ID Name Age City Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan-20 Total
10000 Swati Ashok Kumbahr 46 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
10001 Anjali Arvikar 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
10002 Vijaya Ambhore 50 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 0
10003 Mahesh Mukhedkar 20 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10004 Amita Ajay Deshpande 51 Pune 31 31 30 31 30 31 0 306
10005 Ram Sunilrao Kulkarni 0 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 0
10006 Sangita Dayama 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
10007 Aparna Kallawar 56 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
10008 Prachi Uday Raje 56 Pune 0 0 0 0 0 0 0 134
10009 Bharti Bhaskar Kusre 71 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
10011 Suvarna Chaugule 52 Arag, Sangli 60 60 60 60 60 60 60 780
10012 Maya Kachalwar 54 Gadchiroli 0 0 0 0 0 0 0 0
10013 Deepa Kulkarni 52 Pune 114 62 60 62 60 80 0 800
10014 Raju Joshi 43 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
10015 Jyotsna Galphade 52 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
10016 Rameshwar Maharaj 27 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
10017 Vasanti Vilas Badawe 59 Pune 62 0 0 62 60 93 108 633
10018 Deepak Eknath Takale 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
10019 Vandana Joshi 53 Bhusaval 0 0 0 0 0 0 0 0
10020 Sangita Atmaram Krantikar49 49 Tasgaon, Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
10021 Chidambar 0 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0
10023 Hanmant Anantrao Kulkarni 0 Banglore 0 0 0 0 0 0 0 0
10024 Sangita Makrand Mhaskar 46 Ahmedabad 108 0 0 0 0 0 0 203
10025 Nirmala Chandrakant Kulkarni 66 Badlapur 80 0 0 0 0 0 0 666
10026 Ram Kulkarni 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10027 Bhushan Suresh Joshi 28 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
10028 Anjali Vishwas Kulkarni 59 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
10029 Sangita Shrikant Lakhe 0 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
10030 Usha Mohidekar 61 Amaravati 0 0 0 0 0 0 0 0
10031 Anjali Arun Mokate 57 Nanded 155 0 0 0 150 108 155 1327
10032 Ketaki Kiran kulkarni 53 Osmanabad 62 60 60 0 0 0 62 615
10034 Anjali Vijay Lonikar 45 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
10036 Daya Jogalekar 58 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
10041 Manjiri Gadgil 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
10042 Lalita Zambare 33 Akurdi 0 0 0 0 0 0 0 0
10043 Sandhya Jawale 59 Amalner 62 62 60 20 40 62 0 546
10044 Nirajana Arvind Dhake 62 Jalgaon 0 0 0 274 0 60 0 694
10045 Manasi Milan Dharmadhikari 49 Virar, Mumbai 62 62 60 60 60 60 0 724
10046 Vishwas Joshi 58 Dhayri, Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
10047 Vishal Mahadev Ingale 32 Akluj 0 0 0 0 0 0 0 0
10049 Anjali Gajanan Budhkar 59 Pune 60 60 60 62 62 62 108 974
10050 Seema Suresh Gaurkhede 59 Palghar 0 0 0 0 108 108 0 449
10051 Prajakta Prasad Atnurkar 0 Solapur 60 0 60 62 60 67 0 640
10053 Rajesh Gosavi 32 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10054 Sulabha Boralkar 0 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0 374
10055 Raja rajani tendulkar 65 Solapur 70 65 70 70 65 65 75 895
10056 Savita Jyotiram Patil 44 Sangli 62 62 0 62 60 62 0 670
10057 Arati Kulkarni 53 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
10060 Aditi Saurabh Lele 44 Delhi 0 0 0 0 0 0 0 0
10061 Lata Tambraparni 59 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
10062 Sindhu Sanjay Patil 50 Sangli 62 62 60 62 60 62 0 730
10063 Pranesh Deshpande 36 Hunasagi 0 0 0 0 0 0 0 0
10064 Prasad Rupanavar 46 Belgaum 0 0 0 0 0 0 0 0
10065 Chandrika Raman 60 Banglore 0 0 0 0 0 0 0 0
10066 Sheela Hangirgekar 58 Belgaum 0 0 0 0 0 0 0 31
10071 Varsha Vasant Kelkar 65 Dombivali 62 62 121 62 120 120 90 1217
10072 Kalpana Ravindra Badhe 54 Dombivali 62 64 63 34 36 66 0 702
10073 Ajay Kesarkar 31 Dombivali 47 37 37 62 0 0 0 445
10076 Snehal Bamane 56 Panvel 0 0 0 179 0 224 158 1245
10077 Dipali D Gandre 56 Mahim,Mumbai 115 111 108 101 87 49 98 1166
10078 Sunita Arvind Mestry 47 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
10079 Sridevi Shankar Mallavarapu. 53 Mumbai 62 62 60 62 60 65 62 791
10080 Smita Sunil Patil 49 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
10081 Ajay Deshmukh 38 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
10082 Krishnakant Parihar 34 Indore 0 0 0 0 0 0 0 0
10083 Jignesh Oza 0 Surat 0 0 0 0 0 0 0 0
10084 Shalmali Pathak 37 Delhi 0 0 0 0 0 0 0 0
10085 Amita Nayak 50 USA 0 0 0 0 0 0 0 0
10086 Leelavati Praful Desai 0 Chicago 0 0 0 90 0 120 0 663
10087 Ruhi Swanand Marathe 38 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
10088 Swati Abhay Wadzirkar 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
10089 Satish Marathe 63 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0 0
10090 Manisha Ganorkar 61 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
10091 Archana Chandrashekhar Joshi 50 London 0 0 0 0 0 0 0 0
10092 Vidya Baindur 0 Dubai 0 0 0 0 0 0 0 0
10093 Rupali Pandharinath Patil 30 Sangli 62 62 0 62 60 62 0 670
10094 Anuradha Vilas Inamdar 62 Sangvi - Pune 62 62 60 62 60 65 0 729
10096 Mangal Anil Patil 51 Sangli 62 62 60 62 60 62 0 728
10097 Lakkundi Prasanna 50 London 0 0 0 0 0 0 0 0
10098 Priyanka Shahapurkar 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
10099 Vijaya Bajirao Patil 60 Sangli 62 62 60 62 60 62 0 730
10101 Anandi Patangrao Patil 55 Sangli 62 62 0 0 0 0 0 486
10104 Swati Hari Gokhale 0 Maharashtra 29 0 0 91 95 82 0 400
10105 Vijaya Ashok Chaudhari 0 Maharashtra 62 62 60 62 60 62 62 792
10106 Jayashri Jaywant Patil 48 Sangli 180 0 0 0 0 0 0 542
10107 Sangeeta Jalindar Patil 46 Sangli 62 62 60 62 60 62 0 730
10108 Rekha Manik Patil 48 Sangli 62 62 60 62 60 62 0 730
10109 Deepali Vishwas Giri 42 Sangli 62 62 60 62 60 62 0 730
10110 Smita Shirish Lakhekar 32 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 180
10111 Rekha Shahaji Patil 38 Sangli 62 62 60 62 60 62 0 730
10112 Shubhangi Deshpande 44 Dharmabad 0 0 0 0 0 0 0 323
10113 Shriram Ukidwe 63 Sangli 62 62 108 108 124 138 80 1044
10114 Mohan Balkrushna Medhekar 65 Paratwada 0 0 0 0 0 730 62 792
10115 Suvrata Vivek Gejji 52 Thane 31 0 0 31 30 31 31 335
10116 Girija Agarkhed 45 Thane 40 0 0 37 0 0 0 415
10117 SEEMA RAVI JOSHI 51 AURANGABAD 62 62 60 62 90 93 108 899
10118 Geeta Mukund Malani 63 Aurangabad 62 62 60 62 60 62 0 734
10119 Rohini Ramesh Acharya 55 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10120 Kalpana Deshpande 71 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10121 Chhaya Ganesh Ingle 52 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10123 Vikas Tiwari 25 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10125 Dagdu Sakharam Mistry 45 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10126 Nilima Kulkarni 53 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10127 Sulabha Chitre 75 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10128 Mrunal Kulkarni 63 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10130 Rohini Ramesh Kulkarni 62 Maharashtra 212 240 190 230 240 310 0 2195
10131 Mrs. Sudha Suresh Kaulgood 61 Chinchwad, Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
10132 Yogesh Babar 26 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10133 Mahima Natolikar 60 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 240
10134 Prabhavati Vishwanath Thakur 78 Nashik 60 0 0 0 0 0 0 425
10135 Mrs. Rajni Anil Karkhanis 66 Chinchwad, Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
10136 Narayan Sonar 63 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10138 Pallavi Palekar 56 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10139 Leela Vairagi 61 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10140 Aarti Muniswar 58 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10141 Vaibhav Joshi 49 Maharashtra 0 0 0 0 60 0 0 195
10142 Rohini Kulkarni 33 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10144 Rajashri Ramesh Deshmukh 48 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 102
10146 Sandhya Kashyap 58 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 90
10147 Vaishali Palsekar 68 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 180
10148 Anil Vishnu Patankar 71 Maharashtra 101 0 0 121 121 31 31 779
10149 Aruna Sanjay Oak 0 Nashik Aurangabad 119 108 88 111 108 111 121 1352
10150 Dattatray Tukaram Naikodi 60 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 180
10151 Sunilchandra V Joshi 67 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 90
10152 Mohini Prabhune 44 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10153 Ashok Vijaya Saoji 76 Maharashtra 164 120 60 62 0 62 62 1634
10155 Sumedh Kulkarni 30 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10156 Manjusha Kelkar 49 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10157 Swati Joshi 47 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10158 Sudhir Yewalekar 70 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10159 Rasika Athavale 25 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10160 Anjali sakharam shardul 50 Maharashtra 0 0 0 50 60 80 70 435
10161 Usha D Soman 75 Maharashtra 62 62 60 62 60 0 0 668
10162 Kalyani Narayanan 55 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 275
10163 SUNILKUMAR BHANUDAS MANTE 39 JALNA 0 0 0 0 0 0 0 0
10166 Toni 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10167 Yogesh Patil 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10168 Rajesh Raghunath Shivarekar 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10171 Sunil Joshi 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10172 Mayuri Yogesh Motivale 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10173 Jyoti Shankar Chintawar 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10174 Shaila Menkudale 51 Pune 0 0 0 0 0 0 0 55
10175 Shyamsundar Joshi 78 Pune 108 165 120 120 145 135 145 1434
10178 Apurwa Sawant 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10181 Asha Zunjarwad 0 Maharashtra 0 0 0 0 50 50 0 352
10182 SHASHANK MHATRE 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 180
10183 Veena Date 0 Maharashtra 62 62 60 30 60 60 60 634
10186 G.B.Jamkhedkar 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10187 Jija Pawar 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10188 Sachin Ravekar 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10189 Anuradha Vijayanand Risbud 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10190 Prashant Ramchandra Pednekar 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 90
10191 Mrs Vanamala Nilangaker 78 Aurangabad 62 62 60 62 60 62 62 730
10192 Dhanashri Joshi 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10195 Ranjana Jadhav 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10196 Kamini Tanpure 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 158
10197 Madhavi Sanjay Nibandhe 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10200 Atul 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
10201 Deshpande 38 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
10202 Talikhede 0 Latur 0 0 0 0 0 0 0 0
10203 Aniruddha 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10207 Indrayani S Mani 40 Kharghar - Navi Mumbai 10 20 18 10 25 0 0 227
10214 Neha Atul Awade 43 Chiplun 62 0 0 62 0 62 0 548
10215 Smt. Shirhatti 71 Miraj 62 0 0 62 0 62 0 548
10216 Manjusha Bhave 46 New Panvel 0 0 0 0 0 0 0 92
10217 Hemlata Vinod Shukla 58 Pune 62 0 0 0 0 62 62 513
10223 Rekha Narayan Kulkarni 45 Aurangabad, Maharashtra 62 30 20 30 60 62 40 366
10227 Makrand Chandrakant Kulkarni 0 Usmanabad 0 0 0 0 0 0 0 0
10235 Pravin Pradiprao Ligde 28 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
10236 Pramod Chavan 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10237 Pt Jagdish Vyas 59 Vasai 0 0 0 0 0 0 0 0
10238 Mrs. Sunita Mohan Desai 73 Pune 103 84 0 0 36 36 0 719
10239 Mrs. Vijaya Bhagirathji Sharma 0 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0 0
10240 Ninad Jayant Thatte 45 Nigadi 21 0 0 0 0 0 0 347
10241 Mrs Rohini Narsikar 45 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 0
10242 Srikanth Halsikar 41 Ambarnath 0 0 0 0 0 0 0 0
10243 Mrs Sangeeta Jagtap 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
10244 Srikant Abhyankar 70 Kothrud, Pune 0 0 0 0 0 0 0 151
10246 Sandhya Mangale 0 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
10248 Shailaja Vivek Puranik 51 Pune 25 28 20 25 32 41 45 441
10249 Pradnya Upadhye 54 Panvel 0 0 0 0 0 0 0 0
10251 Chandrakant Hari Hirave 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 89
10252 Mrs Sunanda Purushottam Anantapur 66 Pune 0 0 0 0 0 0 0 180
10253 Priti Thakar 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 32
10254 Sunanda Vilas Talele 64 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
10256 Vrushali Bhushan Shastri 41 Kolhapur 102 62 60 0 62 0 0 658
10257 Deepa Janardan Adhatrao 62 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 441
10261 Pratibha Sadashiv Phatak 79 Kolhapur 62 0 0 0 0 0 0 426
10265 Vaishnavi Vinod Mithari 38 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
10270 G.N.Joshi 82 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 186
10273 Bharati Ratnakar Kulkarni 52 Solapur 62 0 0 60 60 50 0 601
10280 Dnyandev Ganpati Pathade 67 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
10281 Shashikant Vitthal Kashalkar 78 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
10291 Vasudha Kulkarni 64 Latur 0 0 0 0 122 80 80 584
10298 Mrs. Sandhya Laxmikantrao Deshpande 43 Nanded 60 60 60 60 0 62 62 906
10299 Rajashree Chandrasekhar Bhirud 50 Dombivli 173 203 173 124 47 101 116 1572
10301 Keyur Nafade 24 Baroda, Gujarat 63 63 76 77 69 63 0 811
10302 Sudhir Eknathrao Mande 59 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
10305 Mrs Sandhya Pramod Joshi 54 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
10306 Ajay Prakash Shukla 38 Dhule 0 0 0 0 0 0 0 63
10307 Mrs Pallavi Vinay Kulkarni 46 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 0 0
10308 Mrs. Nilima Vilas Patil 59 Kolhapur 60 62 30 31 30 42 62 575
10309 Nilam Parag Kulkarni 47 Dombivli 44 42 58 50 38 45 43 561
10311 Dilip Vishwanath Pathak 67 New Panvel 173 0 162 348 123 186 150 1735
10312 Mrs Padma Girish Dange 49 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 0
10314 Nikhil Sadashiv Arvade 0 Narsobawadi 0 0 0 0 0 0 0 140
10315 Mrs Hemangi Deshpande 0 Pune 108 0 0 90 108 108 108 1058
10316 Rajendra Trimbak Giri 54 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
10329 Radhika Chetan Joshi 30 Navi Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
10333 Janaki Narayanan 76 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 101
10337 Asha Chintamani Kokil 71 Pune 0 0 0 45 45 50 0 480
10338 Shakuntala Ashok Bhagat 57 Budhgaon 0 0 0 0 0 0 0 291
10339 Ashwini Kulkarni 60 Pandharpur 60 0 0 20 0 0 62 504
10341 Prabhavati Kulkarni 71 Pandharpur 62 155 155 0 150 0 0 872
10351 Mansi Dixit 59 Nagpur 0 0 0 55 38 0 0 258
10353 Anita Anil pathak 67 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
10354 Sou Hema Ramraj Deshpande 66 Osmanabad 0 0 0 0 0 0 0 179
10361 SUHAS DEVALE 72 BARODA 62 62 60 0 60 62 0 636
10366 Manik Avdhut Kulkarni 80 Kolhapur 62 0 0 62 0 0 0 486
10368 Pradeep Ramchandra Joshi 59 Solapur 52 0 0 18 9 11 19 237
10369 Milind madhusudan kaluskar 56 Dadar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 35
10370 srimiti kamlabaie ambadasrao kasture 95 pune 62 0 0 0 0 0 0 213
10371 srimiti vimalabaie ambadasrao kasture 93 pune 62 0 0 0 64 0 0 428
10379 Manik kashi rao Deshpande 69 Pohner 0 0 0 0 0 0 0 339
10381 Sau Shailaja Manik Deshpande 65 Pohner 0 0 0 0 0 0 0 547
10382 Veena Sanjay jafrabadkar 51 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 90
10383 Vijaya Patil 70 Aurangabad 62 62 60 62 60 62 0 734
10384 Hemlata Pathak 0 Maharashtra 130 0 0 0 0 128 0 864
10385 Rajkumar kantilal Khodake 34 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
10387 Alka Suresh Patil 67 Mulund, Mumbai 102 62 0 126 144 62 1062 1904
10388 Deepa Suhas Wale 49 Sangli 70 50 50 50 60 60 60 1156
10398 Pramila Warudkar 82 Pune 62 0 0 0 0 0 0 322
10399 Panali Palhaad Dharmadhikari 42 Bhoom Dist.Osmanabad 0 16 0 21 0 0 0 274
10400 Joshi Aparna 67 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 209
10401 Shripad Dev 62 Pimple Gurav, Pune 50 44 62 60 50 60 0 705
10410 Anuradha Kulkarni 69 Chinchwad Pune 10 5 10 15 10 31 0 144
10411 Yogesh Bhosekar 37 Chinchwad Pune 62 62 60 62 360 720 0 1753
10412 Mukundrao Bhosekar 72 Chinchwad Pune 31 31 30 31 30 31 0 442
10413 Aparna Kulkarni 65 Chinchwad Pune 31 31 30 31 30 31 0 387
10414 Urmila Rajendra Joshi 55 Chinchwad 0 0 0 0 0 0 0 63
10415 Swati Ravindra Tarde 49 Chinchwad 0 0 0 0 0 0 0 0
10418 Sucheta Kulkarni 54 Dombivli 120 120 120 120 120 118 0 1316
10419 Subhash Bhat 69 Hyderabad 124 0 0 84 96 136 120 1040
10420 Mohan Vasant Samant 64 Phonda Ghat 60 0 0 60 0 0 0 426
10421 Surekha Suresh Joshi 56 Mangalwedha 62 62 60 60 60 62 62 784
10422 Ashok Anant Joshi 72 Wai 71 0 0 0 0 0 0 251
10423 Manoj Matwankar 54 Mandleshwar 62 0 0 0 60 0 62 546
10424 Mangala Matwankar 52 Mandleshwar 62 0 0 0 60 0 62 566
10425 Ganesh Dattatray Kulkarni 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
10426 Snjali Apastambh 52 Nipani 79 72 49 71 54 48 62 640
10427 Kalawati Pandurang Patkulkar 55 Budhgaon 0 0 0 0 0 0 0 459
10428 Anuradha Raghunath Vaidya 76 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
10429 Anagha Atul Purandare 52 Baramati 0 0 0 0 0 0 0 0
10430 Rohit Shashikant Dandekar 42 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 122
10431 Vedika Rohit Dandekar 11 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 37
10432 Revati Rohit Dandekar 36 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 53
10433 Bhagyashri Bhaskar Karandikar 53 Madhavnagar 0 0 0 0 0 0 0 0
10434 Padma Ramchandra Gadre 69 Madhavnagar 0 0 0 0 0 0 0 0
10435 Vandana Manohar Patankar 66 Madhavnagar 127 0 0 0 0 125 175 947
10436 Vaishali Sudarshan Patankar 63 Madhavnagar 90 0 0 122 95 0 152 987
10437 Aparna Shrikant Gomewadikar 55 Madhavnagar 0 0 0 0 0 0 0 240
10438 Varad Vijay Shinde 12 Madhavnagar 0 0 0 0 0 0 0 0
10439 Kanchan Ramkrushna Pise 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
10440 Shruti Umesh Shende 18 Karad 0 0 0 0 0 0 0 0
10441 Yashwanti Shivajirao Patil 83 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
