आयडी नाव वय गाव जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर एकूण
1 Rohit Vinayak Raykar 40 Pune 6 30 30 30 121 0 244
4 Dilip Vasudev Apte 72 Miraj 60 62 60 62 0 0 664
15 Gouri Nilesh Apte 31 Pune 108 62 72 44 62 0 648
17 Gaytri sawmi 50 Satara 30 30 30 15 0 0 266
18 Sukhad Despande 55 Belgaum 108 108 108 108 108 0 1120
19 Arun Ramchandra Joshi 67 Sanpada 35 66 135 154 152 0 921
20 Kalpana Kulkarni 68 Miraj 60 0 108 108 108 0 783
21 Rupa Kulkarni 40 Belgaum 0 0 0 50 0 0 248
22 Madhuri Kulkarni 45 Hospet 0 0 0 0 0 0 360
23 Anil Arvind Godbole 55 Satara 0 0 0 0 0 0 4
24 Vrushali Anil Godbole 32 Satara 60 64 66 88 70 0 743
25 Shyilja Anil Dev 45 Nashik 62 0 0 108 0 0 620
26 Bhgyashri Sane 40 Nashik 62 0 0 72 90 0 587
27 Suchita Mojkar 34 pune 36 0 0 0 43 0 262
28 Sakhi Kulkarni 36 Lasalgav 0 0 0 0 0 0 356
29 Vaishali Ramchandra Prabhudesai 56 Vileparle, Mumbai 0 0 0 29 30 0 254
30 Aprna Lele 38 Vileparle, Mumbai 30 0 0 0 0 0 209
31 Manisha Sudhakar Sadhu 46 Mumbai 140 90 131 150 0 0 1238
32 Gouri Bhogle 37 Vile Parle, Mumbai 0 0 0 0 0 0 15
33 Pramod Shashikant Paranjape 49 Vileparle, Mumbai 62 0 0 0 0 0 214
34 Angha Jayant Vidhy 38 Dadar, Mumbai 108 0 0 100 0 100 986
35 Nilam Shshikant Varadkar 39 Vileparle, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
38 Shridatta Rajabhau Kulkarni 63 Pune 180 183 157 38 137 0 1696
41 Bhagyashree Narayan Punalekar 43 Dahisar, Mumbai 0 0 60 60 60 30 300
42 Vasanti Lalit 43 Borivali, Mumbai 0 330 375 450 450 0 2459
43 Shavaeta Shireesh Jadhva 48 Matunga Mumbai 50 50 50 50 0 0 662
44 Meena Deshmukh 35 Vileparle Mumbai 0 0 0 0 0 0 194
45 Sunil Baban Kale 40 Andheri, Mumbai 0 0 0 0 0 31 219
46 Maltee Karvande 55 Mumbai 61 0 0 0 0 0 273
47 Manoramaa Bakshi 55 Goregaon Mumbai 62 0 0 62 0 0 472
49 Sunetra Band 40 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 388
50 Sandhya Isvalkar 44 Dahisar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 329
51 Vilas Isvalkar 55 Dahisar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 271
52 Prabhakar Band 58 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 355
53 Prakash More 48 Virar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 211
54 Rupa Dhumatkar 49 Khar, Mumbai 62 0 0 0 60 0 453
55 Vishali Harishachandra Ovalkar 50 Andheri, Mumbai 0 62 60 62 0 0 334
56 Smita Purshottam Kulkarni 48 Thane 217 0 0 217 0 0 1033
57 Smita Shreedhar Joshi 51 Andheri, Mumbai 65 0 0 62 0 0 503
58 Usha Prabhakar Kalelkar 44 Borivali, Mumbai 30 0 0 0 0 0 278
60 Shubha Ramrav Mahetre 56 Malad,Mumbai 1676 0 60 60 150 0 2753
61 Vanita Sanjeev Malekar 52 Andheri, Mumbai 0 0 0 0 0 0 151
63 Madhuri Sarang 39 Dahisar, Mumbai 66 0 0 62 64 0 575
65 Chittaranjan Kulkarni 52 Mulund, Mumbai 0 0 0 0 0 0 206
66 Sukhada Kulkarni 55 Mulund, Mumbai 62 0 0 0 0 0 128
67 Anuprita Ajay Patvardhan 49 Kalyan 0 0 0 0 0 0 316
68 Shasheedhar Javdekar 58 Kalyan 0 0 0 0 0 70 432
69 Madhuri Javdekar 54 Kalyan 0 0 0 0 0 62 392
70 Gireeja Bhave 47 Thane 40 0 0 0 0 0 182
71 Shilpa Hodavdekar 46 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0
72 Aprna Alavanee 32 Vileparle, Mumbai 0 0 0 0 0 0 65
73 Sucheta Sandeep gorhe 52 Dombivali 72 0 0 0 0 0 415
74 joyti Prabhakar kale 44 Dombivali 0 0 0 0 0 0 422
75 Dinkar Gundopant Dabde 58 Dombivali 50 0 0 62 0 0 471
76 Lakshmikant Rangnath Parsevaat 60 Virar 0 0 0 0 0 0 291
77 Vrushali Ghanekar 32 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 379
79 Priti Prakash Nifadkar 44 Andheri, Mumbai 0 62 60 62 0 0 184
80 Prakash Nifadkar 50 Andheri, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
81 Manohar Sohonee 48 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 60 0 452
82 Gyaneshwer Shirodkar 48 Vileparle, Mumbai 0 0 0 0 0 0 274
83 Vinayak Pralhad Halemath 49 Wandre 0 0 0 83 0 0 532
84 Dilip Anantrav Tambolkar 65 Chinchwad Pune 62 0 0 56 18 0 1299
85 Archana Dilip Chinchnikar 56 pune 108 108 108 108 108 0 945
90 Shweta kadam 60 Mumbai 0 0 131 0 0 0 371
91 Ujwala Deo Agashe 64 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0
93 Pratibha Sarang Sabnis 64 Vileparle Mumbai 110 111 101 110 115 115 1259
96 bhushan kulkarni 33 karad 0 0 0 96 0 0 286
97 Vibhavari Kulkarni 29 Karad 108 0 0 0 0 0 153
99 Vijaykumar K.Kulkarni 71 Sangli 108 108 108 0 108 0 892
101 Ashwini Bawaskar 35 Bangalore 0 0 0 101 0 0 127
102 Ashwinee Damle 33 Thane 0 0 0 0 0 0 328
103 Anil Damle 40 Thane 0 0 0 0 0 0 256
104 Arpita Atul Sadhle 41 Kolhapur 0 0 0 40 40 0 266
105 Swapnanjali Kiprekar 39 Pune 0 0 0 0 60 0 277
106 Smita Kulkarni 42 pune 92 0 0 0 0 69 482
107 Mangal Chandrkant Borse 55 Kalyan 62 0 0 62 0 0 533
108 Meghmala Dharmadhikari 33 Latur 0 0 0 0 0 0 384
109 Sandhya Mukund Sangli 45 Dombivali 60 60 60 50 50 0 518
110 Mina Vinayak Vaidhya 39 Vashi 106 0 0 62 60 0 644
111 Vijaya Bokil 48 pune 0 0 0 101 0 0 468
112 Devyani Limay 43 Nagpur 0 0 0 0 0 0 306
113 Dr. Surekha Kokne 46 pune 345 340 340 340 290 0 3549
119 Vibhakar Patil 75 Jamaga Aland karnatak 0 0 0 0 0 0 62
120 Vasudha Vasant Dabir 61 Pune 120 0 0 0 0 0 585
122 Dhananjay Shamrao Deshpande 56 Kalyan 64 0 0 0 0 0 344
123 Manisha Jadhav 40 Dahivadi 0 0 0 0 0 0 171
124 Anjali Prasade 31 Mulund Mumbai 0 0 0 124 0 0 124
125 Sailesh Mehendale 37 Mumbai 0 0 0 0 55 0 202
126 Jyoti Aajgavkar 28 Mumbai 560 560 460 627 460 0 5063
127 Ujwala Prulekar 31 Mumbai 0 40 23 26 26 0 281
128 Sumedha Barve 29 Palghar 0 0 0 0 0 0 8
129 Aruna Patkar 41 Dahisar, Mumbai 0 0 134 70 122 0 785
131 Rajnee Desai 29 Thane 101 101 101 101 101 0 1070
132 Sangeet Dole 43 Thane 132 128 175 101 122 0 2056
133 Sushama Natu 43 Navi Mumbai 0 0 0 140 110 0 785
134 Sunanda Anant Kulkarni 29 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
135 Dr. Subangi Jarandikar 30 Kirloskarwadi 0 120 0 62 95 0 839
137 Sharwari Pednekar 28 Dahisar, Mumbai 68 108 119 163 181 0 1018
138 Nitin Vagh 35 pune 0 0 0 0 0 0 276
139 Manisha Barve 42 pune 62 0 0 0 79 0 474
141 Pujita Bandkar 54 Borivali, Mumbai 108 120 108 155 231 0 1445
142 Rajendra Shivaji Patil 54 Borivali, Mumbai 108 112 90 108 305 0 1146
143 Suvarna Tari 60 Dombivali 142 233 150 93 165 0 2339
144 Ravindhar Tari 62 Dombivali 529 490 147 31 451 451 4744
147 Puja Mone 35 Andheri, Mumbai 0 0 0 0 0 0 102
148 Ashwini Rale 55 Dadar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 118
149 Sujata Naik 53 Thane 62 62 60 62 60 0 786
150 Aruna Kulkarni 60 Mumbai 0 0 0 0 0 0 235
151 Shetal Bangali 64 Thane 251 354 207 375 260 0 2186
153 Vaibhavi Ranade 56 Dahisar, Mumbai 75 0 0 0 0 0 536
154 Sunada Theti 77 Kalyan 108 0 0 0 0 0 584
155 Mansasi Kotvdekar 38 Badalapur 65 70 70 102 112 0 820
156 Vivek Bhave 58 Kalyan 70 35 60 85 66 0 724
157 Lena Pimpale 50 Mumbai 62 0 0 0 0 0 424
158 Dipti Sawant 60 Thane 0 0 0 0 0 0 362
159 Depak Sawant 62 Thane 0 0 0 0 0 0 0
160 Kedar Sabnis 62 Borivali, Mumbai 108 108 216 0 0 0 1586
161 Suhas Desai 70 Borivali, Mumbai 108 62 60 62 120 120 903
162 Pratima Pramod Rale 65 Walchand nagar, Indapur 93 0 0 93 0 0 695
165 Maithili Vivek Rale 35 Ponda, Goa 0 0 0 0 0 0 74
166 Vrinda Gogate 75 Dombivali 0 0 0 0 0 0 58
167 Smita Kedar Sabnis 60 Borivali, Mumbai 54 37 130 0 0 0 402
168 Vaijanty Mitrgotri 53 Solapur 0 0 0 0 0 0 240
173 Mrs ASHA SHARAD DIXIT 62 PUNE 60 60 0 0 0 0 419
174 ANAGHA SUBHASH RAUT 66 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 275
175 Prajakta Samir Ghalsasi 40 Gandhi Nagar , Gujrat 62 58 60 52 52 0 641
177 Priyanka Rahul Zhilpe 39 Singapore 0 0 0 0 0 0 0
178 Jayshri saklkale 42 Aurangabad 60 60 60 60 0 0 592
179 Baghyshri Saklkale 37 Akola 62 62 60 60 64 0 670
180 Anuradha Katkar 36 Dahivadee 0 0 0 0 0 0 252
181 Pratibha Prasade 40 Thane 0 0 0 0 0 0 318
182 Malti Godbole 44 Pune 186 0 0 0 0 0 1010
183 Smita Vijay Kulkarni 38 Mumbai 0 0 0 0 0 0 288
184 Manjiri Karandikar 35 Thane 0 0 0 0 0 0 301
185 Suhas Dulange 35 NA 108 0 0 0 0 0 334
186 Jayant Shukla 40 Shirpur 124 0 109 124 0 0 1053
187 Shewata Surendr Godse 52 Pune 62 0 0 0 40 0 448
188 Shobha Malvade 39 pune 0 0 0 0 0 0 302
189 Madhvi Damodar Thite 58 Pune 62 62 108 108 108 0 810
191 Rekha Despande 29 Sangli 110 0 0 0 0 0 526
192 Anjali Arvind Kulkarni 34 Solapur 0 0 0 0 0 0 552
195 Pradnya Mutalik 41 Satara 0 0 0 0 0 0 0
197 Prtibha Kashid 55 Thane 0 31 31 0 0 0 472
199 Pradnya Pradkar 56 Thane 55 0 0 20 0 0 254
200 Pratibha Jangale 61 Thane 47 0 0 50 0 0 455
201 Malti Dharap 41 Thane 0 610 610 0 0 0 1400
202 Kalpana Pore 64 Thane 31 31 30 31 0 0 313
203 Rasika Rajeshwar Vaidhy 31 Nashik 33 0 0 0 0 0 114
206 Vijaya Jagdale 38 Dahivadee 0 0 0 50 0 0 363
207 Kavita Mahesh Narvekar 44 Thane 0 0 0 0 0 0 59
208 Geeta Vilas Hankare 57 Satara 68 70 64 70 60 0 726
209 Prachi Pradhan 38 Thane 0 0 0 0 0 0 0
211 Sumedha Bedekar 42 Thane 0 0 0 0 0 0 0
212 Avinash Mandpay 56 Mumbai 0 0 0 0 0 0 360
213 Latika Vidhya 47 Thane 108 31 186 31 75 0 768
214 Sunita Shindikar 45 Thane 0 0 0 62 60 0 428
216 Rohini Sattikar 43 Sangli 80 115 108 75 0 0 828
217 Dipti Karndikar 47 Sangli 42 0 0 25 0 0 407
218 Joyti Vyas 44 Chinchwad,Pune 65 108 501 311 0 0 1515
219 Shshikala Rane 56 Kalyan 0 0 0 0 0 0 151
220 Shila Rajput 40 Dombivali 0 0 0 0 0 0 88
221 Nilima Kurmbhatti 55 Dombivali 0 0 0 0 0 0 122
222 Aasha Deshpande 51 Akola 62 62 0 0 60 0 546
223 Mrunaal Joshi 36 Akola 68 0 58 0 0 0 356
224 Gita Mahashbde 49 Akola 0 0 0 0 0 0 9
225 Sampada Sangvikar 42 pune 0 0 0 0 0 0 234
226 Jayshri Ubhae 50 Pune 0 0 0 0 62 0 424
227 Joytsna Apte 40 Sangli 0 25 30 62 60 0 526
228 Shriyal Desai 35 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
230 Sunanda Deshpande 68 Pune 62 0 0 62 0 0 486
231 Renuka Adkar 57 Pune 0 0 0 0 0 0 562
236 Rashmi Thatte 50 Chennai 62 0 0 62 0 0 444
237 Balbhim Sitaram Kulkarni 65 Sangli 62 62 60 62 60 0 529
238 Ramchandra Muralidhar Vaidya 80 Dhule 62 60 60 62 60 0 666
245 Dhanashree srinivas Joshi 39 Chinchwad,Pune 0 0 0 0 0 0 35
249 Indraja Sunil Kulkarni 24 KOLHAPUR 0 0 0 0 0 0 303
250 Asha Sunil Kulkarni 56 KOLHAPUR 0 0 0 0 0 0 302
253 Sunita Vijay Kulkarni 57 Pune 0 0 0 0 0 0 362
255 Nayna Kishor sathe 44 Nashik 0 0 0 0 0 0 151
257 Jayanti jayant datar 69 Pune 60 0 0 0 0 0 422
259 Madhuri jayant sadegaonkar 47 Pune 0 0 0 0 0 0 294
260 Ashwini ashutosh kulkarni 42 Pune 30 0 0 0 0 0 274
261 Rahul Diliprav Kulkarni 33 Latur 0 0 0 0 0 0 0
262 Surela Vinay lele 62 Thane 81 93 60 0 0 0 659
263 Snihalata Shrinevas Kulakarni 72 Thane 60 62 60 0 0 0 534
264 Asha Deepeak Mankar 74 Thane 62 62 60 0 0 0 548
265 Kalpalata Krishnarao Parnerkar 70 Thane 71 62 60 0 0 0 569
270 Mrs. Madhavi Santosh Kelwadkar 48 Pune 60 0 0 62 0 0 482
271 Sau Kalyani sumedh budukh 26 Sau 0 0 0 0 0 0 246
276 Sumangala Pataki 67 Kolhapur 72 62 62 62 62 0 709
277 Mrs. Dhanshree Arun Kalloli 71 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 49
278 Aruna Kamlakar Gosavi 63 Dadar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 460
279 Atuk prakash mutalik 41 Sangli 0 0 0 0 0 0 40
280 Shailaja K Naik 3 Da 0 0 0 0 0 0 125
281 Pushpa Anup Kamath 63 Dombivli 0 0 0 0 0 0 172
282 Shasshashi Iyer 51 Parbhani 64 50 64 50 0 0 645
285 VIJAY BAPAT 68 vadodara 202 201 211 249 249 0 1883
286 Shripad Shankar Patil 41 Miraj 0 0 0 0 0 0 0
288 Sanchar Swadhay Mandal 68 Thane 660 545 470 484 650 0 6255
289 Shalini Deshpande 61 Thane 0 0 0 0 0 0 519
290 Gouri Kulkarni 41 Thane 31 0 0 0 0 0 212
291 Sanjivni Nagarkar 55 pune 183 180 180 180 0 0 2348
292 Sneha Sattikar 46 Uagar khurd 0 0 0 0 60 60 453
293 Satish Sattikar 59 Uagar khurd 0 0 0 0 60 0 393
294 Shreya Sandeep Patil 57 Pune 0 0 0 0 0 0 45
295 Mangla Pisolkar 47 Nashik 62 0 0 62 0 0 486
296 Chandrshekhar Pisolkar 46 Nashik 62 0 0 62 0 0 486
297 Vidhya Bhat 33 Thane 0 0 0 60 0 0 229
298 Sarita Mane 61 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
299 Anuradha Gokhle 32 Mumbai 0 0 0 0 0 0 372
301 Vasanti Kelkar 39 Thane 40 30 30 35 38 0 433
302 Neha Devlekar 40 Sangli 0 0 0 62 0 0 450
303 Sneha Bhurkey 42 Karjat 0 0 0 62 0 0 453
304 Vrunda Vinayak Marathe 43 Barsoli 153 137 157 162 159 0 1391
305 Mina Gadgil 48 Pune 62 0 0 62 0 0 412
306 Ashok Veer 50 Pune 52 0 0 0 34 0 221
307 Shreenivas Kelkar 56 Chowal 108 108 116 111 129 0 997
308 Suvarna Godase 40 Dahivadi 308 0 0 0 0 0 339
309 Anjali Chandrshekhar Chatre 42 Miraj 0 0 0 0 0 11 373
310 Pradnya Prasad Fadake 48 Miraj 0 0 0 0 0 0 300
311 Manasi Milind Bhide 51 Miraj 0 0 0 0 0 0 130
312 Mrunal Makrand Khadilkar 40 Miraj 0 0 0 0 0 0 154
313 Anita Nishodhan Bedekar 40 Miraj 0 0 0 0 0 0 0
314 Nirmala Balaji Bedekar 75 Miraj 0 0 0 0 0 0 118
315 Shubhangi Amit Patvardhan 35 Miraj 0 0 0 0 0 0 330
316 Manisha Arvind Kulkarni 53 Miraj 0 0 0 0 0 0 30
317 Shila Sharad Kothawale 63 Dombivali 62 0 0 62 60 0 546
318 Seema Sanjay Tamhankar 59 Miraj 60 0 0 52 56 0 435
319 Vidhya Padmakar Kulkarni 52 Miraj 0 0 0 0 0 0 334
320 Geeta Shriram Natu 46 Miraj 0 0 0 0 0 0 0
321 Bhagayshri Shripad Herekar 46 Miraj 0 0 0 0 0 0 39
323 Manisha Suhas karandikar 48 Miraj 0 0 0 0 0 0 362
325 Mugdha Milind Parchure 32 Miraj 0 0 0 62 0 0 424
326 Minakshi Madhusudan Parchure 40 Miraj 0 0 0 0 0 0 362
327 Shubhangi Dongare 41 Dombivali 0 0 0 0 0 0 362
328 Pratima Yogesh kelkar 36 Dombivali 0 0 0 0 0 0 362
329 Madhura Deepak Pranjpe 39 Miraj 0 0 0 0 0 0 302
331 Shubhda Patil 51 Budhgav 62 62 60 62 60 0 668
333 Manisha Ajeet Potdar 43 Miraj 0 0 0 0 0 0 362
334 Deepa Mandar Kulkarni 33 Miraj 0 0 0 60 0 0 366
335 Hema Kulkarni 47 Miraj 62 0 0 62 0 0 486
336 Medha Vivek Joglekar 39 Vijaynagar 0 0 0 0 0 0 6
339 Dnyaneshwar Supekar 65 Solapur 0 0 90 0 0 0 695
340 Surekha Dnyaneshwar Supekar 58 Solapur 0 0 90 0 0 0 695
341 Ramesh Shantaram Joshi 71 Solapur 31 31 30 31 0 0 304
342 Vishwas Purushottam Jatkar 69 Solapur 112 92 100 140 0 0 989
344 Balkrishna Mahadev Kapse 52 Solapur 0 0 56 0 0 0 259
345 Vasudha Ravindra Ayachit 75 Solapur 108 145 180 191 0 0 1216
346 Vidhya Hari Kulkarni 57 Solapur 0 0 60 0 0 0 427
348 Shubhangi Aathalye 64 Solapur 31 0 0 0 0 0 196
349 Hema Dilip Kulkarni 63 Solapur 62 0 0 0 0 0 309
350 Shital Shashikant Datar 58 Solapur 317 376 217 294 0 0 3188
352 Anuradha Padsalgikar 72 Solapur 65 62 50 56 0 0 573
353 Sulbha Kulkarni 81 Solapur 155 155 150 90 0 0 973
354 Angha Kulkarni 68 Solapur 0 0 20 0 0 0 148
356 Dr. Aprna Kalyani 53 Solapur 0 0 30 0 0 0 338
357 Sunanda Sudhir Dev 61 Solapur 48 62 90 87 0 0 497
358 Sudha Sanjeev Joshi 55 Solapur 52 0 0 0 0 0 346
361 Sampada Rajendra Nashikkar 58 Solapur 0 0 0 0 0 0 62
362 Vaidehi Vilas Kulkarni 67 Solapur 100 100 100 100 0 0 776
363 Sujata Suhas Despande 59 Solapur 108 0 0 0 0 0 470
365 Vidhya Avinash Godbole 65 Solapur 125 125 125 128 0 0 1071
367 Vasundhara Vasant Sanglikar 71 Solapur 300 0 0 0 0 0 3519
368 Lakshmi Krishnat Joshi 59 Solapur 62 0 0 62 0 0 486
369 Rajeshri Kulbhushan Tare 53 Solapur 65 0 0 0 0 0 465
372 Aruna Mohan Kulkarni 61 Solapur 0 0 60 0 0 0 342
374 Suhasini Abaynkar 63 Solapur 108 0 0 108 0 0 720
375 Yogini Shekhar Kulkarni 50 Solapur 70 0 0 0 0 0 600
376 Anuradha Vasant Ranade 71 Pune 62 0 122 0 0 0 538
377 Suvarna Jayprakash Kulkarni 52 Solapur 35 0 0 0 0 0 190
378 Aruna Anil Vaidhy 61 Solapur 55 50 20 40 0 0 459
379 Anil Keshav Vaidhy 66 Solapur 62 50 56 48 0 0 542
380 Nilima Sharad Ponkshe 69 Pune 62 62 60 0 0 0 548
385 Vijay Dattatreya Suvarnakar 68 Pune 28 0 60 31 30 0 473
387 Kanchan Vijay Suvrnakar 64 Pune 56 0 0 54 60 0 524
390 Ashwini Phadke 53 Bhiwandi 42 0 0 0 0 0 449
391 Rajeshri Ananad Despande 45 Solapur 0 0 0 0 0 0 0
392 Jayshri Raghvendra Jahagirdar 67 Solapur 62 65 44 62 0 0 543
393 Latika Gosavi 73 Solapur 95 100 160 95 0 0 937
394 Vasanti Kumar Sarvday 66 Solapur 155 152 150 155 0 0 1338
396 Mrs. Pallavi Parandekar 65 Kolhapur 62 62 52 128 162 0 950
397 Seema Prakash Kulkarni 59 Solapur 70 120 70 60 0 0 1041
398 Sushila Subhash Futane 65 Solapur 0 0 0 0 0 0 505
399 Sarswati Vaghmare 70 Solapur 0 0 0 0 0 0 0
402 Prbhavati Nanjakar 73 Solapur 0 0 0 0 0 0 60
403 Lata Mahadev Kahe 70 Solapur 62 62 30 30 0 0 540
404 Arundhati Shriram Despande 56 Solapur 0 0 0 0 0 0 65
405 Anuradha Shrikant Kulkarni 74 Solapur 0 0 0 0 0 0 8
406 Smita Hemant Vaidhy 56 Solapur 72 48 50 62 0 0 614
407 Manisha Mohan Mokashi 64 Solapur 0 0 0 0 0 0 649
408 Rutuja Suhas Limay 56 Solapur 31 30 23 29 0 0 293
409 Vishali Vishwas Jatkar 66 Solapur 124 145 130 108 0 0 1097
410 Susmita Suresh Limay 65 Solapur 31 30 170 166 0 0 621
411 Aasha Ramesh Joshi 67 Solapur 31 31 30 31 0 0 304
412 Mangla P. Kulkarni 70 Solapur 0 0 0 45 0 0 441
413 Shaileja Prakash Miraje 62 Solapur 62 79 81 68 0 0 752
414 Aruna Dilip Kulkarni 55 Solapur 62 0 0 62 0 0 315
416 Chandra Mahadev Mane 61 Solapur 62 62 111 320 0 0 928
417 Rajeshwari Nirmalkumar Shitole 17 Solapur 0 0 0 0 0 0 0
418 Sushila Vitthalrav Karjagikar 75 Solapur 0 0 0 0 0 0 248
419 Kiran Vishwas Patil 52 Solapur 62 0 0 62 0 0 486
420 Anuradha Tapsale 57 Solapur 62 0 0 62 0 0 486
421 Jayshri Joshi 52 Solapur 80 0 80 62 0 0 600
422 Sharda Pranjpay 62 Solapur 70 0 0 0 0 0 450
423 Harshida 58 Chandvania 0 0 0 0 0 0 240
424 Amonkar Vidya Tulshidas 57 Pune 62 0 0 219 62 60 769
427 Meena Manvi 55 Thane 409 0 0 307 0 0 2835
428 M.P. Kulkarni 46 Dombivli 109 56 98 85 95 0 903
429 Saumya Kaugoli Inamdar 33 Vasai 0 0 0 0 0 0 0
431 Renuka morekhndiker 44 Bidar 0 0 0 0 0 0 78
434 Sudhakar Laxman Kimbahune 73 Nashik 240 225 211 211 0 230 1899
436 sunil deshpande 63 Thane west 86 86 59 65 53 0 767
446 Anjali suresh Aanikhindi 65 Solapur 120 120 110 110 0 0 1066
449 Smita Satish Kulkarni 65 Solapur 88 0 0 0 0 0 270
450 Vasudha Vijay Sahastrabuddhe 73 Solapur 0 92 12209 162 0 0 12832
452 Sunil Pawar 40 Vashi, Navi Mumbai 0 0 0 31 0 0 340
453 Anjali Kulkarni 44 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0
458 Suman Vasant Phadnis 84 Kharghar 93 93 90 93 0 0 913
461 Mrs. Padmaja Kulkarni 50 Hyderabad 0 0 0 0 86 0 328
462 Pallavi Kakade 0 28 0 0 0 0 0 0 60
464 Sheetal Naik 39 Pune 0 0 0 0 0 0 0
465 Dattatraya Pandurang Joshi 61 Dighi, Pune 0 0 0 0 0 0 317
466 Mrs. Santoshi Kiran Tagalpallewar 39 Pusad, Yeotmal 0 0 0 0 0 0 319
467 Pranita Ugle 38 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 55
468 Mrs. Janhavi Shukla 46 Dhule 0 0 0 0 0 0 180
469 Alka Ramesh Janawadeker 60 Hyderabad 60 93 90 24 69 0 879
470 Bhaskarrao Joshi 71 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 62
471 Smt. Sunita Dive 75 Pune 73 0 0 62 0 0 497
472 Kishor Lele 65 Kudal, Sindhudurg 0 0 0 0 0 0 240
473 Smt. Indira Mukund Vaidya 74 Pune 0 0 0 0 0 0 0
474 VINAY REVA BADHE 44 AURANGABAD 65 0 0 0 0 0 332
475 RAJEEV SHRIKRISHNA KAVEESHWAR 54 PUNE 0 0 0 0 0 0 16
476 MRS. HARSHADA SANDIP DESHPANDE 28 NASIK 0 0 0 60 0 0 60
479 NARAYAN CHINTAMAN KULKARNI 58 DAUND, DIST. PUNE 82 62 62 0 0 0 467
480 AJAY DESHMUKH 44 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 10
481 SHUBHAM MAHESH PARICHARAK 24 PANDHARPUR, DIST. SOLAPUR 0 0 0 0 0 0 0
482 MRS. ANITA KALYAN DABHADKAR 41 JALNA 71 0 0 0 60 0 493
483 SEEMA KULTHE 71 MIRAJ, DIST. SANGLI 0 0 0 0 0 0 0
484 NILIMA KULKARNI 48 NASIK 77 0 0 0 79 0 576
