ID Name Age City Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
1 Rohit Vinayak Raykar 40 Pune 5 3 5 5 5 4 6 30 30 30 121 21 265
4 Dilip Vasudev Apte 72 Miraj 120 56 62 60 62 60 60 62 60 62 60 62 786
15 Gouri Nilesh Apte 31 Pune 58 30 46 63 29 74 108 62 72 44 62 43 691
17 Gaytri sawmi 50 Satara 50 10 10 31 30 30 30 30 30 15 0 0 266
18 Sukhad Deshpande 55 Belgaum 64 84 108 108 108 108 108 108 108 124 108 108 1244
19 Arun Ramchandra Joshi 67 Sanpada - Navi Mumbai 85 86 64 54 40 50 35 66 135 154 152 212 1133
20 Kalpana Kulkarni 68 Miraj 62 70 62 65 65 75 60 0 108 108 108 0 783
21 Rupa Kulkarni 40 Belgaum 62 50 31 25 30 0 0 0 0 50 0 0 248
22 Madhuri Kulkarni 45 Hospet 62 56 62 60 60 60 0 0 0 0 0 0 360
23 Anil Arvind Godbole 55 Satara 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 44
24 Vrushali Anil Godbole 32 Satara 81 113 66 36 39 60 60 64 66 88 70 66 809
25 Sau. Shailaja Anil Dev 45 Nashik 62 56 62 108 108 54 62 0 0 108 0 108 728
26 Bhgyashri Sane 40 Nashik 61 58 62 60 62 60 62 0 0 72 90 0 587
27 Suchita Mojkar 34 pune 0 56 62 30 0 35 36 0 0 0 43 0 262
28 Sakhi Kulkarni 36 Lasalgav 82 52 50 56 56 60 0 0 0 0 0 0 356
29 Vaishali Ramchandra Prabhudesai 56 Vileparle, Mumbai 62 25 25 25 29 29 0 0 0 29 30 0 254
30 Aprna Lele 38 Vileparle, Mumbai 30 28 30 30 31 30 30 0 0 0 0 0 209
31 Manisha Sudhakar Sadhu 46 Mumbai 62 140 105 125 155 140 140 90 131 150 0 0 1238
32 Gouri Bhogle 37 Vile Parle, Mumbai 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
33 Pramod Shashikant Paranjape 49 Vileparle, Mumbai 15 26 25 25 29 32 62 0 0 0 0 0 214
34 Angha Jayant Vaidya 70 Dadar, Mumbai 62 117 108 200 108 83 108 108 118 100 100 100 1312
35 Nilam Shshikant Varadkar 39 Vileparle, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Shridatta Rajabhau Kulkarni 63 Pune 107 104 151 268 271 100 180 183 157 38 137 119 1815
41 Bhagyashree Narayan Punalekar 43 Dahisar, Mumbai 0 0 30 0 60 0 0 0 60 60 60 60 330
42 Vasanti Lalit 43 Borivali, Mumbai 124 120 120 240 250 0 0 330 375 450 450 450 2909
43 Shavaeta Shireesh Jadhva 48 Matunga Mumbai 90 70 90 90 62 60 50 50 50 50 60 40 762
44 Meena Deshmukh 35 Vileparle Mumbai 31 28 44 30 31 30 0 0 0 0 0 0 194
45 Sunil Baban Kale 40 Andheri, Mumbai 30 27 41 28 33 29 0 0 0 0 0 39 227
46 Maltee Karvande 55 Mumbai 15 25 27 60 48 37 61 0 0 0 0 0 273
47 Manoramaa Bakshi 55 Goregaon Mumbai 62 42 62 60 62 60 62 0 0 62 0 62 534
49 Sunetra Band 40 Borivali, Mumbai 62 66 65 65 70 60 0 0 0 0 0 0 388
50 Sandhya Isvalkar 44 Dahisar, Mumbai 31 56 62 60 60 60 0 0 0 0 0 0 329
51 Vilas Isvalkar 55 Dahisar, Mumbai 31 56 62 62 0 60 0 0 0 0 0 0 271
52 Prabhakar Band 58 Borivali, Mumbai 62 18 65 65 70 75 0 0 0 0 0 0 355
53 Prakash More 48 Virar, Mumbai 31 28 31 30 31 60 0 0 0 0 0 0 211
54 Rupa Dhumatkar 49 Khar, Mumbai 31 56 62 60 62 60 62 0 0 0 60 0 453
55 Vishali Harishachandra Ovalkar 50 Andheri, Mumbai 0 0 0 30 60 60 0 62 60 62 0 0 334
56 Smita Purshottam Kulkarni 48 Thane 62 56 62 60 109 250 217 0 0 217 0 151 1184
57 Smita Shreedhar Joshi 51 Andheri, Mumbai 62 60 65 62 62 65 65 0 0 62 60 62 625
58 Usha Prabhakar Kalelkar 44 Borivali, Mumbai 30 56 62 40 60 0 30 30 30 30 30 0 398
60 Shubha Ramrav Mahetre 56 Malad,Mumbai 62 140 150 150 155 150 1676 0 60 60 150 155 2908
61 Vanita Sanjeev Malekar 52 Andheri, Mumbai 31 28 31 30 31 0 0 0 0 0 0 0 151
63 Madhuri Sarang 39 Dahisar, Mumbai 64 60 70 63 60 66 66 0 0 62 64 40 615
65 Chittaranjan Kulkarni 52 Mulund, Mumbai 62 56 42 46 0 0 0 0 0 0 0 0 206
66 Sukhada Kulkarni 55 Mulund, Mumbai 0 0 0 66 0 0 62 0 0 0 0 0 128
67 Anuprita Ajay Patvardhan 49 Kalyan 0 56 0 90 108 62 62 62 60 62 60 64 686
68 Shasheedhar Javdekar 58 Kalyan 62 56 62 60 62 60 68 62 60 62 60 60 734
69 Madhuri Javdekar 54 Kalyan 62 56 62 60 30 60 62 62 60 62 0 60 636
70 Gireeja Bhave 47 Thane 62 56 0 0 0 24 40 0 0 0 0 0 182
71 Shilpa Hodavdekar 46 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Aprna Alavanee 32 Vileparle, Mumbai 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
73 Sucheta Sandeep gorhe 52 Dombivali 31 60 60 60 62 70 72 108 60 62 60 62 767
74 joyti Prabhakar kale 44 Dombivali 0 138 72 70 72 70 62 62 60 62 60 65 793
75 Dinkar Gundopant Dabde 58 Dombivali 31 118 45 45 50 70 50 60 75 62 50 0 656
76 Lakshmikant Rangnath Parsevaat 60 Virar 31 56 62 60 62 20 0 0 0 0 0 0 291
77 Vrushali & Vilas Ghanekar 68 Borivali Mumbai 45 87 121 149 107 132 121 164 130 150 150 151 1507
79 Priti Prakash Nifadkar 44 Andheri, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 62 60 62 0 0 184
80 Prakash Nifadkar 50 Andheri, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Manohar Sohonee 48 Borivali, Mumbai 60 90 60 60 62 60 0 0 0 0 60 0 452
82 Gyaneshwer Shirodkar 48 Vileparle, Mumbai 0 30 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 274
83 Vinayak Pralhad Halemath 49 Wandre 31 46 91 103 98 80 0 0 0 83 0 0 532
84 Dilip Anantrav Tambolkar 65 Chinchwad Pune 40 48 62 67 62 884 62 0 0 56 18 62 1361
85 Archana Dilip Chinchnikar 56 pune 65 56 62 60 62 100 108 108 108 108 108 108 1053
90 Shweta kadam 60 Mumbai 62 56 62 60 0 0 0 0 131 0 0 0 371
91 Ujwala Deo Agashe 64 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Pratibha Sarang Sabnis 64 Vileparle Mumbai 77 169 69 90 95 97 110 111 101 110 115 130 1274
96 bhushan kulkarni 33 karad 60 40 45 45 0 0 0 0 0 96 0 0 286
97 Vibhavari Kulkarni 29 Karad 0 0 0 45 0 0 108 0 0 0 0 0 153
99 Vijaykumar K.Kulkarni 71 Sangli 93 71 108 89 90 9 108 108 108 0 108 108 1000
101 Ashwini Bawaskar 35 Bangalore 0 0 0 5 21 0 0 0 0 101 0 0 127
102 Ashwinee Damle 33 Thane 62 56 50 50 50 60 0 0 0 0 0 0 328
103 Anil Damle 40 Thane 0 56 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 256
104 Arpita Atul Sadhle 41 Kolhapur 42 30 44 0 45 25 0 0 0 40 40 0 266
105 Swapnanjali Kiprekar 39 Pune 0 40 62 0 55 60 0 0 0 0 60 0 277
106 Smita Kulkarni 42 pune 60 41 80 55 37 48 92 0 0 0 69 0 482
107 Mangal Chandrkant Borse 55 Kalyan 60 60 60 60 62 107 62 0 0 62 0 0 533
108 Meghmala Dharmadhikari 33 Latur 50 64 62 0 108 100 0 0 0 0 0 0 384
109 Sandhya Mukund Sangli 45 Dombivali 62 56 60 60 60 60 60 60 60 50 50 60 698
110 Meena Vinayak Vaidya 39 Vashi 62 75 62 62 45 110 106 60 72 62 60 62 838
111 Vijaya Bokil 48 pune 30 58 92 60 62 65 0 0 0 101 0 65 533
112 Devyani Limay 43 Nagpur 62 56 63 62 63 0 0 0 0 0 0 0 306
113 Dr. Surekha Kokne 46 pune 273 245 335 340 321 380 345 340 340 340 290 0 3549
119 Vibhakar Patil 75 Jamaga Aland karnatak 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 0 277
120 Vasudha Vasant Dabir 61 Pune 103 83 77 61 80 61 120 0 0 0 0 0 585
122 Dhananjay Shamrao Deshpande 56 Kalyan 61 52 52 46 31 38 64 0 0 0 0 0 344
123 Manisha Jadhav 40 Dahivadi 50 28 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 171
124 Anjali Prasade 31 Mulund Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 0 0 124
125 Sailesh Mehendale 37 Mumbai 25 30 31 30 31 0 0 0 0 0 55 31 233
126 Jyoti Aajgavkar 28 Mumbai 201 301 375 308 610 601 560 560 460 627 460 601 5664
127 Ujwala Parulekar 31 Mumbai 1 28 42 27 50 18 0 40 23 26 26 76 357
128 Sumedha Barve 29 Palghar 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
129 Aruna Patkar 41 Dahisar, Mumbai 100 0 0 115 112 132 0 0 134 70 122 100 885
131 Rajnee Desai 29 Thane 101 101 101 101 101 60 101 101 101 101 101 101 1171
132 Sangeet Dole 43 Thane 85 123 234 570 257 129 132 128 175 101 122 84 2140
133 Sushama Natu 72 Nerul - Navi Mumbai 60 70 70 70 125 140 0 0 0 140 110 150 935
134 Sunanda Anant Kulkarni 29 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Dr. Subangi Jarandikar 30 Kirloskarwadi 62 65 131 132 62 110 0 120 0 62 95 70 909
137 Sharwari Pednekar 28 Dahisar, Mumbai 62 57 64 66 70 60 68 108 119 163 181 112 1130
138 Nitin Vagh 35 pune 42 44 58 51 58 23 0 0 0 0 0 0 276
139 Manisha Barve 42 pune 60 60 60 0 31 122 62 0 0 0 79 0 474
141 Pujita Bandkar 54 Borivali, Mumbai 106 131 101 140 137 108 108 120 108 155 231 0 1445
142 Rajendra Shivaji Patil 54 Borivali, Mumbai 88 76 40 84 84 51 105 112 90 108 305 376 1519
143 Suvarna Tari 60 Dombivali 190 301 351 261 300 153 142 233 150 93 165 273 2612
144 Ravindhar Tari 62 Dombivali 170 351 451 501 567 605 529 490 147 31 451 445 4738
147 Puja Mone 35 Andheri, Mumbai 28 13 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 102
148 Ashwini Rale 55 Dadar, Mumbai 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
149 Sujata Naik 53 Thane 62 56 180 60 62 60 62 62 60 62 60 0 786
150 Aruna Kulkarni 60 Mumbai 62 56 56 30 31 0 0 0 0 0 0 0 235
151 Shetal Bangali 64 Thane 124 82 142 136 83 172 251 354 207 206 260 341 2358
153 Vaibhavi Ranade 56 Dahisar, Mumbai 62 62 62 120 95 60 75 90 90 90 90 90 986
154 Sunada Theti 77 Kalyan 62 56 85 90 93 90 108 62 60 62 60 62 890
155 Mansasi Kotvdekar 38 Badalapur 66 60 70 65 70 70 65 70 70 102 112 133 953
156 Vivek Bhave 58 Kalyan 55 50 65 65 108 65 70 35 60 85 66 65 789
157 Lena Pimpale 50 Mumbai 62 56 62 60 62 60 62 0 0 0 0 0 424
158 Dipti Sawant 60 Thane 62 56 62 60 62 60 0 0 62 62 62 62 610
159 Depak Sawant 62 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Kedar Sabnis 62 Borivali Mumbai 127 188 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 1395
161 Suhas Desai 70 Borivali, Mumbai 62 60 62 60 65 62 108 62 60 62 120 120 903
162 Pratima Pramod Rale 65 Walchand nagar, Indapur 63 83 93 90 90 90 93 90 90 90 90 93 1055
165 Maithili Vivek Rale 35 Ponda, Goa 62 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 74
166 Vrinda Gogate 75 Dombivali 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
167 Smita Kedar Sabnis 60 Borivali Mumbai 31 58 77 77 77 77 77 77 77 77 77 108 890
168 Vaijanty Mitrgotri 53 Solapur 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
173 Mrs ASHA SHARAD DIXIT 62 PUNE 62 56 30 51 50 50 60 60 0 0 0 0 419
174 ANAGHA SUBHASH RAUT 66 Borivali, Mumbai 62 56 62 30 32 33 0 86 0 0 86 0 447
175 Prajakta Samir Ghalsasi 40 Gandhi Nagar , Gujrat 60 60 60 65 53 59 62 58 60 52 52 60 701
177 Priyanka Rahul Zhilpe 39 Singapore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Jayshri saklkale 42 Aurangabad 62 55 60 58 57 60 60 60 60 60 60 66 718
179 Baghyshri Saklkale 37 Akola 62 51 62 65 62 60 62 62 60 60 64 91 761
180 Anuradha Katkar 36 Dahivadee 62 40 50 40 60 0 0 0 0 0 0 0 252
181 Pratibha Prasade 40 Thane 0 0 65 81 86 86 0 0 0 0 120 0 438
182 Malti Godbole 44 Pune 45 56 186 180 180 177 186 0 0 0 0 162 1172
183 Smita Vijay Kulkarni 38 Mumbai 40 56 62 60 70 0 0 0 0 0 0 0 288
184 Manjiri Karandikar 35 Thane 62 56 62 60 61 0 0 0 0 0 0 0 301
185 Suhas Dulange 35 NA 0 56 62 0 0 108 108 0 0 0 0 0 334
186 Jayant Shukla 40 Shirpur 124 108 120 112 120 112 124 0 109 124 0 0 1053
187 Shweta Surendra Godse 52 Pune 62 62 62 60 40 60 62 0 0 0 40 62 510
188 Shobha Malvade 39 pune 62 40 50 40 55 55 0 0 0 0 0 0 302
189 Madhvi Damodar Thite 58 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 108 108 108 0 810
191 Rekha Despande 29 Sangli 62 62 62 62 108 60 110 110 110 110 110 0 966
192 Anjali Arvind Kulkarni 34 Solapur 60 128 124 120 120 0 0 0 0 0 0 0 552
195 Pradnya Mutalik 41 Satara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Prtibha Kashid 55 Thane 62 56 62 60 62 108 62 62 62 31 30 31 688
199 Pradnya Pradkar 56 Thane 62 22 27 8 19 41 55 40 10 20 55 40 399
200 Pratibha Jangale 61 Thane 100 110 62 37 21 28 47 27 10 50 29 0 521
201 Malti Dharap 41 Thane 62 56 62 0 0 0 0 610 610 0 0 0 1400
202 Kalpana Pore 64 Thane 56 28 28 17 31 30 31 31 30 31 56 31 400
203 Rasika Rajeshwar Vaidya 58 Nashik 15 41 20 20 24 25 33 0 20 25 25 20 268
206 Vijaya Jagdale 38 Dahivadee 55 56 56 60 26 60 0 0 0 50 0 0 363
207 Kavita Mahesh Narvekar 44 Thane 0 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
208 Geeta Vilas Hankare 57 Satara 67 60 64 73 66 64 68 70 64 70 60 66 792
209 Prachi Pradhan 38 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Sumedha Bedekar 42 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Avinash Mandpay 56 Mumbai 62 56 62 60 120 0 0 0 0 0 0 0 360
213 Latika Vidhya 47 Thane 68 60 78 45 56 30 108 31 186 31 75 31 799
214 Sunita Shindikar 45 Thane 55 50 0 60 60 81 0 0 0 62 60 0 428
216 Rohini Sattikar 43 Sangli 30 0 2 62 140 216 80 115 108 75 79 0 907
217 Dipti Karndikar 47 Sangli 60 56 62 60 62 40 42 0 0 25 0 40 447
218 Joyti Vyas 44 Chinchwad,Pune 30 30 231 73 75 91 65 108 501 311 62 0 1577
219 Shshikala Rane 56 Kalyan 31 28 31 30 31 0 0 0 0 0 0 0 151
220 Shila Rajput 40 Dombivali 30 28 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
221 Nilima Kurmbhatti 55 Dombivali 62 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
222 Aasha Deshpande 51 Akola 62 56 62 60 62 60 62 62 0 0 60 62 608
223 Mrunaal Joshi 36 Akola 62 70 0 66 32 0 68 0 58 0 0 0 356
224 Gita Mahashbde 49 Akola 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
225 Sampada Sangvikar 42 pune 30 15 4 63 62 60 0 0 0 0 0 0 234
226 Jayshri Ubhae 50 Pune 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 62 62 486
227 Joytsna Apte 40 Sangli 60 40 60 65 64 60 0 25 30 62 60 28 554
228 Other Name to give 35 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Sunanda Deshpande 68 Pune 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 0 0 486
231 Renuka Adkar 57 Pune 108 84 120 120 130 0 0 0 0 0 0 125 687
236 Rashmi Thatte 50 Chennai 62 56 62 60 20 60 62 0 0 62 62 40 546
237 Balbhim Sitaram Kulkarni 65 Sangli 10 0 31 60 62 60 62 62 60 62 60 57 586
238 Ramchandra Muralidhar Vaidya 80 Dhule 62 56 62 60 62 60 62 60 60 62 60 62 728
245 Dhanashree srinivas Joshi 39 Chinchwad,Pune 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
249 Indraja Sunil Kulkarni 24 KOLHAPUR 31 28 31 30 31 152 0 0 0 0 0 0 303
250 Asha Sunil Kulkarni 56 KOLHAPUR 62 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 302
253 Sunita Vijay Kulkarni 57 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
255 Nayna Kishor sathe 44 Nashik 31 28 31 30 31 0 0 0 0 0 0 0 151
257 Jayanti jayant datar 69 Pune 62 56 62 60 62 60 60 0 0 0 0 70 492
259 Madhuri jayant sadegaonkar 47 Pune 62 56 58 60 58 0 0 0 0 0 0 0 294
260 Ashwini ashutosh kulkarni 42 Pune 62 40 42 40 30 30 30 0 0 0 0 30 304
261 Rahul Diliprav Kulkarni 33 Latur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Surela Vinay lele 62 Thane 65 65 60 78 79 78 81 93 60 0 0 0 659
263 Snihalata Shrinevas Kulakarni 72 Thane 62 56 52 60 62 60 60 62 60 0 0 0 534
264 Asha Deepeak Mankar 74 Thane 62 56 60 62 62 62 62 62 60 0 0 0 548
265 Kalpalata Krishnarao Parnerkar 70 Thane 62 56 62 72 62 62 71 62 60 0 0 0 569
270 Mrs. Madhavi Santosh Kelwadkar 48 Pune 62 56 60 60 62 60 60 0 0 62 60 62 604
271 Sau Kalyani sumedh budukh 26 Sau 62 60 64 60 0 0 70 50 40 60 28 74 568
276 Sumangala Pataki 67 Kolhapur 62 62 62 70 62 71 72 62 62 62 62 62 771
277 Mrs. Dhanshree Arun Kalloli 71 Kolhapur 14 4 1 0 15 15 0 0 0 0 0 0 49
278 Aruna Kamlakar Gosavi 63 Dadar, Mumbai 62 56 62 100 90 90 0 0 0 0 0 0 460
279 Atuk prakash mutalik 41 Sangli 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40
280 Shailaja K Naik 63 Dahisar 61 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125
281 Pushpa Anup Kamath 63 Dombivli 62 50 62 60 62 60 102 96 108 90 60 90 902
282 Shasshashi Iyer 51 Parbhani 114 56 62 60 65 60 64 50 64 50 60 95 800
285 VIJAY BAPAT 68 vadodara 80 74 93 157 186 181 202 201 211 249 249 231 2114
286 Shripad Shankar Patil 41 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
288 Sanchar Swadhay Mandal 68 Thane 346 600 700 700 376 724 660 545 470 484 650 907 7162
289 Shalini Deshpande 61 Thane 62 46 289 60 62 0 0 0 0 0 0 0 519
290 Gouri Kulkarni 41 Thane 31 28 31 30 31 30 31 0 0 0 0 0 212
291 Sanjivni Nagarkar 55 pune 310 248 302 280 215 270 183 180 180 180 180 186 2714
292 Sneha Sattikar 46 Uagar khurd 62 56 60 55 40 60 0 0 0 0 60 0 393
293 Satish Sattikar 59 Uagar khurd 62 56 60 55 40 60 0 0 0 0 60 0 393
294 Shreya Sandeep Patil 57 Pune 0 0 0 0 15 30 0 0 0 0 0 0 45
295 Mangla Chandrashekhar Pisolkar 60 Nashik 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
296 Chandrshekhar Pisolkar 63 Nashik 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
297 Vidhya Bhat 33 Thane 31 23 31 29 31 24 0 0 0 60 0 0 229
298 Sarita Mane 61 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
299 Anuradha Gokhle 32 Mumbai 62 56 62 62 67 63 0 0 0 0 0 0 372
301 Vasanti Kelkar 39 Thane 35 50 45 55 30 45 40 30 30 35 38 45 478
302 Neha Devlekar 40 Sangli 71 68 89 67 93 0 0 0 0 62 0 72 522
303 Sneha Bhurkey 42 Karjat 62 56 62 60 62 89 0 0 0 62 0 62 515
304 Vrunda Vinayak Marathe 43 Varsoli - Alibag 62 58 123 129 113 138 153 137 157 162 159 171 1562
305 Mina Gadgil 48 Pune 62 56 55 56 59 0 62 0 0 62 0 0 412
306 Ashok Veer 50 Pune 17 21 23 15 11 48 52 0 0 0 34 0 221
307 Shreenivas Kelkar 56 Choul - Alibag 40 39 94 90 73 89 108 108 116 111 129 69 1066
308 Suvarna Godase 40 Dahivadi 31 0 0 0 0 0 308 0 0 0 0 0 339
309 Anjali Chandrshekhar Chatre 42 Miraj 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 11 373
310 Pradnya Prasad Fadake 48 Miraj 0 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 300
311 Manasi Milind Bhide 51 Miraj 40 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 130
312 Mrunal Makrand Khadilkar 40 Miraj 54 40 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 154
313 Anita Nishodhan Bedekar 40 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
314 Nirmala Balaji Bedekar 75 Miraj 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
315 Shubhangi Amit Patvardhan 35 Miraj 30 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 330
316 Manisha Arvind Kulkarni 53 Miraj 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
317 Shila Sharad Kothawale 63 Dombivali 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
318 Seema Sanjay Tamhankar 59 Miraj 60 50 0 35 64 58 60 0 0 52 56 0 435
319 Vidhya Padmakar Kulkarni 52 Miraj 62 30 62 60 60 60 0 0 0 0 0 0 334
320 Geeta Shriram Natu 46 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
321 Bhagayshri Shripad Herekar 46 Miraj 15 0 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 39
323 Manisha Suhas karandikar 48 Miraj 62 56 62 60 62 60 0 0 0 62 60 62 546
325 Mugdha Milind Parchure 32 Miraj 62 56 62 60 62 60 0 0 0 62 0 0 424
326 Minakshi Madhusudan Parchure 40 Miraj 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
327 Shubhangi Dongare 41 Dombivali 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
328 Pratima Yogesh kelkar 36 Dombivali 62 56 62 60 62 60 62 62 60 36 60 62 704
329 Madhura Deepak Pranjpe 39 Miraj 62 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 302
331 Shubhda Patil 51 Budhgav 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
333 Manisha Ajeet Potdar 43 Miraj 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
334 Deepa Mandar Kulkarni 33 Miraj 62 0 62 60 62 60 0 0 0 130 130 130 696
335 Hema Kulkarni 47 Miraj 62 56 62 60 62 60 62 60 60 62 62 62 730
336 Medha Vivek Joglekar 39 Vijaynagar 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
339 Dnyaneshwar Supekar 65 Solapur 93 84 155 90 93 90 93 93 90 93 70 50 1094
340 Surekha Dnyaneshwar Supekar 58 Solapur 93 84 155 90 93 90 93 93 90 93 90 93 1157
341 Ramesh Shantaram Joshi 71 Solapur 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 41 375
342 Vishwas Purushottam Jatkar 69 Solapur 70 75 85 85 110 120 112 92 100 140 120 100 1209
344 Balkrishna Mahadev Kapse 52 Solapur 0 0 21 60 62 60 62 62 56 62 60 62 567
345 Vasudha Ravindra Ayachit 75 Solapur 93 84 93 101 110 111 108 145 180 191 125 169 1510
346 Vidhya Hari Kulkarni 57 Solapur 62 56 62 65 62 60 62 62 60 60 60 25 696
348 Shubhangi Aathalye 64 Solapur 20 28 31 30 31 25 31 30 27 25 25 20 323
349 Hema Dilip Kulkarni 63 Solapur 31 34 0 60 62 60 62 62 60 62 67 108 668
350 Shital Shashikant Datar 58 Solapur 101 193 461 654 217 358 317 376 217 294 337 149 3674
352 Anuradha Padsalgikar 72 Solapur 62 56 62 60 50 50 65 62 50 56 60 60 693
353 Sulbha Kulkarni 81 Solapur 90 151 62 60 0 60 155 155 150 90 120 112 1205
354 Angha Kulkarni 68 Solapur 7 3 30 25 20 43 31 31 20 28 75 47 360
356 Dr. Aprna Kalyani 53 Solapur 62 56 99 30 31 30 30 30 30 30 30 31 489
357 Sunanda Sudhir Dev 61 Solapur 62 56 62 30 0 0 48 62 90 87 90 55 642
358 Sudha Sanjeev Joshi 55 Solapur 42 50 62 60 40 40 52 56 60 58 54 62 636
361 Sampada Rajendra Nashikkar 58 Solapur 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
362 Vaidehi Vilas Kulkarni 67 Solapur 65 26 65 65 75 80 100 100 100 100 80 100 956
363 Sujata Suhas Despande 59 Solapur 62 56 62 60 62 60 108 108 70 81 14 97 840
365 Vidhya Avinash Godbole 65 Solapur 62 56 90 120 120 120 125 125 125 128 125 120 1316
367 Vasundhara Vasant Sanglikar 71 Solapur 341 308 465 450 755 900 300 305 360 375 500 500 5559
368 Lakshmi Krishnat Joshi 59 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 62 62 60 62 732
369 Rajeshri Kulbhushan Tare 53 Solapur 60 55 55 65 90 75 65 58 58 57 60 65 763
372 Aruna Mohan Kulkarni 61 Solapur 52 56 32 42 40 60 62 40 60 52 60 70 626
374 Suhasini Abaynkar 63 Solapur 62 56 62 108 108 108 108 0 0 108 108 0 828
375 Yogini Shekhar Kulkarni 50 Solapur 80 80 90 90 110 80 70 70 65 50 50 70 905
376 Anuradha Vasant Ranade 71 Pune 52 56 62 60 62 62 62 0 122 0 0 0 538
377 Suvarna Jayprakash Kulkarni 52 Solapur 0 0 64 30 31 30 35 0 68 57 32 41 388
378 Aruna Anil Vaidhy 61 Solapur 40 44 60 60 50 40 55 50 20 40 60 20 539
379 Anil Keshav Vaidhy 66 Solapur 40 56 62 60 50 58 62 50 56 48 50 62 654
380 Nilima Sharad Ponkshe 69 Pune 62 56 62 60 62 62 62 62 60 0 0 0 548
385 Vijay Dattatreya Suvarnakar 68 Pune 31 30 31 171 31 30 28 0 60 31 30 31 504
387 Kanchan Vijay Suvrnakar 64 Pune 56 56 62 58 62 60 56 31 0 54 60 58 613
390 Ashwini Phadke 53 Bhiwandi 93 76 95 78 65 0 42 43 54 0 0 25 571
391 Rajeshri Ananad Despande 45 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
392 Jayshri Raghvendra Jahagirdar 67 Solapur 62 56 62 40 30 60 62 65 44 62 60 62 665
393 Latika Gosavi 73 Solapur 62 60 95 90 90 90 95 100 160 95 90 95 1122
394 Vasanti Kumar Sarvday 66 Solapur 90 111 125 150 125 125 155 152 150 155 150 155 1643
396 Mrs. Pallavi Parandekar 65 Kolhapur 64 62 95 108 95 60 62 62 52 128 162 105 1055
397 Seema Prakash Kulkarni 59 Solapur 30 150 211 120 120 90 70 120 70 60 60 60 1161
398 Sushila Subhash Futane 65 Solapur 0 0 0 150 155 200 143 142 20 20 0 58 888
399 Sarswati Vaghmare 70 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 60 120
402 Prbhavati Nanjakar 73 Solapur 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
403 Lata Mahadev Kahe 70 Solapur 62 50 62 60 62 60 62 62 30 30 30 31 601
404 Arundhati Shriram Despande 56 Solapur 5 30 30 60 62 60 62 62 60 62 60 62 615
405 Anuradha Shrikant Kulkarni 74 Solapur 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
406 Smita Hemant Vaidhy 56 Solapur 62 30 60 60 62 108 72 48 50 62 60 67 741
407 Manisha Mohan Mokashi 64 Solapur 65 90 111 100 133 150 71 67 210 205 121 205 1528
408 Rutuja Suhas Limay 56 Solapur 30 28 31 30 31 30 31 30 23 29 26 31 350
409 Vishali Vishwas Jatkar 66 Solapur 80 60 80 128 112 130 124 145 130 108 120 145 1362
410 Susmita Suresh Limay 65 Solapur 62 40 31 30 31 30 31 30 170 166 160 207 988
411 Aasha Ramesh Joshi 67 Solapur 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 51 385
412 Mangla P. Kulkarni 70 Solapur 62 56 62 0 108 108 108 108 108 45 108 108 981
413 Shaileja Prakash Miraje 62 Solapur 62 63 62 65 66 144 62 79 81 68 122 92 966
414 Aruna Dilip Kulkarni 55 Solapur 31 28 31 30 31 40 62 62 60 50 60 62 547
416 Chandra Mahadev Mane 61 Solapur 62 56 62 60 62 71 62 62 111 320 350 372 1650
417 Rajeshwari Nirmalkumar Shitole 17 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
418 Sushila Vitthalrav Karjagikar 75 Solapur 131 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248
419 Kiran Vishwas Patil 52 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 130 153 891
420 Anuradha Tapsale 57 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
421 Jayshri Joshi 52 Solapur 62 60 68 66 62 60 80 83 80 62 65 62 810
422 Sharda Pranjpay 62 Solapur 62 56 62 70 62 68 70 62 75 0 120 310 1017
423 Harshida 58 Chandvania 0 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 62 302
424 Amonkar Vidya Tulshidas 57 Pune 63 56 63 62 62 60 62 0 0 219 62 62 771
427 Meena Manvi 55 Thane 397 353 379 268 352 370 409 0 0 307 210 0 3045
428 M.P. Kulkarni 46 Dombivli 88 85 96 60 87 129 109 56 98 85 95 0 988
429 Saumya Kaugoli Inamdar 33 Vasai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
431 Renuka morekhndiker 44 Bidar 26 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 78
434 Sudhakar Laxman Kimbahune 73 Nashik 62 63 63 150 248 196 240 225 211 211 230 220 2119
436 sunil deshpande 63 Thane west 60 59 66 70 88 75 86 86 59 65 53 58 825
446 Anjali suresh Aanikhindi 65 Solapur 62 56 62 151 155 120 120 120 110 110 110 150 1326
449 Smita Satish Kulkarni 65 Solapur 0 0 0 60 62 60 88 86 60 40 15 64 535
450 Vasudha Vijay Sahastrabuddhe 73 Solapur 77 40 79 27 32 84 115 92 125 162 89 117 1039
452 Sunil Pawar 40 Vashi, Navi Mumbai 59 50 50 46 54 50 0 0 0 31 0 40 380
453 Anjali Kulkarni 44 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
458 Suman Vasant Phadnis 84 Kharghar 93 84 89 90 93 95 93 93 90 93 90 93 1096
461 Mrs. Padmaja Kulkarni 50 Hyderabad 62 18 58 36 30 38 0 0 0 0 86 0 328
462 Pallavi Kakade 27 Latur 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60
464 Sheetal Naik 39 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
465 Dattatraya Pandurang Joshi 61 Dighi, Pune 58 60 62 75 62 0 0 0 0 0 0 0 317
466 Mrs. Santoshi Kiran Tagalpallewar 39 Pusad, Yeotmal 62 72 79 57 49 0 0 0 0 0 0 0 319
467 Pranita Ugle 38 Aurangabad 27 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
468 Mrs. Janhavi Shukla 46 Dhule 60 28 31 30 31 0 0 0 0 0 0 0 180
469 Alka Ramesh Janawadeker 60 Hyderabad 93 84 93 90 93 90 60 93 90 24 69 93 972
470 Bhaskarrao Joshi 71 Aurangabad 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
471 Smt. Sunita Dive 75 Pune 62 56 62 60 62 60 73 62 60 62 60 62 741
472 Kishor Lele 65 Kudal, Sindhudurg 60 60 55 65 0 0 0 0 0 0 0 0 240
473 Smt. Indira Mukund Vaidya 74 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
474 VINAY REVA BADHE 44 AURANGABAD 64 20 23 78 82 0 65 0 0 0 0 0 332
475 RAJEEV SHRIKRISHNA KAVEESHWAR 54 PUNE 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
