ID Name Age City Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan-20 Total
1 Rohit Vinayak Raykar 40 Pune 6 30 30 30 121 21 20 285
4 Dilip Vasudev Apte 72 Miraj 60 62 60 62 60 62 124 910
15 Gouri Nilesh Apte 31 Pune 108 62 72 44 62 43 0 691
17 Gaytri sawmi 50 Satara 30 30 30 15 0 0 0 266
18 Sukhad Deshpande 55 Belgaum 108 108 108 124 108 108 108 1352
19 Arun Ramchandra Joshi 67 Sanpada - Navi Mumbai 35 66 135 154 152 212 301 1434
20 Kalpana Kulkarni 68 Miraj 60 0 108 108 108 0 0 783
21 Rupa Kulkarni 40 Belgaum 0 0 0 50 0 0 0 248
22 Madhuri Kulkarni 45 Hospet 0 0 0 0 0 0 0 360
23 Anil Arvind Godbole 55 Satara 0 0 0 0 0 40 27 71
24 Vrushali Anil Godbole 32 Satara 60 64 66 88 70 66 60 869
25 Sau. Shailaja Anil Dev 45 Nashik 62 50 108 108 0 108 108 994
26 Bhgyashri Sane 40 Nashik 62 0 0 72 90 0 62 649
27 Suchita Mojkar 34 pune 36 0 0 0 43 0 0 262
28 Sakhi Kulkarni 36 Lasalgav 0 0 0 0 0 0 0 356
29 Vaishali Ramchandra Prabhudesai 56 Vileparle, Mumbai 0 0 0 29 30 0 0 254
30 Aprna Lele 38 Vileparle, Mumbai 30 0 0 0 0 0 0 209
31 Manisha Sudhakar Sadhu 46 Mumbai 140 90 131 150 0 0 0 1238
32 Gouri Bhogle 37 Vile Parle, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 15
33 Pramod Shashikant Paranjape 49 Vileparle, Mumbai 62 0 0 0 0 0 0 214
34 Angha Jayant Vaidya 70 Dadar, Mumbai 108 108 118 100 100 100 100 1412
35 Nilam Shshikant Varadkar 39 Vileparle, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Shridatta Rajabhau Kulkarni 63 Pune 180 183 157 38 137 119 217 2032
41 Bhagyashree Narayan Punalekar 43 Dahisar, Mumbai 0 0 60 60 60 60 0 330
42 Vasanti Lalit 43 Borivali, Mumbai 0 330 375 450 450 450 450 3359
43 Shavaeta Shireesh Jadhva 48 Matunga Mumbai 50 50 50 50 60 40 40 802
44 Meena Deshmukh 35 Vileparle Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 194
45 Sunil Baban Kale 40 Andheri, Mumbai 0 0 0 0 0 39 0 227
46 Maltee Karvande 55 Mumbai 61 0 0 0 0 0 0 273
47 Manoramaa Bakshi 55 Goregaon Mumbai 62 0 0 62 0 62 0 534
49 Sunetra Band 40 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 388
50 Sandhya Isvalkar 44 Dahisar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 329
51 Vilas Isvalkar 55 Dahisar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 271
52 Prabhakar Band 58 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 355
53 Prakash More 48 Virar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 211
54 Rupa Dhumatkar 49 Khar, Mumbai 62 0 0 0 60 0 0 453
55 Vishali Harishachandra Ovalkar 50 Andheri, Mumbai 0 62 60 62 0 0 0 334
56 Smita Purshottam Kulkarni 48 Thane 217 0 0 217 0 151 206 1390
57 Smita Shreedhar Joshi 51 Andheri, Mumbai 65 0 0 62 60 62 0 625
58 Prabhakar Kalelkar 77 Borivali, Mumbai 120 120 120 120 120 0 0 1343
60 Shubha Ramrav Mahetre 56 Malad,Mumbai 1676 0 60 60 150 155 0 2908
61 Vanita Sanjeev Malekar 52 Andheri, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 151
63 Madhuri Sarang 39 Dahisar, Mumbai 66 0 0 62 64 40 62 677
65 Chittaranjan Kulkarni 52 Mulund, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 206
66 Sukhada Kulkarni 55 Mulund, Mumbai 62 0 0 0 0 0 0 128
67 Anuprita Ajay Patvardhan 49 Kalyan 62 62 60 62 60 64 62 748
68 Shasheedhar Javdekar 58 Kalyan 68 62 60 62 60 60 62 796
69 Madhuri Javdekar 54 Kalyan 62 62 60 62 0 60 62 698
70 Gireeja Bhave 47 Thane 40 0 0 0 0 0 0 182
71 Shilpa Hodavdekar 46 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Aprna Alavanee 32 Vileparle, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 65
73 Sucheta Sandeep gorhe 52 Dombivali 72 108 60 62 60 62 0 767
74 joyti Prabhakar kale 44 Dombivali 62 62 60 62 60 65 0 793
75 Dinkar Gundopant Dabde 58 Dombivali 50 60 75 62 50 0 40 696
76 Lakshmikant Rangnath Parsevaat 60 Virar 0 0 0 0 0 0 0 291
77 Vrushali & Vilas Ghanekar 68 Borivali Mumbai 121 164 130 150 150 151 126 1633
79 Priti Prakash Nifadkar 44 Andheri, Mumbai 0 62 60 62 0 0 0 184
80 Prakash Nifadkar 50 Andheri, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Manohar Sohonee 48 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 60 0 0 452
82 Gyaneshwer Shirodkar 48 Vileparle, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 274
83 Vinayak Pralhad Halemath 49 Wandre 0 0 0 83 0 0 0 532
84 Dilip Anantrav Tambolkar 65 Chinchwad Pune 62 0 0 56 18 62 62 1423
85 Archana Dilip Chinchnikar 56 pune 108 108 108 108 108 108 108 1161
90 Shweta kadam 60 Mumbai 0 0 131 0 0 0 0 371
91 Ujwala Deo Agashe 64 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Pratibha Sarang Sabnis 64 Vileparle Mumbai 110 111 101 110 115 130 0 1274
96 bhushan kulkarni 33 karad 0 0 0 96 0 0 0 286
97 Vibhavari Kulkarni 29 Karad 108 0 0 0 0 0 0 153
99 Vijaykumar K.Kulkarni 71 Sangli 108 108 108 0 108 108 108 1108
101 Ashwini Bawaskar 35 Bangalore 0 0 0 101 0 0 0 127
102 Ashwinee Damle 33 Thane 0 0 0 0 0 0 0 328
103 Anil Damle 40 Thane 0 0 0 0 0 0 0 256
104 Arpita Atul Sadhle 41 Kolhapur 0 0 0 40 40 0 0 266
105 Swapnanjali Kiprekar 39 Pune 0 0 0 0 60 0 0 277
106 Smita Kulkarni 42 pune 92 0 0 0 69 0 0 482
107 Mangal Chandrkant Borse 55 Kalyan 62 0 0 62 0 0 0 533
108 Meghmala Dharmadhikari 33 Latur 0 0 0 0 0 0 0 384
109 Sandhya Mukund Sangli 45 Dombivali 60 60 60 50 50 60 0 698
110 Meena Vinayak Vaidya 39 Vashi 106 60 72 62 60 62 0 838
111 Vijaya Bokil 48 pune 0 0 0 101 0 65 0 533
112 Devyani Limay 43 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 306
113 Dr. Surekha Kokne 46 pune 345 340 340 340 290 0 0 3549
119 Vibhakar Patil 75 Jamaga Aland karnatak 0 0 0 0 215 117 0 394
120 Vasudha Vasant Dabir 61 Pune 120 0 0 0 0 0 0 585
122 Dhananjay Shamrao Deshpande 56 Kalyan 64 0 0 0 0 0 0 344
123 Manisha Jadhav 40 Dahivadi 0 0 0 0 0 0 0 171
124 Anjali Prasade 31 Mulund Mumbai 0 0 0 124 0 0 0 124
125 Sailesh Mehendale 37 Mumbai 0 0 0 0 55 31 31 264
126 Jyoti Aajgavkar 28 Mumbai 560 560 460 627 460 601 605 6269
127 Ujwala Parulekar 31 Mumbai 0 40 23 26 26 76 51 408
128 Sumedha Barve 29 Palghar 0 0 0 0 0 0 0 8
129 Aruna Patkar 41 Dahisar, Mumbai 0 0 134 70 122 100 50 935
131 Rajnee Desai 29 Thane 101 101 101 101 101 101 101 1272
132 Sangeet Dole 43 Thane 132 128 175 101 122 84 203 2343
133 Sushama Natu 72 Nerul - Navi Mumbai 90 90 133 140 110 150 0 1248
134 Sunanda Anant Kulkarni 29 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Dr. Subangi Jarandikar 30 Kirloskarwadi 0 120 0 62 95 70 135 1044
137 Sharwari Pednekar 28 Dahisar, Mumbai 68 108 119 163 181 112 99 1229
138 Nitin Vagh 35 pune 0 0 0 0 0 0 0 276
139 Manisha Barve 42 pune 62 0 0 0 79 0 0 474
141 Pujita Bandkar 54 Borivali, Mumbai 108 120 108 155 231 0 0 1445
142 Rajendra Shivaji Patil 54 Borivali, Mumbai 105 112 90 108 305 376 369 1888
143 Suvarna Tari 60 Dombivali 142 233 150 93 165 273 305 2917
144 Ravindhar Tari 62 Dombivali 529 490 147 31 451 445 405 5143
147 Puja Mone 35 Andheri, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 102
148 Ashwini Rale 55 Dadar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 118
149 Sujata Naik 53 Thane 62 62 60 62 60 0 0 786
150 Aruna Kulkarni 60 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 235
151 Shetal Bangali 64 Thane 251 354 207 206 260 341 341 2699
153 Vaibhavi Ranade 56 Dahisar, Mumbai 75 90 90 90 90 90 92 1078
154 Sunada Theti 77 Kalyan 108 62 60 62 60 62 56 946
155 Sau. Manasi Kotavdekar 38 Badalapur 65 70 70 102 112 133 92 1045
156 Vivek Bhave 58 Kalyan 70 35 60 85 66 65 0 789
157 Lena Pimpale 50 Mumbai 62 0 0 0 0 0 0 424
158 Dipti Sawant 60 Thane 0 0 62 62 62 62 0 610
159 Depak Sawant 62 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Kedar Sabnis 62 Borivali Mumbai 108 108 108 108 108 108 0 1395
161 Suhas Desai 70 Borivali, Mumbai 108 62 60 62 120 120 120 1023
162 Pratima Pramod Rale 65 Walchand nagar, Indapur 93 90 90 90 90 93 58 1113
165 Maithili Vivek Rale 35 Ponda, Goa 0 0 0 0 0 0 0 74
166 Vrinda Gogate 75 Dombivali 62 62 60 62 60 62 62 788
167 Smita Kedar Sabnis 60 Borivali Mumbai 77 77 77 77 77 108 0 890
168 Vaijanty Mitrgotri 53 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 240
173 Mrs ASHA SHARAD DIXIT 62 PUNE 60 60 0 0 0 0 0 419
174 ANAGHA SUBHASH RAUT 66 Borivali, Mumbai 68 86 74 68 86 84 74 815
175 Prajakta Samir Ghalsasi 40 Gandhi Nagar , Gujrat 62 58 60 52 52 60 0 701
177 Priyanka Rahul Zhilpe 39 Singapore 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Jayshri saklkale 42 Aurangabad 60 60 60 60 60 66 0 718
179 Baghyshri Saklkale 37 Akola 62 62 60 60 64 91 125 886
180 Anuradha Katkar 36 Dahivadee 0 0 0 0 0 0 0 252
181 Pratibha Prasade 40 Thane 0 0 0 0 120 0 0 438
182 Malti Godbole 44 Pune 186 0 0 0 0 162 0 1172
183 Smita Vijay Kulkarni 38 Mumbai 60 60 62 65 65 70 70 740
184 Manjiri Karandikar 35 Thane 0 0 0 0 0 0 62 363
185 Suhas Dulange 35 NA 108 0 0 0 0 0 0 334
186 Jayant Shukla 40 Shirpur 124 0 109 124 0 0 0 1053
187 Shweta Surendra Godse 52 Pune 62 0 0 0 40 62 48 558
188 Shobha Malvade 39 pune 0 0 0 0 0 0 0 302
189 Madhvi Damodar Thite 58 Pune 62 62 108 108 108 108 0 918
191 Rekha Despande 29 Sangli 110 110 110 110 110 0 0 966
192 Anjali Arvind Kulkarni 34 Solapur 124 120 216 108 108 216 150 1594
195 Pradnya Mutalik 41 Satara 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Prtibha Kashid 55 Thane 62 62 62 31 30 31 0 688
199 Pradnya Pradkar 56 Thane 55 40 10 20 55 40 47 446
200 Pratibha Jangale 61 Thane 47 27 10 50 29 0 0 521
201 Malti Dharap 41 Thane 0 610 610 0 0 0 0 1400
202 Kalpana Pore 64 Thane 31 31 30 31 56 31 0 400
203 Rasika Rajeshwar Vaidya 58 Nashik 33 0 20 25 25 20 0 268
206 Vijaya Jagdale 38 Dahivadee 0 0 0 50 0 0 0 363
207 Kavita Mahesh Narvekar 44 Thane 0 0 0 0 0 0 0 59
208 Geeta Vilas Hankare 57 Satara 68 70 64 70 60 66 102 894
209 Prachi Pradhan 38 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Sumedha Bedekar 42 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Avinash Mandpay 56 Mumbai 0 0 0 173 155 172 0 860
213 Latika Vidhya 47 Thane 108 31 186 31 75 31 36 835
214 Sunita Shindikar 45 Thane 0 0 0 62 60 0 0 428
216 Rohini Sattikar 43 Sangli 80 115 108 75 79 33 60 1000
217 Dipti Karndikar 47 Sangli 42 0 0 25 0 40 30 477
218 Joyti Vyas 44 Chinchwad,Pune 65 108 501 311 62 62 321 1960
219 Shshikala Rane 56 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 151
220 Shila Rajput 40 Dombivali 31 31 30 31 30 31 31 394
221 Nilima Kurmbhatti 55 Dombivali 31 31 30 31 30 31 0 397
222 Aasha Deshpande 51 Akola 62 62 0 0 60 62 62 670
223 Mrunaal Joshi 36 Akola 68 0 58 0 0 0 0 356
224 Gita Mahashbde 49 Akola 0 0 0 0 0 0 0 9
225 Sampada Sangvikar 42 pune 0 0 0 0 0 0 0 234
226 Jayshri Ubhae 50 Pune 0 0 0 0 62 62 0 486
227 Joytsna Apte 40 Sangli 0 25 30 62 60 28 60 614
228 TEST MEMBER 35 MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Sunanda Deshpande 68 Pune 62 0 0 62 0 62 0 548
231 Renuka Adkar 57 Pune 0 0 0 0 0 125 0 687
236 Rashmi Thatte 50 Chennai 62 0 0 62 62 40 30 576
237 Balbhim Sitaram Kulkarni 65 Sangli 62 62 60 62 60 57 61 647
238 Ramchandra Muralidhar Vaidya 80 Dhule 62 60 60 62 60 62 62 790
245 Dhanashree srinivas Joshi 39 Chinchwad,Pune 0 0 0 0 0 0 0 35
249 Indraja Sunil Kulkarni 24 KOLHAPUR 0 0 0 0 0 0 0 303
250 Asha Sunil Kulkarni 56 KOLHAPUR 0 0 0 0 0 0 0 302
253 Sunita Vijay Kulkarni 57 Pune 62 62 60 62 60 62 62 792
255 Nayna Kishor sathe 44 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 151
257 Jayanti jayant datar 69 Pune 60 0 0 0 0 70 70 562
259 Madhuri jayant sadegaonkar 47 Pune 0 0 0 0 0 0 0 294
260 Ashwini ashutosh kulkarni 42 Pune 30 0 0 0 0 30 30 334
261 Rahul Diliprav Kulkarni 33 Latur 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Surela Vinay lele 62 Thane 81 93 60 0 0 0 0 659
263 Snihalata Shrinevas Kulakarni 72 Thane 60 62 60 0 0 0 0 534
264 Asha Deepeak Mankar 74 Thane 62 62 60 0 0 0 0 548
265 Kalpalata Krishnarao Parnerkar 70 Thane 71 62 60 0 0 0 0 569
270 Mrs. Madhavi Santosh Kelwadkar 48 Pune 60 0 0 62 60 62 62 666
271 Sau Kalyani sumedh budukh 26 Sau 70 50 40 60 28 74 0 568
276 Sumangala Pataki 67 Kolhapur 72 62 62 62 62 62 62 833
277 Mrs. Dhanshree Arun Kalloli 71 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 49
278 Aruna Kamlakar Gosavi 63 Dadar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 460
279 Atuk prakash mutalik 41 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 40
280 Shailaja K Naik 63 Dahisar 0 0 0 0 0 0 0 125
281 Pushpa Anup Kamath 63 Dombivli 102 96 108 90 60 90 0 902
282 Shasshashi Iyer 51 Parbhani 64 50 64 50 60 95 0 800
285 VIJAY BAPAT 68 vadodara 202 201 211 249 249 231 315 2429
286 Shripad Shankar Patil 41 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0
288 Sanchar Swadhay Mandal 68 Thane 660 545 470 484 650 907 468 7630
289 Shalini Deshpande 61 Thane 0 0 0 0 0 0 0 519
290 Gouri Kulkarni 41 Thane 31 0 0 0 0 0 0 212
291 Sanjivni Nagarkar 55 pune 183 180 180 180 180 186 0 2714
292 Sneha Sattikar 46 Uagar khurd 0 0 0 0 60 0 0 393
293 Satish Sattikar 59 Uagar khurd 0 0 0 0 60 0 0 393
294 Shreya Sandeep Patil 57 Pune 0 0 0 0 0 0 0 45
295 Mangla Chandrashekhar Pisolkar 60 Nashik 62 62 60 62 60 62 0 730
296 Chandrshekhar Pisolkar 63 Nashik 62 62 60 62 60 62 0 730
297 Vidhya Bhat 33 Thane 0 0 0 60 0 0 0 229
298 Sarita Mane 61 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
299 Anuradha Gokhle 32 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 372
301 Vasanti Kelkar 39 Thane 40 30 30 35 38 45 35 513
302 Neha Devlekar 40 Sangli 0 0 0 62 0 72 0 522
303 Sneha Bhurkey 42 Karjat 0 0 0 62 0 62 62 577
304 Vrunda Vinayak Marathe 43 Varsoli - Alibag 153 137 157 162 159 171 157 1719
305 Mina Gadgil 48 Pune 62 0 0 62 0 0 0 412
306 Ashok Veer 50 Pune 52 0 0 0 34 0 0 221
307 Shreenivas Kelkar 56 Choul - Alibag 108 108 116 111 129 69 142 1208
308 Suvarna Godase 40 Dahivadi 308 0 0 0 0 0 0 339
309 Anjali Chandrshekhar Chatre 42 Miraj 0 0 0 0 0 11 62 435
310 Pradnya Prasad Fadake 48 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 300
311 Manasi Milind Bhide 51 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 130
312 Mrunal Makrand Khadilkar 40 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 154
313 Anita Nishodhan Bedekar 40 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0
314 Nirmala Balaji Bedekar 75 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 118
315 Shubhangi Amit Patvardhan 35 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 330
316 Manisha Arvind Kulkarni 53 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 30
317 Shila Sharad Kothawale 63 Dombivali 62 62 60 62 60 62 0 730
318 Seema Sanjay Tamhankar 59 Miraj 60 0 0 52 56 0 0 435
319 Vidhya Padmakar Kulkarni 52 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 334
320 Geeta Shriram Natu 46 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0
321 Bhagayshri Shripad Herekar 46 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 39
323 Manisha Suhas karandikar 48 Miraj 0 0 0 62 60 62 0 546
325 Mugdha Milind Parchure 32 Miraj 0 0 0 62 0 0 0 424
326 Minakshi Madhusudan Parchure 40 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 362
327 Shubhangi Dongare 41 Dombivali 62 62 60 62 60 62 0 730
328 Pratima Yogesh kelkar 36 Dombivali 62 62 60 36 60 62 0 704
329 Madhura Deepak Pranjpe 39 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 302
331 Shubhda Patil 51 Budhgav 62 62 60 62 60 62 62 792
333 Manisha Ajeet Potdar 43 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 362
334 Deepa Mandar Kulkarni 33 Miraj 0 0 0 130 130 130 0 696
335 Hema Kulkarni 47 Miraj 62 60 60 62 62 62 100 830
336 Medha Vivek Joglekar 39 Vijaynagar 0 0 0 0 0 0 0 6
339 Dnyaneshwar Supekar 65 Solapur 93 93 90 93 70 50 0 1094
340 Surekha Dnyaneshwar Supekar 58 Solapur 93 93 90 93 90 93 0 1157
341 Ramesh Shantaram Joshi 71 Solapur 31 31 30 31 30 41 31 406
342 Vishwas Purushottam Jatkar 69 Solapur 112 92 100 140 120 100 120 1329
344 Balkrishna Mahadev Kapse 52 Solapur 62 62 56 62 60 62 0 567
345 Vasudha Ravindra Ayachit 75 Solapur 108 145 180 191 125 169 248 1758
346 Vidhya Hari Kulkarni 57 Solapur 62 62 60 60 60 25 0 696
348 Shubhangi Aathalye 64 Solapur 31 30 27 25 25 20 0 323
349 Hema Dilip Kulkarni 63 Solapur 62 62 60 62 67 108 0 668
350 Shital Shashikant Datar 58 Solapur 317 376 217 294 337 149 386 4060
352 Anuradha Padsalgikar 72 Solapur 65 62 50 56 60 60 63 756
353 Sulbha Kulkarni 81 Solapur 155 155 150 90 120 112 210 1415
354 Angha Kulkarni 68 Solapur 31 31 20 28 75 47 0 360
356 Dr. Aprna Kalyani 53 Solapur 30 30 30 30 30 31 62 551
357 Sunanda Sudhir Dev 61 Solapur 48 62 90 87 90 55 85 727
358 Sudha Sanjeev Joshi 55 Solapur 52 56 60 58 54 62 60 696
361 Sampada Rajendra Nashikkar 58 Solapur 0 0 0 0 0 0 20 82
362 Vaidehi Vilas Kulkarni 67 Solapur 100 100 100 100 80 100 100 1056
363 Sujata Suhas Despande 59 Solapur 108 108 70 81 14 97 77 917
365 Vidhya Avinash Godbole 65 Solapur 125 125 125 128 125 120 125 1441
367 Vasundhara Vasant Sanglikar 71 Solapur 300 305 360 375 500 500 1111 6670
368 Lakshmi Krishnat Joshi 59 Solapur 62 62 62 62 60 62 62 794
369 Rajeshri Kulbhushan Tare 53 Solapur 65 58 58 57 60 65 62 825
372 Aruna Mohan Kulkarni 61 Solapur 62 40 60 52 60 70 0 626
374 Suhasini Abaynkar 63 Solapur 108 0 0 108 108 0 108 936
375 Yogini Shekhar Kulkarni 50 Solapur 70 70 65 50 50 70 0 905
376 Anuradha Vasant Ranade 71 Pune 62 0 122 0 0 0 0 538
377 Suvarna Jayprakash Kulkarni 52 Solapur 35 0 68 57 32 41 0 388
378 Aruna Anil Vaidhy 61 Solapur 55 50 20 40 60 20 55 594
379 Anil Keshav Vaidhy 66 Solapur 62 50 56 48 50 62 60 714
380 Nilima Sharad Ponkshe 69 Pune 62 62 60 0 0 0 0 548
385 Vijay Dattatreya Suvarnakar 68 Pune 28 0 60 31 30 31 31 535
387 Kanchan Vijay Suvrnakar 64 Pune 56 31 0 54 60 58 62 675
390 Ashwini Phadke 53 Bhiwandi 42 43 54 0 0 25 37 608
391 Rajeshri Ananad Despande 45 Solapur 0 0 0 40 40 47 0 127
392 Jayshri Raghvendra Jahagirdar 67 Solapur 62 65 44 62 60 62 70 735
393 Latika Gosavi 73 Solapur 95 100 160 95 90 95 95 1217
394 Vasanti Kumar Sarvday 66 Solapur 155 152 150 155 150 155 165 1808
396 Mrs. Pallavi Parandekar 65 Kolhapur 62 62 52 128 162 105 72 1127
397 Seema Prakash Kulkarni 59 Solapur 70 120 70 60 60 60 60 1221
398 Sushila Subhash Futane 65 Solapur 143 142 20 20 0 58 35 923
399 Sarswati Vaghmare 70 Solapur 0 0 0 30 30 60 60 180
402 Prbhavati Nanjakar 73 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 60
403 Lata Mahadev Kahe 70 Solapur 62 62 30 30 30 31 31 632