485 SUMAN PATI; 68 BHUSAVAL, DIST. JALGAON 0 0 0 0 0 0 360
487 SANTOSH MANOHAR PRABHUNE 59 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0
488 SHOBHA MEDANE 42 IGATPURI, DIST. NASIK 0 0 0 0 0 0 0
489 MRS.VARSHA SADASHIV KULKARNI 45 NAGPUR 0 0 0 0 0 0 335
490 MADHAVI PADMASALI 36 LATUR 0 0 0 0 0 0 0
491 MRS.LALITA ARUN SATHE 69 Dombivali 0 0 0 0 0 0 160
492 MRS.ARCHANA ANIL JOG 60 Dombivali 0 0 0 0 0 0 362
493 MRS.RATNA ARUN SONI 72 Dombivali 143 0 0 146 144 0 1035
494 MRS.JAYSHRI DHUNDIRAJ JOSHI 66 Dombivali 66 62 60 62 60 0 694
500 Neelam Inamdar 62 Vasai 28 0 500 45 35 0 865
501 vrinda bhagwat 59 Nagpur 100 131 108 84 0 0 803
508 ROHINI GIRISH JAHAGIRDAR 45 PARBHANI 140 94 105 124 0 0 1002
509 D. C. NASIK 59 AURANGABAD 111 111 111 111 111 60 1128
510 SANJAY ANANT DEO 57 SANGLI 102 108 140 111 1028 0 2205
511 SHANTANU WADEPURIKAR 34 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
512 MRS. SHUBHADA LAXMAN DAND 70 NASIK 73 0 0 0 0 0 191
513 SANDHYA NANDKISHOR RATHI 50 NASIK 95 72 75 60 140 0 867
514 MRS. SUNITA MOHAN KULKARNI 49 NASIK 105 0 0 0 92 0 566
515 MRS. ALKA GOPAL NEHETE 63 JALGAON 0 0 0 0 0 0 778
516 VINAYAK GAJANAN KULKARNI 48 ISLAMPUR, DIST. SANGLI 0 0 0 0 0 0 230
517 VIJAY SURESH BACCHUWAR 48 GONDPIPARI 0 0 0 0 0 0 0
518 SURESH PATHAK 62 NASIK 0 0 0 0 0 0 0
519 MRS. SAVITA VIJAY GHUMRE 57 BARSHI, DIST.SOLAPUR 186 0 0 0 0 0 546
520 RAGINI BHALCHANDRA KOTHEKAR 43 AURANGABAD 28 0 0 0 0 0 153
522 MRS. VANAMALA SHARAD KULKARNI 66 NASIK 0 0 0 0 0 0 192
523 Sau. Shashikala Vilas Dhoble 60 Pune 62 0 0 0 0 0 424
537 Nalini Hublikar 78 DOMBIVALI 62 0 30 20 21 0 271
538 Mukund R. Deshmukh 60 Amravati 90 0 0 124 150 150 901
539 Mrs. Manjiri Mukund Deshmukh 0 Amravati 62 0 0 62 60 60 588
540 Manohar Mayuram 64 North Carolina, United States 0 0 0 111 0 0 310
542 Purushottam Salgaonkar 44 Mumbai 0 0 0 0 0 0 107
543 Vidya Salgaonkar 73 Miraj 0 0 0 0 0 0 302
544 Yogini Naik 50 Pune 0 0 0 0 0 0 362
545 Anjali Deshpande 65 Dombivali 62 62 60 62 60 0 638
546 Vijay Deshpande 72 Dombivali 62 62 60 62 60 0 638
547 Mohini Kulkarni 58 Thane 0 0 0 0 0 0 271
549 Indir Agarwal 52 Jalna 0 0 0 0 0 0 278
550 Shashikala Kunte 86 America 124 124 84 32 0 42 1062
551 Kusum Palave 58 Ahmadnagar 60 0 0 0 0 0 406
552 Sujata Joshi 55 Dombivali 0 0 0 0 0 0 208
553 Smita Choudhari 62 Navi Mumbai 0 0 0 31 0 0 359
555 Shraddha Pimpale 48 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 31
556 Meena Shete 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 150
557 Yashoda Patil 0 Kolhapur 62 0 0 62 0 0 486
558 Jyoti Patil 0 Kolhapur 62 0 0 62 0 0 486
559 Arundhati Mukpalkar 62 Telangana 0 0 0 0 0 0 270
560 Chhaya Hekare 59 Nashik 62 0 0 62 60 0 540
561 Malati Chandratre 78 Nashik 93 0 0 124 60 0 829
562 Alka Raul 0 Kolhapur 62 0 0 62 0 0 486
564 Asha Varape 0 Kolhapur 62 0 0 62 0 0 490
566 Taramati Talele 74 Jalgaon 216 18 57 74 0 0 1179
567 Jyoti Atterade 54 Dombivli 200 0 0 153 0 0 1006
568 Shobha Koleshwar 62 Jalna 100 0 0 70 0 0 620
569 Rajani Shedolkar 59 Jalna 62 0 0 62 60 60 660
570 Gopal Kulkarni 58 Dhule 0 0 0 0 0 0 76
572 Mangal Relekar 0 Akluj 0 0 0 0 0 0 323
573 Adv. Surekha Joshi 59 Nashik 0 0 0 0 0 0 90
576 smita Anil Dixit 61 Mumbai 0 0 0 0 0 0 56
579 Samir Sudhakar Sawant 34 Mumbai 0 0 0 0 0 0 46
580 Suruchi Khatavkar 68 Pune 0 0 0 0 0 0 118
581 Anushri Phatak 0 Pune 60 0 0 62 60 0 544
582 Urmila Pawar 34 Barshi 0 0 0 0 0 0 62
583 Archana Suravase 25 Barshi 0 0 0 0 0 0 0
584 Ashwini Shinde 23 Usmanabad 0 0 0 0 0 0 0
585 Sharad Ramchandra Deshpande 62 Solapur 0 77 76 80 72 0 520
586 Shailaja Shinde 65 Thane 0 131 128 155 0 150 987
587 Shivani Shinde 39 Thane 90 93 90 93 0 90 833
588 Swati Shinde 42 Thane 93 93 90 93 0 90 835
589 Anita Modak 64 Mumbai 65 25 30 30 30 60 642
590 Vinod pednekar 39 Mumbai 0 0 0 0 0 0 154
591 Sangita Shukl 0 Sirpur 0 0 0 0 0 0 62
592 Sangita Patil 0 Dombivali 27 0 0 0 0 0 172
593 Shushama Arvind Sirdesai 0 Kolhapur 65 0 0 0 0 0 183
595 Vidhya Subhash Pawar 55 Thane 0 0 0 0 0 0 118
596 Vrushali Rajukumar Mali 0 Dahisar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
597 Anuradha Kulkarni 0 Dahisar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 59
598 Aprna Chanddrs 0 Bhusawal 0 0 0 0 0 0 0
599 Sujata Kukade 0 Pune 0 0 0 0 0 0 1510
600 Shobha Anaspure 0 Pune 0 0 0 0 0 0 302
601 Pushpa Mungi 0 Nashik 60 62 60 30 30 0 483
602 Raguhveer Ramdasi 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 0
603 Vrunda Vasant Malse 0 Sangli 31 31 30 31 0 0 309
604 Jaya Vaghmare 0 Pune 74 74 68 70 0 0 614
605 Kanchan Narayane 0 Mumbai 62 0 0 0 0 0 244
606 Dnyaneshwar Shreedhar Patil 0 Devachi Aalandi 0 0 0 0 0 0 0
607 Manju Deshpande 51 Satara 31 0 0 31 0 0 394
608 Anjali Yadav 50 Satara 30 0 0 29 0 0 227
609 Supriya Pandye 49 Satara 0 0 0 0 0 0 0
611 Sangita Sawant 0 Panvel 0 0 0 0 0 0 0
612 Sarupa Rajesh Moghey 0 pune 0 0 0 0 0 0 210
613 Rajesh Raghunaath Moghey 0 Pune 0 0 0 0 0 0 268
614 Suresh Narayan Jadhav 67 Miraj 52 86 67 125 103 0 975
615 Geeta Bhortakkey 0 Dubai 48 0 0 0 0 0 48
616 Vijay Bhagawat 0 Pune 0 0 0 0 0 0 58
617 Aruna Kilkarni 0 Kavtheyekand 155 155 155 100 0 0 1495
618 Mangla Pandurang Chavan 0 Nashik 108 108 108 108 0 108 886
619 Prthibha Date 0 Banglore 0 0 0 0 0 0 195
621 Supriya Deshpande 0 Vashi 60 62 60 62 0 0 417
622 Vandana Borwankar 0 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0
623 Arvind Vishwanaath Ambekar 0 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0
625 Vishali Manolikar 0 Dhayri Pune 0 0 0 0 0 0 0
626 Madhuri Kulkarni 0 Pune 0 0 0 0 0 0 62
627 Sarita Kulkarni 0 Pune 0 0 0 0 0 0 362
628 Shilpa Dev 0 Pune 0 0 0 31 0 0 212
629 Jayshri Ghodke 0 Pune 0 0 0 0 0 0 102
630 Sarita Chouthai 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
631 Sudha Ghongde 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
632 Tilottma Bonde 0 Thane 60 0 0 60 60 0 532
633 Jayshri Bonde 0 Thane 151 0 0 150 151 0 864
634 Mangla Mahalay 0 Thane 62 0 25 60 60 0 507
635 Charushila Devlalikar 60 Thane 40 60 60 30 30 0 464
636 Swati Vadekar 0 Thane 0 0 0 0 0 0 177
637 Sunita Sharad Bokil 0 Pune 124 0 0 124 124 0 822
639 Lata Deherkar 0 Thane 0 0 0 0 0 0 50
640 Sulbha Pitkar 0 Thane 58 0 0 60 0 0 466
641 Lata Mahajan 0 Dombivali 114 0 0 131 0 0 800
642 Nalini Jangle 0 Jalgaon 60 0 0 62 0 0 482
643 Pushpa Aarole 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
644 Madhvi Pargi 0 Pune 0 0 0 0 0 0 116
645 Vinita Hemant Kane 66 Thane 0 0 0 0 0 0 118
646 Yogini Gokhale 60 Dombivali 62 62 60 62 0 0 438
647 Prtibha Joshi 0 Kalyan 0 0 0 60 0 0 368
648 Rameshchandra Mahadev Sathe 73 Dombivali 62 62 60 62 0 0 608
649 Aasha Rameh Sathe 65 Dombivali 62 62 60 62 0 0 610
650 Kunda Shrikant Kulkarni 68 Borivali, Mumbai 128 0 0 155 108 0 861
651 Sushma Deshpande 63 Dombivali 0 0 0 0 0 0 180
652 Kinari Jani 39 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 122
654 Mangla Dukare 65 Kalyan 0 0 0 0 0 0 362
655 Madhuri Dukre 58 Kalyan 0 0 0 0 0 0 362
656 Kumud Shiravalkar 82 Dombivali 84 0 84 0 0 0 538
657 Shubhangi Gokhale 69 Pune 168 204 463 525 0 0 2105
658 Chaya Vidhya 64 Mumbai 60 58 55 46 50 0 618
659 Asmita Kulkarni 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0
661 Vasudev Kinjwadekar 0 Kalyan 108 0 0 62 60 0 592
662 Rambhau Shinde 53 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
663 Janvi Devdhar 0 Pune 0 0 0 0 0 0 180
664 Makrand Sinkar 52 Mumbai 0 0 0 0 0 0 241
665 Kishor Kulkarni 71 Satara 150 91 132 126 36 0 1149
666 Tanuja Bhagwat 45 Pune 90 100 100 100 0 0 880
667 Prtibha Kane 60 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 0 0
668 Vishnu Chavan 77 Mumbai 0 0 0 0 0 0 98
670 Vishali Gavhane 0 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0
671 Rohoni Petkar 50 Badlapur 35 32 32 18 0 54 401
672 Rekha Mule 58 Dombivali 122 150 150 150 150 0 1551
674 Shrikant Gharlute 62 Karjat 30 31 30 30 0 30 349
675 Sitaram Sant 68 Dombivali 0 0 0 0 0 0 505
676 Smita Gharlute 54 Karjat 60 60 35 60 0 0 454
677 Sangita Khandagale 46 Karad 0 0 0 0 0 0 0
681 Rupa phatak 51 Thane 0 0 0 0 0 0 179
682 Mangala Kavthekar 0 Navi Delhi 0 0 0 0 0 0 0
683 Swati Prabhudesai 74 Pune 76 0 0 0 0 0 493
684 Kavita Deshpande 51 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 116
685 Vijay Ugale 57 Pune 0 0 0 0 0 0 0
686 Dhanashri Kale 51 Dombivli 0 0 0 0 0 0 220
687 Ragini Shirsavkar 52 Panvel 0 0 0 0 0 0 0
688 Sandhya Malkapur 56 N. A. 0 0 0 0 0 0 236
689 Nalini Bhalerao 80 Pune 0 240 248 248 0 0 1642
690 Vilas Chaudhari 80 Nashik 0 0 0 0 0 0 293
691 Shraddha Chitale 53 Chiplun 0 0 0 0 0 0 0
692 Kirti Jogdev 47 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
693 Rekha Mandhare 56 Pune 0 0 0 0 0 0 0
694 Sharada Kulkarni 45 Jalna 0 0 0 0 0 0 0
695 Shakuntala Koleshwar 68 Jalna 0 0 0 0 0 0 0
696 Dipti Vaidya 60 Pune 58 0 0 0 0 0 403
697 Lata Bhalsar 65 Nashik 0 0 0 0 0 0 240
699 Kusum Lande 71 Pune 62 60 60 60 60 0 690
700 Jyoti Chaudhari 57 Nanded 0 0 0 0 0 0 118
701 Sandhya Choudhari 48 Dombivli 0 0 0 0 0 0 79
702 Vidya Joshi 64 Satara 73 108 100 108 120 0 961
703 Urmila Bhagwat 77 Kolhapur 62 0 0 62 0 0 447
704 Vaman Bhagwat 80 Kolhapur 62 0 0 62 0 0 447
705 Sandhya Tembhe 62 Thane 0 0 0 0 0 0 106
706 Varsha Godbole 66 Bhanduk 0 0 0 0 0 0 0
707 Pooja Umbrani 0 Thane 0 0 0 0 0 0 292
708 Aruna Kulkarni 56 Barshi 62 62 60 62 60 62 730
709 Dinkar Pendse 71 Pune 0 0 0 0 0 0 106
710 Rajni Kolhe 67 Kalyan 62 0 0 62 60 0 546
711 Chaya Naik 47 Dhule 0 0 0 0 0 0 110
712 Sharada Mahajan 63 Dombivli 140 0 0 0 0 0 741
713 Janki Jayraman 53 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
714 Ratna Pawar 31 Kalyan 0 0 0 0 0 0 5
715 Meghna Risbood 55 Pune 0 0 0 0 0 0 185
716 Shilpa Patil 43 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0
717 Ghansham Risbood 63 Pune 0 0 0 0 0 0 51
718 Virendra Vaidya 67 Thane 0 0 0 0 0 0 59
719 Mayur Risbood 35 Pune 0 0 0 0 0 0 55
720 Pramod Dev 57 Pune 0 0 0 0 0 0 0
721 Pooja Dev 51 Pune 0 0 0 0 0 0 0
722 Sujata Despande 56 Nazhare 0 0 0 0 0 0 59
723 Vrunda Natekar 52 Pune 0 0 0 0 0 0 180
724 Madhvi Date 58 Pune 54 0 0 0 0 0 362
726 Gajanan Aathwale 72 Pune 0 0 0 0 0 0 0
728 Archana Gavde 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
729 Aanand Kulkarni 54 Talegav 0 0 0 0 0 0 295
730 Vishali Gavhane 37 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0
731 Shreepad Khare 36 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 118
732 Manoj Kulkarni 32 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0
733 Mangal Pathak 56 Nashi 0 0 0 0 0 0 118
734 Sunanda Parandkar 62 Barshi 101 0 0 0 0 0 594
735 Sumanbai Chodhari 75 Jalgav 125 0 0 125 125 0 980
736 Arvind Aachary 51 Bandra, Mumbai 0 0 0 0 0 0 46
737 Revati Bhagwat 58 Dombivli 0 0 0 0 0 0 180
738 Sushila Kulkarni 88 Banglore 0 0 0 0 0 0 75
739 Suchitra Salavi 0 Pune 0 0 0 0 0 0 59
740 Vinoda Shetty 0 Goa 62 0 0 67 0 0 499
741 Vishnu Deshmukh 67 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 118
742 Lata Despande 62 Nanded 62 62 60 62 60 0 668
743 Nilim Deepak Deshpande 0 Chinchwad 0 0 0 0 0 0 364
744 Priti Mule 58 Dombivali 0 0 0 0 0 0 270
745 Radhika Kulkarni 0 Kolhapur 0 0 0 62 60 0 484
746 Prachi Palsule 49 Mumbai 57 0 0 52 56 0 435
747 Ramkrishna Kulkrni 74 Pune 0 0 0 0 0 0 0
749 Pooja Kasture 40 Pune 0 0 0 0 0 0 0
750 Ramesh Tambvekar 73 Mumbai 0 0 0 0 0 0 118
751 Dattatray Pande 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 118
752 Prtibha Ravle 62 Pune 108 0 0 108 0 0 864
753 Indutai Mandlik 0 Aurangabad 150 150 150 150 0 0 1142
754 Digmber Kulkarni 20 Chalisgav 0 0 0 0 0 0 0
755 Bharati Kulkarni 0 Miraj 80 0 70 53 0 0 590
756 Gauri Kulkarni 0 Pandharpur 0 0 0 77 0 0 439
758 Pradnya Joshi 0 Pandharpur 90 0 0 106 0 0 602
759 Swati Ratnaparkhi 46 Jalna 0 0 0 0 0 0 118
760 Vaishali Bidkar 0 Pandharpur 121 0 0 121 121 0 727
761 Rupali Kulkarni 0 Pandharpur 0 0 0 62 0 0 422
762 Dhanshri Thergavkar 54 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 122
763 Aarti Kulkarni 0 Pandharpur 124 0 0 88 0 0 928
764 Sujta Devdhar 58 Chiplun 0 0 0 0 0 0 0
765 Dnyanada Kasture 0 Pune 0 0 0 0 0 0 73
766 Archna Sawarkar 40 Pune 0 0 0 0 0 0 118
767 Ashwini Basvekar 38 Pune 0 0 0 0 0 0 0
768 Vidhya Parve 42 Solapur 0 0 0 0 0 0 346
769 Lakshmikant Puranik 0 Bid 0 0 0 0 0 0 0
770 Sangita Ghogre 54 Mumbai 0 0 0 0 0 0 59
771 Sudhakar Dattatray Kulkarni 0 Karad 0 0 0 150 217 0 1211
772 Jyotsna Kelkar 53 Dombivali 0 0 0 0 0 0 364
773 Sunita Nashikar 55 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
774 Vitthal Kulkarni 0 Miraj 31 28 0 31 8 8 264
775 Milind Chitale 53 Chiplun 0 0 0 0 0 0 118
776 Anita Joshi 42 Chinchwad 0 0 0 0 0 0 360
777 Chitralekha Bapat 68 Malgund 62 0 0 60 58 0 363
778 Seema Joshi 37 Pachora 0 0 0 0 0 0 362
779 Sudha Nijsure 75 Badlapur 0 0 0 0 0 0 176
780 Sanjivni lotlikar 48 Katar 0 0 0 0 0 0 62
781 Lata Dindale 57 Nashik 0 0 0 0 0 0 118
782 Anuradha Mehendale 72 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0
783 Chrushila Patil 44 Nashik 0 0 0 0 0 0 0
784 Bhagyashri Badve 65 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0
785 Mangala Apte 75 Badlapur 0 0 0 0 0 0 302
786 Jayashri Sant 67 Badlapur 0 0 0 0 0 0 300
787 Vandana Awate 0 Parabhani 150 90 90 30 0 0 948
788 Jayashri Dounde 0 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 144
789 Shivani P. 0 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 112
790 Sanjana Dhanate 0 Abu Dhabi 0 0 0 0 0 0 0
791 Vaishali Yevtikar 62 Pune 187 0 0 0 0 0 1088
792 Sonabai Dhere 82 Miraj 62 0 0 62 0 0 486
793 Alka Shiralkar 69 Miraj 62 0 0 62 0 0 486
795 Saroj Kakarmath 55 Miraj 62 0 0 62 0 0 486
796 Shubhada Kulkarni 53 Miraj 62 0 0 62 0 0 486
797 Suman Pore 63 Miraj 62 0 0 62 0 0 486
798 Sandhya Ganoo 58 Thane 0 0 0 0 0 0 118
799 Nilam Kale 45 Pune 0 0 0 0 0 0 112
800 Shubhangi Paralikar 49 Pune 74 0 0 0 0 0 486
801 Asha Ganbote 54 Solapur 0 0 0 0 0 0 59
802 Tara Adhav 65 Shrirampur 0 60 60 60 60 0 482
803 Sunita Kulkarni 75 Dahiwadi 0 0 0 0 0 0 0
804 Ujjwala Jagdale 64 Dahiwadi 0 0 0 0 0 0 118
805 Shubhangi Kale 62 Dahiwadi 0 0 0 0 0 0 308
807 Anupama Devdhar 60 Thane 0 0 0 0 0 0 0
810 Shakuntala Indulkar 45 Mumbai 42 0 0 60 0 0 434
811 Shubha Velankar 58 Thane 62 0 0 0 0 0 148
812 Alka Bhide 70 Mulund 0 60 60 0 0 0 391
813 Sheela Marathe 62 Thane 0 0 0 0 0 0 302
814 Aarti Joshi 56 Thane 0 0 0 0 0 0 45
815 Sarika Tathavdekar 59 Dahiwadi 0 0 0 0 0 0 60
816 Supriya Sanjay Kulkarni 51 Dahiwadi 0 0 0 0 0 0 0
817 Sunita Dahiwadikar 53 Dahiwadi 0 0 0 0 0 0 216
819 Nilim Pol 46 Dahiwadi 0 0 0 0 0 0 0
820 Shubhangi Urne 38 Satara 56 0 89 76 0 0 499
821 Shalini Upasane 77 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 58
822 Ujjwala Pathak 77 Bangalore 0 0 0 0 0 0 1048
823 Bharati Kulkarni 0 Nashik 0 0 0 0 0 0 358
824 Shobha Anagal 0 Nashik 0 0 0 0 0 0 118
825 Dhanashri Kulkarni 0 Nashik 0 0 0 0 0 0 298
826 Rekha Harsulkar 62 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 268
827 Prasannata Badave 63 Phaltan 0 0 0 0 0 0 59
828 Manjiri Jhulkikar 72 Pune 0 62 62 62 0 0 554
829 Sunita Kamble 75 Dombivali 0 0 0 0 0 0 90
830 Sundra Kulkarni 60 Dombivali 0 0 0 0 0 0 90
831 Aparna Kulkarni 49 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 302
832 Aparna Chaudhari 54 Kalyan 0 0 0 0 0 0 62
833 Vimal Rane 63 Dombivali 0 0 0 0 0 0 72
834 Suresh Surve 62 Pune 0 0 0 0 0 0 290
835 Murlidhar Deshpande 76 Pune 0 0 0 0 0 0 118
836 Mangala Deshpande 68 Pune 0 0 0 0 0 0 135
837 Sadhana Pratapawar 42 Degalur 0 0 0 0 0 0 0
838 Vandana Nevwaskar 71 Pune 0 0 0 0 0 0 362
839 Suwarna Vahadane 42 Pune 0 0 0 0 0 0 178
840 Gangadhar Kelkar 43 Goa 0 0 0 0 0 0 118
841 Shashikala Kelkar 70 Goa 0 0 0 0 0 0 118
842 Arundhati Kale 64 Aurangabad 62 0 0 0 60 0 486
843 Manga 75 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 200
844 Mangala Mule 65 Dombivali 0 0 0 0 0 0 59
845 Sunil Dange 55 Taloja 0 0 0 0 0 0 364
846 Hemlata Amrutkar 55 Nashik 0 0 0 0 0 0 445
848 Bhagwat Mahajan 69 Kalyan 249 287 288 285 296 0 2498
849 Pratibha Gandhe 70 Pune 0 0 0 0 0 0 83
851 Seeta Kolhatkar 82 Miraj 0 0 0 0 0 0 53
852 Surwad Patankar 0 Dombivali 0 0 0 0 0 0 118
853 Sunanda Shastri 54 Latur 0 0 0 0 0 0 56
854 Sudha Deshmukh 43 Barshi 0 0 0 0 0 0 62
856 Sulabha Bhamborikar 67 Dombivali 73 0 0 80 70 0 585
857 Padmavati Kulkarni 66 Solapur 124 0 0 114 0 0 866
858 Shobhana Nimkar 74 Pune 143 0 0 0 0 0 644
859 Virakti Sakhare 63 Dombivali 62 0 0 0 0 0 368
861 Sudha Bendre 50 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
862 Sushma Suresh Kulkarni 0 Pune 164 0 0 0 0 0 866
863 Ratna Bhalchandra Patwardhan 0 Mira Road 521 0 0 0 330 0 2774
864 Shailaja Vadav 0 Shrirampur 0 0 0 100 0 0 471
865 Pratibha Jadhav 0 Pune 60 0 0 0 0 0 422
866 Shobha Manohar Vishwase 0 Pandharpur 67 0 0 83 83 0 656
868 Sindhu Jade 0 Kolhapur 108 62 254 55 60 0 902
869 Malti Madhukar Kulkarni 0 Kolhapur 100 0 0 100 0 100 835
870 Jayashri Jayant Joshi 0 Sangli 55 44 69 43 0 0 543
871 Amita Mukundraj Kulkarni 0 Barshi 60 0 0 50 50 0 378
872 Meera Nargunde 0 Miraj 0 0 0 0 0 0 124
873 Usha Gowande 0 Miraj 0 60 60 0 0 0 468
874 P. K. Joshi 67 Jalna 62 75 35 80 127 0 694
875 Asawari Inamdar 34 Satara 0 0 0 0 0 0 146
876 Vaishali Kulkarni 56 Satara 170 150 170 180 90 0 1282
877 Harshita Kulkarni 0 Pune 0 0 0 0 0 0 135
878 Rekha Supekar 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
879 Anagha Deshpande 55 Nanded 62 0 0 0 0 0 327
880 Sushma Domkondwar 40 Kundalwadi 0 0 0 0 0 0 0
881 Dr. S. W. Kulkarni 63 Pune 0 0 0 62 0 0 62
882 Surekha Kulkarni 55 Pune 0 0 0 0 0 0 68
883 Ashwini More 50 Pune 0 0 0 0 0 0 56
884 Vanmala Upadhye 50 Kurduwadi 62 0 0 0 0 0 332
885 Dr. Swati Hukkeri 45 Kurduwadi 62 0 0 0 0 0 361
886 Vaishali Ombhase 40 Panvel 0 0 0 0 0 0 0
887 Suchita Bandewar 45 Barshi 0 0 0 0 0 0 118
888 Dinkar Deshmukh 74 Pune 0 0 0 0 0 0 186
889 Anuradha Deshmukh 68 Pune 0 0 0 0 0 0 186
891 Apurva Karambalekar 0 Dapoli 0 0 0 0 0 0 0
892 Balakrishna Dattatreya Joshi 84 Mumbai 62 0 60 60 0 0 544
893 Pushpa Debadwar 58 Barshi 0 0 60 0 70 0 472
895 Mrs. Prachi Dilip Marathe 59 Mumbai 62 62 60 62 0 0 608
900 manisha k kulkarni 65 mumbai 7 16 16 14 21 0 160
908 Smita Limaye 61 Pune 120 0 0 0 0 0 760
910 Kalpana Bhalerao 65 Thane 0 0 0 0 0 0 315
911 Milind Nadkarni 60 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
912 Sakharam Patil 0 Kirawali 0 0 0 0 0 0 60
913 Vaishali Buwa 43 Shahada 0 0 0 0 0 0 5
915 Pravin Shalu 60 Pune 73 0 0 62 60 0 557
916 Lina Patil 30 Pune 0 0 0 0 0 0 0
917 Santosh Pande 36 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 0
918 Ravindra Deshpande 61 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
919 Sudha Korad 41 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 0
921 Gayatri Talekar 40 Pune 0 0 0 0 0 0 0
922 Vandana Deshpande 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 100
923 Sumedha Joshi 48 Barshi 0 0 0 0 0 0 121
925 Ashwini Kachare 50 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 323
927 Milind Kachare 57 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 30