476 MRS. HARSHADA SANDIP DESHPANDE 28 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60
479 NARAYAN CHINTAMAN KULKARNI 58 DAUND, DIST. PUNE 26 34 36 31 68 66 82 62 62 0 0 0 467
480 AJAY DESHMUKH 44 AURANGABAD 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
481 SHUBHAM MAHESH PARICHARAK 24 PANDHARPUR, DIST. SOLAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
482 MRS. ANITA KALYAN DABHADKAR 41 JALNA 60 56 62 62 62 60 71 0 0 0 60 62 555
483 SEEMA KULTHE 71 MIRAJ, DIST. SANGLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
484 NILIMA KULKARNI 48 NASIK 62 80 139 94 45 0 77 0 0 0 79 84 660
485 SUMAN PATI; 68 BHUSAVAL, DIST. JALGAON 120 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 360
487 SANTOSH MANOHAR PRABHUNE 59 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
488 SHOBHA MEDANE 42 IGATPURI, DIST. NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
489 MRS.VARSHA SADASHIV KULKARNI 45 NAGPUR 55 0 72 72 63 73 0 0 0 0 0 0 335
490 MADHAVI PADMASALI 36 LATUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
491 MRS.LALITA ARUN SATHE 69 Dombivali 42 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160
492 MRS.ARCHANA ANIL JOG 60 Dombivali 62 56 62 60 62 60 62 62 60 61 90 62 759
493 MRS.RATNA ARUN SONI 72 Dombivali 62 56 90 112 140 142 143 146 142 146 144 146 1469
494 MRS.JAYSHRI DHUNDIRAJ JOSHI 66 Dombivali 62 56 74 60 65 67 66 62 60 62 60 62 756
500 Neelam Inamdar 62 Vasai 42 42 10 40 63 60 28 0 500 45 35 33 898
501 vrinda bhagwat 59 Nagpur 58 60 62 94 60 46 100 131 108 84 121 27 951
508 ROHINI GIRISH JAHAGIRDAR 45 PARBHANI 62 79 127 90 70 111 140 94 105 124 115 130 1247
509 D. C. Naik 59 AURANGABAD 0 0 180 111 111 111 111 111 111 111 111 171 1239
510 SANJAY ANANT DEO 57 SANGLI 25 20 81 100 81 409 102 108 140 873 155 187 2281
511 SHANTANU WADEPURIKAR 34 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
512 MRS. SHUBHADA LAXMAN DAND 70 NASIK 62 56 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 191
513 SANDHYA NANDKISHOR RATHI 50 NASIK 60 65 80 80 65 75 95 72 75 60 140 60 927
514 MRS. SUNITA MOHAN KULKARNI 49 NASIK 60 56 56 62 50 85 105 0 0 0 92 90 656
515 MRS. ALKA GOPAL NEHETE 63 JALGAON 107 101 107 96 337 30 0 0 0 0 0 0 778
516 VINAYAK GAJANAN KULKARNI 48 ISLAMPUR, DIST. SANGLI 55 40 30 20 55 30 0 0 0 0 0 0 230
517 VIJAY SURESH BACCHUWAR 48 GONDPIPARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
518 SURESH PATHAK 62 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
519 MRS. SAVITA VIJAY GHUMRE 57 BARSHI, DIST.SOLAPUR 62 56 76 48 10 108 186 186 100 139 97 0 1068
520 RAGINI BHALCHANDRA KOTHEKAR 43 AURANGABAD 24 19 34 10 20 18 28 0 0 0 0 0 153
522 MRS. VANAMALA SHARAD KULKARNI 66 NASIK 74 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192
523 Sau. Shashikala Vilas Dhoble 60 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
537 Nalini Hublikar 78 DOMBIVALI 62 56 20 0 0 0 62 31 30 20 21 24 326
538 Mukund R. Deshmukh 60 Amravati 62 63 62 70 70 60 90 0 0 124 150 155 906
539 Mrs. Manjiri Mukund Deshmukh 0 Amravati 62 56 62 62 62 40 62 0 0 62 60 62 590
540 Manohar Mayuram 64 North Carolina, United States 60 28 30 31 50 0 0 0 0 111 0 0 310
542 Purushottam Salgaonkar 44 Mumbai 17 20 20 20 30 0 0 0 0 0 0 0 107
543 Vidya Salgaonkar 73 Miraj 62 56 60 62 62 0 0 0 0 0 0 0 302
544 Yogini Naik 50 Pune 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
545 Anjali Deshpande 65 Dombivali 62 56 62 60 62 30 62 62 60 62 60 62 700
546 Vijay Deshpande 72 Dombivali 62 56 62 60 62 30 62 62 60 62 60 62 700
547 Mohini Kulkarni 58 Thane 62 56 62 60 31 0 62 62 60 62 60 0 577
549 Indir Agarwal 52 Jalna 62 56 30 30 0 100 0 0 0 0 0 0 278
550 Shashikala Kunte 86 America 70 116 116 110 124 120 124 124 84 32 42 0 1062
551 Kusum Palave 58 Ahmadnagar 62 54 56 58 56 60 60 0 0 0 0 60 466
552 Sujata Joshi 55 Dombivali 62 56 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 208
553 Smita Choudhari 62 Navi Mumbai 60 48 52 56 52 60 35 45 0 31 0 47 486
555 Shraddha Pimpale 48 Borivali, Mumbai 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
556 Meena Shete 0 Borivali, Mumbai 31 28 30 31 30 0 0 0 0 0 0 0 150
557 Yashoda Patil 0 Kolhapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 60 728
558 Jyoti Patil 0 Kolhapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
559 Arundhati Mukpalkar 62 Telangana 62 42 62 54 50 0 0 0 0 0 0 0 270
560 Chhaya Hekare 59 Nashik 62 56 62 60 62 54 62 0 0 62 62 62 604
561 Malati Chandratre 78 Nashik 62 94 93 93 90 120 93 0 0 124 62 62 893
562 Alka Raul 0 Kolhapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
564 Asha Varape 0 Kolhapur 62 60 62 60 62 60 62 0 0 62 0 0 490
566 Taramati Talele 74 Jalgaon 62 110 252 144 108 138 216 18 57 74 0 0 1179
567 Jyoti Atterade 54 Dombivli 30 60 108 150 155 150 200 200 143 153 0 0 1349
568 Shobha Koleshwar 62 Jalna 62 56 100 62 100 70 100 0 0 70 100 70 790
569 Rajani Shedolkar 59 Jalna 62 56 100 63 65 70 62 0 0 62 60 62 662
570 Gopal Kulkarni 58 Dhule 45 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
572 Mangal Relekar 0 Akluj 62 0 62 77 62 60 0 0 0 0 60 0 383
573 Adv. Surekha Joshi 59 Nashik 31 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
576 smita Anil Dixit 61 Mumbai 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
579 Samir Sudhakar Sawant 34 Mumbai 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
580 Suruchi Khatavkar 68 Pune 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
581 Anushri Phatak 0 Pune 62 56 62 60 62 60 60 62 60 62 60 62 728
582 Urmila Pawar 34 Barshi 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
583 Archana Suravase 25 Barshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
584 Ashwini Shinde 23 Usmanabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
585 Sharad Ramchandra Deshpande 62 Solapur 0 0 48 45 122 0 23 77 76 80 72 51 594
586 Shailaja Shinde 65 Thane 62 56 62 60 62 121 0 131 128 155 150 134 1121
587 Shivani Shinde 39 Thane 62 56 62 60 62 75 90 93 90 93 90 108 941
588 Swati Shinde 42 Thane 62 56 62 60 46 90 93 93 90 93 90 108 943
589 Anita Modak 64 Mumbai 62 56 62 60 62 100 65 25 30 30 60 108 720
590 Vinod pednekar 39 Mumbai 24 25 24 27 27 27 0 0 0 0 0 0 154
591 Sangita Shukl 0 Sirpur 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
592 Sangita Patil 0 Dombivali 25 18 21 22 29 30 27 0 0 0 0 20 192
593 Shushama Arvind Sirdesai 0 Kolhapur 62 56 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 183
595 Vidhya Subhash Pawar 55 Thane 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
596 Vrushali Rajukumar Mali 0 Dahisar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
597 Anuradha Kulkarni 0 Dahisar, Mumbai 31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
598 Aprna Chanddrs 0 Bhusawal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
599 Sujata Kukade 0 Pune 96 344 363 363 344 0 0 0 0 0 0 0 1510
600 Shobha Anaspure 0 Pune 62 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 302
601 Pushpa Mungi 0 Nashik 62 56 62 30 31 0 60 62 60 30 30 0 483
602 Raguhveer Ramdasi 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
603 Vrunda Vasant Malse 0 Sangli 30 36 40 21 28 31 31 31 30 31 56 0 365
604 Jaya Vaghmare 0 Pune 34 36 58 68 66 66 74 74 68 70 68 0 682
605 Kanchan Narayane 0 Mumbai 0 0 0 60 62 60 62 0 0 0 0 0 244
606 Dnyaneshwar Shreedhar Patil 0 Devachi Aalandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
607 Manju Deshpande 51 Satara 40 35 72 60 64 61 31 0 0 31 0 75 469
608 Anjali Yadav 50 Satara 51 32 15 20 15 35 30 0 0 29 0 0 227
609 Supriya Pandye 49 Satara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
611 Sangita Sawant 0 Panvel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
612 Sarupa Rajesh Moghey 0 pune 44 44 62 30 30 0 0 0 0 0 0 0 210
613 Rajesh Raghunaath Moghey 0 Pune 62 56 60 45 45 0 0 0 0 0 0 0 268
614 Suresh Narayan Jadhav 67 Miraj 100 67 130 109 49 87 52 86 67 125 103 124 1099
615 Geeta Bhortakkey 0 Dubai 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 48
616 Vijay Bhagawat 0 Pune 0 0 18 20 2 18 2 18 20 16 20 0 134
617 Aruna Kulkarni 0 Kavtheyekand 155 155 155 155 155 155 155 155 155 100 155 110 1760
618 Mangla Pandurang Chavan 0 Nashik 40 5 55 30 108 108 108 108 108 108 108 114 1000
619 Prthibha Date 0 Banglore 45 28 31 30 31 30 0 0 0 0 0 0 195
621 Supriya Deshpande 0 Vashi 0 0 51 60 0 62 60 62 60 62 0 0 417
622 Vandana Borwankar 0 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
623 Arvind Vishwanaath Ambekar 0 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
625 Vishali Manolikar 0 Dhayri Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
626 Madhuri Kulkarni 0 Pune 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
627 Sarita Kulkarni 0 Pune 0 118 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
628 Shilpa Dev 0 Pune 31 28 31 30 31 30 0 0 0 31 0 0 212
629 Jayshri Ghodke 0 Pune 62 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
630 Sarita Chouthai 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
631 Sudha Ghongde 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
632 Tilottma Bonde 0 Thane 56 54 64 60 60 58 60 0 0 60 60 60 592
633 Jayshri Bonde 0 Thane 64 56 62 60 62 108 151 0 0 150 151 155 1019
634 Mangla Mahalay 0 Thane 62 56 62 60 0 60 62 0 25 60 60 62 569
635 Charushila Devlalikar 60 Thane 52 34 62 44 22 30 40 60 60 30 30 30 494
636 Swati Vadekar 0 Thane 93 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177
637 Sunita Sharad Bokil 0 Pune 65 65 42 78 80 120 124 0 0 124 124 0 822
639 Lata Deherkar 0 Thane 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
640 Sulbha Pitkar 0 Thane 61 56 62 50 61 58 58 58 58 60 50 25 657
641 Lata Mahajan 0 Dombivali 70 88 91 85 111 110 114 129 124 131 131 135 1319
642 Nalini Jangle 0 Jalgaon 62 56 62 60 60 60 60 0 60 62 60 62 664
643 Pushpa Aarole 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
644 Madhvi Pargi 0 Pune 62 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116
645 Vinita Hemant Kane 66 Thane 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
646 Yogini Gokhale 60 Dombivali 62 60 62 60 70 60 62 62 60 62 60 62 742
647 Prtibha Joshi 0 Kalyan 50 28 60 60 50 60 0 0 0 60 0 0 368
648 Rameshchandra Mahadev Sathe 73 Dombivali 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
649 Aasha Rameh Sathe 65 Dombivali 62 56 62 60 62 62 62 62 60 62 60 0 670
650 Kunda Shrikant Kulkarni 68 Borivali, Mumbai 72 66 72 60 110 90 128 100 105 155 108 155 1221
651 Sushma Deshpande 63 Dombivali 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 65 245
652 Kinari Jani 39 Borivali, Mumbai 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
654 Mangla Dukare 65 Kalyan 62 56 62 62 60 60 0 0 0 0 0 0 362
655 Madhuri Dukre 58 Kalyan 62 56 62 62 60 60 0 0 0 0 0 0 362
656 Kumud Shiravalkar 82 Dombivali 42 36 58 67 93 74 84 98 84 48 86 967 1737
657 Shubhangi Gokhale 69 Pune 62 65 133 133 207 145 168 204 463 525 0 273 2378
658 Chaya Vidhya 64 Mumbai 62 56 62 62 45 62 60 58 55 46 50 56 674
659 Asmita Kulkarni 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
661 Vasudev Kinjwadekar 0 Kalyan 62 56 62 60 62 60 108 60 62 62 60 65 779
662 Rambhau Shinde 53 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
663 Janvi Devdhar 0 Pune 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
664 Makrand Sinkar 52 Mumbai 0 0 0 241 0 0 0 0 0 0 0 0 241
665 Kishor Kulkarni 71 Satara 70 60 68 125 131 160 150 91 132 126 36 204 1353
666 Tanuja Bhagwat 45 Pune 60 70 90 90 90 90 90 100 100 100 100 129 1109
667 Prtibha Kane 60 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
668 Vishnu Chavan 77 Mumbai 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
670 Vishali Gavhane 0 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
671 Rohoni Petkar 50 Badlapur 0 0 62 60 54 54 35 32 32 18 54 54 455
672 Rekha Mule 58 Dombivali 133 172 145 255 62 62 217 196 150 200 200 209 2001
674 Shrikant Gharlute 62 Karjat 0 56 62 30 20 30 30 31 30 30 30 29 378
675 Sitaram Sant 68 Dombivali 101 101 101 0 101 101 0 0 0 0 0 50 555
676 Smita Gharlute 54 Karjat 0 62 37 60 20 60 60 60 35 60 65 62 581
677 Sangita Khandagale 46 Karad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
681 Rupa phatak 51 Thane 62 56 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 179
682 Mangala Kavthekar 0 Navi Delhi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
683 Swati Prabhudesai 74 Pune 72 61 73 78 67 66 76 0 0 0 0 0 493
684 Kavita Deshpande 51 Aurangabad 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116
685 Vijay Ugale 57 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
686 Dhanashri Kale 51 Dombivli 41 41 50 38 25 25 34 44 62 12 50 42 464
687 Ragini Shirsavkar 52 Panvel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
688 Sandhya Malkapur 56 N. A. 62 56 58 60 0 0 0 0 0 0 0 0 236
689 Nalini Bhalerao 80 Pune 62 112 186 180 186 180 248 240 248 248 240 248 2378
690 Vilas Chaudhari 80 Nashik 57 54 62 60 60 0 0 0 0 0 0 0 293
691 Shraddha Chitale 53 Chiplun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
692 Kirti Jogdev 47 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
693 Rekha Mandhare 56 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
694 Sharada Kulkarni 45 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
695 Shakuntala Koleshwar 68 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
696 Dipti Vaidya 60 Pune 62 56 62 60 60 45 58 0 0 0 0 0 403
697 Lata Bhalsar 65 Nashik 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
699 Kusum Lande 71 Pune 62 64 62 60 70 70 62 60 60 60 60 188 878
700 Jyoti Chaudhari 57 Nanded 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
701 Sandhya Choudhari 48 Dombivli 0 38 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
702 Vidya Joshi 64 Satara 62 63 62 75 110 80 73 108 100 108 120 100 1061
703 Urmila Bhagwat 77 Kolhapur 31 50 60 60 62 60 62 0 0 62 60 62 569
704 Vaman Bhagwat 80 Kolhapur 31 50 60 60 62 60 62 0 0 62 60 62 569
705 Sandhya Tembhe 62 Thane 0 49 30 27 0 0 0 0 0 0 0 0 106
706 Varsha Godbole 66 Bhanduk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
707 Pooja Umbrani 0 Thane 62 56 60 54 0 60 0 0 0 0 0 0 292
708 Aruna Kulkarni 56 Barshi 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
709 Dinkar Pendse 71 Pune 45 40 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
710 Rajni Kolhe 67 Kalyan 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
711 Chaya Naik 47 Dhule 54 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
712 Sharada Mahajan 63 Dombivli 101 82 62 120 116 120 140 120 120 90 90 60 1221
713 Janki Jayraman 53 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
714 Ratna Pawar 31 Kalyan 0 5 0 0 0 0 10 0 15 0 0 0 30
715 Meghna Risbood 55 Pune 55 40 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 185
716 Shilpa Patil 43 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
717 Ghansham Risbood 63 Pune 25 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
718 Virendra Vaidya 67 Thane 31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
719 Mayur Risbood 35 Pune 29 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
720 Pramod Dev 57 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
721 Pooja Dev 51 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
722 Sujata Despande 56 Nazhare 31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
723 Vrunda Natekar 52 Pune 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
724 Madhvi Date 58 Pune 50 50 57 35 56 60 54 0 0 0 0 0 362
726 Gajanan Aathwale 72 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
728 Archana Gavde 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
729 Aanand Kulkarni 54 Talegav 155 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295
730 Vishali Gavhane 37 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
731 Shreepad Khare 36 Pandharpur 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
732 Manoj Kulkarni 32 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
733 Mangal Pathak 56 Nashi 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
734 Sunanda Parandkar 62 Barshi 62 88 62 83 108 90 101 85 0 118 117 93 1007
735 Sumanbai Chodhari 75 Jalgav 60 55 125 120 125 120 125 0 0 125 150 125 1130
736 Arvind Aachary 51 Bandra, Mumbai 31 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
737 Revati Bhagwat 58 Dombivli 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
738 Sushila Kulkarni 88 Banglore 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
739 Suchitra Salavi 0 Pune 31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
740 Vinoda Shetty 0 Goa 66 56 62 60 66 60 62 0 0 67 0 93 592
741 Vishnu Deshmukh 67 Pandharpur 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
742 Lata Despande 62 Nanded 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
743 Nilim Deepak Deshpande 0 Chinchwad 62 56 62 60 62 62 0 0 0 0 0 0 364
744 Priti Mule 58 Dombivali 62 46 50 50 0 62 0 0 0 0 0 0 270
745 Radhika Kulkarni 0 Kolhapur 62 56 62 60 62 60 0 0 0 62 60 0 484
746 Prachi Palsule 49 Mumbai 51 32 55 45 40 47 57 30 40 52 56 54 559
747 Ramkrishna Kulkrni 74 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
749 Pooja Kasture 40 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
750 Ramesh Tambvekar 73 Mumbai 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
751 Dattatray Pande 0 Aurangabad 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
752 Prtibha Ravle 62 Pune 108 108 108 108 108 108 108 0 0 108 0 108 972
753 Indutai Mandlik 0 Aurangabad 81 30 31 100 150 150 150 150 150 150 0 75 1217
754 Digmber Kulkarni 20 Chalisgav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
755 Bharati Kulkarni 0 Miraj 60 60 62 60 70 75 80 0 70 53 0 0 590
756 Gauri Kulkarni 0 Pandharpur 62 56 62 60 62 60 0 0 0 77 71 0 510
758 Pradnya Joshi 0 Pandharpur 60 56 90 60 50 90 90 0 0 106 120 124 846
759 Swati Ratnaparkhi 46 Jalna 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
760 Vaishali Bidkar 0 Pandharpur 62 56 62 62 62 60 121 0 0 121 121 0 727
761 Rupali Kulkarni 0 Pandharpur 62 56 62 60 60 60 0 0 0 62 60 0 482
762 Dhanshri Thergavkar 54 Aurangabad 62 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 122
763 Aarti Kulkarni 0 Pandharpur 116 112 124 120 124 120 124 0 0 88 0 0 928
764 Sujta Devdhar 58 Chiplun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
765 Dnyanada Kasture 0 Pune 50 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
766 Archna Sawarkar 40 Pune 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
767 Ashwini Basvekar 38 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
768 Vidhya Parve 42 Solapur 62 56 62 62 50 54 0 0 0 0 0 0 346
769 Lakshmikant Puranik 0 Bid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
770 Sangita Ghogre 54 Mumbai 31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
771 Sudhakar Dattatray Kulkarni 0 Karad 124 120 150 150 150 150 0 0 0 150 217 150 1361
772 Jyotsna Kelkar 53 Dombivali 62 56 62 60 64 60 62 62 60 62 60 62 732
773 Sunita Nashikar 55 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
774 Vitthal Kulkarni 0 Miraj 62 28 31 26 0 11 31 28 0 31 8 28 284
775 Milind Chitale 53 Chiplun 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
776 Anita Joshi 42 Chinchwad 60 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 360
777 Chitralekha Bapat 68 Malgund 62 0 0 0 61 60 62 0 0 60 58 62 425
778 Seema Joshi 37 Pachora 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
779 Sudha Nijsure 75 Badlapur 30 28 27 30 31 30 0 0 0 0 0 0 176
780 Sanjivni lotlikar 48 Katar 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
781 Lata Dindale 57 Nashik 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
782 Anuradha Mehendale 72 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
783 Chrushila Patil 44 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
784 Bhagyashri Badve 65 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
785 Mangala Apte 75 Badlapur 62 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 302
786 Jayashri Sant 67 Badlapur 0 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 300
787 Vandana Awate 0 Parabhani 150 75 90 90 93 90 150 90 90 30 0 0 948
788 Jayashri Dounde 0 Hyderabad 50 60 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144
789 Shivani P. 0 Hyderabad 62 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
790 Sanjana Dhanate 0 Abu Dhabi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
791 Vaishali Yevtikar 62 Pune 127 113 172 193 120 176 187 0 0 0 148 100 1336
792 Sonabai Dhere 82 Miraj 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
793 Alka Shiralkar 69 Miraj 62 56 62 60 62 60 62 0 60 62 0 62 608
795 Saroj Kakarmath 55 Miraj 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 0 164 650
796 Shubhada Kulkarni 53 Miraj 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 0 0 486
797 Suman Pore 63 Miraj 62 56 62 60 62 60 62 62 62 62 62 62 734
798 Sandhya Ganoo 58 Thane 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
799 Nilam Kale 45 Pune 60 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 189
800 Shubhangi Paralikar 49 Pune 62 56 74 74 74 72 74 0 0 0 0 0 486
801 Asha Ganbote 54 Solapur 31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
802 Tara Adhav 65 Shrirampur 62 56 62 62 0 0 0 60 60 60 60 0 482
803 Sunita Kulkarni 75 Dahiwadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
804 Ujjwala Jagdale 64 Dahiwadi 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
805 Shubhangi Kale 62 Dahiwadi 56 54 58 50 40 50 0 0 0 0 0 0 308
807 Anupama Devdhar 60 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
810 Shakuntala Indulkar 45 Mumbai 54 48 56 57 59 58 42 60 60 60 58 0 612
811 Shubha Velankar 58 Thane 25 9 22 30 0 0 62 0 0 0 0 0 148
812 Alka Bhide 70 Mulund 31 56 62 60 62 0 62 60 60 62 60 62 637
813 Sheela Marathe 62 Thane 62 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 302
814 Aarti Joshi 56 Thane 25 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
815 Sarika Tathavdekar 59 Dahiwadi 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
816 Supriya Sanjay Kulkarni 51 Dahiwadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
817 Sunita Dahiwadikar 53 Dahiwadi 31 56 66 63 0 0 0 0 0 0 0 0 216
819 Nilim Pol 46 Dahiwadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
820 Shubhangi Urne 38 Satara 48 53 67 64 46 0 56 0 89 76 64 76 639
821 Shalini Upasane 77 Jalgaon 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
822 Ujjwala Pathak 77 Bangalore 186 255 219 170 218 0 0 0 0 0 0 0 1048
823 Bharati Kulkarni 0 Nashik 62 56 60 60 60 60 60 30 30 30 60 60 628
824 Shobha Anagal 0 Nashik 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
825 Dhanashri Kulkarni 0 Nashik 52 46 50 50 50 50 25 30 25 25 30 25 458
826 Rekha Harsulkar 62 Aurangabad 62 60 62 42 42 0 0 0 0 0 0 0 268
827 Prasannata Badave 63 Phaltan 31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
828 Manjiri Jhulkikar 72 Pune 64 60 62 60 62 60 0 62 62 62 60 62 676
829 Sunita Kamble 75 Dombivali 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
830 Sundra Kulkarni 60 Dombivali 62 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
831 Aparna Kulkarni 49 Jalgaon 62 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 302
832 Aparna Chaudhari 54 Kalyan 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
833 Vimal Rane 63 Dombivali 42 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
834 Suresh Surve 62 Pune 50 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 290
835 Murlidhar Deshpande 76 Pune 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
836 Mangala Deshpande 68 Pune 70 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135
837 Sadhana Pratapawar 42 Degalur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
838 Vandana Nevwaskar 71 Pune 66 56 60 90 90 0 0 0 0 0 0 0 362
839 Suwarna Vahadane 42 Pune 60 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178
840 Gangadhar Kelkar 43 Goa 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
841 Shashikala Kelkar 70 Goa 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
842 Arundhati Kale 64 Aurangabad 60 60 60 62 62 60 424 62 60 62 60 67 1099
843 Manga 75 Hyderabad 0 0 68 64 68 0 0 0 0 0 0 0 200
844 Mangala Mule 65 Dombivali 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 59
845 Sunil Dange 55 Taloja 50 103 59 52 62 38 0 0 0 0 0 0 364
846 Hemlata Amrutkar 55 Nashik 54 56 62 90 93 90 0 0 0 0 0 0 445
848 Bhagwat Mahajan 69 Kalyan 130 112 179 189 233 250 249 287 288 285 296 306 2804
849 Pratibha Gandhe 70 Pune 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
851 Seeta Kolhatkar 82 Miraj 0 25 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 53
852 Surwad Patankar 0 Dombivali 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
853 Sunanda Shastri 54 Latur 31 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
854 Sudha Deshmukh 43 Barshi 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
856 Sulabha Bhamborikar 67 Dombivali 62 56 62 60 62 60 73 62 60 80 70 80 787
857 Padmavati Kulkarni 66 Solapur 93 84 95 120 120 116 124 120 124 114 120 124 1354
858 Shobhana Nimkar 74 Pune 82 88 132 63 125 11 143 0 0 193 226 453 1516
859 Virakti Sakhare 63 Dombivali 0 122 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 734
861 Sudha Bendre 50 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
862 Sushma Suresh Kulkarni 0 Pune 62 112 124 120 164 120 164 0 0 0 0 0 866
863 Ratna Bhalchandra Patwardhan 0 Mira Road 321 341 287 431 98 445 521 0 0 0 330 341 3115
864 Shailaja Vadav 0 Shrirampur 65 65 46 65 65 65 0 0 0 100 100 100 671
865 Pratibha Jadhav 0 Pune 65 56 46 65 65 65 60 0 0 0 0 210 632
866 Shobha Manohar Vishwase 0 Pandharpur 63 75 121 41 123 0 67 0 0 83 83 99 755
868 Sindhu Jade 0 Kolhapur 62 50 62 65 65 59 108 62 254 55 60 63 965
869 Malti Madhukar Kulkarni 0 Kolhapur 75 70 100 100 90 100 100 0 0 100 0 100 835
870 Jayashri Jayant Joshi 0 Sangli 60 50 90 65 54 13 55 44 69 43 0 0 543
871 Amita Mukundraj Kulkarni 0 Barshi 36 0 60 0 62 60 60 0 0 50 50 40 418
872 Meera Nargunde 0 Miraj 62 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124
873 Usha Gowande 0 Miraj 60 56 62 50 60 60 0 60 60 0 0 0 468
874 P. K. Joshi 67 Jalna 62 56 62 60 45 30 62 75 35 80 127 68 762