10442 Shalan Baban Kadam 58 Madhavnagar 0 0 0 0 0 0 0 395
10443 Mugdha Yogendra Vaidya 51 Madhavnagar 0 0 0 0 0 0 0 0
10444 Sharayu Balasaheb Chate 73 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0
10445 Seeta Shrikant Kulkarni 60 Madhavnagar 0 0 0 0 244 0 62 539
10446 Anjali Anant Ranade 58 Madhavnagar 0 0 0 0 0 0 0 558
10447 Pallavi Yashwant Kulkarni 47 Aurangabad 0 0 0 0 35 35 0 334
10448 Vrunda Dilip Gadre 56 Madhavnagar 0 0 0 0 60 58 0 440
10449 Malati Madhukar Joshi 73 Madhavnagar 0 0 0 0 0 0 0 0
10450 Sunita Janardan Kanitkar 71 Madhavnagar 0 0 0 0 0 0 540 772
10451 Vrunda Dattatray Kulkarni 76 Kolhapur 62 0 0 62 0 0 0 456
10452 Pushpa Madhav Lele 70 Pune 60 0 0 63 0 71 72 635
10453 Sadhana Chandrakant Pujari 62 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 142
10454 Vinita Babasaheb Gurav 0 Madhavnagar 53 0 0 0 60 62 0 471
10455 Kasturi Vinod Pujari 0 Madhavnagar 0 0 0 0 0 0 0 0
10456 Meenakshi Sanjay Gurav 0 Madhavnagar 0 0 0 0 0 0 0 0
10457 Krushnabai Balasaheb Patil 0 Madhavnagar 0 0 0 62 60 62 0 458
10458 Sadhana Shriram Gokhle 74 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
10459 Sunil Ananda Patil 0 Budhgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
10460 Vimal Deshpande 60 Aurangabad 184 62 60 62 60 62 0 698
10461 Manisha Athavale 67 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
10462 Ravindra Krishnaji Kamat 68 Goa 35 0 0 0 0 0 0 379
10463 Prakash Payghan 69 Nagpur 296 143 270 310 0 725 372 3015
10465 Suresh Kane 50 Patan 0 0 0 0 0 0 0 56
10468 Ravindra Raghunath Brahmnalkar 58 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 116
10469 Pratibha Prabhakar Kulkarni 70 Jaysingpur 59 0 0 41 0 0 0 279
10470 Shrikant Laxman Mainkar 59 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 318
10471 Dhananjay Vasantrao Deshpande 60 Jamb 0 0 0 0 0 0 0 0
10472 Supriya Dhananjay Deshpande 52 Jamb 0 0 0 0 0 0 0 0
10475 Vasumati G. Joshi 73 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 180
10478 Surekha Sudhakar Chavan 50 Nashik 0 0 0 50 0 0 0 149
10479 Varsha vinayak chitale 68 Chiplun 0 0 0 0 70 80 0 559
10480 Kanchan Vikas Shinde 53 Budhgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
10481 Savitri Balu Murale 43 Budhgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
10482 Suvarna Rajendra Dhamanage 46 Budhgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
10483 Suman Raghunath Patil 65 Budhgaon 0 0 0 0 0 0 0 32
10485 Nivrutti Kakade 61 Wakad, Pune 0 0 0 0 0 0 0 195
10486 Chitra Deodhar 52 Vadodara 62 62 51 60 60 15 0 474
10487 Deepali Tamhankar 65 Pune 62 0 0 62 60 66 120 653
10492 Dileep Gopalrao Tonapi 65 Pune 69 66 60 38 44 0 0 651
10494 Sushama Ghanshyam Deshpande 66 Pune 0 0 0 0 0 0 0 180
10496 Mrs Jyoti Prakash Vingale 52 Kharalwadi 0 0 0 0 0 0 0 90
10497 Veena Vijay Kulkarni 68 Chinchwad, Pune 76 76 74 77 80 100 78 934
10498 Sunita Suresh Bhide 74 Chinchwad, Pune 0 265 27 26 26 30 0 420
10499 Manisha shyam kulkarni 45 Bibavewadi, pune 0 0 0 0 0 0 0 193
10500 Aruba Bank at Nandapurkar 67 Aurangabad 62 62 60 62 0 0 0 523
10501 Seema Satish Patwardhan 127 Metal, Raigad 0 0 0 0 0 0 0 0
10502 Gita Godbole 47 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 231
10503 Rukmini Dandavate 46 Solapur 30 31 30 30 30 31 30 423
10504 Neha kamatkar 54 Solapur 125 145 148 148 149 151 105 1620
10505 Vanita Kale 65 Thane 54 0 0 44 45 42 46 405
10506 Leela Virtual Korade 55 beed 71 0 0 0 91 121 0 729
10507 Vishakha Chandrakant Kulkarni 49 Nashik 99 90 87 98 45 54 50 995
10521 Amarja Deshpande 75 Pune 66 155 150 120 150 150 150 1383
10523 Madhavi Gatade 65 Miraj 0 31 30 0 30 31 0 302
10524 Shobha Sunil Deshpande 52 Paras 0 0 0 0 0 0 0 389
10527 Kumudini Kanetkar 63 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
10528 Deepali Paranjape 63 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
10529 Surendra Pawaskar 73 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 282
10530 Deepa Joshi 62 Sangli 30 0 0 0 55 60 50 535
10531 Vidya Bapat 69 Sangli 100 0 0 0 108 108 108 897
10532 Anup Lagu 35 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 177
10533 Rajendra Balwant Joshi 43 Bhokar 0 0 0 0 0 0 0 0
10534 Laxmikant Deshpande 50 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 304
10535 Anjali Deo 45 Nashik 0 0 0 0 60 0 0 422
10537 Achala Shrikant Wagh 57 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
10538 Deepika Gajanan Dixit 56 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
10539 Usha Chidhade 0 Nashik 62 62 0 62 62 62 62 734
10540 Ratna Sarvadaman Kulkarni 41 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
10541 Jayashri Ramkrushna Pathak 49 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
10542 Nandkumar Lakshmikant Lakhalgaonkar 51 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
10543 Satish Vishwanath Mahajan 65 Nashik 31 0 0 0 0 0 0 243
10544 Smita Satish Mahajan 60 Nashik 31 0 0 0 0 0 0 243
10546 Prabhavati Prabhakar Punde 83 Pune 175 105 105 105 95 98 95 1059
10548 Sushila Vasant Patil 59 Pune 62 30 30 30 30 25 0 569
10549 Vandana Nagesh Vaidya 45 Pune 0 0 0 0 0 0 0 175
10550 Vaijayanti Gadre 60 Madhavnagar 0 0 0 0 0 0 0 337
10551 SANGITA AVINASH PARALIKAR 45 PARBHANI 0 0 0 0 0 0 0 80
10552 Mangala Shirpurkar 81 Akola 61 0 0 60 60 62 31 530
10553 Sindhu Hatekar 71 Akola 62 0 0 60 60 62 62 759
10554 Vrusahli Digambar 50 Akola 194 0 0 195 200 218 217 1449
10555 S. Kumar 60 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
10556 Shashikant Kashiram Bhagat 47 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 90
10557 Ranjana Anil Wagh 53 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 180
10563 Vaishali V. Kulkarni 57 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 362
10564 Vijaya Kulkarni 70 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
10565 Asha Bidkar 52 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 60
10566 Meena Dabhade 60 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
10567 Site Farm Group 2 Garada Saswad 0 0 0 0 120 0 0 3047
10568 Asha Joshi 65 Pune 0 0 0 62 62 0 62 426
10569 Hira Pawar 67 Jalgaon 141 81 70 0 0 70 0 783
10570 Kanchana Kulkarni 67 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
10571 Aarti Kasavekar 54 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 180
10573 Mangala Rajeev Mahajan 63 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
10574 Rajeev Jayram Mahajan 64 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
10575 Kokila Suresh Dahale 63 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
10576 Vijaya Kolhatkar 65 Ganpatipule 0 0 0 0 0 0 0 0
10577 Ratna Kulkarni 60 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 118
10578 Mangala Borole 69 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 124
10579 Trupti Sagar Nandode 38 Vadodara 0 0 0 0 0 0 0 180
10580 Bhagyashri Gaurav Kulkarni 32 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
10581 Nilambari Javle 0 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 62
10582 Nanda Vishwanath Yeware 50 Miraj 0 0 0 0 60 59 63 528
10583 Mrs. Supriya Suhas Chavan 51 Chinchwad, Pune 60 40 0 30 0 70 0 544
10584 Ratna Bawaskar 43 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 62
10585 Swati Jategaonkar 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0 30
10586 Aruna Anil Naik 66 Dhule 0 0 0 0 0 0 0 0
10587 Shalini Krushna Chaudhari 64 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 30
10588 Sandhya Satish Gorhe 54 Nashik 0 0 0 0 0 0 62 346
10589 Sharayu Shashikant Kasavekar 64 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
10590 Nitin Vishnu Deshmukh- 43 Khopoli 0 0 0 0 0 0 0 0
10591 Megha Jadhav 61 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
10592 Sucheta Mahesh Gadgil 0 Maharashtra 62 62 60 62 0 0 0 608
10597 smt jayashree avinash zende 45 Dhule 60 36 60 58 60 62 76 672
10598 Nilima Balapure 61 Nashik 102 0 0 93 79 99 125 1018
10601 ARUN JAGANNATH DHARMADHIKARI 57 PALGHAR 0 0 0 0 0 0 60 158
10603 MADHURA MADHAV GONDHALEKAR 56 BADLAPUR, THANE 0 0 0 0 0 0 0 0
10608 Sau. Jyoti Tushar Wagh 52 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 180
10611 Ashok vasudev khaldkar 66 Chinchwad,pune 108 0 0 90 90 62 90 835
10616 Narayan Tashi 80 Latur 151 182 115 100 176 135 115 1524
10617 Nirmala Kulkarni 63 Bidar 40 40 45 60 60 72 70 638
10618 Mandakini Tashi 72 Latur 65 85 50 108 110 51 70 968
10619 Anga Joshi 48 Solapur 62 62 60 50 88 101 129 882
10620 Anuradha Sardeshmukh 48 Solapur 25 35 35 50 45 60 50 563
10621 Chitra Chandrashekhar Natekar 59 Belgaon 110 115 0 100 100 100 0 1096
10626 VAIDEHI SANE 57 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
10627 Arati Dinesh Bhumkar 50 Chiplun 54 62 60 60 0 0 0 432
10628 Sri. Balasaheb Kulkarni 79 Thane 0 0 0 0 0 0 0 362
10629 Sau. Aruna Kulkarni 73 Thane 0 0 0 0 0 0 0 360
10632 Mrs. Bhagyashree Chintaman Thatte 60 Chinchwad, Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
10633 Ashwini Vidwans 58 Pune 62 0 0 75 75 62 65 693
10634 Vishwanath Ganapati Puranik 65 Ponda, Goa 62 62 60 50 60 62 62 780
10636 Vidya Vishwanath Puranik 62 Ponda 62 62 60 62 60 62 62 793
10638 Manvi vipul shinde. 35 Dadar 0 0 0 0 0 0 0 0
10641 Anjali Vijaykumar Kulkarni 60 Pune 62 0 0 0 0 0 0 424
10642 Anita Ashok Maharao 57 Pune 54 0 0 0 52 0 0 418
10644 Jayashree Namdas 54 Pune 62 62 60 62 60 62 0 672
10645 Smita Sharad Narkar 66 Talegaon 85 0 0 120 120 124 124 895
10647 Nikhil Vyapari 38 MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 31
10648 Aparna Arun Kaduskar 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 366
10649 Ashwini Arun Khalatkar 64 Pune 0 0 0 0 0 0 0 419
10651 Atmaram Narhar Kulkarni 82 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 180
10653 Ashwini Arun Deuskar 66 Pune 60 60 60 60 60 60 0 720
10654 Pushpalata Atmaram Kulkarni 74 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 180
10655 Padmaja waman deo 65 Satara 60 60 60 60 60 60 0 720
10656 Anuja Vijay Ganpatye 0 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0 0
10657 Pratibha shripad deo 60 Pune 84 43 62 60 50 40 0 708
10658 Madhuri Chaudhari 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 93
10659 Varsha Parchure 66 Pune 173 0 0 173 168 0 173 1474
10660 Vijaykumar Raghunath Joshi 67 Ambejogai 0 0 0 290 300 310 310 2156
10661 Vidhya Ramesh Manure 0 Solapur 0 0 0 0 0 0 31 333
10662 Alka Vijay Patankar 65 Kalyan 155 0 0 145 91 115 0 1252
10663 Deepa Ashok Bhat 68 Kolhapur 141 0 0 100 135 0 0 1032
10664 Shailaja Sadashiv Paranjape 71 Sangli 183 0 0 186 168 134 0 1483
10666 Gayatri Dandekar 0 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
10668 Sangeeta kulkarni 71 Nashik 62 0 0 62 60 62 62 670
10669 Shripad Patil 47 Kudal 0 0 0 0 0 0 0 0
10670 Madhuri Gadre 48 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
10671 Nirmala Naresh Tonge 50 Pune 62 60 62 62 60 62 62 792
10672 Aparna Pratap Deshpande 67 Kolhapur 108 102 108 108 160 155 155 1542
10673 Suvasini Vishwanath Kulkarni 75 Kolhapur 62 62 60 62 60 72 62 802
10676 Sulabha Mohite 0 Panvel 0 0 0 0 0 0 0 362
10677 Shubhangi Desai 0 Panvel 0 0 0 0 0 0 0 260
10678 Deepali Dalal 0 Panvel 0 0 0 0 0 0 0 60
10679 Anjali Deshpande 0 Panvel 60 0 0 0 0 0 0 374
10680 Sheetal Mankame 0 Panvel 0 0 0 0 0 0 0 0
10681 Uma Joshi 0 Panvel 0 0 0 0 0 0 0 0
10682 Mangala Shimpi 0 Panvel 55 0 0 0 0 0 0 115
10683 Snehalata Jodhi 0 Panvel 50 0 0 0 0 0 0 412
10684 Archana Bhoyar 0 Panvel 0 0 0 0 0 0 0 0
10685 Prema Kulkarni 0 Panvel 0 0 0 0 0 0 0 0
10686 Aarti Buwa 0 Panvel 0 62 45 45 0 0 0 152
10687 Archana Dandekar 0 Panvel 0 0 0 0 0 0 0 302
10688 Sumati Deshmukh 0 Panvel 62 0 0 0 0 134 0 558
10689 Vijaya Malpani 0 Nashik 0 74 74 124 0 0 125 641
10690 Vandana Kulkarni 57 Pune 0 0 0 0 0 0 0 458
10691 Anuradha Pramod Mhashelkar 69 Thane 40 0 0 43 36 51 45 511
10692 Sonal Joshi 50 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 41
10693 Ajay Baburao Rudrakanthwar 47 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10698 Rekha Nagesh Kale 59 Pune 0 0 0 0 0 0 0 322
10699 Lakshmi Budhkar 65 Dound 0 0 0 62 60 64 0 488
10700 Harihar Bhaurao Nitalikar 83 Latur 108 110 72 117 108 114 0 1302
10701 Pushpa Agatrao Patil 64 Pune 0 0 0 0 0 0 0 240
10702 Rasika Mirashi 53 Ichalkaranji 65 0 0 62 0 0 62 551
10703 Sheila Digambar Joshi 72 Hukkeri 0 0 0 0 0 0 0 0
10704 Devayani Bharat Dandavate 41 Pune 60 62 60 62 60 62 62 790
10705 Nilima Ravindra Kulkarni 56 Nashik 290 193 277 205 120 241 318 2449
10706 Ravindra Balwant Kulkarni 61 Nashik 161 111 162 115 111 212 323 1673
10707 Shishir Shrikrushna Dharmadhikari 72 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 150
10708 Jyoti Dilip Deshpande 58 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 0
10709 Madhuri Pralhad Pakhale 66 Navi Mumbai 62 62 60 62 60 62 0 737
10710 Manisha Nitin Bhedasgaonkar 50 Ichalkaranji 175 115 130 120 0 0 0 741
10713 Ajit Masalekar 53 Karmala 0 0 0 0 0 0 0 0
10714 Nivedita Yogendra Joshi 45 Nadurbar 30 20 20 15 20 15 0 321
10716 Rajeshree Thakkar 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
10718 Shweta Sarang Savalekar 45 Pune 0 0 0 0 0 0 0 362
10719 MADHAV PANDURANG JOSHI 69 DOMBIVLI 0 0 0 0 0 0 0 310
10722 Meena J Kuber 66 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 118
10723 Smita D Kodam 50 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
10725 Ujwsla J Karande 38 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0
10726 Shrikant B Joshi 81 Sangli 310 310 300 310 300 310 0 3040
10727 Shailaja S Kulkarni 62 Kolhapur 160 0 0 160 150 0 160 1125
10728 Pushpalata C Ghatge 52 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 154
10729 Kirti Patel 45 Kolhapur 108 108 108 108 108 108 108 1169
10730 Sonal Vinaykant Kamat 55 Sirsi 0 0 0 0 0 0 0 56
10731 Kunda Ashok Dhakappa 73 Sirsi 0 0 0 0 0 0 0 471
10732 Anuradha Jawahar Hervatta 62 Sirsi 0 0 0 0 0 0 0 170
10733 Shobha Vivek Pandit 55 Sirsi 0 0 0 0 0 0 0 307
10734 Smitha Sudhakar Kamat 80 Sirsi 0 0 0 0 0 0 0 0
10735 Meghana Varindra Kamat 44 Sirsi 0 124 0 0 0 0 0 124
10736 Sushma Niranjan Kamat 38 Sirsi 0 0 0 0 0 0 0 0
10737 Deepa Pradeep Prabhu 53 Sirsi 0 0 0 0 0 0 0 49
10739 Suresh Bhalchandra Kulkarni 60 KOLHAPUR 0 0 0 44 0 0 0 266
10741 JYOTI AJIT BHAVE 55 BARSHI, DIST.SOLAPUR 82 62 60 128 0 60 120 894
10742 MANSI MILIND DESHPANDE 55 BARSHI, DIST.SOLAPUR 82 62 60 0 120 0 0 644
10746 HARESH ASHER 52 MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0
10747 UJJWALA D. RAJPUT 59 KALYAN, DIST. THANE 0 0 0 0 0 0 0 0
10750 MANJUSHA BHARAT 37 HINGOLI 0 0 0 0 0 0 0 0
10751 ANITA JAYANT RACHAWAR 57 NAGPUR 0 0 0 0 0 0 0 46
10754 Sushi kardale 49 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
10756 Aparna Sudhakar Kulkarni 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0 170
10757 Asha Joshi 78 Panvel 62 56 62 0 64 0 0 244
10758 Vidya Bangare 59 Panvel 62 0 0 0 0 0 0 424
10759 Mukund Varudkar 64 Pune 31 0 0 0 0 0 15 131
10761 Manisha Upendra Panchi 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0 62
10763 Manda Tayde 64 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 180
10764 Alka Bhavthanakar 0 Latur 0 0 0 0 0 0 0 300
10767 Anagha Joshi 65 Dombivli 62 62 60 62 62 62 0 734
10768 Shalini Vinayak Kamatikar 57 Aurangabad 75 75 0 0 0 62 62 667
10769 Mangala Kishan Vasekar 68 Aurangabad 64 62 60 62 60 74 62 701
10770 Varsha Ambekar 50 Sangamner 0 0 0 0 0 0 0 0
10771 Sanjeevani Barde 58 Pune 62 20 60 60 50 0 0 312
10772 Sunita Vagyani 62 Ashta 106 102 100 65 95 111 135 1202
10773 Vrushali Doiphode 53 Mahabaleshwar 0 0 0 0 0 0 0 0
10775 Vyas Guruji 0 Akola 0 0 0 0 0 0 0 45
10776 Hemantkumar Ganesh Joshi 64 Mumbai 62 60 58 62 60 62 0 720
10777 Balkrushna Hari Thite 0 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
10778 Chhaya Kanitkar 54 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 0 0 46
10779 Manasi Ajit Kolekar 42 Kolhapur 62 62 60 62 60 62 0 730
10780 Avanti Gokhle 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
10781 Rajashri Deshpande 50 Wai 15 0 0 0 0 15 0 166
10782 Trupti Yogesh Kulkarni 43 Satara 41 41 48 72 66 48 81 812
10783 Sunanda Sudhakar Vaidya 84 Thane 0 0 0 0 0 0 0 90
10785 Vilas Janardan Pore 65 Latur 0 0 0 0 0 0 0 93
10787 Shubhangi Jayant Ingale Kulkarni 54 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
10791 Sunanda Pedgaonkar 62 Parabhani 120 0 0 210 0 0 0 1089
10792 Shaila Sham Deshmukh 57 Jalna 0 55 55 55 55 0 0 530
10801 Vaishali Ravindra Matsye 65 Karad 0 0 0 0 0 0 0 0
10806 Savita Padir 42 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
10807 Mrs Bhagyashri Sonattake 60 Chinchwad, Pune 60 0 0 0 0 0 0 60
10808 Mrs. Mugdha Borkar 53 Chinchwad, Pune 0 0 0 0 0 0 0 62
10809 Mrs. Meenakshi Ramesh Joshi 65 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 Aparna Anil Borkar 45 Chinchwad, Pune 0 0 0 60 64 0 0 368
10811 Mrs. Amrita Deshpande 35 Vadodara 0 0 0 0 0 0 0 0
10812 Bhagwan Laxman Todkar 34 Limbe, Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
10819 Suman Gadgil 77 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
10821 Mrs. Sneha M Kulkarni 42 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
10822 Vanita Mallewadikar 72 Sangli 62 62 60 62 0 0 0 486
10825 Mrs. Nilima Nachiket Dhavale 63 Pune 133 0 0 0 0 0 0 769
10827 Kumbhojkar 77 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
10830 RATNAMALA S. PHALATURLTANKAR 76 LATUR 0 0 0 0 0 0 0 0
10833 SUHAS MANAKLAL SHAH 48 CHOPDA, DIST.JALGAON 90 0 0 93 90 90 0 711
10835 Meghana Joshi 30 Bijapur 0 0 0 0 0 0 0 0
10836 Shalini narkhede 0 Nasik 62 0 0 62 62 62 62 672
10839 Sunita Pramod Manthekar 51 Aurangabad 30 0 0 0 0 0 0 196
10844 Madhuri Madhav Joshi 76 Chinchwad 145 0 0 140 0 0 140 942
10846 Sunanda Moreshwar Bal 86 Pune 62 0 0 0 0 0 0 424
10847 Shobha Shrikrushna Bhagwat 72 Pune 63 0 0 0 0 0 0 435
10849 Manasi Uday Soman 52 Virar 0 0 0 0 0 0 0 0
10850 Meenakshi Nandkishor Kale 53 Ratnagiri 124 124 0 124 120 0 0 1216
10852 Asawari Joshi 0 Sangli 62 62 52 50 60 62 52 761
10853 Rajashri Varudkar 0 Pune 280 0 0 0 0 0 0 1882
10854 Pratibha Anil Opalkar 0 Beed 62 60 60 60 60 60 0 714
10857 Seema Rajkumar Kale 32 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0
10858 Shrikrushna Vamanrao Kulkarni 65 Nashik 137 120 120 124 120 124 178 1482
10859 Alka Inamdar 62 Pune 60 60 56 62 60 62 62 782
10860 Sangeeta Suresh Purkar 67 Pune 62 62 60 62 60 0 0 670
10861 Suresh Purkar 73 Pune 62 62 60 62 60 0 0 670
10862 Seema Balajirao Kotalwar 52 Nashik 155 0 0 0 0 0 0 698
10863 Nirmala Prabhakar Kulkarni 75 Pimpri Pune 130 0 0 0 0 0 0 641
10866 Sneha Shyam Mukhedkar 48 Jalna 80 0 0 0 0 0 0 351
10875 Ujwala Tukaram Manikwar 50 Omarga 44 0 0 0 0 0 0 309