928 Sunita Kulkarni 54 Ahmadnagar 73 62 62 62 0 0 621
929 Vinod Kulkarni 61 Ahmadnagar 73 62 60 62 0 0 619
930 Shubhada Naik 79 Nashik 0 500 1021 0 1458 0 3604
931 Anant Kulkarni 70 Pune 0 0 0 0 0 0 118
932 Smita Agashe 56 Dombivali 62 0 0 62 60 0 546
933 Harshada Mule 45 Thane 0 0 0 0 0 0 300
934 Shubhada Pangarkar 59 Jalna 0 0 0 0 0 0 62
935 Shubhada Joshi 54 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
936 Surekha Deshpande 52 Pandharpur 0 0 0 0 30 0 332
937 Sunita Deshpande 68 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 124
938 Sharada Shetphalakar 70 Pandharpur 0 62 60 62 0 0 486
939 Savita Kulkarni 66 Pandharpur 64 60 0 62 0 0 495
942 Shital Gore 0 Mira 0 0 0 0 0 0 0
943 Manik Damle 0 Buldhana 0 0 0 0 0 0 263
944 Shakuntala Katare 0 Akkalkot 0 0 0 0 0 0 59
945 Vidula Joshi 28 Badlapur 0 0 0 0 0 0 238
946 Ujjwala Telwadkar 0 Aurangabad 101 0 0 0 0 0 393
948 Mangala Bhagare 65 Badlapur 0 0 0 0 0 0 362
949 Pratibha Phade 63 Badlapur 0 0 0 0 0 0 362
950 Asmita Tarambale 65 Badlapur 0 0 0 0 0 0 362
951 Kiran Kulkarni 47 Badlapur 0 0 0 0 0 0 362
952 Mrunal Joshi 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0
953 Vidya Vivek Joshi 54 Mumbai 0 0 0 62 64 0 392
954 Vidya Manthalkar 55 Solapur 0 0 0 0 0 0 20
955 Asmita Sontake 38 Nanded 0 0 0 0 0 0 0
956 Rakhi Mhetre 35 Pune 0 0 0 48 0 0 48
958 Manisha Sawale 42 Nashik 62 0 0 24 18 0 331
959 Varsha Adawadkar 52 Pune 0 0 0 0 0 0 257
960 Nagnath Chavan 41 Palam 0 0 0 0 0 0 0
961 Jayashri Deshmukh 56 Chinchwad 0 0 0 0 0 0 0
963 Priya Kulkarni 53 Barshi 66 0 64 60 0 0 552
964 Jayashri Upadhye 65 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
965 Arun Kumar 63 Bidar 0 0 0 0 0 0 0
966 Rekha Dhekane 79 Pune 62 62 60 62 0 0 597
967 Meena Bhatawadekar 69 Pune 0 0 0 0 0 0 348
969 Nilima Shepal 57 Pune 0 0 0 0 0 0 0
970 Urmila Ponkshe 70 Pune 58 50 50 58 58 0 613
971 Sau. Madhvi Milind Kaluskar 51 Dadar, Mumbai 129 151 142 155 155 155 1544
972 Beena Ashtikar 42 Navi Mumbai 0 0 0 0 0 0 90
973 Chandrakant Karve 57 Navi Mumbai 111 136 155 310 120 0 1366
974 Ranjana Shastri 58 Pune 79 0 0 62 69 0 650
975 Pushpa Dhamankar 0 Pune 0 0 0 0 0 0 135
976 Chandrakant Joshi 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0
977 Revati Bendarkar 0 Chiplun 0 0 0 0 0 0 0
978 vaibhav dilip puranik 32 nasik 0 0 0 0 0 0 77
980 Shailaja Pande 70 Lonavla 0 0 0 0 0 0 118
981 Savita Kalgaonkar 39 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0
982 Satyaprem Omanwar 61 Parabhani 0 0 0 0 0 0 122
983 Vandana Shende 46 Nashik 0 0 0 0 0 0 0
984 Manjusha Bhanawase 70 Bhiwandi 0 0 0 0 0 0 62
985 Indumati pachorkar 59 Nashik 75 62 60 62 0 0 626
986 Bhanumati Thakkar 70 Bhiwandi 0 0 0 0 0 0 0
988 Madhav Deshpande 36 Hukkeri 0 0 0 0 0 0 2
989 Dr. Gauri Chaudhari 34 Navi Mumbai 0 0 0 0 0 0 112
990 Ujjwala Wakodkar 62 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
991 Deepa Mahajan 45 Jalna 0 0 0 0 0 0 0
992 Kanak Rawal 69 Nashik 134 0 0 87 0 0 755
993 Leena Waghulade 42 Bhusawal 0 0 0 0 0 0 80
994 Madhuri Kulkarni 62 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 239
995 Jyoti Mahambare 54 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0
996 Mandar Patkar 36 Chipalun 0 0 0 0 0 0 0
997 Mansi Patkar 35 Chipalun 0 0 0 0 0 0 0
998 Charushila Joshi 62 Mumbai 62 62 330 155 150 0 1121
1000 Nisha Joshi 66 Pune 60 57 60 54 0 0 566
1001 Kiran Jadhav 51 Mumbai 0 0 0 0 0 0 58
1003 Ujawala Vakodkar 0 Aurangabad 62 62 60 62 0 0 484
1004 Meena Anant Kulkarni 63 Pune 62 62 60 62 0 0 582
1005 Sunanda Suresh Bhosle 65 Kolhapur 62 0 0 0 0 0 394
1006 Shubhada Joshi 62 Sangli 0 0 0 0 0 0 58
1007 Arvind Shankar Bhosale 63 Sangli 170 0 0 230 454 0 1739
1008 Abhijeet Nerlekar 35 Pune 0 0 0 0 0 0 0
1009 Nilkanth Lonkar 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0
1010 Satish Shevde 46 Kolhapur 384 0 0 0 0 0 1146
1011 Suman Tidake 63 Thane 0 0 0 0 0 0 549
1012 Chaya Arvind Kulkarni 69 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
1013 Savita Jaanefalkar 60 Amerika 0 0 0 0 0 0 0
1014 Suhasini Gumastey 68 Solapur 0 0 0 0 0 0 264
1015 Sangita Nevrikar 45 Ahmedabad 58 54 42 62 44 0 604
1017 Sharad Nandapurkar 0 Pune 0 0 0 0 0 0 110
1018 Vinod Desai 70 Pune 0 0 0 0 0 0 0
1019 Bhaskar Sakharam Shinde 32 Junner 0 0 0 0 0 0 0
1020 Aaditkumar Bhosle 51 Pune 0 0 0 0 0 0 58
1022 Aarti Rav 53 Pune 0 0 0 0 0 0 116
1023 Sharadchandra Gopal Limaye 75 Pune 116 124 96 25 0 0 723
1024 Anjali Aapte 67 Pune 0 0 0 0 0 0 58
1025 Bharti Shinde 0 Pune 0 0 0 0 0 0 62
1026 Kamal Eknaath Neel 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
1027 Madhuri More 51 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0
1028 Bina Devidas rav 72 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 62
1029 Shilpa Sharad Mule 70 Dombivali 0 0 0 0 0 0 389
1031 Usha Naadkarni 57 Mumbai 62 62 60 62 60 0 608
1033 Anil Anirudha Joshi 67 Pune 0 0 0 0 0 0 0
1034 Sunita Gayakwaad 30 Silwasa 0 0 0 0 0 0 55
1035 Archna Shirsekar 46 Dombivali 62 62 60 62 48 0 615
1036 Shrikant Jambhekar 64 Mumbai 0 0 0 0 0 0 94
1037 Madhuri Deshpande 63 Nashik 207 165 111 101 0 0 1145
1038 Ranjana Marathe 54 Bhiwandi 0 0 0 0 0 0 118
1039 Roshni Jain 39 Pune 0 0 0 0 0 0 0
1040 Lalit Bendre 50 Pune 0 0 0 0 0 0 180
1041 Pooja Bendre 48 Pune 0 0 0 0 0 0 182
1042 Rajshri Patil 50 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 50
1043 Arvind Brahmey 73 Pune 33 30 30 31 40 0 329
1044 Aanandi Bramhey 66 Pune 172 190 180 200 150 0 1495
1045 Archna Dindore 50 Dombivali 0 0 0 0 0 0 118
1046 Sunita Deshpande 54 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 60
1047 Smita Karndikar 61 Pune 62 62 60 62 0 0 608
1048 Lalita Thampee 62 Ambarnaath 243 0 0 0 0 0 1234
1049 Vinita Kulkarni 65 Kolhapur 62 62 60 62 0 62 670
1050 Mangal Mali 38 Pune 0 0 0 0 0 0 50
1051 Sima Patil 35 Ankleshwar 0 0 0 0 0 0 178
1052 Aarti Naatu 61 Dombivali 62 62 60 62 60 0 668
1053 Mohini Khaire 52 Mumbai 30 0 0 0 0 0 271
1054 Jyoti Soni 59 Nashik 0 0 0 0 0 0 362
1056 Vrushali Mate 53 Mumbai 70 0 0 0 0 0 489
1057 Indumati Bhagawat 89 Mumbai 93 0 0 0 0 0 619
1058 Anushree Natu 54 Mumbai 0 0 0 0 0 0 354
1059 Harshla Kulkarni 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 349
1060 Alka Kothavade 0 Chinchvad 0 0 0 0 0 0 240
1061 Sonali Amrutkar 0 Ambarnaath 0 0 0 0 0 0 240
1062 arvind achyut paranjape 79 pune 202 0 102 101 109 0 1590
1063 Sandeep Joshi 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 360
1066 Usha Ravindra Dabir 68 Pune 0 0 0 0 0 0 62
1068 Shital Prakash Dange 64 Pune 80 71 62 60 0 0 790
1069 Alka Ulhas Patki 65 Kolhapur 200 120 111 125 0 0 1603
1071 Taramati Vidhyadhar Khisate 60 Pandharpur 80 0 0 130 107 0 837
1072 Bhgawaan Jagnnath Gavhane 48 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0
1073 Daya Kulkarni 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 520
1074 Ujawala Prdeep Joshi 60 Nashik 0 0 0 0 0 0 304
1075 Aparna Mahskar 51 Satara 0 0 0 0 0 0 59
1076 Sangita Sevekar 0 Aurangabad 82 0 0 0 60 0 624
1077 Nilam Kelkar 0 Dombivali 62 0 0 0 0 0 302
1079 Nlima Nayar 37 Katar (Doha) 0 0 0 0 0 0 144
1080 Pundlik Pakhre 61 Beed 0 0 0 0 0 0 59
1081 Prachi Kulkarni 49 Vengurle 0 0 0 0 0 0 0
1082 Shobha Choudhari 59 Mulund 0 0 0 0 0 0 62
1083 Sugndha Gadrey 45 Kalyan 0 0 0 0 60 0 349
1084 Sonali Gadrey 44 Thane 0 0 0 0 0 0 0
1085 Satish Kunte 64 Thane 72 71 93 83 0 81 1035
1086 Vidhya Satish Kuntey 60 Thane 60 86 60 63 0 60 695
1088 Prdeep Somnath Kulkarni 59 Mumbai 0 0 0 0 0 0 285
1089 Prachi Kalpesh Dhoke 39 Pune 0 0 0 0 0 0 0
1090 Suteja Dandekar 67 Satara 0 0 0 0 0 0 300
1091 Nalvi Talvalkar 70 Mumbai 0 0 0 0 0 0 52
1092 ranjana Somnath Patil 55 Kalyan 62 0 0 62 0 0 486
1093 Alka Pawar 62 Pune 0 0 0 0 0 0 59
1094 Ranjana Atre 64 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0
1095 Anjali Kulkarni 48 Aurangabad 108 700 90 70 103 0 1622
1096 Atita Dhole 43 Vashi 0 0 0 0 0 0 60
1098 Premlata Umarekar 55 Nanded 0 0 0 0 0 0 0
1099 Kavita Nerlekar 47 Pune 0 0 0 0 0 0 251
1100 Sulakshana Vaidya 44 Nashik 221 0 0 0 0 0 1171
1101 Alka Bub 58 Nashik 62 0 0 0 0 0 256
1102 Sunanda Kulkarni 68 Nashik 0 0 0 0 0 0 0
1103 Pushpalata Shetty 48 Dombivali 54 54 54 48 0 0 514
1104 Mrs. Manasi Manoj Parnarkar 45 Nashik 93 60 66 0 0 0 356
1105 Leena Thakur 54 Mangalore 0 0 0 0 0 0 118
1106 Prabhakar Thakur 57 Mangalore 0 0 0 0 0 0 0
1107 Mohini Inamdar 45 Parabhani 0 0 0 0 0 0 180
1108 Dhanashri Mule 50 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 230
1109 Anjali Hatawane 48 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 62
1110 Sujata Deshpande 65 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 58
1111 Smita Naik 5 Pune 0 0 0 0 0 0 118
1112 Anjali Inamdar 46 Pune 125 0 0 70 70 0 870
1113 Bhavna Habade 42 Bhiwandi 0 0 0 0 0 0 60
1114 Anagha Ranade 66 Pune 62 0 0 62 62 0 558
1115 R. S. Kanor 64 Dahisar 0 0 0 0 0 0 180
1116 Sandhya Khandalkar 62 Dombivli 0 0 0 0 0 0 90
1117 Dipti Bhagwat 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
1118 Sunita Dange 49 Taloja 0 0 0 0 0 0 113
1119 Nilima Deshpande 62 Hyderabad 62 62 60 62 60 62 730
1120 Sumat Kulkarni 54 Jalna 0 0 0 0 0 0 0
1121 Shubhangi Kulkarni 26 Jalna 0 0 0 0 0 0 0
1123 Arundhati Deshpande 56 Jalna 0 0 123 0 0 0 123
1124 Sujata Ghaisas 65 Pune 0 0 0 0 0 0 376
1125 Prabha Amadekar 71 Mumbai 15 33 27 16 20 0 153
1126 Shubhada Sudhir Potdar 57 Miraj 0 62 60 62 0 0 184
1127 Prabhakar Adhav 63 Jalna 207 217 227 239 249 0 1719
1128 Abhay Deshpande 58 Pune 0 0 0 0 0 0 180
1129 Chitra Chopade 64 Pune 108 90 90 135 108 0 1454
1130 Varsha Attarde 61 Bhusawal 108 108 123 130 148 0 1223
1131 Madhuri Dharmadhikari 58 Pandharpur 70 0 0 55 0 0 435
1132 Prabhakar Aradhye 81 Pandharpur 62 0 0 120 124 0 606
1133 Anuradha Dalve 73 Pune 172 0 0 0 0 0 172
1134 Shubhada Mohrir 59 Badlapur 0 65 68 72 0 0 505
1135 Chinmay Umesh Joshi 0 Roha 0 0 0 0 0 0 180
1136 Medha Kulkarni 0 Nandgaon 0 0 0 0 0 0 63
1137 Madhuraminakshi Kulkarni 0 Kolhapur 60 0 0 0 0 0 116
1138 Meenal Joshi 66 Pune 93 93 90 93 0 0 864
1139 Rohini Ayyar 69 Pune 234 175 124 154 0 0 1390
1140 Kalpana Salil Khoat 50 Talegaon Dabhade Pune Maharashtra 0 0 0 0 0 0 0
1142 Rajendrakumar Itaraj 63 Pune 155 135 130 135 150 150 1447
1143 Usha Chandrakant Joshi 57 Badlapur 0 0 0 0 0 0 478
1144 Aarti Sachit Joshi 36 Badlapur 0 0 0 0 0 0 362
1145 Usha Naik 79 Pune 0 0 0 0 0 0 238
1146 Ajay Vaishampayan 60 Pune 0 0 0 0 0 0 120
1147 Sunita Vaishampayan 55 Pune 0 0 0 0 0 0 238
1148 Arun Deshmukh 0 Navi Panvel 0 0 0 0 0 0 180
1149 Vinayak Namjoshi 62 Vile Parle 184 0 0 0 0 0 983
1150 Bhagyashri Deshpande 50 N. A. 0 0 0 0 0 0 0
1151 Kavita Deshmukh 44 Beed 0 0 0 0 0 0 68
1152 Anupama Velankar 72 Satara 66 165 120 66 66 0 1037
1153 Shubhada Thite 0 Satara 70 0 0 50 68 0 588
1155 Lalita Kango 60 Chinchwad 160 165 120 186 120 0 1301
1156 Vaishali Penurkar 50 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 362
1157 Vaibhav Penurkar 28 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 167
1158 Minakshi Jadhav 77 Nashik 0 0 0 0 0 0 0
1159 Vaishali Kale 68 Dombivli 0 0 0 0 0 0 362
1160 Shubhada Shashikant Chaini 58 Miraj 0 0 0 0 0 0 89
1162 Jyoti Anil Koli 39 Miraj 0 0 0 0 0 0 88
1163 Nilima Vijay Mali 43 Miraj 0 0 0 0 0 0 68
1164 Vandana Gujarati 57 Miraj 0 0 0 0 0 0 301
1165 Meghana Vasant Salgar 43 Miraj 30 0 0 30 0 0 304
1166 Pranav Limaye 19 Sangli 26 0 0 27 0 0 227
1167 Ashok Ramchandra Dashrath 0 Pune 124 0 0 124 0 0 972
1168 Vinaya Karmarkar 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 60
1169 Vandana Dilip Gorad 0 Pune 62 0 0 0 0 0 483
1170 Vijay Dhombare 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 10
1173 Shivaji Ghuge 43 Aurangabad 0 0 0 0 70 0 70
1174 Anjali Tipnis 74 Mumbai 72 72 82 84 0 0 672
1175 Vilas Pachpande 0 N. A. 62 0 0 0 0 0 422
1176 Vijaya Pachpande 0 N. A. 62 0 0 0 0 0 424
1177 Padmaja Dabade 50 Dombivali 0 0 30 30 30 0 290
1178 Satyabhama Joshi 77 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 120
1180 Dhawal Khairnar 45 Nashik 0 0 0 0 0 0 210
1181 Mithila Buduk 49 Kalyan 0 0 0 0 0 0 35
1182 Anu Nail Mule 35 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 47
1183 Mrs. Shubhda Devdutt Bhisikar 59 Pune 62 86 120 124 120 0 782
1189 Prachi Mayur Ubale 32 Pune 0 0 0 0 0 0 0
1192 CHANDRASHEKHAR MANOHAR JANGAM 29 KOLHAPUR 0 0 0 0 0 0 0
1193 ANJALI NARENDRA KULKARNI 40 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0
1195 RAMESH J. MUNGI 68 DOMBIVLI 0 0 0 0 0 0 90
1196 SANDHYA S. CHANDRATRE 63 NASIK 108 0 0 0 0 0 595
1197 DEEPAK JOSHI GURUJI 35 LIMBEJALGAON, TAL.GANGAPUR,DIST.AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 47
1198 MRS.PRANITA PRASHANT KULKARNI 42 JALNA 0 0 0 0 0 0 217
1199 SANJAY SHRIKRISHNA WAGH 29 AT.SUPA,TAL.BARAMATI,DIST.PUNE 0 0 0 0 0 0 0
1200 SMT.VIDYA VINAYAK KULKARNI 50 NASIK 0 0 0 0 0 0 0
1201 RESHMA DESHMUKH 23 AMARAVATI 0 0 0 0 0 0 0
1204 USHA MUKUND DESHPANDE 48 AURANGABAD 131 0 0 145 145 0 653
1205 SANGITA SUBHASH PONDHE PATIL 45 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 117
1206 UMESH BADE 62 KALYAN (WEST), DIST. THANE 0 0 0 0 0 0 76
1207 Gurudatt Pandit Athalye 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0
1208 Prasad Mahajan 37 Ambejogai 0 0 0 0 0 0 1080
1209 Rahul Jain 39 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 0
1210 Aakanksha Avinash Punde 0 Pune 0 0 0 0 0 0 386
1211 Dipali Patil 45 Thane 0 0 0 0 0 0 22
1212 Mukund Kale 65 Chinchvad 0 0 0 0 0 0 0
1213 Prtibha Utekar 65 Dombivali 155 155 150 95 0 160 1205
1214 Manasi Shidore 45 Sangli 60 0 0 124 0 0 426
1215 jayshri Jawdekar 0 Miraj 110 0 0 67 0 0 636
1216 Aasha Pandit 0 Ratanagiri 0 0 0 0 0 0 62
1217 Kalpana Surywanshi 36 Barshi 65 0 44 0 0 0 453
1218 Chaya Kulkarni 69 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
1219 Savita Janeafalakar 60 America 0 0 0 0 0 0 0
1220 Lata Kulkarni 49 Aurangabad 24 52 60 0 0 0 390
1221 Geeta Kulkarni 60 Pune 64 0 0 0 0 0 464
1222 Govind Aundhkar 38 Nanded 0 0 0 0 0 0 175
1224 Vanita Mahulkar 0 Pune 0 0 0 0 0 0 62
1225 Swati Padhye 49 Thane 0 0 0 0 0 0 0
1226 Charu Dutt Desai 41 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
1227 Sunita Joshi 82 Surat 0 0 0 0 0 0 0
1228 Vasundhara Pathak 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
1229 Nandini Joshi 21 Nashik 0 0 0 0 0 0 0
1230 Shripad Pathak 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
1231 Mohan Subhedar 60 Mumbai 31 31 30 31 30 0 421
1232 Kanchan Palsule 51 Mumbai 31 0 0 28 0 0 235
1233 Yogini Bhide 0 Pune 108 0 0 0 0 0 730
1235 Anand Apte 76 Mumbai 0 0 0 0 0 0 40
1236 Jyoti Gondhali 0 Pune 108 108 108 108 0 0 1080
1237 Prabhavati Achari 67 Pune 0 0 0 0 0 0 90
1239 Samidha Kulkarni 61 Pune 54 64 39 46 61 0 648
1240 Anuradha Shewade 74 Kolhapur 100 0 0 0 45 0 577
1241 Suresh Shrihari Kottawar 60 Parabhani 110 0 0 115 0 0 931
1242 Varsha Samant 61 Kolhapur 62 0 0 50 50 60 572
1244 Namrta Despande 44 Barshi 94 0 0 0 0 0 441
1245 Geetanjali Gote 48 Pune 0 0 0 0 0 0 0
1246 Vimal Akiwate 74 Miraj 158 154 122 107 0 0 1260
1247 Mahananda Vani 44 Miraj 0 0 0 0 0 0 0
1248 Swati Jhagirdar 50 Pune 0 0 0 0 0 0 63
1249 Bharati Khedekar 73 Miraj 0 0 0 0 0 0 0
1250 Shruti Potdar 30 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 30
1251 Jayashri Kale 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 118
1252 Athrav Upasni 20 Pune 0 0 0 0 0 0 59
1253 Suwarna Kadamwar 0 Parabhani 0 0 0 60 0 0 60
1254 Asha Kenkare 0 Goa 124 130 130 130 0 124 1448
1256 Sudesh Walawalkar 58 Mumbai 684 0 0 0 0 0 2437
1257 Lakshman Karandikar 0 Indore 0 0 0 0 0 0 0
1258 Sudha Deshmukh 0 Talegav 66 0 62 64 0 0 554
1259 Deepali Erawar 0 Parabhani 62 60 60 62 0 0 606
1260 Gnesh Gurkhude 37 Beed 0 0 0 0 0 0 0
1261 Shekhar Kulkarni 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
1262 Jeevan Mulmule 69 Nagpur 0 0 0 0 0 0 60
1263 Anil Chirmade 0 Jalgav 0 0 0 0 0 0 0
1264 Nilesh chukekar 36 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
1265 Shushma Gore 0 Thane 0 0 0 0 0 0 180
1266 Poonam Reddi 44 Bhayandar,Mumbai 0 0 0 0 0 0 56
1267 Sadashiv Kale 35 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
1268 Rupali Ptrudakar 45 Pune 0 0 0 0 0 0 120
1269 Vandana Bidkar 58 Pune 0 0 0 0 0 0 0
1270 Angha Dani 66 Pune 0 0 0 0 0 0 299
1271 rashmi Divekar 36 Pune 62 0 0 0 0 0 62
1272 Sunita Vadya 51 Pune 0 0 0 0 0 0 240
1274 Prvin Khise 30 Baramati 0 0 0 0 0 0 202
1275 Shivanand Dange 40 Amravati 0 0 0 0 0 0 85
1276 Prajkta Thuse 53 Thane 0 0 0 0 0 0 0
1279 Nitin Mole 47 Aakola 0 0 0 0 0 0 0
1280 Sujata Bhatambarekar 56 Barshi 31 0 30 0 0 0 193
1281 Rekha Kulkarni 50 Rahuri 0 0 0 0 0 0 62
1282 Rahul Kulkarni 34 Latur 0 0 0 0 0 0 0
1283 Sadhna Gage 52 Talwane 0 0 0 0 0 0 0
1285 Dhanshri Pisal 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
1286 Madhuri Shrotre 51 Beed 0 0 60 0 0 0 60
1287 Rajshri Jadhav 0 Pune 0 0 0 0 0 0 180
1288 Dipali Buwa 0 Pune 0 0 0 0 0 0 159
1289 Mangesh Rane 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
1291 Nilesh bole 40 Akola 0 0 0 0 0 0 0
1292 Smita Dikshit 0 Barshi 62 0 0 0 0 0 192
1293 Shumbangi Ruplag 46 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0
1294 Sanjay Mangrule 0 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
1295 Vandana Kulkarni 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 56
1296 Rekha Kulkarni 50 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 123
1297 Sandhya Anturkar 55 Pune 0 0 0 31 0 0 31
1298 Anjali Deshpande 60 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
1300 Renuka Aadkar 57 Pune 0 0 0 0 0 0 0
1301 Sucheta Pant 42 Akola 0 0 0 0 0 0 150
1302 Yogesh Gole 0 Chinchvad 0 0 0 0 0 0 0
1303 Mrunal Dani 0 Nagpur 0 0 0 0 0 0 335
1305 Prachi Kulkarni 0 Goa 0 0 0 0 0 0 0
1306 Shashikant Chatufale 62 Pralivaijynath 0 0 0 0 0 0 362
1307 Uday Deshmukh 40 Amarapur 0 0 0 0 0 0 0
1308 Prachi Kulkarni 0 Parule 0 0 0 0 0 0 0
1309 Tushar Dongre 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
1310 Ashwini Borde 0 Vishrantwadi 0 0 0 0 0 0 0
1311 Hemlata Patil 0 Hyderabad 0 0 0 0 60 0 362
1312 Aprna Karnik 0 Pune 0 155 0 0 0 0 155
1315 Anjali Hemant kudale 43 Pune 197 0 0 108 0 110 1077
1316 Nikita Rohan tarapure 29 Pune 62 0 0 60 0 60 544
1318 Shailaja Balasaheb suryavanshi 55 Satara 73 0 0 62 0 60 557
1319 Pushapalata changdeo dube 46 Pune 95 0 0 60 0 91 591
1320 Smita Ajit Nigade 40 Pune 75 0 0 65 0 70 586
1321 Arch a Ramesh jagatap 43 Pune 121 0 0 101 0 117 761
1322 Jyostna PramodMore 43 Pune 78 0 0 65 0 86 650
1323 Parshuram Anaji Lokhande 52 Junnar 0 0 0 0 0 0 0
1324 Umesh Kulkarni 53 Solapur 0 0 0 0 0 0 80
1325 Anuradha Beke 68 Mumbai 62 0 0 0 0 0 426
1326 Anuradha Vasant Deshpande 71 Sangli 70 0 0 0 0 0 311
1327 Archana Shrikant Mane 45 Pune 0 0 0 0 0 0 0
1329 Jayant Vaman Bapat 65 Pune 31 0 0 0 0 0 455
1330 Padma Deshmukh 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 45
1331 Jyoti Bhaskar Chapalkar 0 Dombivali 0 0 0 0 0 0 70
1332 Gayatri Dhawalikar 51 Miraj 0 0 0 0 0 0 643
1333 Ganesh Bhaskar Joshi 59 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