875 Asawari Inamdar 34 Satara 30 56 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146
876 Vaishali Kulkarni 56 Satara 62 60 70 90 90 150 170 150 170 180 90 160 1442
877 Harshita Kulkarni 0 Pune 75 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135
878 Rekha Supekar 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
879 Anagha Deshpande 55 Nanded 52 46 62 55 50 0 62 0 0 0 0 0 327
880 Sushma Domkondwar 40 Kundalwadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
881 Dr. S. W. Kulkarni 63 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 62
882 Surekha Kulkarni 55 Pune 40 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
883 Ashwini More 50 Pune 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
884 Vanmala Upadhye 50 Kurduwadi 62 36 60 4 48 60 62 52 38 48 48 0 518
885 Dr. Swati Hukkeri 45 Kurduwadi 62 56 50 40 31 60 62 31 30 40 40 49 551
886 Vaishali Ombhase 40 Panvel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
887 Suchita Bandewar 45 Barshi 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
888 Dinkar Deshmukh 74 Pune 0 0 62 62 62 0 0 0 0 0 0 0 186
889 Anuradha Deshmukh 68 Pune 0 0 62 62 62 0 0 0 0 0 0 0 186
891 Apurva Karambalekar 0 Dapoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
892 Balakrishna Dattatreya Joshi 84 Mumbai 62 56 62 60 62 60 62 0 60 60 0 0 544
893 Pushpa Debadwar 58 Barshi 62 56 62 95 67 0 0 0 60 0 70 70 542
895 Mrs. Prachi Dilip Marathe 59 Mumbai 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
900 manisha k kulkarni 65 mumbai 15 15 10 16 17 13 7 16 16 14 21 11 171
908 Smita Limaye 61 Pune 120 100 100 100 100 120 120 0 0 0 120 90 970
910 Kalpana Bhalerao 65 Thane 64 56 65 60 0 70 0 50 50 40 30 50 535
911 Milind Nadkarni 60 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
912 Sakharam Patil 0 Kirawali 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
913 Vaishali Buwa 43 Shahada 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
915 Pravin Shalu 60 Pune 62 56 62 60 62 60 73 0 0 62 60 62 619
916 Lina Patil 30 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
917 Santosh Pande 36 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
918 Ravindra Deshpande 61 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
919 Sudha Korad 41 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
921 Gayatri Talekar 40 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
922 Vandana Deshpande 0 Aurangabad 51 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
923 Sumedha Joshi 48 Barshi 9 4 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121
925 Ashwini Kachare 50 Pandharpur 65 68 33 30 67 60 0 0 0 0 0 0 323
927 Milind Kachare 57 Pandharpur 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
928 Sunita Kulkarni 54 Ahmadnagar 62 56 62 60 62 60 73 62 62 62 60 62 743
929 Vinod Kulkarni 61 Ahmadnagar 62 56 62 60 62 60 73 62 60 62 60 62 741
930 Shubhada Naik 79 Nashik 93 108 124 120 120 60 0 500 1021 0 1458 2100 5704
931 Sri. Anant Digambar Kulkarni /Sau. 70 Pune 62 56 93 90 93 90 93 93 90 93 90 104 1047
932 Smita Agashe 56 Dombivali 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
933 Harshada Mule 45 Thane 62 56 62 60 0 60 0 0 0 0 0 0 300
934 Shubhada Pangarkar 59 Jalna 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
935 Shubhada Joshi 54 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
936 Surekha Deshpande 52 Pandharpur 62 30 30 60 60 60 0 0 0 0 30 0 332
937 Sunita Deshpande 68 Pandharpur 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124
938 Sharada Shetphalakar 70 Pandharpur 62 56 62 60 62 0 0 62 60 62 60 62 608
939 Savita Kulkarni 66 Pandharpur 62 56 62 65 64 0 64 60 0 62 60 62 617
942 Shital Gore 0 Mira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
943 Manik Damle 0 Buldhana 60 56 62 85 0 0 0 0 0 0 0 0 263
944 Shakuntala Katare 0 Akkalkot 31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
945 Vidula Joshi 28 Badlapur 62 56 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 238
946 Ujjwala Telwadkar 0 Aurangabad 60 56 62 64 0 50 101 0 0 0 0 0 393
948 Mangala Bhagare 65 Badlapur 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
949 Pratibha Phade 63 Badlapur 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
950 Asmita Tarambale 65 Badlapur 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
951 Kiran Kulkarni 47 Badlapur 62 56 62 60 62 60 0 0 0 60 62 0 484
952 Mrunal Joshi 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
953 Vidya Vivek Joshi 54 Mumbai 10 11 55 42 75 73 0 0 0 62 64 0 392
954 Vidya Manthalkar 55 Solapur 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
955 Asmita Sontake 38 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
956 Rakhi Mhetre 35 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 48
958 Manisha Sawale 42 Nashik 31 20 15 40 60 61 62 0 0 24 18 0 331
959 Varsha Adawadkar 52 Pune 53 56 40 42 66 0 0 0 0 0 0 0 257
960 Nagnath Chavan 41 Palam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
961 Jayashri Deshmukh 56 Chinchwad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
963 Priya Kulkarni 53 Barshi 62 56 62 60 62 60 66 62 64 60 60 0 674
964 Jayashri Upadhye 65 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
965 Arun Kumar 63 Bidar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
966 Rekha Dhekane 79 Pune 63 56 62 50 62 58 62 62 60 62 0 0 597
967 Meena Bhatawadekar 69 Pune 60 56 54 60 60 58 60 60 58 62 60 108 756
969 Nilima Shepal 57 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
970 Urmila Ponkshe 70 Pune 62 56 54 56 56 55 58 50 50 58 58 56 669
971 Sau. Madhvi Milind Kaluskar 51 Dadar, Mumbai 87 129 108 108 108 117 129 151 142 155 155 155 1544
972 Beena Ashtikar 42 Navi Mumbai 40 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
973 Chandrakant Karve 57 Nerul - Navi Mumbai 62 68 68 90 155 91 111 136 155 310 120 124 1490
974 Ranjana Shastri 58 Pune 64 56 65 87 93 75 79 0 0 62 69 0 650
975 Pushpa Dhamankar 0 Pune 31 25 14 47 18 0 0 0 0 0 0 0 135
976 Chandrakant Joshi 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
977 Revati Bendarkar 0 Chiplun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
978 vaibhav dilip puranik 32 nasik 22 12 22 13 7 1 0 0 0 0 0 0 77
980 Shailaja Pande 70 Lonavla 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
981 Savita Kalgaonkar 39 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
982 Satyaprem Omanwar 61 Parabhani 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
983 Vandana Shende 46 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
984 Manjusha Bhanawase 70 Bhiwandi 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
985 Indumati pachorkar 59 Nashik 62 56 64 60 65 60 75 62 60 62 0 0 626
986 Bhanumati Thakkar 70 Bhiwandi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
988 Madhav Deshpande 36 Hukkeri 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
989 Dr. Gauri Chaudhari 34 Kopar Kharine - Navi Mumbai 23 24 24 17 17 7 0 0 0 0 0 0 112
990 Ujjwala Wakodkar 62 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
991 Deepa Mahajan 45 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
992 Kanak Rawal 69 Nashik 62 56 65 68 62 221 134 0 0 87 107 98 960
993 Leena Waghulade 42 Bhusawal 50 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
994 Madhuri Kulkarni 62 Aurangabad 61 56 62 30 30 0 0 0 0 0 0 0 239
995 Jyoti Mahambare 54 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
996 Mandar Patkar 36 Chipalun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
997 Mansi Patkar 35 Chipalun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
998 Charushila Joshi 62 Mumbai 62 56 62 60 62 60 62 62 330 155 150 167 1288
1000 Nisha Joshi 66 Pune 62 40 62 54 60 57 60 57 60 54 60 0 626
1001 Kiran Jadhav 51 Mumbai 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
1003 Ujawala Vakodkar 0 Aurangabad 60 56 0 0 62 60 62 62 60 62 60 62 606
1004 Meena Anant Kulkarni 63 Pune 60 56 62 60 62 36 62 62 60 62 60 62 704
1005 Sunanda Suresh Bhosle 65 Kolhapur 40 48 62 60 62 60 62 40 60 62 60 62 678
1006 Shubhada Joshi 62 Sangli 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
1007 Arvind Shankar Bhosale 63 Sangli 150 95 175 210 145 110 170 0 0 230 454 351 2090
1008 Abhijeet Nerlekar 35 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1009 Nilkanth Lonkar 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1010 Satish Shevde 46 Kolhapur 62 20 62 62 208 348 372 372 360 350 250 200 2666
1011 Suman Tidake 63 Thane 51 70 101 92 111 124 0 0 0 0 136 171 856
1012 Chaya Arvind Kulkarni 69 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1013 Savita Jaanefalkar 60 Amerika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1014 Suhasini Gumastey 68 Solapur 62 56 62 30 24 30 45 45 124 60 60 60 658
1015 Sangita Nevrikar 45 Ahmedabad 51 31 66 68 68 60 58 54 42 62 44 0 604
1017 Sharad Nandapurkar 0 Pune 60 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
1018 Vinod Desai 70 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1019 Bhaskar Sakharam Shinde 32 Junner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1020 Aaditkumar Bhosle 51 Pune 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
1022 Aarti Rav 53 Pune 60 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116
1023 Sharadchandra Gopal Limaye 75 Pune 62 56 62 60 62 60 116 124 96 25 0 0 723
1024 Anjali Aapte 67 Pune 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
1025 Bharti Shinde 0 Pune 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
1026 Kamal Eknaath Neel 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1027 Madhuri More 51 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1028 Bina Devidas rav 72 Hyderabad 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
1029 Shilpa Sharad Mule 70 Dombivali 0 0 265 62 62 80 66 65 65 65 750 86 1566
1031 Usha Naadkarni 57 Mumbai 30 28 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 670
1033 Anil Anirudha Joshi 67 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1034 Sunita Gayakwaad 30 Silwasa 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
1035 Archna Shirsekar 46 Dombivali 62 40 62 60 37 60 62 62 60 62 48 45 660
1036 Shrikant Jambhekar 64 Mumbai 64 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
1037 Madhuri Deshpande 63 Nashik 75 65 62 108 116 135 207 165 111 101 108 150 1403
1038 Ranjana Marathe 54 Bhiwandi 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
1039 Roshni Jain 39 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1040 Lalit Bendre 50 Pune 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
1041 Pooja Bendre 48 Pune 62 28 31 30 31 0 0 0 0 0 0 0 182
1042 Rajshri Patil 50 Kolhapur 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
1043 Arvind Brahmey 73 Pune 44 28 12 31 20 30 33 30 30 31 40 33 362
1044 Aanandi Bramhey 66 Pune 62 60 80 120 130 151 172 190 180 200 150 200 1695
1045 Archna Dindore 50 Dombivali 0 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
1046 Sunita Deshpande 54 Aurangabad 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
1047 Smita Karndikar 61 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
1048 Lalita Thampee 62 Ambarnaath 62 56 62 270 271 270 243 0 0 0 0 277 1511
1049 Vinita Kulkarni 65 Kolhapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 0 62 670
1050 Mangal Mali 38 Pune 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
1051 Sima Patil 35 Ankleshwar 62 56 0 60 0 0 62 0 0 0 0 0 240
1052 Aarti Naatu 61 Dombivali 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
1053 Mohini Khaire 52 Mumbai 62 56 62 31 0 30 30 62 60 62 60 0 515
1054 Jyoti Soni 59 Nashik 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
1056 Vrushali Mate 53 Mumbai 67 56 71 80 69 76 70 76 55 47 39 0 706
1057 Indumati Bhagawat 89 Mumbai 85 84 84 90 93 90 93 93 90 93 90 0 985
1058 Anushree Natu 54 Mumbai 60 56 62 60 56 60 0 0 0 0 0 0 354
1059 Harshla Kulkarni 0 Sangli 62 56 62 60 50 59 0 0 0 0 0 0 349
1060 Alka Kothavade 0 Chinchvad 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
1061 Sonali Amrutkar 0 Ambarnaath 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
1062 arvind achyut paranjape 79 pune 83 165 221 185 190 232 202 0 102 101 109 129 1719
1063 Sandeep Joshi 0 Sangli 0 118 60 60 62 60 0 0 0 0 0 0 360
1066 Usha Ravindra Dabir 68 Pune 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
1068 Shital Prakash Dange 64 Pune 71 153 89 62 62 80 80 71 62 60 0 72 862
1069 Alka Ulhas Patki 65 Kolhapur 147 185 215 213 171 116 200 120 111 125 135 148 1886
1071 Taramati Vidhyadhar Khisate 60 Pandharpur 60 60 100 100 100 100 80 0 0 130 107 0 837
1072 Bhgawaan Jagnnath Gavhane 48 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1073 Daya Kulkarni 0 Sangli 120 112 90 90 108 0 0 0 0 0 0 0 520
1074 Ujawala Prdeep Joshi 60 Nashik 62 56 58 50 78 0 0 0 0 0 0 92 396
1075 Aparna Mahskar 51 Satara 31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
1076 Sangita Sevekar 0 Aurangabad 125 96 69 70 62 60 82 0 0 0 60 62 686
1077 Nilam Kelkar 0 Dombivali 0 0 180 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
1079 Nlima Nayar 37 Katar (Doha) 48 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144
1080 Pundlik Pakhre 61 Beed 31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
1081 Prachi Kulkarni 49 Vengurle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1082 Shobha Choudhari 59 Mulund 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
1083 Sugndha Gadrey 45 Kalyan 63 43 62 60 61 0 0 0 0 0 60 75 424
1084 Sonali Gadrey 44 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1085 Satish Kunte 64 Thane 127 116 74 70 130 118 72 71 93 83 0 81 1035
1086 Vidhya Satish Kuntey 60 Thane 62 58 62 61 61 62 60 86 60 63 0 60 695
1088 Prdeep Somnath Kulkarni 59 Mumbai 62 56 25 60 62 20 31 31 30 25 20 20 442
1089 Prachi Kalpesh Dhoke 39 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1090 Suteja Dandekar 67 Satara 0 0 180 0 60 60 0 0 0 0 0 0 300
1091 Nalvi Talvalkar 70 Mumbai 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
1092 ranjana Somnath Patil 55 Kalyan 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 0 62 548
1093 Alka Pawar 62 Pune 31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
1094 Ranjana Atre 64 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1095 Anjali Kulkarni 48 Aurangabad 62 106 62 60 120 141 108 700 90 70 103 135 1757
1096 Atita Dhole 43 Vashi 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
1098 Premlata Umarekar 55 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1099 Kavita Nerlekar 47 Pune 65 84 35 0 67 0 0 0 0 0 0 0 251
1100 Sulakshana Vaidya 44 Nashik 143 103 200 153 197 154 221 0 0 0 0 0 1171
1101 Alka Bub 58 Nashik 10 12 66 0 46 60 62 0 0 0 0 0 256
1102 Sunanda Kulkarni 68 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1103 Pushpalata Shetty 48 Dombivali 46 48 54 54 54 48 54 54 54 48 48 68 630
1104 Mrs. Manasi Manoj Parnarkar 45 Nashik 62 75 0 0 0 0 93 60 66 62 62 0 480
1105 Leena Thakur 54 Mangalore 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
1106 Prabhakar Thakur 57 Mangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1107 Mohini Inamdar 45 Parabhani 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
1108 Dhanashri Mule 50 Aurangabad 0 0 93 75 62 0 0 0 0 0 0 0 230
1109 Anjali Hatawane 48 Ahmadnagar 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
1110 Sujata Deshpande 65 Hyderabad 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
1111 Smita Naik 5 Pune 30 28 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 118
1112 Anjali Inamdar 46 Pune 90 93 62 120 120 120 125 0 0 70 70 62 932
1113 Bhavna Habade 42 Bhiwandi 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
1114 Anagha Ranade 66 Pune 62 62 62 62 62 62 62 0 0 62 62 62 620
1115 R. S. Kanor 64 Dahisar 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
1116 Sandhya Khandalkar 62 Dombivli 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
1117 Dipti Bhagwat 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1118 Sunita Dange 49 Taloja 30 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 113
1119 Nilima Deshpande 62 Hyderabad 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
1120 Sumat Kulkarni 54 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1121 Shubhangi Kulkarni 26 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1123 Arundhati Deshpande 56 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0 0 123
1124 Sujata Ghaisas 65 Pune 62 56 72 85 101 0 0 0 0 0 0 0 376
1125 Prabha Amadekar 71 Mumbai 0 0 18 24 0 0 15 33 27 16 20 21 174
1126 Shubhada Sudhir Potdar 57 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 62 60 62 0 0 184
1127 Prabhakar Adhav 63 Jalna 62 56 89 108 114 151 207 217 227 239 249 340 2059
1128 Abhay Deshpande 58 Pune 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
1129 Chitra Chopade 64 Pune 62 70 150 203 215 223 108 90 90 135 108 122 1576
1130 Varsha Attarde 61 Bhusawal 62 56 78 121 155 134 108 108 123 130 148 123 1346
1131 Madhuri Dharmadhikari 58 Pandharpur 62 56 62 30 30 70 70 0 0 55 0 0 435
1132 Prabhakar Aradhye 81 Pandharpur 0 56 62 60 62 60 62 0 0 120 124 324 930
1133 Anuradha Dalve 73 Pune 0 0 0 0 0 0 172 0 0 0 0 0 172
1134 Shubhada Mohrir 59 Badlapur 46 66 67 58 63 0 0 65 68 72 76 0 581
1135 Chinmay Umesh Joshi 0 Roha 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
1136 Medha Kulkarni 0 Nandgaon 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 63
1137 Madhuraminakshi Kulkarni 0 Kolhapur 0 0 0 0 0 56 60 0 0 0 0 0 116
1138 Meenal Joshi 66 Pune 62 133 62 73 74 91 93 93 90 93 0 93 957
1139 Rohini Ayyar 69 Pune 62 59 129 90 220 143 234 175 124 154 0 84 1474
1140 Kalpana Salil Khoat 50 Talegaon Dabhade Pune Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1142 Rajendrakumar Itaraj 63 Pune 62 65 65 130 135 135 155 135 130 135 150 155 1452
1143 Usha Chandrakant Joshi 57 Badlapur 68 90 100 70 80 70 0 0 0 60 62 0 600
1144 Aarti Sachit Joshi 36 Badlapur 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
1145 Usha Naik 79 Pune 62 56 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 238
1146 Ajay Vaishampayan 60 Pune 31 28 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 120
1147 Sunita Vaishampayan 55 Pune 62 56 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 238
1148 Arun Deshmukh 0 Navi Panvel 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
1149 Vinayak Namjoshi 62 Vile Parle 127 172 147 88 109 156 184 0 0 0 0 0 983
1150 Bhagyashri Deshpande 50 N. A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1151 Kavita Deshmukh 44 Beed 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
1152 Anupama Velankar 72 Satara 62 58 186 60 124 64 66 165 120 66 66 70 1107
1153 Shubhada Thite 0 Satara 62 56 70 68 80 64 70 0 0 50 68 70 658
1155 Lalita Kango 60 Chinchwad 128 112 128 60 122 0 160 165 120 186 120 186 1487
1156 Vaishali Penurkar 50 Hyderabad 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
1157 Vaibhav Penurkar 28 Hyderabad 31 22 29 30 27 28 0 0 0 0 0 0 167
1158 Minakshi Jadhav 77 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1159 Vaishali Kale 68 Dombivli 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
1160 Shubhada Shashikant Chaini 58 Miraj 31 28 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 89
1162 Jyoti Anil Koli 39 Miraj 50 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
1163 Nilima Vijay Mali 43 Miraj 23 0 0 15 15 15 0 0 0 0 0 0 68
1164 Vandana Gujarati 57 Miraj 31 28 62 60 60 60 0 0 0 0 0 0 301
1165 Meghana Vasant Salgar 43 Miraj 30 46 62 45 31 30 30 0 0 30 30 0 334
1166 Pranav Limaye 19 Sangli 31 25 28 30 30 30 26 0 0 27 0 0 227
1167 Ashok Ramchandra Dashrath 0 Pune 124 112 124 120 124 120 124 0 0 124 0 124 1096
1168 Vinaya Karmarkar 0 Mumbai 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
1169 Vandana Dilip Gorad 0 Pune 70 84 85 60 62 60 62 62 60 62 60 62 789
1170 Vijay Dhombare 0 Mumbai 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
1173 Shivaji Ghuge 43 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 75 145
1174 Anjali Tipnis 74 Mumbai 62 56 62 60 62 60 72 72 82 84 104 93 869
1175 Vilas Pachpande 0 N. A. 62 56 60 60 62 60 62 0 0 0 0 0 422
1176 Vijaya Pachpande 0 N. A. 0 118 62 60 62 60 62 0 0 0 0 0 424
1177 Padmaja Dabade 50 Dombivali 60 20 20 20 20 60 0 0 30 30 30 0 290
1178 Satyabhama Joshi 77 Kolhapur 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 120
1180 Dhawal Khairnar 45 Nashik 62 56 62 30 0 0 0 0 0 0 0 0 210
1181 Mithila Buduk 49 Kalyan 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
1182 Anu Nail Mule 35 Aurangabad 22 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
1183 Mrs. Shubhda Devdutt Bhisikar 59 Pune 62 56 34 24 34 60 62 86 120 124 120 124 906
1189 Prachi Mayur Ubale 32 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1192 CHANDRASHEKHAR MANOHAR JANGAM 29 KOLHAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1193 ANJALI NARENDRA KULKARNI 40 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1195 RAMESH J. MUNGI 68 DOMBIVLI 31 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
1196 SANDHYA S. CHANDRATRE 63 NASIK 140 115 51 55 66 60 108 0 0 62 66 70 793
1197 DEEPAK JOSHI GURUJI 35 LIMBEJALGAON, TAL.GANGAPUR,DIST.AURANGABAD 35 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
1198 MRS.PRANITA PRASHANT KULKARNI 42 JALNA 61 16 45 45 50 0 0 0 0 0 0 0 217
1199 SANJAY SHRIKRISHNA WAGH 29 AT.SUPA,TAL.BARAMATI,DIST.PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1200 SMT.VIDYA VINAYAK KULKARNI 50 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1201 RESHMA DESHMUKH 23 AMARAVATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1204 USHA MUKUND DESHPANDE 48 AURANGABAD 50 56 0 0 63 63 131 0 0 145 145 0 653
1205 SANGITA SUBHASH PONDHE PATIL 45 AURANGABAD 61 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117
1206 UMESH BADE 62 KALYAN (WEST), DIST. THANE 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
1207 Gurudatt Pandit Athalye 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1208 Prasad Mahajan 37 Ambejogai 20 20 1080 30 31 30 31 31 30 31 30 0 1364
1209 Rahul Jain 39 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 Aakanksha Avinash Punde 0 Pune 60 60 60 60 76 70 0 0 0 0 0 0 386
1211 Dipali Patil 45 Thane 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
1212 Mukund Kale 65 Chinchvad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1213 Prtibha Utekar 65 Dombivali 62 56 62 60 100 150 155 155 150 95 160 160 1365
1214 Manasi Shidore 45 Sangli 62 56 64 30 0 30 60 0 0 124 0 0 426
1215 jayshri Jawdekar 0 Miraj 67 96 55 73 101 67 110 0 0 67 123 70 829
1216 Aasha Pandit 0 Ratanagiri 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
1217 Kalpana Surywanshi 36 Barshi 65 71 77 69 62 0 65 0 44 0 0 0 453
1218 Chaya Kulkarni 69 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1219 Savita Janeafalakar 60 America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1220 Lata Kulkarni 49 Aurangabad 66 36 18 60 40 34 24 52 60 0 0 0 390
1221 Geeta Kulkarni 60 Pune 64 56 90 62 64 64 64 0 0 0 0 60 524
1222 Govind Aundhkar 38 Nanded 25 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175
1224 Vanita Mahulkar 0 Pune 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
1225 Swati Padhye 49 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1226 Charu Dutt Desai 41 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1227 Sunita Joshi 82 Surat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1228 Vasundhara Pathak 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1229 Nandini Joshi 21 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1230 Shripad Pathak 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1231 Mohan Subhedar 60 Mumbai 62 56 60 60 0 30 31 31 30 31 30 40 461
1232 Kanchan Palsule 51 Mumbai 31 28 31 30 26 30 31 0 0 28 21 26 282
1233 Yogini Bhide 0 Pune 108 82 108 108 108 108 108 0 0 0 108 108 946
1235 Anand Apte 76 Mumbai 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 70
1236 Jyoti Gondhali 0 Pune 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 1296
1237 Prabhavati Achari 67 Pune 31 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
1239 Samidha Kulkarni 61 Pune 65 90 60 56 60 53 54 64 39 46 61 50 698
1240 Anuradha Shewade 74 Kolhapur 62 56 62 68 90 94 100 0 0 0 45 98 675
1241 Suresh Shrihari Kottawar 60 Parabhani 125 9 201 155 115 101 110 0 0 115 0 120 1051
1242 Varsha Samant 61 Kolhapur 62 56 62 60 62 60 62 62 50 50 60 62 708
1244 Namrta Despande 44 Barshi 62 78 91 66 50 0 94 95 33 21 50 0 640
1245 Geetanjali Gote 48 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1246 Vimal Akiwate 74 Miraj 91 79 84 155 160 150 158 154 122 107 0 0 1260
1247 Mahananda Vani 44 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1248 Swati Jhagirdar 50 Pune 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 63
1249 Bharati Khedekar 73 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1250 Shruti Potdar 30 Aurangabad 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
1251 Jayashri Kale 0 Aurangabad 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
1252 Athrav Upasni 20 Pune 31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
1253 Suwarna Kadamwar 0 Parabhani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60
1254 Asha Kenkare 0 Goa 100 150 150 130 130 150 124 130 130 130 124 124 1572
1256 Sudesh Kanoji Walawalkar 58 Kandivali - Mumbai 58 158 236 330 516 555 684 806 810 917 884 746 6700
1257 Lakshman Karandikar 0 Indore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1258 Sudha Deshmukh 0 Talegav 62 56 62 60 62 60 66 0 62 64 0 62 616
1259 Deepali Erawar 0 Parabhani 62 56 62 60 62 60 62 60 60 62 0 62 668
1260 Gnesh Gurkhude 37 Beed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1261 Shekhar Kulkarni 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1262 Jeevan Mulmule 69 Nagpur 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
1263 Anil Chirmade 0 Jalgav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1264 Nilesh chukekar 36 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1265 Shushma Gore 0 Thane 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
1266 Poonam Reddi 44 Bhayandar,Mumbai 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