10880 Krishna Bhutada 20 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 0 0 0
10884 JANKI RAM KHANGAN 40 NAGPUR 55 0 0 0 33 0 0 289
10889 Gautam Mohan Risbud 13 Mudhol 0 62 60 62 0 0 0 548
10891 Ganpat Sripatrao Gavare 53 Bidkin 0 0 0 0 0 0 0 0
10892 Mangal Gade 48 Pune 0 0 0 58 58 58 0 174
10893 Pramod P Nikite 62 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 Shrikant Vaman Dev 68 Mulund, Mumbai 120 120 120 120 120 120 0 1200
10911 Sneha Prakash Dhavle 57 Satara 120 60 60 60 60 60 0 720
10918 Anjali Ashok Pandharpurkar 68 Pune 62 0 0 0 0 0 62 406
10924 Seema Kulathe 71 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0
10927 Mrs. Bharti Dalvi 56 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 240
10929 Smt. Nirmala prakash deshpande 65 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
10942 Nandini Sharad Paradkar 79 Pune 62 0 0 62 0 62 62 548
10943 Gondavalekar Maharaj Satsang Mandal - CO Malati Damle 0 Ratnagiri 3016 2346 2529 2361 2065 1928 1951 29304
10944 Meenal Ansingkar 63 Udupi 62 0 0 62 60 62 0 562
10947 MRS. SEEMA SUBHASH JADHAV 37 SATARA 0 0 0 0 0 0 0 0
10961 Dilip Ranchod Mapara 65 Borivali - Mumbai 93 149 120 124 120 124 0 1214
10964 Mugdha Rajiv Kulkarni 54 Nashik 0 0 0 0 60 44 0 303
10967 Usha Shridhar Desai 67 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
10968 Vasanti Keshav Kulkarni 63 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
10970 Sangeeta Ajay Kulkarni 49 Pune 30 0 0 0 0 0 0 110
10971 Ajay Murlidhar Kulkarni 53 Pune 30 0 0 0 0 0 0 210
10972 Nalini Vijay Date 69 Nashik 62 62 60 62 0 62 0 670
10973 Sharada hosakoti 48 Mudholl 0 0 0 0 0 0 0 118
10976 Manjiri Mohan Desai 48 Islampur 0 0 0 0 0 0 0 90
10977 Medha mangrulkar 57 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 249
10988 Nirmala Prakashrao Pathak 59 Aurangabad 62 0 0 0 70 0 0 372
10992 Manjiri Gosavi 54 Kalyan 59 0 0 0 0 0 0 169
10993 Shrikrishna Bokil 85 Pune 80 90 90 70 70 80 90 933
10994 Shilwati Bokil 73 Pune 30 15 24 30 30 20 30 394
10995 Anjali kadekar 59 Pune 65 35 24 15 21 46 62 508
10996 Manisha Rudra 42 Kalyan 62 60 60 60 60 30 30 700
11003 Malati Bhaskar Bhavsar 65 Nasik 75 0 0 30 0 50 0 451
11006 Chandrakant Atmaram Joshi 0 Thane 51 62 60 62 60 62 62 703
11020 Dattatray Krishna Patki 52 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
11021 Govind Grup through Vidya Belambe Pune 19 Pune 20952 18758 14109 15979 17579 25676 0 187196
11022 Radha Krushna group through Vidya Belambe 19 Pune 2589 12340 1708 2535 2433 6221 0 35026
11023 Purushottam Group through Sandhya Shende 19 Pune 1796 1900 1474 1398 1453 1495 0 19564
11024 Nrusinh Group through Vidya Belambe 19 Pune 6577 8490 8601 7169 8110 9229 0 77651
11025 Shrikrushna Group through Alka Yuvaraj Patil, Shiradwad 19 Shiradwad 0 0 0 0 0 0 0 0
11027 Shantanu Vishwajit Nangare 21 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
11029 Seema Shivaji Jirage 60 Kolhapur 311 0 0 0 20 20 108 869
11031 Geeta Sanjay Malkar 44 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 362
11042 Sakshi Sanjay Deshpande 18 Malsiras 0 0 0 0 0 0 0 0
11043 Anisha Abhay Umbrajkar 18 0 0 0 0 0 0 0 0
11046 Kalpana Santosh Hattikote 29 0 0 0 0 0 0 0 0
11048 Ranjana Kunkalikar 65 Borivali 0 0 0 0 0 0 0 62
11051 Sunita Uday Pande 45 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 100
11052 Sunetra Moreshwar Puranik 64 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 362
11053 Uma Nagesh Dandekar 56 Kolhapur 0 0 0 200 126 0 60 748
11054 Bhaskar Sitarampant Shendurwadkar 64 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0 0
11055 Hema Bhat 62 Pune 65 0 0 55 55 0 65 529
11056 Vanita Anil Manathkar 51 Nanded 62 0 0 0 0 0 0 394
11061 Mrs Mangal Bhome 71 Mumbai 62 62 60 62 60 62 62 794
11062 Mrs. Sunita Pradeep Kulkarni 58 Pune 65 62 60 62 60 62 62 799
11067 Nanda Tonapi 57 Pune 62 62 60 38 46 0 0 597
11068 Mrs Kalpita Kamalakar Satghare 60 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 129
11069 Mrs Prerana Kashinath Navaghare 51 Dahanu 0 0 0 0 0 0 0 0
11070 SHRI.NARAYAN SAMUDAYIK PATHAN MANDAL C/o PRADIP S. KULKARNII 0 BORIVLI (WEST), MUMBAI 721 606 335 0 725 335 0 4150
11072 Bharti Girish Pujari 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
11074 Alka Ramesh Aradhya 0 Ambajogai 115 100 144 108 128 124 112 1508
11075 Deepa Pradip Tikekar 56 Dombivli 217 217 217 200 200 217 100 2485
11076 Alka shrikrishna bhawathankar 58 Beed 0 0 0 70 60 71 74 638
11077 Alka Sunil Kulkarni 51 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 113
11078 Vilas Payal 61 Nagpur 62 62 60 62 62 60 62 791
11079 Vaishali Rewatkar 44 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 14
11086 Pratibha Tiple 47 Nagpur 62 62 55 61 62 62 58 711
11087 Jyoti Shriwaskar 59 Nagpur 4 0 0 0 0 0 0 65
11091 Prabhakar Rajedhar 64 Nagpur 62 62 60 60 62 57 62 737
11093 Sharada Phadke 54 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 265
11096 Sudha Shetty 60 Palghar 108 90 82 80 85 90 55 1001
11097 Asha Vasant Varade 63 Palghar 29 20 29 33 38 31 124 482
11098 Bhaskar Palekar 66 Palghar 56 0 0 26 20 22 0 244
11099 Gajendra Prabhakar Satvik 60 Palghar 0 0 0 0 0 0 0 0
11100 Sharada Kamlakar Chaudhari 58 Palghar 0 44 0 28 22 32 30 156
11101 Asha Koli 44 Palghar 11 0 0 0 0 0 0 11
11102 Vaishali Sudhir Gavade 46 Palghar 0 0 0 0 0 0 0 0
11103 Satish Savaji 50 Palghar 0 0 0 0 0 0 0 0
11104 Rajendra Acharya 66 Boisar 0 0 0 0 0 0 0 0
11105 Prakash Joshi 66 Palghar 0 0 0 0 0 0 0 0
11106 Vaishali vinod khadakkar 72 Aurangabad 495 372 300 310 300 310 460 3421
11107 Anurag Kamble 56 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
11111 Sangita Milind Shete 48 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
11112 Anuradha Chandrashekhaar Sathe 64 Nashik 62 60 60 90 90 90 93 905
11115 Shobha Subhash Patil 64 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0
11117 Smita Kulkarni 56 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 62
11118 Dilip Jayawant Jamdaar 64 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
11119 Mangaladevi Mahadev Gaikwad 63 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 31
11120 Saraswati Suresh Babar 60 Sangali 0 0 0 0 0 0 0 0
11125 Shilpa Borkar 70 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 153
11126 Shrikant Yashawant Powar 42 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
11127 Shital Kishore Shirsat 69 Kolhapur 62 0 0 0 0 0 0 404
11129 Nimisha Athalye 50 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
11135 Sapana Savaji 45 Palghar 54 48 55 40 53 61 60 533
11136 Sangeeta Shailesh Sanas 45 Palghar 52 43 47 45 52 25 16 481
11137 Shraddha hingmire 39 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
11138 Ashwini Utpat 64 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 25
11139 Sarita Kodakani 68 Mumbai 62 0 0 62 60 62 62 608
11141 Veena Shripad Joshi 62 Pune 56 0 0 0 0 25 0 387
11148 Sumedha Sanjay Mehendale 60 Wai 155 0 0 0 0 155 0 1216
11149 Sanjay Narhar Mehendale 65 Wai 155 0 0 0 0 155 0 1361
11150 Vimal Shyam Rajandekar 72 Akola 0 0 0 0 0 0 0 363
11151 Shyam Rajandekar 74 Akola 0 0 0 0 0 0 0 363
11153 Vibhavari Bhalchandra Kale 63 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 90
11154 Rekha Vishwas Khambete 59 Aurangabad 62 62 60 62 60 62 0 708
11155 Mahadev Manekar 76 Nagpur 124 140 120 124 124 120 124 1324
11156 Mrs.Vimal Mawale 51 Nagpur 62 62 60 62 62 60 62 711
11158 Ashokrao Mawale 54 Nagpur 62 62 60 62 62 60 62 671
11159 Mrs. Rashmi Rajendra Sakalkale 44 Pune 0 0 0 0 0 0 0 76
11164 SauPadma Deshpande 54 Nagpur 32 31 18 25 20 2 30 369
11165 Dr.Jayashri Shinde 55 Nagpur 0 13 0 23 25 27 14 197
11167 Varsha Bhagwan Kale 36 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 148
11168 Supriya Bhushan Kale 26 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 145
11170 Mugdha Waghmare 52 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 158
11173 Mrs Sunanda Prakash Chitrav 59 Nagpur 61 64 60 63 62 62 62 727
11174 Shri Nilakantha Sadashiv Jodh 76 Nagpur 30 31 30 21 25 28 31 281
11175 Mrs. Kusum Shankarrao Sadhankar 66 Nagpur 63 62 60 62 3 62 2 618
11176 Jyoti Unde 53 Baramati 0 0 0 0 0 0 0 184
11177 neeta herekar 70 pune 0 0 0 0 0 0 68 308
11178 Madhura Mandar Khare 61 Nashik 125 0 108 81 78 118 62 1088
11179 Rekha Joshi 56 Thane 55 0 0 93 50 0 0 564
11184 Ganesh Vasant Patil 45 Faizpur 60 62 60 62 60 62 0 606
11190 Mrs. Suvarna Vyn. Joshi 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0 142
11192 Mrs. Supriya Barhanpure 54 Nagpur 40 26 10 22 22 31 0 431
11195 Mrs suman and mrs mrunal 75 Pune 93 0 0 93 90 0 0 878
11197 Hema Heramb Pathak 44 Chinchwad 0 0 0 0 0 0 0 240
11199 Heramb Moreshwar Pathak 48 Chinchwad 0 0 0 0 0 0 0 60
11200 Ramesh Chintaman Asule 71 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 179
11201 Vaishali Yashawant Joshi 70 Dombivli (East) 62 62 60 62 60 62 0 728
11202 Sarojben M Chhaya 79 Ahmedabad Gujrat 0 0 0 0 0 0 259 259
11204 Hemant Khobrekar 49 Goa 0 0 0 0 0 0 0 0
11208 Mrs. Charumati Patil 59 Ahmadnagar 77 62 60 30 150 62 62 921
11209 Lila Pradeepacharya Kodchirkar 40 Deglur 0 0 0 0 0 0 0 0
11210 Sakshi Rajaram Bothe 17 Ahmednagar 0 0 0 0 0 0 0 0
11211 BHADANE TAI 50 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
11212 Urmila Vasantrao Mirge 62 Pune 40 0 0 0 0 0 0 317
11213 Nirmala Arvind Kale 63 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
11216 Aruna Kulkarni 66 Belgaon 342 352 241 241 303 380 0 3060
11217 Anil Kothmire 0 Mumbai 124 93 120 124 32 50 0 1175
11218 Manik Walunj 56 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
11220 Prasad Ramakant Gaikawad 40 Alibag 0 0 0 0 0 0 0 0
11224 Sangita Vinayak Jaybhaye 38 Pune 0 0 0 0 0 173 0 173
11225 Mandar Kawale 32 Nashik 31 31 30 31 30 31 0 365
11230 Sandeep Balkrushna Kulkarni 43 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 0 0 0
11231 Manjiri Govindrao Kulkarni 56 Udgir 124 124 0 0 144 124 0 899
11232 Rajendra P Paropkari 51 MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0
11234 Ganesh Joshi 0 Newasa 0 0 0 0 0 0 0 0
11237 Supriya Ramesh Kulkarni 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
11238 B W Dhamangaonkar 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0
11239 Rohini Chandrakant Potdar 62 Pune 108 62 61 62 105 155 155 1276
11241 Ashok Kulkarni 0 Nashik 31 31 29 30 31 46 62 441
11243 Satish Babasaheb Nale 26 Karmala 0 0 0 0 0 0 0 360
11244 Priya Dusane 43 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
11245 Jyotsna Ranade 47 Pune 62 62 60 62 60 62 0 710
11249 Leena H Khade 0 Alibag 0 0 0 0 0 0 0 120
11250 Anagha Phabba 41 Bidar Karnataka 0 0 0 0 0 0 0 0
11252 Rajdulari Sharma 67 Nasik 62 62 60 62 60 115 0 783
11253 Jaya junawane 45 Aundh pune 32 0 0 0 20 0 31 113
11256 Devyani Gandhi 65 Nasik 0 0 0 62 0 0 62 424
11257 Prathamesh Mangalvedhe 22 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
11258 Meena Kulkarni 63 Aurangabad 264 414 414 258 160 583 635 3502
11260 Pravin Narayanrao Deo 55 Aurangabad 51 50 50 50 21 0 0 378
11261 Anagha Bhide 69 Pune 62 0 0 662 0 62 0 1113
11266 Somnath Shashikant Wale 40 Pune 60 60 60 60 60 62 60 720
11267 Nirmalabai Deshmukh 0 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 114
11268 Vidya Vinod Deshmukh 45 Nanded 62 62 60 62 0 0 0 487
11269 Santosh Ramchandra Tambe 45 Wagholi, Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
11271 Kishor Deshpande 47 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
11272 GAURI SHRIKANT SONAWANE 0 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
11273 Manisha Bhosale 43 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
11275 Sunanda abhyankar 78 Pune 62 0 0 62 60 62 61 669
11276 Susham Kulkarni 45 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
11277 Rushikesh S Shinde 25 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
11278 Ranjana Satish Kelkar 67 Vile Parle, Mumbai 108 108 110 62 62 62 62 1033
11282 Vipula Kulkarni Bakshi 28 Mumbai 31 31 30 31 30 31 0 365
11285 Mahesh Sondkar 0 Nerul 0 0 0 0 0 0 0 120
11286 MrsMeena Ramdas Rane 60 Dombivali east 151 151 108 108 108 155 108 1443
11287 Kokila Shah 63 Hyderabad 25 25 25 25 25 25 0 300
11289 Ravi B. Kadam 0 Panvel - Navi mubai 31 31 30 31 30 31 0 365
11290 Sangeeta Rokade 43 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0
11292 Nandkishore Kulkarni 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0
11296 Meena Tusar Golvelkar 58 Ahmedabad 0 0 0 0 0 0 0 0
11297 Nithya Shrinivasan 39 Hyderabad 31 31 30 31 30 31 0 365
11299 Nalini Amar Pathak 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
11300 Padma Subhshchandra Shah 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
11303 Devyani Arun Jadhav 50 Satara 31 31 30 31 60 62 0 518
11304 Minakshi Anil Kadu 43 Roha 0 0 0 0 0 0 0 0
11309 Sou Ashwini Ashok kulkarni 65 Dhayari Pune 0 0 0 0 0 0 0 60
11313 Vipul Shah 40 Dombivali 31 31 30 31 30 31 0 365
11314 Vasant G. Kulkarni 68 Dombivli 60 62 60 62 60 62 0 729
11315 Vaishali Mahajan 63 Dombivali east 62 62 60 62 62 62 62 794
11316 Mrs. Kalpana Madhav Sane 60 Kalyan 160 226 160 145 220 191 0 2266
11317 Shashidhar Kelkar 83 Panvel 0 0 0 0 0 0 0 0
11319 Shubha Aravind Patil 60 Dombivali 58 60 60 58 0 0 0 407
11322 Vidya Valimbe 52 Solapur 30 31 30 30 30 31 25 317
11323 Anil Deshpande 60 Mohol 62 62 60 62 62 62 0 732
11324 Mohini Deshpande 57 Mohol 62 62 60 62 60 62 0 730
11326 Pragnya Deshpande 62 Mohol 62 62 60 62 60 62 0 730
11327 Vijay Panse 73 Pangav Barshi 31 31 30 31 30 30 0 515
11329 Alaknanda Kulkarni 60 Mohol 62 62 60 62 60 62 0 702
11330 Balkrishna Mahadev Karambelkar 64 Dadar MUMBAI 62 0 0 62 120 120 0 724
11331 Janhavi Balkrishna Karambelkar 59 Dadar - Mumbai 62 62 60 62 120 120 0 846
11333 Aruna Kawre 56 Nagpur 60 0 0 75 149 131 0 787
11334 Sucheta Modak 59 Gurgaon 118 0 0 41 112 75 0 658
11337 Urmila Deshpande 73 Nagpur 336 0 0 60 60 60 0 1543
11341 Anirudh Sridhar Nagar Group c/o Swati Kakade 2 Chinchwad, Pune 2700 2180 4025 4792 1640 1650 0 25739
11342 Shri Mangalamurthy Morya Mandal - Priya Jog 0 Chinchwad Pune 2720 2285 4045 4072 3449 5536 4033 34712
11343 Kinda Mahajan 61 Pune 0 0 0 0 0 0 0 194
11344 C B Mahajan 63 Pune 0 0 0 0 0 0 0 256
11352 Sanjvini Tarabai Andhare 32 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 220
11353 Manju Nandabai Andhare 34 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 92
11354 Mahadevi Korse 67 Devnar - Mumbai 0 0 0 0 6 15 0 21
11356 Megha Rahul Khivansara 26 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0
11357 Manjushri Sharad Furde 33 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 118
11358 Bhagyashri V. Damle 71 Thane 0 0 0 0 30 31 31 303
11359 Vivek Vinayak Kulkarni 39 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
11360 Vinayak Gopal Kulkarni 61 Kolhapur 62 62 60 62 60 62 0 970
11362 Shri Abhimanyu Hivanj 70 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 134
11363 Mrs Kanta Ramesh Pandey 60 Nagpur 62 62 62 0 0 0 0 496
11366 Say Neeta Sheshrao Dhone 50 Nagpur 62 62 60 60 62 60 62 650
11368 Say Vandana Ajay Kasturkar 43 Nagpur 0 0 0 5 0 0 0 83
11369 Mrs Madhavi Ramesh Girdkar 59 Nagpur 62 62 44 60 62 50 62 775
11370 Mrs Girja Babulalaji Junghre 68 Nagpur 122 62 60 62 62 60 62 745
11372 Sh Uttam Lataruji Kharabe 66 Nagpur 62 62 35 50 43 53 52 671
11379 Mrs Sunvanti Prashant Ursekar 56 Thane 0 0 0 0 0 0 0 45
11382 Surekha Sunil Nikam 56 Pune 73 60 62 62 60 62 62 803
11388 Hemangi Wagh 61 Pune 62 62 60 62 60 62 62 772
11389 Smita Sanjay Kulkarni 59 Sangli 62 0 0 0 0 0 0 403
11391 Padmaja Vinayak Namdas 56 Pune 0 62 60 62 60 85 0 691
11392 Priti Mohan Phadke 40 Wai 20 20 0 0 0 30 0 195
11394 Pushpalata Rangrao Mane 74 Ashta 150 62 120 120 120 101 108 1326
11395 Rajni Sivaji Kulkarni 0 Latur 31 31 30 31 30 31 0 365
11396 Jayashree Govind Yardi 63 Nasik 50 62 60 62 60 0 151 985
11399 ABHILABH M WAMORKAR 30 THANE 0 0 0 0 0 0 0 0
11400 Sujata Jayant Deshpande 65 Sangli 62 62 56 62 60 62 62 772
11406 Chetan Chaudhari 0 Surat 0 0 0 0 0 0 0 0
11407 Sudhakar M Arnalkar 72 Baroda Gujarat 0 0 0 0 0 0 0 0
11408 Kishore Lele 81 Vadodara 205 260 275 250 197 160 155 1727
11410 Amey Shelar 24 Peth 0 0 0 0 0 0 0 0
11411 Manjusha Laxmikant Joshi 38 Dharmpuri 0 0 0 0 0 0 0 0
11412 Atish Chintawar 23 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 0
11415 Deepak M Deshpande 0 Latur 0 0 0 0 0 0 0 0
11416 Swati Sanjay Kulkarni 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0
11417 Uma Suhas Joshi 50 Chiplun 0 0 0 0 0 0 0 0
11420 Vaishali Pardeshi 40 Market yard- Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
11421 Nareshsinh hanje 0 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
11423 Ajay Golelgaonkar 43 Latur 0 0 0 0 0 0 0 360
11425 Chetan Parab 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
11426 Shalini Vinod Gawande 57 Digras 0 0 0 0 0 0 0 90
11428 Sanjay P Kulkarni 50 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
11430 Yogesh Patil 72 Beed 0 0 0 0 0 0 0 0
11431 Kamal Kulkarni 76 Pune 0 54 0 0 0 62 0 388
11433 Shri Manohar Rao Gosewade 78 Nagpur 31 31 30 31 31 30 31 362
11435 Pravin Mendhi 51 0 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
11437 Sujata Sudhir Deshpande 53 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 480
11439 Suvarna Raosaheb Bachkar 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0
11441 Mamta Ashokrao Shendre 53 Latur 0 0 0 0 0 0 0 120
11443 Jayashree Korade 64 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 120
11444 Saroj Dabhole 67 Karad 31 132 30 31 45 31 0 540
11445 Kalpana Dagloorkar 42 Latur 0 0 0 0 0 0 0 0
11447 Padmaja Shrikant Deshpande 53 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 124
11448 Manisha Ghugal 39 Chandrapur 0 0 0 0 0 0 0 0
11449 Shubhangi Vidyadhar Pujari 60 Phaltan 0 0 0 0 0 0 0 0
11450 Vinay Mahurkar 0 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
11451 Madhavi Moreshwar Upasani 67 Sangamner 0 0 0 0 0 0 0 0
11452 Anjani Sanjay Mane 42 Ashta, Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
11453 Dayaswarup Mulay 38 Wai 108 25 0 0 0 22 0 243
11455 Vidhay LaxmanRaj Pawar 56 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
11456 Abhilasha Anil Rajendra 46 Beed 0 0 0 0 0 0 0 0
11457 Sangita Joshi 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
11462 Dattatray Vasudeo Joshi 55 Dombivali 62 62 60 62 60 62 0 610
11464 Sarasvati Madhukar Jagtap 69 Pune 62 0 0 62 60 62 62 670
11466 Savita shaym dharma 0 pusad 0 0 0 0 0 0 0 0
11468 Pratibha Padghan 40 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
11469 Arati Joshi 61 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
11471 Savita Santosh Kulkarni 49 Barshi 0 0 40 0 0 0 0 127