1334 Neela Madhukar Shirgavkar 72 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 118
1335 Madhukar Shirgavkar 79 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 118
1336 Nalini Ganesh Limaye 75 Pune 0 0 0 0 0 0 190
1337 Mrudula Barve 34 Mumbai 0 0 0 0 0 0 362
1338 Jayashri Haridas 70 Pune 0 0 0 0 0 0 95
1340 Prabha Asodekar 63 Thane 0 0 0 0 0 0 223
1341 Shobha Kulkarni 70 Pandharpur 718 865 559 626 677 0 8075
1342 Vaishali Gadre 62 Miraj 0 0 0 0 0 0 165
1343 Anagha Bapat 58 Pune 62 0 0 0 0 0 374
1344 Shashi Gurunath Vaidya 59 Pune 62 0 0 0 0 0 360
1346 Vinaya Patil 46 Pune 0 0 0 0 0 0 120
1347 Madhavi Vaidya 0 Thane 0 0 0 0 0 0 180
1349 Chitra Bhide 0 Nashik 0 0 0 0 0 0 280
1350 Mausami Sachin Deshpande 0 Bangalore 62 0 0 0 0 0 426
1351 Lakshmi Joshi 69 Sangli 0 0 0 62 0 0 422
1352 Prakarsha Ramesh Joshi 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 690
1353 Supriya Kelkar 56 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
1356 Veena Shripati Nargund 65 karve Nagar Pune 62 62 60 62 60 0 668
1363 Jyoti Sardesai 65 Pune 0 62 58 30 0 0 512
1364 Mrs. Sushma Joshi 64 Pune 62 62 60 30 0 0 576
1365 Mrs. Anita Rana 50 Pune 0 0 0 0 0 0 272
1366 Mangal Satsang Mandal, C / O Sir Khatavkar 62 Dahisar, Mumbai 4800 4000 4000 4300 4100 0 40150
1367 Deepti Dakshit Kelkar 37 Albuquerque, New Mexico 0 0 0 0 0 0 52
1375 Sunita bakale 52 Solapur 62 88 60 62 0 0 634
1376 Snehalata balke 53 Solapur 62 62 60 62 0 0 611
1378 Shubhda Aturkar 59 Pune 0 0 0 0 0 0 20
1380 Mukatta mane 45 Pune 0 0 0 0 0 0 500
1381 Ranjana Kank 59 Pune 0 0 0 0 0 0 0
1382 Sangita Ajay Mahajan 52 Solapur 62 15 30 41 0 0 461
1384 Anita Kurmude 70 Solapur 0 0 0 0 0 0 0
1385 Saraswati Jadhav 66 Solapur 124 124 120 124 0 0 854
1386 padmaja bapat 83 solapur 72 50 20 20 0 0 622
1388 Anant Kulkarni 68 Pune 62 62 60 62 0 0 450
1389 Vinay Patwardhan 43 Pune 62 31 60 31 0 0 365
1391 Shirish Limaye 62 Pune 88 96 90 90 0 0 664
1392 Vrushali Limaye 59 Pune 0 0 0 0 0 0 84
1394 Shobhana Date 82 Pune 31 31 30 31 0 0 304
1395 Sandhya Rajopadhye 61 Solapur 0 0 0 0 0 0 183
1396 Medha Rajopadhye 52 Solapur 0 0 0 0 0 0 118
1397 Vaisali rajopadhye 42 Solapur 27 26 25 25 0 0 262
1398 Nandini Bendre 65 Solapur 62 62 60 62 0 0 608
1399 Dattatrya Bendre 73 Solapur 62 62 60 62 0 0 608
1400 Sunanda Joshi 67 Solapur 62 155 120 180 0 0 879
1401 Alka Nene 71 Solapur 73 42 20 76 0 0 579
1402 Mira Goodbole 65 Kamtikhured 124 180 165 180 0 0 1059
1403 Jayshiree page 64 Mangalveda 62 62 60 62 0 0 572
1405 Suchita Limaye 68 Solapur 106 104 92 97 0 0 731
1407 Anjali Patvardhan 75 Solapur 100 108 108 108 0 0 786
1408 Moreshwar Godbole 70 Nashik 31 31 30 31 0 0 319
1409 Sau. Sudha Godbole 62 Nashik 0 0 0 0 0 0 0
1410 Suhas Limaye 61 Solapur 30 30 22 28 0 0 290
1411 Hemant Vaidya 65 Solapur 57 28 12 2 0 0 328
1412 Smita Nijsure 71 Dadar, Mumbai 62 62 60 62 0 0 577
1413 Vinayak Nijsure 78 Dadar, Mumbai 31 31 30 31 0 0 304
1414 Rajesh Nijsure 48 Dadar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 90
1415 Vandana Tilak 69 Dadar, Mumbai 62 62 60 62 0 0 608
1416 Sadna Jogavekar 71 Dadar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 96
1417 Asha Bhide 83 Dadar, Mumbai 93 93 198 198 0 0 1033
1418 Rituja Saave 65 Dadar, Mumbai 62 20 30 62 62 0 598
1429 Rajani Patil 56 Nashik 0 0 0 0 0 0 62
1430 Jyoti Deshpande 68 Dombivali 0 0 0 0 0 0 548
1436 Sulabha Vijay Prabhudesai 70 Pune 62 0 0 0 0 0 424
1437 Priya Rajan Bhutki 48 Belgaum 0 0 0 0 0 0 112
1438 Bhupendra Mishra 46 Mumbai 0 0 0 0 0 0 63
1441 Meena Shamrao Gunjkar 53 Parbhani 0 0 0 0 0 0 60
1442 Raghavendra Sabnis 54 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
1443 Madhuri Ganesh Joshi 72 Karad 62 0 0 62 60 0 511
1444 Surekha Sunil Dhamane 45 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
1445 Yogeshwari Bharat Kulkarni 37 Thane 0 0 0 0 0 0 14
1446 Ms. Vaishali Umesh Dixit 28 Pune 62 0 0 0 0 0 424
1449 YOGESHWARI BHOGALE 49 CHINCHWAD, DIST. PUNE 0 0 0 0 0 0 134
1450 Vijay Pramod Barve 69 Pune 62 62 60 60 60 0 666
1451 SUNANDA LAXMAN GAIDHANI 60 NASIK 0 0 0 0 0 0 87
1452 Mrs. Vidula Vijay Barve 63 Pune 62 62 60 60 50 0 656
1456 Mrs. Shruti Sridhar Vaidya 60 Pune 110 110 110 127 140 0 959
1457 Mrs. Bhagyashri Mukund Lonkar 59 Pune 62 0 0 62 56 0 542
1461 Mrs. Anuja Avinash Kanikar 55 Pune 0 0 0 44 58 0 275
1462 Smita Subhash Bhave 62 Thane 62 62 60 62 60 0 668
1463 Sunetra Chandrasekhar Kulkarni 61 Pune 62 0 0 50 60 0 524
1464 Seema Deelip Mankame 51 Nagpur 0 60 62 62 0 0 486
1465 Rohini Surendra Patil 44 Nanded 0 0 0 0 0 0 93
1466 Alka Sahilendra Gharpure 52 Pune 0 0 0 0 0 0 102
1467 Seema Kulkarni 60 Pune 216 0 0 0 0 0 1404
1469 Sunetra Chandrasekhar Kulkarni 70 Bhiwandi 0 0 0 0 0 0 171
1471 Mrs. Sunanda Kiran Hershey 64 Ahmadnagar 0 0 0 45 50 0 275
1473 Sarita Kokje 64 Dadar, Mumbai 0 62 60 18 0 0 388
1474 Lata Prabhakar Rege 75 Dadar, Mumbai 138 0 0 139 125 0 963
1475 Ashwini Ashok Kadam 65 Dadar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 31
1476 Prachi Umesh Salvi 46 Dadar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
1477 Sulabha Satish Paadhe 62 Dadar, Mumbai 59 0 0 0 0 0 365
1478 Smita Sadanand Gore 71 Dadar, Mumbai 62 62 62 62 0 0 488
1479 Madhavi Vinayak Kulkarni 65 Dadar, Mumbai 69 62 0 62 0 0 449
1480 Kala Vitthal Walimbe 81 Dadar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
1481 Namrata Umesh Cheulkar 62 Dadar, Mumbai 77 0 0 0 0 0 456
1482 Mugdha Sudhir Dwidkar 64 Dadar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 58
1483 Shilpa Sharadchandra Joshi 67 Dadar, Mumbai 0 0 0 60 0 0 238
1484 Padmaja Janardan Borkar 74 Dadar, Mumbai 62 62 60 62 0 0 430
1485 Manda Arvind Nerkar 75 Dadar, Mumbai 0 62 60 62 0 0 382
1487 Shubhada Vikas Chitale 60 Dadar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
1488 Pavitri Suresh Pandit 72 Pune 0 0 0 0 0 0 427
1490 DIPAK LIMBNATHRAO VEDPATHAK 61 LATUR 0 0 0 0 0 0 58
1491 Mrs.Bhagyashree Oke 64 Thane 0 0 0 0 0 0 0
1493 Alka Santosh Pande 48 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
1494 Ravibala pramod deshpande 65 Ambajogai 62 0 0 0 0 0 309
1495 Pragya kashalikar - Deity 30 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0
1497 Shobhana Prabhakar Maydev 78 Mahim 152 0 0 155 0 0 1123
1499 Anuradha Anand Katti 57 Borivali, Mumbai 62 0 0 62 60 0 396
1501 Ujwala Swarup Shetye 52 Bandra 0 0 0 0 0 0 0
1502 Saroj Suresh Sathe 71 Dadar 0 0 0 0 0 0 0
1505 Kusum Shinde 64 Solapur 67 70 60 62 0 0 621
1506 Shubhangi Kulkarni 72 Solapur 62 62 60 62 0 0 608
1507 Kamal Sarsambi 75 Solapur 0 0 0 155 0 0 457
1509 Shobha Tapase 64 Solapur 62 70 70 62 0 0 626
1510 Usha Kulkarni 72 Solapur 35 35 30 31 0 0 376
1511 Surashri Karyakarte 63 Solapur 20 20 0 0 0 0 249
1515 Mrs.Bhakti Shriniwas Kulkarni 63 Pune 62 0 0 60 60 0 544
1516 Pranav Raghunath Kalelkar 60 Mumbai 0 0 0 0 0 0 60
1518 Mrs. Suhasini Jagdish Ranade 70 Pune 62 0 0 62 60 0 548
1519 Pranav Kalelkar 60 Mumbai 0 0 0 0 0 0 165
1521 Mrs. Alka Anil Belsare 60 Pune 62 0 0 30 30 0 378
1522 Mrs. Sandhya Subhash Pingle 57 Pune 62 0 0 62 0 0 486
1523 Mrs. Savita Krishnaji Patwardhan 57 Pune 0 0 0 0 0 0 118
1524 Mrs. Geeta Satish Shedge 56 Pune 62 62 60 62 0 0 608
1525 Anuradha Bhuskute 65 Pune 108 346 391 378 369 0 3678
1528 Rajeshri Chikhalikar 52 Pune 0 0 0 0 0 0 14
1529 Anita Bhopale 55 Thane 0 0 0 0 65 0 421
1530 Poonam Chandak 36 Pune 0 0 0 0 0 0 3
1531 Mrunalini Joshi 43 Pune 0 0 0 0 0 0 0
1532 Nayan Wagh 49 Pune 65 0 0 0 0 0 333
1533 Sangita Inamdar 46 Pune 0 0 0 0 0 0 0
1534 Narayan Ramrao Lavhekar 53 Nanded 0 0 0 0 0 0 0
1535 Ujwala Narayan Lavhekar 47 Nanded 0 0 0 0 0 0 62
1536 Deepali Dhaygude 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0
1537 Shubhada Sudhir Ghaisas 62 Pune 0 0 0 0 0 0 118
1538 Konnur Seema 57 Pune 0 0 0 0 0 0 202
1539 Hema Bhosale 53 Pune 758 0 0 0 0 0 4263
1540 Sushma Patne 68 Pune 95 0 0 0 0 0 513
1542 Rekha Parakhai 58 Bhosari Pune 0 0 0 0 0 0 0
1544 Sunetra Bartakke 67 Pune 0 0 0 0 0 0 92
1545 Padmakarrao Kulkarni 67 Aurangabad 62 0 0 0 0 0 428
1546 Mangala Deshmukh 67 Pune 62 62 60 62 60 0 668
1547 Rekha Rajaram Tisgaonkar 0 Pune 372 0 0 0 0 0 2390
1548 Surekha Padmakar Kulkarni 67 Pune 0 0 0 0 0 0 118
1549 Ujjwala Vijay Pitale 48 Ahmednagar 0 0 0 0 0 0 0
1550 Shirish Jagtap 69 Pune 0 0 0 0 0 0 60
1551 Vandana Bhosale 64 Phaltan 0 0 0 0 0 0 501
1552 Manisha Prabhakar Kulkarni 0 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
1553 Shubhangi Ashwinikumar Dev 61 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 117
1554 Gauri Prakash Kulkarni 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
1555 Manasi Ravindra Vijapure 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0
1556 Yashwant Mane 5 Sangli 0 0 0 0 0 0 0
1557 Sau. Megha Mohan Deshpande 62 Thane 62 62 60 62 0 0 608
1558 Sau. Savita Prajot Pradhan 65 Thane 62 62 60 62 0 0 608
1559 Sarita Kulkarni 60 Pune 0 0 0 0 0 0 240
1560 Shobha Vikas Nandanwar 59 Pune 122 199 186 202 287 0 1653
1561 Prajakta Prashant Panchakshri 51 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
1562 Manik Deshmukh 61 Pune 62 0 0 0 0 0 242
1563 Usha Vinayak Deshpande 60 Barshi 0 0 0 0 0 0 62
1564 Ravindra Madhav Bhalde 72 Alibaug 0 0 0 0 0 0 62
1565 Girish Vinayak Deshpande 38 Barshi 0 0 0 0 0 0 25
1566 Shilpa Darak 37 Bagalkot 0 0 0 0 0 0 0
1567 Santosh Joshi 51 Nasik 0 0 0 0 0 0 58
1568 Ravindra Madhukar Dhotre 45 Dadar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 49
1569 Chhaya Narawadikar 45 Karad 0 0 0 0 0 0 0
1570 Usha A Kulkarni 61 Pune 0 0 0 0 0 0 240
1571 Sushmita Dilip Inamdar 48 Sangli 65 0 55 0 55 0 542
1572 Mrs. Ashwini Sanjeev Kulkarni 44 Sangli 0 0 0 0 0 0 92
1573 S S Ranbhor 53 Ahmednagar 116 60 50 50 0 0 649
1574 Pratibha D Bapad 58 Nasik 0 0 0 0 0 0 118
1575 Manjusha Peshkar 40 Aurangabad 0 35 45 10 25 0 400
1576 Mrs. Aruna Anant Deshpande 72 Sangli 0 0 0 0 0 0 0
1577 Uday D Patil 60 Gulbarga 0 0 0 0 0 0 302
1578 Geeta Gurav Padali 45 Sangli 30 0 30 30 0 0 417
1579 Sangita Bilgi 52 Miraj 0 0 0 0 0 0 0
1580 Hemlata Jayawant Phutane 46 Karad 0 0 0 0 0 0 0
1581 Sneha Jivan Jagdale 26 Hingoli 0 0 0 0 0 0 148
1582 Vidyadhar N Kunte 65 Pune 111 0 0 0 0 0 344
1583 Latika Jhavar 58 Navi Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
1584 Mangal Gurav 65 Sangli 40 0 0 0 0 0 158
1585 Shyam Bhaudev Kale 64 Madhavnagar Kej 0 32 20 30 0 0 230
1586 Prashant Pandurang Naikwade 46 Nasik 0 0 0 150 0 0 150
1587 Snehal Kulkarni 32 Vadodara 0 0 0 0 0 0 240
1588 Pallavi Thatte 37 Miraj 0 0 0 0 0 0 31
1589 Prashant Shirol 40 Bangalore 0 0 0 0 0 0 276
1590 Aparna Naik 47 Pune 20 0 0 0 0 0 236
1591 Anjali Damale 43 Sangli 0 0 0 0 0 0 118
1592 Sangtosh Gadgil 42 Sangli 0 0 0 0 0 0 0
1593 Vanamala 59 Nanded 0 0 0 0 0 0 0
1594 Shilpa Bhandari 37 Pusad 0 0 0 0 0 0 0
1595 Sarita Ravindranath Deshpande 48 Aurangabad 62 62 60 60 60 0 675
1596 Jayashree Babhale 56 Barshi 64 64 64 64 0 0 672
1597 Chitra Abhay Kulkarni 43 Washim 50 0 0 0 0 0 50
1598 Seema Gangakhedkar 66 Aurangabad 0 0 35 35 55 0 210
1599 Guruprasad Nargund 68 Pune 50 55 52 54 0 0 514
1600 Jayashri Chavan 45 Miraj 46 0 0 0 0 0 360
1601 Sangeeta Visapurkar 56 Pune 0 0 0 0 0 62 124
1602 H S Matange 58 Pune 0 0 0 0 0 0 59
1604 Aparna D Parchure 58 Mumbai 0 0 0 0 0 0 304
1605 Sandhya Bidkar 58 Pune 0 0 0 0 0 0 108
1606 UJJWALA SAHASRABUDDHE 71 PUNE 73 0 0 0 60 0 403
1607 Rohini Shyam Kale 55 Kej, Beed 0 0 0 0 0 0 118
1608 Sulabha Chittawar 75 Nagpur 62 0 0 0 0 0 424
1609 Sushila Shinde 58 Mumbai 0 30 30 0 0 11 250
1610 Sujata Kotha 56 Panji Goa 0 0 0 0 0 0 60
1612 Ramchandra Kulkarni 68 Kohlapur 62 0 0 0 0 0 424
1614 Alka Kulkarni 62 Kohlapur 163 0 0 0 0 0 845
1615 Joyti Jeevan Lole 62 Kohlapur 62 62 60 62 60 0 608
1616 Sandhya Shripad Toragalkar 66 Kohlapur 62 62 60 62 60 0 608
1617 Vidhya Ravindra Rajadhyaskha 62 Pune 62 62 60 62 60 0 666
1621 Archna Appaso Patil 44 Kohlapur 0 0 0 0 0 0 118
1625 Anita Anil Kulkarni 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0
1626 Vidhya Vilas Pore 60 Latur 124 0 0 163 120 0 829
1628 Nilima Joshi 64 Pune 0 0 0 0 0 0 0
1629 Jayshree Bhagwant Chaodhari 63 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 62
1630 Manjusha Anil Kulkarni 48 Pune 0 0 0 120 0 0 168
1631 Yogini udayshinha patil 55 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
1632 Pushpa Vithhal Chaudhary 54 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
1633 SUSHILA VASANT DHAMANKAR 82 KALYAN 0 0 0 0 0 0 302
1634 Joyti Shashikant Velambe 63 Latur 0 0 0 0 0 0 0
1636 Jyoti pramod chitgopekar 65 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 175
1637 Shailaja Vilas Wangikar 68 Aurangabad 62 0 0 0 0 0 424
1638 Pratibha Suresh Deshpande 65 Malshiras 256 0 0 0 0 0 1708
1639 Geeta Nilesh Deshpande 36 Malshiras 151 0 0 0 0 0 808
1640 Shubhda Satish Deshpande 63 Malshiras 0 0 0 0 0 0 978
1641 Mohan Patel 81 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 51
1642 Kiran Bhaskar Fadanis 69 Kohalapur 0 0 0 0 0 0 0
1644 Shushbha ranjit ligras 61 Kolhapur 62 62 60 62 0 0 611
1645 Sanjivani Madhav Nagre Patil 69 Kolhapur 138 0 0 155 0 0 1013
1646 meenakshi murlikrishnan 49 malad mumbai 15 12 20 12 20 0 145
1647 Digambar Laxman Sontakke 74 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 302
1648 Shalan Bacharam Ghorpade 56 Kolhapur 62 62 60 62 60 0 668
1649 Jeevan Hari Lale 65 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 280
1654 Surekha Valsangkar 61 Solapur 62 62 108 108 0 0 1047
1656 Sunita Ramchandra Vaidya 72 Dhule 62 62 60 62 60 0 662
1657 Vasudha Vasant Buwa 72 Kolhapur 128 0 0 400 0 0 896
1658 Sumitra Virbhadra Budiger 57 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 452
1659 Manisha Mahadev Wadkar 54 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
1660 Yogini Avinash Bokil 64 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 426
1661 Swati Shrikrushna Kulkarni 64 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
1663 Mangal Mahaling Mangave 59 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 102
1664 Manjiri Ravindra Joshi 42 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 241
1665 shraddha shirish vaidya 47 Dhule 56 56 55 50 52 0 564
1666 Bharati Kubade 59 Thane 0 0 0 0 0 0 362
1667 Jayashree vinaykumar Sonune 35 Buldhana 0 0 0 0 0 0 64
1668 Tejaswi Vinayak Nehate 31 Pune 0 0 0 0 0 0 90
1674 Pramila dhake 127 Nasik 108 0 0 62 0 0 532
1676 Mrs. Vrushali Vinay Sole 46 Jalgaon 60 0 0 0 0 0 421
1684 Dipak Chormale 31 Parbhani 0 0 0 0 0 0 90
1688 Shrirang Alulkar 50 GLEN ALLEN 0 0 0 0 0 0 0
1690 Dipak Chormale 31 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0
1691 Shamal Arun Deshpande 50 Nanded 0 0 0 0 0 0 0
1693 Hema Panse 63 Pune 0 0 0 0 0 0 90
1694 Anita Deshpande 47 Pune 0 0 0 0 0 0 0
1695 Saroj Dabir 40 Navi Mumbai 0 0 0 0 0 0 114
1698 Pooja Mayur Wade 29 Ahmednagar 0 0 0 0 0 0 0
1699 Anil Mahajan 65 Dombivali 124 0 0 62 0 0 610
1700 Sarika Gulajkar 40 Beed 0 0 0 0 0 0 0
1701 Suhasini Sharad Pujari 70 Miraj 0 0 0 0 0 0 184
1702 Swapnali Sarode 30 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
1703 Sushma Jayant Hanumante 57 Pune 62 0 0 0 60 0 484
1704 Narendra Nadkarni 54 Pune 0 0 0 0 0 0 243
1705 Priyanka Gulwadi 53 Sydney 0 0 0 0 0 0 334
1706 Vilas Joshi 70 Pune 170 0 185 30 0 0 1020
1708 Jayashree Joshi 63 Nagpur 0 0 0 0 0 240 577
1709 Manik Rananaware 59 Sangli 17 14 22 22 21 0 224
1710 Shriram Raghunath Shastri 69 Pune 62 62 0 62 0 0 548
1711 Suvarna Shriram Shastri 67 Pune 62 62 0 62 0 0 548
1712 Vitthal Bhole 48 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
1713 Ramesh Deshpande 72 Sangli 0 0 0 0 0 0 0
1714 Kalyani kshirsagar 46 Nashik 0 90 90 90 0 0 508
1717 Sushma Satish Parekh 47 Pune 0 0 0 0 0 0 0
1718 Rekha Chaudhari 54 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
1719 Priti Swadas 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0
1727 Revati Kavathekar 63 Kalyan 155 0 0 60 0 60 915
1728 Sulbha Pathak 49 Shreepur 0 0 0 0 0 0 0
1729 Kavita Manoj Khatavkar 50 Wai 50 0 0 0 0 0 376
1730 Pradeep Gangoli 69 Mumbai 44 0 0 0 0 0 368
1731 Milind Dixit 47 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
1732 Vasundhara Arvind Sasvadkar 68 Pune 62 0 0 0 0 0 306
1733 Sameer A Sabnis 42 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0
1734 Minanath Madhav Inamdar 59 Pune 0 0 0 0 0 0 30
1735 Varsha Paithankar 30 London 0 0 0 0 0 0 0
1736 Netraprabha Mahesh Pawar 38 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
1737 Shrirang Alulkar 50 Virginia 0 0 0 0 0 0 151
1741 Guruprasad Jayant Yernalkar 44 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
1742 GOURAV G. JOSHI 34 Miraj 0 0 0 0 0 0 180
1746 DILIP SHETGAONKAT 44 GOA 0 0 0 0 0 0 0
1748 SANDHYA DESHPANDE 57 THANE 0 0 0 0 0 0 0
1750 BHARAT DALVI 63 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 184
1754 Mrs. Archna Sunil Chilunkar 50 Indore 60 62 60 30 0 0 512
1758 Vikas Shankar Gurav 35 Kapil 0 0 0 0 0 0 0
1760 Vanamala dandavate 80 Pune 0 0 0 0 0 0 0
1762 Radhika Gokhale 52 Chembur, Mumbai 0 0 0 0 0 0 540
1764 Vasudha Dhopatr 67 Kirloskarwaddi 66 0 0 58 86 0 555
1765 Sushma Suryakant Prabhu Khonalkar 49 Vengula 0 0 0 0 0 0 0
1766 Ashwini Arvind Chitale 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0
1767 Vivek Ambhorkar 55 Mumbai 0 0 0 0 0 0 302
1770 Meena Deepak Kudale 60 Hubali 60 0 0 62 0 60 555
1772 Sarojini Katyarmal 69 Pune 0 0 0 0 0 0 0
1775 Vidya Bhosekar 52 karad 0 0 0 0 0 0 45
1776 Dr. Balkrishna Tukaram Pasohe 56 Selamba Gujarat 0 0 0 0 0 0 45
1777 Dr. Vidya Paspohe 52 Selamba Gujarat 0 0 0 0 0 0 61
1778 Digambar shankar vaidya 80 Barshi 62 0 0 0 0 0 364
1781 Kanchan subhash joshi 60 Nasik 0 0 0 0 0 0 124
1785 Sharad Ravindra Joshi 72 Kolhapur 0 0 0 28 0 0 90
1786 Mrunalini Sharad Kulkarni 65 Kolhapur 124 0 0 0 0 0 593
1788 Sunita Gajanan Joshi 73 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 118
1789 Madhavi Mohan Medhekar 60 Paratwada 0 0 0 0 0 0 0
1790 Anuradha Aakaram Patil 62 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 118
1791 Varsha Namdev Jadhav 37 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 218
1792 Pragnya Sudin Kodape 34 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
1793 Vaishali Phatak 65 Pune 62 0 0 0 0 0 424
1795 Vasanti Shanbhag 63 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 65
1796 Varsha Kulkarni 59 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 120
1798 Shamila Kshalkar 70 Kolhapur 166 0 0 0 0 0 613
1799 Madhushree Nitin Buva 39 Kolhapur 62 0 0 40 0 0 456
1800 Nilima Ajay Joshi 46 Kolhapur 64 0 0 62 0 0 483
1801 Sanjeevani Naresh Patil 69 Kolhapur 84 0 0 0 0 0 444
1802 Swati Ashwinikumar Gaikawad 52 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 150
1803 Arti Narendrashinha Rajput 31 Kolhapur 0 0 0 111 0 0 191
1804 Pooja Sandeep Karambekar 49 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 300
1805 Chhaya Deshpande 64 Mumbai 0 0 0 0 0 0 96
1807 Nirmala Dhotrikar 69 Pune 0 0 0 0 0 0 166