404 Arundhati Shriram Despande 56 Solapur 62 62 60 62 60 62 62 677
405 Anuradha Shrikant Kulkarni 74 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 8
406 Smita Hemant Vaidhy 56 Solapur 72 48 50 62 60 67 51 792
407 Manisha Mohan Mokashi 64 Solapur 71 67 210 205 121 205 390 1918
408 Rutuja Suhas Limay 56 Solapur 31 30 23 29 26 31 31 381
409 Vishali Vishwas Jatkar 66 Solapur 124 145 130 108 120 145 150 1512
410 Susmita Suresh Limay 65 Solapur 31 30 170 166 160 207 249 1237
411 Aasha Ramesh Joshi 67 Solapur 31 31 30 31 30 51 62 447
412 Mangla P. Kulkarni 70 Solapur 108 108 108 45 108 108 108 1089
413 Shaileja Prakash Miraje 62 Solapur 62 79 81 68 122 92 76 1042
414 Aruna Dilip Kulkarni 55 Solapur 62 62 60 50 60 62 62 609
416 Chandra Mahadev Mane 61 Solapur 62 62 111 320 350 372 372 2022
417 Rajeshwari Nirmalkumar Shitole 17 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
418 Sushila Vitthalrav Karjagikar 75 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 248
419 Kiran Vishwas Patil 52 Solapur 62 62 60 62 130 153 84 975
420 Anuradha Tapsale 57 Solapur 62 62 60 62 60 62 62 792
421 Jayshri Joshi 52 Solapur 80 83 80 62 65 62 62 872
422 Sharda Pranjpay 62 Solapur 70 62 75 0 120 310 300 1317
423 Harshida 58 Chandvania 0 0 0 0 0 62 0 302
424 Amonkar Vidya Tulshidas 57 Pune 62 0 0 219 62 62 62 833
427 Meena Manvi 55 Thane 409 0 0 307 210 0 0 3045
428 M.P. Kulkarni 46 Dombivli 109 56 98 85 95 0 102 1090
429 Saumya Kaugoli Inamdar 33 Vasai 0 0 0 0 0 0 0 0
431 Renuka morekhndiker 44 Bidar 0 0 0 0 0 0 48 126
434 Sudhakar Laxman Kimbahune 73 Nashik 240 225 211 211 230 220 212 2331
436 sunil deshpande 63 Thane west 86 86 59 65 53 58 43 868
446 Anjali suresh Aanikhindi 65 Solapur 120 120 110 110 110 150 151 1477
449 Smita Satish Kulkarni 65 Solapur 88 86 60 40 15 64 0 535
450 Vasudha Vijay Sahastrabuddhe 73 Solapur 115 92 125 162 89 117 229 1268
452 Sunil Pawar 40 Vashi - Navi Mumbai 30 30 30 31 0 40 0 470
453 Anjali Kulkarni 44 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0 0
458 Suman Vasant Phadnis 84 Kharghar - Navi Mumbai 93 93 90 93 90 93 93 1189
461 Mrs. Padmaja Kulkarni 50 Hyderabad 0 0 0 0 86 0 0 328
462 Pallavi Kakade 27 Latur 0 0 0 0 0 0 0 60
464 Sheetal Naik 39 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
465 Dattatraya Pandurang Joshi 61 Dighi, Pune 0 0 0 0 0 0 0 317
466 Mrs. Santoshi Kiran Tagalpallewar 39 Pusad, Yeotmal 0 0 0 0 0 0 0 319
467 Pranita Ugle 38 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 55
468 Mrs. Janhavi Shukla 46 Dhule 0 0 0 0 0 0 0 180
469 Alka Ramesh Janawadeker 60 Hyderabad 60 93 90 24 69 93 0 972
470 Bhaskarrao Joshi 71 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 62
471 Smt. Sunita Dive 75 Pune 73 62 60 62 60 62 0 741
472 Kishor Lele 65 Kudal, Sindhudurg 0 0 0 0 0 0 0 240
473 Smt. Indira Mukund Vaidya 74 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
474 VINAY REVA BADHE 44 AURANGABAD 65 0 0 0 0 0 0 332
475 RAJEEV SHRIKRISHNA KAVEESHWAR 54 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 16
476 MRS. HARSHADA SANDIP DESHPANDE 28 NASIK 0 0 0 60 0 0 0 60
479 NARAYAN CHINTAMAN KULKARNI 58 DAUND, DIST. PUNE 82 62 62 0 0 0 0 467
480 AJAY DESHMUKH 44 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 10
481 SHUBHAM MAHESH PARICHARAK 24 PANDHARPUR, DIST. SOLAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0
482 MRS. ANITA KALYAN DABHADKAR 41 JALNA 71 0 0 0 60 62 0 555
483 SEEMA KULTHE 71 MIRAJ, DIST. SANGLI 0 0 0 0 0 0 0 0
484 NILIMA KULKARNI 48 NASIK 77 0 0 0 79 84 0 660
485 SUMAN PATI; 68 BHUSAVAL, DIST. JALGAON 0 0 0 0 0 0 0 360
487 SANTOSH MANOHAR PRABHUNE 59 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0
488 SHOBHA MEDANE 42 IGATPURI, DIST. NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0
489 MRS.VARSHA SADASHIV KULKARNI 45 NAGPUR 0 0 0 0 0 0 0 335
490 MADHAVI PADMASALI 36 LATUR 0 0 0 0 0 0 0 0
491 MRS.LALITA ARUN SATHE 69 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 160
492 MRS.ARCHANA ANIL JOG 60 Dombivali 62 62 60 61 90 62 0 759
493 MRS.RATNA ARUN SONI 72 Dombivali 143 146 142 146 144 146 146 1615
494 MRS.JAYSHRI DHUNDIRAJ JOSHI 66 Dombivali 66 62 60 62 60 62 62 818
500 Neelam Inamdar 62 Vasai 28 0 500 45 35 33 31 929
501 vrinda bhagwat 59 Nagpur 100 131 108 84 121 27 93 1044
508 ROHINI GIRISH JAHAGIRDAR 45 PARBHANI 140 94 105 124 115 130 160 1407
509 D. C. Naik 59 AURANGABAD 111 111 111 111 111 171 0 1239
510 SANJAY ANANT DEO 57 SANGLI 102 108 140 873 155 187 129 2410
511 SHANTANU WADEPURIKAR 34 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
512 MRS. SHUBHADA LAXMAN DAND 70 NASIK 73 0 0 0 0 0 0 191
513 SANDHYA NANDKISHOR RATHI 50 NASIK 95 72 75 60 140 60 65 992
514 MRS. SUNITA MOHAN KULKARNI 49 NASIK 105 0 0 0 92 90 0 656
515 MRS. ALKA GOPAL NEHETE 63 JALGAON 0 0 0 0 0 0 0 778
516 VINAYAK GAJANAN KULKARNI 48 ISLAMPUR, DIST. SANGLI 0 0 0 0 0 0 0 230
517 VIJAY SURESH BACCHUWAR 48 GONDPIPARI 0 0 0 0 0 0 0 0
518 SURESH PATHAK 62 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0
519 MRS. SAVITA VIJAY GHUMRE 57 BARSHI, DIST.SOLAPUR 186 186 100 139 97 0 62 1130
520 RAGINI BHALCHANDRA KOTHEKAR 43 AURANGABAD 28 0 0 0 0 0 0 153
522 MRS. VANAMALA SHARAD KULKARNI 66 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 192
523 Sau. Shashikala Vilas Dhoble 60 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
537 Nalini Hublikar 78 DOMBIVALI 62 31 30 20 21 24 31 357
538 Mukund R. Deshmukh 60 Amravati 90 0 0 124 150 155 121 1027
539 Mrs. Manjiri Mukund Deshmukh 0 Amravati 62 0 0 62 60 62 62 652
540 Manohar Mayuram 64 North Carolina, United States 0 0 0 111 0 0 0 310
542 Purushottam Salgaonkar 44 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 107
543 Vidya Salgaonkar 73 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 302
544 Yogini Naik 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0 362
545 Anjali Deshpande 65 Dombivali 62 62 60 62 60 62 0 700
546 Vijay Deshpande 72 Dombivali 62 62 60 62 60 62 0 700
547 Mohini Kulkarni 58 Thane 62 62 60 62 60 0 0 577
549 Indir Agarwal 52 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 278
550 Shashikala Kunte 86 America 124 124 84 32 42 0 124 1186
551 Kusum Palave 58 Ahmadnagar 60 0 0 0 0 60 0 466
552 Sujata Joshi 55 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 208
553 Smita Choudhari 62 Kopar Khairne - Navi Mumbai 35 45 0 31 0 47 55 541
555 Shraddha Pimpale 48 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 31
556 Meena Shete 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 150
557 Yashoda Patil 0 Kolhapur 62 62 60 62 60 60 0 728
558 Jyoti Patil 0 Kolhapur 62 62 60 62 60 62 0 730
559 Arundhati Mukpalkar 62 Telangana 0 0 0 0 0 0 0 270
560 Chhaya Hekare 59 Nashik 62 0 0 62 62 62 62 666
561 Malati Chandratre 78 Nashik 93 0 0 124 62 62 62 955
562 Alka Raul 0 Kolhapur 62 62 60 62 60 62 0 730
564 Asha Varape 0 Kolhapur 62 0 0 62 0 0 62 552
566 Taramati Talele 74 Jalgaon 216 18 57 74 0 0 0 1179
567 Jyoti Atterade 54 Dombivli 200 200 143 153 0 0 0 1349
568 Shobha Koleshwar 62 Jalna 100 0 0 70 100 70 100 890
569 Rajani Shedolkar 59 Jalna 62 0 0 62 60 62 62 724
570 Gopal Kulkarni 58 Dhule 0 0 0 0 0 0 0 76
572 Mangal Relekar 0 Akluj 0 0 0 0 60 0 62 445
573 Adv. Surekha Joshi 59 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 90
576 smita Anil Dixit 61 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 56
579 Samir Sudhakar Sawant 34 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 46
580 Suruchi Khatavkar 68 Pune 0 0 0 0 0 0 0 118
581 Anushri Phatak 0 Pune 60 62 60 62 60 62 62 790
582 Urmila Pawar 34 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 62
583 Archana Suravase 25 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0
584 Ashwini Shinde 23 Usmanabad 0 0 0 0 0 0 0 0
585 Sharad Ramchandra Deshpande 62 Solapur 23 77 76 80 72 51 0 594
586 Shailaja Shinde 65 Thane 0 131 128 155 150 134 155 1276
587 Shivani Shinde 39 Thane 90 93 90 93 90 108 108 1049
588 Swati Shinde 42 Thane 93 93 90 93 90 108 108 1051
589 Anita Modak 64 Mumbai 65 25 30 30 60 108 108 828
590 Vinod pednekar 39 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 154
591 Sangita Shukl 0 Sirpur 0 0 0 0 0 0 0 62
592 Sangita Patil 0 Dombivali 27 0 0 0 0 20 0 192
593 Shushama Arvind Sirdesai 0 Kolhapur 65 0 0 0 30 37 62 312
595 Vidhya Subhash Pawar 55 Thane 0 0 0 0 0 0 0 118
596 Vrushali Rajukumar Mali 0 Dahisar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
597 Anuradha Kulkarni 0 Dahisar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 59
598 Aprna Chanddrs 0 Bhusawal 0 0 0 0 0 0 0 0
599 Sujata Kukade 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 1510
600 Shobha Anaspure 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 302
601 Pushpa Mungi 0 Nashik 60 62 60 30 30 0 0 483
602 Raguhveer Ramdasi 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
603 Vrunda Vasant Malse 0 Sangli 31 31 30 31 56 65 25 455
604 Jaya Vaghmare 0 Pune 74 74 68 70 68 70 70 822
605 Kanchan Narayane 0 Mumbai 62 0 0 0 0 0 62 306
606 Dnyaneshwar Shreedhar Patil 0 Devachi Aalandi 0 0 0 0 0 0 0 0
607 Manju Deshpande 51 Satara 31 0 0 31 0 75 0 469
608 Anjali Yadav 50 Satara 30 0 0 29 0 0 0 227
609 Supriya Pandye 49 Satara 0 0 0 0 0 0 0 0
611 Sangita Sawant 0 Panvel 0 0 0 0 0 0 0 0
612 Sarupa Rajesh Moghey 0 pune 0 0 0 0 0 0 0 210
613 Rajesh Raghunaath Moghey 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 268
614 Suresh Narayan Jadhav 67 Miraj 52 86 67 125 103 124 89 1188
615 Geeta Bhortakkey 0 Dubai 48 0 0 0 0 0 0 48
616 Vijay Bhagawat 0 Pune 2 18 20 16 20 0 0 134
617 Aruna Kulkarni 0 Kavtheyekand 155 155 155 100 155 110 100 1860
618 Mangla Pandurang Chavan 0 Nashik 108 108 108 108 108 114 108 1108
619 Prthibha Date 0 Banglore 0 0 0 0 0 0 222 417
621 Supriya Deshpande 0 Vashi 60 62 60 62 0 0 0 417
622 Vandana Borwankar 0 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0
623 Arvind Vishwanaath Ambekar 0 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0
625 Vishali Manolikar 0 Dhayri Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
626 Madhuri Kulkarni 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 62
627 Sarita Kulkarni 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 362
628 Shilpa Dev 0 Pune 0 0 0 31 0 0 0 212
629 Jayshri Ghodke 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 102
630 Sarita Chouthai 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
631 Sudha Ghongde 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
632 Tilottma Bonde 0 Thane 60 0 0 60 60 60 50 642
633 Jayshri Bonde 0 Thane 151 0 0 150 151 155 151 1170
634 Mangla Mahalay 0 Thane 62 0 25 60 60 62 60 629
635 Charushila Devlalikar 60 Thane 40 60 60 30 30 30 30 524
636 Swati Vadekar 0 Thane 0 0 0 0 0 0 0 177
637 Sunita Sharad Bokil 0 Pune 124 0 0 124 124 0 0 822
639 Lata Deherkar 0 Thane 0 0 0 0 0 0 0 50
640 Sulbha Pitkar 0 Thane 58 58 58 60 50 25 61 718
641 Lata Mahajan 0 Dombivali 114 129 124 131 131 135 130 1449
642 Nalini Jangle 0 Jalgaon 60 0 60 62 60 62 62 726
643 Pushpa Aarole 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
644 Madhvi Pargi 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 116
645 Vinita Hemant Kane 66 Thane 0 0 0 0 0 0 0 118
646 Yogini Gokhale 60 Dombivali 62 62 60 62 60 62 0 742
647 Prtibha Joshi 0 Kalyan 0 0 0 60 0 0 0 368
648 Rameshchandra Mahadev Sathe 73 Dombivali 62 62 60 62 60 62 0 730
649 Aasha Rameh Sathe 65 Dombivali 62 62 60 62 60 0 0 670
650 Kunda Shrikant Kulkarni 68 Borivali, Mumbai 128 100 105 155 108 155 155 1376
651 Sushma Deshpande 63 Dombivali 0 0 0 0 0 65 0 245
652 Kinari Jani 39 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 122
654 Mangla Dukare 65 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 362
655 Madhuri Dukre 58 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 362
656 Kumud Shiravalkar 82 Dombivali 84 98 84 48 86 967 76 1813
657 Shubhangi Gokhale 69 Pune 168 204 463 525 0 273 144 2522
658 Chaya Vidhya 64 Mumbai 60 58 55 46 50 56 61 735
659 Asmita Kulkarni 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
661 Vasudev Kinjwadekar 0 Kalyan 108 60 62 62 60 65 125 904
662 Rambhau Shinde 53 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
663 Janvi Devdhar 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 180
664 Makrand Sinkar 52 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 241
665 Kishor Kulkarni 71 Satara 150 91 132 126 36 204 31 1384
666 Tanuja Bhagwat 45 Pune 90 100 100 100 100 129 90 1199
667 Prtibha Kane 60 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 0 0 0
668 Vishnu Chavan 77 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 98
670 Vishali Gavhane 0 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0
671 Rohoni Petkar 50 Badlapur 35 32 32 18 54 54 54 509
672 Rekha Mule 58 Dombivali 217 196 150 200 200 209 180 2181
674 Shrikant Gharlute 62 Karjat 30 31 30 30 30 29 25 403
675 Sitaram Sant 68 Dombivali 101 101 101 101 101 50 108 1269
676 Smita Gharlute 54 Karjat 60 60 35 60 65 62 62 643
677 Sangita Khandagale 46 Karad 0 0 0 0 0 0 0 0
681 Rupa phatak 51 Thane 0 0 0 0 0 0 0 179
682 Mangala Kavthekar 0 Navi Delhi 0 0 0 0 0 0 0 0
683 Swati Prabhudesai 74 Pune 76 0 0 0 0 0 0 493
684 Kavita Deshpande 51 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 116
685 Vijay Ugale 57 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
686 Dhanashri Kale 51 Dombivli 34 44 62 12 50 42 108 572
687 Ragini Shirsavkar 52 Panvel 0 0 0 0 0 0 0 0
688 Sandhya Malkapur 56 N. A. 0 0 0 0 0 0 0 236
689 Nalini Bhalerao 80 Pune 248 240 248 248 240 248 248 2626
690 Vilas Chaudhari 80 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 293
691 Shraddha Chitale 53 Chiplun 0 0 0 0 0 0 0 0
692 Kirti Jogdev 47 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
693 Rekha Mandhare 56 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
694 Sharada Kulkarni 45 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 0
695 Shakuntala Koleshwar 68 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 0
696 Dipti Vaidya 60 Pune 58 0 0 0 0 0 0 403
697 Lata Bhalsar 65 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 240
699 Kusum Lande 71 Pune 62 60 60 60 60 188 0 878
700 Jyoti Chaudhari 57 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 118
701 Sandhya Choudhari- 48 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0 79
702 Vidya Joshi 64 Satara 73 108 100 108 120 100 0 1061
703 Urmila Bhagwat 77 Kolhapur 62 0 0 62 60 62 62 631
704 Vaman Bhagwat 80 Kolhapur 62 0 0 62 60 62 62 631
705 Sandhya Tembhe 62 Thane 0 0 0 0 0 0 0 106
706 Varsha Godbole 66 Bhanduk 0 0 0 0 0 0 0 0
707 Pooja Umbrani 0 Thane 0 0 0 0 0 0 0 292
708 Aruna Kulkarni 56 Barshi 62 62 60 62 60 62 0 730
709 Dinkar Pendse 71 Pune 0 0 0 0 0 0 0 106
710 Rajni Kolhe 67 Kalyan 62 62 60 62 60 62 62 792
711 Chaya Naik 47 Dhule 0 0 0 0 0 0 0 110
712 Sharada Mahajan 63 Dombivli 140 120 120 90 90 60 108 1329
713 Janki Jayraman 53 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
714 Ratna Pawar 31 Kalyan 10 0 15 0 0 0 0 30
715 Meghna Risbood 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0 185
716 Shilpa Patil 43 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0
717 Ghansham Risbood 63 Pune 0 0 0 0 0 0 0 51
718 Virendra Vaidya 67 Thane 0 0 0 0 0 0 0 59
719 Mayur Risbood 35 Pune 0 0 0 0 0 0 0 55
720 Pramod Dev 57 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
721 Pooja Dev 51 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
722 Sujata Despande 56 Nazhare 0 0 0 0 0 0 0 59
723 Vrunda Natekar 52 Pune 0 0 0 0 0 0 0 180
724 Madhvi Date 58 Pune 54 0 0 0 0 0 0 362
726 Gajanan Aathwale 72 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
728 Archana Gavde 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
729 Aanand Kulkarni 54 Talegav 0 0 0 0 0 0 0 295
730 Vishali Gavhane 37 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0
731 Shreepad Khare 36 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 118
732 Manoj Kulkarni 32 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0
733 Mangal Pathak 56 Nashi 0 0 0 0 0 0 0 118
734 Sunanda Parandkar 62 Barshi 101 85 0 118 117 93 117 1124
735 Sumanbai Chodhari 75 Jalgav 125 0 0 125 150 125 125 1255
736 Arvind Aachary 51 Bandra, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 46
737 Revati Bhagwat 58 Dombivli 31 31 30 31 30 31 0 516
738 Sushila Kulkarni 88 Banglore 0 0 0 0 0 0 0 75
739 Suchitra Salavi 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 59
740 Vinoda Shetty 0 Goa 62 0 0 67 0 93 93 685
741 Vishnu Deshmukh 67 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 118
742 Lata Despande 62 Nanded 62 62 60 62 60 62 62 792
743 Nilim Deepak Deshpande 0 Chinchwad 0 0 0 0 0 0 0 364
744 Priti Mule 58 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 270
745 Radhika Kulkarni 0 Kolhapur 0 0 0 62 60 0 62 546
746 Prachi Palsule 49 Mumbai 57 30 40 52 56 54 57 616
747 Ramkrishna Kulkrni 74 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
749 Pooja Kasture 40 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
750 Ramesh Tambvekar 73 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 118
751 Dattatray Pande 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 118
752 Prtibha Ravle 62 Pune 108 0 0 108 0 108 108 1080
753 Indutai Mandlik 0 Aurangabad 150 150 150 150 0 75 0 1217
754 Digmber Kulkarni 20 Chalisgav 0 0 0 0 0 0 0 0
755 Bharati Kulkarni 0 Miraj 80 0 70 53 0 0 0 590
756 Gauri Kulkarni 0 Pandharpur 0 84 0 77 71 0 0 594
758 Pradnya Joshi 0 Pandharpur 90 124 120 106 120 124 90 1180
759 Swati Ratnaparkhi 46 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 118
760 Vaishali Bidkar 0 Pandharpur 121 124 24 121 121 0 121 996
761 Rupali Kulkarni 0 Pandharpur 0 62 60 62 60 0 0 604
762 Dhanshri Thergavkar 54 Aurangabad 302 62 60 62 60 62 0 730
763 Aarti Kulkarni 0 Pandharpur 124 0 120 88 0 0 0 1048
764 Sujta Devdhar 58 Chiplun 0 0 0 0 0 0 0 0
765 Dnyanada Kasture 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 73
766 Archna Sawarkar 40 Pune 0 0 0 0 0 0 0 118
767 Ashwini Basvekar 38 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
768 Vidhya Parve 42 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 346
769 Lakshmikant Puranik 0 Bid 0 0 0 0 0 0 0 0