11473 Seema Karande 38 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
11474 Sushma Sudhakar Ashtekar 0 Kolhapur 62 62 60 62 0 0 0 554
11476 Mrs Rashmi Joshi 40 Pune 0 0 0 0 0 0 0 32
11478 Prabha Madiwale 55 Pune 31 31 30 31 30 31 0 484
11479 Mrs. Shilpa Nitin Dhasalkar 38 Aurangabad 31 31 30 31 30 31 0 365
11482 Sheetal Amod Hukeri 31 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
11483 ujwala gopal deshmukh 63 Beed 0 0 0 0 0 0 0 0
11485 Sulochana Kurhade 42 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
11486 Alka Shelake 45 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
11508 Sandhya Borase 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
11509 Jitendra Shriram Rajeghatage 45 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
11519 Karuna Mahajan 64 Soapur 73 108 60 62 60 82 0 716
11520 Nanda Deshpande 66 Mohol 31 31 30 31 30 31 0 488
11532 Savita Venkatesh 42 Tumkuru 62 62 60 62 60 62 0 730
11548 Mrs. Shobha Abhimanyu Hivanj 65 Nagpur 61 62 60 62 62 60 62 643
11549 NAYAN TRIVEDI 60 MUMBAI 78 189 157 192 150 155 155 1584
11550 Shobha Arun Mahajan 0 Ashta 60 60 60 60 60 60 60 786
11551 Swati Pankaj Gholap 30 Pathare, Ahmednagar 0 0 0 0 0 0 0 45
11553 Pradnya Pramod Deshmukh 57 Latur 31 31 30 31 30 31 0 365
11554 Tanuja Shripadrao Bhagyavant 42 Bhoom 0 0 0 0 0 0 0 243
11555 Sadhana Dhananjay Joshi 61 Pune 74 62 80 80 51 129 117 910
11556 Chitra Jayraj Chutke 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0 108
11557 Shanta Rao 66 Pune 60 62 60 62 60 62 62 744
11558 Anjali Satish Kumathekar 0 Latur 62 62 60 62 60 62 0 670
11559 Seema Dandare 46 N. A. 0 0 0 0 0 0 0 212
11560 Pramila Subhash Khandagale 66 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
11564 Narayan Bhajani Mandal, Hyderabad, c/o Padmaja Kulkarni 0 Hyderabad 62 62 60 62 60 1234 0 2278
11565 Nirmala Balasekar 70 Thane 66 0 0 93 90 93 93 673
11566 Shrikala Hattangadi 62 Mumbai 31 311 30 31 30 31 0 702
11567 Vibha Deshpande 58 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 81
11568 Chandrakala 48 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0 347
11569 Vinaya Kishor Jalgaonkar 0 Nashik 62 62 60 62 60 62 0 730
11570 Usha Chavan 0 Pune 62 62 60 62 60 62 0 674
11571 Sujata Rahul Kulkarni 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 262
11572 Rekha Mahohar Bhat 70 Nashik 62 62 60 62 60 75 0 743
11574 Vedita Vishnusahasranam C/o Vijaya Burase 0 Pune 710 764 932 643 932 739 643 10085
11575 Anuradha Arvind Kotibhaskar 67 Sangli 111 0 0 78 0 427 186 1189
11576 Mrunal Prabhakar Patil 63 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
11577 Mohini Hatkanagale 49 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 0 208
11578 Nalini Gandhe 70 Ahmadnagar 62 62 60 62 60 0 0 606
11579 Manisha Manurkar 44 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 0 238
11580 Pragya Agarkar 52 Ahmadnagar 62 62 60 62 60 0 0 606
11581 Jayashree Praveen Kulkarni 50 Ahmadnagar 62 62 60 62 60 0 0 532
11582 Ujwala Vasant Kalantri 62 Nashik 50 0 0 0 0 0 60 477
11583 Pushpalata Prabhakar Rajurkar 65 Pune 123 96 102 105 105 0 141 1065
11584 Ravidatta Pandurang Pendse 67 Pune 62 108 108 201 102 57 0 1104
11586 Swati Ravidatta Pendse 63 Pune 126 108 164 222 105 65 0 1260
11589 Anuradha Tonape 72 Karad 0 0 0 0 0 0 0 62
11590 MANOHAR POHANERKAR 68 AURANGABAD 82 45 77 69 60 30 93 824
11591 Ramesh Gopal Joshi 71 Dombivali 62 0 0 0 0 0 0 362
11592 PRATIBHA PATIL 0 SOLAPUR 55 55 50 50 60 60 60 715
11594 MRS MINU KSHIRSAGAR 61 NAGPUR 108 116 82 129 110 88 127 1231
11595 Sunita Suhas Kulkarni 52 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 0 240
11596 Aparna Somdutt Kulkarni 49 Ahmadnagar 62 62 60 62 60 0 0 606
11597 Somdutt Kulkarni 52 Ahmadnagar 30 62 60 62 60 0 0 515
11600 Achala Kulkarni 52 Ahmadnagar 62 62 60 62 60 0 0 662
11601 Kalpana chandrakant ladkat 63 Pune 187 148 39 69 54 218 246 1845
11603 Vasundhara Moreshwar Patwardhan 62 Ratnagiri 0 0 50 60 50 0 0 522
11604 Shital Sunil Chaudhari 42 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0
11605 Shobhana Bedadoor 62 Pune 62 60 0 62 0 62 62 670
11606 Sarojani Dattatray Kulkarni 80 Kolhapur 31 31 30 31 31 30 0 419
11607 Anuradha Nandkumar Pendurkar 65 Pune 31 31 30 31 30 31 0 365
11608 Manjiri Shirish Devadikar 49 Bhoom 0 0 0 0 0 60 0 182
11609 Chitra Prabhakar Watwe 63 Borivali 0 62 60 0 0 62 0 548
11610 Vrushali Vaibhav Deshpande 52 Bhoom 0 0 0 0 0 0 0 118
11611 Shraddha Prafulla Patil 40 Dombivli 20 0 0 26 0 30 30 374
11613 Kishori Kshrisagar 62 Chandrapur 250 382 330 305 295 363 335 3189
11614 Sou. Shubhada Gopal Vyas 61 Osmanabad 0 108 103 93 108 108 108 1155
11619 GeetaVarg SaritaVaibhav 70 Pune 695 652 504 694 588 575 604 8321
11620 Savita Narhari Joshi 64 Pune 64 0 0 64 0 0 63 494
11621 Meera Satish Kale 65 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
11627 Manjusha Sanjay Mulaye 53 Ahmadnagar 124 0 0 124 120 0 0 758
11629 SHRIRAM MANDAL C/o. MRS. NISHA CHITNIS 0 NASIK ROAD 453 602 390 307 0 717 0 3387
11635 Shobha Dahevilkar 62 Nashik 0 62 60 60 62 62 0 670
11636 Sunita Joshi 52 Nashik 0 62 60 0 0 0 0 426
11637 Surekha Joshi 56 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 30
11638 Pushpa Anaspure 65 Ahmadnagar 125 120 120 120 120 125 125 1484
11639 Sonali Joshi 42 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 60
11640 Madhavi Vaishampayan 66 Pune 62 0 0 62 67 73 80 658
11641 Varsha Shrinand Chaudhari 63 Pune 0 0 0 0 0 0 0 744
11642 Vasundhara Ramendra Joshi 70 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
11643 Meera Prabhakar Jog 0 Sangli 0 0 0 0 60 62 0 511
11644 Meena Kulkarni 65 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
11645 Rajashri Gajanan Pise 0 Shirpur 0 0 0 0 0 0 0 0
11646 Nirmala Dravid 72 Goa 0 0 0 0 0 0 0 0
11647 Minakshi kasat 54 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 208
11648 Aruna mantri 58 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 116
11649 Sau. Sayli Vishwas Ravrane 48 Devnar - Mumbai 0 0 0 0 0 15 0 15
11650 Rakhi Bihani 48 Ahmednagar 0 0 0 0 0 365 0 603
11654 Shobha Paranjape 41 Jamkhandi 0 0 0 0 0 0 0 39
11655 Jyoti Jayant Kulkarni 58 Pune 73 0 0 0 0 0 0 250
11656 Tarabai Kasat 78 Nashik 62 62 60 62 0 0 0 364
11657 Sarla Bhattad 57 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0
11659 Varsha Athalye 72 Dadar 20 0 0 0 0 0 0 382
11662 Hemangi Deshpande 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0 364
11664 Mrs Alka Hari Jog 65 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 378
11665 Rajani Ashok Pathak 64 Jalgaon 0 91 0 62 61 62 0 816
11668 Vinaya Phatak 64 Ratnagiri 110 0 0 200 0 0 202 1060
11669 Suchita Girish Bandewar 52 Barshi 31 0 0 0 55 70 0 421
11671 Jayashri Dasrao Jevalikar 65 Osmanabad 0 62 62 60 60 62 0 631
11673 Aruna Udhav Rao 60 Osmanabad 0 0 0 0 0 0 0 93
11674 Puebla Divekar 69 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
11676 Anuradha Shyam Paithankar 43 Parabhani 0 0 0 0 0 0 0 465
11677 Mrs Ananya Sharan Acharya 37 SIRSI 0 0 0 0 0 0 0 137
11679 Mrs. Sunita Vinayak Nayak 59 SIRSI 0 0 0 0 0 0 0 120
11681 Sau. Sucheta Suresh Shinde 72 Devnar - Mumbai 0 0 0 0 6 0 0 6
11688 Mrs. Mira Rajendra Dixit 52 Chinchwad, Pune 108 40 40 30 30 0 40 576
11691 ROHINI KULKARNI 23 SANGLI 0 0 0 0 0 0 0 100
11694 Kishor Baburao Kulkarni 60 Latur 62 54 60 64 0 70 70 742
11696 Raghini Digambar Joshi 58 BEED 0 0 0 0 0 0 0 854
11698 Nalini Vishnu sambhare 65 Pune 73 60 62 62 60 62 62 807
11701 Pranita Somnath sonnekar 40 Parbhani 184 190 193 222 187 218 197 1930
11711 Anuja Atul Bhopale 52 Pune 62 62 60 62 60 68 62 798
11717 Anjali Jagdish Kulkarni 50 Pune 98 76 48 57 0 0 0 590
11719 Puebla Lata Tamhankar 78 Pune 0 0 0 0 0 0 0 85
11721 Manjiri Mandar Natekar 37 Pune 62 0 0 0 0 53 44 412
11722 Gauri Purohit 65 Pune 0 62 0 64 63 0 0 529
11723 PadmavatiVivek Talekar 52 Pune 37 13 15 0 43 50 50 486
11725 Dr. Neena Gujarati 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0 56
11729 Shraddha Chintamani Sangrolkar 72 Pune 41 0 0 62 60 62 62 649
11730 Saraswati Devanand Chilwant 51 Solapur 62 62 60 62 60 62 62 790
11732 Aparna Ashish Barve 46 Pune 90 93 68 57 62 60 76 847
11734 Suchitra Tadsare 63 Thane 0 0 0 0 0 0 0 15
11736 Suman Sakhare 76 Miraj 62 0 0 62 60 0 62 546
11738 Usha Kulkarni 68 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
11740 Anasuya Shrikrushna Kulkarni 65 Pune 146 138 137 113 106 133 0 1520
11741 Manjusha Shivkumar Ghan 47 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 111
11742 Meenatai Jujare 73 Pune 0 0 0 62 60 62 62 246
11743 Dr. Vinita Vijay Taware 57 Maharashtra 252 235 205 231 166 224 205 2399
11745 Vidya Anil Kulkarni 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
11746 Mrs Alka Anil Tare 0 thane 25 122 60 62 62 60 60 753
11749 Mrs. Lakshmi Bharat Maslekar 62 Maharashtra 62 0 0 0 0 62 0 486
11751 dnyanadev bhajan mandal vaishali joshi 0 Mulund 2935 2283 1930 2359 1926 1974 2167 22148
11753 Anita Kamtikar 48 Nanded 60 62 60 0 0 62 0 884
11754 Latha Lather 55 Nanded 60 62 60 0 0 0 0 542
11755 Shubhangi Dnyaneshwar Shirshikar 53 Pandharpur 60 0 0 0 0 60 0 356
11758 Snehal Sanjay Chandratre 53 Nashik 62 0 0 26 60 0 30 475
11759 Malti Pangovkar 55 Nanded 60 62 60 0 0 62 0 608
11760 Arati Neeraj Jakatdar 50 Nashik 46 0 0 54 60 62 61 568
11761 Varsha Chodhri 59 Nanded 60 62 60 0 0 62 0 754
11762 Ranani Prakash Bhandarkavathekar 71 Pandharpur 0 301 295 0 0 0 0 714
11763 Sushma Vishtupurikar 55 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 178
11764 Sunanda Gopal Aradhye 74 Pandharpur 0 0 0 0 0 60 0 178
11765 Asha Vaman Kulkarni 63 Pandharpur 0 62 0 60 0 0 0 484
11767 Mohan Moreshwar Deshpande 67 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 400 551
11768 Chandarakant Raghunath Mokashi 74 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0
11769 Madhuri Sachin Kulkarni 40 Pandharpur 62 62 60 60 60 62 62 790
11770 Nanda Arvind Deshpande 73 Pandharpur 0 244 240 0 0 0 0 608
11771 Mrs Neela jaywant Diwadkar 68 thane 65 0 0 70 60 50 60 622
11772 Pramila Shukla 75 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 331
11774 Mrs Sunanda Balkrishna Joshi 75 Thane west 108 108 108 105 70 75 65 995
11776 Mrs Aruna P Kale 67 Thane west 60 0 0 0 0 0 0 388
11777 Jayashri Vikas Mohrir 55 Aurangabad 60 0 0 0 80 62 0 562
11778 Meenakshi Murlidhar Avchat 62 Pune 108 93 86 91 85 69 66 960
11779 Sangeeta Dnyaneshwar Ramdasi 69 Pandharpur 62 0 0 62 60 62 62 678
11780 Sunanda Patil 53 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 184
11781 Pratibha Ramesh Vangikar 60 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 23
11782 Namrata Deshpande 0 Dombivali 360 360 375 360 360 372 372 4141
11784 Vinodini Vilas Vangikar 65 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0
11785 Surekha Ravindra Choudhary 58 Jalgaon 0 120 0 124 0 0 124 912
11787 Padmaja Vyankatesh Kulkarni 63 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0 55
11788 Lakshmi Balasaheb Badave 63 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0
11789 Sudha Shriram Manjul 76 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 118
11790 Shobha Arun Wadekar 65 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 195
11791 Arun Shankar Wadekar 72 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 195
11792 Prashant Pandurang Wadekar 42 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 22
11793 Suman Ashok Purandare 60 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 78
11794 Jyoti Shamkant Supekar 60 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 25
11795 Suman Ashok Inamdar 60 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 22
11796 Pratibha Prakash Nikate 69 Pandharpur 62 62 60 62 0 0 0 608
11797 Pratibha Lakshman Dingare 61 Pandharpur 315 64 62 64 64 64 0 755
11798 Lakshman Haribhau Dingare 64 Pandharpur 300 62 60 62 60 62 0 724
11799 Sampada Rajesh Kusurkar 39 Pandharpur 0 62 60 0 0 0 0 215
11800 Savita Santosh Utpat 45 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 62
11801 Vaishali Kulkarni 0 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 63
11803 Mrs Yojana Ramchandra Nazarkar 62 Chinchwad, Pune 155 165 165 165 165 0 0 1355
11805 Jayashri Anil Koleshwar 60 Jalna 62 0 0 62 60 62 0 608
11806 Mrs Yojana Ramchandra Nazarkar 62 Chinchwad, Pune 62 62 60 62 60 0 0 606
11808 Malati Pandharinath Shinde 54 Dombivli 31 31 42 35 35 45 28 481
11809 Vrunda Godase 62 Dombivli 35 35 32 35 35 35 30 439
11810 Manju Sanjeev Beur 47 Pandharpur 0 62 60 0 28 47 0 326
11811 Jayashri Somnath Dhongade 53 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 74
11812 Gauri Govind Ghate 43 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 4
11813 Jayashri Nagnath Prayag 65 Pune 858 787 475 568 503 415 954 8115
11814 Chhaya Kailas Melage 54 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 72
11815 Mangal Pramod Pathak 70 Pune 0 62 60 0 0 0 0 184
11816 Hema Pawar 56 Kalyan 135 150 150 150 150 145 0 1448
11817 Vasundhara Dilip Kotambe 50 Aurangabad 135 114 111 117 122 123 124 1241
11818 Dilip Sadashivrao Kotambe 59 Aurangabad 85 83 80 44 107 104 116 934
11819 Jyoti Kasat 62 Pune 0 0 0 62 50 52 0 467
11820 Amita Ashish Thite 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0 58
11821 Alpana Ashok Golwalkar 67 Pune 62 184 184 184 0 62 77 1115
11822 Sulabha Shirgaonkar 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 236
11823 Vidya Ravi Joshi 0 N. A. 0 0 0 0 0 0 0 240
11825 Mangal Desai 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0 134
11826 Prabhakar Baburao Saravade 66 Beed 30 0 0 30 30 30 0 490
11829 Radhakrishna Mandir, Kothrud, Pune 0 Kothrud, Pune 0 0 0 0 0 0 0 326
11831 Surabhi Lavekar 56 Aurangabad 0 62 0 0 0 0 0 234
11833 Suresh D. Shukla 71 Dombivli East 135 124 120 124 120 124 124 1595
11834 Arun V Abhyankar 62 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 498
11835 Alka Pramod Ulhe 48 Pune 0 0 0 0 0 0 0 230
11836 Madhav Yeshwant Nene 57 Muscat 0 0 0 0 0 0 90 208
11839 Vidya Kulkarni 55 Pune, Mumbai 62 62 60 62 60 62 62 792
11841 Ravindra Ramkrushna Rajadhyaksha 67 Kolhapur 62 62 60 62 60 62 62 792
11842 Snehal Tawashi 31 Solapur 62 62 60 62 60 62 62 792
11843 Sumantai Kulkarni 68 Solapur 62 62 60 62 60 62 155 885
11844 Sunita Jagtap 35 Hyderabad 62 62 60 62 60 62 62 792
11846 Ajay Suryavanshi 40 Bidar 62 62 60 62 60 62 62 732
11847 Anjali Pradip Kulkarni 63 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 263
11849 Rukmini Kale 60 Solapur 62 62 60 62 60 62 108 838
11852 Anita Narayankar- 50 Solapur 0 31 0 0 0 0 0 393
11853 Uma Bachute 54 Solapur 62 62 60 62 60 62 62 795
11854 Radhika Kulkarni 35 solapur 62 62 60 62 60 62 62 792
11856 Aruna Ukrande- 35 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 362
11858 Varsha Kulkarni 45 Mumbai 108 135 150 125 200 200 350 1634
11859 Anjali Jadhav 65 Solapur 62 62 60 62 60 62 62 792
11860 Shivprabha Madaki 48 Solapur 62 62 60 62 60 62 62 792
11861 Nikhil Kulkarni 39 Dombivli 62 62 60 62 60 62 0 730
11862 Jayashri Pusgal 50 Solapur 62 62 60 62 60 62 62 792
11863 Varsha Mane 40 Solapur 62 62 60 62 60 62 62 792
11864 Divya Ashtputre 34 Solapur 62 62 60 62 60 62 62 792
11865 Anita Kalyani 50 Solapur 62 62 60 62 60 62 62 792
11866 Maya Sutar 50 solapur 62 62 60 62 60 62 62 792
11867 Bharat Giram- 55 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 362
11869 Sudhamati Patil 55 Solapur 62 62 60 62 60 62 62 792
11872 Samagra Dombivli 39 Dombivli 2206 2945 9122 2332 4007 0 0 25662
11876 Bharati Khatavkar 59 Pune 0 0 0 0 0 0 0 62
11878 Sharada Narayan Pophale 57 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
11881 Uma Chaugule 42 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
11882 Shobha Vishwanath Bate 67 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
11883 Shubhalaxmi Hemant Kankanwadi 71 Belgavi 0 80 60 65 60 62 110 688
11884 Saroj Chandak 50 Devargaon 0 0 0 0 0 0 0 60
11885 Kavita Santosh Sikchi 44 Lohgaon 0 0 0 0 0 0 0 45
11886 Sow.Alka Arun Vitkar 66 nashik 0 126 0 130 122 128 128 1254
11887 Sulbha Phadnis 65 Chinchwad pune 0 62 60 62 60 62 0 517
11888 Sunanda Padalkar 72 Aurangabad 62 62 60 62 60 62 0 730
11889 Vimal Bhokare 76 Chinchwad pune 89 93 106 114 156 114 0 1156
11890 Arundhati Kulkarni 73 Chinchwad pune 62 62 60 62 60 62 0 697
11891 Vidya Prabhune 55 Chinchwad pune 30 30 60 62 0 0 0 454
11892 Shobha Vasudeo Mahajan 56 Jamner 62 60 45 31 30 31 31 621
11897 Indranagari Srivishnu Mandal 0 Kothrud, Pune 396 263 244 193 240 561 423 3245
11904 Shraddha Shri ram Apte 52 Sangli 0 0 0 0 0 221 0 427
11905 Bhakti Vaibhav Apte 27 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 121
11906 Anjali Atul Puranik 45 Pune 62 0 0 0 0 0 0 431
11908 Meena Chabndrakant Joshi 64 THANE 62 0 62 60 60 62 62 668
11909 Yogita Satish Chaudhari 38 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 207
11910 Sou. Shubhangi Sanjayrao Dhat 37 Ambejogai Dis. Beed 0 0 0 30 31 31 123 365
11911 Manjul Anuradha 71 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
11912 Sulabhy Govande 58 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
11913 Ransing Prabhatai 72 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
11914 Malati Kulkarni 68 Udgir 372 0 0 275 343 372 350 3283
11915 Pamurdra Sarang 63 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
11916 Chandrakant Dattatray Joshi 45 PUNE 31 30 30 31 25 66 30 365
11917 Vijaya Ramesh murde 52 Rasayani 62 62 60 62 60 62 0 673
11919 Nandini Vishwanath Shete 66 Ahmadnagar 165 0 0 0 0 175 0 1052
11920 Rajashree Maitrei 51 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
11921 chaitra joshi 40 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
11923 kavade Snehal 91 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
11924 Bahulekar Charusheela 60 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
11925 Aruna Anantrao Patil 60 PUNE 62 0 0 108 108 62 108 952
11926 Ujjwala Vedpathak 53 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
11927 Shalan Vijay Jagtap 63 Pune 108 0 0 0 0 0 0 543
11928 Saroj Shende 62 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
11931 Vijay Khatavkar 75 Pune 0 0 0 0 60 62 62 546
11932 Vaishali Khatavkar 70 Pune 62 62 0 0 60 62 62 670
11933 Mangala Vikas Brahme 58 Jalgaon 38 0 0 0 0 0 0 402
11934 Keetki kishor Umalkar 42 Mehkar,bulsgana 66 0 60 62 60 131 0 683
11943 Sarita Ashok Dattawadkar 70 Sangli 0 124 0 124 116 131 112 1201
11944 Ranjana Haridas Shinde 52 Sangli 104 111 107 47 0 86 62 960
11945 Govind Sarvotamrao Kulkarni 62 Udgir 84 84 0 0 124 122 0 789
11946 Suman Balajirao Borde 62 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 62
11947 Sanjay Chindad 0 Kalyan 0 0 108 0 108 108 108 970