1809 Archana Kulkarni 42 Nashik 0 0 0 0 0 0 0
1811 Shalini Anil Mahajan 63 Dombivali 124 0 0 125 121 0 803
1813 Dr. Madhuri Anerav 52 Ahmedabad, Gujarat 0 0 0 0 0 0 118
1815 Rani Laxmibai Bhajan Mandal c/o Mrs. Smita Anil Sathe 60 Nagpur 3326 0 0 0 0 0 21817
1817 Vijay gajanan mahajan 73 Solapur 0 0 0 0 0 0 242
1823 Aasavari Modak 0 Dombavali 65 0 65 65 65 0 718
1825 Pushpa kasam 66 Sangli 31 0 0 0 0 0 402
1826 Sampada mDhananjay Deshpande 50 Kalyan 0 0 0 0 0 0 52
1827 geeta balasaheb kanade 41 kolhapur 0 0 0 0 0 0 118
1828 pramila lakshimikant vedpathak 59 kolhapur 0 0 0 0 0 0 118
1829 alka hanamant patil 60 kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
1830 swara swapnil ichalkaranjikar 29 kolhapur 0 0 0 0 0 0 30
1831 dipali dilip ambike 60 dahanu 0 0 0 0 0 0 0
1833 supri suresh deshpande 68 latur 0 0 0 0 0 0 86
1834 Anuradha Joshi 67 Mahim,Mumbai 155 0 0 0 0 0 455
1835 Shailaja Raghunath Pande 62 Lonavala 64 0 0 0 0 0 436
1836 Vaishali Santosh Joshi 62 Tasgaon, Sangli 0 0 0 0 0 0 0
1837 Resha Vitthal Yadav 62 Pimpale 0 0 0 0 0 0 0
1838 rupali ravindra kapare 64 sangamner 0 0 0 0 0 0 88
1839 devyani khapali 58 nashik 0 0 0 0 0 0 0
1840 nandini dattatrya chichanikar 67 battis shirala 0 0 0 0 0 0 62
1841 kiran nikam 54 na 0 0 0 0 0 0 118
1842 manjusha kulkarni 52 pune 0 0 0 0 0 0 5
1843 kalpana tade 46 satara 0 0 0 0 0 0 0
1844 nirupama kulkarni 63 satara 110 0 0 0 0 0 462
1845 vineeta balaji deshpande 70 pandharpur 82 83 75 85 100 0 844
1846 ketaki satish parolekar 52 kolhapur 155 150 155 140 140 0 1590
1848 mangal vasant malkar 59 malgaon 0 0 0 0 0 0 206
1849 sampada amit deshpande 37 pune 0 0 0 0 0 0 10
1850 surekha vasantrao deshpande 68 pune 62 0 0 0 0 0 422
1851 laxshimi mahesh matpati 35 kolhapur 0 0 0 0 0 0 15
1852 shubhangi pravin malkar 40 malgaon 0 0 0 0 0 0 10
1853 rutuja sachin kulkarni 21 kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
1854 madhuri sunil kulkarni 47 kolhapur 0 0 0 0 0 0 51
1855 shilpa sachin kulkarni 43 kolhapur 0 0 0 0 0 0 49
1856 shivani sunil kulkarni 23 kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
1857 anita santosh joshi 38 kolhapur 0 0 0 0 0 0 59
1858 shubhshri mahesh desai 32 kolhapur 0 0 0 0 0 0 240
1859 depali suresh kulkarni 54 kolhapur 0 0 0 60 0 0 350
1860 vidya gopal safare 54 kolhapur 0 0 0 0 0 0 90
1861 mahadev namdev bamane 73 tanag 0 0 0 0 0 0 59
1863 sheleja vijay more 65 pune 0 0 0 0 0 0 0
1864 bacharam krishna ghorpade 68 kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
1865 dilip vittal pathak 69 pune 0 0 0 0 0 0 0
1866 sandhya pawar 61 pune 0 0 0 0 0 0 0
1867 sunita upadhe 58 kandevali 62 62 60 64 64 62 552
1868 sukhada bapat 72 pune 0 0 0 0 0 0 59
1869 vilas bapat 72 pune 0 0 0 0 0 0 0
1870 vrundha pataskar 70 nijampur 70 65 96 120 0 0 733
1871 sarmila raikar 69 mangaon 155 0 0 0 0 0 851
1872 mangala ashtaputre 87 pune 0 0 0 0 0 0 0
1873 mangala lavesh patvardhan 73 pile 0 0 0 0 0 0 0
1874 rekha vishnu gadgil 72 pune 62 0 0 62 60 0 546
1875 anita rajendra khedkar 58 nashik 0 0 0 0 0 0 0
1878 vidya janegaonkar 70 thane 46 0 0 0 30 0 107
1879 bharti sanjay khatavkar 58 pune 62 0 0 62 0 0 486
1880 vasudha anil joglekar 0 pune 0 0 0 0 0 0 0
1883 suhas vasudev deshpande 62 najare 0 0 0 0 0 0 0
1884 pushpa nandakumaar prabhu desai 70 miraj 0 0 0 0 0 0 131
1885 padmaja shrikant joshi 61 Singapore 31 11 11 36 41 0 149
1886 Rameshchandra Vinayak Sannake 76 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
1887 nirmala ganpatrao kulkarni 0 latur 0 0 0 0 0 0 0
1888 rohini prakash joshi 61 solapur 62 0 0 47 0 0 400
1889 narendra digambar kavdeanna 56 pandharpur 0 0 0 0 0 0 0
1890 manisha naik 73 kolhapur 0 0 0 0 0 0 302
1891 Vaishali karambelkar 67 Thane 72 0 0 0 0 0 440
1893 vijay annasaheb tike 76 mumbai 62 0 0 0 0 0 184
1894 rama purshtam patil 64 solapur 65 62 60 62 0 0 591
1895 rukmini sambhaji mane 0 solapur 62 0 0 30 0 0 424
1896 Nila sapre 64 Palaspe 0 0 0 0 0 0 0
1897 Vandana Shenoy 72 Thane 0 0 0 0 0 0 271
1900 Neelshri Abhay Sahje 50 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
1901 Vitthal Upasana Kendre 60 Pune 798 0 0 0 0 0 4831
1902 Neelima Satish Panchpore 0 Pune 0 0 0 0 0 0 340
1912 Varsha Hemant Nadkarni 63 Pune 0 0 0 0 0 0 62
1920 Gayatri Pethkar 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0
1921 Mrs Smita Kulkarni 46 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 135
1923 Anita Bhopale 50 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0
1924 Vishnu Gopal Bokil 74 Kalyan 62 0 0 0 0 0 424
1925 SMT. SHAILA HARIBHAU KALE 64 Solapur 240 0 0 31 60 0 1453
1926 Prabhavati Gopalrao Kulkarni 70 Aurangabad 0 0 0 62 0 0 424
1928 MRS. Sulbha kishor warulkar 50 Pimpri chinchwad 0 0 0 0 0 0 0
1929 MRS. VARSHA MUKUND KULKARNI 43 Parali 0 0 0 0 0 0 120
1932 Mrs. Arti Anil Kale 49 Solapur 0 0 0 0 0 0 0
1933 Sau.Dipali yogesh Rane 36 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
1934 Prashant BAKRE 50 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0
1935 Chandani Narwekar 49 Belgaum 0 0 0 0 0 0 0
1936 Anuradha Bhalchandra Chamangaovkar 51 Solapur 0 0 0 0 0 0 242
1937 Ranjana Atul Chavan 51 Solapur 0 0 0 0 0 0 168
1938 Atul Kashinath Chavan 59 Solapur 0 0 0 0 0 0 191
1939 Vilas Narsingrao Giddkar 65 Solapur 0 0 0 0 0 0 83
1941 Arusha Vilas Erande 69 Pune 62 0 0 62 0 0 486
1945 Smita Deepak Ukidwe 55 Kalyan 62 0 0 62 60 0 546
1946 Pradnya Vilas Deshpande 55 Pune 31 62 60 62 60 0 607
1947 santosh mule 51 nasik 0 0 0 0 0 0 0
1948 Vijaya umbarkar 53 Pandharpur 62 0 0 0 0 0 419
1949 Shubhada Tonape 64 Pandharpur 62 0 0 0 0 0 424
1950 Suvarna Bhivare 55 Pandharpur 21 0 0 0 0 0 104
1952 Madhavi Tonape 64 Pandharpur 50 0 0 0 0 0 388
1954 Sangita Umbarkar 53 Pandharpur 20 0 0 0 0 0 151
1956 Surekha Bhumkar 55 Solapur 0 0 58 0 0 0 333
1957 Vidyatai Patwardhan 68 Mangalwedha 50 80 100 60 0 0 624
1958 Bharati Kulkarni 64 Solapur 31 0 0 31 0 0 213
1959 Smita Tonape 55 Pandharpur 62 0 0 0 0 0 442
1960 Nilima Kumbhare 43 Mangalwedha 62 30 130 167 0 0 754
1961 Shobha Kumbhare 50 Mangalwedha 61 108 75 40 90 0 635
1962 Jyotsna Kumbhare 53 Akluj 18 32 21 34 0 0 174
1963 Sulabha Ayachit 67 Solapur 55 0 0 0 0 0 325
1964 Shubhangi Ravindra Kulkarni 41 Kalyan 62 0 0 62 0 0 485
1967 Revati khedkar 60 Pune 0 0 0 0 0 0 120
1968 Mangal Kumbhare 68 Mangalwedha 62 62 60 62 60 0 544
1969 Vijaya Deshpande 63 Mohol 0 0 0 0 0 0 362
1971 V.r. Deshpande 65 Mohol 0 0 0 0 0 0 181
1972 POOJA VISHWAS DESHPANDE 57 Pune 31 31 30 62 60 0 456
1973 Mugdha Tisgaonkar 59 Pune 31 0 0 0 0 0 371
1976 Anjali Deshpande 50 Pune 31 62 60 62 60 0 577
1979 Upendra Rajaram Tisgaonkar 60 Pune 108 0 0 0 0 0 634
1983 santosh mule 51 nashik 0 0 0 0 0 0 21
1988 anjali shrinivas pathak 63 latur. 0 0 0 0 0 0 0
1991 Sujata dilip Joglekar 63 Pune 52 52 50 50 0 0 254
1994 Gaurav Arvind Joshi 35 Goregaon,Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
1996 Manjusha Mohan Date 69 Pune 108 0 0 0 0 0 556
1997 Shalini Kale 65 Pune 108 0 0 108 108 0 690
1998 Arun Bhosale 68 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
1999 Surekha Shintre 70 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0
2000 Stotra Pathan 0 Pune 3000 1500 1800 2052 0 0 19102
2001 Priti Ashok Kulkarni 53 Aurangabad 60 0 0 30 0 0 392
2006 Sau. Archana Anand Lele 58 Miraj 0 0 0 0 0 0 59
2008 Rajesh Na Prabhu Salgaonkar 48 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
2009 Sunita Prakash Ghare 60 Nagpur 0 0 0 0 0 0 110
2013 Vimal Gaikwad 60 PUNE 0 0 0 93 0 0 654
2014 Hemalata S Bauskar 54 PUNE 54 0 75 0 59 0 460
2015 Varsha Mohan Rudrawar 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
2016 Rupa Patil 61 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2017 Anuja Deshpande 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2020 Neelima Dilip Athalye 64 Pune 155 0 0 177 194 0 1269
2021 Sunita Arvind Kulkarni 62 Nasik 31 31 30 0 56 0 315
2022 Rajesh Laxman Kulkarni 49 Nashik 0 0 0 0 0 0 0
2023 Parag p.Kulkarni 38 Malegaon 0 0 0 0 0 0 0
2024 Yajus Mohan Dixit 34 Tyambakeshwar 0 0 0 0 0 0 0
2025 Asha Aravind Joshi 70 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2026 Prabhakar Bhimsenrao Deshpande 74 Pune 0 0 0 62 0 0 362
2027 Jyotsna Balkrishna Joglekar 69 Mumbai 62 62 60 62 0 0 608
2028 Prakash Gangal 65 Mumbai 62 62 60 72 116 20 754
2029 Aravind Balwant Joshi 75 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2030 Nanda Avdhut Aradhye 70 Chinchwad,Pune 110 113 100 82 94 0 914
2031 Snehal Avinash Sutar 47 Chinchwad,Pune 62 62 60 62 62 0 481
2037 Hemalata Sarvottam Vadapurkar 74 Pune 0 62 0 62 60 0 546
2039 Sunita Manjarekar 65 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2042 Madhavi Marathe 72 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2043 Kanchan Joshi 70 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2044 Kalpana Londhe 75 Pune 62 62 60 62 60 0 608
2045 Malawati Mehendale 54 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2046 Mrudula Rahalakar 60 Pune 0 62 60 62 60 0 608
2049 Sunita Bopardikar 63 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2050 SHRIKANT SHANKAR NEMADE 34 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
2052 Jyoti Prakash Tarlekar 69 Kalyan 62 0 48 50 58 0 580
2053 Vandana Joshi 56 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2054 Madhavi Madhukar Deshpande 69 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0
2056 Meera Suresh swami 66 Kalyan 0 0 0 0 0 0 60
2057 Sheela Keshatwar 54 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2058 KIRAN KISHOR VARADE 39 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
2059 SNEHAL SHRIKANT NEMADE 29 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
2060 Suneeti Joshi 74 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2061 Sayalee Joshi 50 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2063 Prajakta Moghe 63 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2064 Pratibha Jahagirdar 77 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2065 Shubhangi Shastri 75 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2067 Vilasini udgirkar 58 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 295
2071 Mangal Damodar Pargaonkar 75 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
2072 Shamsundar Narayan Joshi 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2073 Prabha Anant Vichore 58 Amaravati 0 0 0 0 0 0 0
2075 Karuna Pawar 42 Baramati 0 0 0 0 0 0 0
2076 Manoj Manohar Amshekar 0 Goa 0 0 0 0 0 0 0
2077 Gunjan Chaudhari 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2078 Devika Deshpande 38 NA 0 0 0 0 0 0 0
2079 Sanchita Sangamnerkar 38 Pune 56 0 0 0 0 0 371
2080 Sow Rekha Ghotikar 65 Kothrud Pune 0 0 0 0 0 0 0
2081 Kishor Chaudhari 47 Baroda 0 0 0 0 0 0 0
2082 Ramesh Joshi 71 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0
2083 Kavita Katkamwar 0 Nanded 150 0 0 173 0 0 1085
2084 Nirmala Pohnekar 70 Aurangabad 108 125 125 125 0 0 845
2085 Anil Gangadhar Devdhar 0 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0
2087 Mahajan Prashant Balkrishna 40 Beed 0 0 0 0 0 0 0
2088 Anup deshpande 0 NA 0 0 0 0 0 0 0
2089 Anuradha Kshirsagar 48 Dadar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 118
2090 Varsha Buch 65 Baroda 111 69 67 76 0 0 725
2091 Mansi Mangesh Anaokar 59 Ravet,Pune 108 108 108 155 142 0 1031
2092 Mukund Shankarrao Kasture 69 Jule Solapur 0 0 0 0 0 0 409
2093 Meera Kulkarni 50 Aurangabad 191 225 250 245 198 0 1626
2094 Yogita Vaibhav Pandit 36 Dahanu 0 0 0 0 0 0 125
2095 Supriya Shardul Jadhav 38 Karmala 0 0 0 0 0 0 0
2096 Shantanu Kedare 18 NA 0 0 0 0 0 0 103
2097 Smt.Alka Pramod Kulkarni 65 Pune 50 58 38 0 0 0 321
2098 Anant Sadashiv Datar 65 Badalapur 0 0 0 0 0 0 341
2099 Vandana Ghan 30 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 59
2100 Prabha Kuvalekar 66 Solapur 164 0 0 156 158 0 1040
2101 Sandhya Kuvalekar 59 Solapur 108 0 0 145 172 0 1082
2102 Anita 51 Nasik 0 0 0 0 0 0 150
2103 Devaki Govekar 20 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
2104 Umesh Dhananjay Panchbhai 19 Dhule 0 31 30 0 0 0 210
2105 Vasudha V Kulkarni 62 Osmanabad 0 31 30 0 0 0 123
2106 Vaibhav Shrimant Pawar 33 Osmanabad 0 0 0 0 0 0 0
2107 Nirmala Sable 58 Pune 0 0 0 0 0 0 29
2108 Umesh Vishnupant Dandage 34 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 121
2109 Mrunalini Rajesh Joshi 44 Aurangabad 0 70 192 65 60 0 574
2111 Shrikant Desai 0 Sangli 0 31 30 0 0 0 425
2113 Vrunda Kishore Phadake 42 Chiplun 0 0 0 0 0 0 340
2115 Jyoti Hemantrao Deshmukh 54 Parabhani 124 0 0 111 102 0 800
2116 Nirmala Paranjape 76 Badlapur 0 0 0 0 0 0 360
2117 Ajit Dindore 63 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
2118 Rashmi Rajnish Khot 55 Thane 0 0 0 0 0 0 0
2119 Parshuram Pabarkar 53 URAN 0 0 0 0 0 0 0
2120 Meena Karmarkar 60 Pune 108 0 0 0 0 0 756
2121 Smita Sawant 34 Mumbai 0 0 0 0 0 0 84
2122 Sujata Nitin Deshpande 55 Nerul, Navi Mumbai 80 85 90 82 90 0 846
2123 Mrs Vijaya Mohite 63 New Panvel 0 0 0 0 0 0 0
2124 Avinash Belavadi 64 Thane 108 0 0 180 0 0 809
2125 Ashwini Aakare 66 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0
2126 Veena Bhat 48 Dahisar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
2127 Shubham Ghode 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
2128 Vaishnavi V Sawant 0 Navi Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
2129 Gajendra Pawar 0 Boradi Tal Shirpur Dist Dhule 0 0 0 0 0 0 0
2130 Padma Vilas Joshi 60 Dhayri, Pune 62 0 0 62 0 0 486
2131 Sunil Raghunath Kalawade 0 Ahmednagar 0 0 0 0 0 0 0
2132 Suvarna Ratnesh Gosavi 45 Solapur 25 41 0 44 0 0 312
2133 Smita Sadanand Kulkarni 53 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2134 Shrinath Balkrushna Joshi 38 Katraj, Pune 0 0 0 0 0 0 59
2136 Murlidhar Rajaram Surve 55 Akola 0 0 0 0 0 0 55
2137 Jayshree somnath khode 0 Nashik 0 0 0 0 0 0 0
2138 P S Bhattad 61 Nira 0 0 0 0 0 0 0
2139 Shilpa Pratapsing Chavan 44 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2140 Sou Ratan Naiknavare 68 Kasarwadi Pune 0 0 0 0 0 0 0
2141 Vidya Prakash Chavhan 54 Nampur 0 0 0 0 0 0 0
2142 Bhavana Mahadik 48 SINHAGAD ROAD PUNE 0 0 0 0 0 0 0
2144 Savita Deshmukh 36 Ambajogai 0 0 0 0 0 0 0
2145 Sunita Vijaykumar Kulkarni 0 Chakur 90 0 0 0 0 0 616
2146 Dabholkar Anil Suryakant 0 Vasind, Thane 0 0 0 0 0 0 0
2147 Ajit shrirang Tandale. 27 Wategaon sangli 0 0 0 0 0 0 100
2148 Vasanti Mahajan Halkunde 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2149 Sangita Anant Hade 0 MP 0 0 0 0 0 0 0
2150 Mrs.Aniruddha Deshpande 27 Latur 0 0 0 0 0 0 0
2151 Shankarrao Sadhankar 71 Nagpur 63 64 61 108 0 375 1186
2152 Ashwini Sagar Paithane 32 Vaijapur 0 0 0 0 0 0 0
2153 Pramodini Prakash Jadhav 44 Satara 0 0 0 0 0 0 0
2154 Saraswati Dattatray Pandye 80 Pune 62 62 0 62 0 0 548
2155 Kaustubh Ramekar 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2156 Rajashree Chitre 44 Baroda 0 0 0 0 0 0 0
2157 Omkar Athalye 0 Sakharpa 0 0 0 0 0 0 0
2158 Ankush Kulkarni 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
2159 Surekha Dilip Mahajan 65 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0
2160 Ulka Vilas Gadhikar 62 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0
2161 Uday Ramesh Joshi 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
2162 Sharada Manohar Jadhav 60 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2163 Padma Bapat 62 Thane 0 0 0 0 0 0 0
2164 Sagar Barve 32 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2165 Shraddha Devkar 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2166 Vijay Mhaswade 45 Pune 62 62 60 62 60 0 637
2170 Sindhu Madokar 40 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2171 Shanta Deshmukh 65 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
2173 Kalpana Prakash Upadhye 54 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
2174 Vikram Jadhav 38 Islampur 60 62 60 62 0 0 564
2175 Sham Narayan Deshmukh 63 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
2176 Alka Chinchore 58 Pune 0 0 0 0 0 0 62
2179 Shital Patil 37 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2180 Madhavi Ranade 64 Pune 0 0 0 0 0 0 62
2181 Vijaya Prabhakar Moghe 58 Pandharpur 62 62 62 42 35 0 603
2182 Ankush Balte 0 Atpadi 0 0 0 0 0 0 0
2183 Anjali Gangal 62 Pune 0 0 0 0 0 0 62
2184 sau Kasture solapur 0 Jule solapur 0 0 0 0 0 0 424
2185 Kumud Manohar Shahakar 45 Virat 0 0 0 0 0 0 372
2186 Shubhada Natu 57 Pune 0 0 0 0 0 0 87
2187 Varsha Natkut 46 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
2188 Sushama Mahavir Patil 36 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 0 0
2189 Chhaya Deepak Kulkarni 51 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
2190 Revati Natu 58 Pune 0 0 0 0 0 0 62
2191 Jagdish Rajeshwarrao Chaudhari 61 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0
2192 Madhuri Kulkarni 58 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2193 Nikhil Jamdar 18 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2194 Geeta Khode 55 Pune 0 0 0 0 0 0 180
2195 Nirmala Pawar 62 Pune 0 0 0 0 0 0 62
2196 Krishna Lihine 0 pandharpur 31 31 0 0 35 0 183
2197 Vaishali Vijay Sawant 68 Ratnagiri 155 0 0 0 0 0 791
2198 Saroj Golujkar 65 Pune 0 0 0 0 0 0 62
2199 Kirann Govind Joshi 0 NA 0 0 0 0 0 0 0
2200 Kalpana Jadhav 0 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 0 0
2201 Sunanda Raje 58 Pune 0 0 0 0 0 0 162
2202 Ratnamala Joharale 0 Pune 120 0 0 0 0 0 600
2203 Sheela Karanjkar 67 Pune 0 0 0 0 0 0 62
2204 Smita Sabnis 61 Pune 0 0 0 0 0 0 180
2205 Supriya Tambat 50 Pune 0 0 0 0 0 0 180
2206 Archana Velankar 54 Pune 0 0 0 0 0 0 62
2207 Supriya Godbole 65 Pune 0 0 0 246 0 0 548
2208 Sushma Pande 47 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 118
2211 Shilpa s. Kulkarni 37 Pune 0 0 0 0 0 0 124
2214 Ulka Anand Marathe 72 Solapur 0 0 60 0 0 0 422
2217 Arti Kale 49 Solapur 62 0 0 15 30 0 483
2219 Sharada Dani 58 Pune 155 62 60 62 0 0 1017
2223 Asha Dhamapurkar 53 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2225 Pandurang Gotiram Karamse 70 Pune 62 62 45 62 60 0 653
2226 Meena Patil 64 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2227 Rajashree Arun Shinde 49 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2228 Lata Pandurang Karamse 64 Pune 62 62 45 62 60 0 653
2229 Nilima Satyavijay Rajanikar 58 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2230 Sunila Sudhakar Kulkarni 65 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2232 Usha Deshmukh 62 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2233 Vijay Itaraj 75 Pune 0 30 2 30 0 0 364
2234 Suvarnrekha Itraj 67 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2235 Vanita Joshi 51 Pune 62 62 60 62 60 0 606
2236 Deepa Kulkarni 56 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2237 Shama Mundale 68 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2238 Asha Wamanrao Telang 60 Ambajogai 0 30 0 0 0 0 30
2240 Vanamala Wamanrao Kulkarni 55 Ambajogai 0 0 0 0 0 0 0