770 Sangita Ghogre 54 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 59
771 Sudhakar Dattatray Kulkarni 0 Karad 0 0 0 150 217 150 150 1511
772 Jyotsna Kelkar 53 Dombivali 62 62 60 62 60 62 0 732
773 Sunita Nashikar 55 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
774 Vitthal Kulkarni 0 Miraj 31 28 0 31 8 28 31 315
775 Milind Chitale 53 Chiplun 0 0 0 0 0 0 0 118
776 Anita Joshi 42 Chinchwad 0 0 0 0 0 0 0 360
777 Chitralekha Bapat 68 Malgund 62 0 0 60 58 62 62 487
778 Seema Joshi 37 Pachora 0 0 0 0 0 0 0 362
779 Sudha Nijsure 75 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0 176
780 Sanjivni lotlikar 48 Katar 0 0 0 0 0 0 0 62
781 Lata Dindale 57 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 118
782 Anuradha Mehendale 72 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0 0
783 Chrushila Patil 44 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
784 Bhagyashri Badve 65 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0 0
785 Mangala Apte 75 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0 302
786 Jayashri Sant 67 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0 300
787 Vandana Awate 0 Parabhani 150 90 90 30 0 90 0 1038
788 Jayashri Dounde 0 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0 144
789 Shivani P. 0 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0 112
790 Sanjana Dhanate 0 Abu Dhabi 0 0 0 0 0 0 0 0
791 Vaishali Yevtikar 62 Pune 187 0 0 0 148 100 0 1336
792 Sonabai Dhere 82 Miraj 62 62 60 62 60 62 0 730
793 Alka Shiralkar 69 Miraj 62 0 60 62 0 62 0 608
795 Saroj Kakarmath 55 Miraj 62 0 0 62 0 164 0 650
796 Shubhada Kulkarni 53 Miraj 62 0 0 62 0 0 0 486
797 Suman Pore 63 Miraj 62 62 62 62 62 62 62 796
798 Sandhya Ganoo 58 Thane 0 0 0 0 0 0 0 118
799 Nilam Kale 45 Pune 0 0 0 0 0 77 0 189
800 Shubhangi Paralikar 49 Pune 74 0 0 0 0 0 0 486
801 Asha Ganbote 54 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 59
802 Tara Adhav 65 Shrirampur 0 60 60 60 60 93 124 699
803 Sunita Kulkarni 75 Dahiwadi 0 0 0 0 0 0 0 0
804 Ujjwala Jagdale 64 Dahiwadi 0 0 0 0 0 0 0 118
805 Shubhangi Kale 62 Dahiwadi 0 0 0 0 0 0 0 308
807 Anupama Devdhar 60 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
810 Shakuntala Indulkar 45 Mumbai 42 60 60 60 58 0 60 672
811 Shubha Velankar 58 Thane 62 0 0 0 0 0 0 148
812 Alka Bhide 70 Mulund 62 60 60 62 60 62 0 637
813 Sheela Marathe 62 Thane 0 0 0 0 0 0 0 302
814 Aarti Joshi 56 Thane 0 0 0 0 0 0 0 45
815 Sarika Tathavdekar 59 Dahiwadi 0 0 0 0 0 0 0 60
816 Supriya Sanjay Kulkarni 51 Dahiwadi 0 0 0 0 0 0 0 0
817 Sunita Dahiwadikar 53 Dahiwadi 0 0 0 0 0 0 0 216
819 Nilim Pol 46 Dahiwadi 0 0 0 0 0 0 0 0
820 Shubhangi Urne 38 Satara 56 0 89 76 64 76 0 639
821 Shalini Upasane 77 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 58
822 Ujjwala Pathak 77 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 1048
823 Bharati Kulkarni 0 Nashik 60 30 30 30 60 60 60 688
824 Shobha Anagal 0 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 118
825 Dhanashri Kulkarni 0 Nashik 25 30 25 25 30 25 30 488
826 Rekha Harsulkar 62 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 268
827 Prasannata Badave 63 Phaltan 0 0 0 0 0 0 0 59
828 Manjiri Jhulkikar 72 Pune 0 62 62 62 60 62 0 676
829 Sunita Kamble 75 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 90
830 Sundra Kulkarni 60 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 90
831 Aparna Kulkarni 49 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 302
832 Aparna Chaudhari 54 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 62
833 Vimal Rane 63 Dombivali 64 68 30 30 45 30 31 599
834 Suresh Surve 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 290
835 Murlidhar Deshpande 76 Pune 0 0 0 0 0 0 0 118
836 Mangala Deshpande 68 Pune 0 0 0 0 0 0 0 135
837 Sadhana Pratapawar 42 Degalur 0 0 0 0 0 0 0 0
838 Vandana Nevwaskar 71 Pune 0 0 0 0 0 0 0 362
839 Suwarna Vahadane 42 Pune 0 0 0 0 0 0 0 178
840 Gangadhar Kelkar 43 Goa 0 0 0 0 0 0 0 118
841 Shashikala Kelkar 70 Goa 0 0 0 0 0 0 0 118
842 Arundhati Kale 64 Aurangabad 424 62 60 62 60 67 0 1099
843 Manga 75 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0 200
844 Mangala Mule- 65 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 59
845 Sunil Dange 55 Taloja 0 0 0 0 0 0 0 364
846 Hemlata Amrutkar 55 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 445
848 Bhagwat Mahajan 69 Kalyan 249 287 288 285 296 306 333 3137
849 Pratibha Gandhe 70 Pune 0 0 0 0 0 0 0 83
851 Seeta Kolhatkar 82 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 53
852 Surwad Patankar 0 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 118
853 Sunanda Shastri 54 Latur 0 0 0 0 0 0 0 56
854 Sudha Deshmukh 43 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 62
856 Sulabha Bhamborikar 67 Dombivali 73 62 60 80 70 80 80 867
857 Padmavati Kulkarni 66 Solapur 124 120 124 114 120 124 118 1472
858 Shobhana Nimkar 74 Pune 143 0 0 193 226 453 0 1516
859 Virakti Sakhare 63 Dombivali 62 62 60 62 60 62 0 734
861 Sudha Bendre 50 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
862 Sushma Suresh Kulkarni 0 Pune 164 0 0 0 0 0 0 866
863 Ratna Bhalchandra Patwardhan 0 Mira Road 521 0 0 0 330 341 341 3456
864 Shailaja Vadav 0 Shrirampur 0 0 0 100 100 100 100 771
865 Pratibha Jadhav 0 Pune 60 0 0 0 0 210 70 702
866 Shobha Manohar Vishwase 0 Pandharpur 67 0 0 83 83 99 0 755
868 Sindhu Jade 0 Kolhapur 108 62 254 55 60 63 108 1073
869 Malti Madhukar Kulkarni 0 Kolhapur 100 0 0 100 0 100 0 835
870 Jayashri Jayant Joshi 0 Sangli 55 44 69 43 0 0 37 580
871 Amita Mukundraj Kulkarni 0 Barshi 60 0 0 50 50 40 50 468
872 Meera Nargunde 0 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 124
873 Usha Gowande 0 Miraj 0 60 60 0 0 0 0 468
874 P. K. Joshi 67 Jalna 62 75 35 80 127 68 150 912
875 Asawari Inamdar 34 Satara 0 0 0 0 0 0 0 146
876 Vaishali Kulkarni 56 Satara 170 150 170 180 90 160 165 1607
877 Harshita Kulkarni 0 Pune 0 0 0 0 0 0 60 195
878 Rekha Supekar 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
879 Anagha Deshpande 55 Nanded 62 0 0 0 0 0 0 327
880 Sushma Domkondwar 40 Kundalwadi 0 0 0 0 0 0 0 0
881 Dr. S. W. Kulkarni 63 Pune 0 0 0 62 0 0 0 62
882 Surekha Kulkarni 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0 68
883 Ashwini More 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0 56
884 Vanmala Upadhye 50 Kurduwadi 62 52 38 48 48 72 0 590
885 Dr. Swati Hukkeri 45 Kurduwadi 62 31 30 40 40 49 0 551
886 Vaishali Ombhase 40 Panvel 0 0 0 0 0 0 0 0
887 Suchita Bandewar 45 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 118
888 Dinkar Deshmukh 74 Pune 0 0 0 0 0 0 0 186
889 Anuradha Deshmukh 68 Pune 0 0 0 0 0 0 0 186
891 Apurva Karambalekar 0 Dapoli 0 0 0 0 0 0 0 0
892 Balakrishna Dattatreya Joshi 84 Mumbai 62 62 60 60 60 62 0 728
893 Pushpa Debadwar 58 Barshi 0 0 60 0 70 70 0 542
895 Mrs. Prachi Dilip Marathe 59 Mumbai 62 62 60 62 60 62 0 730
900 manisha k kulkarni 65 mumbai 7 16 16 14 21 11 16 187
908 Smita Limaye 61 Pune 120 0 0 0 120 90 200 1170
910 Kalpana Bhalerao 65 Thane 0 50 50 40 30 50 50 585
911 Milind Nadkarni 60 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
912 Sakharam Patil 0 Kirawali 0 0 0 0 0 0 0 60
913 Vaishali Buwa 43 Shahada 0 0 0 0 0 0 0 5
915 Pravin Shalu 60 Pune 73 0 0 62 60 62 62 681
916 Lina Patil 30 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
917 Santosh Pande 36 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 0 0
918 Ravindra Deshpande 61 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
919 Sudha Korad 41 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 0 0
921 Gayatri Talekar 40 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
922 Vandana Deshpande 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 100
923 Sumedha Joshi 48 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 121
925 Ashwini Kachare 50 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 60 383
927 Milind Kachare 57 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 30
928 Sunita Kulkarni 54 Ahmadnagar 73 62 62 62 60 62 62 805
929 Vinod Kulkarni 61 Ahmadnagar 73 62 60 62 60 62 62 803
930 Shubhada Naik 79 Nashik 0 500 1021 0 1458 2100 2778 8482
931 Sri. Anant Digambar Kulkarni /Sau. 70 Pune 93 93 90 93 90 104 0 1047
932 Smita Agashe 56 Dombivali 62 62 60 62 60 62 62 792
933 Harshada Mule 45 Thane 0 0 0 0 0 0 0 300
934 Shubhada Pangarkar 59 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 62
935 Shubhada Joshi 54 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
936 Surekha Deshpande 52 Pandharpur 0 0 0 0 30 0 60 392
937 Sunita Deshpande 68 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 124
938 Sharada Shetphalakar 70 Pandharpur 0 62 60 62 60 62 0 608
939 Savita Kulkarni 66 Pandharpur 64 60 0 62 60 62 62 679
942 Shital Gore 0 Mira 0 0 0 0 0 0 0 0
943 Manik Damle 0 Buldhana 0 0 0 0 0 0 0 263
944 Shakuntala Katare 0 Akkalkot 0 0 0 0 0 0 0 59
945 Vidula Joshi 28 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0 238
946 Ujjwala Telwadkar 0 Aurangabad 101 0 0 0 0 0 0 393
948 Mangala Bhagare 65 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0 362
949 Pratibha Phade 63 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0 362
950 Asmita Tarambale 65 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0 362
951 Kiran Kulkarni 47 Badlapur 0 0 0 60 62 0 0 484
952 Mrunal Vidyaranya Joshi 54 Pune 31 31 30 31 30 31 31 396
953 Vidya Vivek Joshi 54 Mumbai 0 0 0 62 64 0 0 392
954 Vidya Manthalkar 55 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 20
955 Asmita Sontake 38 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 0
956 Rakhi Mhetre 35 Pune 0 0 0 48 0 0 0 48
958 Manisha Sawale 42 Nashik 62 0 0 24 18 0 0 331
959 Varsha Adawadkar 52 Pune 0 0 0 0 0 0 0 257
960 Nagnath Chavan 41 Palam 0 0 0 0 0 0 0 0
961 Jayashri Deshmukh 56 Chinchwad 0 0 0 0 0 0 0 0
963 Priya Kulkarni 53 Barshi 66 62 64 60 60 60 0 734
964 Jayashri Upadhye 65 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
965 Arun Kumar 63 Bidar 0 0 0 0 0 0 0 0
966 Rekha Dhekane 79 Pune 62 62 60 62 0 0 54 651
967 Meena Bhatawadekar 69 Pune 60 60 58 62 60 108 72 828
969 Nilima Shepal 57 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
970 Urmila Ponkshe 70 Pune 58 50 50 58 58 56 54 723
971 Sau. Madhvi Milind Kaluskar 51 Dadar, Mumbai 129 151 142 155 155 155 155 1699
972 Beena Ashtikar 42 Navi Mumbai 0 0 0 0 0 0 11 101
973 Chandrakant Karve 57 Nerul - Navi Mumbai 111 136 155 310 120 124 155 1645
974 Ranjana Shastri 58 Pune 79 0 0 62 69 0 0 650
975 Pushpa Dhamankar 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 135
976 Chandrakant Joshi 65 Pune 0 0 0 0 0 0 31 31
977 Revati Bendarkar 0 Chiplun 0 0 0 0 0 0 0 0
978 vaibhav dilip puranik 32 nasik 0 0 0 0 0 0 0 77
980 Shailaja Pande 70 Lonavla 0 0 0 0 0 0 0 118
981 Savita Kalgaonkar 39 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0
982 Satyaprem Omanwar 61 Parabhani 0 0 0 0 0 0 0 122
983 Vandana Shende 46 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
984 Manjusha Bhanawase 70 Bhiwandi 0 0 0 0 0 0 0 62
985 Indumati pachorkar 59 Nashik 75 62 60 62 0 0 0 626
986 Bhanumati Thakkar 70 Bhiwandi 0 0 0 0 0 0 0 0
988 Madhav Deshpande 36 Hukkeri 0 0 0 0 0 0 0 2
989 Dr. Gauri Chaudhari 34 Kopar Kharine - Navi Mumbai 12 14 10 9 11 7 0 175
990 Ujjwala Wakodkar 62 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
991 Deepa Mahajan 45 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 0
992 Kanak Rawal 69 Nashik 134 0 0 87 107 98 77 1037
993 Leena Waghulade 42 Bhusawal 0 0 0 0 0 0 0 80
994 Madhuri Kulkarni 62 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 239
995 Jyoti Mahambare 54 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0 0
996 Mandar Patkar 36 Chipalun 0 0 0 0 0 0 0 0
997 Mansi Patkar 35 Chipalun 0 0 0 0 0 0 0 0
998 Charushila Joshi 62 Mumbai 62 62 330 155 150 167 208 1496
1000 Nisha Joshi 66 Pune 60 57 60 54 60 58 60 744
1001 Kiran Jadhav 51 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 58
1003 Ujawala Vakodkar 0 Aurangabad 62 62 60 62 60 62 0 606
1004 Meena Anant Kulkarni 63 Pune 62 62 60 62 60 62 31 735
1005 Sunanda Suresh Bhosle 65 Kolhapur 62 40 60 62 60 62 0 678
1006 Shubhada Joshi 62 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 58
1007 Arvind Shankar Bhosale 63 Sangli 170 0 0 230 454 351 0 2090
1008 Abhijeet Nerlekar 35 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1009 Nilkanth Lonkar 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1010 Satish Shevde 46 Kolhapur 372 372 360 350 250 200 0 2666
1011 Suman Tidake 63 Thane 0 0 0 0 136 171 111 967
1012 Chaya Arvind Kulkarni 69 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
1013 Savita Jaanefalkar 60 Amerika 0 0 0 0 0 0 0 0
1014 Suhasini Gumastey 68 Solapur 45 45 124 60 60 60 90 748
1015 Sangita Nevrikar 45 Ahmedabad 58 54 42 62 44 48 83 735
1017 Sharad Nandapurkar 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 110
1018 Vinod Desai 70 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1019 Bhaskar Sakharam Shinde 32 Junner 0 0 0 0 0 0 0 0
1020 Aaditkumar Bhosle 51 Pune 0 0 0 0 0 0 0 58
1022 Aarti Rav 53 Pune 0 0 0 0 0 0 0 116
1023 Sharadchandra Gopal Limaye 75 Pune 116 124 96 25 0 0 0 723
1024 Anjali Aapte 67 Pune 0 0 0 0 0 0 0 58
1025 Bharti Shinde 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 62
1026 Kamal Eknaath Neel 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
1027 Madhuri More 51 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0
1028 Bina Devidas rav 72 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0 62
1029 Shilpa Sharad Mule 70 Dombivali 66 65 65 65 750 86 0 1566
1031 Usha Naadkarni 57 Mumbai 62 62 60 62 60 62 0 670
1033 Anil Anirudha Joshi 67 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1034 Sunita Gayakwaad 30 Silwasa 0 0 0 0 0 0 0 55
1035 Archna Shirsekar 46 Dombivali 62 62 60 62 48 45 0 660
1036 Shrikant Jambhekar 64 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 94
1037 Madhuri Deshpande 63 Nashik 207 165 111 101 108 150 132 1535
1038 Ranjana Marathe 54 Bhiwandi 0 0 0 0 0 0 0 118
1039 Roshni Jain 39 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 Lalit Bendre 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0 180
1041 Pooja Bendre 48 Pune 0 0 0 0 0 0 0 182
1042 Rajshri Patil 50 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 50
1043 Arvind Brahmey 73 Pune 33 30 30 31 40 33 68 430
1044 Aanandi Bramhey 66 Pune 172 190 180 200 150 200 270 1965
1045 Archna Dindore 50 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 118
1046 Sunita Deshpande 54 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 60
1047 Smita Karndikar 61 Pune 62 62 60 62 60 62 62 792
1048 Lalita Thampee 62 Ambarnaath 243 0 0 0 0 277 0 1511
1049 Vinita Kulkarni 65 Kolhapur 62 62 60 62 0 62 62 732
1050 Mangal Mali 38 Pune 0 0 0 0 0 0 0 50
1051 Sima Patil 35 Ankleshwar 62 0 0 0 0 0 0 240
1052 Aarti Naatu 61 Dombivali 62 62 60 62 60 62 0 730
1053 Mohini Khaire 52 Mumbai 30 62 60 62 60 0 0 515
1054 Jyoti Soni 59 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 362
1056 Vrushali Mate 53 Mumbai 70 76 55 47 39 0 0 706
1057 Indumati Bhagawat 89 Mumbai 93 93 90 93 90 0 0 985
1058 Anushree Natu 54 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 354
1059 Harshla Kulkarni 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 60 409
1060 Alka Kothavade 0 Chinchvad 0 0 0 0 0 0 0 240
1061 Sonali Amrutkar 0 Ambarnaath 0 0 0 0 0 0 0 240
1062 arvind achyut paranjape 79 pune 202 0 102 101 109 129 0 1719
1063 Sandeep Joshi 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 360
1066 Usha Ravindra Dabir 68 Pune 0 0 0 0 0 0 0 62
1068 Shital Prakash Dange 64 Pune 80 71 62 60 0 72 62 924
1069 Alka Ulhas Patki 65 Kolhapur 200 120 111 125 135 148 135 2021
1071 Taramati Vidhyadhar Khisate 60 Pandharpur 80 50 80 130 107 0 83 1050
1072 Bhgawaan Jagnnath Gavhane 48 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0
1073 Daya Kulkarni 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 520
1074 Ujawala Prdeep Joshi 60 Nashik 0 0 0 0 0 92 0 396
1075 Aparna Mahskar 51 Satara 0 0 0 0 0 0 0 59
1076 Sangita Sevekar 0 Aurangabad 82 0 0 0 60 62 21 707
1077 Nilam Kelkar 0 Dombivali 62 62 60 62 60 62 0 730
1079 Nlima Nayar 37 Katar (Doha) 0 0 0 0 0 0 0 144
1080 Pundlik Pakhre 61 Beed 0 0 0 0 0 0 0 59
1081 Prachi Kulkarni 49 Vengurle 0 0 0 0 0 0 0 0
1082 Shobha Choudhari 59 Mulund 0 0 0 0 0 0 0 62
1083 Sugndha Gadrey 45 Kalyan 0 0 0 0 60 75 62 486
1084 Sonali Gadrey 44 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
1085 Satish Kunte 64 Thane 72 71 93 83 0 81 57 1092
1086 Vidhya Satish Kuntey 60 Thane 60 86 60 63 0 60 64 759
1088 Prdeep Somnath Kulkarni 59 Mumbai 31 31 30 25 20 20 31 473
1089 Prachi Kalpesh Dhoke 39 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1090 Suteja Dandekar 67 Satara 0 0 0 0 0 0 0 300
1091 Nalvi Talvalkar 70 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 52
1092 ranjana Somnath Patil 55 Kalyan 62 0 0 62 0 62 0 548
1093 Alka Pawar 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 59
1094 Ranjana Atre 64 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0 0
1095 Anjali Kulkarni 48 Aurangabad 108 700 90 70 103 135 170 1927
1096 Atita Dhole 43 Vashi 0 0 0 0 0 0 0 60
1098 Premlata Umarekar 55 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 0
1099 Kavita Nerlekar 47 Pune 0 0 0 0 0 0 0 251
1100 Sulakshana Vaidya 44 Nashik 221 0 0 0 0 0 0 1171
1101 Alka Bub 58 Nashik 62 0 0 0 0 0 0 256
1102 Sunanda Kulkarni 68 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
1103 Pushpalata Shetty 48 Dombivali 54 54 54 48 48 68 0 630
1104 Mrs. Manasi Manoj Parnarkar 45 Nashik 93 60 66 62 62 0 0 480
1105 Leena Thakur 54 Mangalore 0 0 0 0 0 0 0 118
1106 Prabhakar Thakur 57 Mangalore 0 0 0 0 0 0 0 0
1107 Mohini Inamdar 45 Parabhani 0 0 0 0 0 0 0 180
1108 Dhanashri Mule 50 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 230
1109 Anjali Hatawane 48 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 0 62
1110 Sujata Deshpande 65 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0 58
1111 Smita Naik 5 Pune 0 0 0 0 0 0 0 118
1112 Anjali Inamdar 46 Pune 125 0 0 70 70 62 0 932
1113 Bhavna Habade 42 Bhiwandi 0 0 0 0 0 0 0 60
1114 Anagha Ranade 66 Pune 62 0 0 62 62 62 0 620
