNER 0 23 31 30 31 30 31 30 30 30 0 0 266
12677 Suhasini Gore 75 Pune 62 56 62 60 62 60 62 92 180 186 180 186 1248
12678 Lata Vaman Damle 64 Pune 0 65 75 50 65 100 150 0 0 0 140 125 770
12679 Padma Bandopant Yelegaonkar 68 Pune 0 55 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
12680 Milind Govind Naik 74 Pune 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
12682 Varsha Dilip Gogate 66 Miraj 0 47 76 64 70 96 40 0 0 108 0 120 621
12683 Sulabha Chandrakant Paradkar 79 Mumbai 0 124 124 124 84 120 124 0 0 120 120 124 1064
12684 Meghana Makrand Sathe 46 Chiplun 62 55 62 30 30 62 60 58 60 55 81 101 716
12685 Sushila Balkrushna Manwadkar 76 Mumbai 63 56 69 60 0 0 0 0 0 0 0 0 248
12686 MRS. SHILPA SHANKAR KENGE 64 NEW PANVEL, DIST. RAIGAD 0 56 62 115 122 125 62 62 147 160 166 162 1239
12687 Ravaji Mahipat Mallewadikar 81 Sangli 0 56 62 60 62 60 62 62 0 0 0 0 424
12688 SATISH PRABHAKAR SUPEKAR 63 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12689 Sandhya Upendra Kulkarni 56 Jalna 62 77 65 63 62 0 62 62 60 62 60 62 697
12690 Vidya Vinayak Neb 46 Jalna 62 56 65 63 62 60 62 62 60 62 60 62 736
12692 Surekha Shinde 52 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12693 Ranjana Kishore Borale 45 Zambiya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12694 Revati Nagesh Janorkar 56 Nashik 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
12695 Isha Dikshit 33 Kohlapur 0 114 248 215 172 300 302 315 321 328 325 323 2963
12697 Sunil Bhagwan Davre 45 Dhule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12698 Rajani Deshpande 75 Pune 62 56 62 62 62 60 62 62 60 62 60 62 732
12700 Mrs. Sanjeevani Anand Kulkarni 52 Tasgaon 52 48 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 204
12701 Radhika Manolikar 55 Miraj 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 0 62 548
12702 Shrikant Deshpande 48 Chikhladara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12703 Mahesh Baban Bhagwat 49 Virar 31 28 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 120
12704 Sunil Biharde 42 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12705 Mahesh Janardan Ratnparkhi 38 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12707 Shweta Pravin Vaidya 50 Ambarnath 62 62 65 39 64 44 65 75 83 63 65 20 707
12709 Shobha Ramdas Patil 57 Dombivli 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
12711 malti manohar joshi 73 nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12713 Sharad Digambar Kulkarni 66 Satara 56 60 70 68 64 66 72 60 62 92 66 82 818
12714 Sandhya Dhananjay Ghate 0 Satara 64 54 66 62 105 62 105 44 35 40 20 62 719
12715 Savita Vasant Joshi 65 Pune 0 42 64 64 66 65 66 66 66 68 66 66 699
12717 Ashapachorakar 71 Nasik 0 30 42 48 50 45 45 0 0 60 48 40 408
12719 Manda Moghe 76 Pune 68 74 96 82 96 120 124 0 0 125 0 0 785
12722 sakhare malti vaman 58 katraj pune 0 0 0 0 0 25 60 50 0 0 0 0 135
12723 sakhare vaman bhaskar 65 katraj pune 25 28 30 25 27 30 35 40 31 30 31 0 332
12728 Dattatraya Narhar Kulkarni 72 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12730 Santosh Ramesh Joshi 45 kolhapur 31 28 25 25 25 25 25 25 25 0 0 51 285
12731 Sharad Govind Kulkarni 72 Kolhapur 93 90 93 120 124 120 124 155 155 150 155 155 1534
12732 sou.Minabai Anantrao Kulkarni 60 Poharegaon Dis.Latur 0 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 0 303
12734 Anuradha Sonavane 37 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12735 Mansi Kanade 50 Dombavali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12736 Mrs. Prajakta Ajinkya Karnik 47 Bhandup Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12737 Ugwala Dikshit 63 Kohlapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12742 Prabhakar Waman Patankar 80 Aurangabad 0 38 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
12744 Tushar Ashok Patil 32 Janve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12745 Sagar Sonavane 32 Ambarnath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12746 Rahul Potdar 29 Dhamangaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12747 Sunita Ramesh Dugane 51 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12748 Sanjeev Kulkarni 54 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12749 Prachi Lohate 43 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12750 Dr. Ravindra Katyre and family 55 Nasik 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1460
12751 Sheela Lohate 68 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12753 Krishna Sondur 67 Pune 31 28 31 30 27 30 31 31 30 31 30 31 361
12754 Smita Karwande 65 Solapur 31 56 74 100 108 108 108 80 30 60 60 150 965
12755 Sunanda Narayan Nilangekar 67 Pune 28 76 77 61 62 74 73 65 142 92 115 123 988
12756 Medha More 39 Satara 15 12 20 15 17 25 46 12 15 17 15 14 223
12758 Sharad Nontakke 66 Aurangabad Group 62 52 66 62 60 60 62 62 60 62 60 0 668
12759 Deepanjali Desai 52 Satara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12761 Nimisha Nikhil Athalye 50 Kolhapur 32 84 93 90 90 90 93 93 90 93 90 90 1028
12762 Anjali Chandrashekhar Risbud 63 Pune 0 30 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 152
12764 Anagha Tamhankar 40 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12765 Vaishali Kulkarni 68 Sangli 62 56 62 178 54 30 84 62 30 62 184 0 864
12766 Vaidehi Tamhankar 61 Sangli 0 0 62 238 62 60 62 0 0 80 290 0 854
12767 Alka Hemant Phatak 57 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12768 Neha Narayan Joshi 42 Hubali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12769 Ashwini Ashok Shevade 67 Pune 62 56 62 62 62 60 62 0 0 0 60 0 486
12770 Varsha Dinesh Khaparde 40 Amrawati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 62 122
12771 Anupama Belvi 73 Pune 93 84 93 90 93 90 93 93 90 93 90 0 1002
12772 Manisha Chandrashekhar Pedole 40 Maharashtra 0 0 0 0 31 61 51 0 0 51 0 60 254
12773 Sandeep Dilip Nehare 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12775 Nandkishore Baheti 0 Hingoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12776 Archana Dhumal 43 Bhopal 0 0 0 0 0 0 15 31 30 31 30 31 168
12777 KALPANA DESHMUKH 53 NAGPUR 62 56 62 60 60 62 11 62 62 60 58 62 677
12778 Shrikant Khatavkar 75 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 30 31 30 31 608
12779 Ajita Paranjape 43 America 0 16 23 22 22 33 0 0 0 0 0 0 116
12780 MRS. BHARATI SUDHAKAR KIMBAHUNE 67 NASHIK ROAD 61 56 62 100 108 65 89 40 98 98 0 81 858
12781 Maneesha Sonavane 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12783 Ulka Pravin Mule 45 Pune 62 56 62 60 62 60 62 12 12 52 60 62 622
12784 Sujata Anil Joshi 61 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12785 Sarika Chandrashekhar Pupplwar 39 Armori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12787 Hitesh Potdar 19 Dhamangon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12789 Aparna Anand Velankar 62 Chondhi 0 40 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 652
12790 Manasi Moreshwar Patankar 60 Khopoli 0 40 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 652
12791 Shobha Narayan Gavli 55 Sangli 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
12792 Arun Limaye 0 Pune 62 44 62 58 62 60 62 0 0 62 58 0 530
12793 Mangala Anant Karambalekar 78 Pune 62 0 62 60 62 0 62 62 60 62 60 60 612
12794 Archana avinash kulkarni 35 Kallam 0 48 124 0 120 22 34 0 0 42 48 82 520
12798 Jayanti Deshmukh 67 Pune 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
12800 Saroj Vaidya 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60
12802 Saroj R Vaidya 71 Nagpur 0 50 64 60 62 60 30 30 30 30 30 60 506
12803 Himanshu Namdev Karkhane 32 Aurangabad 0 0 0 0 0 36 62 62 58 62 60 62 402
12804 Mrs. Sumedha Satish Jamkar 50 Amrawati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12810 Sangita Deshmukh 62 Akola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12811 Mrs. Vrushali Gajajnan Mulate 31 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12812 Shri Prakassh Chitriv 63 Nagpur 62 25 62 30 31 30 31 30 29 35 32 31 428
12814 Sh. Yadavrao Bhade Maharaj 71 Nagpur 17 52 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111
12815 Meena Madhukar Choudhary 66 Hyderabad 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
12819 Shiv Mandir, Ovaripada Mandal 0 Dahisar East Mumbai 0 230 415 162 100 75 0 0 160 180 250 200 1772
12820 Sandhya Kulkarni 52 Solapur 0 56 62 56 15 60 15 70 75 75 35 55 574
12822 Ravikaran Deshpande 39 Ahmedanagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 365
12824 Vasundahara Kakde 67 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12826 Vinita vilas medhekar 62 Wai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12827 Meenal vikrant medhekar 31 Chinchwad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12830 Sandhya R. Zende 51 Surat, Gujarat 0 18 0 28 29 0 0 0 0 0 0 0 75
12831 Saroj Khiste 58 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12832 Vijaya Dikshit 77 Bhopal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12833 DURGADAS VITTHALRAO DAMOSHAN 53 AMBEJOGAI, DIST. BEED 0 58 62 62 0 0 0 0 0 0 0 62 244
12834 Milind Madhukar Desai 49 Borivali,Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12835 Shrinath Naraayan Deshpande 49 Akola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12836 Prakash Adurekar 68 Akola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12837 Neeta Korde 45 Maharashtra 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