1267 Sadashiv Kale 35 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1268 Rupali Ptrudakar 45 Pune 31 28 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 120
1269 Vandana Bidkar 58 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1270 Angha Dani 66 Pune 62 56 81 50 50 0 20 61 45 50 60 60 595
1271 rashmi Divekar 36 Pune 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 62
1272 Sunita Vadya 51 Pune 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
1274 Prvin Khise 30 Baramati 62 56 62 22 0 0 0 0 0 0 0 0 202
1275 Shivanand Dange 40 Amravati 30 15 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 85
1276 Prajkta Thuse 53 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1279 Nitin Mole 47 Aakola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1280 Sujata Bhatambarekar 56 Barshi 0 46 31 25 30 0 31 0 30 0 0 0 193
1281 Rekha Kulkarni 50 Rahuri 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 62
1282 Rahul Kulkarni 34 Latur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1283 Sadhna Gage 52 Talwane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1285 Dhanshri Pisal 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1286 Madhuri Shrotre 51 Beed 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60
1287 Rajshri Jadhav 0 Pune 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
1288 Dipali Buwa 0 Pune 31 28 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 159
1289 Mangesh Rane 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1291 Nilesh bole 40 Akola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1292 Smita Dikshit 0 Barshi 30 50 50 0 0 0 62 0 0 0 0 0 192
1293 Shumbangi Ruplag 46 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1294 Sanjay Mangrule 0 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1295 Vandana Kulkarni 0 Mumbai 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
1296 Rekha Kulkarni 50 Aurangabad 62 30 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123
1297 Sandhya Anturkar 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
1298 Anjali Deshpande 60 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1300 Renuka Aadkar 57 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1301 Sucheta Pant 42 Akola 52 46 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
1302 Yogesh Gole 0 Chinchvad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1303 Mrunal Dani 0 Nagpur 63 56 62 42 62 50 0 0 0 0 0 0 335
1305 Prachi Kulkarni 0 Goa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1306 Shashikant Chatufale 62 Pralivaijynath 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
1307 Uday Deshmukh 40 Amarapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1308 Prachi Kulkarni 0 Parule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1309 Tushar Dongre 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1310 Ashwini Borde 0 Vishrantwadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1311 Hemlata Patil 0 Hyderabad 62 56 62 60 62 0 0 0 0 0 60 75 437
1312 Aprna Karnik 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 155 0 0 0 0 155
1315 Anjali Hemant kudale 43 Pune 74 96 104 101 96 191 197 0 0 108 0 101 1068
1316 Nikita Rohan tarapure 29 Pune 62 56 62 60 62 60 62 0 0 60 0 62 546
1318 Shailaja Balasaheb suryavanshi 55 Satara 62 56 62 60 62 60 73 0 0 62 0 62 559
1319 Pushapalata changdeo dube 46 Pune 67 40 0 70 73 95 95 0 0 60 0 71 571
1320 Smita Ajit Nigade 40 Pune 65 56 62 70 63 60 75 0 0 65 0 80 596
1321 Arch a Ramesh jagatap 43 Pune 62 60 80 70 70 80 121 0 0 101 0 101 745
1322 Jyostna PramodMore 43 Pune 73 57 68 75 70 78 78 0 0 65 0 101 665
1323 Parshuram Anaji Lokhande 52 Junnar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1324 Umesh Kulkarni 53 Solapur 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
1325 Anuradha Beke 68 Mumbai 0 0 180 60 62 62 62 0 0 0 0 0 426
1326 Anuradha Vasant Deshpande 71 Sangli 62 56 62 30 31 0 70 0 0 0 0 0 311
1327 Archana Shrikant Mane 45 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1329 Jayant Vaman Bapat 65 Pune 62 60 120 60 62 60 31 62 30 30 30 60 667
1330 Padma Deshmukh 0 Aurangabad 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
1331 Jyoti Bhaskar Chapalkar 0 Dombivali 45 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
1332 Gayatri Dhawalikar 51 Miraj 65 75 108 95 140 160 0 0 0 0 160 150 953
1333 Ganesh Bhaskar Joshi 59 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1334 Neela Madhukar Shirgavkar 72 Kolhapur 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
1335 Madhukar Shirgavkar 79 Kolhapur 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
1336 Nalini Ganesh Limaye 75 Pune 62 56 62 10 0 0 0 0 0 0 0 0 190
1337 Mrudula Barve 34 Mumbai 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
1338 Jayashri Haridas 70 Pune 31 19 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
1340 Prabha Asodekar 63 Thane 0 0 0 25 125 73 0 0 0 0 0 0 223
1341 Shobha Kulkarni 70 Pandharpur 748 793 747 760 787 795 718 865 559 626 677 432 8507
1342 Vaishali Gadre 62 Miraj 90 45 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 165
1343 Anagha Bapat 58 Pune 62 0 128 0 122 0 62 60 58 58 58 60 668
1344 Shashi Gurunath Vaidya 59 Pune 63 51 62 60 62 0 62 62 30 61 60 56 629
1346 Vinaya Patil 46 Pune 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 120
1347 Madhavi Vaidya 0 Thane 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
1349 Chitra Bhide 0 Nashik 0 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280
1350 Mausami Sachin Deshpande 0 Bangalore 62 56 62 62 62 60 62 0 0 0 0 0 426
1351 Lakshmi Joshi 69 Sangli 62 56 60 60 62 60 0 62 0 62 60 0 544
1352 Prakarsha Ramesh Joshi 0 Sangli 90 112 124 120 124 120 0 0 0 0 0 0 690
1353 Supriya Kelkar 56 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1356 Veena Shripati Nargund 65 karve Nagar Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 108 776
1363 Jyoti Sardesai 65 Pune 62 58 62 60 62 58 0 62 28 30 30 0 512
1364 Mrs. Sushma Joshi 64 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 30 30 30 636
1365 Mrs. Anita Rana 50 Pune 62 28 30 30 62 60 0 0 0 0 0 0 272
1366 Mangal Satsang Mandal, C / O Sir Khatavkar 62 Dahisar, Mumbai 3000 2800 3000 2950 3700 3500 4800 4000 4000 4300 4100 4130 44280
1367 Deepti Dakshit Kelkar 37 Albuquerque, New Mexico 45 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
1375 Sunita bakale 52 Solapur 65 60 81 30 63 63 62 88 60 62 50 72 756
1376 Snehalata balke 53 Solapur 62 56 65 60 62 60 62 62 60 62 60 62 733
1378 Shubhda Utturkar 59 Pune 31 20 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 357
1380 Mukatta mane 45 Pune 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
1381 Ranjana Kank 59 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1382 Sangita Ajay Mahajan 52 Solapur 62 14 62 65 50 60 62 15 30 41 65 30 556
1384 Anita Kurmude 70 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1385 Saraswati Jadhav 66 Solapur 62 56 62 60 62 60 124 124 120 124 120 60 1034
1386 padmaja bapat 83 solapur 124 112 20 60 86 58 72 50 20 20 0 56 678
1388 Anant Kulkarni 68 Pune 62 56 62 60 62 20 62 62 60 62 60 62 690
1389 Vinay Patwardhan 43 Pune 31 28 31 30 31 30 62 31 60 31 60 32 457
1391 Shirish Limaye 62 Pune 31 28 31 30 90 90 88 96 90 90 90 84 838
1392 Vrushali Limaye 59 Pune 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
1394 Shobhana Date 82 Pune 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1395 Sandhya Rajopadhye 61 Solapur 0 62 45 18 30 28 0 0 0 0 0 0 183
1396 Medha Rajopadhye 52 Solapur 0 0 25 38 30 25 0 0 0 0 26 54 198
1397 Vaisali rajopadhye 42 Solapur 31 24 31 24 26 23 27 26 25 25 22 24 308
1398 Nandini Bendre 65 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
1399 Dattatrya Bendre 73 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
1400 Sunanda Joshi 67 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 155 120 180 158 189 1226
1401 Alka Nene 71 Solapur 62 56 62 60 62 66 73 42 20 76 90 72 741
1402 Mira Goodbole 65 Kamtikhured 62 56 62 60 62 108 124 180 165 180 210 217 1486
1403 Jayshiree page 64 Mangalveda 54 28 62 60 62 60 62 62 60 62 66 50 688
1405 Suchita Limaye 68 Solapur 62 31 64 65 50 60 106 104 92 97 68 115 914
1407 Anjali Patvardhan 75 Solapur 62 56 62 60 62 60 100 108 108 108 108 108 1002
1408 Moreshwar Godbole 70 Nashik 31 28 31 45 31 30 31 31 30 31 31 30 380
1409 Sau. Sudha Godbole 62 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1410 Suhas Limaye 61 Solapur 31 28 31 30 30 30 30 30 22 28 23 14 327
1411 Hemant Vaidya 65 Solapur 62 30 30 60 0 47 57 28 12 2 0 0 328
1412 Smita Nijsure 71 Dadar, Mumbai 31 56 62 60 62 60 62 62 60 62 62 62 701
1413 Vinayak Nijsure 78 Dadar, Mumbai 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1414 Rajesh Nijsure 48 Dadar, Mumbai 31 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
1415 Vandana Tilak 69 Dadar, Mumbai 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 30 31 669
1416 Sadna Jogavekar 71 Dadar, Mumbai 40 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
1417 Asha Bhide 83 Dadar, Mumbai 62 83 70 73 73 90 93 93 198 198 198 198 1429
1418 Rituja Saave 65 Dadar, Mumbai 62 56 62 60 62 60 62 20 30 62 62 62 660
1429 Rajani Patil 56 Nashik 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 62
1430 Jyoti Deshpande 68 Dombivali 121 121 121 125 60 30 31 31 30 31 30 31 762
1436 Sulabha Vijay Prabhudesai 70 Pune 62 56 62 60 62 60 62 0 0 0 60 65 549
1437 Priya Rajan Bhutki 48 Belgaum 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
1438 Bhupendra Mishra 46 Mumbai 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
1441 Meena Shamrao Gunjkar 53 Parbhani 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
1442 Raghavendra Sabnis 54 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1443 Madhuri Ganesh Joshi 72 Karad 0 67 62 75 62 61 62 0 0 62 60 75 586
1444 Surekha Sunil Dhamane 45 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1445 Yogeshwari Bharat Kulkarni 37 Thane 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
1446 Ms. Vaishali Umesh Dixit 28 Pune 62 56 62 60 62 60 62 0 0 0 0 0 424
1449 YOGESHWARI BHOGALE 49 CHINCHWAD, DIST. PUNE 50 46 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134
1450 Vijay Pramod Barve 69 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 60 60 62 728
1451 SUNANDA LAXMAN GAIDHANI 60 NASIK 31 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
1452 Mrs. Vidula Vijay Barve 63 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 60 50 62 718
1456 Mrs. Shruti Sridhar Vaidya 60 Pune 62 56 62 60 62 60 110 110 110 127 140 156 1115
1457 Mrs. Bhagyashri Mukund Lonkar 59 Pune 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 56 56 598
1461 Mrs. Anuja Avinash Kanikar 55 Pune 62 56 30 25 0 0 0 0 0 44 58 37 312
1462 Smita Subhash Bhave 62 Thane 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
1463 Sunetra Chandrasekhar Kulkarni 61 Pune 62 56 62 60 62 50 62 0 0 50 60 41 565
1464 Seema Deelip Mankame 51 Nagpur 62 56 62 60 62 0 0 60 62 62 120 80 686
1465 Rohini Surendra Patil 44 Nanded 62 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
1466 Alka Sahilendra Gharpure 52 Pune 66 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
1467 Seema Kulkarni 60 Pune 0 322 208 170 210 278 216 0 115 76 186 0 1781
1469 Sunetra Chandrasekhar Kulkarni 70 Bhiwandi 61 50 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 171
1471 Mrs. Sunanda Kiran Hershey 64 Ahmadnagar 60 30 30 30 30 0 0 0 0 45 50 45 320
1473 Sarita Kokje 64 Dadar, Mumbai 62 56 62 0 0 68 0 62 60 18 60 62 510
1474 Lata Prabhakar Rege 75 Dadar, Mumbai 64 57 84 109 157 90 138 0 0 139 125 133 1096
1475 Ashwini Ashok Kadam 65 Dadar, Mumbai 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
1476 Prachi Umesh Salvi 46 Dadar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1477 Sulabha Satish Paadhe 62 Dadar, Mumbai 41 52 53 55 54 51 59 0 0 0 52 52 469
1478 Smita Sadanand Gore 71 Dadar, Mumbai 62 56 62 0 0 60 62 62 62 62 60 62 610
1479 Madhavi Vinayak Kulkarni 65 Dadar, Mumbai 40 0 60 54 44 58 69 62 0 62 50 92 591
1480 Kala Vitthal Walimbe 81 Dadar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1481 Namrata Umesh Cheulkar 62 Dadar, Mumbai 45 64 78 60 62 70 77 0 0 0 0 0 456
1482 Mugdha Sudhir Dwidkar 64 Dadar, Mumbai 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
1483 Shilpa Sharadchandra Joshi 67 Dadar, Mumbai 62 56 0 0 0 60 0 0 0 60 60 62 360
1484 Padmaja Janardan Borkar 74 Dadar, Mumbai 62 0 62 0 0 60 62 62 60 62 60 62 552
1485 Manda Arvind Nerkar 75 Dadar, Mumbai 0 56 62 0 0 80 0 62 60 62 60 62 504
1487 Shubhada Vikas Chitale 60 Dadar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1488 Pavitri Suresh Pandit 72 Pune 69 46 89 71 81 71 0 0 0 0 38 0 465
1490 DIPAK LIMBNATHRAO VEDPATHAK 61 LATUR 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
1491 Mrs.Bhagyashree Oke 64 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1493 Alka Santosh Pande 48 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1494 Ravibala pramod deshpande 65 Ambajogai 45 50 62 45 45 0 62 0 0 0 0 62 371
1495 Pragya kashalikar - Deity 30 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1497 Shobhana Prabhakar Maydev 78 Mahim 155 56 150 150 155 150 152 0 0 155 0 105 1228
1499 Anuradha Anand Katti 57 Borivali, Mumbai 31 28 31 60 62 0 62 0 0 62 60 0 396
1501 Ujwala Swarup Shetye 52 Bandra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1502 Saroj Suresh Sathe 71 Dadar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1505 Kusum Shinde 64 Solapur 62 56 62 60 62 60 67 70 60 62 60 62 743
1506 Shubhangi Kulkarni 72 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 67 735
1507 Kamal Sarsambi 75 Solapur 62 56 62 60 62 0 0 0 0 155 150 30 637
1509 Shobha Tapase 64 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 70 70 62 60 67 753
1510 Usha Kulkarni 72 Solapur 31 28 65 60 31 30 35 35 30 31 30 15 421
1511 Surashri Karyakarte 63 Solapur 31 56 31 30 31 30 20 20 0 0 30 20 299
1515 Mrs.Bhakti Shriniwas Kulkarni 63 Pune 62 56 62 60 62 60 62 0 0 60 60 62 606
1516 Pranav Raghunath Kalelkar 60 Mumbai 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60
1518 Mrs. Suhasini Jagdish Ranade 70 Pune 62 56 62 60 64 60 62 0 0 62 60 62 610
1519 Pranav Kalelkar 60 Mumbai 0 0 0 60 60 45 0 0 0 0 0 0 165
1521 Mrs. Alka Anil Belsare 60 Pune 62 56 62 15 31 30 62 0 0 30 30 31 409
1522 Mrs. Sandhya Subhash Pingle 57 Pune 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 0 62 548
1523 Mrs. Savita Krishnaji Patwardhan 57 Pune 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
1524 Mrs. Geeta Satish Shedge 56 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
1525 Anuradha Bhuskute 65 Pune 372 266 427 444 293 284 108 346 391 378 369 329 4007
1528 Rajeshri Chikhalikar 52 Pune 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
1529 Anita Bhopale 55 Thane 50 56 60 70 70 50 0 0 0 0 65 0 421
1530 Poonam Chandak 36 Pune 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
1531 Mrunalini Joshi 43 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1532 Nayan Wagh 49 Pune 0 0 66 61 62 79 65 0 0 0 0 65 398
1533 Sangita Inamdar 46 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1534 Narayan Ramrao Lavhekar 53 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1535 Ujwala Narayan Lavhekar 47 Nanded 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 62
1536 Deepali Dhaygude 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1537 Shubhada Sudhir Ghaisas 62 Pune 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
1538 Konnur Seema 57 Pune 30 56 56 0 60 0 0 0 0 0 0 0 202
1539 Hema Bhosale 53 Pune 0 835 710 630 620 710 758 0 291 341 444 0 5339
1540 Sushma Patne 68 Pune 0 56 62 90 120 90 95 0 0 0 0 0 513
1542 Rekha Parakhai 58 Bhosari Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1544 Sunetra Bartakke 67 Pune 62 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
1545 Padmakarrao Kulkarni 67 Aurangabad 62 60 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 734
1546 Mangala Deshmukh 67 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
1547 Rekha Rajaram Tisgaonkar 0 Pune 60 336 440 450 372 360 372 310 360 310 300 310 3980
1548 Surekha Padmakar Kulkarni 67 Pune 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
1549 Ujjwala Vijay Pitale 48 Ahmednagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1550 Shirish Jagtap 69 Pune 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
1551 Vandana Bhosale 64 Phaltan 0 0 180 180 141 0 0 0 0 0 0 0 501
1552 Manisha Prabhakar Kulkarni 0 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1553 Shubhangi Ashwinikumar Dev 61 Aurangabad 61 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117
1554 Gauri Prakash Kulkarni 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1555 Manasi Ravindra Vijapure 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1556 Yashwant Mane 55 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1557 Sau. Megha Mohan Deshpande 62 Thane 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 0 0 608
1558 Sau. Savita Prajot Pradhan 65 Thane 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 0 0 608
1559 Sarita Kulkarni 60 Pune 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
1560 Shobha Vikas Nandanwar 59 Pune 80 80 150 116 118 113 122 199 186 202 287 1001 2654
1561 Prajakta Prashant Panchakshri 51 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1562 Manik Deshmukh 61 Pune 62 56 0 0 62 0 62 0 0 0 0 0 242
1563 Usha Vinayak Deshpande 60 Barshi 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
1564 Ravindra Madhav Bhalde 72 Alibaug 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
1565 Girish Vinayak Deshpande 38 Barshi 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
1566 Shilpa Darak 37 Bagalkot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1567 Santosh Joshi 51 Nasik 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
1568 Ravindra Madhukar Dhotre 45 Dadar, Mumbai 26 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
1569 Chhaya Narawadikar 45 Karad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1570 Usha A Kulkarni 61 Pune 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
1571 Sushmita Dilip Inamdar 48 Sangli 0 118 62 60 62 65 65 0 55 0 55 62 604
1572 Mrs. Ashwini Sanjeev Kulkarni 44 Sangli 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
1573 S S Ranbhor 53 Ahmednagar 60 56 90 92 75 0 116 60 50 50 80 0 729
1574 Pratibha D Bapad 58 Nasik 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
1575 Manjusha Peshkar 40 Aurangabad 62 56 62 60 35 10 0 35 45 10 25 0 400
1576 Mrs. Aruna Anant Deshpande 72 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1577 Uday D Patil 60 Gulbarga 62 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 302
1578 Geeta Gurav Padali 45 Sangli 65 50 60 60 62 30 30 0 30 30 60 60 537
1579 Sangita Bilgi 52 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1580 Hemlata Jayawant Phutane 46 Karad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1581 Sneha Jivan Jagdale 26 Hingoli 60 60 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148
1582 Vidyadhar N Kunte 65 Pune 0 0 0 0 108 125 111 0 0 0 0 0 344
1583 Latika Jhavar -- To STOP 58 Navi Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1584 Mangal Gurav 65 Sangli 29 27 0 30 14 18 40 0 0 0 0 0 158
1585 Shyam Bhaudev Kale 64 Madhavnagar Kej 62 56 30 0 0 0 0 32 20 30 0 0 230
1586 Prashant Pandurang Naikwade 46 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 150
1587 Snehal Kulkarni 32 Vadodara 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
1588 Pallavi Thatte 37 Miraj 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
1589 Prashant Shirol 40 Bangalore 61 55 60 50 50 0 0 0 0 0 0 0 276
1590 Aparna Naik 47 Pune 55 44 42 25 25 25 20 0 0 0 0 0 236
1591 Anjali Damale 43 Sangli 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
1592 Sangtosh Gadgil 42 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1593 Vanamala 59 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1594 Shilpa Bhandari 37 Pusad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1595 Sarita Ravindranath Deshpande 48 Aurangabad 62 61 62 60 62 64 62 62 60 60 60 62 737
1596 Jayashree Babhale 56 Barshi 64 60 68 70 90 64 64 64 64 64 0 62 734
1597 Chitra Abhay Kulkarni 43 Washim 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50
1598 Seema Gangakhedkar 66 Aurangabad 50 35 0 0 0 0 0 0 35 35 55 35 245
1599 Guruprasad Nargund 68 Pune 50 49 58 46 45 55 50 55 52 54 0 0 514
1600 Jayashri Chavan 45 Miraj 62 51 56 55 30 60 46 0 0 0 0 0 360
1601 Sangeeta Visapurkar 56 Pune 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 124
1602 H S Matange 58 Pune 31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
1604 Aparna D Parchure 58 Mumbai 55 50 63 30 56 50 65 59 50 45 50 45 618
1605 Sandhya Bidkar 58 Pune 40 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108
1606 UJJWALA SAHASRABUDDHE 71 PUNE 0 0 90 60 60 60 73 0 0 0 60 0 403
1607 Rohini Shyam Kale 55 Kej, Beed 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
1608 Sulabha Chittawar 75 Nagpur 62 56 62 60 62 60 62 0 0 0 0 0 424
1609 Sushila Shinde 58 Mumbai 0 59 30 30 30 30 0 30 30 0 0 11 250
1610 Sujata Kotha 56 Panji Goa 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60
1612 Ramchandra Kulkarni 68 Kohlapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
1614 Alka Kulkarni 62 Kohlapur 80 60 90 172 168 112 163 114 92 99 121 0 1271
1615 Joyti Jeevan Lole 62 Kohlapur 62 56 62 60 62 0 62 62 60 62 60 62 670
1616 Sandhya Shripad Toragalkar 66 Kohlapur 0 0 0 240 62 0 62 62 60 62 60 62 670
1617 Vidhya Ravindra Rajadhyaskha 62 Pune 62 54 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 728
1621 Archna Appaso Patil 44 Kohlapur 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
1625 Anita Anil Kulkarni 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1626 Vidhya Vilas Pore 60 Latur 62 56 62 60 62 120 124 0 0 163 120 124 953
1628 Nilima Joshi 64 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1629 Jayshree Bhagwant Chaodhari 63 Jalgaon 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
1630 Manjusha Anil Kulkarni 48 Pune 20 28 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 168
1631 Yogini udayshinha patil 55 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1632 Pushpa Vithhal Chaudhary 54 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1633 SUSHILA VASANT DHAMANKAR 82 KALYAN 62 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 302
1634 Joyti Shashikant Velambe 63 Latur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1636 Jyoti pramod chitgopekar 65 Aurangabad 0 0 105 35 35 0 0 0 0 0 0 0 175
1637 Shailaja Vilas Wangikar 68 Aurangabad 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
1638 Pratibha Suresh Deshpande 65 Malshiras 281 235 221 211 287 217 256 0 0 0 0 144 1852
1639 Geeta Nilesh Deshpande 36 Malshiras 62 112 124 115 124 120 151 0 0 0 0 0 808
1640 Shubhda Satish Deshpande 63 Malshiras 217 177 239 275 70 0 0 0 0 0 0 0 978
1641 Mohan Patel 81 Aurangabad 26 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
1642 Kiran Bhaskar Fadanis 69 Kohalapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1644 Shushbha ranjit ligras 61 Kolhapur 60 60 63 60 62 60 62 62 60 62 60 62 733
1645 Sanjivani Madhav Nagre Patil 69 Kolhapur 93 84 270 90 93 90 138 0 0 155 0 0 1013
1646 meenakshi murlikrishnan 49 malad mumbai 2 12 20 10 0 22 15 12 20 12 20 15 160
1647 Digambar Laxman Sontakke 74 Kolhapur 62 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 302
1648 Shalan Bacharam Ghorpade 56 Kolhapur 62 56 0 122 62 60 62 62 60 62 60 62 730
1649 Jeevan Hari Lale 65 Kolhapur 62 56 62 60 40 0 0 0 0 0 0 0 280
1654 Surekha Valsangkar 61 Solapur 236 59 200 90 62 60 62 62 108 108 0 0 1047
1656 Sunita Ramchandra Vaidya 72 Dhule 62 56 62 60 56 60 62 62 60 62 60 62 724
1657 Vasudha Vasant Buwa 72 Kolhapur 62 56 62 60 62 66 128 0 0 400 331 372 1599
1658 Sumitra Virbhadra Budiger 57 Kolhapur 0 0 180 60 62 150 0 0 0 0 0 0 452
1659 Manisha Mahadev Wadkar 54 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1660 Yogini Avinash Bokil 64 Kolhapur 62 56 62 60 93 93 0 0 0 0 108 108 642
1661 Swati Shrikrushna Kulkarni 64 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1663 Mangal Mahaling Mangave 59 Kolhapur 60 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
1664 Manjiri Ravindra Joshi 42 Kolhapur 59 49 42 52 39 0 0 0 0 0 0 0 241
1665 shraddha shirish vaidya 47 Dhule 45 44 51 42 59 54 56 56 55 50 52 55 619
1666 Bharati Kubade 59 Thane 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
1667 Jayashree vinaykumar Sonune 35 Buldhana 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
1668 Tejaswi Vinayak Nehate 31 Pune 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
1674 Pramila dhake 70 Nasik 62 56 62 60 62 60 108 0 0 62 62 62 656
1676 Mrs. Vrushali Vinay Sole 46 Jalgaon 62 56 61 60 62 60 60 62 60 62 30 0 635
1684 Dipak Chormale 31 Parbhani 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
1688 Shrirang Alulkar 50 GLEN ALLEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1690 Dipak Chormale 31 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1691 Shamal Arun Deshpande 50 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1693 Hema Panse 63 Pune 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
1694 Anita Deshpande 47 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1695 Saroj Dabir 40 Navi Mumbai 58 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
1698 Pooja Mayur Wade 29 Ahmednagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1699 Anil Mahajan 65 Dombivali 62 56 62 60 64 120 124 124 120 124 120 124 1160
1700 Sarika Gulajkar 40 Beed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1701 Suhasini Sharad Pujari 70 Miraj 62 0 0 0 62 60 0 0 0 0 0 0 184
1702 Swapnali Sarode 30 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1703 Sushma Jayant Hanumante 57 Pune 62 56 62 60 62 60 62 0 0 0 60 62 546
1704 Narendra Nadkarni 54 Pune 62 56 65 60 0 0 60 60 60 60 60 60 603
1705 Priyanka Gulwadi 53 Sydney 62 56 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 334