2241 anjali anil desai 64 Nashik 108 108 108 108 108 0 1152
2244 Asha Suresh Telang 50 Latur 0 0 0 0 0 0 302
2245 Pragati Prashant Telang 30 Latur 0 0 0 0 0 0 110
2246 Shakuntala Kawale 57 Nashik 0 0 0 0 0 0 178
2247 Nalin Joshi 75 Jalna 0 0 0 0 0 0 116
2248 Nalini Mahajan 55 Nashik 0 30 0 0 0 0 30
2249 Vaishali Navathye 0 Borivali, Mumbai 155 0 0 155 150 0 1215
2251 Shaila Sathe 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 425
2252 Sangeeta Pugaonkar 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
2253 Vaishali Londhe 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 59
2254 Sunila Deshmukh 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 116
2256 Megha Mayekar 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 32
2257 Nanda Joshi 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 59
2258 Nanda Bodas 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
2259 Jyotsna Kulkarni 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 128
2260 Neelam Bhagwat 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 59
2261 Neeta Mamvekar 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
2262 Arati Samant 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
2263 Minal Sutar 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 327
2264 Seema Moharir 0 Borivali, Mumbai 62 0 0 0 0 0 424
2265 Sushma Barsode 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
2266 Mamta Gadre 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 340
2267 Mugdha Bhave 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
2268 Jyotsna Bhagat 0 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
2270 Sau Shilpa Joshi 57 Goregaon 62 62 60 62 0 0 540
2271 Mohan Deshpande 56 Pandharpur 0 62 0 0 0 0 389
2272 Sharad Tonape 82 Pandharpur 62 0 0 0 0 0 424
2273 Anita Sugandhi 46 Solapur 0 0 0 0 0 0 75
2274 Vijay Das 63 Solapur 0 0 0 0 0 0 234
2275 Kranti Tibole 37 Thane 0 0 0 0 0 0 0
2276 Shailaja Nishikant Khaladkar 62 Dhanakwadi 0 0 0 0 0 0 0
2279 Shailaja Khaladkar 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2280 Savita D. Kulkarni 51 Ahmad Nagar 62 62 60 62 60 62 730
2284 Indumati Kudale 85 Huballi 93 0 0 93 0 90 789
2285 Priya Shriniwas Jog 47 Pune 62 62 60 62 60 0 634
2286 Vilas Kanankhedkar 56 Nanded 62 62 60 62 60 0 608
2287 Savita V Kanankhedkar 55 Nanded 62 62 60 62 60 0 668
2288 Jayashree Uday Toranekar 59 Nanded 62 62 60 62 60 0 653
2290 Vinodrao Punde 63 Nanded 62 62 60 62 60 0 668
2291 Minal Kale 55 Nanded 62 62 60 62 60 0 668
2292 Anil Kale 58 Nanded 62 62 60 62 60 0 668
2294 Shri Ganesh Bhagini Mandal, C/o Mrs. V. R. Vaze 63 Ambarnath 2760 1361 1486 1489 0 0 14552
2295 Neha Nitinn Mohril 47 Dombivali 0 0 0 0 0 0 58
2298 Prakash Rangnath Joshi 68 Solapur 31 0 0 40 0 0 277
2299 Vasant Valsangkar 63 Solapur 0 0 60 0 0 0 457
2300 Sudha Ghanekar 73 Ratnagiri 0 0 0 0 0 0 0
2301 Rohini Badave 70 Pandharpur 16 0 0 0 0 0 235
2302 Mrunal Satish Dambalpur 42 Pandharpur 155 0 0 0 0 0 575
2304 Vidya Kakade 67 Solapur 47 0 0 0 0 0 306
2306 Archana Kulkarni 43 Pune 24 50 40 40 40 0 340
2309 Sangita Deware 49 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
2310 Mrs. Shilpa Joshi 49 Latur 62 124 30 62 0 0 648
2311 Aparna Avinash Kulkarni 69 Asta 62 0 0 0 0 0 300
2312 Sukhada Doiphode 55 Satara 0 0 0 0 0 0 59
2313 Yogesh Laxman Bharati 0 Malegaon 0 0 0 0 0 0 0
2314 Alaka Gandhi 67 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2315 Sachin Badave 39 Pune 15 20 2 10 0 0 303
2316 Asta A Kesarkar 28 Dombivali 36 21 23 18 0 0 272
2317 Jyoti Joglekar 0 Ratnagiri 0 0 0 0 0 0 0
2318 Archana Chandrashekhar Joshi 0 NA 0 0 0 0 0 0 0
2319 Krushna Ramakant joshi 0 Latur 0 0 0 0 0 0 0
2320 Natsinh e Wadwalkar 46 pandharpur 0 0 0 0 0 0 0
2321 Anita Anil Joshi 50 Bhusaval 0 0 0 0 0 0 0
2322 Mamata Kulkarni 0 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0
2323 Vinayak Ramchandra Shivarkar 69 Pune 62 31 30 31 0 0 424
2324 sou Shubhangi kalani 53 Pune 0 0 0 0 0 0 185
2325 Sachin subhash sasane 0 Gadhinglaj kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
2326 Vishal Shantaram Pore 22 Yamai, Shivri 0 0 0 0 0 0 59
2327 Swaroopa Sandeep Kulkarni 46 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
2328 Sudhir Gokhale 63 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2329 Ajit Argade 55 Baramati 0 0 0 0 0 0 0
2330 Sunita Shriram Gokhale 62 Pune 0 0 0 0 0 0 445
2331 Gayatri Borpatra Gohani 35 Vashi, New Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
2332 Malhar Paithankar 60 NA 155 155 150 155 150 0 1559
2333 Saguna Radhakrishnan 0 Malad Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
2334 Anant G Kerur 0 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0
2335 Varsha Kunte 52 Thane 50 0 0 0 0 0 266
2336 Madhavi Narendra Apte 0 NA 0 0 0 0 0 0 0
2338 Vira Deshpande 72 Thane 0 0 0 0 0 0 0
2339 Trupti Tanmay Joshi 32 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
2340 Manjushri Sontakke 53 Amaravati 0 0 0 0 0 0 0
2341 Harshla J kulkarni 45 Badlapur 0 0 0 0 0 0 148
2342 Rudrani Vaijapurkar 28 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
2343 Latabai Ramdas Bagad 65 Malegaon, Nasik 0 0 0 0 0 0 180
2344 Manoj Kulkarni 29 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
2345 Usha Kulkarni 0 Nanded 0 0 0 0 0 0 240
2346 Usha Khare 53 Chiplun 0 0 0 0 0 0 0
2347 Sulabha Joshi 67 Selu 0 0 0 0 0 0 0
2349 Shamsundar Atmaram Bhagat 51 Khopole 0 0 0 0 0 0 0
2350 Shripad M Oak 42 Palghar 0 0 0 0 0 0 0
2351 Radheshyam Shyam Panwar 0 Indore 0 0 0 0 0 0 0
2353 Kalpana Chandrakant Dharmadhikari 70 Pune 105 62 103 121 60 0 954
2354 Poonam Danti 52 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2355 Jeyashri.R. 58 Urapakkam 0 0 0 0 0 0 0
2356 Usha Keshavrao Kolpe Joshi 70 Pune 0 108 0 0 60 0 604
2358 Pratibha Suhas Ingle 51 Solapur 0 0 60 0 0 0 320
2359 Priti Shrivas 0 Kanpur 0 0 0 0 0 0 0
2360 Rajashree Rajendra Patil 36 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 180
2361 Rekha patil 55 Jalgaon 251 0 0 341 0 0 1328
2365 Sandeep Vilasrao Patil 37 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
2366 Vilas Deshpande 45 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0
2367 Kamini Gokul Alai 48 Nasik 0 0 0 0 0 0 62
2368 Kavita Pravin Birari 42 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
2369 Savita Ramesh Ranade 62 Satara 0 0 0 0 0 0 0
2370 Pratibha Subhash Patil 65 SINHAGAD PUNE 0 0 0 0 0 0 392
2372 Yogesh Madhukarrao Ganthade 39 Vardha 0 0 0 0 0 0 84
2373 Vasanti Anil Prabhune 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2374 Sucheta Gandhi 49 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2375 Snehal J Dastane 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2376 Jayant Tryambak Dastane 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2377 Poonam Bhaskar Chitale 58 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
2378 Amruta Hemant Wad 54 Nasik 62 62 60 62 50 0 678
2379 Tara C Deochake 62 Nasik 62 62 60 62 60 0 668
2380 Vaijayanti Hemant Purandare 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2381 Surekha Bawale 65 Pune 62 0 0 62 0 0 246
2382 Neha Thengdi 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2383 Anil Pandurang Jatkar 64 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2384 Sau Rajani Prakash Joshi 66 Pune 131 0 0 96 0 0 653
2385 Mrs.Manisha Vivek Shivarkar 55 pune 0 0 0 0 0 0 0
2386 Anagha Kulkarni 63 Aurangabad 108 217 210 402 105 0 1856
2387 Sayali Bhandare 30 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2388 Minakshi Sunil Tamboli 55 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 0
2389 Prajakta M Aadgaonkar 36 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
2390 Shakuntala narayanrao mukhed 0 nanded 0 0 0 0 0 0 0
2391 Aniruddha Borphale 38 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0
2392 Saroj Arun Inamdar 64 Kolhapur 180 184 114 60 68 0 1159
2393 Suman Dambalkar 74 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
2395 Snehal sandip suryawanshi 29 Thane 0 0 0 0 0 0 0
2396 Pratibha H Patil 49 Aurangabad 31 31 30 31 30 0 333
2397 Pramod Kale 41 Latur 0 0 0 0 0 0 0
2398 Anjali Vivek Kuvalekar 56 Solapur 64 62 50 50 60 0 470
2399 Yogita Ajay Rudrakanthvar 42 Nanded 0 0 0 0 0 0 0
2400 Yuvaraj Paralikar 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 62
2401 Kanchan Anil Dabade 0 Solapur 0 0 0 0 0 0 0
2402 Vijaya Sakhare 0 Satara 0 0 0 0 0 0 0
2403 namita nitin narvekar 47 pune 0 0 0 0 0 0 0
2405 Vaibhavi Pramod Joshi 0 Tarapur 125 125 125 135 125 0 1027
2406 Prasad Khandake 52 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2407 Uma Shankar Yadav 65 Miraj 150 155 150 150 150 0 1560
2408 Leeladevi Bhimrao Ghansare 65 Miraj 135 151 168 182 140 0 1524
2409 Kalpana Vijay Chavan 65 Miraj 62 0 0 62 90 0 578
2410 Nirmal Vasant Kelkar 65 Miraj 62 62 60 62 60 0 668
2412 Sudha Kulkarni 55 Kolhapur 62 0 0 50 60 0 408
2414 Kavita Ramesh Joshi 65 Miraj 0 87 84 62 93 0 654
2417 Swati joshi 56 Gulsunde 0 108 0 108 0 0 674
2423 Anjali Dhongade 0 Vileparle 0 0 0 0 0 0 62
2428 Ashwini Halabe 72 Pune 71 62 60 62 0 0 617
2429 Sau. Pratima Punekar 71 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
2430 Sau. Sushila Pandurang Rasale 78 Pune 60 0 0 120 62 0 726
2432 Madhuri shriram tembhekarhekar 62 Pune 62 62 0 62 0 0 548
2433 Nilima Anil Vadanagekar 70 Pune 108 0 0 0 255 0 895
2434 Asmita Anil Joshi 58 Pune 0 103 0 101 0 0 756
2435 Prachi Amey Borkar 37 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
2450 Suman mahadev joshi 58 Gulsunde 62 0 0 62 0 0 568
2451 Surabhi suresh joshi 48 Gulsunde 42 0 0 0 0 0 282
2452 Harshala hari joshi 55 Gulsunde 0 62 0 62 0 0 488
2453 Madhavi Madhusudan joshi 54 Gulsunde 62 0 0 108 0 0 580
2454 Sanjay Devidas Jakatdar 63 Chalisgaon 62 0 0 81 0 0 505
2455 Anjali Yashwant Ganjendragadkar 65 Miraj 25 25 25 25 25 0 125
2456 Yashwant Ganjendragadkar 65 Miraj 0 0 0 0 0 0 0
2457 Manasi Amey Thatte 65 Miraj 0 20 0 0 0 0 35
2459 Vaijayanti Vijay Jadhav 65 Miraj 330 320 310 330 300 0 3155
2460 Vijay Narayan Jadhav 75 Miraj 0 70 70 80 80 0 810
2461 Lalita Manik Chitalwar 75 Miraj 31 20 30 51 30 0 343
2462 Mogar Tatoba Devtale 74 Miraj 50 0 0 54 54 0 484
2463 Deepali Sapre 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2464 Charusheela Limaye 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2465 Jayashri Deshpande 68 Ahmadnagar 0 62 0 60 60 0 422
2466 Neela Vaidya 66 Thane 0 0 0 0 0 0 60
2470 Pratima Kannav 60 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
2471 Nita Tambolkar 68 Solapur 0 0 95 0 0 0 458
2472 Prakash Tapase 68 Solapur 0 0 0 0 0 0 72
2473 Manorama Kokat 45 Beed 0 0 0 0 0 0 0
2474 Aruna Tapase 62 Solapur 0 0 0 0 0 0 72
2475 Meera Vyavahare 50 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
2477 Rohini Phalak 0 Bhusawal 0 0 0 0 0 0 0
2478 Sandhya Upadhye 67 Thane 0 0 0 0 0 0 0
2480 Vilas Bhinge 71 Nashik 372 0 0 353 0 0 1211
2481 Abhishek Patange 26 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2482 Kallapa Irashetti 56 Solapur 0 0 0 0 0 0 71
2483 Usha Chinchore 63 Nashik 0 0 0 0 0 0 0
2484 Kund Ahankari 58 Solapur 0 0 30 0 0 0 229
2485 Rajashri Bhat 47 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2486 Shubhangi Kulkarni 53 Solapur 62 62 60 62 0 0 610
2487 Shamala Jewalikar 59 Solapur 0 0 0 0 0 0 484
2488 Pratibha Kulkarni 63 Dahiwadi 56 0 0 0 0 0 299
2489 Arvind Jewalikar 61 Solapur 0 0 0 0 0 0 211
2491 Kanchan Kuber Nagmule 62 Hubli 0 0 0 0 0 0 218
2492 Sulakshana Jawadekar 0 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0
2493 Sheela Kulkarni 68 Kalyan 62 62 51 15 58 0 598
2494 Ravindra Kisanrao Sardeshmukh 52 Solapur 0 0 0 0 0 0 181
2495 Alka Markandey 68 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0
2496 Deepa Gore 62 Dombivali 0 0 0 0 0 0 25
2497 Radhika Ravindrs Sardeshmukh 43 Solapur 25 25 0 0 0 0 212
2498 Revati Wagh 63 Walchandnagar 0 0 0 0 0 0 30
2499 Anjali Karlekar 60 Kalyan 62 0 0 0 60 0 415
2501 Supriya Mirjolkar 61 Kalyan 62 0 0 0 0 0 424
2502 Sunita Dattatray Ulekar 75 Solapur 41 41 0 0 0 0 202
2503 Suresh Mirjolkar 63 Kalyan 0 62 0 0 0 0 424
2504 Sumitra Mallinath Ashtagikar 58 Solapur 0 0 0 0 0 0 127
2505 Madhavi mohan kasodekar 48 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
2506 Vasudha Thosar 0 Pune 62 0 0 62 60 0 546
2507 Anjali Kulkarni 0 Pune 127 155 150 155 0 150 1099
2509 Vaishali Thite 0 Pune 0 0 0 62 60 0 469
2511 Madhura Khire 60 Pune 70 0 0 80 85 0 695
2512 Pallavi Sakalkale 0 Jalgaon 16 6 9 6 0 0 120
2513 Prabhatai Athawale 0 Akola 25 21 0 0 0 0 226
2514 Shraddha Sant 0 Akola 31 31 31 30 31 0 362
2515 Hemant Deshpande 0 Akola 0 0 0 0 0 0 28
2522 Mangala Mahale 69 Thane 0 0 0 0 0 0 0
2523 Charushila Devlalikar 60 Thane 0 0 0 0 0 0 0
2525 Smita Khatkhoje 62 Thane 0 0 0 0 0 0 300
2526 Sunanda Apte 75 Thane 0 0 0 0 0 0 302
2527 Suvidha Palande 64 Pune 0 0 0 62 0 0 624
2529 Shobhana Nerlekar 69 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2530 Pallavi Soman 54 Jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0
2531 Manisha Inamdar 0 Phaltan 0 0 0 0 0 0 0
2533 Geetanjali Ghatage 69 Pune 96 0 0 71 0 0 833
2534 Seema Jamadagni 56 Jaysingpur 31 0 0 0 0 0 314
2535 Hemlata Mali 45 Kurundwad 0 0 0 0 0 0 40
2536 Kalpana Patil 45 Kurundwad 0 0 0 0 0 0 59
2537 Ranjana Shetty 53 Kurundwad 0 0 0 0 0 0 0
2538 Madhuri Kulkarni 66 Sangli 0 0 0 0 0 0 0
2544 Madhuri Tembhekar 61 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2546 Purva Patki 51 Miraj 0 0 0 0 0 0 362
2547 R S Kulkarni 69 Solapur 0 0 52 0 0 0 361
2548 Sudha Kulkarni 62 Solapur 0 0 60 0 0 0 374
2549 Krupa Jath Mandal C/o Mrs Khasnis 0 Jath 3462 0 0 0 0 0 18143
2550 ROHINI PRABHU 55 SIRSI 0 0 0 0 0 0 187
2551 Mrs. Anjali Bhatkhande 68 Chinchwad, Pune 62 62 60 40 0 0 584
2556 Mrs. Shobha Subhash Khairnar 61 Chinchwad, Pune 62 62 60 62 60 0 668
2558 Mrs. Pratibha Jayant Pendse 66 Pune 0 0 0 0 0 0 362
2559 Mrs. Smita Kulkarni 70 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2560 Jyoti Deval 55 Miraj 0 0 0 0 0 0 55
2561 Anita Achyut Gokhale 63 Pune 62 62 62 62 0 0 600
2562 DILIP D NERURKAR 68 PUNE 0 0 0 0 0 0 232
2563 Mrs. Anjali Balkrushna Ratnaparkhi 0 Beed 0 0 0 0 0 0 0
2564 VAISHALI BABASAHEB KULKARNI 47 PUNE 0 0 0 0 0 0 100
2565 MRS PRABHA VIJAY DHASE 48 NASIK 253 322 0 0 0 0 1432
2567 Prabha Anant Deshpande 70 Pune 62 113 0 225 0 0 400
2569 Ashwini Tamhane 127 Talegaon pune 0 0 0 0 0 0 0
2570 MRS.KANAKA RAGHAVAN 62 DAHISAR, MUMBAI. 0 0 0 0 0 0 0
2571 VIDYA PRAKASH DATAR 64 BADLAPUR 0 0 0 0 0 0 310
2573 VIJAYA GIRMAL MURALE 44 ICHALKARANJI 0 0 0 0 0 0 0
2574 SADHANA D DOSHI 50 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
2576 ANJALI JITENDRA ABHYANKAR 41 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 302
2577 ANITA BANSODE 53 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
2578 SHAMALA S PAKANKAR 50 PUNE 62 0 0 60 0 0 484
2579 MRS RASHREE SURESH POTDARSH 51 NASIK 0 0 0 0 0 0 0
2580 PADHAMAKAR RAMDASI 75 Aurangabad 62 0 0 0 0 0 455
2581 SUMATI P RAMDASI 70 Aurangabad 62 0 0 0 0 0 485
2582 Vilas Dattatray Rajhans 60 Sillod 0 0 0 0 0 0 0
2584 Prabha Vilas Kulkarni 63 Aurangabad 62 0 0 0 0 0 456
2585 Sudhir Ramrao Kulkarni 61 Aurangabad 62 62 60 62 60 0 424
2587 Smt vaishali R Hardikar 68 Kalyan 62 0 0 0 0 0 424
2588 Vaibhav Joshi 0 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0
2589 Mrs. Sushama Bidarkar Kulkarni 50 Jalna 0 0 0 0 0 0 0
2590 Mukesh Vasant Jawale 27 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
2591 Smt. Pratibha vinayak choudhari 59 Jalgaon 100 0 0 0 0 0 553
2592 Saroj Deshpande 0 nanded 0 0 0 0 0 0 0
2594 Jayendra kalvinkar 58 vadodara Gujarat 0 0 0 0 0 0 0
2595 Sunita Chavhan 43 Pune 0 0 0 0 0 0 59
2596 Nalini Shriniwasrao Bhagyavant 0 Bhoom 0 0 0 0 0 0 301
2597 Lata Gunderao Kulkarni 75 Pune 122 61 60 0 60 0 621
2599 Maya Sharma 45 Chalisgaon 0 0 0 0 0 0 0
2601 Nandini Takarwankar 69 Vishrantwadi, Pune 108 0 0 0 0 0 415
2602 Satish Ramchandra Deshpande 58 Sangamner 155 153 150 150 120 0 1443
2605 kavita kiran khanapurkar 49 nashik 0 0 0 0 0 0 0
2606 Mukund Kherdekar 0 Hyderabad 76 59 52 52 0 0 649
2607 Narsimha Krishna Hindupur 64 Ambarbath 62 0 60 0 62 10 564
2608 Ram Vaidya 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2609 Meena Baviskar 62 Pune 62 62 60 62 0 0 608
2610 Raghavendra Dixit 49 Nagpur 0 0 0 0 0 0 187
2611 Sanjay Digambarrao Jakate 60 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
2612 Sanjay Purushottam Bhade 53 Murbad 0 0 0 0 0 0 300
2614 Priya Panchal 0 Alephata 0 0 0 0 0 0 0
2615 Mrs. Sushama Sunil Sahasrabuddhe 60 Dombivali East 0 0 0 0 0 0 0
2616 Sandhya Sujit Deshpande 27 Nanded 0 0 0 0 0 0 0
2617 Prabha Subhash Deshmukh 60 Degloor 0 0 0 0 0 0 180
2618 Shilpa Girish Joshi 40 Pune 0 124 0 0 0 0 186
2619 Hari Landge 43 Beed 0 60 0 0 0 0 420
2620 Akash Rajendra Gaikwad 23 Kolpewadi, Tlq Kopargao 0 0 0 0 0 0 30
2621 Swati Buttee 0 Ambajogai 0 0 0 0 0 0 178
2622 Prof. C.P.Mandage 0 Chopda 0 0 0 0 0 0 0
2623 Vaishali Deo 58 Badlapur 49 0 45 0 0 0 288
2624 Nandini Kanekar 67 Pune 0 0 0 0 0 0 62
2625 Archana Atul Ranade 45 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 0 0
2626 Hrishikesh Nandkishor Malode 21 Ketkavale 0 0 0 0 0 0 0
2627 Sau Sagarika Sanjay Karnik 0 Borivali East 0 0 0 0 0 0 541
2628 Ulka Patankar 0 NA 0 0 0 0 0 0 0
2629 Pradnya Patil 0 Jogeshwari 0 0 0 0 0 0 0
2630 SHRI. SANJAY GUNAJI BHOSALE 53 KHOPI SHIR GAON TAL-KHED DIST- RATNAGIRI 0 0 0 0 0 0 0
2631 Bhagyashri Milind Kulkarni 46 Vadodara 0 0 0 0 0 0 0
2632 Swati Jaykar 71 Kandivali, Mumbai 217 96 112 182 128 0 1408
2633 Vidya Naik 64 Bangalore 0 0 0 0 0 0 40
2634 Malti Pitambar Patil 66 Nashik 0 0 0 0 0 0 0
2636 Shri Mahalaxmi Mantra Stotra Pathan Varg C/o Shri Keshav Bhave 0 Kolhapur 13920 13764 13530 13981 13950 0 151201
2639 Sanjay Singh 52 Varanasi 0 62 60 62 0 0 184
2640 Shailaja Gokhale 0 Pune 114 102 101 102 0 0 1062
2646 Mandar Vasudeo Athalekar 44 Thane 62 0 0 0 0 0 333
2647 Vasudeo Athalekar 79 THANE 62 0 0 0 0 0 303
2652 Ankush Pandurang Sutar 68 Koynanagar, Chinchwad,Pune 411019 93 93 90 87 0 0 684
2653 SANTOSH SHRIKANT KHADPE 65 RATNAGIRI 0 0 0 0 0 0 0
2657 TANAJI BABAN KANASE 50 Po.Belhe, Tal.Junnar 0 0 0 0 0 0 0
2661 ANITA ANIL CHITALE 54 CHIPLUN 0 0 0 0 0 0 180
2662 USHA PRAVIN GIRNAR 59 TALODA, DIST. NANDURBAR 0 0 0 0 0 0 0
2665 SADHANA BAPAT 47 CHINCHWAD, PUNE 0 0 0 0 0 0 174
2668 SMITA SUNIL CHANDRATRE 57 NASIK 0 0 0 0 0 0 0
2669 MADHURI PRADEEP PAWAR 51 BHUKUM, PUNE 0 0 0 0 0 0 0
2670 Rashmi Gulavani 49 Kurundwad 0 0 0 0 0 0 0
2672 Kusum Jagdale 56 Jaysingpur 0 0 0 0 0 0 21
2673 Varsha Gokhale 52 Jaysingpur 0 0 0 0 0 0 21
2674 Vinaya Jadhav 50 Jaysingpur 0 0 0 0 0 0 21
2675 JAYASHRI KODESUR 52 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
2676 Sunita Kulkarni 59 Sangli 0 0 0 0 0 0 35
2678 Shobha Bongale 51 Pattankodi 0 0 0 0 0 0 80
2679 Suwarna Bolaj 33 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 0 0
2680 Sunita Patwardhan 53 Sangli 0 0 0 0 0 0 0
2682 Bhagyashri Kulkarni 53 Kurundwad 0 0 0 0 0 0 0