12841 Mohan Mokashi 75 Solapur 93 74 108 103 150 180 126 117 151 243 190 243 1778
12842 Kusum Deshmukh 84 Solapur 57 133 156 155 155 155 155 155 155 155 155 155 1741
12843 Sarala V. Kulkarni 70 Pandharpur 22 28 31 30 31 35 31 31 30 31 30 31 361
12844 Sangita Deshpande 55 Solapur 31 56 29 28 28 25 31 31 30 31 10 30 360
12845 Madhuri M. Utpata 69 Pandharpur 0 31 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 337
12846 Mangala Satpute 75 Pune 0 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 606
12847 Sujata Suresh Parandkar 69 Maharashtra 61 56 62 60 34 30 31 31 30 31 30 31 487
12849 Sau. Sujata Vasudeo Kulkarni 58 Satara 62 56 66 64 50 0 60 0 0 0 15 64 437
12850 Shalaka Joshi 65 Pune 0 50 0 40 30 40 100 30 40 40 40 40 450
12857 Samihan Athavale 35 Pandharpur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
12858 APARNA SURESH KULKARNI 63 SANGLI 0 0 0 67 90 90 92 0 0 0 0 0 339
12859 MRS. PUSHPA SHIRSAT 63 PIMPRI, PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12860 KAMLA B. GUNJAL 75 PIMPRI, PUNE 62 58 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 732
12861 SULBHA SHRIKANT DEKHANE 53 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12862 Rajshri Rameshrao Bawaskar 62 Aurangabad 127 320 501 630 651 635 651 500 500 500 500 500 6015
12863 Rajaram Shivaji Gore 71 Badlapur 62 62 75 75 108 108 62 62 60 62 60 62 858
12864 NIRMALA ANIL SEVEKAR 59 AURANGABAD 66 34 40 60 62 60 62 0 0 0 0 0 384
12865 SWATI SHYAMKANT KULKARNI 52 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12866 Meera Tawde 71 malad mumbai 62 126 62 220 210 195 198 160 60 139 160 62 1654
12868 ALKA RAMCHANDRA KADAM 85 KALYAN, DIST. THANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12869 Deshmukh R M 54 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12872 Nirmala Deshpande R 76 Pune 0 90 155 150 155 150 155 62 60 62 30 31 1100
12873 Ravindra Raiker 63 Andheri, Mumbai 22 18 24 12 25 0 0 0 0 0 0 0 101
12874 Shubhda Shektkar 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12875 Shamala Vasant Vaidya 66 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12876 Rama Santosh Dhuvali 53 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12877 Sandeep Kute 40 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12878 Sau. Vidya Deshmukh 50 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12879 Archana Anil Datar 61 Pune 80 56 62 60 62 60 62 0 0 0 0 62 504
12880 Nilam Sudhir Kulkarni 49 Pune 62 56 62 60 56 60 62 45 60 62 45 0 630
12882 Ratnaprabha jujale 68 Nasik 62 56 62 60 62 60 62 0 60 62 60 60 666
12884 Rajani Ramrao Diwalkar 74 Parabhani 62 58 64 65 70 101 0 0 0 95 0 0 515
12885 CHINTAMAN GANESH JOG 71 MUMBAI 53 18 101 132 252 301 313 294 0 258 335 219 331 2554
12886 JOG ANJALI CHINTAMAN 63 MUMBAI 53 58 56 62 60 62 57 56 62 60 74 62 90 759
12888 MADHURI MANE 53 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12889 Sujat Kishor Gajare 65 Jalgaon 62 60 60 120 125 125 108 125 125 125 125 0 1160
12890 Parag Pramid Dixit 36 Pune 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
12891 Namdev Ramchandra Gavankar 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12892 Jayashri 28 Dindori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12893 Vasanti Dattatray Dandekar 65 Sangli 42 56 80 90 93 90 93 0 0 93 90 0 727
12894 Surekha Khopatika 69 Wai 25 56 88 121 130 121 124 0 0 0 0 124 789
12895 Yogini Gokhle 59 Wai 45 84 93 90 93 198 96 0 0 0 0 93 792
12896 Anagha Patwardhan 50 Wai 31 22 16 22 6 28 6 0 0 0 0 12 143
12897 Anita Joshi 61 Wai 0 56 62 30 0 0 0 0 0 0 0 0 148
12898 Pratibha Kanade 59 Wai 0 0 62 35 40 54 50 0 0 0 0 15 256
12899 Amruta Kakade 46 Wai 0 34 86 60 62 30 62 0 0 0 0 0 334
12900 Swati Deshpande 46 Wai 56 62 62 60 62 60 62 0 0 0 0 62 486
12901 Ajaya Anand Phatak 65 Pune 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 67
12904 Ganpat Madhav Acharya 68 Satara 0 0 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 61
12905 Basantabai Pande 70 Shrirampur 62 56 60 60 60 60 62 62 60 62 60 101 765
12906 Madhavi Prakash Patki 65 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12908 Anjali Anant Nashikkar 46 Akluj 62 56 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
12909 Ratnamala Shripad Phaltankar 72 Latur 72 62 62 150 150 0 0 0 0 0 0 0 496
12910 Sneha Shrikushna Shastri 51 Jalgaon 0 11 80 50 26 42 19 0 0 0 0 15 243
12911 MRS. HEMANGI HEMANT KULKARNI 45 NASIK 0 0 62 69 0 133 122 0 0 0 0 70 456
12912 MRS. VARSHA PRASAD JOSHI 42 AMALNER 58 0 0 60 0 121 134 0 0 0 68 0 441
12913 MRS. VASUDHA UMESH KULKARNI 43 TRIMBAKESHWAR, DIST. NASIK 0 0 93 30 114 0 134 0 0 0 0 120 491
12916 Rama Manoj Khalikar 52 Parabhani 70 60 100 108 108 70 108 108 108 108 76 0 1024
12917 Deepak Vishwanath Kulkarni 69 Akola 30 28 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 119
12918 Chaya Deepak Kulkarni 62 Akola 31 28 31 30 31 25 25 19 25 22 27 26 320
12920 SUKHWANI CAMPUS VALLABHNAGAR PIMPRI POTHI MANDAL C/O. MRS. SUREKHA VIJAY KAMBLE 0 VALLABHNAGR, PIMPRI, PUNE 620 560 620 870 950 1026 1160 1200 1200 1100 1200 0 10506
12921 Sunita S Pawar 43 malad mumbai 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 62 62 732
12923 Narayan Mahajan 62 Jalna 28 50 62 60 60 60 60 60 75 110 100 112 837
12924 Sangeeta B Kulkarni 65 Dombivali 50 60 60 60 62 110 75 0 100 75 0 0 652
12926 Ankita Adesh Dhuru 46 Mumbai 20 32 62 108 108 108 108 0 0 95 82 81 804
12938 Smt Mrunal Vinay Apte 51 Satara 0 0 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 61
12939 Sangeeta Lodha 50 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12940 Dr. Ajay Kumar Dalvi 0 Kolhapur 30 28 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 119
12941 Arun C. Surwade 52 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12946 Varsha Ganesh Badhe 47 Varangaon 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
12947 Kavita S Chaudhari 41 Varangaon 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
12948 Madhavi Madhukar Naik 72 Varangaon 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
12949 Jayshree Dattatrey Joshi 61 Amalner 0 170 265 280 311 381 425 495 525 662 575 700 4789
12951 Medha 39 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12954 srojini behere 70 chinchwad 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
12955 Kiran Arun Kulkarni 40 Sangli 31 60 60 60 62 60 62 62 60 62 60 62 701
12956 Veena Abhay Joshi 40 Kolhapur 62 50 0 0 0 0 0 0 0 45 31 31 219
12957 Usha Arun Joshi 76 Kolhapur 396 396 576 702 650 845 730 565 502 677 511 511 7061
12958 Nilima Shyam Bidkar 45 Hingoli 62 100 100 100 130 0 0 0 0 0 0 0 492
12959 Sumati Sohanee 79 Hubali 0 36 62 60 62 0 0 0 0 62 0 0 282
12960 AARTI JAYANT HERNE 60 ANDHERI, MUMBAI 53 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
12961 Vijaya Joshi 60 Latur 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
12962 Madhuri Potegaonkar 40 Aurangabad 62 0 0 62 62 0 62 0 0 0 0 0 248
12963 Shobha Tekale 65 Vashi 62 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121
12964 Kusum Joshi 68 Vashi - Usmanabad 72 126 250 250 300 30 31 31 30 31 0 0 1151
12965 Suhasini Devadikar 63 Vashi 62 56 120 62 62 62 62 62 62 62 62 65 799
12966 Nirmala Devadikar 72 Vashi 62 56 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 738
12967 PRABHAKAR K.WATWE 70 BORIVLI (WEST), MUMBAI 62 56 62 62 62 60 0 62 60 0 0 62 548
12969 Sunita Ramkrushna Bhavalane 47 Vashi 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
12970 Smt mandakini Ramchandra Patil 70 Dombivali 0 0 0 0 23 25 0 0 0 50 0 0 98
12971 Deepali Dhumal 47 Mumbai 0 17 56 57 55 50 45 35 30 31 52 56 484
12972 Sanjeevani Paithankar 54 Pune 62 112 165 150 155 150 155 155 150 155 150 155 1714
12973 Anjali Vinayak Godbole 67 Mumbai 0 36 62 60 56 60 62 0 62 0 60 62 520
12974 Aparna Santosh Gaherwar 46 Pune 52 52 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128
12975 Jayashri Sarjerao Babar 46 Pune 52 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
12976 Rekha Rajanikant Sadavarte 68 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12977 Ashok Janardan Patwardhan 76 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12981 ASHOK JANARDA PATWARDHAN 76 PUNE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12982 Nandadevi Dattatray Ingavale Deshmukh 55 Akluj 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
12983 Pushpa Bendre 75 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12989 Madhuri Khnavilkar 55 Indore 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
12990 Rupali Sharad Joshi 66 Pune 60 56 68 48 62 168 62 0 0 62 0 0 586
12991 Mallikarjun Chandraya Swami 39 Gadhinglaj, Kolhapur 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
12992 Suhas suhas Kulkarni 59 Aurangabad 0 48 93 90 124 120 124 124 120 124 120 124 1211
12998 Arunchandra Bhaskar Andore 63 Thane 0 32 362 392 371 294 357 235 322 343 337 0 3045
12999 Vasudha Shripad Barve 61 Thane 62 56 62 60 62 60 0 0 0 62 0 62 486
13000 Hanmant Yadav 36 Kamothe - Navi Mumbai 0 0 0 0 0 0 30 30 30 0 0 30 120
13001 Prahlad Vasudev Deshpande 69 Karad 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
13003 Nandkishore Ranganekar 64 Pune, Maharashtra 62 56 62 60 36 35 36 31 30 31 30 31 500
13004 Rajashree Jayant Deshpande 52 Pandharpur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 30 698
13006 Jayashri Vaidya 60 Solapur 62 40 62 30 62 60 62 60 40 60 105 150 793
13007 Ramchandra Vaidya 65 Solapur 62 40 62 30 62 30 62 40 40 55 10 55 548