1706 Vilas Joshi 70 Pune 64 56 65 125 160 165 170 0 185 30 190 0 1210
1708 Jayashree Joshi 63 Nagpur 62 56 62 85 72 0 0 0 0 0 0 240 577
1709 Manik Rananaware 59 Sangli 31 15 20 16 27 19 17 14 22 22 21 31 255
1710 Shriram Raghunath Shastri 69 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
1711 Suvarna Shriram Shastri 67 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 170 838
1712 Vitthal Bhole 48 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1713 Ramesh Deshpande 72 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1714 Kalyani kshirsagar 46 Nashik 0 150 30 30 28 0 0 90 90 90 0 0 508
1717 Sushma Satish Parekh 47 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1718 Rekha Chaudhari 54 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1719 Priti Swadas 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1727 Revati Kavathekar 63 Kalyan 62 56 62 154 156 150 155 60 60 60 60 60 1095
1728 Sulbha Pathak 49 Shreepur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1729 Kavita Manoj Khatavkar 50 Wai 31 55 60 60 60 60 50 0 0 0 0 60 436
1730 Pradeep Gangoli 69 Mumbai 62 56 54 50 62 40 44 0 0 40 48 44 500
1731 Milind Dixit 47 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1732 Vasundhara Arvind Sasvadkar 68 Pune 0 122 62 0 0 60 62 0 0 0 0 0 306
1733 Sameer A Sabnis 42 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1734 Minanath Madhav Inamdar 59 Pune 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
1735 Varsha Paithankar 30 London 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1736 Netraprabha Mahesh Pawar 38 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1737 Shrirang Alulkar 50 Virginia 31 28 31 30 31 0 0 0 0 0 0 0 151
1741 Guruprasad Jayant Yernalkar 44 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1742 GOURAV G. JOSHI 34 Miraj 0 58 31 31 30 30 0 0 0 0 0 0 180
1746 DILIP SHETGAONKAT 44 GOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1748 SANDHYA DESHPANDE 57 THANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1750 BHARAT DALVI 63 AURANGABAD 62 0 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 184
1754 Mrs. Archna Sunil Chilunkar 50 Indore 0 58 62 60 60 60 60 62 60 30 30 60 602
1758 Vikas Shankar Gurav 35 Kapil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1760 Guruling Kannurkar 62 Solapur 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1762 Radhika Gokhale 52 Chembur - Mumbai 0 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 0 1080
1764 Vasudha Dhopatr 67 Kirloskarwaddi 56 40 76 46 60 67 66 0 0 58 86 0 555
1765 Sushma Suryakant Prabhu Khonalkar 49 Vengula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1766 Ashwini Arvind Chitale 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
1767 Vivek Ambhorkar 55 Mumbai 62 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 302
1770 Meena Deepak Kudale 60 Hubali 73 54 64 60 62 60 60 0 0 62 0 62 557
1772 Sarojini Katyarmal 69 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1775 Vidya Bhosekar 52 karad 13 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
1776 Dr. Balkrishna Tukaram Pasohe 56 Selamba Gujarat 0 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 45
1777 Dr. Vidya Paspohe 52 Selamba Gujarat 0 0 30 0 31 0 0 0 0 0 0 0 61
1778 Digambar shankar vaidya 80 Barshi 62 56 62 60 62 0 62 0 0 0 0 0 364
1781 Kanchan subhash joshi 60 Nasik 62 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124
1785 Sharad Ravindra Joshi 72 Kolhapur 62 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 90
1786 Mrunalini Sharad Kulkarni 65 Kolhapur 62 56 78 90 93 90 124 155 150 155 150 0 1203
1788 Sunita Gajanan Joshi 73 Kolhapur 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
1789 Madhavi Mohan Medhekar 60 Paratwada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730 730
1790 Anuradha Aakaram Patil 62 Kolhapur 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
1791 Varsha Namdev Jadhav 37 Kolhapur 62 56 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 218
1792 Pragnya Sudin Kodape 34 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1793 Vaishali Phatak 65 Pune 62 56 0 122 62 60 62 0 0 0 0 0 424
1795 Vasanti Shanbhag 63 Kolhapur 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
1796 Varsha Kulkarni 59 Kolhapur 62 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
1798 Shamila Kshalkar 70 Kolhapur 0 61 72 94 100 120 166 0 0 113 103 0 829
1799 Madhushree Nitin Buva 39 Kolhapur 62 56 62 60 58 56 62 0 0 40 0 0 456
1800 Nilima Ajay Joshi 46 Kolhapur 52 61 62 60 60 62 64 0 0 62 0 0 483
1801 Sanjeevani Naresh Patil 69 Kolhapur 62 56 62 60 60 60 84 0 0 0 0 0 444
1802 Swati Ashwinikumar Gaikawad 52 Kolhapur 60 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 150
1803 Arti Narendrashinha Rajput 31 Kolhapur 60 20 0 0 0 0 0 0 0 111 0 0 191
1804 Pooja Sandeep Karambekar 49 Kolhapur 60 30 60 50 50 50 0 0 0 0 0 0 300
1805 Chhaya Deshpande 64 Mumbai 6 0 90 0 0 0 60 60 60 60 60 150 546
1807 Nirmala Dhotrikar 69 Pune 0 0 24 42 100 0 0 0 0 0 0 0 166
1809 Archana Kulkarni 42 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1811 Shalini Anil Mahajan 63 Dombivali 62 56 68 63 64 120 124 124 127 125 121 133 1187
1813 Dr. Madhuri Anerav 52 Ahmedabad, Gujarat 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
1815 Rani Laxmibai Bhajan Mandal c/o Mrs. Smita Anil Sathe 60 Nagpur 1930 3921 3243 3121 2976 3300 3326 3445 3042 3045 2829 2809 36987
1817 Vijay gajanan mahajan 73 Solapur 60 58 64 60 0 0 0 0 0 0 0 0 242
1823 Aasavari Modak 0 Dombavali 62 56 70 125 70 75 65 65 65 65 65 65 848
1825 Pushpa kasam 66 Sangli 62 56 62 69 62 60 31 0 0 0 0 0 402
1826 Sampada mDhananjay Deshpande 50 Kalyan 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
1827 geeta balasaheb kanade 41 kolhapur 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
1828 pramila lakshimikant vedpathak 59 kolhapur 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
1829 alka hanamant patil 60 kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1830 swara swapnil ichalkaranjikar 29 kolhapur 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
1831 dipali dilip ambike 60 dahanu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1833 supri suresh deshpande 68 latur 30 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
1834 Anuradha Joshi 67 Mahim,Mumbai 31 28 31 0 60 150 155 0 0 0 210 450 1115
1835 Shailaja Raghunath Pande 62 Lonavala 62 56 62 60 68 64 64 0 0 0 0 0 436
1836 Vaishali Santosh Joshi 62 Tasgaon, Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1837 Resha Vitthal Yadav 62 Pimpale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1838 rupali ravindra kapare 64 sangamner 0 0 28 60 0 0 0 0 0 0 0 0 88
1839 devyani khapali 58 nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1840 nandini dattatrya chichanikar 67 battis shirala 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
1841 kiran nikam 54 na 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
1842 manjusha kulkarni 52 pune 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
1843 kalpana tade 46 satara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1844 nirupama kulkarni 63 satara 62 56 62 0 62 110 110 138 108 124 86 0 918
1845 vineeta balaji deshpande 70 pandharpur 62 56 82 82 62 75 82 83 75 85 100 84 928
1846 ketaki satish parolekar 52 kolhapur 100 140 155 150 155 150 155 150 155 140 140 150 1740
1848 mangal vasant malkar 59 malgaon 0 80 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 206
1849 sampada amit deshpande 37 pune 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
1850 surekha vasantrao deshpande 68 pune 60 56 62 60 62 60 62 0 0 0 0 0 422
1851 laxshimi mahesh matpati 35 kolhapur 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
1852 shubhangi pravin malkar 40 malgaon 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
1853 rutuja sachin kulkarni 21 kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1854 madhuri sunil kulkarni 47 kolhapur 25 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
1855 shilpa sachin kulkarni 43 kolhapur 24 25 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 79
1856 shivani sunil kulkarni 23 kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1857 anita santosh joshi 38 kolhapur 31 28 0 0 0 0 15 10 10 0 0 0 94
1858 shubhshri mahesh desai 32 kolhapur 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
1859 depali suresh kulkarni 54 kolhapur 60 60 60 50 0 60 0 0 0 60 0 0 350
1860 vidya gopal safare 54 kolhapur 31 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
1861 mahadev namdev bamane 73 tanag 31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
1863 sheleja vijay more 65 pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1864 bacharam krishna ghorpade 68 kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1865 dilip vittal pathak 69 pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1866 sandhya pawar 61 pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1867 sunita upadhe 58 kandevali 62 56 0 0 0 60 62 62 60 64 64 62 552
1868 sukhada bapat 72 pune 31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
1869 vilas bapat 72 pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1870 vrundha pataskar 70 nijampur 65 60 62 60 65 70 70 65 96 120 830 0 1563
1871 sarmila raikar 69 mangaon 62 56 62 62 124 330 155 0 0 0 0 0 851
1872 mangala ashtaputre 87 pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1873 mangala lavesh patvardhan 73 pile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1874 rekha vishnu gadgil 72 pune 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 60 0 546
1875 anita rajendra khedkar 58 nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1878 vidya janegaonkar 70 thane 0 0 0 0 31 0 46 0 0 0 30 0 107
1879 bharti sanjay khatavkar 58 pune 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 67 62 615
1880 vasudha anil joglekar 0 pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1883 suhas vasudev deshpande 62 najare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1884 pushpa nandakumaar prabhu desai 70 miraj 20 25 25 30 31 0 0 0 0 0 0 0 131
1885 padmaja shrikant joshi 61 Singapore 0 0 0 0 0 19 31 11 11 36 41 83 232
1886 Rameshchandra Vinayak Sannake 76 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1887 Nirmala Ganpatrao Kulkarni 0 Latur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1888 rohini prakash joshi 61 solapur 21 56 67 62 20 65 62 62 60 47 60 60 642
1889 narendra digambar kavdeanna 56 pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1890 manisha naik 73 kolhapur 62 56 62 0 62 60 0 0 0 0 0 0 302
1891 Vaishali karambelkar 67 Thane 93 84 40 60 31 60 72 60 60 60 60 285 965
1893 vijay annasaheb tike 76 mumbai 0 0 0 0 62 60 62 0 0 0 0 0 184
1894 rama purshtam patil 64 solapur 62 26 62 60 62 70 65 62 60 62 0 62 653
1895 rukmini sambhaji mane 0 solapur 62 26 62 60 62 60 62 0 0 30 0 30 454
1896 Nila sapre 64 Palaspe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1897 Vandana Shenoy 72 Thane 62 56 62 60 31 0 62 62 60 62 60 0 577
1900 Neelshri Abhay Sahje 50 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1901 Vitthal Upasana Kendre 60 Pune 697 640 640 651 585 820 798 0 0 0 0 859 5690
1902 Neelima Satish Panchpore 0 Pune 40 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 340
1912 Varsha Hemant Nadkarni 63 Pune 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
1920 Gayatri Pethkar 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1921 Mrs Smita Kulkarni 46 Aurangabad 55 25 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135
1923 Anita Bhopale 50 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1924 Vishnu Gopal Bokil 74 Kalyan 62 56 62 60 62 60 62 0 0 0 0 62 486
1925 SMT. SHAILA HARIBHAU KALE 64 Solapur 362 56 242 340 62 60 240 0 0 31 60 62 1515
1926 Prabhavati Gopalrao Kulkarni 70 Aurangabad 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
1928 MRS. Sulbha kishor warulkar 50 Pimpri chinchwad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1929 MRS. VARSHA MUKUND KULKARNI 43 Parali 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 120
1932 Mrs. Arti Anil Kale 49 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1933 Sau.Dipali yogesh Rane 36 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1934 Prashant BAKRE 50 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1935 Chandani Narwekar 49 Belgaum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1936 Anuradha Bhalchandra Chamangaovkar 51 Solapur 60 58 64 60 0 0 0 0 0 0 0 0 242
1937 Ranjana Atul Chavan 51 Solapur 40 48 50 30 0 0 0 0 0 0 0 0 168
1938 Atul Kashinath Chavan 59 Solapur 50 56 55 30 0 0 0 0 0 0 0 0 191
1939 Vilas Narsingrao Giddkar 65 Solapur 31 20 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 83
1941 Arusha Vilas Erande 69 Pune 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 60 62 608
1945 Smita Deepak Ukidwe 55 Kalyan 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 60 62 608
1946 Pradnya Vilas Deshpande 55 Pune 62 56 62 60 62 30 31 62 60 62 60 62 669
1947 santosh mule 51 nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1948 Vijaya umbarkar 53 Pandharpur 62 55 62 56 62 60 62 61 58 58 60 62 718
1949 Shubhada Tonape 64 Pandharpur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
1950 Suvarna Bhivare 55 Pandharpur 19 0 0 24 15 25 21 15 11 28 35 34 227
1952 Madhavi Tonape 64 Pandharpur 54 55 58 54 60 57 50 55 40 10 30 30 553
1954 Sangita Umbarkar 53 Pandharpur 30 23 30 20 8 20 20 25 25 20 0 0 221
1956 Surekha Bhumkar 55 Solapur 60 45 35 48 37 50 60 58 58 58 58 65 632
1957 Vidyatai Patwardhan 68 Mangalwedha 50 56 62 60 56 50 50 80 100 60 60 62 746
1958 Bharati Kulkarni 64 Solapur 15 20 25 30 31 30 31 31 30 31 30 31 335
1959 Smita Tonape 55 Pandharpur 62 56 63 60 85 54 62 62 54 75 60 67 760
1960 Nilima Kumbhare 43 Mangalwedha 62 66 55 60 62 60 62 30 130 167 240 52 1046
1961 Shobha Kumbhare 50 Mangalwedha 21 20 50 60 45 65 61 108 75 40 90 80 715
1962 Jyotsna Kumbhare 53 Akluj 0 0 16 37 0 16 18 32 21 34 34 27 235
1963 Sulabha Ayachit 67 Solapur 62 56 0 60 32 60 55 62 80 125 50 52 694
1964 Shubhangi Ravindra Kulkarni 41 Kalyan 59 58 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 729
1967 Revati khedkar 60 Pune 31 28 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 120
1968 Mangal Kumbhare 68 Mangalwedha 28 28 0 60 62 60 62 62 60 62 60 62 606
1969 Vijaya Deshpande 63 Mohol 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 62 62 732
1971 V.r. Deshpande 65 Mohol 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 30 364
1972 POOJA VISHWAS DESHPANDE 57 Pune 31 28 62 60 31 30 31 31 30 62 30 31 457
1973 Mugdha Tisgaonkar 59 Pune 50 60 70 60 40 60 31 40 40 60 60 62 633
1976 Anjali Deshpande 50 Pune 62 56 62 30 62 30 31 62 60 62 60 31 608
1979 Upendra Rajaram Tisgaonkar 60 Pune 62 56 84 108 108 108 108 108 107 108 108 108 1173
1983 santosh mule 51 nashik 13 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21
1988 anjali shrinivas pathak 63 latur. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 Sujata dilip Joglekar 63 Pune 0 0 0 0 0 50 52 52 50 50 0 0 254
1994 Jayprakashnagar Samudayik Pathan 35 Goregaon,Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 100 180 200 240 266 986
1996 Manjusha Mohan Date 69 Pune 62 56 62 108 52 108 108 0 0 50 0 50 656
1997 Shalini Kale 65 Pune 62 60 62 60 62 60 108 0 0 108 108 0 690
1998 Arun Bhosale 68 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 Surekha Shintre 70 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 Stotra Pathan 0 Pune 3600 2400 1200 1750 1800 0 3000 1500 1800 2052 7500 0 26602
2001 Priti Ashok Kulkarni 53 Aurangabad 62 56 62 62 0 60 62 62 60 30 60 114 690
2006 Sau. Archana Anand Lele 58 Miraj 31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
2008 Rajesh Na Prabhu Salgaonkar 48 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 Sunita Prakash Ghare 60 Nagpur 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
2013 Vimal Gaikwad 60 PUNE 62 56 62 90 93 198 0 0 90 90 90 118 949
2014 Hemalata S Bauskar 54 PUNE 56 56 62 9 54 35 54 0 75 0 59 0 460
2015 Varsha Mohan Rudrawar 49 Aurangabad 32 45 65 60 60 20 65 60 60 60 65 70 662
2016 Rupa Patil 61 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2017 Anuja Deshpande 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 Neelima Dilip Athalye 64 Pune 62 79 147 150 155 150 155 0 0 177 194 205 1474
2021 Sunita Arvind Kulkarni 62 Nasik 30 21 26 29 31 30 31 31 30 0 56 0 315
2022 Rajesh Laxman Kulkarni 49 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 Parag p.Kulkarni 38 Malegaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 Yajus Mohan Dixit 34 Tyambakeshwar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 Asha Aravind Joshi 70 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 Prabhakar Bhimsenrao Deshpande 74 Pune 0 56 62 60 62 60 0 0 251 62 65 62 740
2027 Jyotsna Balkrishna Joglekar 69 Mumbai 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 30 0 638
2028 Prakash Gangal 65 Mumbai 62 56 62 60 62 60 62 62 60 72 116 108 842
2029 Aravind Balwant Joshi 75 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2030 Nanda Avdhut Aradhye 70 Chinchwad,Pune 65 60 60 65 85 80 110 113 100 82 94 0 914
2031 Snehal Avinash Sutar 47 Chinchwad,Pune 59 50 64 0 0 0 62 62 60 62 62 0 481
2037 Hemalata Sarvottam Vadapurkar 74 Pune 62 56 62 60 62 60 0 62 0 62 60 0 546
2039 Sunita Manjarekar 65 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 108 776
2042 Madhavi Marathe 72 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2043 Kanchan Joshi 70 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2044 Kalpana Londhe 75 Pune 62 56 62 60 62 0 62 62 60 62 60 62 670
2045 Malawati Mehendale 54 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2046 Mrudula Rahalakar 60 Pune 62 56 62 60 62 62 0 62 60 62 60 108 716
2049 Sunita Bopardikar 63 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2050 SHRIKANT SHANKAR NEMADE 34 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2052 Jyoti Prakash Tarlekar 69 Kalyan 62 56 62 60 62 60 62 0 48 50 58 62 642
2053 Vandana Joshi 56 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2054 Madhavi Madhukar Deshpande 69 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2056 Meera Suresh swami 66 Kalyan 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
2057 Sheela Keshatwar 54 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2058 KIRAN KISHOR VARADE 39 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2059 SNEHAL SHRIKANT NEMADE 29 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2060 Suneeti Joshi 74 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2061 Sayalee Joshi 50 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2063 Prajakta Moghe 63 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2064 Pratibha Jahagirdar 77 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2065 Shubhangi Shastri 75 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2067 Vilasini udgirkar 58 Hyderabad 62 56 50 65 0 62 0 0 0 0 60 62 417
2071 Mangal Damodar Pargaonkar 75 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2072 Shamsundar Narayan Joshi 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2073 Prabha Anant Vichore 58 Amaravati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2075 Karuna Pawar 42 Baramati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2076 Manoj Manohar Amshekar 0 Goa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2077 Gunjan Chaudhari 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2078 Devika Deshpande 38 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2079 Sanchita Sangamnerkar 38 Pune 54 55 50 48 56 52 56 54 54 54 52 50 635
2080 Sow Rekha Ghotikar 65 Kothrud Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2081 Kishor Chaudhari 47 Baroda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2082 Ramesh Joshi 71 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2083 Kavita Katkamwar 0 Nanded 0 108 108 108 268 170 150 0 0 173 111 0 1196
2084 Nirmala Pohnekar 70 Aurangabad 62 56 62 60 62 60 108 125 125 125 125 125 1095
2085 Anil Gangadhar Devdhar 0 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2087 Mahajan Prashant Balkrishna 40 Beed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2088 Anup deshpande 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2089 Anuradha Kshirsagar 48 Dadar, Mumbai 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
2090 Varsha Buch 65 Baroda 62 56 62 60 79 83 111 69 67 76 39 62 826
2091 Mansi Mangesh Anaokar 59 Ravet,Pune 62 56 62 60 62 108 108 108 108 155 142 155 1186
2092 Mukund Shankarrao Kasture 69 Jule Solapur 62 0 154 64 64 65 62 62 60 62 60 45 760
2093 Meera Kulkarni 50 Aurangabad 0 62 62 121 121 151 191 225 250 245 198 0 1626
2094 Yogita Vaibhav Pandit 36 Dahanu 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 125
2095 Supriya Shardul Jadhav 38 Karmala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2096 Shantanu Kedare 18 NA 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 103
2097 Smt.Alka Pramod Kulkarni 65 Pune 27 27 31 30 30 30 50 58 38 0 32 30 383
2098 Anant Sadashiv Datar 65 Badalapur 58 50 60 55 58 60 0 0 0 0 0 0 341
2099 Vandana Ghan 30 Aurangabad 31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
2100 Prabha Kuvalekar 66 Solapur 48 57 82 117 131 127 164 0 0 156 158 164 1204
2101 Sandhya Kuvalekar 59 Solapur 67 57 80 163 182 108 108 0 0 145 172 143 1225
2102 Anita 51 Nasik 0 0 0 120 30 0 0 0 0 0 0 0 150
2103 Devaki Govekar 20 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2104 Umesh Dhananjay Panchbhai 19 Dhule 93 56 0 0 0 0 0 31 30 0 0 0 210
2105 Vasudha V Kulkarni 62 Osmanabad 62 0 0 0 0 0 0 31 30 0 0 60 183
2106 Vaibhav Shrimant Pawar 33 Osmanabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2107 Nirmala Sable 58 Pune 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
2108 Umesh Vishnupant Dandage 34 Kolhapur 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 121
2109 Mrunalini Rajesh Joshi 44 Aurangabad 62 60 65 0 0 0 0 70 192 192 60 0 701
2111 Shrikant Desai 0 Sangli 0 0 0 240 124 0 0 31 30 0 0 0 425
2113 Vrunda Kishore Phadake 42 Chiplun 50 56 62 50 62 60 60 50 60 60 50 50 670
2115 Jyoti Hemantrao Deshmukh 54 Parabhani 64 56 124 108 111 0 124 0 0 111 102 67 867
2116 Nirmala Paranjape 76 Badlapur 60 0 118 60 62 60 0 0 0 0 0 0 360
2117 Ajit Dindore 63 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2118 Rashmi Rajnish Khot 55 Thane 0 0 0 0 0 0 0 62 60 0 0 0 122
2119 Parshuram Pabarkar 53 URAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2120 Meena Karmarkar 60 Pune 108 108 108 108 108 108 108 0 0 0 0 108 864
2121 Smita Sawant 34 Mumbai 58 26 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 134
2122 Sujata Nitin Deshpande 55 Nerul, Navi Mumbai 65 60 68 64 90 72 80 85 90 82 90 64 910
2123 Mrs Vijaya Mohite 63 New Panvel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2124 Avinash Belavadi 64 Thane 101 71 78 91 92 88 108 122 110 180 101 142 1284
2125 Ashwini Aakare 66 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2126 Veena Bhat 48 Dahisar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2127 Shubham Ghode 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2128 Vaishnavi V Sawant 0 Navi Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2129 Gajendra Pawar 0 Boradi Tal Shirpur Dist Dhule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2130 Padma Vilas Joshi 60 Dhayri, Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 0 0 608
2131 Sunil Raghunath Kalawade 0 Ahmednagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2132 Suvarna Ratnesh Gosavi 45 Solapur 25 11 33 46 37 50 25 41 0 44 28 21 361
2133 Smita Sadanand Kulkarni 53 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2134 Shrinath Balkrushna Joshi 38 Katraj, Pune 31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
2136 Murlidhar Rajaram Surve 55 Akola 55 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 661
2137 Jayshree somnath khode 0 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2138 P S Bhattad 61 Nira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2139 Shilpa Pratapsing Chavan 44 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2140 Sou Ratan Naiknavare 68 Kasarwadi Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2141 Vidya Prakash Chavhan 54 Nampur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2142 Bhavana Mahadik 48 SINHAGAD ROAD PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2144 Savita Deshmukh 36 Ambajogai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2145 Sunita Vijaykumar Kulkarni 0 Chakur 60 84 93 60 121 108 90 90 60 90 90 120 1066
2146 Dabholkar Anil Suryakant 0 Vasind, Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2147 Ajit shrirang Tandale. 27 Wategaon sangli 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
2148 Vasanti Mahajan Halkunde 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2149 Sangita Anant Hade 0 MP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2150 Mrs.Aniruddha Deshpande 27 Latur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2151 Shankarrao Sadhankar 71 Nagpur 62 76 94 111 64 108 63 64 61 108 72 375 1258
2152 Ashwini Sagar Paithane 32 Vaijapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2153 Pramodini Prakash Jadhav 44 Satara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2154 Saraswati Dattatray Pandye 80 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 0 62 0 0 548
2155 Kaustubh Ramekar 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2156 Rajashree Chitre 44 Baroda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2157 Omkar Athalye 0 Sakharpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2158 Ankush Kulkarni 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2159 Surekha Dilip Mahajan 65 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2160 Ulka Vilas Gadhikar 62 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2161 Uday Ramesh Joshi 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2162 Sharada Manohar Jadhav 60 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