11948 Meera Late 49 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 75
11949 Anjali Kelkar 71 Pune 124 124 120 115 115 155 155 1435
11951 Rekha Kulkarni 52 Udgir 92 0 0 60 0 0 62 516
11952 Vijaya Pralhad Adavani 74 Satara 108 60 60 62 55 50 60 743
11953 Taramati Keshav Daund 63 Nashik 0 423 247 294 0 604 0 2550
11954 Shankar Narhar Shahane 83 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 508
11955 Jayashri Bagde 64 Ahmadnagar 351 310 141 60 63 0 0 1670
11958 Surekha Kashinath Samant 57 Belgaum 93 93 90 93 90 93 0 1017
11959 Manasi Nitin Joshi 57 USA 82 102 71 68 0 66 62 805
11960 Shubhangi Balkrushna Kulkarni 77 Pune 50 0 0 54 59 0 50 458
11961 Vijay Prabhudesai 77 Pune 60 0 0 0 60 0 0 430
11962 Pravin Nandkumar Shahane 49 Kalyan 51 0 0 0 0 0 0 395
11963 Suresh Kulkarni 67 Pandharpur 111 0 0 0 0 117 0 878
11964 Trupti Naresh Bandewar 50 Solapur 0 62 60 52 38 80 54 662
11965 Dhanashri Kedar Gadgil 47 Karad 57 0 0 0 43 42 32 468
11966 Ashwini Ashok Bodas 56 Karad 0 0 0 0 0 0 0 21
11968 Madhuri Mohan Sane 60 Karad 0 0 0 0 0 0 0 76
11969 Arati Gaurish Hattangadi 41 Pune 0 0 0 0 0 0 0 36
11970 Poorna Prasad Inamdar 30 Karad 0 0 0 0 0 0 0 0
11971 Vinay Hasabnis 58 Pune 0 0 0 0 0 0 0 44
11972 Harshada Hasabnis 54 Pune 67 0 0 0 0 0 0 111
11974 Savita Khaladkar 52 Pune 0 60 0 62 60 42 0 560
11975 Vijay Kulkarni 67 N. A. 0 0 60 62 60 0 0 398
11976 Sangeeta Samangadkar 65 Karad 62 0 0 40 0 0 40 394
11977 Deepali Khadilkar 65 Karad 62 0 0 62 60 62 62 634
11978 Shalaka Satish Navathe 50 Karad 0 0 0 0 0 0 0 164
11979 Rekha Chavan 50 Karad 62 0 0 62 54 0 56 596
11980 Arati Mahesh Joshi 52 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
11981 Sarala Suresh Wagh 66 Nashik 62 0 0 0 0 60 0 416
11982 P. M. Lakhote 68 Pune 0 0 0 0 0 0 0 240
11983 Vaijayanti Lakhote 61 Pune 0 0 0 0 0 0 0 240
11984 Suvarna Diwanji 52 Pune 0 0 0 0 0 0 0 56
11985 Bhagyashri Santosh Inamdar 55 Karad 0 0 0 0 0 0 0 0
11987 Madhavi Gijare 55 Karad 0 0 0 0 0 0 0 26
11988 Vasant Laxman Borker 79 Kalyan 135 124 124 103 96 116 12 1246
11989 Madhuri Gargate 55 Karad 36 0 20 16 0 0 0 304
11990 Vanita Apte 65 Karad 0 0 0 0 0 0 0 33
11991 Anjlali Vasant Borker 73 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 105
11992 Anagha Avinash Dixit 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0 80
11993 Niranjan Shripad Sant 29 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
11994 Mrs Deepali Tembe 45 Thane 52 57 60 51 32 48 55 603
11996 Vaishali Shripad Retharekar 66 Karad 0 0 0 0 0 0 0 0
11997 Suvarna Yogesh Deshpande 30 Pune 62 0 0 0 0 0 0 62
11998 Rupesh Dharmadhikari 39 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 2
11999 Padmaja Bhalerao 45 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 20
12000 Renuka Geetesh Chulbhare 39 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 10
12001 Amit Umarani 50 Karad 68 0 0 0 0 86 60 618
12002 Charulata Kulkarni 65 Karad 0 0 0 0 0 0 0 0
12003 Vimal choudhari 78 Aurangabad 0 0 0 0 0 62 62 486
12005 Leela Gumaste 75 Chaphal 124 0 0 0 120 120 120 1056
12006 Ashok Mahadev Bodas 60 Karad 0 0 0 0 0 0 0 21
12007 paratima hemant patil 40 jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
12009 Mrs Shilpa Pardeshi 55 Thane 0 0 0 0 0 0 0 228
12013 Nayana Huddar 65 Thane 56 0 0 0 10 10 0 347
12014 Nagaraj Huddar 68 Thane 56 0 0 0 10 62 0 413
12015 Madhuri Joshi 61 Nashik 5 0 0 0 2 15 0 142
12017 Mrs. Manisha A. Gadgil 41 Chinchwad,pune 41 25 14 5 10 25 31 218
12018 Ajay M. Shinde 52 Pune 27 25 10 0 0 27 18 141
12019 Mrs. Neeta M. Deshpande 53 Kolhapur 74 20 5 23 80 5 30 273
12020 Mrunal Mohan Pitke 62 Chinchwad Pune 31 31 30 30 30 31 0 336
12021 Mrs Shalini Dattatrya Deshpande 79 Ambajogai 351 334 340 300 187 308 300 4457
12023 Sunita Kiran Samant 64 Borivali Mumbai 186 0 75 155 125 140 0 689
12024 Saudamini kelkar 65 Mumbai 93 93 90 93 90 69 0 981
12025 Vibhavari Joshi 68 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
12027 Rajani Prakash Kulkarni 58 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
12028 Mangala Joshi 80 Mumbai 0 0 0 0 0 118 0 727
12029 Shailaja Dandekar 72 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 62
12030 Ram Devidas Chaudhary 59 Nanded 93 75 60 60 0 0 0 1497
12031 Padmaja Aambekar 83 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 62
12032 Snehal Sawant 63 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 62
12035 Geeta Ravindra Vaze 45 Belgaum 94 85 76 60 84 74 83 988
12038 Yogini Suresh Kulkarni 66 Dombivali 62 62 60 62 60 62 0 730
12039 Nirmala Sontakke 64 Nagpur 0 0 30 0 0 0 0 89
12040 Neeta Mamolkar 42 Nagpur 55 0 0 0 0 0 0 278
12041 Kalpana Yeramwar 48 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 63
12042 Smt Anjana Talwekar 74 Nagpur 0 0 0 0 0 0 5 64
12043 Surekha Dilip Doshi 61 Satara 60 60 64 60 62 60 64 822
12044 Sushma Pravin Shah 65 Satara 63 62 60 33 50 30 54 654
12045 Nirmala Chotalal doshi 75 Satara 350 350 450 450 350 400 450 4615
12046 Shankar Mahadev Harge 70 Miraj 62 62 0 67 60 62 31 748
12047 Sarika Abhijeet Yadav 36 Miraj 124 124 120 120 150 155 155 1368
12049 Mrs Jayashree Apte 64 Chinchwad, Pune 71 60 55 59 60 32 81 637
12050 Madhavi Shrinivas Kulkarni 56 Thane 0 0 0 0 0 0 0 12
12051 Mahadevi Mogar Devtale 68 Miraj 24 21 0 47 26 27 26 330
12052 Sharada Umakant Hiremath 58 Miraj 62 0 0 62 60 62 62 670
12053 Mohan Vasant Bhokare 70 Miraj 61 0 60 60 60 61 62 721
12054 Umali Shankar Kulkarni 0 Pune 120 180 180 180 180 0 0 1536
12055 Sandhya Kulkarni 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 238
12057 Pushpa Anil Karkhane 64 Pune 108 0 0 0 0 0 0 633
12058 Asha Anant Kulkarni 0 Karad 0 0 0 0 0 0 0 0
12059 Vrushali Vishwanath Khadilkar 0 Pune 62 62 0 0 30 0 0 276
12060 Rameshwari Yogeshwar Mainkar 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 267
12061 Jayashri Jayant Mahajani 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 45
12062 Prabhavati Vishwas Bapat 66 Pune 0 0 0 0 0 0 0 61
12065 Mrs Pallavi Purushottam Agnihotri 63 Chinchwad, Pune 0 60 146 120 100 108 0 764
12066 pushpa patil 52 dhule 40 35 25 31 30 60 62 541
12067 Ashwini Ravindra Mone 63 Wai 91 0 0 0 0 18 0 381
12068 Sau. Madhavi Bapat 64 Mumbai 31 31 30 31 30 30 30 358
12071 Ashwini Erande 60 Wai 65 0 0 0 0 0 0 297
12072 Anjali Maduskar 63 Wai 93 0 0 0 0 93 0 552
12073 Dhanashri Sathe 60 Wai 97 0 0 0 0 54 0 455
12074 Shubhada Kulkarni 60 Wai 62 0 0 0 0 0 0 227
12075 Mangal Deokule 65 Wai 0 0 0 0 0 0 0 5
12076 Anjali Shivade 65 Wai 62 0 0 0 0 62 0 346
12077 Hema Deo 59 Wai 75 0 0 0 0 52 0 351
12078 Jayashri Chounde 66 Wai 31 0 0 0 0 32 0 326
12079 Kunda Dilip Paranjape 70 Jalgaon 30 0 0 0 0 50 50 484
12080 Vijayalaxmi Raghunath Paranjape 42 Jalgaon 7 0 0 0 0 25 0 268
12083 Madhuvanti Kiran Joshi 46 Sangli 48 0 46 48 0 48 42 522
12084 Anita Shantaram Nagvekar 58 Kolhapur 0 0 81 76 0 0 108 799
12085 Sumati Jayram Gokhle 77 Pune 90 0 0 0 120 124 101 848
12086 BHARATI Sudhakar Kimbahune 127 nashiknashik 0 0 0 0 0 0 0 0
12087 Pushpa Ashok Naik 70 Pune 140 0 0 0 0 0 0 945
12088 Nilima Anil Joshi 48 Pune 0 0 0 0 0 0 0 101
12089 LILA BORGAONKAR 83 PUNE 62 62 60 62 60 62 62 792
12090 USHA BORGAONKAR 60 PUNE 62 62 60 62 60 62 62 792
12091 Reshma R Kadam 44 malad mumbai 66 108 25 0 0 0 0 443
12092 Sunita Ravindra Deshpande 61 Thane 311 0 395 453 391 365 0 4486
12093 RAJANI VIJAYKUMAR MAHAJAN 53 PUNE 31 31 30 31 30 31 31 513
12094 SUNITA ANCHAVALE 62 PUNE 31 31 30 31 30 31 31 394
12096 SHAILA WAMAN KULKARNI 64 PHALTAN, SATARA 150 150 150 150 150 150 150 1865
12097 Shobha Hanumant Jagdale 60 Satara 62 60 60 62 60 60 62 788
12098 Sarita Sanjay Dharmadhikari 50 Parabhani 62 41 44 62 0 0 0 620
12099 Vrushali subhash Dhawale 68 Satara 0 0 0 0 0 62 0 430
12100 Shaila Padmakar Kulkarni 75 Pune 336 0 0 0 0 0 0 564
12101 Rashmi Raju Deshpande 52 Satara 0 0 0 0 0 0 0 118
12102 Pratibha Deshmukh 49 Aurangabad 62 0 30 18 12 31 0 507
12103 MRS.JAYASHRI SUBHASH CHANDORKAR 68 NASIK 62 0 0 0 0 0 62 389
12104 Aruna sharad kulkarni 60 Satara 142 56 56 94 86 94 74 1468
12105 Amruta Amol Takalkar 35 Parabhani 0 0 0 60 0 0 0 2302
12106 SMT.KUMUDINI GAJANAN BAHIRAT 70 BARSHI, DIST.SOLAPUR 62 62 60 62 60 0 0 668
12107 SMT.NANDA ANAND GHATE 55 BARSHI, DIST.SOLAPUR 40 0 0 0 0 0 0 218
12108 MRS.SULBHA ARUN DIXIT 47 BARSHI, DIST.SOLAPUR 0 60 0 0 0 0 0 178
12109 Madhuri Shrikant Vaze 65 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 242
12110 MRS.VANDANA PRAVIN SHIRSIKAR 45 BARSHI, DIST.SOLAPUR 70 0 0 0 0 0 0 396
12111 MRS.SEEMA ATUL KERKAR 48 BARSHI, DIST.SOLAPUR 270 341 341 220 330 341 372 3037
12112 MRS.MANISHA NALAJKAR 40 BARSHI, DIST.SOLAPUR 80 0 0 0 0 0 0 458
12113 Kishor Yashwant Sinkar 60 Mumbai 0 0 0 0 0 43 0 321
12114 MRS.NILIMA NANDKUMAR BADWE 59 BARSHI, DIST.SOLAPUR 70 0 60 62 0 0 0 412
12115 Surekha Marutirao Vajiarkar 65 Udgir 93 93 90 93 90 93 93 1157
12116 MRS.ASMITA JAYANT DESHPANDE 58 BARSHI, DIST.SOLAPUR 96 86 21 101 98 0 0 881
12117 MRS.VINAYA VINAYAK JOSHI 50 BARSHI, DIST.SOLAPUR 108 124 108 69 113 104 93 1252
12118 Sau. Savita Kulkarni 49 Solapur 0 0 0 0 0 0 23 23
12119 MRS.MANJIRI MADAN BELSARE 48 BARSHI, DIST.SOLAPUR 60 93 90 93 90 93 93 1067
12120 Vandana Dabadage 56 Chiplun 17 50 27 30 30 53 0 237
12121 Rohini Damodar Gurav 60 Arag, Sangli 62 60 60 60 62 62 62 780
12122 Omprakash Hiroji Chillal 0 Miraj 68 0 0 108 0 108 0 520
12124 Bharati Patwardhan 0 Pune 62 0 0 62 60 0 124 670
12125 Suhas Shridhar Shahane 63 Satara 20 25 18 22 92 62 62 382
12126 Pushpa Nandkumar Prabhudesai 70 Miraj 31 31 30 10 10 31 31 349
12127 Vaijayanti Waghmare 0 Nagpur 62 0 0 0 60 62 62 596
12128 panchwadkarJyotsna 57 pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0
12130 Mayaben Chaudhari 55 N. A. 300 372 360 345 380 380 380 3914
12131 Sushma Bhaskar Joshi 84 Pune 62 0 0 62 0 62 62 548
12132 Ashvini Walimbe 51 Nashik 21 21 0 61 30 31 31 325
12133 Madhavi Walimbe 80 Nashik 31 31 0 61 30 31 31 365
12137 Rajashri Anagal 73 Bijapur 124 0 0 124 124 124 124 1164
12138 Sujata Vaman Joshi 55 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0
12139 Vibhavari Oturkar 73 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
12140 Kamal Pethe 85 Mumbai 62 62 60 62 0 0 0 608
12141 Dasbodh Mandal, Dadar c/o Smita Nijsure 0 Mumbai 400 252 200 290 157 230 0 2929
12143 suman laxmikant saraf 66 aurangabad 108 95 78 111 55 103 75 991
12149 Vandana Vasant Gadre 57 Pune 0 0 0 0 0 0 0 152
12150 Phalguni Sandeep Dhakate 40 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 60
12152 Shubhangi Shyam Jog 58 Nigdi, Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
12153 Smt Vinita/Prajakta Mahesh Deshpande 49 Satara 28 24 26 28 25 28 28 313
12154 Smt Anagha Sanjay Apte 51 Satara 0 0 0 0 0 0 0 0
12155 Anjana Pathak 56 Hubli 0 0 0 0 0 0 0 0
12156 MRS.MOHINI LAWAR 50 NASIK 0 0 0 0 85 0 0 235
12158 Vinoda P Puthran 57 Dombivli 0 0 0 0 0 40 0 40
12160 Sharda Raman Thawre 70 Pune 108 0 0 72 0 0 101 728
12162 Shivani Shekhar Kale 40 Baramati 62 62 60 62 60 62 62 792
12163 Bharati Ravindra Mahjan 53 Dombivali 60 18 57 74 33 17 0 811
12165 Vaishali Joshi 45 Osmanabad 31 31 30 31 30 31 31 396
12167 Deepali Ajit Paranjape 62 Sangli 64 62 60 62 62 0 67 729
12168 Pratibha Hanumant Kulkarni 63 Nashik 53 48 40 36 36 36 0 623
12169 Sampada Renukadas Deshpande 52 Alibaug 0 0 0 0 0 0 0 326
12170 Gajanan Motilal Sonavane 69 Nashik 0 62 0 0 0 0 0 112
12173 Veena Ramesh Hirekerur 61 Pune 47 0 0 34 0 0 0 386
12175 Mangala Subhash Patil 65 Erandol 62 62 60 62 60 62 0 730
12176 Sushila Bhide 48 Kalyan 62 62 60 62 60 63 0 731
12177 Mohan Anant Umbrajkar 75 Pandharpur 320 0 0 0 340 290 0 1950
12178 Rajiv Patwardhan 50 Kurla, Mumbai 31 31 30 31 30 31 0 365
12179 Meera Mohan Umbrajkar 65 Pandharpur 210 0 0 0 143 100 0 1331
12180 Smita Budukh 43 Barshi 145 120 118 120 116 119 0 1700
12181 Madhura Budukh 40 Barshi 62 0 30 0 0 120 0 345
12184 Indira Vasudev Bhagwat 75 Mumbai 124 0 0 0 120 125 0 918
12185 Anagha Pralhad Kane 51 Chiplun 0 0 0 0 0 0 0 62
12186 Gajanan Madhukarrao Totre 61 Amravati 0 0 0 0 0 0 0 31
12187 Deepak Patil 32 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
12188 Surekha Vijay Joshi 51 Nashik 62 62 60 62 60 62 0 730
12191 Madhuri Madhukar Phadke 75 Jalgaon 100 0 0 124 0 124 124 949
12192 Charushila Kubal 72 Kurla, Mumbai 0 0 100 99 105 0 0 680
12193 Deepali Rajendra sale 43 Pimpri 0 0 0 0 0 0 0 0
12194 Apeksha Dhundiraj Shejwalkar 61 Pune 62 62 60 62 60 62 62 792
12197 Asha Prakash Gadgil 70 Pune 62 62 60 62 60 62 62 792
12198 Prabhavati Arun Bhandare 68 Pune 62 62 60 62 60 62 62 792
12199 Leela Waghmare 66 Pune 62 62 60 62 60 62 62 792
12201 Savita Ravikumar Kunte 78 Pune 93 93 90 93 90 93 93 1188
12202 Vaishali Vijaykumar Kulkarni 63 Pune 62 62 60 62 60 62 62 792
12203 Surekha Shashikant Ekbote 65 Pune 66 66 50 50 70 75 93 864
12204 Nilima Vinod Nemade 45 Nashik 18 13 54 18 0 0 0 271
12205 Geeta Baviskar 50 Akola 0 0 0 0 0 0 0 0
12206 Pratiksha Pramod Khandekar 27 Trimbakeshwar 0 0 0 0 0 0 0 0
12207 Rajani Shrikant Parchure 75 Dombivli 62 62 60 62 0 0 154 928
12208 Jyoti Prakash Khadse 64 Digras 62 62 60 62 60 62 0 778
12210 Vaishali Arun Puranik 58 Aurangabad 108 108 60 46 86 81 0 993
12211 Rama Shamrao Deshpande 51 Dhayri, Pune 0 0 0 220 0 0 0 220
12213 Megha Atul Nadgauda 36 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
12214 Radhika Yograj Hulawale 35 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
12216 Suniti Jayant Joshi 63 Pune 0 0 0 0 88 105 0 707
12218 Devidas Vinayakrao Kharkar 60 Aurangabad 0 0 0 0 0 100 30 130
12219 Saurabhh Londhe 35 Thane 0 0 0 0 0 0 0 62
12220 Gopal Deshmukh 52 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0 0
12221 Geeta Surve 50 Panvel 0 0 0 0 0 0 0 0
12222 Vivekrao Vasantrao Kamble 0 Ahmednagar 0 0 0 0 0 0 0 623
12223 Kalpana Bhanose 58 Nasik 108 75 0 0 90 0 0 490
12224 Varsha Kulkarni 37 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 0
12225 Jayashree Pade 50 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
12227 Usha Ghumare 60 Pune 62 0 0 58 60 52 52 582
12230 Sneha Suhas Patil 53 Alibaug 0 0 0 0 0 0 0 46
12231 Suvarna Santosh Shelke 36 Aurangabad 30 30 30 30 30 30 0 324
12232 Shaila Chandrakant Pohnerkar 45 Parli Vaijanath 0 0 0 0 0 0 0 100
12233 Anita Dinkarrao Yeotekar 47 Parli Vaijanath 70 0 0 0 60 67 160 537
12234 Alka Vilas Takle 67 Pune 0 62 0 62 0 0 0 242
12235 Pratibha Digambar Dhande 55 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 92
12236 Vidyadhar Kulkarni 53 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
12237 Pradnya P Walimbe 62 Karad 0 0 0 0 0 0 0 0
12238 Sheela Chaudhari 60 Dombivali 93 93 90 93 90 93 93 1279
12239 Swapna Rajendra Devkute 50 Nasik 62 0 0 0 0 0 30 262
12240 Rupali Gokhle 57 Pune 0 62 0 0 0 62 0 497
12241 Shashikant Sachchidanand Sakhalkar 58 Dorle, Ratnagiri 62 62 60 62 60 62 0 632
12242 Ghanashyam Digambar Kuwar 50 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
12243 Kumud Thakur 85 Pune 0 62 60 62 0 0 0 486
12244 Padmavati Chandraprakash Edake 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0 120
12245 Sachin Kulkarni 41 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 98
12246 Srinivas Thatikonda 51 Mumbai 0 0 0 100 0 0 0 100
12247 Madhavi Kambli 58 Chembur - Mumbai 60 62 60 62 135 100 111 882
12248 Brahmachaitanya Upasana Mandal, c/o Ashwini Tilak 0 Pune 879 549 654 445 352 833 1427 9694
12251 Mahalaxmi Bhajani Mandal, c/o Sakshi Tilak 0 Pune 690 830 529 482 665 734 782 7783
12252 Shrisukta Bhajani Mandal, c/o Vidya Tilak 0 Pune 1205 1117 712 809 1100 1003 1036 12629
12257 Ashok Purohit 61 Ambarnath 0 0 0 0 0 0 0 0
12259 Aditi Unmesh Kulkarni 30 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
12260 Sandeep Sudhirrao Mulaye 31 Beed 0 0 0 0 0 0 0 0
12261 Shanta Mali 70 Kurla, Mumbai 60 50 40 30 50 60 108 609
12262 Anjali Sanjeev Umalkar 57 Akola 62 0 0 62 0 0 0 455
12263 Sudhir Apte 58 Chembur - Mumbai 62 62 60 62 60 62 62 726
12264 Seema Yogesh Vaidya 44 Pune 0 62 0 0 0 0 0 62
12265 Vijaykumar Eknathrao Soni 57 Baroda 62 0 0 62 60 60 0 604
12266 Shubhangi Rajendra Kothawale 54 Baramati 62 0 0 0 0 0 0 424
12267 Mrs Shobha Deshpande 65 Solapur 62 62 60 62 60 0 0 573
12268 Madhavi Kulkarni 74 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 210
12269 Pramila Rajopadhye 79 Karad 0 0 236 217 210 217 217 1811
12271 Pushpa Kulkarni 60 Deglur 0 0 0 0 0 0 0 116
12272 ARUN SHANTARAM ADAVADKAR 65 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 26
12273 Mrs Sandhya Madanurkar 50 Deglur 0 0 0 0 0 0 0 28
12274 Vimal Ucchekar 55 Deglur 62 0 0 0 0 0 0 212
12275 Mrs. Nita Malegaonkar 50 Deglur 0 0 0 0 0 0 0 48
12276 Prabha Deshmukh 70 Jalna 0 0 0 0 0 0 31 251
12278 Pratiksha Pramod Khandekar 27 Tryambakeshwar 0 0 0 0 0 0 0 0
12279 Nilima Patil 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
12280 Subramaniam Iyer 50 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
12281 Rajani Parchure 70 Dombivli 62 62 60 62 0 0 0 729
12282 Sudhakar D Dumne 56 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
12284 Pramod Sutar 57 Atpadi, Sanglie 0 0 0 0 0 0 0 0
12285 Jayashri Anil Bal 73 Jambhulpada 61 62 59 61 54 59 51 699
12289 Mrunalini Dhananjay Patankar 49 satara 95 78 67 56 46 68 0 765
12291 Anjali Anand Joglekar 50 Satara 28 26 30 23 27 20 31 338
12292 Shital Gatade 0 Satara 0 0 0 0 0 0 0 60
12293 Laxmi Narayan Mandir Group, Palghar c/o Anagha Dharmadhikari 0 Palghar 472 461 368 319 639 497 471 5286
12294 Ravi Kumar 54 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
12295 Vijay Govindrao Deshmukh 70 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 72
12297 Shailaja Vasant Patil 66 Kalyan 62 62 60 62 60 62 62 792
12298 Vijaya Ratan Sonavane 62 Kalyan 62 62 60 62 60 62 62 792
12299 Kusum Bhaskar Dhake 69 kalyan 73 60 66 62 60 62 82 827
12300 Mrs Sadhana Chitnis 50 Deglur 0 0 0 0 0 0 0 62
12301 Manisha Abhay Kulkarni 39 Akola 0 0 0 0 0 0 0 0
12302 Sandesh Ratanlalji Khandelwal 45 Akola 0 0 0 0 0 0 0 0
12303 Pramod Sutar 36 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
12304 Yogendra Arun Gangal 39 Roha 0 0 0 0 0 0 0 0
12305 Sumedha Omkar Barve 35 Goa 0 0 0 0 62 62 0 228
12307 Sumitra Dattatray Pingle 48 Solapur 130 130 112 74 143 100 176 1408
12309 Usha Ulhas Tambe 74 Chinchwad, Pune 60 124 60 66 84 84 85 805
12310 Mrs Shailaja Suresh Kulkarni 56 Chinchwad, Pune 0 161 164 170 0 131 0 1099
12311 Sunanda Narayan Dandavte 53 Chinchwad, Pune 0 40 40 43 30 0 0 288
12312 Anagha Ravindra Deshpande 43 Kalyan 0 41 0 30 0 0 0 189
12314 Madhav Ramchandra karandikar 78 Chinchwad,pune 108 0 120 120 0 0 124 932
12315 Manohar Vaman Bhat 77 Nashik 62 62 60 62 60 82 0 750
12316 Sheela Digambar Joshi 72 Hukkeri 0 0 0 0 0 0 0 62