2684 Lakshmikant Joshi 57 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 0
2685 Shraddha Ratnaparakhi 63 Mumbai 0 0 0 0 0 0 362
2686 Mrudula Bhide 64 Pune 100 0 0 0 0 0 635
2689 Rama Malagi 68 Dombivli 0 0 0 0 0 0 118
2690 Rachana Kulkarni 64 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 62
2691 Snehalata Gokhale 73 Pune 77 0 0 112 120 0 800
2692 Vaishali Sutar 0 Mahuli 0 0 0 0 0 0 0
2693 Kalpana Karandikar 63 Barshi 62 0 0 0 0 0 380
2694 Meena Dabhade 58 Nashik 125 0 0 0 0 0 561
2695 Vimalbai Dabhade 74 Jalgaon 125 0 0 0 0 0 328
2696 Shashikant Joshi 79 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2697 Shubha Sant 60 Nashik 0 0 0 0 0 0 0
2698 Archana Pargavkar 44 Dubai 0 0 0 0 0 0 240
2699 Saroj Kale 62 Thane 0 0 0 0 0 0 362
2700 Anup Jamkar 32 Pune 0 0 0 0 0 0 77
2701 Padmaja Kulkarni 54 Pune 62 0 0 62 0 0 465
2702 Kalpana Kulkarni 60 Nashik 88 0 0 62 0 0 512
2703 Dhanshri Deshpande 61 Barshi 62 0 58 62 0 0 404
2704 Rekha Mujumdar 64 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 357
2705 SHUBHAM TEJRAO DABERAO 21 AMARAVATI 0 0 0 0 0 0 0
2706 Sushri Pujari 62 Pune 0 0 0 0 0 0 172
2707 Sujata Vedpathak 59 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2708 Sushila Mulik 64 Chiplun 62 0 0 62 0 0 510
2709 Vrushali Bhosale 54 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2710 Sujata Kirpekar 62 Karad 0 0 0 0 0 0 118
2711 Sarla Karajagi 63 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 0
2712 Anita Inamdar 56 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2713 Dattatray Ratnalikar 68 Akola 0 62 0 0 0 0 364
2714 Asha Dekhane 65 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2715 Anadi Khasbardar 45 Kolhapur 62 62 60 62 60 0 666
2716 Anuprita Vadya 68 Pune 0 0 0 0 0 0 96
2717 SUBHASH EKNATH SHINDE 39 JUNNAR, PUNE 0 0 0 0 0 0 0
2719 Anuradha Gole 68 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2720 Aparna Bondale 68 Pune 155 124 120 124 120 0 1095
2721 Madhavi Prabhune 59 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2722 ANNAPURNA SHRIKANT SHIRSAT 54 NASIK 0 0 0 0 0 0 56
2725 Harshada Kulkarni 60 Pune 62 62 60 62 60 0 606
2727 Rohini Thorat 62 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2728 Smita Patki 59 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2729 Surekha Kank 59 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2731 Savita Bhalerao 59 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2732 Asha Kulkarni 64 Pune 0 0 0 0 0 0 118
2733 Pratibha Athavale 60 Miraj 0 124 120 124 120 0 1212
2734 Mangala Joshi 62 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2735 Sujata Ogale 51 Miraj 0 0 0 0 0 0 180
2737 Sunanda Gujar 65 Erandol 0 0 0 0 0 0 0
2738 DR Prakash Vedpathak 66 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2739 Arun Raje 72 Pune 62 0 0 62 60 0 546
2740 Mukund Dani 75 Pune 0 0 0 0 0 0 104
2741 Kishori Ladda 62 Pune 62 62 60 62 60 0 668
2742 Meenal Prabhudesai 67 Dombivali 62 0 0 0 0 0 412
2743 Padma Joshi 67 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 118
2746 Vijaya Padhyegurjar 77 Mumbai 0 0 0 0 0 0 240
2747 Geeta Pradeep Alat 58 Barshi 62 0 0 0 0 0 251
2748 Ranjana Babhulgavkar 42 Ambejogai 0 0 0 0 0 0 0
2749 Aarti Deshpande 33 Ambejogai 0 0 0 0 0 0 0
2751 Urmila Apte 79 Mumbai 62 0 0 62 0 0 486
2753 Varsha Bhagwat 58 Akola 86 62 60 62 60 0 668
2754 Meenal Kulkarni 56 Kolhapur 122 0 0 0 0 0 484
2755 Shailaja Vaidya 60 Belgav 0 0 0 0 0 0 0
2756 Saroj Bhide 59 Dombivli 0 0 0 0 0 0 62
2757 Mrs. Shubhangi Deshmukh 53 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
2758 Vijaya Thuse 64 Sangli 48 0 0 0 0 0 198
2760 Vinaya Sardesai 61 Ratnagiri 0 0 0 0 0 0 0
2761 Vidya Lavhekar 66 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2762 SURESH KARANDIKAR 50 JALGAON 0 0 0 0 0 0 0
2763 HARSHADA H KHOBAREKAR 48 GOA 0 0 0 0 0 0 302
2764 VAISHALI CHANDEKAR 50 BADLAPUR 0 0 0 0 0 0 60
2765 DIPTI KUMTHEKAR 19 LATUR 0 0 0 0 0 0 118
2766 Lakshmi Kailas Redis 51 Chiplun 0 0 0 0 0 0 0
2767 Sandhya Shriniwas Muley 62 Nashik 62 0 0 62 0 0 529
2769 Hemalta Jakatdar 72 Abhona, Dist. Nashik 62 0 0 0 0 0 424
2770 MRS JYOTI KISHOR RAO KULKARNI 47 SATARA 0 0 0 0 0 0 118
2771 SHOBHA DILIP DESHPAND 55 Nagpur 90 93 93 93 63 0 865
2772 MRS HEMLATA GANGADHAR JOSHI 67 NANDED 0 0 0 0 0 0 342
2773 SANJAY JOSHI 50 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
2774 AMOL THER 50 AKOLA 0 0 0 0 0 0 0
2775 KAMLESH P BUCH 71 VADODARA 0 0 0 0 0 0 62
2776 MANJARI DHOLAKIA 50 MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0
2778 KAKASO MOPARE 50 SANGLI 0 0 0 0 0 0 0
2780 PRATIBHA VINOD SATERE 43 BADLAPUR 0 0 0 0 0 0 118
2781 MRS MEENA DAYANESHWAR CHAKURKAR 55 LATUR 0 0 0 0 0 0 302
2782 VAIJAYANTI JAYANT MARATHE 62 PANDHARKAWADA 0 0 0 0 0 0 0
2783 REKHA ANKAIKAR 42 WAI 42 0 0 0 0 0 260
2784 MEGHA THORAT 40 BARODA 0 0 0 0 0 0 0
2785 Aniket Pansare 24 Alephata 0 0 0 0 0 0 0
2786 MRS SUDHA ARUN KULKARNI 63 Aurangabad 62 60 58 58 0 0 540
2787 MAHESH MATHWALE 21 DEGLUR 0 0 0 0 0 0 0
2788 MRS SUNANDA KULKARNI 66 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
2789 RAJASHRI JAYANT KOLEKAR 47 KOLHAPUR 0 0 0 0 0 0 0
2790 G R SUBRAMANIYAM 61 DOMBIVLI 0 0 0 0 0 0 0
2791 PRADIP KARVE 50 ALIBAG 0 0 0 0 0 0 0
2792 PRATIBHA PRAKASH DESHPAND 63 PUNE 0 90 0 0 70 70 550
2793 SHILPA ABHAY JOSHI 41 DHOOM 0 0 0 0 0 0 0
2794 VARSHA BHALCHANDRA LASANE 40 LATUR 0 0 0 0 0 0 0
2795 PADHAMAKAR RAMDASI 75 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
2797 PALLAVI SACHIN PACHPUTE 36 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
2798 MRS RAJSHREE RAHUL DEO 35 MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0
2799 PRABHAWATI PURANIK 60 BID 0 0 0 0 0 0 0
2800 REKHA SUDHAKAR JOSHI 50 Aurangabad 32 31 0 0 0 0 63
2804 SUNITA HIRE 32 NASIK 0 0 0 0 0 0 0
2805 SULBHA DEEPAKRAO MUKHEDKAR 52 NANDED 0 0 0 0 0 0 0
2806 SANJAY M DESHPAND 51 NASIK 0 0 0 0 0 0 0
2807 NEETA ARVIND DESHPAND 52 PUNE 62 62 60 62 0 0 608
2808 HEMALATA JOSHI 62 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
2809 CHITRA MUKUND MOKASHI 67 BADLAPUR 0 0 0 0 0 0 100
2810 SATISH MORANKAR 60 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0
2813 SMITA JAYANT KULKARNI 52 PUNE 108 186 0 186 180 0 1538
2815 MRS SANGEETA BULBULE 53 PUNE 27 25 0 0 0 0 140
2816 MISS SADHANA ABHIJEET CHITNIS 33 PARBHANI 0 0 0 0 0 0 0
2820 Bhakti Buch 46 Chennai 0 0 0 0 0 0 0
2821 Suresh Parashuram Ganapule 75 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2825 MRS SHRADDHA S GOVARDHAN 50 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
2826 SARITA SHAM SHRIKANT 50 PUNE 0 0 0 0 0 0 247
2828 SHRIKANT SHRIRAM KULKARNI 66 BADLAPUR, THANE 0 0 0 0 0 0 103
2829 Madhavi Gramopadhye 63 Satara 35 0 0 0 0 0 321
2830 MRS ARUNA SURESH GOVARDHAN 52 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
2831 MRS SUNANDA 62 JALGAON 0 0 0 0 0 0 118
2832 Anuprita Nagarkar 75 Mumbai 0 65 60 0 0 0 525
2833 MRS REWATI KULKARNI 74 KOLHAPUR 0 62 0 0 0 60 184
2835 MEGHA DANI 52 NAGPUR 0 0 0 0 0 0 289
2836 SUPRIYA SURESH DESHPAND 48 PARBHANI 62 62 0 62 0 0 548
2839 KANCHAN SHIVANKAR 48 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
2841 MRS SUNITA SHARAD JADHV 60 PUNE 0 0 0 0 0 0 216
2842 KUNALINI THOMBARE 50 VIRAR 0 0 0 0 0 0 0
2844 TEJAL TALELE 60 BHUSAWAL 0 0 0 0 0 0 0
2845 MINAKSHI THOMBARE 50 BHUSAWAL 0 0 0 0 0 0 0
2846 CHARU PURANKAR 63 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
2847 ANURADHA S KULKARNI 63 PUNE 62 0 0 62 60 0 546
2849 Meenakshi Kondhalkar 58 Pune 0 0 0 0 0 0 274
2851 Snehal More 50 Pune 0 0 0 0 0 0 90
2852 Anuradha Shrikrishna Deshpande 66 Pune 62 0 0 62 0 0 486
2854 Chhaya Narendra Patwardhan 67 Dombivli 0 0 0 0 60 0 374
2856 MRS VEDAWATI GAJANAN DESHPAND 58 USMANABAD 124 0 0 80 0 0 682
2858 SUSHILA PISOLKAR 40 TULJAPUR 0 0 0 0 0 0 0
2859 RAJANI KULKARNI 47 KOLHAPUR 0 0 0 0 0 0 62
2860 NEETA ARVIND DEODHAR 43 MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0
2862 SAVITA BORKAR 69 JALGAON 135 0 0 0 0 0 855
2863 Krishna Madhvrao Bevur 72 Solapur 0 60 0 0 0 0 234
2864 SARALA MADHUKAR PATIL 53 JALGAON 0 0 0 0 0 0 400
2867 NITIN KULKARNI 53 MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0
2868 Prabha Bam 70 Khopoli 0 62 0 0 0 0 424
2869 Mrs Usha Prabhakar Govande 70 Khopoli 0 0 0 0 0 0 0
2870 NILAN GHAVI 68 PUNE 0 0 0 62 0 0 364
2871 SHUSHAMA SUDHAKAR KULKARNI 53 LATUR 62 62 0 0 0 0 486
2873 MRS ALKA NALGIRKAR 57 NANDED 0 0 0 0 0 0 0
2874 SAROJ MORCHALE 55 HARADA, M P 0 0 0 0 0 0 0
2876 ARCHANA ASHOK KULKARNI 58 NASIK 62 0 0 62 0 0 488
2877 RAJAN NIPUNAGE 61 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
2878 SWAPNIL DARPA 33 JALNA 0 0 0 0 0 0 0
2879 Smita Dixit 61 Mumbai 0 0 0 0 0 0 336
2880 SANGITA TUKARAM KOSHTI 45 BHUSAWAL 0 0 0 0 0 0 0
2881 Rohini Athavale 56 Yawatmal 0 0 0 0 0 0 118
2883 sau pranita pramod pitkar 57 kandivali 0 0 0 0 0 0 0
2884 Kanchan kulkarni 59 Sangali 0 0 0 0 0 0 182
2887 MRS ANAGHA ANANT VIDWANS 64 DOMBIVLI 62 0 0 62 60 0 546
2893 Shripad Sharad Deshkar 35 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 110
2895 Sarojini Joshi 69 Pune 916 0 0 194 508 0 3564
2896 Smita Subhash Joshi 61 Pune 93 0 0 0 0 0 491
2897 Varsha Milind Nawale 40 Karad 0 0 0 0 0 0 56
2898 Manjiri Limaye 42 Sangli 0 0 0 0 0 0 0
2899 Shubhada Subhedar 47 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2900 Sunil Subhedar 45 Ambarnath 0 0 0 0 0 0 0
2902 Revati Abhyankar 52 Sangli 63 55 58 55 34 0 598
2903 Vrushali Parekh 44 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2904 Nirmala Ram Potdar 55 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
2905 Ashalata Sudhakar Puranik 69 Nasik 294 117 187 171 148 0 1984
2907 Rekha Shavankar 65 Pune 0 0 0 62 0 0 477
2908 PURSHOTEM VAMAN PATIL 51 PUNE 0 0 0 0 0 0 374
2909 Ravindra Pinglikar 57 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
2911 Vidula Deshpande 64 Bangalore 0 0 0 0 0 0 60
2912 MANGAL VIJAYKUMAR KHAMGAOKAR 51 LATUR 0 0 0 0 0 0 0
2913 Mukund Vishnupant Barbind 59 Pune 62 0 0 0 0 0 426
2914 MINAKSHI APSTAMBHA 68 PUNE 62 60 60 60 60 0 654
2916 KALYAN SHESHRAO AABEKAR 28 JALNA 0 0 0 0 0 0 0
2917 Godavari Vishnupant Barbind 80 Pune 62 0 0 0 0 0 426
2918 JYOTI VADGAOKAR 51 AMARAVATI 0 0 0 0 0 0 0
2919 PRAKASH PANDURANG DIWAKAR 50 HINGOLI 0 0 0 0 0 0 62
2920 Mangala Shrikrishna Joshi 64 Aurangabad 62 0 0 0 0 0 428
2921 VISHWAS JOSHI 69 GOREGAON, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0
2922 Neeta Shyamsunder Kulkarni 66 Aurangabad 155 0 0 0 0 0 636
2923 Chandrajyoti Arun Muley 62 Aurangabad 62 0 0 0 0 0 394
2925 Ranjana Ghadge 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2926 VARSHA SURESH MHASKE 52 PUNE 0 0 0 0 0 0 302
2929 Shubhangi Buwa 65 Solapur 0 0 0 0 0 0 306
2930 Sheetal Rajendra Nadkarni 56 Ahmednagar 120 120 200 205 185 0 1430
2931 Meena Tidke 72 Ashta Sangli 62 0 0 62 60 0 540
2932 Mangal Ashok Khele 66 Pune 0 0 0 0 0 0 56
2933 Pranita Arvind Joshi 54 Pune 0 0 0 0 0 0 118
2934 Yashwant Paranjape 65 Belgaum 108 0 0 108 0 108 894
2935 Shankar Dattatray Kulkarni 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2936 VIJAYA VASUDEO SHARMA 59 MALAD, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 78
2937 NANDKISHOR BHALERAO 67 NAGPUR 186 0 0 186 180 0 1154
2938 ALKA SHIVAJIRAO KULKARNI 69 AHMADPUR, LATUR 0 0 0 60 0 0 402
2939 ANITA SHAHAJI BHOSLE 42 BARSHI, DIST.SOLAPUR 62 0 146 167 0 151 874
2940 Vibha Bhave 62 Pune 130 0 0 0 0 0 378
2942 Madhukar Borikar 60 Aurangabad 155 211 185 225 70 0 1408
2943 D. M. NIRMALE 0 AMBEJOGAI, DIST. BEED 0 0 0 0 0 0 0
2946 ULKA NANDKISHOR THITE 56 DOMBIVLI (EAST), DIST. THANE 0 0 0 0 0 0 0
2947 Nandini Tulshiram Bhangale 60 Nasik 0 0 0 0 0 0 180
2949 ULKA NANDKISHOR THITE 56 DOMBIVLI (EAST), DIST. THANE 0 0 0 0 0 0 0
2950 Megha Kulkarni 45 Hingoli 0 0 0 0 0 0 148
2951 Geeta Mahendra Shaha 65 Pune 62 0 0 62 0 0 486
2952 Swati Mukund Zambre 64 Nasik 62 0 0 0 0 0 544
2954 Ganesh Kulkarni 69 Pune 62 62 60 62 0 0 612
2955 Anjali Sanjiv Khaladkar 45 Pune 0 0 0 0 0 0 15
2956 P G Andhrutkar 71 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
2959 Pallavi Nikumbh 31 Pune 0 0 0 0 0 0 0
2969 Dhanashree Dhananjay Pathak 45 Surat 0 0 0 0 0 0 0
2982 Mrs. Vandana Sharad Dharkar 65 Thane west 0 0 0 0 0 0 0
2984 Mrs. Neela Shrinivas Joshi 59 Pune 0 0 0 0 0 0 349
2985 Mrs. Shobha Deshpande 56 Pune 62 62 60 62 60 0 613
2986 Mrs. Shobha Murti 62 Chandrapur 62 62 60 62 60 0 608
2987 PUSHPA REVA CHAUDHARI 78 JALGAON 92 0 91 92 0 0 846
2988 Ranjana Mahajan 40 Miraj 0 0 0 0 0 0 337
2990 Pravin Kulkarni 36 Aurangabad 62 62 60 62 0 0 608
2993 Chandrashekhar Lakshman Joshi 65 Pandharpur 124 0 0 124 0 0 792
2994 Rekha Chandrashekhar Joshi 62 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0
2997 sau prajakta madhav puranik 42 bhusaval 93 93 84 87 90 0 948
3000 UMESH JOSHI 50 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
3003 Durga Madhav Acharya 64 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
3004 PANKAJ KULKARNI 24 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0
3005 RANJANA RAVINDRA DAPHALE 63 SATARA 0 0 0 0 0 0 181
3006 MRS A S WYAVAHARE 47 PATUR 0 0 0 0 0 0 0
3010 sau anjali girish vaidya 48 nasik 27 27 25 26 28 28 325
3017 Mohite Balkrishna 60 Solapur 0 0 0 0 0 0 90
3023 VASANTI GAMBHIR 64 MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0
3024 UMESH BAYAS 55 SOLAPUR 0 0 0 0 0 0 51
3026 YESHWANT REDGE 26 NANDED 0 0 0 0 0 0 0
3027 MRS NIRMALA WARKE 62 PUNE 108 96 109 46 100 0 833
3028 SHALINI AMOL WAGHULDE 56 FAJAPUR 0 0 0 0 0 0 0
3029 NEENA LALWANI 62 KANDIVLI, MUMBAI 52 50 0 0 0 0 424
3030 ASHWINI DESHMUKH 45 MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 58
3031 ROHINI R SHRIKANT 68 MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 57
3033 DEVENDRA KULKARNI 66 PUNE 0 0 0 0 0 0 58
3034 VASANTI SUDHIR PHASE 66 JALGAON 0 0 0 0 60 0 814
3036 Vijaykumar K. Kulkarni 71 Sangli 0 0 0 0 0 0 0
3041 SUCHITA S AHIRE 55 KALYAN 77 76 70 77 0 0 673
3044 Smita Kurdukar 56 Nasik 62 0 0 62 60 0 546
3045 KUNDA KOLAMBE 60 BHUSAWAL 120 0 0 62 0 0 544
3046 Nanda Uttam Aher 52 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
3049 SUNITA SURYAWANSHI 45 DHULE 0 0 0 0 0 0 0
3050 Ashok Deshpande 38 Ahamadnagar 0 0 0 0 0 0 0
3051 Ishwar Chaugule 0 Solapur 0 0 0 0 0 0 0
3052 APPA KULKARNI 43 NASIK 0 0 0 0 0 0 0
3053 ASHA AGNIHOTRI 74 NASIK 117 147 150 147 0 0 1329
3055 Pradnya Bapat 59 Ahmednagar 62 0 0 0 0 0 426
3058 Meera Madan Patke 61 Pune 0 0 0 0 0 0 128
3059 Rajashree Sanjay Jagtap 52 Pune 0 0 0 0 0 0 123
3060 Reema Paranjape 0 NA 45 30 0 0 0 0 357
3061 Sau. jayshri suneel kulkarni 0 latur 0 0 0 0 0 0 0
3062 Surekha Gupte 62 Dervan 31 0 0 0 0 0 232
3063 Varsha Sandeep Patil 53 Vasai 0 0 0 0 0 0 0
3064 Meera M Gokhale 70 Thane 95 95 90 95 101 0 931
3066 Rekha kishor joshi 59 Kalyan west 62 62 60 62 60 0 668
3067 Swati Suhas Jirgale 54 Dombivali 0 0 0 58 50 0 376
3069 Sucheta Saoji 0 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0
3071 Mugdha Bodas 67 Dombivali 62 62 60 60 0 60 778
3072 Mrs. Vyoma Hemchandra Savant 58 Andheri, Mumbai 0 0 0 0 0 0 40
3073 Devidas Panditrao Aralkar 76 Thane 0 0 0 0 0 0 482
3075 Sanjana Verlekar 50 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
3076 Laxmi Manish Gholap 34 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3077 Vaishali Dandekar 47 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3078 Gouri Shriniwas Deshpande 55 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 118
3080 Smt Aparna Bendre 68 Benguluru 211 0 0 243 196 0 1569
3081 Kastura Mallabade 70 Solapur 62 62 60 62 0 0 608
3082 Sadashiv Shridhar Joshi 75 Kholapur 0 0 0 0 0 0 118
3083 Rajendra Punekar 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3085 Manjushri Kunte 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3086 Mangal Dattajirao Mane 65 Sangli 0 0 0 0 0 0 362
3087 Vasanti Kulkarni 59 Solapur 62 62 0 62 0 0 548
3088 Jyoti Kulkarni 50 Nasik 82 94 100 38 0 0 755
3089 Sajari S Parab 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 67
3090 Santosh Lad 46 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3091 Manisha Desai 37 Roha 0 0 0 0 0 0 0
3092 Gaurav Rajendra Shahane 23 Parner 0 0 0 0 0 0 0
3093 Arati Kulkarni 55 Solapur 62 62 0 62 0 0 548
3094 Madhavi Daani 66 Badlapur 0 0 0 0 0 0 295
3096 Sharada Chandrakant Urane 50 Kolhapur 62 62 60 62 60 0 670
3097 Manisha Satish Shinde 36 Osmanabad 124 62 60 62 60 0 717
3098 Madhuri Kulkarni 58 Solapur 62 62 0 62 0 0 548
3099 Satish Vishnupant Tidke 0 Solapur 0 0 0 0 0 0 0
3100 Shamrao Mahindrkar 63 kalburgi(karnataka) 0 0 0 0 0 0 207
3101 Yogini Gosavi 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3102 Kiran Subhash Gosavi 47 Palghar 62 62 60 65 60 0 671
3104 Deepak Dinkar Joshi 62 Nasik 127 115 112 143 94 0 1027
3105 Vaishali 70 Pune 0 0 0 0 0 0 295
3106 Hemant J Vetal 24 parli 62 0 0 0 0 0 468
3107 Mrs Usha kulkarni 69 Dombivali 93 0 0 0 0 0 631
3110 Vijaya Humanabadkar 60 Solapur 122 95 0 0 0 0 1140
3112 Dnyaneshwari bhosale 0 Solapur 0 0 0 0 0 0 48
3113 Kalpesh Shankar Mehta 42 Goregaon, Raigad 0 0 0 0 0 0 0
3114 Rohini Joshi 62 Solapur 62 62 0 62 0 0 548
3116 Akshata Kulkarni 0 Karjat 0 0 0 0 0 0 0
3117 Amol Omkar Bhavsar 31 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
3118 Mahaveer Vasagadekar 43 Miraj 0 0 0 0 0 0 0
3120 Dipti Deepak Kulkarni 48 Alibaug 125 65 71 51 62 0 553
3121 Satish Godase 0 Roha 0 0 0 0 0 0 0
3122 Anand Avadhoot Pujari 0 Nrusinhwadi 0 0 0 0 0 0 0
3123 Anjali Balkrishna Vaidya 70 Thane 108 60 108 108 0 0 825
3124 Laxmanrao Thakare 62 Nagpur 160 140 130 160 0 108 1270
3125 Archana Mahajan 65 Solapur 62 62 0 62 0 0 548
3126 Mrs. Gauri Surendra Varde 50 Pune 0 0 0 0 0 0 177
3127 Mrs. Nalini Nandkumar Doijad 57 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 179
3128 Aruna Chinchilkar 56 Solapur 62 62 0 62 0 0 548
3131 Hema Jadhav 55 Solapur 62 0 0 62 0 0 486
3134 Mangala Parshetti 55 Solapur 62 0 0 62 0 0 486
3136 Sandhya Mahajani 68 Solapur 62 0 0 62 0 0 486
3137 Anuradha Sonavane 52 Solapur 62 0 0 62 0 0 486
3138 Sukhada Kulkarni 53 Solapur 62 0 0 62 0 0 486
3139 Mita Deshpande 48 Solapur 0 0 56 0 0 0 408
3141 Jyoti Kulkarni 70 Solapur 0 0 120 0 0 0 478
3143 Anutai Shelake 68 Pune 0 0 0 0 60 0 360
3145 Tukaram Patil 0 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
3146 Prashali Kulkarni 45 Akola 0 0 40 0 0 0 364
3148 Radhika Rajendra 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3149 Smita Dixit 55 Ambarbath 0 0 0 0 0 0 0
3150 Shanta Narayanrao Golde 68 Aurangabad 155 155 100 155 0 0 927
3151 Mohan Ramchandra Kulkarni 69 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 122
3152 Jyoti Gokhale 61 Solapur 0 0 28 0 0 0 143
3153 Mahendra Kharote 32 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
3154 Pallavi Rajesh Gawade 0 Vengurla 0 0 0 0 0 0 0
3155 Mohan Pawar 42 Solapur 0 0 0 0 0 0 51
3156 Vasundhara Godbole 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 278
3157 Pradnya Nashikakar 47 Solapur 0 0 10 0 0 0 211