2163 Padma Bapat 62 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2164 Sagar Barve 32 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2165 Shraddha Devkar 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2166 Vijay Mhaswade 45 Pune 31 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 699
2170 Sindhu Madokar 40 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2171 Shanta Deshmukh 65 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2173 Kalpana Prakash Upadhye 54 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 39 31 38 39 38 0 185
2174 Vikram Jadhav 38 Islampur 62 56 62 30 50 60 60 62 60 62 60 62 686
2175 Sham Narayan Deshmukh 63 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2176 Alka Chinchore 58 Pune 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
2179 Shital Patil 37 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2180 Madhavi Ranade 64 Pune 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
2181 Vijaya Prabhakar Moghe 58 Pandharpur 63 52 43 60 62 60 62 62 62 42 35 0 603
2182 Ankush Balte 0 Atpadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2183 Anjali Gangal 62 Pune 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
2184 sau Kasture solapur 0 Jule solapur 62 0 155 62 80 65 100 90 85 62 65 70 896
2185 Kumud Manohar Shahakar 45 Virat 62 62 62 124 62 0 0 0 0 0 0 0 372
2186 Shubhada Natu 57 Pune 62 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
2187 Varsha Natkut 46 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2188 Sushama Mahavir Patil 36 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2189 Chhaya Deepak Kulkarni 51 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2190 Revati Natu 58 Pune 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
2191 Jagdish Rajeshwarrao Chaudhari 61 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2192 Madhuri Kulkarni 58 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2193 Nikhil Jamdar 18 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2194 Geeta Khode 55 Pune 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
2195 Nirmala Pawar 62 Pune 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
2196 Krishna Lihine 0 pandharpur 0 31 0 55 0 0 31 31 0 0 35 35 218
2197 Vaishali Vijay Sawant 68 Ratnagiri 63 56 62 150 155 150 155 0 0 0 0 0 791
2198 Saroj Golujkar 65 Pune 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
2199 Kirann Govind Joshi 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2200 Kalpana Jadhav 0 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2201 Sunanda Raje 58 Pune 62 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162
2202 Ratnamala Joharale 0 Pune 62 58 60 60 120 120 120 0 0 0 0 0 600
2203 Sheela Karanjkar 67 Pune 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
2204 Smita Sabnis 61 Pune 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
2205 Supriya Tambat 50 Pune 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
2206 Archana Velankar 54 Pune 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
2207 Supriya Godbole 65 Pune 62 56 62 60 62 0 0 0 0 246 0 100 648
2208 Sushma Pande 47 Aurangabad 0 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
2211 Shilpa s. Kulkarni 37 Pune 62 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124
2214 Ulka Anand Marathe 72 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2217 Arti Kale 49 Solapur 70 62 62 62 60 60 62 0 0 15 30 62 545
2219 Sharada Dani 58 Pune 62 56 93 161 155 151 155 62 60 62 0 6075 7092
2223 Asha Dhamapurkar 53 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
2225 Pandurang Gotiram Karamse 70 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 45 62 60 0 653
2226 Meena Patil 64 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2227 Rajashree Arun Shinde 49 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
2228 Lata Pandurang Karamse 64 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 45 62 60 0 653
2229 Nilima Satyavijay Rajanikar 58 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
2230 Sunila Sudhakar Kulkarni 65 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
2232 Usha Deshmukh 62 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
2233 Vijay Itaraj 75 Pune 62 56 62 60 62 0 0 30 2 30 30 0 394
2234 Suvarnrekha Itraj 67 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
2235 Vanita Joshi 51 Pune 62 56 62 60 0 60 62 62 60 62 60 0 606
2236 Deepa Kulkarni 56 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
2237 Shama Mundale 68 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
2238 Asha Wamanrao Telang 60 Ambajogai 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
2240 Vanamala Wamanrao Kulkarni 55 Ambajogai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2241 anjali anil desai 64 Nashik 90 90 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 1260
2244 Asha Suresh Telang 50 Latur 62 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 302
2245 Pragati Prashant Telang 30 Latur 58 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
2246 Shakuntala Kawale 57 Nashik 60 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178
2247 Nalin Joshi 75 Jalna 60 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116
2248 Nalini Mahajan 55 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 60
2249 Vaishali Navathye 0 Borivali, Mumbai 93 88 111 155 156 152 155 0 0 155 150 372 1587
2251 Shaila Sathe 0 Borivali, Mumbai 62 118 62 60 62 61 0 0 0 0 0 0 425
2252 Sangeeta Pugaonkar 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2253 Vaishali Londhe 0 Borivali, Mumbai 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
2254 Sunila Deshmukh 0 Borivali, Mumbai 60 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116
2256 Megha Mayekar 0 Borivali, Mumbai 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
2257 Nanda Joshi 0 Borivali, Mumbai 31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
2258 Nanda Bodas 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2259 Jyotsna Kulkarni 0 Borivali, Mumbai 72 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128
2260 Neelam Bhagwat 0 Borivali, Mumbai 31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
2261 Neeta Mamvekar 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2262 Arati Samant 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2263 Minal Sutar 0 Borivali, Mumbai 0 102 57 108 60 0 0 0 0 0 0 0 327
2264 Seema Moharir 0 Borivali, Mumbai 62 56 62 60 62 60 62 0 0 0 0 62 486
2265 Sushma Barsode 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2266 Mamta Gadre 0 Borivali, Mumbai 62 56 62 60 100 0 0 0 0 0 0 0 340
2267 Mugdha Bhave 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2268 Jyotsna Bhagat 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2270 Sau Shilpa Joshi 57 Goregaon 50 60 62 60 0 62 62 62 60 62 0 0 540
2271 Mohan Deshpande 56 Pandharpur 62 56 62 30 62 55 62 62 60 62 60 62 695
2272 Sharad Tonape 82 Pandharpur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2273 Anita Sugandhi 46 Solapur 4 5 28 38 0 0 0 0 0 0 0 0 75
2274 Vijay Das 63 Solapur 56 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 234
2275 Kranti Tibole 37 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2276 Shailaja Nishikant Khaladkar 62 Dhanakwadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2279 Shailaja Khaladkar 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2280 Savita D. Kulkarni 51 Ahmad Nagar 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2284 Indumati Kudale 85 Huballi 62 85 93 90 93 90 93 0 0 93 0 93 792
2285 Priya Shriniwas Jog 47 Pune 62 56 62 40 53 55 62 62 60 62 60 54 688
2286 Vilas Kanankhedkar 56 Nanded 62 56 62 0 62 60 62 62 60 62 60 0 608
2287 Savita V Kanankhedkar 55 Nanded 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
2288 Jayashree Uday Toranekar 59 Nanded 62 56 62 45 62 60 62 62 60 62 60 0 653
2290 Vinodrao Punde 63 Nanded 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
2291 Minal Kale 55 Nanded 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
2292 Anil Kale 58 Nanded 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
2294 Shri Ganesh Bhagini Mandal, C/o Mrs. V. R. Vaze 63 Ambarnath 1321 991 1204 1180 1413 1347 2760 1361 1486 1489 1325 1483 17360
2295 Neha Nitinn Mohril 47 Dombivali 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
2298 Prakash Rangnath Joshi 68 Solapur 21 56 40 45 20 24 31 32 30 40 60 32 431
2299 Vasant Valsangkar 63 Solapur 62 56 62 60 65 92 90 90 60 50 50 60 797
2300 Sudha Ghanekar 73 Ratnagiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2301 Rohini Badave 70 Pandharpur 22 60 31 28 41 37 16 43 15 31 44 37 405
2302 Mrunal Satish Dambalpur 42 Pandharpur 62 60 65 82 65 86 155 155 114 53 155 82 1134
2304 Vidya Kakade 67 Solapur 50 20 42 50 53 44 47 59 49 71 69 68 622
2306 Archana Kulkarni 43 Pune 25 20 25 25 26 25 22 50 50 46 40 30 384
2309 Sangita Deware 49 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2310 Mrs. Shilpa Joshi 49 Latur 82 56 54 60 62 56 62 124 30 62 60 62 770
2311 Aparna Avinash Kulkarni 69 Asta 60 56 0 0 62 60 62 0 0 0 60 62 422
2312 Sukhada Doiphode 55 Satara 31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
2313 Yogesh Laxman Bharati 0 Malegaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2314 Alaka Gandhi 67 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2315 Sachin Badave 39 Pune 62 56 62 56 20 0 15 20 2 10 0 0 303
2316 Asta A Kesarkar 28 Dombivali 42 38 19 21 23 31 36 21 23 18 0 0 272
2317 Jyoti Joglekar 0 Ratnagiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2318 Archana Chandrashekhar Joshi 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2319 Krushna Ramakant joshi 0 Latur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2320 Natsinh e Wadwalkar 46 pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2321 Anita Anil Joshi 50 Bhusaval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2322 Mamata Kulkarni 0 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2323 Vinayak Ramchandra Shivarkar 69 Pune 62 25 31 30 62 60 62 31 30 31 0 0 424
2324 sou Shubhangi kalani 53 Pune 94 91 0 0 0 0 29 70 36 25 20 10 375
2325 Sachin subhash sasane 0 Gadhinglaj kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2326 Vishal Shantaram Pore 22 Yamai, Shivri 31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
2327 Swaroopa Sandeep Kulkarni 46 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2328 Sudhir Gokhale 63 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2329 Ajit Argade 55 Baramati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2330 Sunita Shriram Gokhale 62 Pune 62 75 62 125 62 59 62 62 60 62 60 72 823
2331 Gayatri Borpatra Gohani 35 Vashi - Navi Mumbai 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2332 Malhar Paithankar 60 NA 62 112 165 150 155 150 155 155 150 155 150 155 1714
2333 Saguna Radhakrishnan 0 Malad Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2334 Anant G Kerur 0 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2335 Varsha Kunte 52 Thane 0 0 56 52 58 50 50 0 0 40 40 40 386
2336 Madhavi Narendra Apte 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2338 Vira Deshpande 72 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2339 Trupti Tanmay Joshi 32 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2340 Manjushri Sontakke 53 Amaravati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2341 Harshla J kulkarni 45 Badlapur 31 28 31 30 28 0 0 0 0 0 0 0 148
2342 Rudrani Vaijapurkar 28 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2343 Latabai Ramdas Bagad 65 Malegaon, Nasik 60 58 62 0 0 0 50 60 0 45 30 60 425
2344 Manoj Kulkarni 29 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2345 Usha Kulkarni 0 Nanded 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
2346 Usha Khare 53 Chiplun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2347 Sulabha Joshi 67 Selu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2349 Shamsundar Atmaram Bhagat 51 Khopole 0 0 0 0 0 0 155 155 150 155 150 155 920
2350 Shripad M Oak 42 Palghar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2351 Radheshyam Shyam Panwar 0 Indore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2353 Kalpana Chandrakant Dharmadhikari 70 Pune 62 55 65 99 121 101 105 62 103 121 60 0 954
2354 Poonam Danti 52 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2355 Jeyashri.R. 58 Urapakkam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2356 Usha Keshavrao Kolpe Joshi 70 Pune 62 56 60 60 90 108 0 108 0 0 60 0 604
2358 Pratibha Suhas Ingle 51 Solapur 31 28 60 60 31 50 0 0 60 40 60 50 470
2359 Priti Shrivas 0 Kanpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2360 Rajashree Rajendra Patil 36 Jalgaon 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
2361 Rekha patil 55 Jalgaon 111 111 121 121 121 151 251 0 0 341 0 155 1483
2365 Sandeep Vilasrao Patil 37 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2366 Vilas Deshpande 45 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2367 Kamini Gokul Alai 48 Nasik 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
2368 Kavita Pravin Birari 42 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2369 Savita Ramesh Ranade 62 Satara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2370 Pratibha Subhash Patil 65 SINHAGAD PUNE 0 56 62 60 62 152 0 0 0 0 0 370 762
2372 Yogesh Madhukarrao Ganthade 39 Vardha 62 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
2373 Vasanti Anil Prabhune 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2374 Sucheta Gandhi 49 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2375 Snehal J Dastane 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2376 Jayant Tryambak Dastane 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2377 Poonam Bhaskar Chitale 58 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2378 Amruta Hemant Wad 54 Nasik 0 138 60 62 62 60 62 62 60 62 50 0 678
2379 Tara C Deochake 62 Nasik 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2380 Vaijayanti Hemant Purandare 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2381 Surekha Bawale 65 Pune 62 0 0 0 0 60 62 0 0 62 0 0 246
2382 Neha Thengdi 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2383 Anil Pandurang Jatkar 64 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2384 Sau Rajani Prakash Joshi 66 Pune 62 56 62 71 87 88 131 0 0 96 0 0 653
2385 Mrs.Manisha Vivek Shivarkar 55 pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2386 Anagha Kulkarni 63 Aurangabad 95 112 124 150 155 178 217 217 210 402 105 139 2104
2387 Sayali Bhandare 30 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2388 Minakshi Sunil Tamboli 55 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2389 Prajakta M Aadgaonkar 36 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2390 Shakuntala narayanrao mukhed 0 nanded 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2391 Aniruddha Borphale 38 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2392 Saroj Arun Inamdar 64 Kolhapur 62 56 200 108 52 75 180 184 114 60 68 65 1224
2393 Suman Dambalkar 74 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2395 Snehal sandip suryawanshi 29 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2396 Pratibha H Patil 49 Aurangabad 0 118 62 0 0 0 31 31 30 31 30 62 395
2397 Pramod Kale 41 Latur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2398 Anjali Vivek Kuvalekar 56 Solapur 0 0 0 62 62 60 64 62 50 50 60 62 532
2399 Yogita Ajay Rudrakanthvar 42 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2400 Yuvaraj Paralikar 0 Aurangabad 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
2401 Kanchan Anil Dabade 0 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2402 Vijaya Sakhare 0 Satara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2403 namita nitin narvekar 47 pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2405 Vaibhavi Pramod Joshi 0 Tarapur 62 56 62 60 62 90 125 125 125 135 125 111 1138
2406 Prasad Khandake 52 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2407 Uma Shankar Yadav 65 Miraj 62 131 157 150 155 150 150 155 150 150 150 155 1715
2408 Leeladevi Bhimrao Ghansare 65 Miraj 83 117 93 170 165 120 135 151 168 182 140 135 1659
2409 Kalpana Vijay Chavan 65 Miraj 64 56 62 60 62 60 62 0 0 62 90 93 671
2410 Nirmal Vasant Kelkar 65 Miraj 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2412 Sudha Kulkarni 55 Kolhapur 62 52 0 0 62 60 62 0 0 50 60 62 470
2414 Kavita Ramesh Joshi 65 Miraj 62 40 30 70 60 66 0 87 84 62 93 111 765
2417 Swati joshi 56 Gulsunde 62 56 62 62 108 108 0 108 0 108 0 108 782
2423 Anjali Dhongade 0 Vileparle 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 118
2428 Ashwini Halabe 72 Pune 62 56 62 60 62 60 71 62 60 62 60 62 739
2429 Sau. Pratima Punekar 71 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2430 Sau. Sushila Pandurang Rasale 78 Pune 66 56 62 120 120 60 60 0 0 120 62 62 788
2432 Madhuri shriram tembhekarhekar 62 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2433 Nilima Anil Vadanagekar 70 Pune 62 56 80 136 83 115 108 450 450 450 255 450 2695
2434 Asmita Anil Joshi 58 Pune 62 121 68 64 108 129 0 103 0 101 114 103 973
2435 Prachi Amey Borkar 37 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2450 Suman mahadev joshi 58 Gulsunde 62 56 142 60 62 62 62 62 60 62 62 62 814
2451 Surabhi suresh joshi 48 Gulsunde 40 40 36 34 34 56 42 0 0 0 44 0 326
2452 Harshala hari joshi 55 Gulsunde 62 56 62 60 62 62 62 62 60 62 62 62 734
2453 Madhavi Madhusudan joshi 54 Gulsunde 62 56 62 60 62 108 62 0 108 108 108 108 904
2454 Sanjay Devidas Jakatdar 63 Chalisgaon 62 56 62 60 62 60 62 62 60 81 60 62 749
2455 Anjali Yashwant Ganjendragadkar 65 Miraj 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 25 25 150
2456 Yashwant Ganjendragadkar 65 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2457 Manasi Amey Thatte 65 Miraj 0 0 15 0 0 0 0 20 0 0 0 0 35
2459 Vaijayanti Vijay Jadhav 65 Miraj 175 175 300 300 310 305 330 320 310 330 300 60 3215
2460 Vijay Narayan Jadhav 75 Miraj 170 60 80 80 60 60 0 70 70 80 80 60 870
2461 Lalita Manik Chitalwar 75 Miraj 31 28 31 30 31 30 31 20 30 51 30 31 374
2462 Mogar Tatoba Devtale 74 Miraj 62 44 54 56 54 56 50 0 0 54 54 52 536
2463 Deepali Sapre 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2464 Charusheela Limaye 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2465 Jayashri Deshpande 68 Ahmadnagar 0 56 62 0 60 62 0 62 0 60 60 0 422
2466 Neela Vaidya 66 Thane 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60
2470 Pratima Kannav 60 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2471 Nita Tambolkar 68 Solapur 59 60 62 60 62 60 90 108 95 117 108 120 1001
2472 Prakash Tapase 68 Solapur 62 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
2473 Manorama Kokat 45 Beed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2474 Aruna Tapase 62 Solapur 62 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
2475 Meera Vyavahare 50 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2477 Rohini Phalak 0 Bhusawal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2478 Sandhya Upadhye 67 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2480 Vilas Bhinge 71 Nashik 62 56 62 60 62 184 372 62 60 60 60 333 1433
2481 Abhishek Patange 26 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2482 Kallapa Irashetti 56 Solapur 15 35 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 71
2483 Usha Chinchore 63 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2484 Kund Ahankari 58 Solapur 54 50 35 30 30 0 20 31 30 31 30 36 377
2485 Rajashri Bhat 47 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2486 Shubhangi Kulkarni 53 Solapur 62 58 62 60 62 60 62 62 60 62 0 93 703
2487 Shamala Jewalikar 59 Solapur 124 112 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 1476
2488 Pratibha Kulkarni 63 Dahiwadi 46 0 61 43 34 59 56 0 0 0 0 0 299
2489 Arvind Jewalikar 61 Solapur 31 56 62 62 62 60 62 62 60 62 60 62 701
2491 Kanchan Kuber Nagmule 62 Hubli 40 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 218
2492 Sulakshana Jawadekar 0 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2493 Sheela Kulkarni 68 Kalyan 62 44 62 60 62 60 62 62 51 15 58 51 649
2494 Ravindra Kisanrao Sardeshmukh 52 Solapur 60 58 33 30 0 0 0 0 0 0 0 0 181
2495 Alka Markandey 68 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2496 Deepa Gore 62 Dombivali 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
2497 Radhika Ravindrs Sardeshmukh 43 Solapur 60 50 27 25 0 0 25 25 0 0 0 0 212
2498 Revati Wagh 63 Walchandnagar 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2499 Anjali Karlekar 60 Kalyan 45 28 38 60 62 60 62 62 60 62 60 62 661
2501 Supriya Mirjolkar 61 Kalyan 62 28 90 60 62 60 62 0 0 0 0 0 424
2502 Sunita Dattatray Ulekar 75 Solapur 31 28 31 30 0 0 41 41 0 0 0 0 202
2503 Suresh Mirjolkar 63 Kalyan 62 56 62 60 62 60 0 62 0 0 0 0 424
2504 Sumitra Mallinath Ashtagikar 58 Solapur 12 35 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 127
2505 Madhavi mohan kasodekar 48 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2506 Vasudha Thosar 0 Pune 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 60 62 608
2507 Anjali Kulkarni 0 Pune 62 56 62 60 62 60 127 155 150 155 0 62 1011
2509 Vaishali Thite 0 Pune 62 48 55 60 62 60 0 0 0 62 60 62 531
2511 Madhura Khire 60 Pune 65 70 75 85 85 80 70 0 0 80 85 95 790
2512 Pallavi Sakalkale 0 Jalgaon 0 28 30 17 0 8 16 6 9 6 0 0 120
2513 Prabhatai Athawale 0 Akola 40 28 25 30 31 26 25 21 0 0 0 79 305
2514 Shraddha Sant 0 Akola 58 28 31 30 31 30 31 31 31 30 31 62 424
2515 Hemant Deshpande 0 Akola 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 43
2522 Mangala Mahale 69 Thane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2523 Sau. Supriya Milind Mulgavkar 55 Deonar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 26 0 38
2525 Smita Khatkhoje 62 Thane 62 56 62 60 60 0 0 0 0 0 0 0 300
2526 Sunanda Apte 75 Thane 62 56 62 60 62 0 0 0 0 62 0 62 426
2527 Suvidha Palande 64 Pune 62 256 62 60 62 60 0 0 0 62 0 0 624
2529 Shobhana Nerlekar 69 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2530 Pallavi Soman 54 Jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2531 Manisha Inamdar 0 Phaltan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2533 Geetanjali Ghatage 69 Pune 113 205 107 54 62 125 96 0 0 71 80 88 1001
2534 Seema Jamadagni 56 Jaysingpur 62 28 31 0 62 100 31 0 0 0 0 0 314
2535 Hemlata Mali 45 Kurundwad 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
2536 Kalpana Patil 45 Kurundwad 31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
2537 Ranjana Shetty 53 Kurundwad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2538 Madhuri Kulkarni 66 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2544 Madhuri Tembhekar 61 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2546 Purva Patki 51 Miraj 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
2547 R S Kulkarni 69 Solapur 62 40 50 60 34 63 75 90 52 84 108 109 827
2548 Sudha Kulkarni 62 Solapur 62 40 50 60 39 63 75 108 60 63 108 111 839
2549 Krupa Jath Mandal C/o Mrs Khasnis 0 Jath 2000 2100 2133 2719 2685 3044 3462 3398 3432 3292 2902 3874 35041
2550 ROHINI PRABHU 55 SIRSI 43 42 62 34 6 0 0 0 0 0 0 0 187
2551 Mrs. Anjali Bhatkhande 68 Chinchwad, Pune 62 56 60 60 62 60 62 62 60 40 0 0 584
2556 Mrs. Shobha Subhash Khairnar 61 Chinchwad, Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
2558 Mrs. Pratibha Jayant Pendse 66 Pune 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 184 546
2559 Mrs. Smita Kulkarni 70 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 0 668
2560 Jyoti Deval 55 Miraj 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
2561 Anita Achyut Gokhale 63 Pune 62 56 62 60 62 50 62 62 62 62 60 62 722
2562 DILIP D NERURKAR 68 PUNE 62 0 0 62 108 0 0 0 0 0 0 0 232
2563 Mrs. Anjali Balkrushna Ratnaparkhi 0 Beed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2564 VAISHALI BABASAHEB KULKARNI 47 PUNE 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
2565 MRS PRABHA VIJAY DHASE 48 NASIK 67 81 162 184 176 187 253 322 0 0 0 0 1432
2567 Prabha Anant Deshpande 70 Pune 0 0 0 0 0 0 62 113 0 225 0 239 639
2569 Ashwini Tamhane 62 Talegaon pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2570 MRS.KANAKA RAGHAVAN 62 DAHISAR, MUMBAI. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2571 VIDYA PRAKASH DATAR 64 BADLAPUR 70 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 310
2573 VIJAYA GIRMAL MURALE 44 ICHALKARANJI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2574 SADHANA D DOSHI 50 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2576 ANJALI JITENDRA ABHYANKAR 41 Aurangabad 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 0 0 608
2577 ANITA BANSODE 53 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2578 SHAMALA S PAKANKAR 50 PUNE 62 56 62 60 62 60 62 0 0 60 62 0 546
2579 MRS RASHREE SURESH POTDARSH 51 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2580 PADHAMAKAR RAMDASI 75 Aurangabad 0 118 62 60 93 60 62 0 0 0 0 0 455
2581 SUMATI P RAMDASI 70 Aurangabad 0 118 62 60 93 90 62 0 0 0 0 0 485
2582 Vilas Dattatray Rajhans 60 Sillod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2584 Prabha Vilas Kulkarni 63 Aurangabad 62 60 90 60 62 60 62 0 0 0 60 62 578
2585 Sudhir Ramrao Kulkarni 61 Aurangabad 62 56 0 0 0 0 62 62 60 62 60 60 484
2587 Smt vaishali R Hardikar 68 Kalyan 0 118 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2588 Vaibhav Joshi 0 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2589 Mrs. Sushama Bidarkar Kulkarni 50 Jalna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2590 Mukesh Vasant Jawale 27 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2591 Smt. Pratibha vinayak choudhari 59 Jalgaon 62 56 80 80 85 90 100 109 77 90 62 148 1039
2592 Saroj Deshpande 0 nanded 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2594 Jayendra kalvinkar 58 vadodara Gujarat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2595 Sunita Chavhan 43 Pune 31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
2596 Nalini Shriniwasrao Bhagyavant 0 Bhoom 61 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 301
2597 Lata Gunderao Kulkarni 75 Pune 66 68 62 60 62 0 122 61 60 0 60 62 683