12317 Sou. Vidya Madhav karandikar 72 Chinchwad,pune 62 0 60 62 0 0 62 546
12318 Rekha Narsingh Deshmukh 59 Hottalkar 0 0 0 0 0 0 0 118
12319 Chaaya Yadav 54 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 313
12320 Vasudha Kulkarni 61 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 118
12321 Yogita Vatave 34 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 302
12322 Sanjay Nagnath Patil 61 Usmanabad 62 62 60 74 72 66 62 818
12325 Mrs. Anjali Prasad Godse 40 Chinchwad, Pune 0 40 45 90 90 0 0 386
12326 Kanchan Shahane 0 Satara 60 62 62 62 58 58 0 701
12329 Uma Mahesh Kulkarni 53 Chinchwad, Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
12330 Sau. Sulabha Madhukar Bhide 35 Chinchwad - Pune 31 31 30 31 30 31 0 362
12331 Bansidhar Dandekar 64 Sangli 36 0 0 46 52 30 0 510
12333 VISHNU MANAKESHWAR BHALERAO 76 PUNE 186 0 0 175 180 186 186 1576
12334 Sushila B. Hegade 70 Sangli 93 93 90 93 90 108 0 959
12335 Veena Vinayak Karandikar 42 Pune 56 0 0 0 54 0 0 332
12337 Swati Suhas Watwe 52 Kalyan 31 31 30 31 30 31 0 388
12338 Baby Ganesh Walimbe 71 Satara 124 124 148 136 120 148 0 1306
12339 Ramdhan Gopalkruhna Dharak 54 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 23
12340 Savita Vyankatesh Desai 51 Aurangabad 62 0 0 62 60 46 48 590
12342 kavita Joshi 32 Chinchwad Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
12344 Mugdha Pradeep Kulkarni 57 Nashik 62 0 0 31 30 31 31 545
12345 sau. Sunanda da. Deshpande 62 Pune 108 62 60 62 60 62 0 948
12347 Anjali Undale 53 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
12348 Alka Ashok Ghodke 66 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
12349 pradnya pandare 62 nasik 62 62 51 93 35 62 93 644
12350 Anupama Anil Jaila 68 Pune 0 0 0 0 0 0 0 316
12352 Manisha Mahale 56 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
12353 MRS.RASIKA RAJENDRA NIJAMPURKAR 58 Pune 31 31 30 31 30 31 0 485
12354 Vimal Vani 68 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
12355 Malati Pohnekar 64 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
12356 Satish Kulkarni 70 Chinchwad Pune 60 72 56 62 62 0 0 651
12357 Sau. Jyoti Burule 55 Nagpur 0 0 35 0 0 0 0 210
12358 Suresh Burule 60 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 156
12359 Kalpana Talvekar 44 Nagpur 0 0 0 0 0 0 10 69
12360 Shri Vilas Tatalwekar 48 Nagpur 0 0 0 0 0 0 22 33
12361 Urmila Laxman Gholap 67 Pune 124 124 120 124 120 124 0 1460
12362 Jyoti Arun Kulkarni 60 Solapur 62 31 30 30 0 30 30 451
12364 Mohini Limaye 70 Solapur 62 108 108 108 108 108 108 1082
12365 Pratibha Joshi 32 Latur 62 62 60 62 60 62 0 624
12366 Surekha Kulkarni 60 Kansur 62 62 60 32 60 62 0 638
12367 Shamal Valsangkar 54 Solapur 31 0 0 0 0 0 0 151
12368 chitra Ruplag 57 chinchwad 62 0 60 62 60 62 0 596
12369 Asha mulate 53 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
12371 JAYASHRI DEEPAK BHASALE 66 MUMBAI 0 186 180 186 0 0 0 914
12374 Usha Kulkarni 62 Chinchwad Pune 155 101 101 101 101 101 0 888
12375 Jyotsna Harihar Kadam 67 Virar,Thane 20 20 20 20 20 20 0 240
12377 Prakash yashvant Salvi 65 Goregaon,Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 151
12378 Ganesh Sitaram Gore 62 Bhandup, Mumbai 31 31 30 31 30 31 0 365
12379 Sou. Hemalata Govindan Nambiar 70 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
12383 Aarti Hemant Kashyape 34 Chinchwad - Pune 62 62 60 62 60 62 0 642
12384 Dhanashree Shrikant Mirajkar 39 Moshi 0 0 0 0 0 0 0 238
12385 Veena Nanoti 45 Akola 62 62 60 62 60 62 0 730
12386 Sharyu Nagesh Bajare 25 Akola 0 0 0 0 0 0 0 204
12387 Sucharita Raghvir Rane 73 Aundh, Pune 0 0 0 0 0 0 0 168
12388 Ravi Pandit 37 Goregaon 31 31 65 65 65 62 0 500
12389 Deepali Dinkar Pawale 53 Sangli 180 186 180 192 180 190 0 1955
12390 Rameshar Shahane 37 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
12391 Nilima Pitambar Bharambe 54 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
12392 Archna Deshpande 29 Chembur, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
12393 Asha Harichandra Mulate 53 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
12394 Anjali Hemant Nikhade 30 Trimbakeshwar 0 0 0 0 0 0 0 501
12395 Nayana Chaudhari 38 Varangaon 31 31 30 31 30 31 0 365
12396 Urmila Velankar 67 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0
12397 Rajashree Dilip Kulkarni 50 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
12399 Pramila M Ravadke 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
12400 Sujata Shiyekar 58 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
12401 Rajani Rajendra Gogte 48 Nasik 0 0 0 62 60 62 8 192
12402 Sonal Padhye 44 Aurangabad 0 0 0 40 40 0 0 80
12403 Vinayak Vasant Shidhore 0 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0
12404 Aparna Chandrashekhar Jakhadi 49 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
12405 Nilesh Sanap 30 Nasik 0 0 0 0 0 42 62 104
12406 Bhavna Yogesh Shirode 40 Nasik 0 0 0 31 90 28 0 233
12407 Rohini Shashikant Pimpalkhare 66 Satara 40 39 38 32 38 39 40 485
12409 Jyoti Mugalikar 0 Pune 15 15 15 18 11 20 0 98
12410 Savita Yeole 50 Jalgaon 25 20 20 15 20 15 0 314
12411 Bhagyashree Khekale 65 Aurangabad 62 62 60 62 60 62 0 730
12412 Ankush Naik 58 Chembur, Mumbai 108 108 108 108 111 251 250 1476
12413 Vaishali Vijay Bhosekar 69 Satara 60 62 60 60 60 40 60 778
12415 Shilpa Bhagavate 41 Aurangabad 30 30 30 30 30 30 0 242
12417 Subrahmanyam Aayar 50 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
12421 Manohar Sakalkale 65 Akola 31 31 31 30 30 30 30 413
12422 Anil Tarhalkar 68 Akola 62 62 90 108 108 108 102 1002
12423 Anuradha Tarhalkar 65 Akola 0 0 0 0 0 0 0 31
12424 Soniya Tarhalkar 35 Akola 0 0 0 18 0 0 0 49
12425 Kirti Mahadane 42 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
12426 Jyoti Gopalrao Gajare 64 Parabhani 120 100 40 90 105 100 108 1123
12427 Kalyani Nitin Jamdar 48 Sangli 48 57 34 34 54 56 67 618
12428 Shobha Dattatray Kulkarni 58 Kolhapur 111 76 97 68 98 131 99 1299
12429 Leela Subhash Deshpande 74 Deglur 126 86 94 83 72 0 0 879
12430 Sindhu Subhash Deshapnde 62 Aurangabad 55 60 22 35 50 0 70 592
12431 Pushpa Suresh Kolambe 60 Jalgaon 124 124 120 124 120 120 96 1372
12432 Manjusha Kanitkar 51 Pune 31 31 30 31 30 60 0 368
12433 Anagha Prabhakar Dani 74 Mumbai 124 124 120 124 0 0 0 1212
12434 Bharati Tulsidas Kale 48 Nashik 22 0 21 38 24 19 0 305
12435 Shyamala Suresh Borwankar 63 Badlapur 62 62 60 62 60 62 0 730
12436 Kishan Ambadas Hiswankar 72 Latur 108 62 120 124 120 124 0 958
12437 Pramila Kisanrao Hiswankar 70 Latur 108 62 120 124 120 124 0 958
12438 Prakash Dixit 71 Nashik 62 60 60 62 51 73 0 800
12439 Jayant Narayan Kale 63 Thane 117 120 105 110 108 110 0 1130
12440 Tejashri Shyam Deshmukh 61 Satara 70 70 68 70 68 70 70 870
12441 Nitin Madhukar Bhedasgaonkar 57 Ichalkaranji 51 48 65 168 0 0 0 431
12442 Charushila Ravindra Deshpande 56 Jalgaon 111 101 75 111 52 45 0 961
12443 Neela Prabhakar Dingare 68 Satara 64 64 64 58 20 60 64 773
12445 Vrushali Sudhir Amrute 65 Nashik 64 62 60 66 67 62 68 813
12446 pallavi kherde 48 chinchwad,pune 53 125 70 71 25 53 0 631
12447 Vasudha Bhise 68 Satara 70 62 60 48 62 60 60 772
12448 Sunita Daspute 53 Nashik 62 60 60 62 60 62 0 455
12449 Pradnya Shripad Karandikar 46 Dapoli 31 30 30 31 30 31 0 367
12450 Shrikrihna Pandurang Gite 61 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
12451 Sau. Puja Dattatray Rajadhyaksha 46 Dadar 0 0 0 9 11 21 6 58
12452 Shobha Damodar Gokhle 77 Pune 62 62 60 62 60 62 62 794
12455 Lalchand Ahire 65 Nashik 0 0 0 0 0 0 21 21
12457 Madhavi Mukund Deshpande 64 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
12458 Ajay joshi 40 Satara 30 30 30 45 28 0 0 314
12460 Mangalaben Patil 50 Nardurbar 120 120 120 120 120 120 0 1322
12461 Urmila Kulkarni 68 Satara 84 51 20 51 51 60 75 764
12462 Usha Raokhande 66 Satara 66 70 64 63 64 62 120 875
12463 Purushottam Bhajani Mandal, Ahmadnagar, c/o Vandana Harde 0 Ahmadnagar 2100 2099 2101 2214 2882 3048 2564 30586
12464 Sanjay M Joshi 55 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
12465 Shalini Hambirrao Mohite 75 Pune 62 62 60 62 60 62 78 870
12466 Chhaya Suresh Kottawar 60 Parabhani 100 110 100 101 125 211 0 1334
12467 Charulata Sunil Deshpande 65 Pune 62 62 60 62 60 62 62 854
12468 Suman Ramdas Vidhate 70 Nashik 124 124 123 124 124 124 266 1637
12469 Smita Deshmukh 0 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
12471 Hemlata Patil 35 Nandurbar 60 64 62 60 60 90 0 762
12472 Mamata Chaudhari 45 Nandurbar 108 150 300 90 90 91 0 1502
12473 Manda Girate 48 Nandurbar 60 62 62 62 60 0 0 565
12474 Prakash K Pathak 67 Aurangabad 0 0 0 24 30 31 0 198
12475 Anjana Patil 45 Nandurbar 150 151 151 151 151 151 0 1508
12476 Aarti Awadhut Harlickar 58 Pune 108 0 0 108 108 108 108 1086
12477 Chhaya Patil 50 Nandurbar 60 62 60 62 60 0 0 608
12478 Jayhari Mandal, Nandurbar, c/o Mayaben 0 Nandurbar 60 62 62 60 90 101 0 794
12480 Shubhada Chintamani patwardhan 0 Chinchwad 59 58 60 60 60 62 60 773
12482 Parinita Abhyankar 0 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
12483 Sandhya Milind Totre 50 Nagpur 30 0 0 0 0 0 0 88
12487 Jyoti Shivade 63 Pune 62 62 60 62 60 0 124 730
12488 Lalita Kulkarni 63 Mumbai 31 31 30 31 30 31 0 365
12490 Vanmala Manikrao Kulkarni 58 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0 0
12492 Kusum Bhosale 72 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 30
12493 Vimal Sakhare 65 Sangli 31 31 30 31 30 31 0 365
12494 Aboli Shridhdar Deshpande 25 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
12496 Anita Anil Kulkarni 56 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 153
12497 Jyoti Sachin Patil 36 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
12499 Mrs. Himali Nitin Pathak 48 Dombivali 89 63 71 65 60 65 0 942
12502 BALKRISHNA PANDURANG RATHOD 50 PIMPRI MEGHE VARDHA 0 50 50 60 64 60 0 284
12503 Shital Vilas Upasani 69 Pune 75 40 42 63 71 64 65 872
12506 Shubhangi Srikant Kulkarni 51 Aurangabad 30 20 30 40 60 60 63 447
12511 SUCHITA NAIK 38 JOGESHWARI EAST, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0
12512 Ashalata A Tatke 72 Pune 62 62 60 62 60 0 0 306
12513 Ashalata A Tatke 72 Pune 62 62 60 62 60 62 0 612
12515 Sunil Joshi 62 Nashik 15 15 15 15 15 15 15 195
12516 Maya Milind Kulkarni 50 Bhopal 90 90 58 40 258 30 0 951
12519 Aditi Uday Sathe 70 chinchwad 62 62 60 62 60 0 4 554
12520 Suhasini Natekar 64 chinchwad 62 62 60 62 60 0 0 550
12521 Madhuri Gijare 54 chinchwad 62 62 60 62 60 31 0 520
12522 Prafulla Thakkar 61 chinchwad 108 62 60 62 60 0 0 596
12523 Mangal Randivw 63 chinchwad 62 62 60 62 60 0 0 550
12524 MRS ASHWINI RATJANKAR 40 BARSHI SOLAPUR 30 30 25 15 27 0 40 322
12525 MRS. USHA SUNIL JOOSHI 46 BARSHI, DIST.SOLAPUR 62 0 63 50 0 0 65 686
12526 MRS. ANJALI ANANTRAO KULKARNI 54 BARSHI, DIST.SOLAPUR 73 62 60 62 60 62 0 799
12527 MRS. ASHWINI PRADEEP TEREKAR 38 BARSHI, DIST.SOLAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0
12528 MRS. MADHAVI MADHUKAR KULKARNI 60 BARSHI, DIST.SOLAPUR 62 62 60 62 60 62 0 714
12529 MRS. MADHAVI MOHAN HAWALDAR 61 BARSHI, DIST.SOLAPUR 62 62 60 62 60 62 0 730
12530 MOHAN VASANTRAO HAWALDAR 64 BARSHI, DIST.SOLAPUR 62 62 60 62 60 62 0 661
12531 MRS. SWATI SUDHIR PATIL 40 BARSHI, DIST.SOLAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0
12532 MRS. REVATI GRAMOPADHYAY 40 BARSHI, DIST.SOLAPUR 0 0 70 0 0 310 0 495
12533 MRS. VASUNDHARA RATNAPARKHI 60 BARSHI, DIST.SOLAPUR 120 120 120 60 120 108 108 1118
12537 Pushpa Vaijnathrao Vasamrao 54 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 204
12538 Sulabha Sudhir Joshi 62 Nashik 62 62 60 62 60 62 0 641
12540 Shalini Sudhakar Devale 78 Satara 260 135 120 100 165 162 195 1629
12541 Pramila Pawar 50 Nagpur 182 60 60 62 62 60 52 842
12542 Tara Chavan 55 Nagpur 151 108 120 122 124 120 120 1402
12543 KANCHAN SURESH CHAUDHARI 45 JAMNER 26 46 45 26 30 31 31 434
12544 VANDANA DILIP PATIL 46 JAMNER 31 20 15 10 30 31 31 284
12545 SONALI RAMESH VISPUTE 35 JAMNER 0 0 0 0 11 30 0 41
12546 SHRI.BHAGWANT SAMUDAYIK PATHAN MANDAL C/O. MRS.SUNANDA PARANDKAR 0 BARSHI, DIST.SOLAPUR 1441 1456 487 120 1076 1358 0 11275
12547 ARVIND GHANSHYAMPANT PUSADKAR 67 BULDHANA 62 62 60 62 60 20 0 693
12548 Radhakrishna khele 75 Aurangabad 92 30 30 30 60 0 0 423
12549 Praphulla Vasudevarava Pataki 63 Osmanabad 0 0 0 0 0 0 0 16
12550 Pramila Shukla 75 Nashik 60 0 0 0 60 62 62 605
12553 Ranjana Jugade 0 Ganpatipule 31 31 30 58 56 55 62 624
12554 Sushma Dattatray Bhide 0 Nashik 65 0 0 30 60 62 62 580
12555 Shanta Lad 72 Pune 108 270 170 279 280 288 279 2463
12556 Shruta Karandikar 0 Sangli 0 0 0 0 0 20 20 135
12557 Nandini Godbole 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 252
12558 Sunita Godbole 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 340
12559 Suresh Sawangikar 70 Aurangabad 90 60 90 60 90 60 60 1481
12561 Madhuri Milind Kulkarni 60 Solapur 35 35 35 35 30 51 0 542
12562 Sadhana Dixit 69 Sangli 21 19 21 39 39 86 115 512
12563 Pramod Trimbak Deshpande 65 Nagpur 31 31 30 31 29 31 0 348
12564 Vidya Dixit 59 Sangli 62 62 60 62 60 62 0 672
12565 Asha Mainkar 0 Sangli 62 62 60 62 60 62 0 730
12566 Vasanti Chopade 0 Sangli 30 20 30 25 30 47 82 363
12567 Sunanda Phatak 0 Sangli 330 330 330 330 330 372 372 4030
12569 Nirmala Dhavale 75 Kolhapur 140 145 145 140 140 0 0 1550
12571 Anjali Dingare 47 Pandharpur 31 31 30 31 30 62 0 577
12573 Mira Dinkar Nangude 61 Pune 62 62 60 62 60 62 62 792
12575 Kiran Shriram Manjul 45 Pandharpur 60 60 60 60 0 0 0 358
12576 Anuradha Mukund Patil 65 Pandharpur 96 76 85 72 78 81 83 1035
12577 Sheela Anant Kulkarni 50 Pandharpur 75 62 60 60 60 62 0 741
12578 Manasi Martand Keskar 62 Pandharpur 62 62 60 62 72 68 0 748
12579 Brahmanand Ramakant Pandit 29 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
12580 Pratibha Prakash Kadam 57 Vita 52 36 10 27 43 46 45 440
12581 Swati Padmakar Khadake 42 Aurangabad 55 50 55 50 55 54 50 700
12582 Sanjeevani Govind Naik 46 Aurangabad 55 40 40 35 60 62 55 565
12583 Ramakrishna Vasudev Kulkarni 78 Sangli 62 62 60 62 60 0 0 668
12584 Kavita Vijay Acharya 30 Pune 50 60 50 60 62 20 0 702
12586 Shital J. Dayma 42 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
12587 Sanjay Dattatray Vedpathak 59 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
12588 Anuradha Wadkar 64 Pune 62 60 60 62 0 62 62 668
12589 Shila Kulkarni 65 Nashik 25 30 30 30 30 31 25 400
12590 Anjali Manohar 65 Nashik 60 0 0 0 60 60 60 520
12591 Savita Suhas Parale 56 Pune 30 105 30 35 35 31 0 431
12593 Padma R. Budgujar 53 Pune 109 143 168 98 63 159 0 808
12594 Ashok Govind Chitnis 69 satara 0 0 0 0 0 0 0 0
12602 Minal Pradeep Lanka 0 Akola 0 0 0 0 0 0 0 0
12603 Vijay Eknath Shinde 0 Pune,Maharashtra 31 31 30 31 30 62 31 404
12604 Madhura Manoj Ranade 52 Thane 25 0 0 20 9 6 24 303
12605 ASMITA VINAYAK BEHERE 61 Karvenagar, Pune 0 0 0 31 0 0 0 182
12606 Sushma Nargund 69 Pune 62 0 0 74 62 46 64 576
12607 Chandrahas Kulkarni 58 Pune 62 60 60 62 60 62 62 730
12608 Sanchita Kulkarni 30 Pune 62 60 60 62 60 60 56 724
12609 Jeevan Kulkarni 33 Pune 62 60 60 62 60 62 56 571
12610 Arun Gogate 75 Pune 62 62 60 62 60 62 62 734
12611 Shamal Prabhakar Mokashi 65 Pune 60 62 60 62 60 76 70 816
12612 Rajesh Kulkarni 41 Badlapur 62 62 60 62 60 62 0 724
12613 Ramesh Kashinath Kulkarni 72 Badlapur 124 124 120 124 120 124 0 1336
12614 Mini Pullani 50 Thane 0 0 0 0 0 0 0 184
12615 Pradnya Pravin Pathak 52 Pune 62 62 60 62 60 62 0 668
12627 Sangita Joshi 52 Chinchwad, 62 62 60 62 60 62 62 792
12631 Mrs. Ulka Deshpande 0 Pune 31 31 30 31 30 47 0 381
12633 Ashah Harishchandra Mulate 54 Aurangabad 62 62 60 62 60 0 0 666
12640 Gyaneshwar Ambekar 51 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 30
12641 Mrs. Meena Ambekar 44 Nagpur 0 0 0 0 0 0 15 55
12642 Valmikrao Ambekar 61 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 115
12644 Ashokrao Vankar 58 Nagpur 62 62 60 62 46 60 52 691
12645 Mrs. Rekha Vankar 53 Nagpur 44 24 60 62 62 60 56 634
12646 Rafmeshrao Vankar 64 Nagpur 0 31 40 50 40 50 45 913
12647 Mrs. Kshma Ramesh Vankar 57 Nagpur 62 62 60 62 62 60 62 694
12649 Mrs. Shakun Makne 60 Nagpur 62 62 60 31 30 31 0 576
12650 Mrs. Archna Shrirao 44 Nagpur 58 56 54 50 40 54 56 600
12654 Shital Wankar 44 Nagpur 72 42 0 40 48 61 60 602
12655 Pranav Amit Patel 17 Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
12656 Shobha Bhalchandra Relekar 60 Miraj 402 408 135 131 158 121 229 2071
12657 Kamal Achyut Relekar 57 Ichalkaranji 31 31 31 30 41 71 62 463
12658 Pooja Pradip Borkar 58 N. A. 31 31 30 31 30 31 0 369
12659 Anjali Shridhar Joshi 61 Satara 64 68 66 68 70 60 66 780
12660 Meena Chandrashekhar Nikam 44 Satara 75 77 55 62 131 151 152 1072
12661 Sunita Pradip Sabale 58 Satara 62 32 30 32 42 30 0 488
12662 Shashikala Suresh Shinde 68 Satara 62 10 30 35 42 30 30 539
12663 Shilpa Suresh Deshmukh 65 Satara 65 0 0 0 50 62 0 407
12664 Jayashri Sunil Badadare 47 Satara 90 50 60 60 60 52 60 691
12667 Madhuri Gurav 32 Satara 31 15 15 15 15 15 0 217
12668 Anagha Joshi 65 Pune 0 0 0 62 62 0 0 348
12669 Vidya ramkrishna patwardhan 60 Salngali 62 62 60 62 46 62 62 778
12670 Mrinalini Gore 64 Nashik 35 35 65 65 65 65 65 750
12671 Mrs. Seema Sonewal 32 Nagpur 27 27 26 27 26 27 0 317
12672 Bharat Murlidhar Maslekar 70 Osmanabad 62 0 0 62 60 62 62 670
12673 Mrs. Sangita Pendharkar 34 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
12674 VARSHA SAMBHAJI PATIL 37 JAMNER 0 0 0 15 26 27 15 83
12675 VAISHALI GOPAL PATIL 39 JAMNER 26 25 26 25 45 35 45 363
12676 YAMUNA ASHOK SABLE 53 JAMNER 31 30 30 30 30 31 0 327
12677 Suhasini Gore 75 Pune 62 92 180 186 180 186 134 1382
12678 Lata Vaman Damle 64 Pune 150 0 0 0 140 125 165 935
12679 Padma Bandopant Yelegaonkar 68 Pune 45 45 45 45 45 45 50 555
12680 Milind Govind Naik 74 Pune 0 0 0 0 0 0 0 240
12682 Varsha Dilip Gogate 66 Miraj 40 0 0 108 0 120 138 759
12683 Sulabha Chandrakant Paradkar 79 Mumbai 124 120 120 120 120 124 124 1428
12684 Meghana Makrand Sathe 46 Chiplun 60 58 60 55 81 101 102 818
12685 Sushila Balkrushna Manwadkar 76 Mulund ,Mumbai 62 62 60 62 60 62 62 800
12686 MRS. SHILPA SHANKAR KENGE 64 NEW PANVEL, DIST. RAIGAD 62 62 147 160 166 162 160 1399
12687 Ravaji Mahipat Mallewadikar 81 Sangli 62 62 0 0 0 0 0 424
12688 SATISH PRABHAKAR SUPEKAR 63 PUNE 31 31 30 31 30 31 0 365
12689 Sandhya Upendra Kulkarni 56 Jalna 62 62 60 62 60 62 66 827
12690 Vidya Vinayak Neb 46 Jalna 62 62 60 62 60 62 0 736
12692 Surekha Shinde 52 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
12693 Ranjana Kishore Borale 45 Zambiya 0 0 0 0 0 0 0 0
12694 Revati Nagesh Janorkar 56 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 30
12695 Isha Dikshit 33 Kohlapur 302 315 321 328 325 323 355 3318