13009 Rasika Kurtadkar 60 malad mumbai 0 45 62 60 62 60 62 62 60 100 72 62 707
13013 Anumati Samihan Athavale 34 Pandharpur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
13014 Jaya Samihan Athavale 10 Pandharpur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
13015 Gauri Chandrashekhar Athavale 56 Pandharpur 93 84 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93 1095
13016 Pushpahas Chandrashekhar Athavale 31 Pandharpur 62 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 302
13017 Pranita Pushpahas Athavale 28 Pandharpur 62 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 302
13019 Ashwini Amol Kulkarni 26 Pune 0 98 0 120 32 60 20 10 0 10 20 36 406
13020 Subarna Amod Joshi 40 Pune 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
13022 Alaknanda Bhagvan Risbud 66 Solapur 62 56 62 60 62 64 62 78 64 118 138 112 938
13024 Meena Chimote 65 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13025 Dr. Mona Milind Chimote 51 Amravati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13026 Surekha Dilip Chaudhari 60 Bhusawal 62 158 273 150 150 243 108 201 198 201 198 108 2050
13028 Sucheta Vartak 50 Dombivli 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
13029 Aboli Vishwanath Kulkarni 58 Mohol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13030 Usha Shanbag 64 Satara 0 14 24 32 0 0 30 0 0 40 58 60 258
13031 Sujata Balkrushna Diwan 78 Satara 24 56 66 68 70 70 70 75 75 80 90 100 844
13032 Simantini Kulkarni 64 Miraj 90 72 81 81 90 90 87 0 0 93 62 0 746
13033 Pratibha Keshav Vaidya 78 Miraj 62 56 62 60 62 60 108 0 0 124 0 124 718
13035 Shridhar D. Kulkarni 65 Parabhani 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
13036 Meenakshi Shridhar kulkarni 60 Parabhani 42 56 82 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
13038 Madhukar Gajanan Joshi 84 Pune 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
13039 Snehal Narayan Joshi 54 Mangalwedha 31 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
13040 Mrs. Savita Bhatwadkar 61 Nagpur 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
13041 Chitra Dinkar Kulkarni 58 Akola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13042 Varsha Paresh Padalkar 39 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
13043 Uttam Joshi 30 Trimbakeshwar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13044 Rohini Sanjay Deshpande 45 Akola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13045 Vinaya Deshpande 0 Karad 0 37 60 60 31 35 62 71 58 62 60 34 570
13047 Vilas Gopal Kulkarni 71 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13051 Suresh Joshi 73 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13052 MRS. RADHIKA MILIND GHULE 54 THANE 0 0 0 0 62 60 0 0 0 0 0 0 122
13054 Siddharth Sudhakar Shikhare 38 Kolhapur 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
13056 Niramal Narayan Desvasthale 82 Nashik 62 56 62 60 62 60 62 0 0 0 0 62 486
13057 Aparna Manohar Kulkarni 69 Karad 31 28 31 60 60 30 70 31 30 31 30 31 463
13058 Aarti Tadawalkar 49 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13061 Nayana Choudhary 38 Varangaon 0 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 334
13063 VAISHALI NAGESH FOVKAR 70 Mumbai 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
13064 SAVITRI NARAYAN NANDGAOKAR 82 Mumbai 31 28 31 30 31 60 31 31 30 31 30 30 394
13065 Vaishnavi Eaknath Junne 15 Koklegaon 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
13066 Ganpatrao Babaji Junne 74 Koklegaon 168 53 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281
13067 sulekha bodas 63 pimpari pune 0 68 116 60 62 0 0 0 0 0 0 0 306
13068 Sou.Bhagirathi Shankarrao Pathak 65 Poharegaon Dis.Latur 0 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 334
13069 SHRI.SATYANARAYAN MANDIR,TRYABAKESHWAR C/o.SMT.PRABHAVATI GANESH KULKARNI 0 TRYAMBAKESHWAR, DIST.NASIK 242 746 820 729 1552 1251 1370 882 960 0 978 849 10379
13070 ARUNA ASHOK SHINTRE 56 Pune 64 56 62 60 62 60 62 62 73 62 60 62 745
13075 SANGITA YAWALKAR 40 BARSHI, DIST.SOLAPUR 60 72 62 60 60 62 60 80 70 72 60 120 838
13094 Anita Ashok Kalpande 58 Akola 42 28 62 62 62 60 62 62 60 62 69 62 693
13095 Lakshmi 60 Rahatani 0 28 62 62 62 60 62 62 60 62 60 62 642
13096 Anjali Chandrakant Kanwar 59 Rahatani 62 28 25 60 60 60 60 50 0 0 0 0 405
13097 Nalini Ashok Kukde 60 Rahatani 0 56 62 62 62 60 62 0 0 0 0 0 364
13098 Shobha Banudas Kirange 61 Rahatani 0 56 62 62 62 60 62 62 60 62 60 62 670
13099 Sunanda Vishnu Kulkarni 62 Rahatani 0 56 62 62 62 60 62 62 60 62 60 62 670
13100 Shalini Vithalrao Kale 62 Rahatani 0 56 62 62 0 60 62 62 60 62 60 62 608
13101 Manda Vishnu Pathak 70 Rahatani 0 84 93 62 93 90 93 93 90 93 90 93 974
13102 Shubhuda Ravindra Patil 68 Pune 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 62
13103 Sharada Gajanan Kulkarni 77 Satara 62 56 62 90 93 90 93 90 93 93 90 93 1005
13104 Mrs. Alka Sanjay Patil 50 Pradhikaran, Pune 35 35 35 35 18 38 54 18 20 18 15 15 336
13107 Shantanu J Dharmadhikari 54 Pune 30 20 60 122 60 60 62 40 45 50 40 50 639
13111 Bhagirathi Shanbhag 83 Satara 62 66 62 60 62 0 60 0 90 90 23 23 598
13112 Madhavi Deshpande 75 Navi Mumbai 50 38 73 63 132 120 120 0 0 62 109 107 874
13113 Hema Sovale 60 Pune 62 68 101 90 93 108 108 0 0 70 108 0 808
13114 Aruna Pallewar 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13116 Chhaya Ashok Gurjar 67 Sangli 155 140 155 150 155 150 155 105 150 155 150 155 1775
13117 Smita Godbole 62 Pune 108 108 108 108 108 216 108 62 51 51 42 60 1130
13118 Shrutakirti Chandrashekhar Bapat 63 Pune 36 0 36 24 23 14 11 6 5 5 5 5 170
13119 Smita Prabhakar Abhyankar 71 Pune 62 0 118 60 62 60 156 108 67 68 67 68 896
13120 Pradnya Prakash Mandavikar 64 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13121 Woodland Group, c/o Maya Marathe 0 Pune 220 224 220 180 155 90 0 0 0 0 0 0 1089
13122 Sushma Vyapari 63 Aurangabad 62 56 62 121 125 125 121 121 121 121 121 75 1231
13123 Mr. Bapat 66 Palghar 62 46 64 60 62 60 50 62 60 60 54 111 751
13124 Veena Pai 60 Thane 0 11 24 30 34 35 83 0 0 73 58 0 348
13125 Seema Rajendra Unde 57 Baramati 0 30 62 60 60 62 62 62 60 62 60 62 642
13126 Suniti Ajay Dandavate 60 Udgir 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
13127 Namdev Pawar 60 Sagli 30 22 25 25 27 22 25 25 22 27 26 25 301
13131 Sunita Vishwas Koli 38 Arag,Sangli 62 60 62 62 65 60 60 60 60 60 60 62 733
13133 MRS. DAMAYANTI SANATKUMAR NADKE 59 BARSHI, DIST.SOLAPUR 31 20 11 15 25 27 17 21 11 15 20 30 243
13134 MRS. MANJIRI MADAN SHUKLA 52 PUNE 26 56 121 90 90 101 155 155 150 125 121 91 1281
13136 Mrs Nanda Padegaonkar 60 Nagpur 0 407 372 360 372 0 356 372 360 372 0 0 2971
13137 Shri Sudhakar Hatwar 56 Nagpur 10 12 25 25 12 10 12 10 12 10 10 12 160
13138 Mrs Snehalata Dhavle 62 Nagpur 0 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 668
13139 Mr. Dilip Ghodile 63 Nagpur 0 26 69 33 14 30 62 116 125 62 73 46 656
13140 Anant GajananKelkar 55 Khopoli 410203 0 90 153 277 290 276 320 131 60 65 60 80 1802
13142 Sushma jaiswal 23 Kamba kalyan 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
13147 Beena Belure 57 Solapur 0 35 80 108 108 108 108 108 108 108 130 120 1121
13149 Sunita Arun Vaze 70 Belgaum 62 56 62 60 62 60 62 0 0 0 0 0 424
13150 Usha Vishnu Gurjar 73 Chinchwad 62 56 62 60 62 60 62 0 0 0 0 0 424
13151 surekha ashok ghanekar 68 pune 0 63 91 26 28 26 27 27 26 27 30 31 402
13152 Sulabha Devidasrao Joshi 63 Selur 62 56 62 60 62 60 62 10 20 15 25 42 536
13154 Nalini Sharad Chippalgattikar 79 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13155 Ashlesha Sunil Bhagwat 48 Pune 62 56 62 65 62 60 62 62 60 60 50 62 723
13156 Himani Sunil Bhagwat 19 Pune 20 20 25 35 20 20 20 20 20 20 20 25 265
13157 RAJENDRA S NAGE 38 KALYAN 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
13162 Sinhagad Road V S Naam Group 54 Pune 50 90 200 425 200 250 225 220 240 200 200 180 2480
13163 Sanjay Deshmukh mandal 58 Akola 480 244 312 254 312 260 330 310 310 282 300 300 3694
13164 Dhananjay 34 NASHIK 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
13167 Shailaja Sadashiv Joshi 70 Sangli 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
13173 Govind Moreshwar Kale 76 Dombivli 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
13175 Kanakgauri Kartik Gokhale 28 Mumbai 0 0 44 42 47 47 40 40 14 14 0 0 288
13176 Sau kalyani Amit Gadhikar 38 Aurangabad 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
13180 Chandrashekhar Avadhut Kulkarni 62 Nashik 60 28 31 30 31 15 20 0 30 31 30 31 337
13181 Pushpa Sudhakarrao Kulkarni 70 Ambejogai 0 28 65 62 70 0 62 0 0 62 0 0 349
13182 Shriram Dattatray Manohar 61 Raigad 62 56 62 116 126 132 124 124 120 124 120 124 1290
13184 Malati Staram Talele 68 Kalyan 107 115 174 151 229 231 212 222 233 180 238 311 2403
13190 Laxman Tukaram Banait 80 Nashik 62 56 62 60 48 74 0 0 0 60 0 0 422
13191 Madhura Kulkarni 48 Miraj 62 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 87
13192 Vanita Girish Thuse 55 Nasik 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
13193 Anuradha Shrikrushna Kulkarni 74 Pune 0 57 62 58 31 61 90 94 93 62 62 84 754
13194 Supriya Kubal 55 Mulund 3 0 10 2 21 50 36 35 46 56 34 17 310
13195 Shubhangi Naphade 54 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13201 KIRTI JAYANTRAO VETAL 46 PARLI VAIJANATH 62 56 62 60 62 85 60 121 131 61 58 41 859
13202 Vaishali Damle 50 USA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13207 Satish Digambar Joshi 60 Vile Parle 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