1115 R. S. Kanor 64 Dahisar 0 0 0 0 0 0 0 180
1116 Sandhya Khandalkar 62 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0 90
1117 Dipti Bhagwat 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
1118 Sunita Dange 49 Taloja 0 0 0 0 0 0 0 113
1119 Nilima Deshpande 62 Hyderabad 62 62 60 62 60 62 62 792
1120 Sumat Kulkarni 54 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 0
1121 Shubhangi Kulkarni 26 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 0
1123 Arundhati Deshpande 56 Jalna 0 0 123 0 0 0 0 123
1124 Sujata Ghaisas 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0 376
1125 Prabha Amadekar 71 Mumbai 15 33 27 16 20 21 0 174
1126 Shubhada Sudhir Potdar 57 Miraj 0 62 60 62 0 0 0 184
1127 Prabhakar Adhav 63 Jalna 207 217 227 239 249 340 210 2269
1128 Abhay Deshpande 58 Pune 0 0 0 0 0 0 0 180
1129 Chitra Chopade 64 Pune 108 90 90 135 108 122 144 1720
1130 Varsha Attarde 61 Bhusawal 108 108 123 130 148 123 131 1477
1131 Madhuri Dharmadhikari 58 Pandharpur 70 63 60 55 0 0 60 618
1132 Prabhakar Aradhye 81 Pandharpur 62 244 240 120 124 324 124 1538
1133 Anuradha Dalve 73 Pune 172 0 0 0 0 0 0 172
1134 Shubhada Mohrir 59 Badlapur 0 65 68 72 76 0 92 673
1135 Chinmay Umesh Joshi 0 Roha 0 0 0 0 0 0 0 180
1136 Medha Kulkarni 0 Nandgaon 0 0 0 0 0 0 0 63
1137 Madhuraminakshi Kulkarni 0 Kolhapur 60 0 0 0 0 0 0 116
1138 Meenal Joshi 66 Pune 93 93 90 93 0 93 93 1050
1139 Rohini Ayyar 69 Pune 234 175 124 154 0 84 108 1582
1140 Kalpana Salil Khoat 50 Talegaon Dabhade Pune Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0
1142 Rajendrakumar Itaraj 63 Pune 155 135 130 135 150 155 155 1607
1143 Usha Chandrakant Joshi 57 Badlapur 0 0 0 60 62 0 0 600
1144 Aarti Sachit Joshi 36 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0 362
1145 Usha Naik 79 Pune 0 0 0 0 0 0 0 238
1146 Ajay Vaishampayan 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0 120
1147 Sunita Vaishampayan 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0 238
1148 Arun Deshmukh 0 Navi Panvel 0 0 0 0 0 0 0 180
1149 Vinayak Namjoshi 62 Vile Parle 184 0 0 0 0 0 0 983
1150 Bhagyashri Deshpande 50 N. A. 0 0 0 0 0 0 0 0
1151 Kavita Deshmukh 44 Beed 0 0 0 0 0 0 0 68
1152 Anupama Velankar 72 Satara 66 165 120 66 66 70 66 1173
1153 Shubhada Thite 0 Satara 70 0 0 50 68 70 74 732
1155 Lalita Kango 60 Chinchwad 160 165 120 186 120 186 302 1789
1156 Vaishali Penurkar 50 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0 362
1157 Vaibhav Penurkar 28 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0 167
1158 Minakshi Jadhav 77 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
1159 Vaishali Kale 68 Dombivli 0 0 0 0 0 0 62 424
1160 Shubhada Shashikant Chaini 58 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 89
1162 Jyoti Anil Koli 39 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 88
1163 Nilima Vijay Mali 43 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 68
1164 Vandana Gujarati 57 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 301
1165 Meghana Vasant Salgar 43 Miraj 30 0 0 30 30 0 30 364
1166 Pranav Limaye 19 Sangli 26 0 0 27 0 0 0 227
1167 Ashok Ramchandra Dashrath 0 Pune 124 0 0 124 0 124 116 1212
1168 Vinaya Karmarkar 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 60
1169 Vandana Dilip Gorad 0 Pune 62 62 60 62 60 62 0 789
1170 Vijay Dhombare 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 10
1173 Shivaji Ghuge 43 Aurangabad 0 0 0 0 70 75 72 217
1174 Anjali Tipnis 74 Mumbai 72 72 82 84 104 93 101 970
1175 Vilas Pachpande 0 N. A. 62 0 0 62 60 62 62 668
1176 Vijaya Pachpande 0 N. A. 62 0 0 62 60 0 0 546
1177 Padmaja Dabade 50 Dombivali 0 0 30 30 30 0 0 290
1178 Satyabhama Joshi 77 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 120
1180 Dhawal Khairnar 45 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 210
1181 Mithila Buduk 49 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 35
1182 Anu Nail Mule 35 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 47
1183 Mrs. Shubhda Devdutt Bhisikar 59 Pune 62 86 120 124 120 124 84 990
1189 Prachi Mayur Ubale 32 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1192 CHANDRASHEKHAR MANOHAR JANGAM 29 KOLHAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0
1193 ANJALI NARENDRA KULKARNI 40 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0
1195 RAMESH J. MUNGI 68 DOMBIVLI 0 0 0 0 0 0 0 90
1196 SANDHYA S. CHANDRATRE 63 NASIK 108 0 0 62 66 70 0 793
1197 DEEPAK JOSHI GURUJI 35 LIMBEJALGAON, TAL.GANGAPUR,DIST.AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 47
1198 MRS.PRANITA PRASHANT KULKARNI 42 JALNA 0 0 0 0 0 0 0 217
1199 SANJAY SHRIKRISHNA WAGH 29 AT.SUPA,TAL.BARAMATI,DIST.PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
1200 SMT.VIDYA VINAYAK KULKARNI 50 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0
1201 RESHMA DESHMUKH 23 AMARAVATI 0 0 0 0 0 0 0 0
1204 USHA MUKUND DESHPANDE 48 AURANGABAD 131 0 0 145 145 0 79 732
1205 SANGITA SUBHASH PONDHE PATIL 45 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 117
1206 UMESH BADE 62 KALYAN (WEST), DIST. THANE 0 0 0 0 0 0 0 76
1207 Gurudatt Pandit Athalye 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1208 Prasad Mahajan 37 Ambejogai 31 31 30 31 30 0 0 1364
1209 Rahul Jain 39 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 Aakanksha Avinash Punde 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 386
1211 Dipali Patil 45 Thane 0 0 0 0 0 0 0 22
1212 Mukund Kale 65 Chinchvad 0 0 0 0 0 0 0 0
1213 Prtibha Utekar 65 Dombivali 155 155 150 95 160 160 216 1581
1214 Manasi Shidore 45 Sangli 60 0 0 124 0 0 0 426
1215 jayshri Jawdekar 0 Miraj 110 0 0 67 123 70 90 919
1216 Aasha Pandit 0 Ratanagiri 0 0 0 0 0 0 0 62
1217 Kalpana Surywanshi 36 Barshi 65 0 44 0 0 0 0 453
1218 Chaya Kulkarni 69 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
1219 Savita Janeafalakar 60 America 0 0 0 0 0 0 0 0
1220 Lata Kulkarni 49 Aurangabad 24 52 60 0 0 0 0 390
1221 Geeta Kulkarni 60 Pune 64 0 0 0 0 60 62 586
1222 Govind Aundhkar 38 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 175
1224 Vanita Mahulkar 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 62
1225 Swati Padhye 49 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
1226 Charu Dutt Desai 41 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
1227 Sunita Joshi 82 Surat 0 0 0 0 0 0 0 0
1228 Vasundhara Pathak 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
1229 Nandini Joshi 21 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
1230 Shripad Pathak 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
1231 Mohan Subhedar 60 Mumbai 31 31 30 31 30 40 0 461
1232 Kanchan Palsule 51 Mumbai 31 0 0 28 21 26 30 312
1233 Yogini Bhide 0 Pune 108 0 0 0 108 108 0 946
1235 Anand Apte 76 Mumbai 0 0 0 0 0 30 0 70
1236 Jyoti Gondhali 0 Pune 108 108 108 108 108 108 108 1404
1237 Prabhavati Achari 67 Pune 0 0 0 0 0 0 0 90
1239 Samidha Kulkarni 61 Pune 54 64 39 46 61 50 61 759
1240 Anuradha Shewade 74 Kolhapur 100 0 0 0 45 98 0 675
1241 Suresh Shrihari Kottawar 60 Parabhani 110 0 0 115 0 120 0 1051
1242 Varsha Samant 61 Kolhapur 62 62 50 50 60 62 78 786
1244 Namrta Despande 44 Barshi 94 95 33 21 50 0 0 640
1245 Geetanjali Gote 48 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1246 Vimal Akiwate 74 Miraj 158 154 122 107 0 0 0 1260
1247 Mahananda Vani 44 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0
1248 Swati Jhagirdar 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0 63
1249 Bharati Khedekar 73 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0
1250 Shruti Potdar 30 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 30
1251 Jayashri Kale 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 66 184
1252 Athrav Upasni 20 Pune 0 0 0 0 0 0 0 59
1253 Suwarna Kadamwar 0 Parabhani 0 0 0 60 0 0 0 60
1254 Asha Kenkare 0 Goa 124 130 130 130 124 124 151 1723
1256 Sudesh Kanoji Walawalkar 58 Kandivali - Mumbai 684 806 810 917 884 746 0 6700
1257 Lakshman Karandikar 0 Indore 0 0 0 0 0 0 0 0
1258 Sudha Deshmukh 0 Talegav 66 0 62 64 0 62 62 678
1259 Deepali Erawar 0 Parabhani 62 60 60 62 0 62 0 668
1260 Gnesh Gurkhude 37 Beed 0 0 0 0 0 0 0 0
1261 Shekhar Kulkarni 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1262 Jeevan Mulmule 69 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 60
1263 Anil Chirmade 0 Jalgav 0 0 0 0 0 0 0 0
1264 Nilesh chukekar 36 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
1265 Shushma Gore 0 Thane 0 0 0 0 0 0 0 180
1266 Poonam Reddi 44 Bhayandar,Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 56
1267 Sadashiv Kale 35 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
1268 Rupali Ptrudakar 45 Pune 0 0 0 0 0 0 0 120
1269 Vandana Bidkar 58 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1270 Angha Dani 66 Pune 20 61 45 50 60 60 0 595
1271 rashmi Divekar 36 Pune 62 0 0 0 0 0 0 62
1272 Sunita Vadya 51 Pune 0 0 0 0 0 0 0 240
1274 Prvin Khise 30 Baramati 0 0 0 0 0 0 0 202
1275 Shivanand Dange 40 Amravati 0 0 0 0 0 0 0 85
1276 Prajkta Thuse 53 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
1279 Nitin Mole 47 Aakola 0 0 0 0 0 0 0 0
1280 Sujata Bhatambarekar 56 Barshi 31 0 30 0 0 0 0 193
1281 Rekha Kulkarni 50 Rahuri 0 0 0 0 0 0 0 62
1282 Rahul Kulkarni 34 Latur 0 0 0 0 0 0 0 0
1283 Sadhna Gage 52 Talwane 0 0 0 0 0 0 0 0
1285 Dhanshri Pisal 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1286 Madhuri Shrotre 51 Beed 0 0 60 0 0 0 0 60
1287 Rajshri Jadhav 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 180
1288 Dipali Buwa 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 159
1289 Mangesh Rane 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
1291 Nilesh bole 40 Akola 0 0 0 0 0 0 0 0
1292 Smita Dikshit 0 Barshi 62 0 0 0 0 0 0 192
1293 Shumbangi Ruplag 46 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0
1294 Sanjay Mangrule 0 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
1295 Vandana Kulkarni 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 56
1296 Rekha Kulkarni 50 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 123
1297 Sandhya Anturkar 55 Pune 0 0 0 31 0 0 0 31
1298 Anjali Deshpande 60 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
1300 Renuka Aadkar 57 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1301 Sucheta Pant 42 Akola 0 0 0 0 0 0 0 150
1302 Yogesh Gole 0 Chinchvad 0 0 0 0 0 0 0 0
1303 Mrunal Dani 0 Nagpur 0 0 0 0 0 0 32 367
1305 Prachi Kulkarni 0 Goa 0 0 0 0 0 0 0 0
1306 Shashikant Chatufale 62 Pralivaijynath 0 0 0 0 0 0 0 362
1307 Uday Deshmukh 40 Amarapur 0 0 0 0 0 0 0 0
1308 Prachi Kulkarni 0 Parule 0 0 0 0 0 0 0 0
1309 Tushar Dongre 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
1310 Ashwini Borde 0 Vishrantwadi 0 0 0 0 0 0 0 0
1311 Hemlata Patil 0 Hyderabad 0 0 0 0 60 75 0 437
1312 Aprna Karnik 0 Pune 0 155 0 0 0 0 0 155
1315 Anjali Hemant kudale 43 Pune 197 0 0 108 0 101 186 1254
1316 Nikita Rohan tarapure 29 Pune 62 0 0 60 0 62 62 608
1318 Shailaja Balasaheb suryavanshi 55 Satara 73 0 0 62 0 62 62 621
1319 Pushapalata changdeo dube 46 Pune 95 0 0 60 0 71 71 642
1320 Smita Ajit Nigade 40 Pune 75 0 0 65 0 80 80 676
1321 Arch a Ramesh jagatap 43 Pune 121 0 0 101 0 101 111 856
1322 Jyostna PramodMore 43 Pune 78 0 0 65 0 101 86 751
1323 Parshuram Anaji Lokhande 52 Junnar 0 0 0 0 0 0 0 0
1324 Umesh Kulkarni 53 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 80
1325 Anuradha Beke 68 Mumbai 62 0 0 0 0 0 0 426
1326 Anuradha Vasant Deshpande 71 Sangli 70 0 0 0 0 0 0 311
1327 Archana Shrikant Mane 45 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1329 Jayant Vaman Bapat 65 Pune 31 62 30 30 30 60 50 717
1330 Padma Deshmukh 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 45
1331 Jyoti Bhaskar Chapalkar 0 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 70
1332 Gayatri Dhawalikar 51 Miraj 0 0 0 0 160 150 0 953
1333 Ganesh Bhaskar Joshi 59 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
1334 Neela Madhukar Shirgavkar 72 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 118
1335 Madhukar Shirgavkar 79 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 118
1336 Nalini Ganesh Limaye 75 Pune 0 0 0 0 0 0 0 190
1337 Mrudula Barve 34 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 362
1338 Jayashri Haridas 70 Pune 0 0 0 0 0 0 0 95
1340 Prabha Asodekar 63 Thane 0 0 0 0 0 0 0 223
1341 Shobha Kulkarni 70 Pandharpur 718 865 559 626 677 432 475 8982
1342 Vaishali Gadre 62 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 165
1343 Anagha Bapat 58 Pune 62 60 58 58 58 60 56 724
1344 Shashi Gurunath Vaidya 59 Pune 62 62 30 61 60 56 56 685
1346 Vinaya Patil 46 Pune 0 0 0 0 0 0 0 120
1347 Madhavi Vaidya 0 Thane 0 0 0 0 0 0 0 180
1349 Chitra Bhide 0 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 280
1350 Mausami Sachin Deshpande 0 Bangalore 62 0 0 0 0 0 0 426
1351 Lakshmi Joshi 69 Sangli 0 62 0 62 60 0 0 544
1352 Prakarsha Ramesh Joshi 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 690
1353 Supriya Kelkar 56 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
1356 Veena Shripati Nargund 65 karve Nagar Pune 62 62 60 62 60 108 0 776
1363 Jyoti Sardesai 65 Pune 0 62 28 30 30 40 0 552
1364 Mrs. Sushma Joshi 64 Pune 62 62 60 30 30 30 0 636
1365 Mrs. Anita Rana 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0 272
1366 Mangal Satsang Mandal, C / O Sir Khatavkar 62 Dahisar, Mumbai 4800 4000 4000 4300 4100 4130 4500 48780
1367 Deepti Dakshit Kelkar 37 Albuquerque, New Mexico 0 0 0 0 0 0 0 52
1375 Sunita bakale 52 Solapur 62 88 60 62 50 72 93 849
1376 Snehalata balke 53 Solapur 62 62 60 62 60 62 62 795
1378 Shubhda Utturkar 59 Pune 31 31 30 31 30 31 31 388
1380 Mukatta mane 45 Pune 0 0 0 0 0 0 0 500
1381 Ranjana Kank 59 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1382 Sangita Ajay Mahajan 52 Solapur 62 15 30 41 65 30 15 571
1384 Anita Kurmude 70 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
1385 Saraswati Jadhav 66 Solapur 124 124 120 124 120 60 124 1158
1386 padmaja bapat 83 solapur 72 50 20 20 0 56 52 730
1388 Anant Kulkarni 68 Pune 62 62 60 62 60 62 30 720
1389 Vinay Patwardhan 43 Pune 62 31 60 31 60 32 30 487
1391 Shirish Limaye 62 Pune 88 96 90 90 90 84 84 922
1392 Vrushali Limaye 59 Pune 0 0 0 0 0 0 0 84
1394 Shobhana Date 82 Pune 31 31 30 31 30 31 31 396
1395 Sandhya Rajopadhye 61 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 183
1396 Medha Rajopadhye 52 Solapur 0 0 0 0 26 54 52 250
1397 Vaisali rajopadhye 42 Solapur 27 26 25 25 22 24 26 334
1398 Nandini Bendre 65 Solapur 62 62 60 62 60 62 62 792
1399 Dattatrya Bendre 73 Solapur 62 62 60 62 60 62 62 792
1400 Sunanda Joshi 67 Solapur 62 155 120 180 158 189 168 1394
1401 Alka Nene 71 Solapur 73 42 20 76 90 72 100 841
1402 Mira Goodbole 65 Kamtikhured 124 180 165 180 210 217 310 1796
1403 Jayshiree page 64 Mangalveda 62 62 60 62 66 50 37 725
1405 Suchita Limaye 68 Solapur 106 104 92 97 68 115 108 1022
1407 Anjali Patvardhan 75 Solapur 100 108 108 108 108 108 108 1110
1408 Moreshwar Godbole 70 Nashik 31 31 30 31 31 30 31 411
1409 Sau. Sudha Godbole 62 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
1410 Suhas Limaye 61 Solapur 30 30 22 28 23 14 29 356
1411 Hemant Vaidya 65 Solapur 57 28 12 2 0 0 12 340
1412 Smita Nijsure 71 Dadar, Mumbai 62 62 60 62 62 62 62 763
1413 Vinayak Nijsure 78 Dadar, Mumbai 31 31 30 31 30 31 31 396
1414 Rajesh Nijsure 48 Dadar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 90
1415 Vandana Tilak 69 Dadar, Mumbai 62 62 60 62 30 31 31 700
1416 Sadna Jogavekar 71 Dadar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 96
1417 Asha Bhide 83 Dadar, Mumbai 93 93 198 198 198 198 198 1627
1418 Rituja Saave 65 Dadar, Mumbai 62 20 30 62 62 62 62 722
1429 Rajani Patil 56 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 62
1430 Jyoti Deshpande 68 Dombivali 31 31 30 31 30 31 0 762
1436 Sulabha Vijay Prabhudesai 70 Pune 62 0 0 0 60 65 0 549
1437 Priya Rajan Bhutki 48 Belgaum 0 0 0 0 0 0 0 112
1438 Bhupendra Mishra 46 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 63
1441 Meena Shamrao Gunjkar 53 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0 60
1442 Raghavendra Sabnis 54 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
1443 Madhuri Ganesh Joshi 72 Karad 62 0 0 62 60 75 62 648
1444 Surekha Sunil Dhamane 45 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
1445 Yogeshwari Bharat Kulkarni 37 Thane 0 0 0 0 0 0 0 14
1446 Ms. Vaishali Umesh Dixit 28 Pune 62 0 0 0 0 0 0 424
1449 YOGESHWARI BHOGALE 49 CHINCHWAD, DIST. PUNE 0 0 0 0 0 0 0 134
1450 Vijay Pramod Barve 69 Pune 62 62 60 60 60 62 62 790
1451 SUNANDA LAXMAN GAIDHANI 60 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 87
1452 Mrs. Vidula Vijay Barve 63 Pune 62 62 60 60 50 62 62 780
1456 Mrs. Shruti Sridhar Vaidya 60 Pune 110 110 110 127 140 156 175 1290
1457 Mrs. Bhagyashri Mukund Lonkar 59 Pune 62 0 0 62 56 56 58 656
1461 Mrs. Anuja Avinash Kanikar 55 Pune 0 0 0 44 58 37 0 312
1462 Smita Subhash Bhave 62 Thane 62 62 60 62 60 62 62 792
1463 Sunetra Chandrasekhar Kulkarni 61 Pune 62 0 0 50 60 41 60 625
1464 Seema Deelip Mankame 51 Nagpur 0 60 62 62 120 80 0 686
1465 Rohini Surendra Patil 44 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 93
1466 Alka Sahilendra Gharpure 52 Pune 0 0 0 0 0 0 0 102
1467 Seema Kulkarni 60 Pune 216 0 115 76 186 0 0 1781
1469 Sunetra Chandrasekhar Kulkarni 70 Bhiwandi 0 0 0 0 0 0 0 171
1471 Mrs. Sunanda Kiran Hershey 64 Ahmadnagar 0 0 0 45 50 45 50 370
1473 Sarita Kokje 64 Dadar, Mumbai 0 62 60 18 60 62 0 510
1474 Lata Prabhakar Rege 75 Dadar, Mumbai 138 0 0 139 125 133 152 1248
1475 Ashwini Ashok Kadam 65 Dadar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 31
1476 Prachi Umesh Salvi 46 Dadar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
1477 Sulabha Satish Paadhe 62 Dadar, Mumbai 59 0 0 0 52 52 45 514
1478 Smita Sadanand Gore 71 Dadar, Mumbai 62 62 62 62 60 62 0 610
1479 Madhavi Vinayak Kulkarni 65 Dadar, Mumbai 69 62 0 62 50 92 62 653
1480 Kala Vitthal Walimbe 81 Dadar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
1481 Namrata Umesh Cheulkar 62 Dadar, Mumbai 77 0 0 0 0 0 62 518
1482 Mugdha Sudhir Dwidkar 64 Dadar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 58
1483 Shilpa Sharadchandra Joshi 67 Dadar, Mumbai 0 0 0 60 60 62 0 360