2599 Maya Sharma 45 Chalisgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2601 Nandini Takarwankar 69 Vishrantwadi, Pune 61 63 75 30 30 48 108 0 0 0 0 0 415
2602 Satish Ramchandra Deshpande 58 Sangamner 62 56 162 105 180 150 155 153 150 150 120 217 1660
2605 Kavita Kiran Khanapurkar 49 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2606 Mukund Kherdekar 0 Hyderabad 58 59 67 72 87 67 76 59 52 52 64 59 772
2607 Narsimha Krishna Hindupur 64 Ambarbath 70 56 62 60 62 60 62 0 60 0 62 10 564
2608 Ram Vaidya 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2609 Meena Baviskar 62 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2610 Raghavendra Dixit 49 Nagpur 65 63 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187
2611 Sanjay Digambarrao Jakate 60 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2612 Sanjay Purushottam Bhade 53 Murbad 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
2614 Priya Panchal 0 Alephata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2615 Mrs. Sushama Sunil Sahasrabuddhe 60 Dombivali East 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2616 Sandhya Sujit Deshpande 27 Nanded 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2617 Prabha Subhash Deshmukh 60 Degloor 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
2618 Shilpa Girish Joshi 40 Pune 62 0 0 0 0 0 0 124 0 62 62 62 372
2619 Hari Landge 43 Beed 62 56 62 60 60 60 0 60 0 0 0 0 420
2620 Akash Rajendra Gaikwad 23 Kolpewadi, Tlq Kopargao 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2621 Swati Shrikant Butte 0 Ambajogai 62 56 62 60 62 60 62 62 0 0 0 244 730
2622 Prof. C.P.Mandage 0 Chopda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2623 Vaishali Deo 58 Badlapur 35 21 48 45 45 0 49 0 45 0 54 51 393
2624 Nandini Kanekar 67 Pune 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
2625 Archana Atul Ranade 45 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2626 Hrishikesh Nandkishor Malode 21 Ketkavale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2627 Sau Sagarika Sanjay Karnik 0 Borivali East 62 32 84 118 150 95 0 0 0 0 0 0 541
2628 Ulka Patankar 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2629 Pradnya Patil 0 Jogeshwari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2630 SHRI. SANJAY GUNAJI BHOSALE 53 KHOPI SHIR GAON TAL-KHED DIST- RATNAGIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2631 Bhagyashri Milind Kulkarni 46 Vadodara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2632 Swati Jaykar 71 Kandivali, Mumbai 62 60 96 120 155 180 217 96 112 182 128 211 1619
2633 Vidya Naik 64 Bangalore 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
2634 Malti Pitambar Patil 66 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2636 Shri Mahalaxmi Mantra Stotra Pathan Varg C/o Shri Keshav Bhave 0 Kolhapur 13416 13030 14378 13892 13880 13460 13920 13764 13530 13981 13950 14469 165670
2639 Sanjay Singh 52 Varanasi 0 0 0 0 0 0 0 62 60 62 0 0 184
2640 Shailaja Gokhale 0 Pune 129 75 116 103 104 116 114 102 101 102 108 92 1262
2646 Mandar Vasudeo Athalekar 44 Thane 62 56 62 30 31 30 62 0 0 0 0 0 333
2647 Vasudeo Athalekar 79 THANE 62 56 62 30 31 0 62 0 0 0 0 0 303
2652 Ankush Pandurang Sutar 68 Koynanagar, Chinchwad,Pune 411019 33 28 62 60 62 76 93 93 90 87 87 93 864
2653 SANTOSH SHRIKANT KHADPE 65 RATNAGIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2657 TANAJI BABAN KANASE 50 Po.Belhe, Tal.Junnar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2661 ANITA ANIL CHITALE 54 CHIPLUN 54 54 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 180
2662 USHA PRAVIN GIRNAR 59 TALODA, DIST. NANDURBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2665 SADHANA BAPAT 47 CHINCHWAD, PUNE 90 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174
2668 SMITA SUNIL CHANDRATRE 57 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2669 MADHURI PRADEEP PAWAR 51 BHUKUM, PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2670 Rashmi Gulavani 49 Kurundwad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2672 Kusum Jagdale 56 Jaysingpur 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2673 Varsha Gokhale 52 Jaysingpur 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2674 Vinaya Jadhav 50 Jaysingpur 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2675 JAYASHRI KODESUR 52 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2676 Sunita Kulkarni 59 Sangli 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
2678 Shobha Bongale 51 Pattankodi 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
2679 Suwarna Bolaj 33 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2680 Sunita Patwardhan 53 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2682 Bhagyashri Kulkarni 53 Kurundwad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2684 Lakshmikant Joshi 57 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2685 Shraddha Ratnaparakhi 63 Mumbai 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 60 0 422
2686 Mrudula Bhide 64 Pune 65 90 105 100 100 75 100 0 0 0 0 0 635
2689 Rama Malagi 68 Dombivli 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
2690 Rachana Kulkarni 64 Aurangabad 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
2691 Snehalata Gokhale 73 Pune 62 56 70 70 113 120 77 0 0 112 120 0 800
2692 Vaishali Sutar 0 Mahuli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2693 Kalpana Karandikar 63 Barshi 62 56 78 60 62 0 62 0 0 0 0 0 380
2694 Meena Dabhade 58 Nashik 0 0 180 100 88 68 125 0 0 0 0 0 561
2695 Vimalbai Dabhade 74 Jalgaon 0 0 0 0 135 68 125 0 0 0 0 0 328
2696 Shashikant Joshi 79 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2697 Shubha Sant 60 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2698 Archana Pargavkar 44 Dubai 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
2699 Saroj Kale 62 Thane 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
2700 Anup Jamkar 32 Pune 38 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
2701 Padmaja Kulkarni 54 Pune 41 56 62 60 62 60 62 0 0 62 0 0 465
2702 Kalpana Kulkarni 60 Nashik 62 56 62 60 62 60 88 0 0 62 64 76 652
2703 Dhanshri Deshpande 61 Barshi 62 56 68 36 0 0 62 62 58 72 60 0 536
2704 Rekha Mujumdar 64 Jalgaon 52 53 70 60 62 60 0 0 0 0 0 0 357
2705 SHUBHAM TEJRAO DABERAO 21 AMARAVATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2706 Sushri Pujari 62 Pune 51 51 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172
2707 Sujata Vedpathak 59 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2708 Sushila Mulik 64 Chiplun 71 71 62 60 62 60 62 0 0 62 60 0 570
2709 Vrushali Bhosale 54 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2710 Sujata Kirpekar 62 Karad 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
2711 Sarla Karajagi 63 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730 730
2712 Anita Inamdar 56 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2713 Dattatray Ratnalikar 68 Akola 62 56 62 60 62 0 0 62 0 60 70 0 494
2714 Asha Dekhane 65 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2715 Anadi Khasbardar 45 Kolhapur 60 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 728
2716 Anuprita Vadya 68 Pune 66 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
2717 SUBHASH EKNATH SHINDE 39 JUNNAR, PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2719 Anuradha Gole 68 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2720 Aparna Bondale 68 Pune 62 56 62 60 62 150 155 124 120 124 120 124 1219
2721 Madhavi Prabhune 59 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2722 ANNAPURNA SHRIKANT SHIRSAT 54 NASIK 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
2725 Harshada Kulkarni 60 Pune 62 56 62 60 0 60 62 62 60 62 60 62 668
2727 Rohini Thorat 62 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2728 Smita Patki 59 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2729 Surekha Kank 59 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2731 Savita Bhalerao 59 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2732 Asha Kulkarni 64 Pune 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
2733 Pratibha Athavale 60 Miraj 124 112 124 120 124 120 0 124 120 124 120 124 1336
2734 Mangala Joshi 62 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2735 Sujata Ogale 51 Miraj 31 28 31 30 30 30 0 0 0 0 0 0 180
2737 Sunanda Gujar 65 Erandol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2738 DR Prakash Vedpathak 66 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2739 Arun Raje 72 Pune 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 60 42 588
2740 Mukund Dani 75 Pune 62 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
2741 Kishori Ladda 62 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2742 Meenal Prabhudesai 67 Dombivali 62 56 62 60 50 60 62 0 0 0 60 62 534
2743 Padma Joshi 67 Pandharpur 62 56 0 0 0 0 0 0 0 60 60 60 298
2746 Vijaya Padhyegurjar 77 Mumbai 62 56 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 240
2747 Geeta Pradeep Alat 58 Barshi 62 5 62 60 0 0 62 0 0 0 0 0 251
2748 Ranjana Babhulgavkar 42 Ambejogai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2749 Aarti Deshpande 33 Ambejogai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2751 Urmila Apte 79 Mumbai 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 60 0 546
2753 Varsha Bhagwat 58 Akola 62 56 62 60 62 36 86 62 60 62 60 62 730
2754 Meenal Kulkarni 56 Kolhapur 62 56 62 60 62 60 122 0 0 60 60 62 666
2755 Shailaja Vaidya 60 Belgav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2756 Saroj Bhide 59 Dombivli 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
2757 Mrs. Shubhangi Deshmukh 53 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2758 Vijaya Thuse 64 Sangli 0 0 62 0 30 58 48 0 0 0 0 0 198
2760 Vinaya Sardesai 61 Ratnagiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2761 Vidya Lavhekar 66 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2762 SURESH KARANDIKAR 50 JALGAON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2763 HARSHADA H KHOBAREKAR 48 GOA 62 56 62 0 62 60 62 62 60 62 60 62 670
2764 VAISHALI CHANDEKAR 50 BADLAPUR 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
2765 DIPTI KUMTHEKAR 19 LATUR 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
2766 Lakshmi Kailas Redis 51 Chiplun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2767 Sandhya Shriniwas Muley 62 Nashik 62 56 70 80 75 62 62 62 60 62 60 62 773
2769 Hemalta Jakatdar 72 Abhona, Dist. Nashik 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2770 MRS JYOTI KISHOR RAO KULKARNI 47 SATARA 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
2771 SHOBHA DILIP DESHPAND 55 Nagpur 90 40 60 90 93 60 90 93 93 93 63 60 925
2772 MRS HEMLATA GANGADHAR JOSHI 67 NANDED 72 56 62 62 60 30 0 0 0 0 0 0 342
2773 SANJAY JOSHI 50 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2774 AMOL THER 50 AKOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2775 KAMLESH P BUCH 71 VADODARA 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
2776 MANJARI DHOLAKIA 50 MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2778 KAKASO MOPARE 50 SANGLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2780 PRATIBHA VINOD SATERE 43 BADLAPUR 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
2781 MRS MEENA DAYANESHWAR CHAKURKAR 55 LATUR 0 118 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 302
2782 VAIJAYANTI JAYANT MARATHE 62 PANDHARKAWADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2783 REKHA ANKAIKAR 42 WAI 30 30 52 34 41 31 42 0 0 0 0 46 306
2784 MEGHA THORAT 40 BARODA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2785 Aniket Pansare 24 Alephata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2786 MRS SUDHA ARUN KULKARNI 63 Aurangabad 56 44 60 44 52 46 62 60 58 58 32 40 612
2787 MAHESH MATHWALE 21 DEGLUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2788 MRS SUNANDA KULKARNI 66 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2789 RAJASHRI JAYANT KOLEKAR 47 KOLHAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2790 G R SUBRAMANIYAM 61 DOMBIVLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2791 PRADIP KARVE 50 ALIBAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2792 PRATIBHA PRAKASH DESHPAND 63 PUNE 62 56 62 70 70 0 0 90 0 0 70 70 550
2793 SHILPA ABHAY JOSHI 41 DHOOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2794 VARSHA BHALCHANDRA LASANE 40 LATUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2795 PADHAMAKAR RAMDASI 75 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2797 PALLAVI SACHIN PACHPUTE 36 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2798 MRS RAJSHREE RAHUL DEO 35 MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2799 PRABHAWATI PURANIK 60 BID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2800 REKHA SUDHAKAR JOSHI 50 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 32 31 0 0 0 0 63
2804 SUNITA HIRE 32 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2805 SULBHA DEEPAKRAO MUKHEDKAR 52 NANDED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2806 SANJAY M DESHPAND 51 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2807 NEETA ARVIND DESHPAND 52 PUNE 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 0 62 670
2808 HEMALATA JOSHI 62 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2809 CHITRA MUKUND MOKASHI 67 BADLAPUR 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 100
2810 SATISH MORANKAR 60 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2813 SMITA JAYANT KULKARNI 52 PUNE 93 84 155 180 186 180 108 186 180 186 180 246 1964
2815 MRS SANGEETA BULBULE 53 PUNE 0 0 0 28 30 30 27 25 0 0 0 0 140
2816 MISS SADHANA ABHIJEET CHITNIS 33 PARBHANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2820 Bhakti Buch 46 Chennai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2821 Laxmi Anant Gondhalekar 88 Pune 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 0 334
2825 MRS SHRADDHA S GOVARDHAN 50 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2826 SARITA SHAM SHRIKANT 50 PUNE 60 28 62 35 62 0 0 0 0 0 0 0 247
2828 SHRIKANT SHRIRAM KULKARNI 66 BADLAPUR, THANE 0 103 0 0 0 0 28 26 30 27 30 31 275
2829 Madhavi Gramopadhye 63 Satara 46 0 62 60 58 60 35 0 0 0 0 0 321
2830 MRS ARUNA SURESH GOVARDHAN 52 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2831 MRS SUNANDA 62 JALGAON 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
2832 Anuprita Nagarkar 75 Mumbai 70 60 75 65 70 60 0 65 60 0 0 62 587
2833 MRS REWATI KULKARNI 74 KOLHAPUR 62 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 62 186
2835 MEGHA DANI 52 NAGPUR 88 43 50 49 15 44 0 0 0 0 0 0 289
2836 SUPRIYA SURESH DESHPAND 48 PARBHANI 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 62 62 732
2839 KANCHAN SHIVANKAR 48 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2841 MRS SUNITA SHARAD JADHV 60 PUNE 60 48 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 216
2842 KUNALINI THOMBARE 50 VIRAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2844 TEJAL TALELE 60 BHUSAWAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2845 MINAKSHI THOMBARE 50 BHUSAWAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2846 CHARU PURANKAR 63 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2847 ANURADHA S KULKARNI 63 PUNE 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 60 62 608
2849 Meenakshi Kondhalkar 58 Pune 68 56 62 58 30 0 0 0 0 0 0 72 346
2851 Snehal More 50 Pune 60 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
2852 Anuradha Shrikrishna Deshpande 66 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2854 Chhaya Narendra Patwardhan 67 Dombivli 62 56 66 65 65 60 62 62 60 65 60 70 753
2856 MRS VEDAWATI GAJANAN DESHPAND 58 USMANABAD 61 56 0 121 120 120 124 0 0 80 88 90 860
2858 SUSHILA PISOLKAR 40 TULJAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2859 RAJANI KULKARNI 47 KOLHAPUR 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
2860 NEETA ARVIND DEODHAR 43 MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2862 SAVITA BORKAR 69 JALGAON 62 92 151 145 130 140 135 0 0 100 100 0 1055
2863 Krishna Madhvrao Bevur 72 Solapur 54 40 0 0 50 30 0 60 0 0 0 0 234
2864 SARALA MADHUKAR PATIL 53 JALGAON 62 60 62 60 116 40 0 0 0 0 0 0 400
2867 NITIN KULKARNI 53 MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2868 Prabha Bam 70 Khopoli 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2869 Mrs Usha Prabhakar Govande 70 Khopoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2870 NILAN GHAVI 68 PUNE 62 56 62 60 62 0 0 0 0 62 0 0 364
2871 SHUSHAMA SUDHAKAR KULKARNI 53 LATUR 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2873 MRS ALKA NALGIRKAR 57 NANDED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2874 SAROJ MORCHALE 55 HARADA, M P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2876 ARCHANA ASHOK KULKARNI 58 NASIK 0 120 60 62 62 60 62 0 0 62 0 0 488
2877 RAJAN NIPUNAGE 61 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2878 SWAPNIL DARPA 33 JALNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2879 Smita Dixit 61 Mumbai 0 116 70 90 60 0 0 0 0 0 0 0 336
2880 SANGITA TUKARAM KOSHTI 45 BHUSAWAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2881 Rohini Athavale 56 Yawatmal 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
2883 sau pranita pramod pitkar 57 kandivali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2884 Kanchan kulkarni 59 Sangali 60 60 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182
2887 MRS ANAGHA ANANT VIDWANS 64 DOMBIVLI 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2893 Shripad Sharad Deshkar 35 Aurangabad 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
2895 Sarojini Joshi 69 Pune 115 315 236 490 250 540 916 0 0 194 508 508 4072
2896 Smita Subhash Joshi 61 Pune 62 56 62 60 62 96 93 93 90 93 90 90 947
2897 Varsha Milind Nawale 40 Karad 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
2898 Manjiri Limaye 42 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2899 Shubhada Subhedar 47 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2900 Sunil Subhedar 45 Ambarnath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2902 Revati Abhyankar 52 Sangli 62 56 60 41 58 56 63 55 58 55 34 56 654
2903 Vrushali Parekh 44 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2904 Nirmala Ram Potdar 55 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2905 Ashalata Sudhakar Puranik 69 Nasik 134 190 228 216 139 160 294 117 187 171 148 0 1984
2907 Rekha Shavankar 65 Pune 62 56 62 60 67 108 0 0 0 62 0 0 477
2908 PURSHOTEM VAMAN PATIL 51 PUNE 0 119 62 60 62 71 58 58 60 71 66 62 749
2909 Ravindra Pinglikar 57 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2911 Vidula Deshpande 64 Bangalore 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
2912 MANGAL VIJAYKUMAR KHAMGAOKAR 51 LATUR 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
2913 Mukund Vishnupant Barbind 59 Pune 62 56 62 62 62 60 62 0 0 0 0 0 426
2914 MINAKSHI APSTAMBHA 68 PUNE 54 56 60 60 62 60 62 60 60 60 60 30 684
2916 KALYAN SHESHRAO AABEKAR 28 JALNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2917 Godavari Vishnupant Barbind 80 Pune 62 56 62 62 62 60 62 0 0 0 0 0 426
2918 JYOTI VADGAOKAR 51 AMARAVATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2919 PRAKASH PANDURANG DIWAKAR 50 HINGOLI 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
2920 Mangala Shrikrishna Joshi 64 Aurangabad 62 60 62 60 62 60 62 62 60 62 60 275 947
2921 VISHWAS JOSHI 69 GOREGAON, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2922 Neeta Shyamsunder Kulkarni 66 Aurangabad 62 150 62 60 62 85 155 0 0 0 180 165 981
2923 Chandrajyoti Arun Muley 62 Aurangabad 62 26 62 60 62 60 62 0 0 0 60 62 516
2925 Ranjana Ghadge 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2926 VARSHA SURESH MHASKE 52 PUNE 62 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 302
2929 Shubhangi Buwa 65 Solapur 62 30 62 52 50 50 0 0 0 0 0 0 306
2930 Sheetal Rajendra Nadkarni 56 Ahmednagar 61 61 112 121 124 121 120 120 200 205 185 192 1622
2931 Meena Tidke 72 Ashta Sangli 62 56 62 60 56 60 62 0 0 62 60 0 540
2932 Mangal Ashok Khele 66 Pune 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
2933 Pranita Arvind Joshi 54 Pune 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
2934 Yashwant Paranjape 65 Belgaum 62 84 100 108 108 108 108 0 0 108 0 108 894
2935 Shankar Dattatray Kulkarni 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2936 VIJAYA VASUDEO SHARMA 59 MALAD, MUMBAI 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 78
2937 NANDKISHOR BHALERAO 67 NAGPUR 62 84 93 90 93 180 186 0 0 186 180 150 1304
2938 ALKA SHIVAJIRAO KULKARNI 69 AHMADPUR, LATUR 62 56 58 60 56 50 0 0 0 60 0 0 402
2939 ANITA SHAHAJI BHOSLE 42 BARSHI, DIST.SOLAPUR 62 56 62 60 108 0 62 151 146 167 151 151 1176
2940 Sau. Vibhavari Bhave 62 Pune 62 60 62 60 62 60 130 62 70 70 70 70 838
2942 Madhukar Borikar 60 Aurangabad 70 60 62 121 124 125 155 211 185 225 70 0 1408
2943 D. M. NIRMALE 0 AMBEJOGAI, DIST. BEED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2946 ULKA NANDKISHOR THITE 56 DOMBIVLI (EAST), DIST. THANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2947 Nandini Tulshiram Bhangale 60 Nasik 62 56 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
2949 Atmaram Joshi 71 Thane - Waghbil 31 28 31 30 31 30 31 31 30 36 60 0 369
2950 Megha Kulkarni 45 Hingoli 30 28 0 50 40 0 0 0 0 0 0 0 148
2951 Geeta Mahendra Shaha 65 Pune 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 0 0 486
2952 Swati Mukund Zambre 64 Nasik 0 56 62 242 62 60 62 0 0 0 60 62 666
2954 Ganesh Kulkarni 69 Pune 62 56 66 60 62 60 62 62 60 62 60 62 734
2955 Anjali Sanjiv Khaladkar 45 Pune 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
2956 P G Andhrutkar 71 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2959 Pallavi Nikumbh 31 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2969 Dhanashree Dhananjay Pathak 45 Surat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2982 Mrs. Vandana Sharad Dharkar 65 Thane west 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2984 Mrs. Neela Shrinivas Joshi 59 Pune 50 60 66 50 45 78 0 0 0 0 0 0 349
2985 Mrs. Shobha Deshpande 56 Pune 62 56 62 45 22 60 62 62 60 62 60 0 613
2986 Mrs. Shobha Murti 62 Chandrapur 62 56 62 60 62 0 62 62 60 62 60 0 608
2987 PUSHPA REVA CHAUDHARI 78 JALGAON 150 105 82 52 92 90 92 0 91 92 140 120 1106
2988 Ranjana Mahajan 40 Miraj 62 53 62 58 62 40 0 0 0 0 0 0 337
2990 Pravin Kulkarni 36 Aurangabad 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
2993 Chandrashekhar Lakshman Joshi 65 Pandharpur 62 56 62 120 124 120 124 0 0 124 0 0 792
2994 Rekha Chandrashekhar Joshi 62 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2997 sau prajakta madhav puranik 42 bhusaval 93 84 72 80 82 90 93 93 84 87 90 93 1041
3000 UMESH JOSHI 50 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3003 Durga Madhav Acharya 64 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3004 PANKAJ KULKARNI 24 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3005 RANJANA RAVINDRA DAPHALE 63 SATARA 15 15 31 60 60 0 0 0 0 0 0 0 181
3006 MRS A S WYAVAHARE 47 PATUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3010 sau anjali girish vaidya 48 nasik 27 22 30 36 22 27 27 27 25 26 28 22 319
3017 Mohite Balkrishna 60 Solapur 62 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
3023 VASANTI GAMBHIR 64 MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3024 UMESH BAYAS 55 SOLAPUR 31 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
3026 YESHWANT REDGE 26 NANDED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3027 MRS NIRMALA WARKE 62 PUNE 0 57 61 59 89 108 108 96 109 46 100 60 893
3028 SHALINI AMOL WAGHULDE 56 FAJAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3029 NEENA LALWANI 62 KANDIVLI, MUMBAI 49 51 58 55 54 55 52 50 0 0 0 0 424
3030 ASHWINI DESHMUKH 45 MAHARASHTRA 28 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
3031 ROHINI R SHRIKANT 68 MAHARASHTRA 32 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
3033 DEVENDRA KULKARNI 66 PUNE 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
3034 VASANTI SUDHIR PHASE 66 JALGAON 60 56 62 108 258 210 151 151 151 151 60 151 1569
3036 Vijaykumar K. Kulkarni 71 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3041 SUCHITA S AHIRE 55 KALYAN 62 56 65 63 64 63 77 76 70 77 75 68 816
3044 Smita Kurdukar 56 Nasik 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 60 62 608
3045 KUNDA KOLAMBE 60 BHUSAWAL 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
3046 Nanda Uttam Aher 52 Nasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3049 SUNITA SURYAWANSHI 45 DHULE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3050 Ashok Deshpande 38 Ahamadnagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3051 Ishwar Chaugule 0 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3052 APPA KULKARNI 43 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3053 ASHA AGNIHOTRI 74 NASIK 110 98 125 149 122 164 117 147 150 147 0 137 1466
3055 Pradnya Bapat 59 Ahmednagar 62 56 62 62 62 60 62 0 0 0 62 62 550
3058 Meera Madan Patke 61 Pune 70 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128
3059 Rajashree Sanjay Jagtap 52 Pune 0 61 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123
3060 Reema Paranjape 0 NA 0 0 182 40 0 60 45 30 0 0 0 0 357
3061 Sau. jayshri suneel kulkarni 0 latur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3062 Surekha Gupte 62 Dervan 46 28 36 30 31 30 31 0 0 0 0 0 232
3063 Varsha Sandeep Patil 53 Vasai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3064 Meera M Gokhale 70 Thane 0 85 95 90 95 90 95 95 90 95 101 101 1032
3066 Rekha kishor joshi 59 Kalyan west 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
3067 Swati Suhas Jirgale 54 Dombivali 61 56 59 30 62 40 65 58 54 58 50 50 643
3069 Sucheta Saoji 0 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3071 Mugdha Bodas 67 Dombivali 62 60 62 60 62 168 62 62 60 60 60 130 908
3072 Mrs. Vyoma Hemchandra Savant 58 Andheri, Mumbai 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
3073 Devidas Panditrao Aralkar 76 Thane 124 112 124 60 62 0 0 0 0 0 0 0 482