13208 Vinaya Vishnu Prabhu 45 Virar 56 28 31 30 31 30 31 0 0 0 0 0 237
13209 Mrs Mangal Shivaji Chavan 58 Solapur 85 120 120 120 120 120 120 120 120 50 50 50 1195
13215 Sangeeta Pathak 42 Tuljapur 112 115 107 110 107 110 107 107 110 112 105 112 1314
13216 Chhaya Suresh Rajhans 61 AKOLA 62 56 62 60 31 60 62 62 60 45 45 20 625
13217 Lata Sudhakar Wankhade 65 pune 62 56 62 60 67 70 62 62 60 62 60 62 745
13218 Arvind Ganesh Kendhe 77 Thane 0 28 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 640
13219 Mugdha Manoj Deshpande 48 Nanded 0 56 62 60 90 90 90 90 90 90 90 90 898
13220 Swati Vijay Thete 67 Tryambakeshwar 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
13221 Shaila Deshmukh 67 Wardha 0 20 60 105 65 60 35 31 30 31 30 31 498
13222 Rekha G Bharti 60 Pune 10 12 10 12 10 12 12 10 10 12 10 12 132
13224 Shrihari Laxman Pujari 52 Kshetra Mahuli, Satara 0 0 0 0 0 25 23 34 34 37 34 44 231
13225 Prabha naigaonkar 62 parli vaijinath 31 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 209
13226 Priya Chandrakant Shete 60 Satara 61 46 62 61 61 51 36 60 58 62 0 54 612
13227 Madhuri Ravindra Kulkarni 66 Sangli 72 65 77 65 62 64 70 60 0 35 35 0 605
13228 Shailaja Upendra Kagalkar 62 Dombivali 33 31 35 41 35 35 45 41 45 45 35 0 421
13229 Sheela Modak 62 Dombivali 192 170 190 180 201 200 181 180 153 201 234 0 2082
13233 Jyoti Phulmamdikar 45 Chinchwad 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 0 334
13234 Nirmal Deshpande 60 Sangli 30 28 25 26 31 30 21 30 29 15 30 0 295
13235 Nila Prabhudesai 62 Dombiwali 30 27 30 20 25 28 35 37 38 28 20 0 318
13236 Pramod Kulkarni 70 Kolhapur 30 0 31 0 31 30 0 30 30 31 0 0 213
13237 Kavita Nagesh Joshi 65 Wakad 23 28 28 30 24 26 31 21 24 30 18 0 283
13241 Yashashri Joshi Kale 26 Pune 5 0 0 3 0 0 0 0 2 0 2 0 12
13242 Varsha Milind Kulkarni 42 Miraj 20 20 15 13 15 33 32 15 22 25 0 0 210
13245 Jyoti Jayant Apte 65 Sangli 25 25 31 62 60 60 60 60 40 75 40 75 613
13246 Madhavi Shripad Joshi 45 Sangli 42 0 20 76 68 23 0 18 0 40 30 0 317
13248 Nilam Suresh Gandhi 40 Sangli 75 75 55 101 100 65 80 60 100 0 55 100 866
13249 Hema Pathak 50 Miraj 31 0 0 0 17 19 28 24 30 81 145 0 375
13250 Suvarna Marathe 60 Sangli 90 125 145 160 70 70 122 110 35 34 68 0 1029
13251 Nirmala Nene 60 Sangli 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
13252 Chinchwad Group C/o Priya Joshi 62 Chinchwad,Pune. 30 10 95 170 325 131 578 216 191 172 214 0 2132
13253 Madhav Joshi 66 Chinchwad 30 28 31 30 31 31 41 32 30 31 35 0 350
13258 Meena Mohan Wader 66 Sangli 96 72 73 84 60 63 122 50 0 0 0 0 620
13260 Aditi Joshi 50 Audumbar 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
13262 Kalpana Ashtekar 60 Chinchwad 0 114 185 132 214 255 0 220 0 0 194 0 1314
13263 Kshama Kulkarni 40 Satara 71 56 52 50 39 49 114 70 92 50 38 64 745
13264 Prachi Kale 32 Chinchwad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13265 Rashmi Bapat 65 Sangli 81 93 120 144 140 136 140 140 136 140 136 0 1406
13266 Rajashri Dhomsale 60 Solapur 101 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202
13267 Vijaya Khole 76 Chinchwad 56 55 30 30 43 38 55 55 55 60 51 0 528
13268 Sharda Chhatre 50 Sangli 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
13269 Shailaja Shankar Paranjape 75 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13271 Sunita Dhongade 60 Satara 160 0 0 0 0 139 0 199 212 0 168 0 878
13272 Neela Karve 50 Kalyan 0 0 0 0 114 0 0 0 0 172 0 0 286
13274 Madhavi Madhukar Joshi 65 Chinchwad 30 10 63 36 20 12 20 0 0 0 0 0 191
13275 Sunita Sutar 0 Maharashtra 62 56 62 60 151 150 155 0 0 0 0 0 696
13278 Mrs. Mardila to Ashok Deshpande 65 Nashik 0 41 135 125 155 250 108 0 330 350 360 323 2177
13284 Mangal Bhaskar Patil FC y 65 pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13285 Manisha Deshpande 52 Sangli 60 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116
13286 Mandakini shinde 59 Pune 0 0 0 0 0 50 62 0 0 0 0 0 112
13288 Jayant Kelkar 63 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13289 Mrs. Anjali Bhaskarrao Patil 52 Beed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13290 Asmita Arvind 57 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13293 Mrs Vaibhavi Shiladitya Kulkarni 38 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13294 Mrs Vijaya Bawa 63 Ravet, Pune 0 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 250
13295 Sunanda Kulkarni 60 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13296 Jyostna Vaidya 66 Patrakarnagar, Pune 0 56 50 40 31 30 31 31 30 31 30 31 391
13297 Malti Digambar Badve 74 Satara 30 60 60 75 0 0 65 70 75 78 0 0 513
13298 Sau. Chhaya Bhosale 61 Deonar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 44 43 102
13299 Bharati Satish Vaidya 49 Trayambkeshwar 0 410 463 330 441 397 1090 0 0 0 0 0 3131
13301 Manjiri Aghor 48 Solapur 0 42 63 42 42 38 28 58 39 24 24 20 420
13302 SUCHITA SHEKHAR NAWATHE 72 PUNE 411004 0 127 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398
13303 Shivdas Jadhav 61 Satara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13304 Jayashree Digambar Zhope 62 Narayangaon 0 34 78 100 100 62 62 62 60 62 60 62 742
13305 Mugdha Bapat 53 Pune 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 0 0 486
13308 Uma Uday Kasarekar 60 Pu e 31 28 31 30 31 30 31 0 30 31 30 31 334
13311 Dipali Dhake 62 Jalgaon 62 56 62 60 62 75 62 0 0 62 0 62 563
13312 SHAKUNTALA SHARADCHANDRA THOMBARE 66 JALGAON 0 0 60 108 108 45 40 0 0 0 0 0 361
13314 Haribhau Vishnupant Pathak 80 Sangli 60 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 238
13317 Rohini Pendse 74 Borivali Mumbai 62 56 62 60 62 80 311 311 300 311 311 311 2237
13318 Madhuri Kotibhaskar 69 Borivali 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
13322 Vishvnath kapshikar 43 Chinchwad,pune 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
13323 Madhuri Madhukar Tikhe 60 Pune 31 28 34 30 31 0 0 0 0 0 0 0 154
13324 Madhuri Daptardar 68 Pune 0 20 96 103 68 95 85 0 0 93 63 0 623
13326 Trupti Sandeep Mistry 59 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13328 Prabhakar Kulkarni 71 Sagli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13329 Jitendra Vasudev Kadam 44 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13330 Suresh Wadgaonkar 0 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13332 Shilpa Tushar Firke 38 Jalgaon 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13333 Veena Vasant Ambekar 73 Dombivli 0 62 152 250 276 182 225 190 73 108 251 111 1880
13335 KRISHNAJI BALVANT PADHYE 70 BADLAPUR 62 63 63 100 100 110 120 62 60 130 130 130 1130
13336 Smita V. Pujari 60 Satara 0 25 25 0 0 25 48 48 42 50 60 52 375
13337 Surekha Satish Deshpande 60 Pune 62 56 62 60 62 38 0 0 0 58 0 0 398
13340 Satish Moreshwar Deshpande 66 Pune 62 56 62 60 62 38 58 0 0 58 0 0 456
13341 Madhuri Kahalekar 39 Aurangabad 0 0 0 0 50 160 264 184 108 63 0 60 889
13343 Balkrishna Manolikar 65 Miraj 62 56 62 60 62 60 62 62 62 62 60 90 760
13345 Varsha Murlidhar Dharmadhikari 37 Parali 62 56 62 0 0 0 168 0 0 0 0 0 348
13346 Sudhir Deshpande 61 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13347 Anagha Ashok Dixit 72 Guhagar 60 56 60 62 62 60 62 0 60 62 60 62 666
13348 Malati B Dixit 82 Dadar 0 118 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
13349 vijay kumar vinayak soman 44 panvel 62 58 62 60 62 60 62 60 60 60 60 247 913
13350 ketki vijay kumar soman 36 panvel 62 58 62 60 62 60 62 60 60 60 60 247 913
13351 Rajendra joshi 57 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13353 Shobhana Chandrasekhar Mulayi 60 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13354 Bindumadhav Ramacharya Madgalkar 0 Thane 60 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116
13355 Pushpa Anagal 59 Miraj 52 56 50 60 62 60 0 0 0 62 60 62 524
13359 Nilkanth Dattatray Karambalekar 70 Dombivli 31 28 31 90 201 115 101 76 95 70 66 70 974
13361 Vaishali Damle 50 America 0 15 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 51
13364 Meena Ramchandra Devadikar 50 Vashi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13366 Sumati Pandurang Awati 68 Vashi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13367 Prabhavati Prabhakar Devadikar 65 Osmanabad 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
13368 Manjushri Kulkarni 54 Sangli 0 0 0 89 31 30 31 30 30 31 30 31 333
13369 Vaishali GajananTade 73 Sangli 31 28 31 30 31 30 31 0 0 31 30 0 273
13370 Sunita Pramod Joshi 62 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13371 Maya Anil Lakhe 57 Nagpur 0 25 28 30 31 30 31 0 0 0 30 0 205
13372 Sampada Kulkarni 48 Aurangabad 0 0 60 60 60 60 0 60 0 0 0 0 300
13373 Meena Shirodkar 60 Aurangabad 0 0 62 60 62 60 62 62 62 62 60 62 614
13374 Harshada Kulkarni 38 Aurangabad 0 0 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 240
13375 Madhavi Anagal 68 Pune 51 62 100 100 108 108 123 0 0 108 108 146 1014
13376 Sunanda Shirodkar 52 Aurangabad 0 40 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 160
13377 Sushil Malkhare 72 Aurangabad 0 205 383 350 310 300 0 0 0 0 0 0 1548
13378 Shobha Vaijanath Joshi 63 Parali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13379 Aparna Chandrashekhar Modak 68 Thane 0 24 62 61 64 56 0 0 0 60 0 0 327
13380 Surekha Vadgaonkar 48 Aurangabad 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
13381 Jayashri Gajanan Bedage 55 Sangli 28 56 80 90 93 0 0 0 0 90 90 0 527