1484 Padmaja Janardan Borkar 74 Dadar, Mumbai 62 62 60 62 60 62 0 552
1485 Manda Arvind Nerkar 75 Dadar, Mumbai 0 62 60 62 60 62 0 504
1487 Shubhada Vikas Chitale 60 Dadar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
1488 Pavitri Suresh Pandit 72 Pune 0 0 0 0 38 0 0 465
1490 DIPAK LIMBNATHRAO VEDPATHAK 61 LATUR 0 0 0 0 0 0 0 58
1491 Mrs.Bhagyashree Oke 64 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
1493 Alka Santosh Pande 48 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
1494 Ravibala pramod deshpande 65 Ambajogai 62 0 0 0 0 62 0 371
1495 Pragya kashalikar - Deity 30 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0
1497 Shobhana Prabhakar Maydev 78 Mahim 152 0 0 155 0 105 0 1228
1499 Anuradha Anand Katti 57 Borivali, Mumbai 62 0 0 62 60 0 62 458
1501 Ujwala Swarup Shetye 52 Bandra 0 0 0 0 0 0 0 0
1502 Saroj Suresh Sathe 71 Dadar 0 0 0 0 0 0 0 0
1505 Kusum Shinde 64 Solapur 67 70 60 62 60 62 70 813
1506 Shubhangi Kulkarni 72 Solapur 62 62 60 62 60 67 62 797
1507 Kamal Sarsambi 75 Solapur 0 0 0 155 150 30 60 697
1509 Shobha Tapase 64 Solapur 62 70 70 62 60 67 0 753
1510 Usha Kulkarni 72 Solapur 35 35 30 31 30 15 31 452
1511 Surashri Karyakarte 63 Solapur 20 20 0 0 30 20 31 330
1515 Mrs.Bhakti Shriniwas Kulkarni 63 Pune 62 0 0 60 60 62 62 668
1516 Pranav Raghunath Kalelkar 60 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 60
1518 Mrs. Suhasini Jagdish Ranade 70 Pune 62 0 0 62 60 62 62 672
1519 Pranav Kalelkar 60 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 165
1521 Mrs. Alka Anil Belsare 60 Pune 62 0 0 30 30 31 0 409
1522 Mrs. Sandhya Subhash Pingle 57 Pune 62 0 0 62 0 62 62 610
1523 Mrs. Savita Krishnaji Patwardhan 57 Pune 0 0 0 0 0 0 0 118
1524 Mrs. Geeta Satish Shedge 56 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
1525 Anuradha Bhuskute 65 Pune 108 346 391 378 369 329 256 4263
1528 Rajeshri Chikhalikar 52 Pune 0 0 0 0 0 0 0 14
1529 Anita Bhopale 55 Thane 0 0 0 0 65 0 0 421
1530 Poonam Chandak 36 Pune 0 0 0 0 0 0 0 3
1531 Mrunalini Joshi 43 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1532 Nayan Wagh 49 Pune 65 0 0 0 0 65 0 398
1533 Sangita Inamdar 46 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1534 Narayan Ramrao Lavhekar 53 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 0
1535 Ujwala Narayan Lavhekar 47 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 62
1536 Deepali Dhaygude 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1537 Shubhada Sudhir Ghaisas 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 118
1538 Konnur Seema 57 Pune 0 0 0 0 0 0 0 202
1539 Hema Bhosale 53 Pune 758 0 291 341 444 0 0 5339
1540 Sushma Patne 68 Pune 95 0 0 0 0 0 0 513
1542 Rekha Parakhai 58 Bhosari Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1544 Sunetra Bartakke 67 Pune 0 0 0 0 0 0 0 92
1545 Padmakarrao Kulkarni 67 Aurangabad 62 62 60 62 60 62 0 734
1546 Mangala Deshmukh 67 Pune 62 62 60 62 60 62 62 792
1547 Rekha Rajaram Tisgaonkar 0 Pune 372 310 360 310 300 310 360 4340
1548 Surekha Padmakar Kulkarni 67 Pune 0 0 0 0 0 0 0 118
1549 Ujjwala Vijay Pitale 48 Ahmednagar 0 0 0 0 0 0 0 0
1550 Shirish Jagtap 69 Pune 0 0 0 0 0 0 0 60
1551 Vandana Bhosale 64 Phaltan 0 0 0 0 0 0 0 501
1552 Manisha Prabhakar Kulkarni 0 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
1553 Shubhangi Ashwinikumar Dev 61 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 117
1554 Gauri Prakash Kulkarni 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1555 Manasi Ravindra Vijapure 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1556 Yashwant Mane 55 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
1557 Sau. Megha Mohan Deshpande 62 Thane 62 62 60 62 0 0 0 608
1558 Sau. Savita Prajot Pradhan 65 Thane 62 62 60 62 0 0 0 608
1559 Sarita Kulkarni 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0 240
1560 Shobha Vikas Nandanwar 59 Pune 122 199 186 202 287 1001 630 3284
1561 Prajakta Prashant Panchakshri 51 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
1562 Manik Deshmukh 61 Pune 62 0 0 0 0 0 0 242
1563 Usha Vinayak Deshpande 60 Barshi 62 62 30 62 60 62 62 760
1564 Ravindra Madhav Bhalde 72 Alibaug 0 0 0 0 0 0 0 62
1565 Girish Vinayak Deshpande 38 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 25
1566 Shilpa Darak 37 Bagalkot 0 0 0 0 0 0 0 0
1567 Santosh Joshi 51 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 58
1568 Ravindra Madhukar Dhotre 45 Dadar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 49
1569 Chhaya Narawadikar 45 Karad 0 0 0 0 0 0 0 0
1570 Usha A Kulkarni 61 Pune 0 0 0 0 0 0 0 240
1571 Sushmita Dilip Inamdar 48 Sangli 65 0 55 0 55 62 62 666
1572 Mrs. Ashwini Sanjeev Kulkarni 44 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 92
1573 S S Ranbhor 53 Ahmednagar 116 60 50 50 80 0 0 729
1574 Pratibha D Bapad 58 Nasik 0 0 0 0 0 0 31 149
1575 Manjusha Peshkar 40 Aurangabad 0 35 45 10 25 45 50 495
1576 Mrs. Aruna Anant Deshpande 72 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
1577 Uday D Patil 60 Gulbarga 0 0 0 0 0 0 0 302
1578 Geeta Gurav Padali 45 Sangli 30 0 30 30 60 60 60 597
1579 Sangita Bilgi 52 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0
1580 Hemlata Jayawant Phutane 46 Karad 0 0 0 0 0 0 0 0
1581 Sneha Jivan Jagdale 26 Hingoli 0 0 0 0 0 0 0 148
1582 Vidyadhar N Kunte 65 Pune 111 0 0 0 0 0 0 344
1583 Latika Jhavar- 58 Navi Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
1584 Mangal Gurav 65 Sangli 40 0 0 0 30 30 30 248
1585 Shyam Bhaudev Kale 64 Madhavnagar Kej 0 32 20 30 0 0 0 230
1586 Prashant Pandurang Naikwade 46 Nasik 0 0 0 150 0 0 0 150
1587 Snehal Kulkarni 32 Vadodara 0 0 0 0 0 0 0 240
1588 Pallavi Thatte 37 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 31
1589 Prashant Shirol 40 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 276
1590 Aparna Naik 47 Pune 20 0 0 0 0 0 0 236
1591 Anjali Damale 43 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 118
1592 Sangtosh Gadgil 42 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
1593 Vanamala 59 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 0
1594 Shilpa Bhandari 37 Pusad 0 0 0 0 0 0 0 0
1595 Sarita Ravindranath Deshpande 48 Aurangabad 62 62 60 60 60 62 69 806
1596 Jayashree Babhale 56 Barshi 64 64 64 64 0 62 0 734
1597 Chitra Abhay Kulkarni 43 Washim 50 0 0 0 0 0 0 50
1598 Seema Gangakhedkar 66 Aurangabad 0 0 35 35 55 35 0 245
1599 Guruprasad Nargund 68 Pune 50 55 52 54 45 45 50 654
1600 Jayashri Chavan 45 Miraj 46 0 0 0 0 0 0 360
1601 Sangeeta Visapurkar 56 Pune 0 0 0 0 0 62 0 124
1602 H S Matange 58 Pune 0 0 0 0 0 0 0 59
1604 Aparna D Parchure 58 Mumbai 65 59 50 45 50 45 0 618
1605 Sandhya Bidkar 58 Pune 0 0 0 0 0 0 0 108
1606 UJJWALA SAHASRABUDDHE 71 PUNE 73 0 0 0 60 0 0 403
1607 Rohini Shyam Kale 55 Kej, Beed 0 0 0 0 0 0 0 118
1608 Sulabha Chittawar 75 Nagpur 62 0 0 0 0 0 0 424
1609 Sushila Shinde 58 Mumbai 0 30 30 0 0 11 0 250
1610 Sujata Kotha 56 Panji Goa 0 0 0 0 0 0 0 60
1612 Ramchandra Kulkarni 68 Kohlapur 62 62 60 62 60 62 62 792
1614 Alka Kulkarni 62 Kohlapur 163 114 92 99 121 90 100 1461
1615 Joyti Jeevan Lole 62 Kohlapur 62 62 60 62 60 62 62 732
1616 Sandhya Shripad Toragalkar 66 Kohlapur 62 62 60 62 60 62 62 732
1617 Vidhya Ravindra Rajadhyaskha 62 Pune 62 62 60 62 60 62 2 730
1621 Archna Appaso Patil 44 Kohlapur 0 0 0 0 0 0 0 118
1625 Anita Anil Kulkarni 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1626 Vidhya Vilas Pore 60 Latur 124 0 0 163 120 124 0 953
1628 Nilima Joshi 64 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1629 Jayshree Bhagwant Chaodhari 63 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 62
1630 Manjusha Anil Kulkarni 48 Pune 0 0 0 120 0 0 0 168
1631 Yogini udayshinha patil 55 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
1632 Pushpa Vithhal Chaudhary 54 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
1633 SUSHILA VASANT DHAMANKAR 82 KALYAN 0 0 0 0 0 0 0 302
1634 Joyti Shashikant Velambe 63 Latur 0 0 0 0 0 0 0 0
1636 Jyoti pramod chitgopekar 65 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 175
1637 Shailaja Vilas Wangikar 68 Aurangabad 62 62 60 62 60 0 161 829
1638 Pratibha Suresh Deshpande 65 Malshiras 256 0 0 0 0 144 170 2022
1639 Geeta Nilesh Deshpande 36 Malshiras 151 0 0 0 0 0 0 808
1640 Shubhda Satish Deshpande 63 Malshiras 0 0 0 0 0 0 0 978
1641 Mohan Patel 81 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 51
1642 Kiran Bhaskar Fadanis 69 Kohalapur 0 0 0 0 0 0 0 0
1644 Shushbha ranjit ligras 61 Kolhapur 62 62 60 62 60 62 0 733
1645 Sanjivani Madhav Nagre Patil 69 Kolhapur 138 0 0 155 0 0 93 1106
1646 meenakshi murlikrishnan 49 malad mumbai 15 12 20 12 20 15 15 175
1647 Digambar Laxman Sontakke 74 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 302
1648 Shalan Bacharam Ghorpade 56 Kolhapur 62 62 60 62 60 62 62 792
1649 Jeevan Hari Lale 65 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 280
1654 Surekha Valsangkar 61 Solapur 62 62 108 108 0 0 0 1047
1656 Sunita Ramchandra Vaidya 72 Dhule 62 62 60 62 60 62 103 827
1657 Vasudha Vasant Buwa 72 Kolhapur 128 0 0 400 331 372 0 1599
1658 Sumitra Virbhadra Budiger 57 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 452
1659 Manisha Mahadev Wadkar 54 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
1660 Yogini Avinash Bokil 64 Kolhapur 0 0 0 0 108 108 90 732
1661 Swati Shrikrushna Kulkarni 64 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
1663 Mangal Mahaling Mangave 59 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 102
1664 Manjiri Ravindra Joshi 42 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 241
1665 shraddha shirish vaidya 47 Dhule 56 56 55 50 52 55 62 681
1666 Bharati Kubade 59 Thane 0 0 0 0 0 0 0 362
1667 Jayashree vinaykumar Sonune 35 Buldhana 0 0 0 0 0 0 0 64
1668 Tejaswi Vinayak Nehate 31 Pune 0 0 0 0 0 0 0 90
1674 Pramila dhake 70 Nasik 108 0 0 62 62 62 62 718
1676 Mrs. Vrushali Vinay Sole 46 Jalgaon 60 62 60 62 30 0 0 635
1684 Dipak Chormale 31 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0 90
1688 Shrirang Alulkar 50 GLEN ALLEN 0 0 0 0 0 0 0 0
1690 Dipak Chormale 31 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0 0
1691 Shamal Arun Deshpande 50 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 0
1693 Hema Panse 63 Pune 0 0 0 0 0 0 0 90
1694 Anita Deshpande 47 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1695 Saroj Dabir 40 Navi Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 114
1698 Pooja Mayur Wade 29 Ahmednagar 0 0 0 0 0 0 0 0
1699 Anil Mahajan 65 Dombivali 124 124 120 124 120 124 124 1284
1700 Sarika Gulajkar 40 Beed 0 0 0 0 0 0 0 0
1701 Suhasini Sharad Pujari 70 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 184
1702 Swapnali Sarode 30 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
1703 Sushma Jayant Hanumante 57 Pune 62 0 0 0 60 62 0 546
1704 Narendra Nadkarni 54 Pune 60 60 60 60 60 60 0 603
1705 Priyanka Gulwadi 53 Sydney 0 0 0 0 0 0 0 334
1706 Vilas Joshi 70 Pune 170 0 185 30 190 225 250 1685
1708 Jayashree Joshi 63 Nagpur 0 0 0 0 0 240 0 577
1709 Manik Rananaware 59 Sangli 17 14 22 22 21 31 0 255
1710 Shriram Raghunath Shastri 69 Pune 62 62 60 62 60 62 62 792
1711 Suvarna Shriram Shastri 67 Pune 62 62 60 62 60 170 62 900
1712 Vitthal Bhole 48 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
1713 Ramesh Deshpande 72 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
1714 Kalyani kshirsagar 46 Nashik 0 90 90 90 0 0 0 508
1717 Sushma Satish Parekh 47 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1718 Rekha Chaudhari 54 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
1719 Priti Swadas 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1727 Revati Kavathekar 63 Kalyan 155 60 60 60 60 60 62 1157
1728 Sulbha Pathak 49 Shreepur 0 0 0 0 0 0 0 0
1729 Kavita Manoj Khatavkar 50 Wai 50 0 0 0 0 60 0 436
1730 Pradeep Gangoli 69 Mumbai 44 0 0 40 48 44 40 540
1731 Milind Dixit 47 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
1732 Vasundhara Arvind Sasvadkar 68 Pune 62 0 0 0 0 0 0 306
1733 Sameer A Sabnis 42 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0
1734 Minanath Madhav Inamdar 59 Pune 0 0 0 0 0 0 0 30
1735 Varsha Paithankar 30 London 0 0 0 0 0 0 0 0
1736 Netraprabha Mahesh Pawar 38 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
1737 Shrirang Alulkar 50 Virginia 0 0 0 0 0 0 0 151
1741 Guruprasad Jayant Yernalkar 44 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
1742 GOURAV G. JOSHI 34 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 180
1746 DILIP SHETGAONKAT 44 GOA 0 0 0 0 0 0 0 0
1748 SANDHYA DESHPANDE 57 THANE 0 0 0 0 0 0 0 0
1750 BHARAT DALVI 63 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 184
1754 Mrs. Archna Sunil Chilunkar 50 Indore 60 62 60 30 30 60 0 602
1758 Vikas Shankar Gurav 35 Kapil 0 0 0 0 0 0 0 0
1760 Guruling Kannurkar 62 Solapur 31 31 30 31 30 31 62 427
1762 Radhika Gokhale 52 Chembur - Mumbai 108 108 108 108 108 108 108 1296
1764 Vasudha Dhopatr 67 Kirloskarwaddi 66 0 0 58 86 0 80 635
1765 Sushma Suryakant Prabhu Khonalkar 49 Vengula 0 0 0 0 0 0 0 0
1766 Ashwini Arvind Chitale 55 Pune 0 30 0 0 0 0 0 30
1767 Vivek Ambhorkar 55 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 302
1770 Meena Deepak Kudale 60 Hubali 60 0 0 62 0 62 62 619
1772 Sarojini Katyarmal 69 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1775 Vidya Bhosekar 52 karad 0 0 0 0 0 0 0 45
1776 Dr. Balkrishna Tukaram Pasohe 56 Selamba Gujarat 0 0 0 0 0 0 0 45
1777 Dr. Vidya Paspohe 52 Selamba Gujarat 0 0 0 0 0 0 0 61
1778 Digambar shankar vaidya 80 Barshi 62 0 0 0 0 0 0 364
1781 Kanchan subhash joshi 60 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 124
1785 Sharad Ravindra Joshi 72 Kolhapur 0 0 0 28 0 0 0 90
1786 Mrunalini Sharad Kulkarni 65 Kolhapur 124 155 150 155 150 155 155 1513
1788 Sunita Gajanan Joshi 73 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 118
1789 Madhavi Mohan Medhekar 60 Paratwada 0 0 0 0 0 730 62 792
1790 Anuradha Aakaram Patil 62 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 118
1791 Varsha Namdev Jadhav 37 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 218
1792 Pragnya Sudin Kodape 34 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
1793 Vaishali Phatak 65 Pune 62 0 0 182 60 62 62 790
1795 Vasanti Shanbhag 63 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 65
1796 Varsha Kulkarni 59 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 120
1798 Shamila Kshalkar 70 Kolhapur 166 0 0 113 103 0 0 829
1799 Madhushree Nitin Buva 39 Kolhapur 62 0 0 40 0 0 0 456
1800 Nilima Ajay Joshi 46 Kolhapur 64 0 0 62 0 0 0 483
1801 Sanjeevani Naresh Patil 69 Kolhapur 84 0 0 0 0 0 0 444
1802 Swati Ashwinikumar Gaikawad 52 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 150
1803 Arti Narendrashinha Rajput 31 Kolhapur 0 0 0 111 0 0 0 191
1804 Pooja Sandeep Karambekar 49 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 300
1805 Chhaya Deshpande 64 Mumbai 60 60 60 60 60 150 60 606
1807 Nirmala Dhotrikar 69 Pune 0 0 0 0 0 0 0 166
1809 Archana Kulkarni 42 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
1811 Shalini Anil Mahajan 63 Dombivali 124 124 127 125 121 133 1391 2578
1813 Dr. Madhuri Anerav 52 Ahmedabad, Gujarat 0 0 0 0 0 0 0 118
1815 Rani Laxmibai Bhajan Mandal c/o Mrs. Smita Anil Sathe 60 Nagpur 3326 3445 3042 3045 2829 2809 2862 39849
1817 Vijay gajanan mahajan 73 Solapur 62 62 60 62 60 62 0 732
1823 Aasavari Modak 0 Dombavali 65 65 65 65 65 65 0 848
1825 Pushpa kasam 66 Sangli 31 0 0 0 0 0 0 402
1826 Sampada mDhananjay Deshpande 50 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 52
1827 geeta balasaheb kanade 41 kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 118
1828 pramila lakshimikant vedpathak 59 kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 118
1829 alka hanamant patil 60 kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
1830 swara swapnil ichalkaranjikar 29 kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 30
1831 dipali dilip ambike 60 dahanu 0 0 0 0 0 0 0 0
1833 supri suresh deshpande 68 latur 0 0 0 0 0 0 0 86
1834 Anuradha Mohan Joshi & Bhagini Group 67 Mahim - Mumbai 155 0 0 0 210 450 0 1115
1835 Shailaja Raghunath Pande 62 Lonavala 64 0 0 0 0 0 0 436
1836 Vaishali Santosh Joshi 62 Tasgaon, Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
1837 Resha Vitthal Yadav 62 Pimpale 0 0 0 0 0 0 0 0
1838 rupali ravindra kapare 64 sangamner 0 0 0 0 0 0 0 88
1839 devyani khapali 58 nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
1840 nandini dattatrya chichanikar 67 battis shirala 0 0 0 0 0 0 0 62
1841 kiran nikam 54 na 0 0 0 0 0 0 0 118
1842 manjusha kulkarni 52 pune 0 0 0 0 0 0 0 5
1843 kalpana tade 46 satara 0 0 0 0 0 0 0 0
1844 nirupama kulkarni 63 satara 110 138 108 124 86 154 124 1196
1845 vineeta balaji deshpande 70 pandharpur 82 83 75 85 100 84 0 928
1846 ketaki satish parolekar 52 kolhapur 155 150 155 140 140 150 155 1895
1848 mangal vasant malkar 59 malgaon 0 0 0 0 0 0 0 206
1849 sampada amit deshpande 37 pune 0 0 0 0 0 0 0 10
1850 surekha vasantrao deshpande 68 pune 62 0 0 0 0 0 0 422
1851 laxshimi mahesh matpati 35 kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 15
1852 shubhangi pravin malkar 40 malgaon 0 0 0 0 0 0 0 10
1853 rutuja sachin kulkarni 21 kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
1854 madhuri sunil kulkarni 47 kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 51
1855 shilpa sachin kulkarni 43 kolhapur 0 0 0 0 30 0 0 79
1856 shivani sunil kulkarni 23 kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
1857 anita santosh joshi 38 kolhapur 15 10 10 0 0 0 30 124
1858 shubhshri mahesh desai 32 kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 240
1859 depali suresh kulkarni 54 kolhapur 0 0 0 60 0 0 0 350
1860 vidya gopal safare 54 kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 90
1861 mahadev namdev bamane 73 tanag 0 0 0 0 0 0 0 59
1863 sheleja vijay more 65 pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1864 bacharam krishna ghorpade 68 kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
1865 dilip vittal pathak 69 pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1866 sandhya pawar 61 pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1867 sunita upadhe 58 kandevali 62 62 60 64 64 62 62 614