12697 Sunil Bhagwan Davre 45 Dhule 0 0 0 0 0 0 0 0
12698 Rajani Deshpande 75 Pune 62 62 60 62 60 62 39 771
12700 Mrs. Sanjeevani Anand Kulkarni 52 Tasgaon 0 0 0 0 0 0 0 204
12701 Radhika Manolikar 55 Miraj 62 0 0 62 0 62 0 548
12702 Shrikant Deshpande 48 Chikhladara 0 0 0 0 0 0 0 0
12703 Mahesh Baban Bhagwat 49 Virar 31 31 30 31 0 0 0 313
12704 Sunil Biharde 42 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
12705 Mahesh Janardan Ratnparkhi 38 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
12707 Shweta Pravin Vaidya 50 Ambarnath 65 75 83 63 65 20 70 777
12709 Shobha Ramdas Patil 57 Dombivli 62 62 60 62 60 0 0 668
12711 malti manohar joshi 73 nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
12713 Sharad Digambar Kulkarni 66 Satara 72 60 62 92 66 82 64 882
12714 Sandhya Dhananjay Ghate 0 Satara 105 44 35 40 20 62 62 781
12715 Savita Vasant Joshi 65 Pune 66 66 66 68 66 66 75 774
12717 Ashapachorakar 71 Nasik 45 0 0 60 48 40 0 408
12719 Manda Moghe 76 Pune 124 0 0 125 0 0 105 890
12722 sakhare malti vaman 58 katraj pune 60 50 25 30 20 25 25 405
12723 sakhare vaman bhaskar 65 katraj pune 35 40 31 30 31 0 31 363
12728 Dattatraya Narhar Kulkarni 72 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
12730 Santosh Ramesh Joshi 45 kolhapur 25 25 25 0 0 51 50 335
12731 Sharad Govind Kulkarni 72 Kolhapur 124 155 155 150 155 155 155 1689
12732 sou.Minabai Anantrao Kulkarni 60 Poharegaon Dis.Latur 31 31 30 31 30 31 31 365
12734 Anuradha Sonavane 37 Aurangabad 10 10 9 10 9 10 0 115
12735 Mansi Kanade 50 Dombavali 25 0 30 31 30 31 0 328
12736 Mrs. Prajakta Ajinkya Karnik 47 Bhandup Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
12737 Ugwala Dikshit 63 Kohlapur 0 0 0 0 0 0 0 0
12742 Prabhakar Waman Patankar 80 kalwa, mumbai 62 62 60 62 0 62 0 528
12744 Tushar Ashok Patil 32 Janve 0 0 0 0 0 0 0 0
12745 Sagar Sonavane 32 Ambarnath 5 4 4 4 4 4 5 55
12746 Rahul Potdar 29 Dhamangaon 0 0 0 0 0 0 0 0
12747 Sunita Ramesh Dugane 51 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
12748 Sanjeev Kulkarni 54 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
12749 Prachi Lohate 43 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
12750 Dr. Ravindra Katyre and family 55 Nasik 124 124 120 124 120 124 0 1460
12751 Sheela Lohate 68 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
12753 Krishna Sondur 67 Pune 31 31 30 31 30 31 0 361
12754 Smita Karwande 65 Solapur 108 80 30 60 60 150 220 1185
12755 Sunanda Narayan Nilangekar 67 Pune 73 65 142 92 115 123 125 1113
12756 Medha More 39 Satara 46 12 15 17 15 14 15 238
12758 Sharad Nontakke 66 Aurangabad Group 62 62 60 62 60 62 62 792
12759 Deepanjali Desai 52 Satara 0 0 0 0 0 0 0 0
12761 Nimisha Nikhil Athalye 50 Kolhapur 93 93 90 93 90 90 0 1028
12762 Anjali Chandrashekhar Risbud 63 Pune 60 60 60 75 45 70 62 689
12764 Anagha Tamhankar 40 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
12765 Vaishali Kulkarni 68 Sangli 84 62 30 62 184 0 62 926
12766 Vaidehi Tamhankar 61 Sangli 62 0 0 80 290 0 0 854
12767 Alka Hemant Phatak 57 Sangli 31 31 36 35 30 31 0 375
12768 Neha Narayan Joshi 42 Hubali 0 0 0 0 0 0 0 0
12769 Ashwini Ashok Shevade 67 Pune 62 0 0 0 60 0 0 486
12770 Varsha Dinesh Khaparde 40 Amrawati 0 0 0 0 60 62 0 122
12771 Anupama Belvi 73 Pune 93 93 90 93 90 0 0 1002
12772 Manisha Chandrashekhar Pedole 40 Maharashtra 51 0 0 51 0 60 35 289
12773 Sandeep Dilip Nehare 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
12775 Nandkishore Baheti 0 Hingoli 0 0 0 0 0 0 0 0
12776 Archana Dhumal 43 Bhopal 15 31 30 31 30 31 0 168
12777 KALPANA DESHMUKH 53 NAGPUR 11 62 62 60 58 62 70 747
12778 Shrikant Khatavkar 75 Pune 62 62 30 31 30 31 0 608
12779 Ajita Paranjape 43 America 0 0 0 0 0 0 0 116
12780 MRS. BHARATI SUDHAKAR KIMBAHUNE 67 NASHIK ROAD 89 40 98 98 0 81 99 957
12781 Maneesha Sonavane 49 Aurangabad 31 31 30 31 30 31 0 338
12783 Ulka Pravin Mule 45 Pune 62 12 12 52 60 62 62 684
12784 Sujata Anil Joshi 61 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
12785 Sarika Chandrashekhar Pupplwar 39 Armori 0 0 0 0 0 0 0 0
12787 Hitesh Potdar 19 Dhamangon 0 0 0 0 0 0 0 0
12789 Aparna Anand Velankar 62 Chondhi 62 62 60 62 60 62 0 652
12790 Manasi Moreshwar Patankar 60 Khopoli 62 62 60 62 60 62 0 652
12791 Shobha Narayan Gavli 55 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 42
12792 Arun Limaye 0 Pune 62 0 0 62 58 0 62 592
12793 Mangala Anant Karambalekar 78 Pune 62 62 60 62 60 60 62 674
12794 Archana avinash kulkarni 35 Kallam 34 0 0 42 48 82 62 582
12798 Jayanti Deshmukh 67 Pune 0 0 0 0 0 0 0 118
12800 Saroj Vaidya 0 Pune 0 0 0 0 0 60 0 60
12802 Saroj R Vaidya 71 Nagpur 30 30 30 30 30 60 62 568
12803 Himanshu Namdev Karkhane 32 Aurangabad 62 62 58 62 60 62 62 464
12804 Mrs. Sumedha Satish Jamkar 50 Amrawati 31 31 30 31 30 31 31 396
12810 Sangita Deshmukh 62 Akola 0 0 0 0 0 0 0 0
12811 Mrs. Vrushali Gajajnan Mulate 31 Aurangabad 31 31 30 31 30 31 31 396
12812 Shri Prakassh Chitriv 63 Nagpur 31 30 29 35 32 31 31 459
12814 Sh. Yadavrao Bhade Maharaj 71 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 111
12815 Meena Madhukar Choudhary 66 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0 38
12819 Shiv Mandir, Ovaripada Mandal 0 Dahisar East Mumbai 0 0 160 180 250 200 0 1772
12820 Sandhya Kulkarni 52 Solapur 15 70 75 75 35 55 85 659
12822 Ravikaran Deshpande 39 Ahmedanagar 31 31 30 31 30 31 31 368
12824 Vasundahara Kakde 67 Pune 31 31 30 31 30 31 31 396
12826 Vinita vilas medhekar 62 Wai 60 25 24 31 15 0 0 329
12827 Meenal vikrant medhekar 31 Chinchwad 36 35 36 36 35 36 36 461
12830 Sandhya R. Zende 51 Surat, Gujarat 24 26 27 23 25 25 25 325
12831 Saroj Khiste 58 Solapur 31 31 30 31 30 31 31 396
12832 Vijaya Dikshit 77 Bhopal 0 0 0 0 0 0 0 0
12833 DURGADAS VITTHALRAO DAMOSHAN 53 AMBEJOGAI, DIST. BEED 60 62 24 60 95 62 62 729
12834 Milind Madhukar Desai 49 Borivali,Mumbai 32 34 32 35 35 32 35 432
12835 Shrinath Naraayan Deshpande 49 Akola 31 31 30 31 30 31 32 397
12836 Prakash Adurekar 68 Akola 0 0 0 0 0 0 0 0
12837 Neeta Korde 45 Maharashtra 375 270 233 250 282 212 272 2576
12841 Mohan Mokashi 75 Solapur 126 117 151 243 190 243 345 2123
12842 Kusum Deshmukh 84 Solapur 155 155 155 155 155 155 0 1741
12843 Sarala V. Kulkarni 70 Pandharpur 31 31 30 31 30 31 0 361
12844 Sangita Deshpande 55 Solapur 31 31 30 31 10 30 31 391
12845 Madhuri M. Utpata 69 Pandharpur 31 31 30 31 30 31 0 337
12846 Mangala Satpute 75 Pune 62 62 60 62 60 0 0 606
12847 Sujata Suresh Parandkar 69 Maharashtra 31 31 30 31 30 31 0 487
12849 Sau. Sujata Vasudeo Kulkarni 58 Satara 60 0 0 0 15 64 0 437
12850 Shalaka Joshi 65 Pune 100 30 40 40 40 40 0 450
12857 Samihan Athavale 35 Pandharpur 62 62 60 62 60 62 0 730
12858 APARNA SURESH KULKARNI 63 SANGLI 92 0 0 0 0 0 0 339
12859 MRS. PUSHPA SHIRSAT 63 PIMPRI, PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
12860 KAMLA B. GUNJAL 75 PIMPRI, PUNE 62 62 60 62 60 62 0 732
12861 SULBHA SHRIKANT DEKHANE 53 NASIK 31 31 30 31 30 31 31 396
12862 Rajshri Rameshrao Bawaskar 62 Aurangabad 651 500 500 500 500 500 760 6775
12863 Rajaram Shivaji Gore 71 Badlapur 62 62 60 62 60 62 0 858
12864 NIRMALA ANIL SEVEKAR 59 AURANGABAD 62 0 0 0 0 0 0 384
12865 SWATI SHYAMKANT KULKARNI 52 NASIK 25 25 25 25 20 25 25 293
12866 Meera Tawde 71 malad mumbai 198 160 60 139 160 62 62 1716
12868 ALKA RAMCHANDRA KADAM 85 KALYAN, DIST. THANE 0 0 0 0 0 0 0 0
12869 Deshmukh R M 54 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0 0
12872 Nirmala Deshpande R 76 Pune 155 62 60 62 30 31 0 1100
12873 Ravindra Raiker 63 Andheri, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 101
12874 Shubhda Shekatkar 65 Pune 62 62 60 62 60 62 62 730
12875 Shamala Vasant Vaidya 66 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
12876 Rama Santosh Dhuvali 53 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
12877 Sandeep Kute 40 Nashik 15 10 10 10 10 10 10 150
12878 Sau. Vidya Deshmukh 50 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0 0
12879 Archana Anil Datar 61 Pune 62 0 0 0 0 62 62 566
12880 Nilam Sudhir Kulkarni 49 Pune 62 45 60 62 45 0 30 660
12882 Ratnaprabha jujale 68 Nasik 62 0 60 62 60 60 56 722
12884 Rajani Ramrao Diwalkar 74 Parabhani 0 0 0 95 0 0 0 515
12885 CHINTAMAN GANESH JOG 71 MUMBAI 53 294 0 258 335 219 331 288 2842
12886 JOG ANJALI CHINTAMAN 63 MUMBAI 53 56 62 60 74 62 90 69 828
12888 MADHURI MANE 53 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
12889 Sujat Kishor Gajare 65 Jalgaon 108 125 125 125 125 120 120 1400
12890 Parag Pramid Dixit 36 Pune 10 10 8 10 8 10 10 111
12891 Namdev Ramchandra Gavankar 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
12892 Jayashri Jadhav 28 Dindori 15 12 15 0 0 0 0 119
12893 Vasanti Dattatray Dandekar 65 Sangli 93 0 0 93 90 0 0 727
12894 Surekha Khopatika 69 Wai 124 0 0 0 0 124 0 789
12895 Yogini Gokhle 59 Wai 96 0 0 0 0 93 0 792
12896 Anagha Patwardhan 50 Wai 6 12 14 17 16 12 13 215
12897 Anita Joshi 61 Wai 62 62 60 0 0 0 0 546
12898 Pratibha Kanade 59 Wai 50 0 0 0 0 15 0 256
12899 Amruta Kakade 46 Wai 62 0 0 0 0 0 0 334
12900 Swati Deshpande 46 Wai 62 0 0 0 0 62 0 486
12901 Ajaya Anand Phatak 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0 67
12904 Ganpat Madhav Acharya 68 Satara 62 62 60 62 60 62 0 729
12905 Basantabai Pande 70 Shrirampur 62 62 60 62 60 101 0 765
12906 Madhavi Prakash Patki 65 Jalgaon 62 62 60 62 30 31 31 638
12908 Anjali Anant Nashikkar 46 Akluj 54 54 52 54 52 54 0 648
12909 Ratnamala Shripad Phaltankar 72 Latur 155 155 150 155 150 155 155 1721
12910 Sneha Shrikushna Shastri 51 Jalgaon 19 0 0 0 0 15 0 243
12911 MRS. HEMANGI HEMANT KULKARNI 45 NASIK 122 0 0 0 0 70 0 456
12912 MRS. VARSHA PRASAD JOSHI 42 AMALNER 134 0 0 0 68 0 0 441
12913 MRS. VASUDHA UMESH KULKARNI 43 TRIMBAKESHWAR, DIST. NASIK 134 0 0 0 0 120 0 491
12916 Rama Manoj Khalikar 52 Parabhani 108 108 108 108 76 0 0 1024
12917 Deepak Vishwanath Kulkarni 69 Akola 0 0 0 0 0 0 15 165
12918 Chaya Deepak Kulkarni 62 Akola 25 19 25 22 27 26 31 351
12920 SUKHWANI CAMPUS VALLABHNAGAR PIMPRI POTHI MANDAL C/O. MRS. SUREKHA VIJAY KAMBLE 0 VALLABHNAGR, PIMPRI, PUNE 1160 1200 1200 1100 1200 1200 0 11706
12921 Sunita S Pawar 43 malad mumbai 62 62 60 62 62 62 0 732
12923 Narayan Mahajan 62 Jalna 60 60 75 110 100 112 130 967
12924 Sangeeta B Kulkarni 65 Dombivali 75 75 100 75 75 75 0 877
12926 Ankita Adesh Dhuru 46 Mumbai 108 0 0 95 82 81 77 881
12938 Smt Mrunal Vinay Apte 51 Satara 31 31 30 31 30 31 31 396
12939 Sangeeta Lodha 50 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
12940 Dr. Ajay Kumar Dalvi 45 Kolhapur 6 5 6 5 6 6 6 170
12941 Arun C. Surwade 52 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
12946 Varsha Ganesh Badhe 47 Varangaon 62 62 60 62 60 62 62 792
12947 Kavita S Chaudhari 41 Varangaon 0 0 0 0 0 0 0 28
12948 Madhavi Madhukar Naik 72 Varangaon 0 0 0 0 0 0 0 56
12949 Jayshree Dattatrey Joshi 61 Amalner 425 495 525 662 575 700 0 4789
12951 Medha Panse 39 Dombivli 20 20 21 20 4 4 4 220
12954 srojini behere 70 chinchwad 0 0 0 0 0 0 0 62
12955 Kiran Arun Kulkarni 40 Sangli 62 62 60 62 60 62 62 763
12956 Veena Abhay Joshi 40 Kolhapur 0 0 0 45 31 31 26 245
12957 Usha Arun Joshi 76 Kolhapur 730 565 502 677 511 511 307 7368
12958 Nilima Shyam Bidkar 45 Hingoli 120 120 120 100 130 120 0 1322
12959 Sumati Sohanee 79 Hubali 62 62 60 62 60 62 62 710
12960 AARTI JAYANT HERNE 60 Andheri. Mumbai 15 20 15 20 20 15 20 215
12961 Vijaya Joshi 60 Latur 35 30 25 35 30 35 15 437
12962 Madhuri Potegaonkar 40 Aurangabad 62 62 60 0 0 0 0 552
12963 Shobha Tekale 65 Vashi 31 31 30 31 30 31 31 427
12964 Kusum Joshi 68 Vashi - Usmanabad 31 31 30 31 0 0 50 1201
12965 Suhasini Devadikar 63 Vashi 62 62 62 62 62 65 0 799
12966 Nirmala Devadikar 72 Vashi 62 62 62 62 62 62 0 738
12967 PRABHAKAR K.WATWE 70 BORIVLI (WEST), MUMBAI 0 62 60 0 0 62 0 548
12969 Sunita Ramkrushna Bhavalane 47 Vashi 0 0 0 0 0 0 0 60
12970 Smt mandakini Ramchandra Patil 70 Dombivali 0 0 0 50 0 0 0 98
12971 Deepali Dhumal 47 Mumbai 45 35 30 31 52 56 40 524
12972 Sanjeevani Paithankar 54 Pune 155 155 150 155 150 155 0 1714
12973 Anjali Vinayak Godbole 67 Mumbai 62 0 62 0 60 62 62 582
12974 Aparna Santosh Gaherwar 46 Pune 0 0 0 0 0 0 0 128
12975 Jayashri Sarjerao Babar 46 Pune 62 62 60 62 60 62 62 792
12976 Rekha Rajanikant Sadavarte 68 Pune 62 62 60 62 60 62 62 792
12977 Ashok Janardan Patwardhan 76 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
12981 ASHOK JANARDA PATWARDHAN 76 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 1
12982 Nandadevi Dattatray Ingavale Deshmukh 55 Akluj 651 651 630 651 630 651 651 7765
12983 Pushpa Bendre 75 Pune 50 50 50 50 50 50 50 641
12989 Madhuri Khnavilkar 55 Indore 62 62 60 62 60 62 62 792
12990 Rupali Sharad Joshi 66 Pune 62 0 0 62 0 0 72 658
12991 Mallikarjun Chandraya Swami 39 Gadhinglaj, Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 30
12992 Suhas suhas Kulkarni 59 Aurangabad 124 124 120 124 120 124 0 1211
12998 Arunchandra Bhaskar Andore 63 Thane 357 235 322 343 337 0 0 3045
12999 Vasudha Shripad Barve 61 Thane 62 62 60 62 60 62 125 855
13000 Hanmant Yadav 36 Kamothe - Navi Mumbai 30 30 30 0 0 30 0 120
13001 Prahlad Vasudev Deshpande 69 Karad 31 31 30 31 30 31 0 366
13003 Nandkishore Ranganekar 64 Pune, Maharashtra 36 31 30 31 30 31 62 562
13004 Rajashree Jayant Deshpande 52 Pandharpur 62 62 60 62 60 30 0 698
13006 Jayashri Vaidya 60 Solapur 62 60 40 60 105 150 0 793
13007 Ramchandra Vaidya 65 Solapur 62 40 40 55 10 55 0 548
13009 Rasika Kurtadkar 60 malad mumbai 62 62 60 100 72 62 62 769
13013 Anumati Samihan Athavale 34 Pandharpur 62 62 60 62 60 62 0 730
13014 Jaya Samihan Athavale 10 Pandharpur 62 62 60 62 60 62 0 730
13015 Gauri Chandrashekhar Athavale 56 Pandharpur 93 93 90 93 90 93 0 1095
13016 Pushpahas Chandrashekhar Athavale 31 Pandharpur 62 62 60 62 60 62 0 730
13017 Pranita Pushpahas Athavale 28 Pandharpur 62 62 60 62 0 0 0 608
13019 Ashwini Amol Kulkarni 26 Pune 20 10 0 10 20 36 18 424
13020 Subarna Amod Joshi 40 Pune 0 0 0 0 0 0 0 31
13022 Alaknanda Bhagvan Risbud 66 Solapur 62 78 64 118 138 112 0 938
13024 Meena Chimote 65 Nagpur 62 62 60 62 60 62 20 750
13025 Dr. Mona Milind Chimote 51 Amravati 4 4 5 4 0 0 0 44
13026 Surekha Dilip Chaudhari 60 Bhusawal 108 201 198 201 198 108 108 2158
13028 Sucheta Vartak 50 Dombivli 62 62 60 62 60 62 0 730
13029 Aboli Vishwanath Kulkarni 58 Mohol 0 0 0 0 0 0 0 0
13030 Usha Shanbag 64 Satara 30 0 0 40 58 60 38 296
13031 Sujata Balkrushna Diwan 78 Satara 70 75 75 80 90 100 108 952
13032 Simantini Kulkarni 64 Miraj 87 0 0 93 62 90 124 960
13033 Pratibha Keshav Vaidya 78 Miraj 108 0 0 124 0 124 124 842
13035 Shridhar D. Kulkarni 65 Parabhani 62 62 60 62 60 62 0 730
13036 Meenakshi Shridhar kulkarni 60 Parabhani 62 62 60 62 60 62 0 730
13038 Madhukar Gajanan Joshi 84 Pune 0 0 0 0 0 0 0 72
13039 Snehal Narayan Joshi 54 Mangalwedha 0 0 0 0 0 0 0 87
13040 Mrs. Savita Bhatwadkar 61 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 56
13041 Chitra Dinkar Kulkarni 58 Akola 50 50 45 50 45 50 0 570
13042 Varsha Paresh Padalkar 39 Pune 62 62 60 62 60 62 60 790
13043 Uttam Joshi 30 Trimbakeshwar 0 0 0 0 0 0 0 0
13044 Rohini Sanjay Deshpande 45 Akola 0 0 0 0 0 0 0 0
13045 Vinaya Deshpande 0 Karad 62 71 58 62 60 34 0 570
13047 Vilas Gopal Kulkarni 71 Pune 27 26 23 22 21 26 14 251
13051 Suresh Joshi Purohit Group, Nagpur 73 Nagpur 623 603 570 630 602 634 0 7499
13052 MRS. RADHIKA MILIND GHULE 54 THANE 0 0 0 0 0 0 0 122
13054 Siddharth Sudhakar Shikhare 38 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 7
13056 Niramal Narayan Desvasthale 82 Nashik 62 0 0 0 0 62 62 548
13057 Aparna Manohar Kulkarni 69 Karad 70 31 30 31 30 31 0 463
13058 Aarti Tadawalkar 49 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
13061 Nayana Choudhary 38 Varangaon 31 31 30 31 30 31 0 334
13063 VAISHALI NAGESH FOVKAR 70 Mumbai 31 31 30 31 30 31 0 365
13064 SAVITRI NARAYAN NANDGAOKAR 82 Mumbai 31 31 30 31 30 30 31 425
13065 Vaishnavi Eaknath Junne 15 Koklegaon 62 62 60 62 60 62 0 730
13066 Ganpatrao Babaji Junne 74 Koklegaon 62 62 60 62 60 62 0 831
13067 sulekha bodas 63 pimpari pune 0 0 0 0 0 0 0 306
13068 Sou.Bhagirathi Shankarrao Pathak 65 Poharegaon Dis.Latur 31 31 30 31 30 31 31 365
13069 SHRI.SATYANARAYAN MANDIR,TRYABAKESHWAR C/o.SMT.PRABHAVATI GANESH KULKARNI 0 TRYAMBAKESHWAR, DIST.NASIK 1370 882 960 0 978 849 809 11188
13070 ARUNA ASHOK SHINTRE 56 Pune 62 62 73 62 60 62 62 807
13075 SANGITA YAWALKAR 40 BARSHI, DIST.SOLAPUR 60 80 70 72 60 120 0 838
13094 Anita Ashok Kalpande 58 Akola 62 62 60 62 69 62 62 755
13095 Lakshmi 60 Rahatani 62 62 60 62 60 62 628 1270
13096 Anjali Chandrakant Kanwar 59 Rahatani 60 50 0 0 0 0 20 425
13097 Nalini Ashok Kukde 60 Rahatani 62 0 0 0 0 0 0 364
13098 Shobha Banudas Kirange 61 Rahatani 62 62 60 62 60 62 62 732
13099 Sunanda Vishnu Kulkarni 62 Rahatani 62 62 60 62 60 62 0 670
13100 Shalini Vithalrao Kale 62 Rahatani 62 62 60 62 60 62 62 670
13101 Manda Vishnu Pathak 70 Rahatani 93 93 90 93 90 93 62 1036
13102 Shubhuda Ravindra Patil 68 Pune 62 0 0 0 0 0 0 62
13103 Sharada Gajanan Kulkarni 77 Satara 93 90 93 93 90 93 93 1098
13104 Mrs. Alka Sanjay Patil 50 Pradhikaran, Pune 54 18 20 18 15 15 0 336
13107 Shantanu J Dharmadhikari 54 Pune 62 40 45 50 40 50 0 639
13111 Bhagirathi Shanbhag 83 Satara 60 0 90 90 23 23 59 657
13112 Madhavi Deshpande 75 Navi Mumbai 120 0 0 62 109 107 0 874
13113 Hema Sovale 60 Pune 108 0 0 70 108 0 100 908
13114 Aruna Pallewar 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
13116 Chhaya Ashok Gurjar 67 Sangli 155 105 150 155 150 155 155 1930
13117 Smita Godbole 62 Pune 108 62 51 51 42 60 108 1238
13118 Shrutakirti Chandrashekhar Bapat 63 Pune 11 6 5 5 5 5 0 198
13119 Smita Prabhakar Abhyankar 71 Pune 156 108 67 68 67 68 0 896
13120 Pradnya Prakash Mandavikar 64 Pune 0 0 0 0 0 0 0 246
13121 Woodland Group, c/o Maya Marathe 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 1089
13122 Sushma Vyapari 63 Aurangabad 121 121 121 121 121 75 0 1231
13123 Mr. Bapat 66 Palghar 50 62 60 60 54 111 60 811
13124 Veena Pai 60 Thane 83 0 0 73 58 0 49 397
13125 Seema Rajendra Unde 57 Baramati 62 62 60 62 60 62 62 704
13126 Suniti Ajay Dandavate 60 Udgir 62 62 60 62 60 62 62 792
13127 Namdev Pawar 60 Sagli 25 25 22 27 26 25 0 301
13131 Sunita Vishwas Koli 38 Arag,Sangli 60 60 60 60 60 62 128 861
13133 MRS. DAMAYANTI SANATKUMAR NADKE 59 BARSHI, DIST.SOLAPUR 17 21 11 15 20 30 0 243
13134 MRS. MANJIRI MADAN SHUKLA 52 PUNE 155 155 150 125 121 91 55 1336
13136 Mrs Nanda Padegaonkar 60 Nagpur 356 372 360 372 0 0 264 3235
13137 Shri Sudhakar Hatwar 56 Nagpur 12 10 12 10 10 12 0 160
13138 Mrs Snehalata Dhavle 62 Nagpur 62 62 60 62 60 62 47 715