13382 Girish Kulkarni 51 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13383 Malati Katti 76 Pune 0 0 0 75 120 130 0 0 0 0 0 0 325
13384 Suman Pandit 67 Sangli 62 56 60 62 62 0 0 155 150 155 0 170 932
13386 usha kulkarni 71 chinchwad 0 0 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 550
13387 vijayalaxmi kulkarni 67 pune 0 0 62 60 62 60 62 62 60 62 60 69 619
13388 Sadashiv &Surekha Kulkarni 60 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13389 Namita Nilesh Shikhare 42 Trimbakeshwar 0 0 120 111 82 62 72 0 0 0 0 0 447
13390 Sharda Kulkarni 41 Hyderabad 0 0 25 26 0 0 0 0 0 0 0 0 51
13392 Ranjana Panchabhai 35 Dhule 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
13393 Malini Vasant Kelkar 81 Pune 62 56 62 60 20 55 0 0 0 0 0 0 315
13394 Shalini Gokhle 75 Pune 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 0 0 486
13395 Sushma Nande 76 Chinchwad 62 56 62 60 62 60 62 0 0 0 122 62 608
13396 Sadhana Markandey 49 Vashi 62 58 65 60 25 25 0 0 0 0 50 108 453
13397 Geeta Rajaram Kulkarni 54 Sangli 0 84 93 90 0 0 0 0 0 30 0 0 297
13403 Vishwanath Ganesh Tamhankar 73 Sangli 62 56 62 160 140 120 0 0 0 124 124 120 968
13404 PRAKASH RAMCHANDRA PIMPLE 69 AURANGABAD 0 0 62 60 62 60 40 62 60 62 60 62 590
13405 Sangeeta Darwatkat 37 Thane 0 0 0 0 15 49 0 0 0 0 0 0 64
13413 Smita Kulkarni 67 CHINCHWAD, PUNE 0 36 28 0 40 0 0 31 36 0 0 0 171
13414 Mrs Chanda Keshavrao Dhote 58 Nagpur 0 82 29 60 65 0 123 60 63 60 58 52 652
13415 Mamta Abhay Shriwaskar 52 Nagpur 0 12 25 10 0 0 0 50 52 25 52 51 277
13416 Usha Yogesh Rao Gaidhane 46 Nagpur 0 60 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
13417 Smt Pramila Baburao Gaidhane 67 Nagpur 0 60 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
13418 Savita Bhaskar Vaidya 65 Nagpur 0 30 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
13419 Alka Sanjay Bonde 50 Nagpur 0 80 55 25 0 0 0 0 30 45 66 44 345
13423 SU Shushila Khanzode 59 Nagpur 0 45 0 124 144 141 136 148 150 155 150 150 1343
13424 Mrs. Bageshwari Bharatlal Joshi 43 Nagpur 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
13426 Mrs Mangala Moreshwar Khode 49 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13427 Sunita Pramod Kulkarni 69 Pune 0 56 62 62 62 60 62 0 0 62 60 0 486
13428 Anjali Govind Bhave 56 Kalyan 62 55 65 60 60 60 62 0 0 62 60 52 598
13429 VAIDEHI PRAVIN GHATE 48 PUNE 0 0 62 62 74 48 62 0 0 68 67 73 516
13430 Mangal Shrikant Kakde 58 Kolhapur 0 59 31 0 155 155 156 0 174 0 0 201 931
13431 NEELAM ASHOK CHARNE 64 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13432 Sadhana Sharad Sathe 64 Nashik 75 100 100 80 102 121 108 108 100 75 115 95 1179
13433 Saroj Kishorrao Maslekar 65 Ambajogai 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
13435 Angha Tale 52 Pimpari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13436 Rushali Andhalgavkar 0 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13437 Sumati Dani 0 Pune 62 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
13438 Vina Kulkarni 64 Talegav 62 56 62 60 62 60 58 0 0 0 60 0 480
13439 Kamal Jakate 0 Nanded 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
13440 Pryerna Group 0 Ambarnath 140 140 40 80 250 300 0 0 0 0 0 0 950
13444 Anuradha Despande 66 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13450 Joyti Kasat 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13451 Anupma Paranjpay 71 Pune 114 216 193 177 162 177 173 0 0 109 133 119 1573
13453 Anjali Arvind Deshpande 77 Nashik 201 0 0 0 30 0 0 62 30 31 30 31 415
13455 Aruna Sadhu 68 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13460 Shubhangi Shircikar 53 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13463 Chitra Naik 42 MIRAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13464 Lata Naik 68 MIRAJ 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
13465 Sulbha Datar 0 Devalali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13466 Milind Moghe 49 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13468 Archana Sanrolkar 0 Aurangabad 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
13470 Shubhangi Uchgavkar 0 Kalyan 31 28 31 30 31 30 0 0 0 62 60 62 365
13471 Mohan Uchgavkar 0 Kalyan 31 28 31 30 31 30 0 0 0 62 60 62 365
13483 Meera Kshemkalyani 66 Nashik 31 28 31 21 30 30 0 0 0 0 0 0 171
13484 Manjusha Shirkhedkar 49 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13485 Vaishali Dhumal 49 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13486 Sunil Anant Ratnaparkhi 57 Jalgaon 0 0 24 60 40 50 62 0 60 60 40 62 458
13487 Mrs Vidya Satpaise 63 Nagpur 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
13489 Vijay Bhagwant Mulaye 61 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13490 Meera Pradip Dandekar 47 Nagpur 0 82 62 60 60 0 120 60 60 60 60 60 684
13492 Mrs Venu Gulhane 72 Nagpur 0 26 62 0 60 0 0 0 0 0 0 0 148
13493 Smt Shakuntala Rewatkar 73 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13495 Monika Mohan Herlekar 53 Pune 0 16 62 60 30 91 31 31 30 31 0 0 382
13496 Sharda Vinod Zade 46 Nagpur 0 0 0 20 25 0 0 0 0 0 25 35 105
13498 Vidya Hemade 54 chinchwad,pune 0 0 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 550
13499 Madhuri Mukund Joglekar 74 chinchwad,pune 0 0 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 550
13500 Mrs Ratnaprabha Vijay Mulaye 58 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13504 Mrs Sampada Nilakantha Dixit 43 Nagpur 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
13505 Mrs. Kalindi Jhalake 65 Nagpur 0 62 62 0 0 0 0 0 0 62 60 0 246
13507 Mrs. Ratna Pandurang G Palaskar 60 Nagpur 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
13508 Mrs Bhavna Bhushan Dixit 58 Nagpur 0 20 29 45 62 32 0 52 60 55 55 52 462
13509 Mrs. Maya Arunrao Kukde 45 Nagpur 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
13510 Mrs. Lata Dhamankar 47 Nagpur 0 0 0 20 21 69 26 31 22 13 13 27 242
13511 Mrs. Nita Garge 53 Nagpur 0 15 27 12 6 0 41 50 31 40 28 0 250
13512 Mrs Sunanda Vijay Kurhekar 62 Nagpur 0 40 40 0 0 0 40 15 0 0 0 0 135
13513 Mrs Pushpa Bhagwan Gillurkar 65 Nagpur 0 21 62 0 0 60 62 45 50 50 70 60 480
13514 Mrs Kunda Mathane 55 Nagpur 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
13515 Mrs. Sarita Dahare 64 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13516 Mrs. Kusum Chavan 65 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13518 Ujwala Pratap Achalare 59 Pandharpur 0 56 31 30 0 30 31 31 30 31 0 0 270
13519 Mangal Divakar Sardeshmukh 76 Pune 30 56 62 105 330 360 372 192 105 240 210 217 2279
13521 Shri Sundar Ram Mandir Group, c/o Shobha Dumbre 0 Nashik 0 1092 1273 1250 968 826 948 740 740 770 770 400 9777
13522 Shobha Suresh Rawke 62 Pune 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90
13524 Bharati Pol 61 Thane 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 140
13525 Uday Bhaskar Kasarekar 67 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
13526 Rajeshwari Ramesh Nair 62 Chinchwad, Pune 0 0 62 60 62 60 62 62 62 62 60 0 552
13536 Jayshree Gune 70 Karad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13540 Sau.Vidhya Vikas Dharmadhikari 62 Yeola 0 40 121 136 231 404 225 231 150 225 311 117 2191
13551 Madhvi Desai 64 Pune 0 0 150 150 0 0 0 0 0 31 0 0 331
13552 Sarad Dabhadkar 51 Jalana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13556 Ramchandran Ayyar 69 Dombivali 0 0 0 0 0 182 62 62 60 62 60 62 550
13557 Sharada Ramchandarn 0 Dombivali 0 0 30 15 0 182 62 62 60 62 0 0 473
13562 Smita Oak 58 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13564 Vandana Agnihotri 47 Aurangabad 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 60 101 222
13569 Mangala Choudhri 64 Dombivali 0 0 0 260 0 91 31 31 30 31 30 31 535
13571 Sudhakar Choudhari 0 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13572 Madhavi Bokil 70 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13573 Madhumati Kulkarni 0 Sangli 62 58 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 304
13574 Manasi Patange 60 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 62 60 62 60 0 244
13575 Smita Tukral 0 Sangli 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 75
13576 Sujata Mahajani 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13587 Utkarsha Joshi 45 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13588 Madhav Kulkarni 36 Mumbai 0 0 22 30 0 30 31 31 30 31 0 0 205
13589 DIGAMBAR BHIKAJI MUNDLE 65 Borivali, Mumbai 0 0 72 0 72 60 119 124 121 124 120 124 936
13590 Anjali Makarand Mahajan 49 Karad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13595 Nirmala Suvarnakar 63 Pune 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 60 62 608
13597 Sushila B 65 Solapur 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
13598 Sharad Ramkrushna Bapat 75 Indore 62 56 62 70 62 60 61 0 0 0 0 0 433
13599 Supriya Sharad Bapat 72 Indore 62 56 62 75 62 60 61 0 0 0 0 0 438
13600 Suvarna Balasaheb Chivate 64 Sangli 30 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
13601 Balaji Mandir Group, c/o Sanjay Patil, Kalyan 0 Kalyan 323 266 375 236 565 231 195 186 224 246 485 870 4202
13602 Charulata Sanjay Patil 72 Kalyan 62 0 0 0 0 30 30 31 30 31 30 31 275
13603 Sumangala Sadashiv Kore 70 Tasgaon 0 0 0 0 0 150 31 31 30 31 0 0 273
13604 Prajakta Anant Kathe 48 Dombivli 0 0 0 0 0 302 62 62 60 62 60 60 668
13605 ARCHANA BARVE 64 VADODARA 16 28 31 30 22 30 31 31 30 31 0 0 280
13606 Jayashri Ranade 58 Dombivli 31 28 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 120