1868 sukhada bapat 72 pune 0 0 0 0 0 0 0 59
1869 vilas bapat 72 pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1870 vrundha pataskar 70 nijampur 70 65 96 120 830 0 217 1780
1871 sarmila raikar 69 mangaon 155 0 0 0 0 0 155 1006
1872 mangala ashtaputre 87 pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1873 mangala lavesh patvardhan 73 pile 0 0 0 0 0 0 0 0
1874 rekha vishnu gadgil 72 pune 62 0 0 62 60 0 0 546
1875 anita rajendra khedkar 58 nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
1878 vidya janegaonkar 70 thane 46 0 0 0 30 0 0 107
1879 bharti sanjay khatavkar 58 pune 62 0 0 62 67 62 0 615
1880 vasudha anil joglekar 0 pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1883 suhas vasudev deshpande 62 najare 0 0 0 0 0 0 0 0
1884 pushpa nandakumaar prabhu desai 70 miraj 0 0 0 0 0 0 0 131
1885 padmaja shrikant joshi 61 Singapore 31 11 11 36 41 83 83 315
1886 Rameshchandra Vinayak Sannake 76 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
1887 Nirmala Ganpatrao Kulkarni 0 Latur 0 0 0 0 0 0 0 0
1888 rohini prakash joshi 61 solapur 62 62 60 47 60 60 62 704
1889 narendra digambar kavdeanna 56 pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0
1890 manisha naik 73 kolhapur 0 0 0 244 60 62 62 730
1891 Vaishali karambelkar 67 Thane 72 60 60 60 60 285 62 1027
1893 vijay annasaheb tike 76 mumbai 62 0 0 0 0 0 64 248
1894 rama purshtam patil 64 solapur 65 62 60 62 0 62 62 715
1895 rukmini sambhaji mane 0 solapur 62 0 0 30 0 30 30 484
1896 Nila sapre 64 Palaspe 0 0 0 0 0 0 0 0
1897 Vandana Shenoy 72 Thane 62 62 60 62 60 0 0 577
1900 Neelshri Abhay Sahje 50 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
1901 Vitthal Upasana Kendre 60 Pune 798 0 0 0 0 859 830 6520
1902 Neelima Satish Panchpore 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 340
1912 Varsha Hemant Nadkarni 63 Pune 0 0 0 0 0 0 0 62
1920 Gayatri Pethkar 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
1921 Mrs Smita Kulkarni 46 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 135
1923 Anita Bhopale 50 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0
1924 Vishnu Gopal Bokil 74 Kalyan 62 0 0 0 0 62 0 486
1925 SMT. SHAILA HARIBHAU KALE 64 Solapur 240 0 0 31 60 62 62 1577
1926 Prabhavati Gopalrao Kulkarni 70 Aurangabad 62 62 60 62 60 62 0 730
1928 MRS. Sulbha kishor warulkar 50 Pimpri chinchwad 0 0 0 0 0 0 0 0
1929 MRS. VARSHA MUKUND KULKARNI 43 Parali 0 0 0 0 0 0 0 120
1932 Mrs. Arti Anil Kale 49 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
1933 Sau.Dipali yogesh Rane 36 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
1934 Prashant BAKRE 50 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0
1935 Chandani Narwekar 49 Belgaum 0 0 0 0 0 0 48 48
1936 Anuradha Bhalchandra Chamangaovkar 51 Solapur 62 62 60 62 60 62 0 610
1937 Ranjana Atul Chavan 51 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 168
1938 Atul Kashinath Chavan 59 Solapur 0 0 0 0 30 30 0 251
1939 Vilas Narsingrao Giddkar 65 Solapur 0 0 30 31 30 31 0 268
1941 Arusha Vilas Erande 69 Pune 62 0 0 62 60 62 0 608
1945 Smita Deepak Ukidwe 55 Kalyan 62 0 0 62 60 62 62 670
1946 Pradnya Vilas Deshpande 55 Pune 31 62 60 62 60 62 0 669
1947 santosh mule 51 nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
1948 Vijaya umbarkar 53 Pandharpur 62 61 58 58 60 62 0 718
1949 Shubhada Tonape 64 Pandharpur 62 62 60 62 60 62 0 730
1950 Suvarna Bhivare 55 Pandharpur 21 15 11 28 35 34 0 227
1952 Madhavi Tonape 64 Pandharpur 50 55 40 10 30 30 0 553
1954 Sangita Umbarkar 53 Pandharpur 20 25 25 20 0 0 0 221
1956 Surekha Bhumkar 55 Solapur 60 58 58 58 58 65 0 632
1957 Vidyatai Patwardhan 68 Mangalwedha 50 80 100 60 60 62 122 868
1958 Bharati Kulkarni 64 Solapur 31 31 30 31 30 31 62 397
1959 Smita Tonape 55 Pandharpur 62 62 54 75 60 67 0 760
1960 Nilima Kumbhare 43 Mangalwedha 62 30 130 167 240 52 0 1046
1961 Shobha Kumbhare 50 Mangalwedha 61 108 75 40 90 80 62 777
1962 Jyotsna Kumbhare 53 Akluj 18 32 21 34 34 27 0 235
1963 Sulabha Ayachit 67 Solapur 55 62 80 125 50 52 0 694
1964 Shubhangi Ravindra Kulkarni 41 Kalyan 62 62 60 62 60 62 62 791
1967 Revati khedkar 60 Pune 0 0 0 0 0 0 62 182
1968 Mangal Kumbhare 68 Mangalwedha 62 62 60 62 60 62 62 668
1969 Vijaya Deshpande 63 Mohol 62 62 60 62 62 62 0 732
1971 V.r. Deshpande 65 Mohol 31 31 30 31 30 30 0 364
1972 POOJA VISHWAS DESHPANDE 57 Pune 31 31 30 62 30 31 0 457
1973 Mugdha Tisgaonkar 59 Pune 31 40 40 60 60 62 30 663
1976 Anjali Deshpande 50 Pune 31 62 60 62 60 31 0 608
1979 Upendra Rajaram Tisgaonkar 60 Pune 108 108 107 108 108 108 108 1281
1983 santosh mule 51 nashik 0 0 0 0 0 0 0 21
1988 anjali shrinivas pathak 63 latur. 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 Sujata dilip Joglekar 63 Pune 52 52 50 50 0 0 0 254
1994 Jayprakashnagar Samudayik Pathan 35 Goregaon,Mumbai 0 100 180 200 240 266 0 986
1996 Manjusha Mohan Date 69 Pune 108 0 0 50 0 50 0 656
1997 Shalini Kale 65 Pune 108 0 0 108 108 0 101 791
1998 Arun Bhosale 68 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 Surekha Shintre 70 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 Stotra Pathan 0 Pune 3000 1500 1800 2052 7500 1800 2100 30502
2001 Priti Ashok Kulkarni 53 Aurangabad 62 62 60 30 60 114 0 690
2006 Sau. Archana Anand Lele 58 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 59
2008 Rajesh Na Prabhu Salgaonkar 48 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 Sunita Prakash Ghare 60 Nagpur 0 0 0 0 0 0 68 178
2013 Vimal Gaikwad 60 PUNE 0 0 90 90 90 118 140 1089
2014 Hemalata S Bauskar 54 PUNE 54 0 75 0 59 0 83 543
2015 Varsha Mohan Rudrawar 49 Aurangabad 65 60 60 60 65 70 0 662
2016 Rupa Patil 61 Pune 62 62 60 62 60 62 62 792
2017 Anuja Deshpande 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 Neelima Dilip Athalye 64 Pune 155 0 0 177 194 205 90 1564
2021 Sunita Arvind Kulkarni 62 Nasik 31 31 30 0 56 0 0 315
2022 Rajesh Laxman Kulkarni 49 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 Parag p.Kulkarni 38 Malegaon 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 Yajus Mohan Dixit 34 Tyambakeshwar 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 Asha Aravind Joshi 70 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 Prabhakar Bhimsenrao Deshpande 74 Pune 0 0 251 62 65 62 62 802
2027 Jyotsna Balkrishna Joglekar 69 Mumbai 62 62 60 62 30 0 0 638
2028 Prakash Gangal 65 Mumbai 62 62 60 72 116 108 125 967
2029 Aravind Balwant Joshi 75 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Nanda Avdhut Aradhye 70 Chinchwad,Pune 110 113 100 82 94 0 0 914
2031 Snehal Avinash Sutar 47 Chinchwad,Pune 62 62 60 62 62 0 0 481
2037 Hemalata Sarvottam Vadapurkar 74 Pune 0 62 0 62 60 0 0 546
2039 Sunita Manjarekar 65 Pune 62 62 60 62 60 108 0 776
2042 Madhavi Marathe 72 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
2043 Kanchan Joshi 70 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
2044 Kalpana Londhe 75 Pune 62 62 60 62 60 62 0 670
2045 Malawati Mehendale 54 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
2046 Mrudula Rahalakar 60 Pune 0 62 60 62 60 108 0 716
2049 Sunita Bopardikar 63 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
2050 SHRIKANT SHANKAR NEMADE 34 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
2052 Jyoti Prakash Tarlekar 69 Kalyan 62 0 48 50 58 62 129 771
2053 Vandana Joshi 56 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
2054 Madhavi Madhukar Deshpande 69 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0
2056 Meera Suresh swami 66 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 60
2057 Sheela Keshatwar 54 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
2058 KIRAN KISHOR VARADE 39 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
2059 SNEHAL SHRIKANT NEMADE 29 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
2060 Suneeti Joshi 74 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
2061 Sayalee Joshi 50 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
2063 Prajakta Moghe 63 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
2064 Pratibha Jahagirdar 77 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
2065 Shubhangi Shastri 75 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
2067 Vilasini udgirkar 58 Hyderabad 0 0 0 0 60 62 62 479
2071 Mangal Damodar Pargaonkar 75 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
2072 Shamsundar Narayan Joshi 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2073 Prabha Anant Vichore 58 Amaravati 0 0 0 0 0 0 0 0
2075 Karuna Pawar 42 Baramati 0 0 0 0 0 0 0 0
2076 Manoj Manohar Amshekar 0 Goa 0 0 0 0 0 0 0 0
2077 Gunjan Chaudhari 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2078 Devika Deshpande 38 NA 0 0 0 0 0 0 0 0
2079 Sanchita Sangamnerkar 38 Pune 56 54 54 54 52 50 0 635
2080 Sow Rekha Ghotikar 65 Kothrud Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2081 Kishor Chaudhari 47 Baroda 0 0 0 0 0 0 0 0
2082 Ramesh Joshi 71 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0
2083 Kavita Katkamwar 0 Nanded 150 0 0 173 111 0 97 1293
2084 Nirmala Pohnekar 70 Aurangabad 108 125 125 125 125 125 130 1225
2085 Anil Gangadhar Devdhar 0 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0 0
2087 Mahajan Prashant Balkrishna 40 Beed 0 0 0 0 0 0 0 0
2088 Anup deshpande 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0
2089 Anuradha Kshirsagar 48 Dadar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 118
2090 Varsha Buch 65 Baroda 111 69 67 76 39 62 76 902
2091 Mansi Mangesh Anaokar 59 Ravet,Pune 108 108 108 155 142 155 150 1336
2092 Mukund Shankarrao Kasture 69 Jule Solapur 62 62 60 62 60 45 65 825
2093 Meera Kulkarni 50 Aurangabad 191 225 250 245 198 210 0 1836
2094 Yogita Vaibhav Pandit 36 Dahanu 0 0 0 0 0 0 0 125
2095 Supriya Shardul Jadhav 38 Karmala 0 0 0 0 0 0 0 0
2096 Shantanu Kedare 18 NA 0 0 0 0 0 0 0 103
2097 Smt.Alka Pramod Kulkarni 65 Pune 50 58 38 0 32 30 0 383
2098 Anant Sadashiv Datar 65 Badalapur 0 0 0 0 0 0 0 341
2099 Vandana Ghan 30 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 59
2100 Prabha Kuvalekar 66 Solapur 164 0 0 156 158 164 137 1341
2101 Sandhya Kuvalekar 59 Solapur 108 0 0 145 172 143 134 1359
2102 Anita 51 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 150
2103 Devaki Govekar 20 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
2104 Umesh Dhananjay Panchbhai 19 Dhule 0 31 30 0 0 0 0 210
2105 Vasudha V Kulkarni 62 Osmanabad 0 31 30 0 0 60 0 183
2106 Vaibhav Shrimant Pawar 33 Osmanabad 0 0 0 0 0 0 0 0
2107 Nirmala Sable 58 Pune 0 0 0 0 0 0 0 29
2108 Umesh Vishnupant Dandage 34 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 121
2109 Mrunalini Rajesh Joshi 44 Aurangabad 65 70 192 192 60 62 0 1015
2111 Shrikant Desai 0 Sangli 0 31 30 0 0 0 0 425
2113 Vrunda Kishore Phadake 42 Chiplun 60 50 60 60 50 50 0 670
2115 Jyoti Hemantrao Deshmukh 54 Parabhani 124 0 0 111 102 67 114 981
2116 Nirmala Paranjape 76 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0 360
2117 Ajit Dindore 63 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
2118 Rashmi Rajnish Khot 55 Thane 0 62 60 0 0 0 0 122
2119 Parshuram Pabarkar 53 URAN 0 0 0 0 0 0 0 0
2120 Meena Karmarkar 60 Pune 108 0 0 0 0 108 108 972
2121 Smita Sawant 34 Mumbai 0 25 25 0 0 0 0 134
2122 Sujata Nitin Deshpande 55 Nerul, Navi Mumbai 80 85 90 82 90 64 0 910
2123 Mrs Vijaya Mohite 63 New Panvel 0 0 0 0 0 0 0 0
2124 Avinash Belavadi 64 Thane 108 122 110 180 101 142 0 1284
2125 Ashwini Aakare 66 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0
2126 Veena Bhat 48 Dahisar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
2127 Shubham Ghode 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
2128 Vaishnavi V Sawant 0 Navi Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
2129 Gajendra Pawar 0 Boradi Tal Shirpur Dist Dhule 0 0 0 0 0 0 0 0
2130 Padma Vilas Joshi 60 Dhayri, Pune 62 62 60 62 0 0 0 608
2131 Sunil Raghunath Kalawade 0 Ahmednagar 0 0 0 0 0 0 0 0
2132 Suvarna Ratnesh Gosavi 45 Solapur 25 41 0 44 28 21 38 399
2133 Smita Sadanand Kulkarni 53 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2134 Shrinath Balkrushna Joshi 38 Katraj, Pune 0 0 0 0 0 0 0 59
2136 Murlidhar Rajaram Surve 55 Akola 62 62 60 62 60 0 0 661
2137 Jayshree somnath khode 0 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
2138 P S Bhattad 61 Nira 0 0 0 0 0 0 0 0
2139 Shilpa Pratapsing Chavan 44 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2140 Sou Ratan Naiknavare 68 Kasarwadi Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2141 Vidya Prakash Chavhan 54 Nampur 0 0 0 0 0 0 0 0
2142 Bhavana Mahadik 48 SINHAGAD ROAD PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
2144 Savita Deshmukh 36 Ambajogai 0 0 0 0 0 0 0 0
2145 Sunita Vijaykumar Kulkarni 0 Chakur 90 90 60 90 90 120 0 1066
2146 Dabholkar Anil Suryakant 0 Vasind, Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
2147 Ajit shrirang Tandale. 27 Wategaon sangli 0 0 0 0 0 0 0 100
2148 Vasanti Mahajan Halkunde 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2149 Sangita Anant Hade 0 MP 0 0 0 0 0 0 0 0
2150 Mrs.Aniruddha Deshpande 27 Latur 0 0 0 0 0 0 0 0
2151 Shankarrao Sadhankar 71 Nagpur 63 64 61 108 72 375 108 1366
2152 Ashwini Sagar Paithane 32 Vaijapur 0 0 0 0 0 0 0 0
2153 Pramodini Prakash Jadhav 44 Satara 0 0 0 0 0 0 0 0
2154 Saraswati Dattatray Pandye 80 Pune 62 62 0 62 0 0 0 548
2155 Kaustubh Ramekar 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2156 Rajashree Chitre 44 Baroda 0 0 0 0 0 0 0 0
2157 Omkar Athalye 0 Sakharpa 0 0 0 0 0 0 0 0
2158 Ankush Kulkarni 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
2159 Surekha Dilip Mahajan 65 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0
2160 Ulka Vilas Gadhikar 62 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0
2161 Uday Ramesh Joshi 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
2162 Sharada Manohar Jadhav 60 Pune 62 62 60 62 60 0 0 668
2163 Padma Bapat 62 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
2164 Sagar Barve 32 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2165 Shraddha Devkar 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2166 Vijay Mhaswade 45 Pune 62 62 60 62 60 62 0 699
2170 Sindhu Madokar 40 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2171 Shanta Deshmukh 65 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
2173 Kalpana Prakash Upadhye 54 Jalgaon 39 31 38 39 38 0 0 185
2174 Vikram Jadhav 38 Islampur 60 62 60 62 60 62 62 748
2175 Sham Narayan Deshmukh 63 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
2176 Alka Chinchore 58 Pune 0 0 0 0 0 0 0 62
2179 Shital Patil 37 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2180 Madhavi Ranade 64 Pune 0 0 0 0 0 0 0 62
2181 Vijaya Prabhakar Moghe 58 Pandharpur 62 62 62 42 35 0 0 603
2182 Ankush Balte 0 Atpadi 0 0 0 0 0 0 0 0
2183 Anjali Gangal 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 62
2184 Sau Vijaya Kasture Solapur 0 Jule Solapur 100 90 85 62 65 70 110 1006
2185 Kumud Manohar Shahakar 45 Virat 0 0 0 0 0 0 0 372
2186 Shubhada Natu 57 Pune 0 0 0 0 0 0 0 87
2187 Varsha Natkut 46 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
2188 Sushama Mahavir Patil 36 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 0 0 0
2189 Chhaya Deepak Kulkarni 51 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
2190 Revati Natu 58 Pune 0 0 0 0 0 0 0 62
2191 Jagdish Rajeshwarrao Chaudhari 61 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0 0
2192 Madhuri Kulkarni 58 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2193 Nikhil Jamdar 18 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2194 Geeta Khode 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0 180
2195 Nirmala Pawar 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 62
2196 Krishna Lihine 0 pandharpur 31 31 0 0 35 35 45 263
2197 Vaishali Vijay Sawant 68 Ratnagiri 155 0 150 31 30 31 0 1033
2198 Saroj Golujkar 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0 62
2199 Kirann Govind Joshi 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0
2200 Kalpana Jadhav 0 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 0 0 0
2201 Sunanda Raje 58 Pune 0 0 0 0 0 0 0 162
2202 Ratnamala Joharale 0 Pune 120 0 0 0 0 0 45 645
2203 Sheela Karanjkar 67 Pune 0 0 0 0 0 0 0 62
2204 Smita Sabnis 61 Pune 0 0 0 0 0 0 0 180
2205 Supriya Tambat 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0 180
2206 Archana Velankar 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0 62
2207 Supriya Godbole 65 Pune 0 0 0 246 0 100 0 648
2208 Sushma Pande 47 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 118
2211 Shilpa s. Kulkarni 37 Pune 0 0 0 0 0 0 0 124
2214 Ulka Anand Marathe 72 Solapur 62 62 60 62 60 62 0 730
2217 Arti Kale 49 Solapur 62 0 0 15 30 62 62 607
2219 Sharada Dani 58 Pune 155 62 60 62 0 6075 0 7092
2223 Asha Dhamapurkar 53 Pune 62 62 60 62 60 0 0 668
2225 Pandurang Gotiram Karamse 70 Pune 62 62 45 62 60 0 0 653
2226 Meena Patil 64 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2227 Rajashree Arun Shinde 49 Pune 62 62 60 62 60 0 0 668
2228 Lata Pandurang Karamse 64 Pune 62 62 45 62 60 0 0 653
2229 Nilima Satyavijay Rajanikar 58 Pune 62 62 60 62 60 0 0 668
2230 Sunila Sudhakar Kulkarni 65 Pune 62 62 60 62 60 0 0 668
2232 Usha Deshmukh 62 Pune 62 62 60 62 60 0 0 668
2233 Vijay Itaraj 75 Pune 0 30 2 30 30 0 0 394
2234 Suvarnrekha Itraj 67 Pune 62 62 60 62 60 0 0 668
2235 Vanita Joshi 51 Pune 62 62 60 62 60 0 0 606
2236 Deepa Kulkarni 56 Pune 62 62 60 62 60 0 0 668
2237 Shama Mundale 68 Pune 62 62 60 62 60 0 0 668
2238 Asha Wamanrao Telang 60 Ambajogai 0 30 0 0 0 0 0 30
2240 Vanamala Wamanrao Kulkarni 55 Ambajogai 0 0 0 0 0 0 0 0
2241 anjali anil desai 64 Nashik 108 108 108 108 108 108 108 1368
2244 Asha Suresh Telang 50 Latur 0 0 0 0 0 0 0 302
2245 Pragati Prashant Telang 30 Latur 0 0 0 0 0 0 0 110
2246 Shakuntala Kawale 57 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 178
2247 Nalin Joshi 75 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 116
2248 Nalini Mahajan 55 Nashik 0 30 30 0 0 0 0 60
2249 Vaishali Navathye 0 Borivali, Mumbai 155 0 0 155 150 372 232 1819
2251 Shaila Sathe 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 425