3075 Sanjana Verlekar 50 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3076 Laxmi Manish Gholap 34 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3077 Vaishali Dandekar 47 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3078 Gouri Shriniwas Deshpande 55 Kolhapur 62 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
3080 Smt Aparna Bendre 68 Benguluru 130 103 137 139 201 209 211 0 0 243 196 260 1829
3081 Kastura Mallabade 70 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
3082 Sadashiv Shridhar Joshi 75 Kholapur 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
3083 Rajendra Punekar 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3085 Manjushri Kunte 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3086 Mangal Dattajirao Mane 65 Sangli 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 65 0 427
3087 Vasanti Kulkarni 59 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
3088 Jyoti Kulkarni 50 Nasik 52 40 48 108 108 85 82 94 100 38 0 0 755
3089 Sajari S Parab 0 Mumbai 39 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
3090 Santosh Lad 46 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3091 Manisha Desai 37 Roha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3092 Gaurav Rajendra Shahane 23 Parner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3093 Arati Kulkarni 55 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 30 30 668
3094 Madhavi Daani 66 Badlapur 55 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 295
3096 Sharada Chandrakant Urane 50 Kolhapur 62 56 62 62 62 60 62 62 60 62 60 62 732
3097 Manisha Satish Shinde 36 Osmanabad 62 56 62 107 62 0 124 62 60 62 60 62 779
3098 Madhuri Kulkarni 58 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
3099 Satish Vishnupant Tidke 0 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3100 Shamrao Mahindrkar 63 kalburgi(karnataka) 30 56 60 30 31 0 0 0 0 0 0 0 207
3101 Yogini Gosavi 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3102 Kiran Subhash Gosavi 47 Palghar 62 56 62 60 62 60 62 62 60 65 60 62 733
3104 Deepak Dinkar Joshi 62 Nasik 62 56 62 108 74 74 127 115 112 143 94 130 1157
3105 Vaishali 70 Pune 155 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295
3106 Hemant J Vetal 24 parli 95 67 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 774
3107 Mrs Usha kulkarni 69 Dombivali 95 0 0 0 0 443 93 150 150 150 125 93 1299
3110 Vijaya Humanabadkar 60 Solapur 127 124 177 178 151 166 122 95 129 182 157 165 1773
3112 Dnyaneshwari bhosale 0 Solapur 28 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
3113 Kalpesh Shankar Mehta 42 Goregaon, Raigad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3114 Rohini Joshi 62 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
3116 Akshata Kulkarni 0 Karjat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3117 Amol Omkar Bhavsar 31 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3118 Mahaveer Vasagadekar 43 Miraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3120 Dipti Deepak Kulkarni 48 Alibaug 30 22 0 39 40 48 125 65 71 51 62 58 611
3121 Satish Godase 0 Roha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3122 Anand Avadhoot Pujari 0 Nrusinhwadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3123 Anjali Balkrishna Vaidya 70 Thane 62 56 65 90 108 60 108 60 108 108 108 0 933
3124 Laxmanrao Thakare 62 Nagpur 66 70 82 124 120 110 160 140 130 160 120 108 1390
3125 Archana Mahajan 65 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
3126 Mrs. Gauri Surendra Varde 50 Pune 93 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177
3127 Mrs. Nalini Nandkumar Doijad 57 Kolhapur 63 56 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179
3128 Aruna Chinchilkar 56 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
3131 Hema Jadhav 55 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
3134 Mangala Parshetti 55 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
3136 Sandhya Mahajani 68 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
3137 Anuradha Sonavane 52 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
3138 Sukhada Kulkarni 53 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
3139 Mita Deshpande 48 Solapur 62 56 60 60 62 52 39 62 56 52 60 56 677
3141 Jyoti Kulkarni 70 Solapur 38 60 70 60 70 60 120 120 120 120 120 60 1018
3143 Anutai Shelake 68 Pune 62 56 60 60 62 0 0 0 0 0 60 0 360
3145 Tukaram Patil 0 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3146 Prashali Kulkarni 45 Akola 55 49 54 56 50 60 62 45 40 40 10 50 571
3148 Radhika Rajendra 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3149 Smita Dixit 55 Ambarbath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3150 Shanta Narayanrao Golde 68 Aurangabad 62 56 62 60 62 60 155 155 100 155 150 135 1212
3151 Mohan Ramchandra Kulkarni 69 Aurangabad 62 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
3152 Jyoti Gokhale 61 Solapur 0 0 29 30 30 26 31 28 28 40 50 0 292
3153 Mahendra Kharote 32 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3154 Pallavi Rajesh Gawade 0 Vengurla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3155 Mohan Pawar 42 Solapur 31 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
3156 Vasundhara Godbole 0 Aurangabad 0 89 31 30 61 67 0 0 0 0 0 0 278
3157 Pradnya Nashikakar 47 Solapur 52 25 0 62 62 0 41 18 10 12 51 30 363
3158 Jyoti Diwanji 49 Gulbarga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3159 Sushma V Kamat 58 Gokak 62 62 108 108 82 108 108 172 148 76 166 122 1322
3160 Sunanda Dabade 58 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3161 Swami Pujari 30 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3162 G Rakesh Prabhu 0 New Delhi 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 62
3163 Pratibha Kulkarni 56 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3164 Vaishali Mohrir 70 Solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3165 Anita Bhalerao 52 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3166 Pranita Prakash Kaikadi 54 Buldhana 62 56 62 60 46 0 0 0 0 0 0 0 286
3167 Harshal Kulkarni 21 Erandol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3168 Bharatkumar Pathak 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3169 Pralhad Dattatraya Chakkarwar 0 Baner, Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3170 Guruprasad Balkrishna Kulkarni 0 Kuchi Tlq Kavathe Mahankal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3171 Varsha Khatake 43 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3172 Mahesh Tawashi 38 Solapur 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
3173 Anuja Vaishampayan 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3174 Nalini Aradhye 48 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
3175 Chaitanya Deshpande 25 Chavare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3176 Gita Kulkarni 60 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
3177 Bhimrao Mohan Kalagi 61 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3178 Jayashreeveera Arvin Sarvade 46 solapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3179 Shubhangi Deshmukh 68 Solapur 91 108 124 231 175 171 185 182 180 180 180 151 1958
3180 Tushar Bavdhane 41 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3181 Vanmala Gholave 51 Solapur 62 56 62 60 62 60 30 62 60 62 60 62 698
3182 Bhase Gopalkrushna Purushottam 70 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3183 Vandana Subhash Sabade 62 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3184 Vimal Gite 65 Solapur 62 56 62 60 62 60 0 0 150 0 0 200 712
3185 Pushpa Nilange 76 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
3186 Usha Tawasi 59 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 31 699
3187 Shashikala Vedpathak 68 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
3188 Sunanda Rathod 52 Solapur 72 93 134 165 155 150 220 220 220 220 120 230 1999
3192 Lata Sonawane 60 Solapur 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
3193 Sushila Karajagikar 70 Solapur 131 117 125 151 175 161 111 108 108 111 165 151 1614
3194 Shivkanta Chougule 65 Solapur 62 56 150 150 150 150 150 150 210 150 210 210 1798
3200 Prachi Amey Borkar 37 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3202 vrushali vijay kulkarni 56 nashik 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
3204 Purushottam Narhari Kadam 47 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3211 Surendra Jagannath Patil 45 Ratnagiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3213 Mrs. Jyoti. Narhari Shintre 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3214 Jyoti Narahari Shintre 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3217 Mrs Heena Talekar 0 Sangli 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 0 151 1661
3219 Shashikant Dhuri 61 Kopar Khairne - Navi Mumbai 35 30 62 87 60 60 62 60 60 62 60 62 700
3220 Akshata Torvi 57 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3221 Madhuri Prakash Kolnoorkar 59 Junagadh 65 58 73 64 68 65 71 62 60 62 60 62 770
3223 Vaidya Pakhale 59 Dombavali 0 74 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
3225 Usha purandare 84 Pune 62 56 62 60 40 60 0 0 0 62 60 0 462
3226 Sujata huilgol 52 Pune 0 0 0 0 0 0 31 31 30 31 30 0 153
3227 MRS.KALINDI NARSINHRAO PHALTANKAR 64 LATUR 87 90 110 92 0 150 0 0 0 0 0 356 885
3228 MRS. MADHURI SURESH VAISHNAV 68 AURANGABAD 62 0 62 60 0 60 62 62 60 93 90 93 704
3230 SHUBHADA SATISH OAK 57 KAVAD, TAL.BHIWANDI, DIST.THANE 62 56 62 60 62 60 62 0 0 62 60 62 608
3231 MRS. PRITI SACHIN DURGPUROHIT 41 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3235 MRS. RAJASHRI RATNAKAR KULKARNI 61 PATHARI, DIST.PARBHANI 62 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 302
3238 Vasudha Athalekar 74 THANE 62 56 62 30 31 30 62 0 0 0 0 0 333
3245 SHAMSUNDER LAXMANRAO PATIL 50 OSMANABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3251 Rekha Chandrashekhar Joshi 62 Pandharpur 153 143 153 151 155 275 283 0 0 182 176 100 1771
3252 Sudhanshu Kulkarni 53 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3254 Shrinivas Prabhakar Gaydhani 0 Tryambakeshwar 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 668 730
3259 Mrs. Sangita Rajesh Vyas 42 Aurangabad 64 56 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 244
3260 ARCHANA CHITALE 49 CHIPLUN 62 28 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 151
3261 Ajita Govind Thombare 49 Pune 28 28 31 30 31 0 0 0 0 0 0 0 148
3262 GOVIND SUDHAKAR THOMBARE 52 Pune 62 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 302
3264 Mrs. Anjali Ashok Mulgund 65 Thane west 62 56 0 60 62 62 124 62 60 58 50 54 710
3266 Sarala M L 46 Chitradurg 65 57 60 0 0 95 64 60 60 46 74 40 621
3269 Nandkumar Narayan Barde 61 Sangamner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3270 Aniket Society C/o Madhavi Bhave 0 Nasik Road 290 216 360 360 360 360 300 0 0 200 200 0 2646
3271 Sangita Joshi 45 Ambarnath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3272 MRS. SHOBHA RAGHUNATH LOTE 58 PUNE 62 56 63 60 62 60 73 62 73 62 105 83 821
3273 MRS. BHAVNA BHARAT ABHYANKAR 62 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3274 BHARAT SHANKAR ABHYANKAR 66 PUNE 15 27 48 64 93 150 152 0 0 68 61 165 843
3275 ANKUSH SHRIKANT BADVE 47 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3276 VIJAY BADGE 44 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3277 MRS. VAISHALI SANTOSHRAO KULKARNI 44 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3278 MRS. NANDINI ANAND POL 59 AURANGBAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3279 NANDKUMAR DAJIVAIDYA BASARKAR 71 NANDED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 124 244
3281 SUBHASH DUBEWAR 69 Pusad, Yeotmal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3282 MRS. SHUBHANGI BORGAONKAR KULKARNI 53 S.V.NAGAR, TAL.SELU, DIST.PARBHANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3284 SUNANDA ASHOK APTE 44 PUNE 62 56 75 0 0 122 62 0 0 62 0 0 439
3285 KISHOR JOSHI 31 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3287 Anuja Inamadar 51 Karad 65 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123
3288 Sunita Sanjay Gujar 49 U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3290 Mrs. Vidya Arvind Deshmukh 61 Nanded 0 56 62 60 62 62 0 0 0 0 0 0 302
3291 Avinash G. Oze 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3293 Sudha Joglekar 66 Ambarnath 105 115 123 90 100 85 93 0 0 93 90 88 982
3296 Dipak Marulkar 60 Pune 72 77 36 39 69 62 77 65 34 48 0 39 618
3297 Manik Marulkar 57 Pune 60 42 32 28 53 49 49 42 35 40 0 34 464
3298 MRS. AKANKASHA KULKARNI 23 DEGLOOR, DIST. NANDED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3299 Vanaja 49 Tumkur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3300 Susheela Mallesh 52 Chitradurga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3301 Sangeeta Mukund Kokil 0 Wai 0 30 50 30 30 0 30 0 0 0 0 0 170
3302 K Shuba Nagabushan 55 Chitradurg 50 0 0 0 80 60 40 40 38 30 35 0 373
3303 Roopa Raghavendra 40 Tumkur 63 50 70 64 0 0 107 0 63 33 0 0 450
3304 Mr. Dhanvantri 72 Thane 69 59 95 108 108 108 111 111 111 121 111 108 1220
3305 Vasant V Torvi 78 Thane 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
3309 Sudha Dilip Danekar 56 Aurangabad 62 56 62 102 62 0 0 0 0 0 0 62 406
3313 MRS. GAURI AVDHOOT PANSHIKAR 39 THANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3314 BHARTI POTDAR 65 AURANGABAD 150 140 150 150 150 150 0 0 0 0 0 775 1665
3317 SWATI JAMBAGI 51 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3318 REKHA PRAKASH BIRARI 46 MALEGAON AJANG VIDAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3323 DATTATRAY SADASHIV CHIKHALE 53 AIROLI, NAVI MUMBAI 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
3324 Kusuma Venkatesh 49 chitradurga 88 68 77 86 131 135 64 66 64 54 51 55 939
3325 Ranjana Ajit Parlikar 62 pune 33 89 62 56 50 54 50 31 30 31 25 0 511
3326 Vidula yogendra gadre 32 Dombivali 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
3327 vinaya vijaykumar desai 56 Dombivali 58 56 60 60 30 60 62 62 60 60 60 62 690
3328 Sunil Madhukar Rittikar 52 Miraj 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
3329 Neeraj S Rittikar 24 Miraj 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
3330 MrsManisha S Rittikar 47 Miraj 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
3331 MRS. PRATIBHA SHRIPAD BURKULE 62 NASIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333 VAISHALI VIJAY PATTPUNEEKAR 59 PUNE 62 56 194 171 100 130 0 0 0 0 0 62 775
3334 ASHOK NAGORAO GUNJKAR 65 PUNE 60 60 75 90 90 100 0 0 0 0 0 0 475
3335 ASHOK DIGAMBAR MAHAMUNI 70 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3336 MRS. MRUDULA SULE 62 DOMBIVLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3338 Raghvendra N kulkarni 62 badlapur 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 0 334
3339 Mrs.s.v.pundlik 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3342 Kalpana v Basarkod 77 badlapur 60 30 50 60 60 60 60 40 40 40 45 0 545
3343 Smt Rachna N kadu 62 Badlapur 70 60 60 60 54 30 36 60 60 60 60 0 610
3344 SANJAY VASUDEO WAGH 65 MALAD, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3346 Smt Usha Borvankar 77 kalyan 62 56 0 0 0 0 62 62 60 62 60 62 486
3347 Dr Latika Bonde 58 kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3348 Smt Sneha Deshpande 68 kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3349 mrs Vaishali Joshi 63 kalyan 0 62 62 91 108 80 65 67 50 39 60 70 754
3353 rohini shriram deshpande 68 kolhapur 62 56 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 362
3354 Sheshgiri Jambigi 60 Thane west 310 280 315 220 270 325 310 310 300 310 150 310 3410
3355 Savita Deshpande 65 Karad 0 45 0 60 0 0 62 0 72 70 90 62 461
3356 Pratibha Tambekar 54 Nagpur 62 56 62 60 62 62 62 0 0 0 0 0 426
3357 Asha Sharad Deshpande 70 Aurangabad 185 178 187 210 180 200 190 0 112 62 60 65 1629
3358 Narayan Malappa Yeote 70 Mukhed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3359 Chandrakant Shimpi 47 Nandurbar 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
3360 Nilesh Chunilal Lohar 46 Bhusawal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3361 Vijay Shripati Namjoshi 68 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3362 Satish Vaman Joshi 61 Pachora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3363 Sushma Ramesh Sambhare 62 Tasgaon 0 65 60 75 75 120 108 105 95 119 108 108 1038
3364 Sandhya Tambat 62 Nashik 56 52 60 58 50 60 62 60 600 62 60 62 1242
3365 Priyanka Dinesh Shukla 50 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3366 Mrudula Vaze 50 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3367 Anita Ravindra Shirode 44 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3368 Aparna Mahesh Chindhade 47 Nashik 62 58 58 48 76 78 63 0 107 69 75 113 807
3369 Meena Ramesh Vatave 60 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3370 Shila Tukaram Joshi 54 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3371 Deepak Digambar Kharpurdikar 57 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3372 MANISHA DEPAK BARIA 51 AGASHI, VIRAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3373 ANIL KULKARNI 36 AHAMADNAGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3374 MRS USHA VISHNU KHABALE- PATIL 48 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 775 775
3375 DATTATREYA KHEDKAR 35 AKOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3376 RAJANI DHANANJAI BENDE 45 LATUR 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
3377 ANJALI MURLIDHAR DIWAN 49 AURANGABAD 64 45 75 85 96 42 0 0 0 0 0 0 407
3378 VISHWANATH HARIBHAU WASKAR 62 PUNE 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
3380 MRS ANURADHA SHAILYESH DESHPANDE 50 AURANGABAD 70 52 56 63 108 23 0 0 0 0 0 0 372
3381 Jayashri Jiwaji Kulkarni 65 Nashik 0 0 0 240 60 60 62 62 180 186 120 124 1094
3382 GAJANAN BAPURAO KULKARNI 45 SONGAD, GUJRAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3385 SUREKHA SOPAN NEHATE 60 AHAMADNAGAR 80 265 259 312 476 269 291 286 126 322 548 384 3618
3386 Usha Dhumal 88 Aurangabad 0 22 62 60 155 150 60 20 60 62 60 0 711
3387 MRS SUNITA SATISH KULKARNI 55 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3388 GHANASHYAM MAHADEO CHATE 38 NANDED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3389 MANDAKINI VIJAY HINGANEKAR 64 PUNE 62 58 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 304
3390 MRS VIDYA CHANDRAKANT PURANDARE 58 PARBHANI 58 60 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
3391 JYOTI DIPAK KHACHANE 43 JALGAON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3392 MRS SUHASINILAXMIKANT SONGADE 61 PUNE 62 56 62 72 40 61 81 0 0 76 149 179 838
3393 MRS APARNA SHARAD MULEY 55 CHANDRAPUR 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
3394 SMT SHAILA SHRIRAM WAGH 62 CHANDRAPUR 60 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
3395 SUNITA NARAYAN JOSHI 71 PUNE 92 112 124 120 124 120 0 120 0 0 0 0 812
3396 AJITKUMAR PADMAKAR PESHAVE 60 PUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3397 Ashalata Ashok Nimkar 64 Nashik 160 123 347 307 174 191 108 255 310 206 168 0 2349
3398 Sheela Vijay Joshi 61 Goregaon, Mumbai 62 56 62 60 62 60 62 0 0 84 60 0 568
3400 Hari Om Pathan Mandal - C-O-Smita Suresh Ganapule 75 Pune 0 370 819 642 1042 1035 1449 804 960 956 1096 937 10110
3401 MADHURI KHANWILKAR 55 INDORE, M P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3402 JYOTI UDAY KAWERI 59 SANGLI 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
3403 MRS MANISHA MAKRAND PENDSE 43 SATARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3404 MRS APARNA ARUN PARCHURE 64 SANGLI 62 58 62 60 62 60 62 0 0 62 0 62 550
3405 SANJIWANI ARVIND AAWATI 58 SANGLI 0 118 62 60 62 60 0 0 60 69 100 0 591
3406 Rajankumar Vaishampayan 68 Mumbai 64 61 62 60 62 60 62 0 0 0 0 62 493
3407 Mrs Swapna Vaishampayan 66 Mumbai 62 56 62 60 62 60 62 0 0 0 0 62 486
3408 MANISHA GANGAKHEDKAR 71 BADLAPUR 0 0 73 240 30 30 0 0 0 0 0 0 373
3409 Pramod Gambhire 60 Hyderabad 186 168 186 180 186 180 186 150 126 111 85 0 1744
3410 ANITA BHAVE 71 BADLAPUR 0 0 73 0 30 30 0 0 0 0 0 0 133
3411 Dr. Ravi Jadhav 52 Sangli 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
3417 Ramesh Baburao Kumbhar 65 Sangli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3418 Nilima Chintamani Joshi 45 Gulsunde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3419 Ravindra Vishnupant Parakh 59 Nashik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3420 Tejaswini More 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3421 Rajaram Babar 42 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3422 Nandini Palsule 87 Bhopal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3423 Raman Yadav 0 Indore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3424 Prakash Bakshi 65 Indore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3425 O. P. Choukase 61 N. A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3426 Yogesh Sathe 44 Palwal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 160
3427 Shraddha Ganpatrao Dhok 63 Rajnandgaon 53 101 101 137 140 171 108 321 230 111 114 157 1744
3428 Chhaya Khirwadkar 58 Ahmedabad 71 66 71 84 85 0 111 207 91 64 61 51 962
3429 Jeetendra Panchal 49 Ahmedabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3430 Shrirang 34 Vadodara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3431 Naresh Bhatt 52 Kutch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3433 Jayashri Chandrashekhar Khot 55 Nashik 62 56 0 0 0 0 0 0 0 44 15 62 239
3434 Prakash Datar 64 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3435 Kavita Kulkarni 0 N. A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3436 K. R. Hema 52 Chennai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3437 M. Prema 57 Chennai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3438 Hariharan 48 Coimbatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3439 Shridevi Betigeri 49 Belgaum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3440 Vinuta Halyalkar 54 Bijapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3441 Anand V. Kulkarni 0 Mudhol 62 56 62 60 62 0 0 0 0 0 0 0 302
3442 Kalpana Aloni 45 Hassan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3443 Shantabai Datoopant Tarkase 0 Parabhani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3444 Khushbu Barewar 0 Amravati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3445 Madhav Dinkar Agashe 62 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3446 Venkatesh Rao 50 Bangalore 62 56 62 62 62 60 0 0 0 0 0 0 364
3447 Vidya Raghavendra Patil 55 Belgaum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3448 Neeta Ramchandra Kokatnur 0 Belgaum 62 26 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 700
3449 Sandhya Sharad Joshi 32 Ankola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3450 Anagha A. Kulkarni 0 Mudhol 62 56 62 62 62 62 62 0 0 0 0 0 428
3451 Padmavati V. Kulkarni 0 Mudhol 62 56 60 62 52 62 62 0 0 0 0 0 416
3452 Prachi Mohan Risbud 41 Mudhol 62 58 62 60 62 60 0 0 0 0 0 0 364
3453 Mrs. Thangam 61 N. A. 0 0 0 60 62 0 0 0 0 0 0 0 122
3454 Gouri Chandramohan Phadke 66 Hyderabad 62 56 62 60 62 60 60 62 60 62 60 62 728
3455 Suniti Deepak Kavathekar 56 Aurangabad 50 58 70 76 68 70 42 80 65 88 42 58 767
3456 Vasudha Girish Joshi 43 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3457 Bharati Kale 56 Pune 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
3458 Suman Jadye 0 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3459 Mrs. Kumthekar 64 Pune 70 56 63 60 150 150 150 60 60 60 0 0 879
3461 Ashwini Anant Deshmukh 58 N. A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3462 Suyogi Ghanekar 52 Satara 42 30 37 36 36 36 15 15 15 29 32 15 338
3463 Praful Devidas Baviskar 39 Pune 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3464 Shraddha Rajaram Bothe 14 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3465 Rajesh Somvanshi 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3466 Pratibha Pradeep Deshpande 56 Baramati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3469 Tejas Jakhotia 23 Sangli 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
3470 Rohini Gopal Ghodke 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3471 Atul Deva Tandale Dedgaonkar 25 N. A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3472 Abhay Sankhe 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3473 Rakesh Kulkarni 30 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3474 Padmakar Anand Takalkar 72 Aurangabad 62 56 62 62 62 60 62 62 60 62 60 0 670
3475 Vimal Sharad Shegdar 71 Kolhapur 48 152 155 270 184 262 273 325 400 300 517 475 3361
3477 Ramkrishna Rangnathrao Joshi 74 Beed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3478 Sarvottam Rangnathrao Joshi 77 Beed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3479 Santosh Babudev Joshi 50 Beed 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
3480 Mandakini Ravikant Mahajan 54 Dombivali 62 0 0 0 0 0 62 62 60 62 60 62 430
3481 Seema Shriram Joshi 50 Warje, Pune 31 28 31 30 31 0 0 0 0 0 0 0 151
3482 Ravikant Sitaram Mahajan 64 DOMBIVALI 62 0 0 0 0 0 62 62 60 62 60 62 430
3483 Nilesh Ravikant Mahajan 33 DOMBIVALI 62 0 0 0 0 0 62 62 60 62 60 62 430
3484 Suman Kende 75 Beed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3485 Anjali T Pendse 73 Pune 56 56 62 60 62 58 60 62 60 60 60 0 656
3486 Jay Shrikrishna Satsang Mandal C/o Mrs. Anupama Aphale 50 Borivali, Mumbai 2092 1335 1643 2035 1969 1420 1926 1821 1747 2448 1945 0 20381
3487 Mrs. Deepali Digambar Sovani 62 Sangli 62 56 70 108 116 120 137 140 138 142 0 124 1213
3488 Shailaja khisti 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3489 Yashashree Tawase 65 Pune 93 84 93 90 93 90 93 93 90 93 90 0 1002
3490 Vishwas Tawase 66 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
3491 Madhuri Jagtap 62 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
3492 Anita Brahme 67 Pune 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730
3493 Anita Prakash Patil 60 Belgavi 0 118 62 60 60 60 62 0 0 0 0 0 422
3494 Vaishali Joshi 73