13607 Viraj Deshmukh 58 Dombivli 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
13614 Sujata Jayant Deshpande 64 Satara 0 60 70 68 70 70 70 70 70 74 60 78 760
13615 Rohini Ratnakar Dhavale 55 Satara 0 36 62 58 0 60 60 0 0 0 50 0 326
13617 Prakash Govind Naik 68 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
13618 Vandana Prakash Naik 60 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 0 0 608
13619 Achyut Balaji Kurundkar 64 Panvel 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124
13620 G K SALI 0 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13621 Anuja Prakash Mule 54 Ahmadnagar 62 56 52 120 123 123 0 0 0 0 0 0 536
13625 Megha Hemant Pingale 32 Solapur 0 0 73 62 62 60 62 62 60 62 60 0 563
13643 Surekha Nikam 56 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13646 Swati Kulkarni 55 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13658 Prafulla kulkarni 62 Chinchwad,pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
13660 Pujyata kabra 25 Pune 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
13666 Vinayak Joshi 63 Faltan 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60
13674 Megha Bhatwadekar 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 74
13675 Anuradha Ektare 66 Pune 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
13676 Rekha Kapileshwar 65 Pune 31 28 31 31 31 30 31 31 30 31 30 0 335
13678 Smita Sarnaik 59 Pune 0 26 44 36 48 55 57 65 53 51 48 41 524
13684 Hema Balwant Godbole 81 Solapur 0 34 62 60 61 56 0 0 0 60 0 0 333
13686 SWATI SUNIL KHATAVE 32 ARAG 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
13687 URMILA SANTOSH KAGWADE 38 ARAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13695 Mangala Dinkar Gangal 83 Pune 40 28 31 30 31 30 31 32 31 30 0 0 314
13696 Amrut Vinayak Deshpande 85 Miraj 56 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 0 359
13697 Anuradha Amrut Deshpande 75 Miraj 56 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 0 359
13698 Aruna Prakash Mahajan 62 Kandivali (Mumbai) 62 56 70 120 120 120 108 0 0 0 0 0 656
13699 Chhaya Narayanrao Deshpande 53 Parbhani 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 51 385
13700 Rajlakshmi Shrikant Vaishampayan 68 Pune 31 28 62 60 62 60 0 0 0 0 60 0 363
13701 Monika Mohan Herlekar 53 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13702 Rukminibai Joshi 89 Aurangabad 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 60 728
13704 Umabai Hiswankar 75 Aurangabad 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 60 728
13707 Mandakini Ramesh Soman 76 Pune 62 56 62 60 62 60 0 0 0 62 0 62 486
13710 Kamala Srinivasan 65 MUMBAI 31 30 142 109 110 117 96 0 98 91 84 0 908
13715 Rajan Nilkanth Kadu 0 Kasaba, Pune 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
13716 Shubhangi S Deuskar 70 Pune. 0 45 31 0 0 0 31 31 25 31 0 0 194
13717 Shashikant C Deuskar 75 Pune 0 45 25 0 0 0 28 29 28 26 0 0 181
13718 Dnyaneshwar Valaskar 39 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13723 Mahannda valazade 56 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13727 VIDHYA SHARAD GURAV 58 ARAG 95 133 237 0 105 60 60 60 100 160 0 0 1010
13728 Shyamla Bhagwan Deshmukh 59 Nanded 0 10 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 70
13729 Maitreyee Chitnis 63 Panvel 120 112 120 120 162 121 103 93 65 96 62 0 1174
13731 sau.Amita Niket Pradhan 31 Karjat 89 62 0 0 0 0 0 0 0 0 27 30 208
13733 Anjali Sunil Karmalkar 52 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13735 Mala Sharma 47 Parbhani 120 26 60 120 60 70 120 0 0 0 0 30 606
13736 Smita Gosavi 42 Akluj 30 35 45 62 0 0 0 0 0 0 0 0 172
13738 Vikas Sathe 58 Goa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13740 ASHVINI AVINASH SALUNKHE 39 ARAG 62 56 62 60 60 0 170 0 0 0 0 0 470
13741 NEETA J.MAHALANK 57 KOLHAPUR 0 5 31 30 30 30 30 30 30 50 50 0 316
13743 SMT. VANDANA BHALCHANDRA BARVE 67 Matunga, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13745 Suryakant S Belle 38 Hubli 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
13746 Saroja S Belle 65 Hubli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13751 Pradip Govind Kulkarni 68 Kolhapur 31 28 31 30 31 30 0 0 0 0 0 0 181
13752 Ramesh Vyankatesh Kulkarni 70 Kolhapur 31 28 31 30 41 40 41 41 40 41 40 0 404
13753 Avinash Someshwar Bokil 66 Kolhapur 0 56 31 30 31 33 31 0 0 60 60 0 332
13755 Ramesh Vasantrao Patil 69 Tuljapur 62 56 75 120 124 120 124 124 124 124 120 124 1297
13759 Chandrakant Narayan pande 67 Khamgaon 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 60 62 608
13760 Asmita Deshmukh 61 Nagpur 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
13761 Suman Kashinath Chaudhari 80 Nashik 0 0 62 0 0 62 62 62 60 62 60 62 492
13762 Madhavi M Deodhar 74 Sangli 60 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 728
13763 Mrs. Vijaya Abhay Belurkar 55 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13764 Varsha Sunil Gudsurkar 50 Aurangabad 62 36 0 30 30 0 60 30 30 36 40 0 354
13765 Suvarna Rajendra Pardesi 36 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13766 Vimal Kale 65 Aurangabad 0 118 62 60 30 30 62 0 0 0 0 60 422
13767 Mrs. Advaita Viswas Sabnis 42 Satara 0 22 42 42 0 0 0 42 42 0 0 0 190
13770 MADHURI SHASHIL PATIL 39 KOLHAPUR 10 10 30 30 30 30 30 30 30 30 0 0 260
13772 Sumitra Jiragale 79 Belanki 60 56 62 60 62 60 62 0 0 60 60 0 542
13773 Shubhangi Jadhav 45 Miraj 60 56 62 60 62 60 60 0 0 0 0 0 420
13774 Kavita Vadile 45 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13775 Shalini Joshi 73 Sangli 93 84 93 90 93 90 93 93 90 93 90 0 1002
13776 Suhas Joshi 51 Sangli 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 0 334
13777 Shravani Joshi 36 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13778 Pratibha Kamble 50 Miraj 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
13779 smt kusum thakur 87 mumbai 0 48 0 50 20 60 31 31 0 31 30 31 332
13780 Savita Bedagkar 45 Miraj 58 56 62 60 62 60 62 0 0 60 60 0 540
13781 Vidya Joshi 55 Miraj 0 60 65 68 69 60 70 70 60 20 60 60 662
13782 Nandkumar Bagawade 67 Wai 62 56 62 60 93 150 155 0 0 0 0 0 638
13783 Neela Dhavan 50 Wai 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
13784 Asha Bankar 44 Wai 0 0 0 0 0 22 24 0 0 0 0 0 46
13785 Vaishali Satpute 63 Wai 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
13786 Thane Vitthal Mandir Samuhik Pathan Mandal/Sunil Deshpande 63 Thane 90 152 365 345 300 574 560 423 316 319 325 574 4343
13788 Suchitra Deshpande 75 Miraj 30 36 30 30 31 30 30 0 0 30 0 0 247
13789 Mrs Shradha Ghole 62 pune 0 120 62 60 0 175 150 150 100 150 158 150 1275
13790 Anjusha Nerlekar 38 Pune 30 28 32 30 30 30 30 0 0 30 30 0 270
13793 Kamal Mahadev Kumbhar 68 Budhgaon 0 11 206 184 204 182 169 0 0 176 0 0 1132
13796 Suman Sitaram Limkar 68 Budhgaon 0 0 73 55 65 80 96 0 0 68 51 0 488
13797 Shakuntala Dattatray Nangre 68 Ashta 0 0 68 60 60 60 62 62 65 62 60 67 626
13798 Vinay bhimsen Kulkarni 38 Chinchwad 31 28 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 120
13800 Sugandha Dilip Khanvelkar 47 pune 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
13801 Paurnima Bangale 49 pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13802 Archana Arun Kulkarni 68 pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
13803 Snehbrabha Kishan Kulkarni 59 pune 0 118 62 60 62 60 62 62 60 155 150 155 1006
13804 Amit Arun Kulkarni 59 pune 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
13805 Nisha Deshpandepune 59 pune 62 56 62 60 62 60 0 0 0 262 0 60 684
13806 Mohini Prasad Gosavi 47 pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13807 Anjali Ptharikar 48 parabhani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13809 Rekha Joshi 59 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13810 Prabha Pargavkar 62 Nashik 0 0 62 60 62 60 62 0 0 0 0 86 392
13812 Smitanjali sunil Joglekar 52 pune 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
13813 Sangita Kulkarni 65 Dombivil 62 56 62 60 60 110 0 0 0 0 0 0 410
13814 Sandhya Jeevan Kulkarni 38 Aurangabad 30 28 26 15 28 0 0 0 0 0 0 8 135
13815 Ujwala Vijay Natu 65 Satara 15 28 31 86 46 128 124 0 0 126 128 134 846
13816 Manohar Shankar Prabhudesai 75 Dombivli 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
13817 Mrs.Sunetra Manohar Prabhudesai 68 Dombivli 62 56 62 60 62 60 62 62 50 50 50 62 698
13819 Sushama Deo 37 Aurangabad 0 0 0 0 100 30 60 0 0 0 0 0 190
13820 Aparna Sanket Koar 34 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13821 Shubhada biniwale 61 pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13822 Abhijeet Rajaram Khandekar 40 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13823 Shripad Prabhakar Galgale 65 Nashik 40 40 46 44 48 60 124 96 45 30 0 0 573
13824 Mrs. Mangala Chinchnikar 63 Pune 62 56 62 60 62 85 93 93 90 90 0 93 846
13826 MRS. MADHURA MANDAR CHITALE 34 CHIPLUN, DIST. RATNAGIRI 0 0 0 0 0 54 50 0 0 0 0 0 104
13827 Jostyna Gosavi 54 pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13828 Geetanjali Kulkarni 45 Aambejogai 30 30 12 30 15 0 11 11 10 0 15 0 164
13830 PRAMOD DNYANESHWAR DEKHANE 59 DHAMANI,TAL. AMBEGAON, DIST.PUNE 90 85 95 90 100 0 0 0 0 0 0 0 460
13831 Vandana Vishnu Phadke 73 Angaon 0 26 68 68 69 62 67 0 0 65 62 70 557
13833 Vrushali Dinesh Ghalwadkar 44 Miraj 0 5 26 24 2 1 21 6 5 0 0 0 90
13834 Varsha Kishor Tarte 63 Kalyan 0 128 62 61 0 0 0 0 0 0 0 0 251