2252 Sangeeta Pugaonkar 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
2253 Vaishali Londhe 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 59
2254 Sunila Deshmukh 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 116
2256 Megha Mayekar 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 32
2257 Nanda Joshi 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 59
2258 Nanda Bodas 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
2259 Jyotsna Kulkarni 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 128
2260 Neelam Bhagwat 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 59
2261 Neeta Mamvekar 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
2262 Arati Samant 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
2263 Minal Sutar 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 327
2264 Seema Moharir 0 Borivali, Mumbai 62 0 0 0 0 62 62 548
2265 Sushma Barsode 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
2266 Mamta Gadre 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 340
2267 Mugdha Bhave 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
2268 Jyotsna Bhagat 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
2270 Sau Shilpa Joshi 57 Goregaon 62 62 60 62 0 0 0 540
2271 Mohan Deshpande 56 Pandharpur 62 62 60 62 60 62 0 695
2272 Sharad Tonape 82 Pandharpur 62 62 60 62 60 62 0 730
2273 Anita Sugandhi 46 Solapur 15 15 15 15 15 15 0 165
2274 Vijay Das 63 Solapur 62 62 60 62 60 62 0 724
2275 Kranti Tibole 37 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
2276 Shailaja Nishikant Khaladkar 62 Dhanakwadi 0 0 0 0 0 0 0 0
2279 Shailaja Khaladkar 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2280 Savita D. Kulkarni 51 Ahmad Nagar 62 62 60 62 60 62 0 730
2284 Indumati Kudale 85 Huballi 93 0 0 93 0 93 93 885
2285 Priya Shriniwas Jog 47 Pune 62 62 60 62 60 54 0 688
2286 Vilas Kanankhedkar 56 Nanded 62 62 60 62 60 0 0 608
2287 Savita V Kanankhedkar 55 Nanded 62 62 60 62 60 0 0 668
2288 Jayashree Uday Toranekar 59 Nanded 62 62 60 62 60 0 0 653
2290 Vinodrao Punde 63 Nanded 62 62 60 62 60 0 0 668
2291 Minal Kale 55 Nanded 62 62 60 62 60 0 0 668
2292 Anil Kale 58 Nanded 62 62 60 62 60 0 0 668
2294 Shri Ganesh Bhagini Mandal, C/o Mrs. V. R. Vaze 63 Ambarnath 2760 1361 1486 1489 1325 1483 0 17360
2295 Neha Nitinn Mohril 47 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 58
2298 Prakash Rangnath Joshi 68 Solapur 31 32 30 40 60 32 31 462
2299 Vasant Valsangkar 63 Solapur 90 90 60 50 50 60 0 797
2300 Sudha Ghanekar 73 Ratnagiri 0 0 0 0 0 0 0 0
2301 Rohini Badave 70 Pandharpur 16 43 15 31 44 37 0 405
2302 Mrunal Satish Dambalpur 42 Pandharpur 155 155 114 53 155 82 0 1134
2304 Vidya Kakade 67 Solapur 47 59 49 71 69 68 0 622
2306 Archana Kulkarni 43 Pune 22 50 50 46 40 30 0 384
2309 Sangita Deware 49 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
2310 Mrs. Shilpa Joshi 49 Latur 62 124 30 62 60 62 0 770
2311 Aparna Avinash Kulkarni 69 Asta 62 0 0 0 60 62 0 422
2312 Sukhada Doiphode 55 Satara 0 0 0 0 0 0 0 59
2313 Yogesh Laxman Bharati 0 Malegaon 0 0 0 0 0 0 0 0
2314 Alaka Gandhi 67 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2315 Sachin Badave 39 Pune 15 20 2 10 0 0 0 303
2316 Asta A Kesarkar 28 Dombivali 36 21 23 18 0 0 0 272
2317 Jyoti Joglekar 0 Ratnagiri 0 0 0 0 0 0 0 0
2318 Archana Chandrashekhar Joshi 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0
2319 Krushna Ramakant joshi 0 Latur 0 0 0 0 0 0 0 0
2320 Natsinh e Wadwalkar 46 pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0
2321 Anita Anil Joshi 50 Bhusaval 0 0 0 0 0 0 0 0
2322 Mamata Kulkarni 0 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0 0
2323 Vinayak Ramchandra Shivarkar 69 Pune 62 31 30 31 0 0 0 424
2324 sou Shubhangi kalani 53 Pune 29 70 36 25 20 10 0 375
2325 Sachin subhash sasane 0 Gadhinglaj kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
2326 Vishal Shantaram Pore 22 Yamai, Shivri 0 0 0 0 0 0 0 59
2327 Swaroopa Sandeep Kulkarni 46 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
2328 Sudhir Gokhale 63 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2329 Ajit Argade 55 Baramati 0 0 0 0 0 0 0 0
2330 Sunita Shriram Gokhale 62 Pune 62 62 60 62 60 72 108 931
2331 Gayatri Borpatra Gohani 35 Vashi - Navi Mumbai 31 31 30 31 30 31 0 365
2332 Malhar Paithankar 60 NA 155 155 150 155 150 155 0 1714
2333 Saguna Radhakrishnan 0 Malad Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
2334 Anant G Kerur 0 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0 0
2335 Varsha Kunte 52 Thane 50 0 0 40 40 40 40 426
2336 Madhavi Narendra Apte 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0
2338 Vira Deshpande 72 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
2339 Trupti Tanmay Joshi 32 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
2340 Manjushri Sontakke 53 Amaravati 0 0 0 0 0 0 0 0
2341 Harshla J kulkarni 45 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0 148
2342 Rudrani Vaijapurkar 28 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
2343 Latabai Ramdas Bagad 65 Malegaon, Nasik 50 60 0 45 30 60 0 425
2344 Manoj Kulkarni 29 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
2345 Usha Kulkarni 0 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 240
2346 Usha Khare 53 Chiplun 0 0 0 0 0 0 0 0
2347 Sulabha Joshi 67 Selu 0 0 0 0 0 0 0 0
2349 Shamsundar Atmaram Bhagat 51 Khopole 155 155 150 155 150 155 0 920
2350 Shripad M Oak 42 Palghar 0 0 0 0 0 0 0 0
2351 Radheshyam Shyam Panwar 0 Indore 0 0 0 0 0 0 0 0
2353 Kalpana Chandrakant Dharmadhikari 70 Pune 105 62 103 121 60 0 0 954
2354 Poonam Danti 52 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2355 Jeyashri.R. 58 Urapakkam 0 0 0 0 0 0 0 0
2356 Usha Keshavrao Kolpe Joshi 70 Pune 0 108 0 0 60 0 62 666
2358 Pratibha Suhas Ingle 51 Solapur 0 0 60 40 60 50 62 532
2359 Priti Shrivas 0 Kanpur 0 0 0 0 0 0 0 0
2360 Rajashree Rajendra Patil 36 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 180
2361 Rekha patil 55 Jalgaon 251 0 0 341 0 155 155 1638
2365 Sandeep Vilasrao Patil 37 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
2366 Vilas Deshpande 45 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0
2367 Kamini Gokul Alai 48 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 62
2368 Kavita Pravin Birari 42 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
2369 Savita Ramesh Ranade 62 Satara 0 0 0 0 0 0 0 0
2370 Pratibha Subhash Patil 65 SINHAGAD PUNE 0 0 0 0 0 370 0 762
2372 Yogesh Madhukarrao Ganthade 39 Vardha 0 0 0 0 0 0 0 84
2373 Vasanti Anil Prabhune 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2374 Sucheta Gandhi 49 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2375 Snehal J Dastane 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2376 Jayant Tryambak Dastane 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2377 Poonam Bhaskar Chitale 58 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
2378 Amruta Hemant Wad 54 Nasik 62 62 60 62 50 0 62 740
2379 Tara C Deochake 62 Nasik 62 62 60 62 60 62 62 792
2380 Vaijayanti Hemant Purandare 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2381 Surekha Bawale 65 Pune 62 0 0 62 0 0 0 246
2382 Neha Thengdi 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2383 Anil Pandurang Jatkar 64 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2384 Sau Rajani Prakash Joshi 66 Pune 131 0 0 96 0 0 0 653
2385 Mrs.Manisha Vivek Shivarkar 55 pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2386 Anagha Kulkarni 63 Aurangabad 217 217 210 402 105 139 290 2394
2387 Sayali Bhandare 30 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2388 Minakshi Sunil Tamboli 55 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 0 0
2389 Prajakta M Aadgaonkar 36 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
2390 Shakuntala narayanrao mukhed 0 nanded 0 0 0 0 0 0 0 0
2391 Aniruddha Borphale 38 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0 0
2392 Saroj Arun Inamdar 64 Kolhapur 180 184 114 60 68 65 70 1294
2393 Suman Dambalkar 74 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0
2395 Snehal sandip suryawanshi 29 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
2396 Pratibha H Patil 49 Aurangabad 31 31 30 31 30 62 62 457
2397 Pramod Kale 41 Latur 0 0 0 0 0 0 0 0
2398 Anjali Vivek Kuvalekar 56 Solapur 64 62 50 50 60 62 62 594
2399 Yogita Ajay Rudrakanthvar 42 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 0
2400 Yuvaraj Paralikar 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 62
2401 Kanchan Anil Dabade 0 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0
2402 Vijaya Sakhare 0 Satara 0 0 0 0 0 0 0 0
2403 namita nitin narvekar 47 pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2405 Vaibhavi Pramod Joshi 0 Tarapur 125 125 125 135 125 111 125 1263
2406 Prasad Khandake 52 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2407 Uma Shankar Yadav 65 Miraj 150 155 150 150 150 155 155 1870
2408 Leeladevi Bhimrao Ghansare 65 Miraj 135 151 168 182 140 135 134 1793
2409 Kalpana Vijay Chavan 65 Miraj 62 0 0 62 90 93 0 671
2410 Nirmal Vasant Kelkar 65 Miraj 62 62 60 62 60 62 62 792
2412 Sudha Kulkarni 55 Kolhapur 62 0 0 50 60 62 62 532
2414 Kavita Ramesh Joshi 65 Miraj 0 87 84 62 93 111 0 765
2417 Swati Joshi 56 Gulsunde 108 108 108 108 108 108 108 1214
2423 Anjali Dhongde 57 Vileparle 70 62 85 75 91 56 98 940
2428 Ashwini Halabe 72 Pune 71 62 60 62 60 62 0 739
2429 Sau. Pratima Punekar 71 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
2430 Sau. Sushila Pandurang Rasale 78 Pune 60 0 0 120 62 62 0 788
2432 Madhuri shriram tembhekarhekar 62 Pune 62 62 60 62 60 62 62 792
2433 Nilima Anil Vadanagekar 70 Pune 108 450 450 450 255 450 0 2695
2434 Asmita Anil Joshi 58 Pune 0 103 0 101 114 103 0 973
2435 Prachi Amey Borkar 37 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
2450 Suman Mahadev Joshi 58 Gulsunde 62 62 60 62 62 62 0 814
2451 Surabhi Suresh Joshi 48 Gulsunde 42 42 36 50 44 48 30 532
2452 Harshala hari joshi 55 Gulsunde 62 62 60 62 62 62 0 734
2453 Madhavi Madhusudan Joshi 54 Gulsunde 62 62 108 108 108 108 108 1074
2454 Sanjay Devidas Jakatdar 63 Chalisgaon 62 62 60 81 60 62 16 765
2455 Anjali Yashwant Ganjendragadkar 65 Miraj 25 25 25 25 25 25 20 170
2456 Yashwant Ganjendragadkar 65 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0
2457 Manasi Amey Thatte 65 Miraj 0 20 0 0 0 0 0 35
2459 Vaijayanti Vijay Jadhav 65 Miraj 330 320 310 330 300 60 325 3540
2460 Vijay Narayan Jadhav 75 Miraj 0 70 70 80 80 60 50 920
2461 Lalita Manik Chitalwar 75 Miraj 31 20 30 51 30 31 31 405
2462 Mogar Tatoba Devtale 74 Miraj 50 0 0 54 54 52 54 590
2463 Deepali Sapre 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2464 Charusheela Limaye 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2465 Jayashri Deshpande 68 Ahmadnagar 0 62 0 60 60 0 0 422
2466 Neela Vaidya 66 Thane 0 0 0 0 0 0 0 60
2470 Pratima Kannav 60 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
2471 Nita Tambolkar 68 Solapur 90 108 95 117 108 120 0 1001
2472 Prakash Tapase 68 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 72
2473 Manorama Kokat 45 Beed 0 0 0 0 0 0 0 0
2474 Aruna Tapase 62 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 72
2475 Meera Vyavahare 50 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
2477 Rohini Phalak 0 Bhusawal 0 0 0 0 0 0 0 0
2478 Sandhya Upadhye 67 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
2480 Vilas Bhinge 71 Nashik 372 62 60 60 60 333 348 1781
2481 Abhishek Patange 26 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2482 Kallapa Irashetti 56 Solapur 30 0 30 0 0 0 0 131
2483 Usha Chinchore 63 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
2484 Kund Ahankari 58 Solapur 20 31 30 31 30 36 0 377
2485 Rajashri Bhat 47 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2486 Shubhangi Kulkarni 53 Solapur 62 62 60 62 0 93 0 703
2487 Shamala Jewalikar 59 Solapur 124 124 124 124 124 124 155 1631
2488 Pratibha Kulkarni 63 Dahiwadi 56 0 0 0 0 0 0 299
2489 Arvind Jewalikar 61 Solapur 62 62 60 62 60 62 60 761
2491 Kanchan Kuber Nagmule 62 Hubli 0 62 60 62 60 0 0 584
2492 Sulakshana Jawadekar 0 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0
2493 Sheela Kulkarni 68 Kalyan 62 62 51 15 58 51 0 649
2494 Ravindra Kisanrao Sardeshmukh 52 Solapur 31 31 30 31 30 31 0 365
2495 Alka Markandey 68 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0
2496 Deepa Gore 62 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 25
2497 Radhika Ravindrs Sardeshmukh 43 Solapur 25 25 35 35 35 50 0 367
2498 Revati Wagh 63 Walchandnagar 0 0 0 0 0 0 0 30
2499 Anjali Karlekar 60 Kalyan 62 62 60 62 60 62 62 723
2501 Supriya Mirjolkar 61 Kalyan 62 0 0 0 0 0 0 424
2502 Sunita Dattatray Ulekar 75 Solapur 41 41 30 31 30 31 0 385
2503 Suresh Mirjolkar 63 Kalyan 0 62 0 0 0 0 0 424
2504 Sumitra Mallinath Ashtagikar 58 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 127
2505 Madhavi mohan kasodekar 48 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0
2506 Vasudha Thosar 0 Pune 62 0 0 62 60 62 0 608
2507 Anjali Kulkarni 0 Pune 127 155 150 155 0 62 155 1166
2509 Vaishali Thite 0 Pune 0 0 0 62 60 62 0 531
2511 Madhura Khire 60 Pune 70 0 0 80 85 95 0 790
2512 Pallavi Sakalkale 0 Jalgaon 16 6 9 6 0 0 0 120
2513 Prabhatai Athawale 0 Akola 25 21 0 0 0 79 0 305
2514 Shraddha Sant 0 Akola 31 31 31 30 31 62 31 455
2515 Hemant Deshpande 0 Akola 0 0 0 0 0 15 17 60
2522 Mangala Mahale 69 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0
2523 Sau. Supriya Milind Mulgavkar 55 Devnar - Mumbai 0 0 0 12 26 0 0 38
2525 Smita Khatkhoje 62 Thane 0 0 0 0 0 0 0 300
2526 Sunanda Apte 75 Thane 0 0 0 62 0 62 0 426
2527 Suvidha Palande 64 Pune 0 0 0 62 0 0 0 624
2529 Shobhana Nerlekar 69 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2530 Pallavi Soman 54 Jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0
2531 Manisha Inamdar 0 Phaltan 0 0 0 0 0 0 0 0
2533 Geetanjali Ghatage 69 Pune 96 0 0 71 80 88 115 1116
2534 Seema Jamadagni 56 Jaysingpur 31 0 0 0 0 0 0 314
2535 Hemlata Mali 45 Kurundwad 0 0 0 0 0 0 0 40
2536 Kalpana Patil 45 Kurundwad 0 0 0 0 0 0 0 59
2537 Ranjana Shetty 53 Kurundwad 0 0 0 0 0 0 0 0
2538 Madhuri Kulkarni 66 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
2544 Madhuri Tembhekar 61 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2546 Purva Patki 51 Miraj 0 0 0 62 60 62 62 608
2547 R S Kulkarni 69 Solapur 75 90 52 84 108 109 0 827
2548 Sudha Kulkarni 62 Solapur 75 108 60 63 108 111 0 839
2549 Krupa Jath Mandal C/o Mrs Khasnis 0 Jath 3462 3398 3432 3292 2902 3874 3210 38251
2550 ROHINI PRABHU 55 SIRSI 0 0 0 0 0 0 0 187
2551 Mrs. Anjali Bhatkhande 68 Chinchwad, Pune 62 62 60 40 0 0 0 584
2556 Mrs. Shobha Subhash Khairnar 61 Chinchwad, Pune 62 62 60 62 60 0 0 668
2558 Mrs. Pratibha Jayant Pendse 66 Pune 0 0 0 0 0 184 0 546
2559 Mrs. Smita Kulkarni 70 Pune 62 62 60 62 60 0 0 668
2560 Jyoti Deval 55 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 55
2561 Anita Achyut Gokhale 63 Pune 62 62 62 62 60 62 0 722
2562 DILIP D NERURKAR 68 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 232
2563 Mrs. Anjali Balkrushna Ratnaparkhi 0 Beed 0 0 0 0 0 0 0 0
2564 VAISHALI BABASAHEB KULKARNI 47 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 100
2565 MRS PRABHA VIJAY DHASE 48 NASIK 253 322 0 0 0 0 0 1432
2567 Prabha Anant Deshpande 70 Pune 62 113 0 225 0 239 0 639
2569 Ashwini Tamhane 62 Talegaon pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2570 MRS.KANAKA RAGHAVAN 62 DAHISAR, MUMBAI. 0 0 0 0 0 0 0 0
2571 VIDYA PRAKASH DATAR 64 BADLAPUR 0 0 0 0 0 0 0 310
2573 VIJAYA GIRMAL MURALE 44 ICHALKARANJI 0 0 0 0 0 0 0 0
2574 SADHANA D DOSHI 50 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
2576 ANJALI JITENDRA ABHYANKAR 41 Aurangabad 62 62 60 62 0 0 0 608
2577 ANITA BANSODE 53 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
2578 SHAMALA S PAKANKAR 50 PUNE 62 0 0 60 62 0 70 616
2579 MRS RASHREE SURESH POTDARSH 51 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0
2580 PADHAMAKAR RAMDASI 75 Aurangabad 62 0 0 62 60 62 62 701
2581 SUMATI P RAMDASI 70 Aurangabad 62 0 0 62 62 62 62 733
2582 Vilas Dattatray Rajhans 60 Sillod 0 0 0 0 0 0 0 0
2584 Prabha Vilas Kulkarni 63 Aurangabad 62 0 0 0 60 62 0 578
2585 Sudhir Ramrao Kulkarni 61 Aurangabad 62 62 60 62 60 60 0 484
2587 Smt vaishali R Hardikar 68 Kalyan 62 62 60 62 60 62 62 792
2588 Vaibhav Joshi 0 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0 0
2589 Mrs. Sushama Bidarkar Kulkarni 50 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 0
2590 Mukesh Vasant Jawale 27 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
2591 Smt. Pratibha vinayak choudhari 59 Jalgaon 100 109 77 90 62 148 0 1039
2592 Saroj Deshpande 0 nanded 0 0 0 0 0 0 0 0
2594 Jayendra kalvinkar 58 vadodara Gujarat 0 0 0 0 0 0 0 0
2595 Sunita Chavhan 43 Pune 0 0 0 0 0 0 0 59
2596 Nalini Shriniwasrao Bhagyavant 0 Bhoom 0 0 0 0 0 0 0 301
2597 Lata Gunderao Kulkarni 75 Pune 122 61 60 62 60 62 62 807
2599 Maya Sharma 45 Chalisgaon 0 0 0 0 0 0 0 0
2601 Nandini Takarwankar 69 Vishrantwadi, Pune 108 0 0 108 0 0 0 523
2602 Satish Ramchandra Deshpande 58 Sangamner 155 153 150 150 120 217 372 2032
2605 Kavita Kiran Khanapurkar 49 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
2606 Mukund Kherdekar 0 Hyderabad 76 59 52 52 64 59 59 831
2607 Narsimha Krishna Hindupur 64 Ambarbath 62 0 60 0 62 10 62 626
2608 Ram Vaidya 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2609 Meena Baviskar 62 Pune 62 62 60 62 60 62 62 792
2610 Raghavendra Dixit 49 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 187
2611 Sanjay Digambarrao Jakate 60 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
2612 Sanjay Purushottam Bhade 53 Murbad 0 0 0 0 0 0 0 300
2614 Priya Panchal 0 Alephata 0 0 0 0 0 0 0 0
2615 Mrs. Sushama Sunil Sahasrabuddhe 60 Dombivali East 0 0 0 0 0 0 0 0
2616 Sandhya Sujit Deshpande 27 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 0
2617 Prabha Subhash Deshmukh 60 Degloor 0 0 0 0 0 0 0 180
2618 Shilpa Girish Joshi 40 Pune 0 124 0 62 62 62 0 372
2619 Hari Landge 43 Beed 0 60 0 0 0 0 0 420
2620 Akash Rajendra Gaikwad 23 Kolpewadi, Tlq Kopargao 0 0 0 0 0 0 0 30