13139 Mr. Dilip Ghodile 63 Nagpur 62 116 125 62 73 46 43 699
13140 Anant GajananKelkar 55 Khopoli 410203 320 131 60 65 60 80 336 2138
13142 Sushma jaiswal 23 Kamba kalyan 0 0 0 0 0 0 0 30
13147 Beena Belure 57 Solapur 108 108 108 108 130 120 80 1201
13149 Sunita Arun Vaze 70 Belgaum 62 0 0 0 0 0 0 424
13150 Usha Vishnu Gurjar 73 Chinchwad 62 0 0 0 0 0 0 424
13151 surekha ashok ghanekar 68 pune 27 27 26 27 30 31 0 402
13152 Sulabha Devidasrao Joshi 63 Selur 62 10 20 15 25 42 0 536
13154 Nalini Sharad Chippalgattikar 79 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
13155 Ashlesha Sunil Bhagwat 48 Pune 62 62 60 60 50 62 0 723
13156 Himani Sunil Bhagwat 19 Pune 20 20 20 20 20 25 0 265
13157 RAJENDRA S NAGE 38 KALYAN 31 31 30 31 30 31 0 365
13162 Sinhagad Road V S Naam Group 54 Pune 225 220 240 200 200 180 0 2480
13163 Sanjay Deshmukh mandal 58 Akola 330 310 310 282 300 300 0 3694
13164 Dhananjay 34 NASHIK 31 31 30 31 30 31 0 365
13167 Shailaja Sadashiv Joshi 70 Sangli 62 62 60 62 60 62 0 730
13173 Govind Moreshwar Kale 76 Dombivli 62 62 60 62 60 62 62 792
13175 Kanakgauri Kartik Gokhale 28 Mumbai 40 40 14 14 0 0 0 288
13176 Sau kalyani Amit Gadhikar 38 Aurangabad 62 62 60 62 60 62 0 730
13180 Chandrashekhar Avadhut Kulkarni 62 Nashik 20 0 30 31 30 31 0 337
13181 Pushpa Sudhakarrao Kulkarni 70 Ambejogai 62 0 0 62 0 0 0 349
13182 Shriram Dattatray Manohar 61 Raigad 124 124 120 124 120 124 124 1414
13184 Malati Staram Talele 68 Kalyan 212 222 233 180 238 311 302 2705
13190 Laxman Tukaram Banait 80 Nashik 0 0 0 60 0 0 0 422
13191 Madhura Kulkarni 48 Miraj 25 0 0 0 0 0 0 87
13192 Vanita Girish Thuse 55 Nasik 62 62 60 62 60 62 0 730
13193 Anuradha Shrikrushna Kulkarni 74 Pune 90 94 93 62 62 84 80 834
13194 Supriya Kubal 55 Mulund 36 35 46 56 34 17 40 350
13195 Shubhangi Naphade 54 PUNE 31 31 30 31 30 31 0 365
13201 KIRTI JAYANTRAO VETAL 46 PARLI VAIJANATH 60 121 131 61 58 41 0 859
13202 Vaishali Damle 50 USA 0 0 0 0 0 0 0 0
13207 Satish Digambar Joshi 60 Vile Parle 31 31 30 31 30 31 0 365
13208 Vinaya Vishnu Prabhu 45 Virar 31 0 0 0 0 0 0 237
13209 Mrs Mangal Shivaji Chavan 58 Solapur 120 120 120 50 50 50 0 1195
13215 Sangeeta Pathak 42 Tuljapur 107 107 110 112 105 112 95 1409
13216 Chhaya Suresh Rajhans 61 AKOLA 62 62 60 45 45 20 0 625
13217 Lata Sudhakar Wankhade 65 pune 62 62 60 62 60 62 62 807
13218 Arvind Ganesh Kendhe 77 Thane 62 62 60 62 60 62 0 640
13219 Mugdha Manoj Deshpande 48 Nanded 90 90 90 90 90 90 0 898
13220 Swati Vijay Thete 67 Tryambakeshwar 2 2 2 2 2 2 0 20
13221 Shaila Deshmukh 67 Wardha 35 31 30 31 30 31 48 546
13222 Rekha G Bharti 60 Pune 12 10 10 12 10 12 0 132
13224 Shrihari Laxman Pujari 52 Kshetra Mahuli, Satara 23 34 34 37 34 44 31 262
13225 Prabha naigaonkar 62 parli vaijinath 0 0 0 0 0 0 0 209
13226 Priya Chandrakant Shete 60 Satara 36 60 58 62 0 54 0 612
13227 Madhuri Ravindra Kulkarni 66 Sangli 70 60 30 35 35 31 66 732
13228 Shailaja Upendra Kagalkar 62 Dombivali 45 41 45 45 35 41 39 501
13229 Sheela Modak 62 Dombivali 181 180 153 201 234 155 225 2462
13233 Jyoti Phulmamdikar 45 Chinchwad 31 31 30 31 30 31 31 396
13234 Nirmal Deshpande 60 Sangli 21 30 29 15 30 10 15 320
13235 Nila Prabhudesai 62 Dombiwali 35 37 38 28 20 0 0 318
13236 Pramod Kulkarni 70 Kolhapur 0 30 30 31 0 31 0 244
13237 Kavita Nagesh Joshi 65 Wakad 31 21 24 30 18 24 25 332
13241 Yashashri Joshi Kale 26 Pune 0 0 2 0 2 0 0 12
13242 Varsha Milind Kulkarni 42 Miraj 32 15 22 25 0 0 30 240
13245 Jyoti Jayant Apte 65 Sangli 60 60 40 75 40 75 70 683
13246 Madhavi Shripad Joshi 45 Sangli 0 18 0 40 30 39 52 408
13248 Nilam Suresh Gandhi 40 Sangli 80 60 100 0 55 100 108 974
13249 Hema Pathak 50 Miraj 28 24 30 81 145 155 167 697
13250 Suvarna Marathe 60 Sangli 122 110 35 34 68 130 180 1339
13251 Nirmala Nene 60 Sangli 62 62 60 62 60 62 0 730
13252 Chinchwad Group C/o Priya Joshi 62 Chinchwad,Pune. 578 216 191 172 214 186 149 2467
13253 Madhav Joshi 66 Chinchwad 41 32 30 31 35 70 30 450
13258 Meena Mohan Wader 66 Sangli 122 50 0 0 0 0 31 651
13260 Aditi Joshi 50 Audumbar 31 31 30 31 30 31 0 365
13262 Kalpana Ashtekar 60 Chinchwad 0 220 0 0 194 0 0 1314
13263 Kshama Kulkarni 40 Satara 114 70 92 50 38 64 60 805
13264 Prachi Kale 32 Chinchwad 0 0 0 0 0 0 0 0
13265 Rashmi Bapat 65 Sangli 140 140 136 140 136 140 140 1686
13266 Rajashri Dhomsale 60 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 202
13267 Vijaya Khole 76 Chinchwad 55 55 55 60 51 58 58 644
13268 Sharda Chhatre 50 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 75
13269 Shailaja Shankar Paranjape 75 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
13271 Sunita Dhongade 60 Satara 174 199 212 0 168 163 0 1215
13272 Neela Karve 50 Kalyan 0 0 0 172 0 0 60 346
13274 Madhavi Madhukar Joshi 65 Chinchwad 20 0 0 0 0 0 0 191
13275 Sunita Sutar 60 Kolhapur,Maharashtra 155 155 155 62 60 62 100 1290
13278 Mrs. Mardila to Ashok Deshpande 65 Nashik 108 0 330 350 360 323 0 2177
13284 Mangal Bhaskar Patil FC y 65 pune 0 0 0 0 0 0 0 0
13285 Manisha Deshpande 52 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 116
13286 Mandakini shinde 59 Pune 62 0 0 0 0 0 0 112
13288 Jayant Kelkar 63 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
13289 Mrs. Anjali Bhaskarrao Patil 52 Beed 0 0 0 0 0 0 0 0
13290 Asmita Arvind 57 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
13293 Mrs Vaibhavi Shiladitya Kulkarni 38 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 0
13294 Mrs Vijaya Bawa 63 Ravet, Pune 25 25 25 25 25 25 30 280
13295 Sunanda Kulkarni 60 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
13296 Jyostna Vaidya 66 Patrakarnagar, Pune 31 31 30 31 30 31 31 422
13297 Malti Digambar Badve 74 Satara 65 70 75 78 0 0 0 513
13298 Sau. Chhaya Bhosale 61 Devnar 0 0 0 15 44 43 90 192
13299 Bharati Satish Vaidya 49 Trayambkeshwar 1090 0 0 0 0 0 0 3131
13301 Manjiri Aghor 48 Solapur 28 58 39 24 24 20 30 450
13302 SUCHITA SHEKHAR NAWATHE 72 PUNE 411004 0 0 0 0 0 0 0 398
13303 Shivdas Jadhav 61 Satara 0 0 0 0 0 0 0 0
13304 Jayashree Digambar Zhope 62 Narayangaon 62 62 60 62 60 62 124 866
13305 Mugdha Bapat 53 Pune 62 0 0 62 0 0 0 486
13308 Uma Uday Kasarekar 60 Pu e 31 0 30 31 30 31 31 365
13311 Dipali Dhake 62 Jalgaon 62 0 0 62 0 62 62 625
13312 SHAKUNTALA SHARADCHANDRA THOMBARE 66 JALGAON 40 0 0 0 0 0 0 361
13314 Haribhau Vishnupant Pathak 80 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 238
13317 Rohini Pendse 74 Borivali Mumbai 311 311 300 311 311 311 311 2548
13318 Madhuri Kotibhaskar 69 Borivali 0 0 0 0 0 0 0 31
13322 Vishvnath kapshikar 43 Chinchwad,pune 0 0 0 0 0 0 0 28
13323 Madhuri Madhukar Tikhe 60 Pune 18 18 18 18 18 17 0 279
13324 Madhuri Daptardar 68 Pune 85 0 0 93 63 0 0 623
13326 Trupti Sandeep Mistry 59 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
13328 Prabhakar Kulkarni 71 Sagli 0 0 0 0 0 0 0 0
13329 Jitendra Vasudev Kadam 44 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
13330 Suresh Wadgaonkar 0 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
13332 Shilpa Tushar Firke 38 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 8
13333 Veena Vasant Ambekar 73 Dombivli 225 190 73 108 251 111 0 1880
13335 KRISHNAJI BALVANT PADHYE 70 BADLAPUR 120 62 60 130 130 130 130 1260
13336 Smita V. Pujari 60 Satara 48 48 42 50 60 52 60 435
13337 Surekha Satish Deshpande 60 Pune 0 0 0 58 0 54 0 452
13340 Satish Moreshwar Deshpande 66 Pune 58 0 0 58 0 52 0 508
13341 Madhuri Kahalekar 39 Aurangabad 264 184 108 63 0 60 0 889
13343 Balkrishna Manolikar 65 Miraj 62 62 62 62 60 90 82 842
13345 Varsha Murlidhar Dharmadhikari 37 Parali 168 0 0 0 0 0 0 348
13346 Sudhir Deshpande 61 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
13347 Anagha Ashok Dixit 72 Guhagar 62 0 60 62 60 62 0 666
13348 Malati B Dixit 82 Dadar 62 62 60 62 60 62 0 730
13349 vijay kumar vinayak soman 44 panvel 62 60 60 60 60 247 0 913
13350 ketki vijay kumar soman 36 panvel 62 60 60 60 60 247 0 913
13351 Rajendra joshi 57 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 0
13353 Shobhana Chandrasekhar Mulaye 60 Sangamner 0 0 0 0 0 0 0 0
13354 Bindumadhav Ramacharya Madgalkar 0 Thane 0 0 0 0 0 0 0 116
13355 Pushpa Anagal 59 Miraj 0 0 0 62 60 62 62 586
13359 Nilkanth Dattatray Karambalekar 70 Dombivli 101 76 95 70 66 70 135 1109
13361 Vaishali Damle 50 America 0 0 0 0 0 0 0 51
13364 Meena Ramchandra Devadikar 50 Vashi 0 0 0 0 0 0 0 0
13366 Sumati Pandurang Awati 68 Vashi 0 0 0 0 0 0 0 0
13367 Prabhavati Prabhakar Devadikar 65 Osmanabad 0 0 0 0 0 0 0 72
13368 Manjushri Kulkarni 54 Sangli 31 30 30 31 30 31 0 333
13369 Vaishali GajananTade 73 Sangli 31 0 0 31 30 0 62 335
13370 Sunita Pramod Joshi 62 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0
13371 Maya Anil Lakhe 57 Nagpur 31 0 0 0 30 0 0 205
13372 Sampada Kulkarni 48 Aurangabad 0 60 0 60 60 60 60 540
13373 Meena Shirodkar 60 Aurangabad 62 62 62 62 60 62 62 676
13374 Harshada Kulkarni 38 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 240
13375 Madhavi Anagal 68 Pune 123 0 0 108 108 146 101 1115
13376 Sunanda Shirodkar 52 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 160
13377 Sushil Malkhare 72 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 1548
13378 Shobha Vaijanath Joshi 63 Parali 0 0 0 0 0 0 0 0
13379 Aparna Chandrashekhar Modak 68 Thane 0 0 0 60 0 0 62 389
13380 Surekha Vadgaonkar 48 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 31
13381 Jayashri Gajanan Bedage 55 Sangli 0 0 0 90 90 0 86 613
13382 Girish Kulkarni 51 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
13383 Malati Katti 76 Pune 0 0 0 0 0 0 0 325
13384 Suman Pandit 67 Sangli 0 155 150 155 0 170 155 1087
13386 usha kulkarni 71 chinchwad 62 62 60 62 60 0 0 550
13387 vijayalaxmi kulkarni 67 pune 62 62 60 62 60 69 0 619
13388 Sadashiv &Surekha Kulkarni 60 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 0
13389 Namita Nilesh Shikhare 42 Trimbakeshwar 72 0 0 0 0 0 0 447
13390 Sharda Kulkarni 41 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0 51
13392 Ranjana Panchabhai 35 Dhule 0 0 0 0 0 0 0 240
13393 Malini Vasant Kelkar 81 Pune 0 0 0 0 0 57 0 372
13394 Shalini Gokhle 75 Pune 62 0 0 62 0 62 0 548
13395 Sushma Nande 76 Chinchwad 62 0 0 0 122 62 0 608
13396 Sadhana Markandey 49 Vashi 0 0 0 0 50 108 66 519
13397 Geeta Rajaram Kulkarni 54 Sangli 0 0 0 30 0 0 0 297
13403 Vishwanath Ganesh Tamhankar 73 Sangli 0 0 0 124 124 120 0 968
13404 PRAKASH RAMCHANDRA PIMPLE 69 AURANGABAD 40 62 60 62 60 62 0 590
13405 Sangeeta Darwatkat 37 Thane 0 0 0 0 0 0 62 126
13413 Smita Kulkarni 67 CHINCHWAD, PUNE 0 31 36 48 58 38 0 315
13414 Mrs Chanda Keshavrao Dhote 58 Nagpur 123 60 63 60 58 52 60 712
13415 Mamta Abhay Shriwaskar 52 Nagpur 0 50 52 25 52 51 30 307
13416 Usha Yogesh Rao Gaidhane 46 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 122
13417 Smt Pramila Baburao Gaidhane 67 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 122
13418 Savita Bhaskar Vaidya 65 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 92
13419 Alka Sanjay Bonde 50 Nagpur 0 0 30 45 66 44 32 377
13423 SU Shushila Khanzode 59 Nagpur 136 148 150 155 150 150 153 1496
13424 Mrs. Bageshwari Bharatlal Joshi 43 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 36
13426 Mrs Mangala Moreshwar Khode 49 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
13427 Sunita Pramod Kulkarni 69 Pune 62 0 0 62 60 0 0 486
13428 Anjali Govind Bhave 56 Kalyan 62 0 0 62 60 52 60 658
13429 VAIDEHI PRAVIN GHATE 48 PUNE 62 0 0 68 67 73 0 516
13430 Mangal Shrikant Kakde 58 Kolhapur 156 0 174 0 0 201 0 931
13431 NEELAM ASHOK CHARNE 64 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0
13432 Sadhana Sharad Sathe 64 Nashik 108 108 100 75 115 95 0 1179
13433 Saroj Kishorrao Maslekar 65 Ambajogai 0 0 0 0 0 0 0 31
13435 Angha Tale 52 Pimpari 0 0 0 0 0 0 0 0
13436 Rushali Andhalgavkar 0 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0
13437 Sumati Dani 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 104
13438 Vina Kulkarni 64 Talegav 58 0 0 0 60 0 0 480
13439 Kamal Jakate 0 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 15
13440 Pryerna Group 0 Ambarnath 0 0 0 0 0 0 0 950
13444 Anuradha Despande 66 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
13450 Joyti Kasat 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
13451 Anupma Paranjpay 71 Pune 173 0 0 109 133 119 0 1573
13453 Anjali Arvind Deshpande 77 Nashik 0 62 30 31 30 31 0 415
13455 Aruna Sadhu 68 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
13460 Shubhangi Shircikar 53 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0
13463 Chitra Naik 42 MIRAJ 0 0 0 0 0 0 0 0
13464 Lata Naik 68 MIRAJ 0 0 0 0 0 0 0 240
13465 Sulbha Datar 0 Devalali 0 0 0 0 0 0 0 0
13466 Milind Moghe 49 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0
13468 Archana Sanrolkar 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 31
13470 Shubhangi Uchgavkar 0 Kalyan 0 0 0 62 60 62 62 427
13471 Mohan Uchgavkar 0 Kalyan 0 0 0 62 60 62 0 365
13483 Meera Kshemkalyani 66 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 171
13484 Manjusha Shirkhedkar 49 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
13485 Vaishali Dhumal 49 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
13486 Sunil Anant Ratnaparkhi 57 Jalgaon 62 0 60 60 40 62 0 458
13487 Mrs Vidya Satpaise 63 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 30
13489 Vijay Bhagwant Mulaye 61 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
13490 Meera Pradip Dandekar 47 Nagpur 120 60 60 60 60 60 50 734
13492 Mrs Venu Gulhane 72 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 148
13493 Smt Shakuntala Rewatkar 73 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
13495 Monika Mohan Herlekar 53 Pune 31 31 30 31 30 31 31 474
13496 Sharda Vinod Zade 46 Nagpur 0 0 0 0 25 35 20 125
13498 Vidya Hemade 54 chinchwad,pune 62 62 60 62 60 0 0 550
13499 Madhuri Mukund Joglekar 74 chinchwad,pune 62 62 60 62 60 0 0 550
13500 Mrs Ratnaprabha Vijay Mulaye 58 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
13504 Mrs Sampada Nilakantha Dixit 43 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 33
13505 Mrs. Kalindi Jhalake 65 Nagpur 0 0 0 62 60 0 0 246
13507 Mrs. Ratna Pandurang G Palaskar 60 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 15
13508 Mrs Bhavna Bhushan Dixit 58 Nagpur 0 52 60 55 55 52 48 510
13509 Mrs. Maya Arunrao Kukde 45 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 5
13510 Mrs. Lata Dhamankar 47 Nagpur 26 31 22 13 13 27 0 242
13511 Mrs. Nita Garge 53 Nagpur 41 50 31 40 28 0 60 310
13512 Mrs Sunanda Vijay Kurhekar 62 Nagpur 40 15 0 0 0 0 0 135
13513 Mrs Pushpa Bhagwan Gillurkar 65 Nagpur 62 45 50 50 70 60 77 557
13514 Mrs Kunda Mathane 55 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 12
13515 Mrs. Sarita Dahare 64 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
13516 Mrs. Kusum Chavan 65 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
13518 Ujwala Pratap Achalare 59 Pandharpur 31 31 30 31 0 0 0 270
13519 Mangal Divakar Sardeshmukh 76 Pune 372 192 105 240 210 217 0 2279
13521 Shri Sundar Ram Mandir Group, c/o Shobha Dumbre 0 Nashik 948 740 740 770 770 400 912 10689
13522 Shobha Suresh Rawke 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 90
13524 Bharati Pol 61 Thane 0 0 0 0 0 0 0 140
13525 Uday Bhaskar Kasarekar 67 Pune 62 62 60 62 60 62 62 792
13526 Rajeshwari Ramesh Nair 62 Chinchwad, Pune 62 62 62 62 60 0 0 552
13536 Jayshree Gune 70 Karad 0 0 0 0 0 0 0 0
13540 Sau.Vidhya Vikas Dharmadhikari 62 Yeola 225 231 150 225 311 117 383 2574
13551 Madhvi Desai 64 Pune 0 0 0 31 0 0 0 331
13552 Sarad Dabhadkar 51 Jalana 0 0 0 0 0 0 0 0
13556 Ramchandran Ayyar 69 Dombivali 62 62 60 62 60 62 0 550
13557 Sharada Ramchandarn 0 Dombivali 62 62 60 62 0 0 0 473
13562 Smita Oak 58 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0 0
13564 Vandana Agnihotri 47 Aurangabad 0 0 0 0 60 101 43 265
13569 Mangala Choudhri 64 Dombivali 31 31 30 31 30 31 0 535
13571 Sudhakar Choudhari 0 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0
13572 Madhavi Bokil 70 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
13573 Madhumati Kulkarni 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 304
13574 Manasi Patange 60 Borivali, Mumbai 0 62 60 62 60 0 62 306
13575 Smita Tukral 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 75
13576 Sujata Mahajani 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
13587 Utkarsha Joshi 45 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
13588 Madhav Kulkarni 36 Mumbai 31 31 30 31 0 0 0 205
13589 DIGAMBAR BHIKAJI MUNDLE 65 Borivali, Mumbai 119 124 121 124 120 124 124 1060
13590 Anjali Makarand Mahajan 49 Karad 0 0 0 0 0 0 0 0
13595 Nirmala Suvarnakar 63 Pune 62 0 0 62 60 62 62 670
13597 Sushila B 65 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 50
13598 Sharad Ramkrushna Bapat 75 Indore 61 0 0 0 0 0 0 433
13599 Supriya Sharad Bapat 72 Indore 61 0 0 0 0 0 0 438
13600 Suvarna Balasaheb Chivate 64 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 84
13601 Balaji Mandir Group, c/o Sanjay Patil, Kalyan 0 Kalyan 195 186 224 246 485 870 0 4202
13602 Charulata Sanjay Patil 72 Kalyan 30 31 30 31 30 31 0 275
13603 Sumangala Sadashiv Kore 70 Tasgaon 31 31 30 31 0 0 0 273
13604 Prajakta Anant Kathe 48 Dombivli 62 62 60 62 60 60 62 730
13605 ARCHANA BARVE 64 VADODARA 31 31 30 31 30 31 31 372
13606 Jayashri Ranade 58 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0 120
13607 Viraj Deshmukh 58 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0 62
13614 Sujata Jayant Deshpande 64 Satara 70 70 70 74 60 78 70 830
13615 Rohini Ratnakar Dhavale 55 Satara 60 58 50 40 50 58 60 592
13617 Prakash Govind Naik 68 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
13618 Vandana Prakash Naik 60 Pune 62 62 60 62 0 0 0 608
13619 Achyut Balaji Kurundkar 64 Panvel 0 0 0 0 0 0 0 124
13620 G K SALI 0 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0
13621 Anuja Prakash Mule 54 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 0 536
13625 Megha Hemant Pingale 32 Solapur 62 62 60 62 60 0 62 625
13643 Surekha Nikam 56 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
13646 Swati Kulkarni 55 Aurangabad 0 0 0 0 0 60 0 60
13658 Prafulla kulkarni 62 Chinchwad,pune 62 62 60 62 60 0 0 668
13660 Pujyata kabra 25 Pune 0 0 0 0 0 0 0 240
13666 Vinayak Joshi 63 Faltan 0 0 0 0 0 0 0 60
13674 Megha Bhatwadekar 65 Pune 0 0 0 74 0 0 0 74
13675 Anuradha Ektare 66 Pune 0 0 0 252 60 62 62 798
13676 Rekha Kapileshwar 65 Pune 31 31 30 31 30 0 0 335
13678 Smita Sarnaik 59 Pune 57 65 53 51 48 41 0 524
13684 Hema Balwant Godbole 81 Solapur 0 0 0 60 0