13836 Malati Sunil Ratanaparkhi 64 Jalana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13837 SWAPNA S.VEDPATHAK 60 BORIVALI WEST 0 0 30 32 31 30 31 31 30 31 17 0 263
13838 Vijaya abhay belurkar 55 Aurangabad 62 66 82 108 108 108 108 108 108 108 0 108 1074
13853 Sampada Limaye 47 Vishrambhag Sangli 62 56 52 60 62 60 40 60 0 0 0 0 452
13854 Satish Kale 67 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13855 Medha Deshpande 63 Aurangabad 0 30 31 30 31 30 31 31 15 31 30 0 290
13856 surekha shrikant kadu 64 chinchwad 0 0 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 550
13857 shrikant bhalchandra kadu 71 chinchwad 0 0 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 550
13858 Rekha Sadashiv Korhale 58 chinchwad 0 0 62 60 62 60 0 0 0 62 0 0 306
13859 Vinaya vilas More 61 chinchwad 0 0 62 60 62 60 62 0 0 62 0 0 368
13860 Aruna Shivkumar Walekar 52 Badlapur 52 46 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156
13861 Urmila Ramakant Bhopatkar 70 Pune 62 58 62 60 62 60 62 0 0 0 0 0 426
13862 Manisha Mundale 70 pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13863 Sushama Sumant 57 kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13864 MRS. ANJALI KAMLAKAR KULKARNI 58 BARSHI, DIST.SOLAPUR 0 0 40 172 62 120 180 310 300 394 394 0 1972
13865 Sunanda Kambale 62 Dombivli 0 0 50 0 51 53 69 57 48 40 58 46 472
13866 SMT. SULBHA PADMNABH JOSHI 74 BARSHI, DIST.SOLAPUR 62 56 62 60 62 60 62 62 60 40 62 0 648
13867 MRS. VINITA VIVEK KULKARNI 51 NASIK 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 180
13868 DR. ARUNDHATI KULKARNI 51 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
13869 Sudhakar Saraf 75 Solapur 102 224 200 250 250 360 465 0 0 380 400 375 3006
13870 Shubhada Naik 79 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13871 Neelima Ravindra Kulkarni 56 NASHIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13877 Anuradha Mohite 52 Solapur 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
13878 Hari Rajararam Jahagirdar 68 Pune 62 56 50 26 84 51 56 58 0 44 22 0 509
13879 Sharvari Vaidya 40 Thane 25 5 26 26 27 26 27 27 27 27 23 25 291
13881 Vishnusahasranaam, Panvel c/o Janaki Patil 0 Panvel 48 114 90 40 81 0 0 0 0 0 0 0 373
13883 Yadnya Devkute 22 Nashik 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13884 Rakha Laxman Laghane 46 Aurangabad 54 48 54 52 0 0 0 0 0 0 0 0 208
13885 Varasha bhosale 61 Nashik 0 0 62 60 62 60 62 0 0 0 60 62 428
13888 Vijayalakshmi Ravindra Dhondphale 70 Pune 0 0 62 62 60 60 0 0 0 62 120 0 426
13889 Hemlata Gadkar 72 Pune 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 0 334
13890 Pavan joshi 34 Solapur 0 0 62 60 30 60 0 0 0 0 0 0 212
13892 Prasad Suresh Ambekar 42 Pune 0 0 0 0 62 60 31 31 30 31 30 0 275
13893 Mrs.Shubhangi Vasudev Gurjar 71 Pune 40 0 62 150 162 60 155 0 0 0 0 0 629
13894 shri Vasudev Govind Gurjar 76 Pune 40 0 62 60 72 60 30 62 60 62 60 0 568
13895 Mrs. Anjali Narsimva Bapat 66 Pune 0 20 62 30 42 30 62 0 0 0 0 0 246
13897 Smt. Madhuri Gajanan Dandekar 80 Pune 0 42 62 60 72 60 62 0 0 0 0 0 358
13899 Mrs. Anjali Narsimva Bapat 80 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13905 Vinay Suratran 43 Wai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13906 Sujata Joshi 53 Wai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13908 Asha Ashok Inamdar 55 Belgaum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13912 Madhuvanti Khadilkar 66 Solapur 31 28 31 60 31 30 31 31 30 30 30 31 394
13913 Purva Joshi 42 Nanded 0 0 31 30 31 30 31 27 20 20 20 20 260
13914 Nishad Joshi 45 Nanded 0 0 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 306
13915 Manisha Deshpande 60 Solapur 30 50 155 150 155 150 155 162 60 155 85 165 1472
13916 Sunita Shashikant Gade 72 Kurundwad 54 46 62 60 60 60 60 60 60 60 60 0 642
13917 Malati Naresh Raut 54 Satara 0 0 57 75 57 0 28 0 30 26 0 26 299
13919 Solapur Vishnusahasranaam Samudayik Pathan Mandal, c/o Surekha Valsangkar 0 Solapur 0 1001 7251 6235 2196 3311 2911 6710 6850 5282 6300 5125 53172
13920 Shashi Kulkarni 60 Solapur 31 28 52 60 20 68 31 62 60 64 60 68 604
13930 Ashalata Sanjeev Dani 70 Pune 0 0 60 60 61 0 0 0 0 0 0 0 181
13931 Suvarna Prakash Bhujang 53 Pune 0 0 49 25 27 22 30 0 0 0 0 0 153
13932 Suchita Devidas Jadhav 53 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13933 Kalpana Ajit Patil 58 Dombivli 0 30 30 30 35 0 39 40 0 35 49 65 353
13934 Pratibha patil 47 Chinchwad 2 64 114 82 73 113 116 0 0 0 0 481 1045
13935 BHARATI BHAGWAT 54 NASIK 0 0 0 0 0 71 0 86 0 0 0 62 219
13937 Pallavi vaibhav Ambekar 38 Parallel vaijnath 0 36 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 158
13940 S. Jayalakshmi 59 Mumbai 0 28 31 27 28 27 0 0 0 0 0 0 141
13941 Nanda Deshmukh 52 chinchwad 0 0 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 612
13944 Jaya Annappa Kanade 58 Kolhapur 0 0 100 8 0 0 0 0 0 0 0 0 108
13945 Sanyogita Gogate 59 Nashik 50 60 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160
13946 Seema Chitnis 64 Pune 0 0 91 108 111 122 121 112 119 126 111 115 1136
13950 shekhar vasant Medhekar 51 chinchwad 0 0 62 60 62 60 62 0 0 62 0 0 368
13951 smita medhekar 49 chinchwad 0 0 62 60 62 60 62 0 0 62 0 0 368
13952 Abhay Avinash Nakil 35 chinchwad 0 0 62 60 31 30 31 31 30 31 30 0 336
13953 Indravadan Society, Mumbai, c/o Lalita Sathe 0 Mumbai 69 69 82 87 68 68 92 0 0 70 78 0 683
13954 Vibhavri kotsthane 67 chinchwad 0 0 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 550
13955 Jaya Ramani 66 chinchwad 0 0 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 550
13956 Vaishali Agarkar 63 chinchwad 0 0 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 550
13957 Vishnu Vasudev Joshi 65 Mulund 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
13958 Mangala Barire 64 chinchwad 0 0 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 550
13959 Kalavati Lokhande 69 chinchwad 0 0 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 550
13960 Upendra Karambalekar 68 chinchwad 0 0 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 550
13961 Mila Karambalekar 66 chinchwad 0 0 62 60 62 60 62 0 60 62 0 62 490
13962 Vasudha Rajwade 70 chinchwad 0 0 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 612
13963 Suman Pralhad Kulkarni 61 chinchwad 0 0 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 612
13964 Jaya Ravindra Mahadik 66 chinchwad 0 0 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 612
13965 Shashikant Krushna Joshi 77 Kolhapur 31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
13966 Pratibha Pralahad Kulkarni 66 chinchwad 0 0 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 612
13967 Swapna Chandrkant Doshi 62 chinchwad 0 0 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 612
13968 Savita Madan Shiralkar 74 chinchwad 0 0 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 612
13969 Jayshri Arun Pandare 63 chinchwad 0 0 62 60 62 60 62 0 60 62 0 0 428
13970 Ashalata Aajgonkar 67 chinchwad 0 0 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 612
13972 Radha Murlidhar Sutar 65 chinchwad 0 0 62 0 62 60 62 62 60 62 60 62 552
13973 Meena Ladda 50 Sangli 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
13975 Kalavati Natwarlal Malu 50 Sangli 62 56 61 62 45 70 87 0 0 72 75 88 678
13976 SMT. BHARATI SHARANGPANI 65 VADODARA 0 0 64 60 62 60 62 62 60 62 60 62 614
13978 Varad Mahila Mandal, c/o Anjali Mate, Sangli 0 Sangli 0 127 511 215 58 1596 522 0 372 229 0 155 3785
13979 MRS DHANASHREE SUNIL DATE 48 SOLAPUR 26 38 58 45 15 62 62 58 56 62 34 22 538
13980 Vaidehi Vasant Vaishampayan 65 Thane 0 0 31 50 44 30 31 22 17 27 22 60 334
13981 Aparna Vaman Phansalkar 69 Pune 32 56 62 60 62 0 58 0 0 0 0 0 330
13982 Vandana Vasudev Gadgil 65 Pune 0 118 62 60 62 60 62 62 60 62 0 0 608
13983 Saraswati Anant Gadgil 85 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
13984 Vatsala Vasant Avasare 74 Miraj 62 56 62 31 30 0 60 60 60 60 0 0 481
13985 Sudhir Vasant Avasare 51 Miraj 0 0 31 62 62 0 30 30 30 30 0 0 275
13986 NALINI SAMAG 78 AURANGABAD 161 301 102 120 90 93 127 93 0 0 120 0 1207
13987 RAJANI KULKARNI 65 PUNE 155 140 155 110 150 150 155 155 145 150 130 0 1595
13988 Snehal Shrikant Kulkarni 63 Badlapur 0 0 69 66 83 91 106 0 0 171 0 117 703
13989 MRS SUJATA R TALIKOTI 50 SOLAPUR 31 28 31 30 31 30 31 31 0 0 0 0 243
13991 KALPANA DARVEKAR 72 THANE 22 24 31 16 28 22 0 30 27 27 30 0 257
13993 SHASHIKALA RUIKAR 60 SANGALI 30 36 32 32 32 108 36 31 21 31 43 0 432
13994 DAMAYANTI AMRUTE 64 MULUND, MUMBAI 68 35 50 60 50 74 45 48 62 54 46 0 592
13996 VIDULA OAK 49 SANGALI 30 28 60 66 46 60 52 30 54 50 40 0 516
13999 Amruta Tushar Nirmal 31 pune 0 22 61 30 50 60 62 60 60 48 64 30 547
14000 SHOBHA JOSHI 61 KOLHAPUR 106 172 191 210 220 185 128 216 210 209 164 0 2011
14001 Anagha Kolhatkar 65 Satara 50 56 62 60 0 0 62 0 0 0 0 0 290
14004 Gayatri Nilesh Joshi 43 Trimbakeshwar 0 25 20 64 42 0 40 0 0 0 0 0 191
14006 Meera Sudhakar Ambekar 70 Dombivli 0 60 152 245 316 244 264 196 245 300 300 140 2462
14007 Usha Gaikwad 68 Pune 62 56 62 60 62 60 0 0 0 60 62 0 484
14008 Mangala Khele 67 Pune 62 56 90 90 93 90 87 0 0 60 62 93 783
14009 Alka Kulkarni 65 Pune 62 56 62 60 62 168 62 0 0 60 0 62 654
14014 Arati Kulkarni 61 Kalyan 62 56 60 60 62 62 74 95 55 62 60 101 809
14015 sunil padmakar date 51 Solapur 30 20 31 30 31 30 31 31 30 31 30 0 325
14017 rekha sanjay bhamerkar 53 mumbai 0 56 60 40 20 30 62 45 30 62 66 15 486