2621 Swati Shrikant Butte 0 Ambajogai 62 62 0 0 0 244 0 730
2622 Prof. C.P.Mandage 0 Chopda 0 0 0 0 0 0 0 0
2623 Vaishali Deo 58 Badlapur 49 0 45 0 54 51 43 436
2624 Nandini Kanekar 67 Pune 0 0 0 0 0 0 0 62
2625 Archana Atul Ranade 45 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 0 0 0
2626 Hrishikesh Nandkishor Malode 21 Ketkavale 0 0 0 0 0 0 0 0
2627 Sau Sagarika Sanjay Karnik 0 Borivali East 0 0 0 0 0 0 0 541
2628 Ulka Patankar 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0
2629 Pradnya Patil 0 Jogeshwari 0 0 0 0 0 0 0 0
2630 SHRI. SANJAY GUNAJI BHOSALE 53 KHOPI SHIR GAON TAL-KHED DIST- RATNAGIRI 0 0 0 0 0 0 0 0
2631 Bhagyashri Milind Kulkarni 46 Vadodara 0 0 0 0 0 0 0 0
2632 Swati Jaykar 71 Kandivali, Mumbai 217 96 112 182 128 211 180 1799
2633 Vidya Naik 64 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 40
2634 Malti Pitambar Patil 66 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
2636 Shri Mahalaxmi Mantra Stotra Pathan Varg C/o Shri Keshav Bhave 0 Kolhapur 13920 13764 13530 13981 13950 14469 16027 181697
2639 Sanjay Singh 52 Varanasi 0 62 60 62 0 0 0 184
2640 Shailaja Gokhale 0 Pune 114 102 101 102 108 92 0 1262
2646 Mandar Vasudeo Athalekar 44 Thane 62 0 0 0 0 0 0 333
2647 Vasudeo Athalekar 79 THANE 62 0 0 0 0 0 0 303
2652 Ankush Pandurang Sutar 68 Koynanagar, Chinchwad,Pune 411019 93 93 90 87 87 93 93 957
2653 SANTOSH SHRIKANT KHADPE 65 RATNAGIRI 0 0 0 0 0 0 0 0
2657 TANAJI BABAN KANASE 50 Po.Belhe, Tal.Junnar 0 0 0 0 0 0 0 0
2661 ANITA ANIL CHITALE 54 CHIPLUN 0 0 0 0 0 0 0 180
2662 USHA PRAVIN GIRNAR 59 TALODA, DIST. NANDURBAR 0 0 0 0 0 0 0 0
2665 SADHANA BAPAT 47 CHINCHWAD, PUNE 0 0 0 0 0 0 0 174
2668 SMITA SUNIL CHANDRATRE 57 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0
2669 MADHURI PRADEEP PAWAR 51 BHUKUM, PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
2670 Rashmi Gulavani 49 Kurundwad 0 0 0 0 0 0 0 0
2672 Kusum Jagdale 56 Jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 21
2673 Varsha Gokhale 52 Jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 21
2674 Vinaya Jadhav 50 Jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 21
2675 JAYASHRI KODESUR 52 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
2676 Sunita Kulkarni 59 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 35
2678 Shobha Bongale 51 Pattankodi 0 0 0 0 0 0 0 80
2679 Suwarna Bolaj 33 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 0 0 0
2680 Sunita Patwardhan 53 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
2682 Bhagyashri Kulkarni 53 Kurundwad 0 0 0 0 0 0 0 0
2684 Lakshmikant Joshi 57 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 0 0
2685 Shraddha Ratnaparakhi 63 Mumbai 0 0 0 0 60 0 0 422
2686 Mrudula Bhide 64 Pune 100 0 0 65 60 190 0 950
2689 Rama Malagi 68 Dombivli 62 62 60 60 60 62 0 728
2690 Rachana Kulkarni 64 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 62
2691 Snehalata Gokhale 73 Pune 77 0 0 112 120 0 111 911
2692 Vaishali Sutar 0 Mahuli 0 0 0 0 0 0 66 66
2693 Kalpana Karandikar 63 Barshi 62 0 0 0 0 0 62 442
2694 Meena Dabhade 58 Nashik 125 91 150 157 11 29 0 999
2695 Vimalbai Dabhade 74 Jalgaon 125 0 77 260 100 35 0 800
2696 Shashikant Joshi 79 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2697 Shubha Sant 60 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0
2698 Archana Pargavkar 44 Dubai 0 0 0 0 0 0 0 240
2699 Saroj Kale 62 Thane 0 0 0 0 0 0 0 362
2700 Anup Jamkar 32 Pune 0 0 0 0 0 0 0 77
2701 Padmaja Kulkarni 54 Pune 62 0 0 62 0 0 0 465
2702 Kalpana Kulkarni 60 Nashik 88 0 0 62 64 76 0 652
2703 Dhanshri Deshpande 61 Barshi 62 62 58 72 60 0 0 536
2704 Rekha Mujumdar 64 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 62 419
2705 SHUBHAM TEJRAO DABERAO 21 AMARAVATI 0 0 0 0 0 0 0 0
2706 Sushri Pujari 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 172
2707 Sujata Vedpathak 59 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
2708 Sushila Mulik 64 Chiplun 62 0 0 62 60 0 63 633
2709 Vrushali Bhosale 54 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
2710 Sujata Kirpekar 62 Karad 0 0 0 0 0 0 0 118
2711 Sarla Karajagi 63 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 730 0 730
2712 Anita Inamdar 56 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
2713 Dattatray Ratnalikar 68 Akola 0 62 0 60 70 0 60 554
2714 Asha Dekhane 65 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
2715 Anadi Khasbardar 45 Kolhapur 62 62 60 62 60 62 62 790
2716 Anuprita Vadya 68 Pune 0 0 0 0 0 0 0 96
2717 SUBHASH EKNATH SHINDE 39 JUNNAR, PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
2719 Anuradha Gole 68 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2720 Aparna Bondale 68 Pune 155 124 120 124 120 124 0 1219
2721 Madhavi Prabhune 59 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
2722 ANNAPURNA SHRIKANT SHIRSAT 54 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 56
2725 Harshada Kulkarni 60 Pune 62 62 60 62 60 62 0 668
2727 Rohini Thorat 62 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
2728 Smita Patki 59 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
2729 Surekha Kank 59 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
2731 Savita Bhalerao 59 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
2732 Asha Kulkarni 64 Pune 0 0 0 0 0 0 0 118
2733 Pratibha Athavale 60 Miraj 0 124 120 124 120 124 0 1336
2734 Mangala Joshi 62 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
2735 Sujata Ogale 51 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 180
2737 Sunanda Gujar 65 Erandol 465 225 0 225 450 465 0 4545
2738 DR Prakash Vedpathak 66 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
2739 Arun Raje 72 Pune 62 0 0 62 60 42 48 636
2740 Mukund Dani 75 Pune 0 0 0 0 0 0 0 104
2741 Kishori Ladda 62 Pune 62 62 60 62 60 62 0 730
2742 Meenal Prabhudesai 67 Dombivali 62 0 0 0 60 62 0 534
2743 Padma Joshi 67 Pandharpur 0 0 0 60 60 60 0 298
2746 Vijaya Padhyegurjar 77 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 240
2747 Geeta Pradeep Alat 58 Barshi 62 0 0 0 0 0 0 251
2748 Ranjana Babhulgavkar 42 Ambejogai 0 0 0 0 0 0 0 0
2749 Aarti Deshpande 33 Ambejogai 0 0 0 0 0 0 0 0
2751 Urmila Apte 79 Mumbai 62 0 0 62 60 62 62 670
2753 Varsha Bhagwat 58 Akola 86 62 60 62 60 62 62 792
2754 Meenal Kulkarni 56 Kolhapur 122 0 0 60 60 62 0 666
2755 Shailaja Vaidya 60 Belgav 0 0 0 0 0 0 0 0
2756 Saroj Bhide 59 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0 62
2757 Mrs. Shubhangi Deshmukh 53 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
2758 Vijaya Thuse 64 Sangli 48 0 0 0 0 0 0 198
2760 Vinaya Sardesai 61 Ratnagiri 0 0 0 0 0 0 0 0
2761 Vidya Lavhekar 66 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2762 SURESH KARANDIKAR 50 JALGAON 0 0 0 0 0 0 0 0
2763 HARSHADA H KHOBAREKAR 48 GOA 62 62 60 62 60 62 62 792
2764 VAISHALI CHANDEKAR 50 BADLAPUR 0 0 0 0 0 0 0 60
2765 DIPTI KUMTHEKAR 19 LATUR 0 0 0 0 0 0 0 118
2766 Lakshmi Kailas Redis 51 Chiplun 0 0 0 0 0 0 0 0
2767 Sandhya Shriniwas Muley 62 Nashik 62 62 60 62 60 62 62 835
2769 Hemalta Jakatdar 72 Abhona, Dist. Nashik 62 62 60 62 60 62 0 730
2770 MRS JYOTI KISHOR RAO KULKARNI 47 SATARA 0 0 0 0 0 0 0 118
2771 SHOBHA DILIP DESHPAND 55 Nagpur 90 93 93 93 63 60 60 985
2772 MRS HEMLATA GANGADHAR JOSHI 67 NANDED 0 0 0 0 0 0 0 342
2773 SANJAY JOSHI 50 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
2774 AMOL THER 50 AKOLA 0 0 0 0 0 0 0 0
2775 KAMLESH P BUCH 71 VADODARA 0 0 0 0 0 0 0 62
2776 MANJARI DHOLAKIA 50 MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0
2778 KAKASO MOPARE 50 SANGLI 0 0 0 0 0 0 0 0
2780 PRATIBHA VINOD SATERE 43 BADLAPUR 0 0 0 0 0 0 0 118
2781 MRS MEENA DAYANESHWAR CHAKURKAR 55 LATUR 0 0 0 0 0 0 0 302
2782 VAIJAYANTI JAYANT MARATHE 62 PANDHARKAWADA 0 0 0 0 0 0 0 0
2783 REKHA ANKAIKAR 42 WAI 42 0 0 0 0 46 0 306
2784 MEGHA THORAT 40 BARODA 0 0 0 0 0 0 0 0
2785 Aniket Pansare 24 Alephata 0 0 0 0 0 0 0 0
2786 MRS SUDHA ARUN KULKARNI 63 Aurangabad 62 60 58 58 32 40 0 612
2787 MAHESH MATHWALE 21 DEGLUR 0 0 0 0 0 0 0 0
2788 MRS SUNANDA KULKARNI 66 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
2789 RAJASHRI JAYANT KOLEKAR 47 KOLHAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0
2790 G R SUBRAMANIYAM 61 DOMBIVLI 0 0 0 0 0 0 0 0
2791 PRADIP KARVE 50 ALIBAG 0 0 0 0 0 0 0 0
2792 PRATIBHA PRAKASH DESHPAND 63 PUNE 0 90 0 0 70 70 0 550
2793 SHILPA ABHAY JOSHI 41 DHOOM 0 0 0 0 0 0 0 0
2794 VARSHA BHALCHANDRA LASANE 40 LATUR 0 0 0 0 0 0 0 0
2795 PADHAMAKAR RAMDASI 75 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
2797 PALLAVI SACHIN PACHPUTE 36 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
2798 MRS RAJSHREE RAHUL DEO 35 MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0
2799 PRABHAWATI PURANIK 60 BID 0 0 0 0 0 0 0 0
2800 REKHA SUDHAKAR JOSHI 50 Aurangabad 32 31 0 0 0 0 0 63
2804 SUNITA HIRE 32 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0
2805 SULBHA DEEPAKRAO MUKHEDKAR 52 NANDED 0 0 0 0 0 0 0 0
2806 SANJAY M DESHPAND 51 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0
2807 NEETA ARVIND DESHPAND 52 PUNE 62 62 60 62 0 62 0 670
2808 HEMALATA JOSHI 62 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
2809 CHITRA MUKUND MOKASHI 67 BADLAPUR 0 0 0 0 0 0 0 100
2810 SATISH MORANKAR 60 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0
2813 SMITA JAYANT KULKARNI 52 PUNE 108 186 180 186 180 246 0 1964
2815 MRS SANGEETA BULBULE 53 PUNE 27 25 0 0 0 0 0 140
2816 MISS SADHANA ABHIJEET CHITNIS 33 PARBHANI 0 0 0 0 0 0 0 0
2820 Bhakti Buch 46 Chennai 0 0 0 0 0 0 0 0
2821 Laxmi Anant Gondhalekar 88 Pune 31 31 30 31 30 0 0 334
2825 MRS SHRADDHA S GOVARDHAN 50 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
2826 SARITA SHAM SHRIKANT 50 PUNE 0 0 0 0 0 0 60 307
2828 SHRIKANT SHRIRAM KULKARNI 66 BADLAPUR, THANE 28 26 30 27 30 31 0 275
2829 Madhavi Gramopadhye 63 Satara 35 0 0 0 0 0 0 321
2830 MRS ARUNA SURESH GOVARDHAN 52 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
2831 MRS SUNANDA 62 JALGAON 0 0 0 0 0 0 0 118
2832 Anuprita Nagarkar 75 Mumbai 0 65 60 0 0 62 0 587
2833 MRS REWATI KULKARNI 74 KOLHAPUR 0 62 0 0 0 62 62 248
2835 MEGHA DANI 52 NAGPUR 0 0 0 0 0 0 64 353
2836 SUPRIYA SURESH DESHPAND 48 PARBHANI 62 62 60 62 62 62 62 794
2839 KANCHAN SHIVANKAR 48 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
2841 MRS SUNITA SHARAD JADHV 60 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 216
2842 KUNALINI THOMBARE 50 VIRAR 0 0 0 0 0 0 0 0
2844 TEJAL TALELE 60 BHUSAWAL 0 0 0 0 0 0 0 0
2845 MINAKSHI THOMBARE 50 BHUSAWAL 0 0 0 0 0 0 0 0
2846 CHARU PURANKAR 63 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
2847 ANURADHA S KULKARNI 63 PUNE 62 0 0 62 60 62 62 670
2849 Meenakshi Kondhalkar 58 Pune 0 0 0 0 0 72 0 346
2851 Snehal More 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0 90
2852 Anuradha Shrikrishna Deshpande 66 Pune 62 62 60 62 60 62 62 792
2854 Chhaya Narendra Patwardhan 67 Dombivli 62 62 60 65 60 70 60 813
2856 MRS VEDAWATI GAJANAN DESHPAND 58 USMANABAD 124 0 0 80 88 90 0 860
2858 SUSHILA PISOLKAR 40 TULJAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0
2859 RAJANI KULKARNI 47 KOLHAPUR 0 0 0 0 0 0 0 62
2860 NEETA ARVIND DEODHAR 43 MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0 0
2862 SAVITA BORKAR 69 JALGAON 135 0 0 100 100 0 0 1055
2863 Krishna Madhvrao Bevur 72 Solapur 0 60 0 0 0 0 0 234
2864 SARALA MADHUKAR PATIL 53 JALGAON 0 0 0 0 0 0 0 400
2867 NITIN KULKARNI 53 MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0 0
2868 Prabha Bam 70 Khopoli 62 62 60 62 60 62 62 792
2869 Mrs Usha Prabhakar Govande 70 Khopoli 62 62 60 62 60 62 0 730
2870 NILAN GHAVI 68 PUNE 0 0 0 62 0 0 62 426
2871 SHUSHAMA SUDHAKAR KULKARNI 53 LATUR 62 62 60 62 60 62 80 810
2873 MRS ALKA NALGIRKAR 57 NANDED 0 0 0 0 0 0 0 0
2874 SAROJ MORCHALE 55 HARADA, M P 0 0 0 0 0 0 0 0
2876 ARCHANA ASHOK KULKARNI 58 NASIK 62 0 0 62 0 0 0 488
2877 RAJAN NIPUNAGE 61 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
2878 SWAPNIL DARPA 33 JALNA 0 0 0 0 0 0 0 0
2879 Smita Dixit 61 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 336
2880 SANGITA TUKARAM KOSHTI 45 BHUSAWAL 0 0 0 0 0 0 0 0
2881 Rohini Athavale 56 Yawatmal 0 0 0 0 0 0 0 118
2883 sau pranita pramod pitkar 57 kandivali 0 0 0 0 0 0 0 0
2884 Kanchan kulkarni 59 Sangali 0 0 0 0 0 0 0 182
2887 MRS ANAGHA ANANT VIDWANS 64 DOMBIVLI 62 62 60 62 60 62 62 792
2893 Shripad Sharad Deshkar 35 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 110
2895 Sarojini Joshi 69 Pune 916 0 0 194 508 508 604 4676
2896 Smita Subhash Joshi 61 Pune 93 93 90 93 90 90 0 947
2897 Varsha Milind Nawale 40 Karad 0 0 0 0 0 0 0 56
2898 Manjiri Limaye 42 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
2899 Shubhada Subhedar 47 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2900 Sunil Subhedar 45 Ambarnath 0 0 0 0 0 0 0 0
2902 Revati Abhyankar 52 Sangli 63 55 58 55 34 56 0 654
2903 Vrushali Parekh 44 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2904 Nirmala Ram Potdar 55 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
2905 Ashalata Sudhakar Puranik 69 Nasik 294 117 187 171 148 0 0 1984
2907 Rekha Shavankar 65 Pune 0 0 0 62 0 0 116 593
2908 PURSHOTEM VAMAN PATIL 51 PUNE 58 58 60 71 66 62 0 749
2909 Ravindra Pinglikar 57 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0
2911 Vidula Deshpande 64 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 60
2912 MANGAL VIJAYKUMAR KHAMGAOKAR 51 LATUR 0 0 0 0 0 0 62 180
2913 Mukund Vishnupant Barbind 59 Pune 62 0 0 0 0 0 0 426
2914 MINAKSHI APSTAMBHA 68 PUNE 62 60 60 60 60 30 60 744
2916 KALYAN SHESHRAO AABEKAR 28 JALNA 0 0 0 0 0 0 0 0
2917 Godavari Vishnupant Barbind 80 Pune 62 0 0 0 0 0 0 426
2918 JYOTI VADGAOKAR 51 AMARAVATI 0 0 0 0 0 0 0 0
2919 PRAKASH PANDURANG DIWAKAR 50 HINGOLI 0 0 0 0 0 0 0 62
2920 Mangala Shrikrishna Joshi 64 Aurangabad 62 62 60 62 60 275 0 947
2921 VISHWAS JOSHI 69 GOREGAON, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0
2922 Neeta Shyamsunder Kulkarni 66 Aurangabad 155 0 0 0 180 165 0 981
2923 Chandrajyoti Arun Muley 62 Aurangabad 62 0 0 0 60 62 0 516
2925 Ranjana Ghadge 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2926 VARSHA SURESH MHASKE 52 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 302
2929 Shubhangi Buwa 65 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 306
2930 Sheetal Rajendra Nadkarni 56 Ahmednagar 120 120 200 205 185 192 195 1817
2931 Meena Tidke 72 Ashta Sangli 62 0 0 62 60 0 67 607
2932 Mangal Ashok Khele 66 Pune 0 0 0 0 0 0 0 56
2933 Pranita Arvind Joshi 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0 118
2934 Yashwant Paranjape 65 Belgaum 108 0 0 108 0 108 150 1044
2935 Shankar Dattatray Kulkarni 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2936 VIJAYA VASUDEO SHARMA 59 MALAD, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 78
2937 NANDKISHOR BHALERAO 67 NAGPUR 186 0 0 186 180 150 186 1490
2938 ALKA SHIVAJIRAO KULKARNI 69 AHMADPUR, LATUR 0 0 0 60 0 0 62 464
2939 ANITA SHAHAJI BHOSLE 42 BARSHI, DIST.SOLAPUR 62 151 146 167 151 151 0 1176
2940 Sau. Vibhavari Bhave 62 Pune 130 62 70 70 70 70 0 838
2942 Madhukar Borikar 60 Aurangabad 155 211 185 225 70 0 0 1408
2943 D. M. NIRMALE 0 AMBEJOGAI, DIST. BEED 0 0 0 0 0 0 0 0
2946 ULKA NANDKISHOR THITE 56 DOMBIVLI (EAST), DIST. THANE 0 0 0 0 0 0 0 0
2947 Nandini Tulshiram Bhangale 60 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 180
2949 Atmaram Joshi 71 Thane - Waghbil 31 31 30 36 60 0 0 369
2950 Megha Kulkarni 45 Hingoli 0 0 0 0 0 0 0 148
2951 Geeta Mahendra Shaha 65 Pune 62 0 0 62 0 0 0 486
2952 Swati Mukund Zambre 64 Nasik 62 0 0 0 60 62 62 728
2954 Ganesh Kulkarni 69 Pune 62 62 60 62 60 62 62 796
2955 Anjali Sanjiv Khaladkar 45 Pune 0 0 0 0 0 0 0 15
2956 P G Andhrutkar 71 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
2959 Pallavi Nikumbh 31 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0
2969 Dhanashree Dhananjay Pathak 45 Surat 0 0 0 0 0 0 0 0
2982 Mrs. Vandana Sharad Dharkar 65 Thane west 0 0 0 0 0 0 0 0
2984 Mrs. Neela Shrinivas Joshi 59 Pune 0 0 0 0 0 0 0 349
2985 Mrs. Shobha Deshpande 56 Pune 62 62 60 62 60 0 0 613
2986 Mrs. Shobha Murti 62 Chandrapur 62 62 60 62 60 0 0 608
2987 PUSHPA REVA CHAUDHARI 78 JALGAON 92 0 91 92 140 120 62 1168
2988 Ranjana Mahajan 40 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 337
2990 Pravin Kulkarni 36 Aurangabad 62 62 60 62 60 62 0 730
2993 Chandrashekhar Lakshman Joshi 65 Pandharpur 124 0 0 124 0 0 124 916
2994 Rekha Chandrashekhar Joshi 62 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0
2997 sau prajakta madhav puranik 42 bhusaval 93 93 84 87 90 93 93 1134
3000 UMESH JOSHI 50 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
3003 Durga Madhav Acharya 64 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0
3004 PANKAJ KULKARNI 24 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0
3005 RANJANA RAVINDRA DAPHALE 63 SATARA 0 0 0 0 0 0 0 181
3006 MRS A S WYAVAHARE 47 PATUR 0 0 0 0 0 0 0 0
3010 sau anjali girish vaidya 48 nasik 27 27 25 26 28 22 29 348
3017 Mohite Balkrishna 60 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 90
3023 VASANTI GAMBHIR 64 MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0 0
3024 UMESH BAYAS 55 SOLAPUR 0 0 0 0 0 0 0 51
3026 YESHWANT REDGE 26 NANDED 0 0 0 0 0 0 0 0
3027 MRS NIRMALA WARKE 62 PUNE 108 96 109 46 100 60 146 1039
3028 SHALINI AMOL WAGHULDE 56 FAJAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0
3029 NEENA LALWANI 62 KANDIVLI, MUMBAI 52 50 0 0 0 0 0 424
3030 ASHWINI DESHMUKH 45 MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0 58
3031 ROHINI R SHRIKANT 68 MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0 57
3033 DEVENDRA KULKARNI 66 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 58
3034 VASANTI SUDHIR PHASE 66 JALGAON 151 151 151 151 60 151 151 1720
3036 Vijaykumar K. Kulkarni 71 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0
3041 SUCHITA S AHIRE 55 KALYAN 77 76 70 77 75 68 85 901
3044 Smita Kurdukar 56 Nasik 62 0 0 62 60 62 62 670
3045 KUNDA KOLAMBE 60 BHUSAWAL 62 62 60 62 60 62 62 792
3046 Nanda Uttam Aher 52 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0
3049 SUNITA SURYAWANSHI 45 DHULE 0 0 0 0 0 0 0 0
3050 Ashok Deshpande 38 Ahamadnagar