14019 Jayashri Baburao Birajdar 63 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14020 Varsha Sunil Bedekar 59 Dombivli 93 84 90 91 92 85 70 90 90 90 10 90 975
14021 SHALAKA VASUDEV PARANJAPE 68 PARLI, TAL.SUDHAGAD, DIST.RAIGAD 60 52 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172
14022 LEELAVATHI KRISHNAN 67 DEOLALI, NASHIK 24 68 54 47 52 60 61 60 60 62 65 0 613
14023 MRS.ANURADHA ANANT KULKARNI 61 BARSHI, DIST.SOLAPUR 0 56 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 118
14024 MRS SAVITA PADHMAKAR KULKARNI 50 BID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14025 Poorva Nitin Sahasrabuddhe 59 Pune 0 0 45 60 46 60 0 0 0 0 0 0 211
14026 Uma Arvind Joshi 49 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14027 Vrushali Makrand Thosar 62 Dapoli 52 56 62 25 0 0 0 0 0 0 0 0 195
14029 Umesh Sakharam Joshi 60 Kolhapur 0 0 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 180
14030 SHUBHANGI THOSAR 63 DOMBIVALI 0 118 62 60 75 60 62 58 56 62 200 402 1215
14031 Pandurang Bhalerao 69 Aurangabad 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
14032 Aruna Bhalerao 60 Aurangabad 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
14036 KUMUD PATIL 78 THANE 29 28 30 30 28 30 30 29 25 28 30 0 317
14038 Asha Diwan 58 Sangli 31 28 31 30 31 30 41 37 30 31 0 0 320
14041 Rajani Sudhakar Chaporkar 77 Vishrambhag, Sangli 0 0 0 0 0 91 91 90 91 90 0 124 577
14046 Rajani Arjunrao Shinde 54 Osmanabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14049 Seema Rudrawar 52 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 50
14050 Mohini Rudrawar 23 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14051 Amruta Gundewar 40 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14052 Mangal Kamble 50 Solapur 62 56 62 108 108 108 108 108 108 108 108 108 1152
14055 Sujata Deshpande 60 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 31 699
14056 Savita Joshi 62 Solapur 30 56 64 60 60 60 60 60 0 0 60 62 572
14057 Mayura Bhosekar 51 Solapur 30 56 60 60 60 31 0 0 0 0 0 0 297
14060 Rajashri Ramchandra Kulkarni 50 Solapur 0 0 57 68 56 57 62 62 50 84 113 132 741
14066 Pratibha Vijay Vyas 45 Aurangabad 40 44 48 35 46 44 0 0 0 55 50 0 362
14067 Sushila Pawar 74 malad mumbai 0 58 90 90 87 0 99 93 90 93 90 93 883
14068 Sushila Joshi 84 malad mumbai 0 6 62 60 62 31 31 0 0 62 60 62 436
14069 Mahendra Pathare 74 malad mumbai 0 14 34 26 31 30 31 31 30 31 30 31 319
14070 Ashwini Ajay Basavekar 38 pune 31 28 56 50 30 41 44 60 60 60 60 0 520
14071 Rama Thakur 66 Pune 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
14072 Vinita Joshi 73 malad mumbai 0 0 31 0 0 0 122 31 30 31 30 31 306
14073 NARAYAN SATHE 79 PEN, DIST. RAIGAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14074 MRS. SHILPA MUKUND RUDRAWAR 50 BARSHI, DIST.SOLAPUR 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
14076 Lata kashinath zanje 46 Dombivali 20 32 20 15 25 25 108 57 60 62 43 62 529
14077 REKHA RAMAKANT PATKI 49 SOLAPUR 0 28 60 20 25 50 30 50 30 30 27 60 410
14078 ROHINI KULKARNI 60 SOLAPUR 0 30 62 128 86 150 150 119 173 32 89 211 1230
14079 MRS JAYASHREE VIVEK KULKARNI 55 PUNE 0 0 62 144 114 117 146 123 44 74 148 0 972
14080 MRS ANJALI GANPAT AARADHYE 52 AMBAJOGAI 0 0 10 30 36 55 52 49 79 54 66 65 496
14082 MRS SHUBHANGI GATE 40 AMBAJOGAI 0 0 118 172 152 188 153 130 133 130 130 140 1446
14083 MRS AMRUTA DESHMUKH 36 AMBAJOGAI 0 0 118 30 0 16 0 0 0 0 0 0 164
14084 MRS KALYANI DESHPANDE 37 AMBAJOGAI 0 0 328 128 108 142 112 85 123 108 108 120 1362
14085 Mugdha Anand Vaidya 39 Mala west 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
14086 Vaishali Prasad Torvi 51 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14087 Shilpa Madhusudan Malu 45 Jaysingpur 10 20 50 25 30 30 30 30 30 30 30 60 375
14088 MALATI BALIRAM ZAVERI 70 CHINCHVAD, PUNE 31 28 31 30 0 60 60 0 0 55 0 500 795
14089 RAGINI RATNAKAR LAHEKAR 46 CHINCHVAD, PUNE 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 165
14090 Ragini Ratnakar Hattekar 46 Chinchwad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14091 Vaijayanti Ambekar 64 Chinchwad 0 0 93 92 134 80 155 153 143 143 53 0 1046
14092 Geeta Vishnu Gokhle 78 Pen 62 118 69 60 67 64 60 0 0 0 0 0 500
14094 Sangita Devgaonka 62 Chinchwad 0 0 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 612
14095 Vidya Mahajan 52 Yavatmal 0 10 40 36 65 20 0 0 0 0 0 0 171
14096 Yogesh Shashikant Mule 45 Sangamner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14097 Anagha Manohar Deshpande 65 Wai 0 0 80 121 149 140 0 0 0 0 0 102 592
14098 MRS SANDHYA S KANHERE 55 PUNE 0 0 62 60 62 64 58 39 0 0 0 0 345
14103 Mangala Lavesh Patwardhan 74 Mangaom 53 62 62 120 124 120 124 0 0 124 82 124 995
14107 Archana Garje 43 Nashik 21 21 60 52 56 56 0 54 52 54 44 0 470
14115 Vandana Dattatreya Munde 48 Pune 0 0 53 85 67 68 54 79 95 92 90 102 785
14117 SULBHA DIWAKAR BHAMBHARDEKAR 54 MIRA ROAD, DIST. THANE 31 28 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 120
14118 SHRADDHA S. KALE 56 BORIVLI, MUMBAI. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14121 SHUBHANGI SHIRDHANKAR 58 BORIVLI, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14126 KARUNA PARAB 54 BORIVLI, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
14129 PRAMILA KULKARNI 75 SOLAPUR 56 56 59 60 62 74 62 48 56 113 45 26 717
14130 manjusha kulkarni 47 solapur 0 0 50 60 62 49 38 48 56 113 45 26 547
14131 Kirti Kulkarni 60 Solapur 0 0 58 60 5 60 31 31 30 15 30 31 351
14132 Usha Kshirsagar 56 Solapur 0 0 62 45 35 40 60 62 60 62 60 62 548
14133 Aarati Najarabagawale 53 DUBAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14134 Vidya Vasudeo Jakhotiya 53 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14146 Sonal Deshpande 42 Wai 62 56 62 60 62 60 60 0 0 0 0 62 484
14147 Neha Gune 47 Wai 62 56 62 60 57 60 0 0 0 0 0 62 419
14148 Manasi Gramopadhye 60 Sangli 0 60 0 60 62 60 60 62 60 62 60 62 608
14149 Sunita Gramopadhye 52 Sangli 0 0 0 0 30 50 62 62 60 62 60 62 448
14150 Archana Malvankar 64 Pune 0 22 0 0 0 0 116 21 30 32 41 0 262
14151 Meera Mahesh Sambarkar 35 Parabhani 0 33 72 62 0 0 114 75 75 52 0 0 483
14155 bhagyashree dixit 65 pune 0 0 62 60 62 60 42 62 60 56 60 60 584
14156 Kumud Vinayak Patil 67 Solapur 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
14159 Shriram Bhalchandra Pethe 70 Pune 0 0 56 60 62 60 62 0 0 0 0 0 300
14161 Ramkrushna Kulkarni 73 Pune 62 46 60 54 62 60 28 26 30 26 50 31 535
14162 Madhavi Kulkarni 70 Pune 62 42 62 60 62 60 50 55 60 58 60 31 662
14163 Aparna Joshi 61 Thane 0 118 62 60 31 0 62 62 60 62 60 0 577
14166 Veena Vitthal Pai 66 Pune 56 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
14167 Ranjana Dattatray Dhadage 69 Pune 62 56 62 60 62 60 0 62 62 60 0 0 546
14168 Sharayu Suresh Joshi 76 Navi Panvel 0 26 62 60 62 60 62 0 0 62 60 0 454
14169 Vidya Sanjay Karajkar 53 Pandharpur 62 56 62 60 62 60 108 0 0 0 0 0 470
14172 Meghana Milind Kale 56 Sangli 42 38 60 56 26 30 22 0 0 0 0 0 274
14173 NEETA KORADE 45 NASHIK 0 33 83 174 218 174 375 270 233 250 282 212 2304
14174 Jayant Deshpande 68 Pune 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
14176 Mukund Krushna Thigale 68 Pune 48 84 110 110 110 110 110 110 110 110 110 111 1233
14177 Usha Prabhakar Kulkarni 72 miraj 0 0 117 164 130 150 0 0 0 0 0 0 561
14178 Radha Krishna Kulkarni 31 Miraj 20 20 20 10 10 10 0 0 0 0 0 0 90
14183 Renuka Satish Sonarikar 45 Nanded 60 56 31 30 31 30 31 62 30 31 30 31 453
14187 Jyotsna sunil jadhav 53 Nigdi 0 0 22 0 0 0 0 24 14 16 20 31 127
14190 Ashwini Mangesh Jangam 44 Nashik 0 60 60 60 60 60 62 62 60 62 60 62 668
14191 Kamal Mundada 65 Pune 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 0 334
14192 Smita Malu 45 Jaysingpur 31 28 155 150 155 150 155 155 150 155 150 0 1434
14195 Dhanashri Dilip patwardhan 61 Sangli 20 20 86 0 0 0 0 0 0 62 63 62 313
14198 Ashokrao Dhole 55 Nagpur 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
14199 Shaila Madhav Vaidya 67 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14201 Rohini Ramesh Shende 73 Pune 62 56 60 60 62 60 62 0 0 0 0 0 422
14203 Smita Ingalgaonkar 74 Pune 62 56 62 60 62 60 0 0 0 62 60 0 484
14206 MIss. Manjiri Sharad Shevade 51 Pune 0 64 96 100 162 134 133 0 0 0 0 0 689
14207 Alka Mitragotri 56 Solapur 0 0 62 60 62 0 0 30 24 75 75 70 458
14208 Asha Thakur 60 Solapur 62 56 62 60 62 30 60 65 30 31 30 31 579
14209 NANDA DEBADVAR 40 BARSHI 0 0 0 0 0 0 0 70 75 62 60 68 335
14210 Deepa Galagali 40 Solapur 31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
14211 Anjana Deshpande 45 Solapur 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312
14212 Aparna Kulkarni 50 Solapur 0 0 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 612
14213 RAMA DESHMUKH 58 SOLAPUR 0 0 31 31 31 30 30 46 45 30 30 31 335
14214 Anjali Navalgund 40 Solapur 0 0 15 22 0 0 20 10 10 31 30 31 169
14215 MANGALA KULKARNI 67 JALANA 0 0 140 40 60 60 90 70 64 65 60 60 709
14216 NIRMALA PATHAK 60 JALANA 0 0 90 60 90 80 70 70 60 60 70 60 710
14217 CHANDRALA DESHPANDE 75 KALYAN 0 0 56 56 95 75 25 62 50 50 70 40 579
14219 SAROJINI BELURKAR 60 AHAMADPUR 0 0 62 86 72 74 62 62 78 73 51 74 694
14220 REKHA DESHPANDE 52 AHAMADPUR 0 0 62 30 0 0 0 0 0 0 0 0 92
14221 PRAMILA RAMDASI 52 AHAMADPUR 0 0 31 60 0 0 0 0 0 0 0 0 91
14222 Sau. Anuradha Purshottam Bapat 69 Pune 0 0 31 29 30 30 31 30 27 28 29 30 295
14223 SANJIVANI ABHYANKAR 62 PUNE 0 0 50 34 59 25 40 27 10 11 19 39 314
14224 MRS ANAGHA V KALE 54 TASGAON 62 56 62 60 60 60 62 62 60 62 60 62 728
14229