3158 Jyoti Diwanji 49 Gulbarga 0 0 0 0 0 0 0
3159 Sushma V Kamat 58 Gokak 108 0 0 0 0 0 638
3160 Sunanda Dabade 58 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0
3161 Swami Pujari 30 Solapur 0 0 0 0 0 0 0
3162 G Rakesh Prabhu 0 New Delhi 0 0 0 0 0 0 62
3163 Pratibha Kulkarni 56 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3164 Vaishali Mohrir 70 Solapur 0 0 0 0 0 0 0
3165 Anita Bhalerao 52 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3166 Pranita Prakash Kaikadi 54 Buldhana 0 0 0 0 0 0 286
3167 Harshal Kulkarni 21 Erandol 0 0 0 0 0 0 0
3168 Bharatkumar Pathak 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3169 Pralhad Dattatraya Chakkarwar 0 Baner, Pune 0 0 0 0 0 0 0
3170 Guruprasad Balkrishna Kulkarni 0 Kuchi Tlq Kavathe Mahankal 0 0 0 0 0 0 0
3171 Varsha Khatake 43 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3172 Mahesh Tawashi 38 Solapur 0 0 0 0 0 0 362
3173 Anuja Vaishampayan 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3174 Nalini Aradhye 48 Solapur 62 0 0 62 0 0 486
3175 Chaitanya Deshpande 25 Chavare 0 0 0 0 0 0 0
3176 Gita Kulkarni 60 Solapur 62 0 0 62 0 0 486
3177 Bhimrao Mohan Kalagi 61 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3178 Jayashreeveera Arvin Sarvade 46 solapur 0 0 0 0 0 0 0
3179 Shubhangi Deshmukh 68 Solapur 185 0 0 0 0 0 1085
3180 Tushar Bavdhane 41 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0
3181 Vanmala Gholave 51 Solapur 30 0 0 62 0 0 454
3182 Bhase Gopalkrushna Purushottam 70 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3183 Vandana Subhash Sabade 62 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
3184 Vimal Gite 65 Solapur 0 0 150 0 0 0 512
3185 Pushpa Nilange 76 Solapur 62 0 0 62 0 0 486
3186 Usha Tawasi 59 Solapur 62 0 0 62 0 0 486
3187 Shashikala Vedpathak 68 Solapur 62 0 0 62 0 0 486
3188 Sunanda Rathod 52 Solapur 220 0 0 220 0 0 1209
3192 Lata Sonawane 60 Solapur 62 0 0 62 0 0 486
3193 Sushila Karajagikar 70 Solapur 111 0 0 111 0 0 1082
3194 Shivkanta Chougule 65 Solapur 150 0 0 150 0 0 1018
3200 Prachi Amey Borkar 37 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
3202 vrushali vijay kulkarni 56 nashik 0 0 0 0 0 0 118
3204 Purushottam Narhari Kadam 47 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3211 Surendra Jagannath Patil 45 Ratnagiri 0 0 0 0 0 0 0
3213 Mrs. Jyoti. Narhari Shintre 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3214 Jyoti Narahari Shintre 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3217 Mrs Heena Talekar 0 Sangli 151 151 151 151 0 0 1510
3219 Shashikant Dhuri 61 Navi Mumbai 0 0 0 0 0 0 274
3220 Akshata Torvi 57 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3221 Madhuri Prakash Kolnoorkar 59 Junagadh 71 0 0 0 0 0 464
3223 Vaidya Pakhale 59 Dombavali 0 0 0 0 0 0 114
3225 Usha purandare 84 Pune 0 0 0 0 0 0 340
3226 Sujata huilgol 52 Pune 31 31 30 31 30 0 153
3227 MRS.KALINDI NARSINHRAO PHALTANKAR 64 LATUR 0 0 0 0 0 0 529
3228 MRS. MADHURI SURESH VAISHNAV 68 AURANGABAD 62 0 0 93 0 0 399
3230 SHUBHADA SATISH OAK 57 KAVAD, TAL.BHIWANDI, DIST.THANE 62 0 0 62 60 0 546
3231 MRS. PRITI SACHIN DURGPUROHIT 41 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0
3235 MRS. RAJASHRI RATNAKAR KULKARNI 61 PATHARI, DIST.PARBHANI 0 0 0 0 0 0 302
3238 Vasudha Athalekar 74 THANE 62 0 0 0 0 0 333
3245 SHAMSUNDER LAXMANRAO PATIL 50 OSMANABAD 0 0 0 0 0 0 0
3251 Rekha Chandrashekhar Joshi 62 Pandharpur 283 0 0 182 0 0 1495
3252 Sudhanshu Kulkarni 53 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
3254 Shrinivas Prabhakar Gaydhani 0 Tryambakeshwar 0 0 0 0 0 0 62
3259 Mrs. Sangita Rajesh Vyas 42 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 244
3260 ARCHANA CHITALE 49 CHIPLUN 0 0 0 0 0 0 151
3261 Ajita Govind Thombare 49 Pune 0 0 0 0 0 0 148
3262 GOVIND SUDHAKAR THOMBARE 52 Pune 0 0 0 0 0 0 302
3264 Mrs. Anjali Ashok Mulgund 65 Thane west 62 62 60 58 50 0 594
3266 Sarala M L 46 Chitradurg 64 0 0 0 0 0 341
3269 Nandkumar Narayan Barde 61 Sangamner 0 0 0 0 0 0 0
3270 Aniket Society C/o Madhavi Bhave 0 Nasik Road 300 0 0 0 0 0 2246
3271 Sangita Joshi 45 Ambarnath 0 0 0 0 0 0 0
3272 MRS. SHOBHA RAGHUNATH LOTE 58 PUNE 73 62 73 62 105 0 738
3273 MRS. BHAVNA BHARAT ABHYANKAR 62 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
3274 BHARAT SHANKAR ABHYANKAR 66 PUNE 152 0 0 68 61 0 678
3275 ANKUSH SHRIKANT BADVE 47 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0
3276 VIJAY BADGE 44 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0
3277 MRS. VAISHALI SANTOSHRAO KULKARNI 44 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0
3278 MRS. NANDINI ANAND POL 59 AURANGBAD 0 0 0 0 0 0 0
3279 NANDKUMAR DAJIVAIDYA BASARKAR 71 NANDED 0 0 0 0 0 0 0
3281 SUBHASH DUBEWAR 69 Pusad, Yeotmal 0 0 0 0 0 0 0
3282 MRS. SHUBHANGI BORGAONKAR KULKARNI 53 S.V.NAGAR, TAL.SELU, DIST.PARBHANI 0 0 0 0 0 0 0
3284 SUNANDA ASHOK APTE 44 PUNE 62 0 0 62 0 0 439
3285 KISHOR JOSHI 31 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
3287 Anuja Inamadar 51 Karad 0 0 0 0 0 0 123
3288 Sunita Sanjay Gujar 49 U 0 0 0 0 0 0 0
3290 Mrs. Vidya Arvind Deshmukh 61 Nanded 0 0 0 0 0 0 302
3291 Avinash G. Oze 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3293 Sudha Joglekar 66 Ambarnath 93 0 0 93 0 0 804
3296 Dipak Marulkar 60 Pune 77 65 34 48 0 0 579
3297 Manik Marulkar 57 Pune 49 42 35 40 0 0 430
3298 MRS. AKANKASHA KULKARNI 23 DEGLOOR, DIST. NANDED 0 0 0 0 0 0 0
3299 Vanaja 49 Tumkur 0 0 0 0 0 0 0
3300 Susheela Mallesh 52 Chitradurga 0 0 0 0 0 0 0
3301 Sangeeta Mukund Kokil 0 Wai 30 0 0 0 0 0 170
3302 K ShubhangaBhushan 55 Chitradurg 40 0 0 0 0 0 230
3303 Roopa Raghavendra 40 Tumkur 107 0 0 0 0 0 354
3304 Mr. Dhanvantri 72 Thane 111 111 111 121 111 0 1112
3305 Vasant V Torvi 78 Thane 0 0 0 0 0 0 118
3309 Sudha Dilip Danekar 56 Aurangabad 0 0 0 0 0 60 404
3313 MRS. GAURI AVDHOOT PANSHIKAR 39 THANE 0 0 0 0 0 0 0
3314 BHARTI POTDAR 65 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 890
3317 SWATI JAMBAGI 51 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0
3318 REKHA PRAKASH BIRARI 46 MALEGAON AJANG VIDAL 0 0 0 0 0 0 0
3323 DATTATRAY SADASHIV CHIKHALE 53 AIROLI, NAVI MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0
3324 Kusuma Venkatesh 49 chitradurga 106 0 0 0 0 0 691
3325 Ranjana Ajit Parlikar 62 pune 50 31 30 31 25 0 511
3326 Vidula yogendra gadre 32 Dombivali 0 0 0 0 0 0 54
3327 vinaya vijaykumar desai 56 Dombivali 62 0 0 60 0 0 446
3328 Sunil Madhukar Rittikar 52 Miraj 0 0 0 0 0 0 118
3329 Neeraj S Rittikar 24 Miraj 0 0 0 0 0 0 118
3330 MrsManisha S Rittikar 47 Miraj 0 0 0 0 0 0 118
3331 MRS. PRATIBHA SHRIPAD BURKULE 62 NASIK 0 0 0 0 0 0 0
3333 VAISHALI VIJAY PATTPUNEEKAR 59 PUNE 0 0 0 0 0 0 713
3334 ASHOK NAGORAO GUNJKAR 65 PUNE 0 0 0 0 0 0 475
3335 ASHOK DIGAMBAR MAHAMUNI 70 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0
3336 MRS. MRUDULA SULE 62 DOMBIVLI 0 0 0 0 0 0 0
3338 Raghvendra N kulkarni 62 badlapur 0 0 0 0 0 0 0
3339 Mrs.s.v.pundlik 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3342 Kalpana v Basarkod 77 badlapur 60 0 0 0 0 0 380
3343 Smt Rachna N kadu 62 badlapur 0 0 0 0 0 0 0
3344 SANJAY VASUDEO WAGH 65 MALAD, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0
3346 Smt Usha Borvankar 77 kalyan 0 0 0 0 0 0 118
3347 Dr Latika Bonde 58 kalyan 0 0 0 0 0 0 0
3348 Smt Sneha Deshpande 68 kalyan 0 0 0 0 0 0 0
3349 mrs Vaishali Joshi 63 kalyan 65 67 50 39 60 0 684
3353 rohini shriram deshpande 68 kolhapur 0 0 0 0 0 0 362
3354 Sheshgiri Jambigi 60 Thane west 310 310 300 310 0 0 2950
3355 Savita Deshpande 65 Karad 0 0 0 0 0 62 167
3356 Pratibha Tambekar 54 Nagpur 62 0 0 0 0 0 426
3357 Asha Sharad Deshpande 70 Aurangabad 190 0 112 62 0 0 1504
3358 Narayan Malappa Yeote 70 Mukhed 0 0 0 0 0 0 0
3359 Chandrakant Shimpi 47 Nandurbar 0 0 0 0 0 0 35
3360 Nilesh Chunilal Lohar 46 Bhusawal 0 0 0 0 0 0 0
3361 Vijay Shripati Namjoshi 68 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3362 Satish Vaman Joshi 61 Pachora 0 0 0 0 0 0 0
3363 Sushma Ramesh Sambhare 62 Tasgaon 108 105 95 119 108 0 930
3364 Sandhya Tambat 62 Nashik 62 60 0 0 0 0 458
3365 Priyanka Dinesh Shukla 50 Nashik 0 0 0 0 0 0 0
3366 Mrudula Vaze 50 Nashik 0 0 0 0 0 0 0
3367 Anita Ravindra Shirode 44 Nashik 0 0 0 0 0 0 0
3368 Aparna Mahesh Chindhade 47 Nashik 63 0 107 69 75 7 701
3369 Meena Ramesh Vatave 60 Nashik 0 0 0 0 0 0 0
3370 Shila Tukaram Joshi 54 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
3371 Deepak Digambar Kharpurdikar 57 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3372 MANISHA DEPAK BARIA 51 AGASHI, VIRAR 0 0 0 0 0 0 0
3373 ANIL KULKARNI 36 AHAMADNAGAR 0 0 0 0 0 0 0
3374 MRS USHA VISHNU KHABALE- PATIL 48 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
3375 DATTATREYA KHEDKAR 35 AKOLA 0 0 0 0 0 0 0
3376 RAJANI DHANANJAI BENDE 45 LATUR 0 0 0 0 0 0 118
3377 ANJALI MURLIDHAR DIWAN 49 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 407
3378 VISHWANATH HARIBHAU WASKAR 62 PUNE 0 0 0 0 0 0 62
3380 MRS ANURADHA SHAILYESH DESHPANDE 50 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 372
3381 JAYASHRI KULKARNI 0 NASIK 62 0 0 0 0 0 422
3382 GAJANAN BAPURAO KULKARNI 45 SONGAD, GUJRAT 0 0 0 0 0 0 0
3385 SUREKHA SOPAN NEHATE 60 AHAMADNAGAR 291 286 126 322 0 0 2686
3386 Suresh Ganapule 65 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
3387 MRS SUNITA SATISH KULKARNI 55 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
3388 GHANASHYAM MAHADEO CHATE 38 NANDED 0 0 0 0 0 0 0
3389 MANDAKINI VIJAY HINGANEKAR 64 PUNE 0 0 0 0 0 0 304
3390 MRS VIDYA CHANDRAKANT PURANDARE 58 PARBHANI 0 0 0 0 0 0 180
3391 JYOTI DIPAK KHACHANE 43 JALGAON 0 0 0 0 0 0 0
3392 MRS SUHASINILAXMIKANT SONGADE 61 PUNE 81 0 0 76 0 0 510
3393 MRS APARNA SHARAD MULEY 55 CHANDRAPUR 0 0 0 0 0 0 62
3394 SMT SHAILA SHRIRAM WAGH 62 CHANDRAPUR 0 0 0 0 0 0 115
3395 SUNITA NARAYAN JOSHI 71 PUNE 0 0 0 0 0 0 692
3396 AJITKUMAR PADMAKAR PESHAVE 60 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
3397 Ashalata Ashok Nimkar 64 Nashik 108 0 0 0 0 0 1410
3398 Sheela Vijay Joshi 61 Goregaon, Mumbai 62 0 0 84 60 0 568
3400 Suresh Ganapule 75 Pune 0 0 0 0 0 0 3908
3401 MADHURI KHANWILKAR 55 INDORE, M P 0 0 0 0 0 0 0
3402 JYOTI UDAY KAWERI 59 SANGLI 0 0 0 0 0 0 62
3403 MRS MANISHA MAKRAND PENDSE 43 SATARA 0 0 0 0 0 0 0
3404 MRS APARNA ARUN PARCHURE 64 SANGLI 62 0 0 62 0 0 488
3405 SANJIWANI ARVIND AAWATI 58 SANGLI 0 0 0 0 0 0 362
3406 Rajankumar Vaishampayan 68 Mumbai 62 0 0 0 0 0 431
3407 Mrs Swapna Vaishampayan 66 Mumbai 62 0 0 0 0 0 424
3408 MANISHA GANGAKHEDKAR 71 BADLAPUR 0 0 0 0 0 0 373
3409 Pramod Gambhire 60 Hyderabad 186 0 0 0 0 0 1272
3410 ANITA BHAVE 71 BADLAPUR 0 0 0 0 0 0 133
3411 Dr. Ravi Jadhav 52 Sangli 0 0 0 0 0 0 31
3417 Ramesh Baburao Kumbhar 65 Sangli 0 0 0 0 0 0 0
3418 Nilima chintamani joshi 45 Gulsunde 0 0 0 0 0 0 0
3419 Ravindra Vishnupant Parakh 59 Nashik 0 0 0 0 0 0 0
3420 Tejaswini More 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
3421 Rajaram Babar 42 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
3422 Nandini Palsule 87 Bhopal 0 0 0 0 0 0 0
3423 Raman Yadav 0 Indore 0 0 0 0 0 0 0
3424 Prakash Bakshi 65 Indore 0 0 0 0 0 0 0
3425 O. P. Choukase 61 N. A. 0 0 0 0 0 0 0
3426 Yogesh Sathe 44 Palwal 0 0 0 0 0 0 0
3427 Shraddha Ganpatrao Dhok 63 Rajnandgaon 108 321 230 111 114 0 1587
3428 Chhaya Khirwadkar 58 Ahmedabad 111 207 91 64 61 0 911
3429 Jeetendra Panchal 49 Ahmedabad 0 0 0 0 0 0 0
3430 Shrirang 34 Vadodara 0 0 0 0 0 0 0
3431 Naresh Bhatt 52 Kutch 0 0 0 0 0 0 0
3433 Jayashri Chandrashekhar Khot 55 Nashik 0 0 0 44 15 0 177
3434 Prakash Datar 64 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0
3435 Kavita Kulkarni 0 N. A. 0 0 0 0 0 0 0
3436 K. R. Hema 52 Chennai 0 0 0 0 0 0 0
3437 M. Prema 57 Chennai 0 0 0 0 0 0 0
3438 Hariharan 48 Coimbatore 0 0 0 0 0 0 0
3439 Shridevi Betigeri 49 Belgaum 0 0 0 0 0 0 0
3440 Vinuta Halyalkar 54 Bijapur 0 0 0 0 0 0 0
3441 Anand V. Kulkarni 0 Mudhol 0 0 0 0 0 0 302
3442 Kalpana Aloni 45 Hassan 0 0 0 0 0 0 0
3443 Shantabai Datoopant Tarkase 0 Parabhani 0 0 0 0 0 0 0
3444 Khushbu Barewar 0 Amravati 0 0 0 0 0 0 0
3445 Madhav Dinkar Agashe 62 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0
3446 Venkatesh Rao 50 Bangalore 0 0 0 0 0 0 364
3447 Vidya Raghavendra Patil 55 Belgaum 0 0 0 0 0 0 0
3448 Neeta Ramchandra Kokatnur 0 Belgaum 62 62 60 62 0 0 578
3449 Sandhya Sharad Joshi 32 Ankola 0 0 0 0 0 0 0
3450 Anagha A. Kulkarni 0 Mudhol 62 0 0 0 0 0 428
3451 Padmavati V. Kulkarni 0 Mudhol 62 0 0 0 0 0 416
3452 Prachi Mohan Risbud 41 Mudhol 0 0 0 0 0 0 364
3453 Mrs. Thangam 61 N. A. 0 0 0 0 0 0 122
3454 Gouri Chandramohan Phadke 66 Hyderabad 60 0 0 62 60 0 544
3455 Suniti Deepak Kavathekar 56 Aurangabad 42 80 65 0 0 0 579
3456 Vasudha Girish Joshi 43 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0
3457 Bharati Kale 56 Pune 0 0 0 0 0 0 24
3458 Suman Jadye 0 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0
3459 Mrs. Kumthekar 64 Pune 150 60 60 60 0 0 879
3461 Ashwini Anant Deshmukh 58 N. A. 0 0 0 0 0 0 0
3462 Suyogi Ghanekar 52 Satara 15 0 0 29 32 0 293
3463 Praful Devidas Baviskar 39 Pune 0 0 0 0 0 0 5
3464 Shraddha Rajaram Bothe 14 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 0
3465 Rajesh Somvanshi 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3466 Pratibha Pradeep Deshpande 56 Baramati 0 0 0 0 0 0 0
3469 Tejas Jakhotia 23 Sangli 0 0 0 0 0 0 45
3470 Rohini Gopal Ghodke 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3471 Atul Deva Tandale Dedgaonkar 25 N. A. 0 0 0 0 0 0 0
3472 Abhay Sankhe 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
3473 Rakesh Kulkarni 30 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
3474 Padmakar Anand Takalkar 72 Aurangabad 62 0 0 0 0 0 426
3475 Vimal Sharad Shegdar 71 Kolhapur 273 325 400 300 517 0 2886
3477 Ramkrishna Rangnathrao Joshi 74 Beed 0 0 0 0 0 0 0
3478 Sarvottam Rangnathrao Joshi 77 Beed 0 0 0 0 0 0 0
3479 Santosh Babudev Joshi 50 Beed 0 0 0 0 0 0 56
3480 Mandakini Ravikant Mahajan 54 Dombivali 0 0 0 0 0 0 62
3481 Seema Shriram Joshi 50 Warje, Pune 0 0 0 0 0 0 151
3482 Ravikant Sitaram Mahajan 64 DOMBIVALI 0 0 0 0 0 0 62
3483 Nilesh Ravikant Mahajan 33 DOMBIVALI 0 0 0 0 0 0 62
3484 Suman Kende 75 Beed 0 0 0 0 0 0 0
3485 Anjali T Pendse 73 Pune 60 62 60 60 60 0 656
3486 Jay Shrikrishna Satsang Mandal C/o Mrs. Anupama Aphale 50 Borivali, Mumbai 1926 1821 1747 2448 1945 0 20381
3487 Mrs. Deepali Digambar Sovani 62 Sangli 137 140 138 142 0 0 1089
3488 Shailaja khisti 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3489 Yashashree Tawase 65 Pune 93 93 90 93 90 0 1002
3490 Vishwas Tawase 66 Pune 62 62 60 62 60 0 668
3491 Madhuri Jagtap 62 Pune 62 62 60 62 60 0 668
3492 Anita Brahme 67 Pune 62 62 60 62 60 0 668
3493 Anita Prakash Patil 60 Belgavi 62 0 0 0 0 0 422
3494 Vaishali Joshi 73 Pune 62 62 60 62 60 0 668
3495 Usha Sakhare 75 Pune 62 62 60 62 60 0 668
3496 smita manohar 66 sangli 0 0 0 0 0 0 335
3497 Akshata Anil Torvi 57 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3498 Kishor Dattatraya Kulkarni 71 Satara 0 0 0 0 0 0 0
3499 Dinkar Dembalkar 68 Shripur 0 0 0 0 0 0 362
3500 Anagha Dembalkar 61 Shripur 0 0 0 0 0 0 362
3501 Rohini Arvind kulkarni 62 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0
3506 Samir Suresh Diwansar 48 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0
3507 Rohini Panjabi 69 Nagpur 62 0 0 62 60 0 368
3510 Jayant Joshi 80 Nagpur 0 0 0 0 0 0 240
3511 Ashwini Anant Kondo 50 Tuljapur 0 0 0 0 0 0 0
3518 VAIJAYANTI CHANDRASHEKHAR PACHALAG 68 TALEGAON PUNE 110 3518 0 55 75 0 4159
3519 Ashwini Pande 68 Pune 108 0 0 60 60 0 624
3520 Smita Suryakant Gogate 65 Pune 194 294 283 324 225 2 2028
3523 Mrs. Nalini Vinayak Varangaokar 59 Buldhana 0 0 0 0 0 0 0
3524 Sunita Arun Ketkar 68 Pune 62 62 60 62 60 0 674
3525 Mrs Vandana Kakade 64 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3526 Bhalchandra Vartak 70 Nagpur 375 0 0 375 0 0 1166
3527 Mrs Aparna Vartak 67 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0
3528 Chetana 50 Ambarnath 0 0 0 0 0 0 62
3530 Shaila Milind Sabnis 70 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3531 Vinayaki Chaturthi Mandal c/o Nana Joshi 0 Mumbai 62 0 0 56 44 0 512
3532 Shakuntala Sovani 75 Pune 0 0 0 0 0 0 267
3533 Dhanashri D Vatve 61 Sangli 0 0 0 0 0 0 52
3535 Shubhada Marathe 65 Pune 0 0 0 0 0 0 35
3537 Sushila kandharkar 82 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3539 Sarala phafke 78 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3542 Vijaya hulyalkar 78 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3543 Makati Deshpande 80 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3544 Shilpa Parchure 45 Miraj 0 0 0 62 0 0 424
3545 DEVENDRA VILAS CHANDRATRE 48 VIRAR EAST, DIST PALGHAR 0 0 0 0 0 0 0
3547 Deepa Kulkarni 70 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3548 Rajani gijre 76 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3550 VILAS PURUSHOTTAM CHANDRATRE 74 VIRAR EAST, DIST PALGHAR 0 0 0 0 0 0 0
3552 Shubhada Marathe 55 Chilpun 0 0 0 0 0 0 0
3554 Menace Bhandari 65 Devgad 60 0 0 0 0 0 363
3555 Vikas 60 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0
3559 Manasi mohit ratolikar 42 Hospet 0 0 0 0 0 0 0
3562 Shrikant khisti 66 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3569 uma trimbak Shahane 66 pune 0 0 0 0 0 0 62
3570 Anjali Arun Phadke 60 Miraj 0 0 0 0 0 0 28
3571 Sunitee vajre 73 Nagpur 310 0 0 31 300 0 2131
3572 Vishwambhar Sonavane 24 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
3573 Radha Purushottam Ghanekar 55 Solapur 0 0 0 0 0 62 310
3574 Jayashri Rajaram Panchi 0 Parali 0 0 0 0 0 0 0
3575 Manisha Bhalchandra Kulkarni 42 Ambejogai 0 0 0 0 0 0 0
3576 Shubhangi Salunkhe 0 Satara 0 0 0 0 0 0 0
3577 Omkar Charankar 35 Sangli 0 0 0 0 0 0 0
3578 Pradeep Keshav Joshi 63 Nashik 0 0 0 0 0 0 233
3579 Asha Kulkarni 72 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3580 Sunanda Malharrao Kulkarni 60 Nanded 62 0 0 0 0 0 424
3581 Sanjay Dixit 60 Ambarnath 0 0 0 0 0 0 0
3582 Anusuya Deshpande 48 Latur 0 0 0 0 0 0 62
3583 Aruna Kavtikwar 50 Nanded 155 0 0 0 0 0 868
3584 Nanda Joshi 0 Solapur 33 0 0 30 21 0 199
3585 Sarita Ratnakar Chodankar 0 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 0 0
3586 Mangal Prayag 64 Osmanabad 0 0 0 0 0 0 0
3587 Medha Chobe 52 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
3588 Harikrishna Biyani 0 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
3589 Anjali Anil Tawlarkar 54 Amravati 0 0 0 0 0 0 0
3590 Shobha Chande 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3591 Chandrakant Shankarrao Makune 0 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 0
3592 Bhimashankar Swamirao Bhalke 50 Akkalkot 0 0 0 0 0 0 0
3593 Rajat Ravindra Kulkarni 19 Solapur 0 31 30 30 0 0 265
3594 Anita Sudhakarrao Kulkarni 50 Parali 0 0 0 0 0 0 180
3596 Mahesh Deshpande 0 Vardha 0 0 0 0 0 0 0
3598 Balkrushna Nandkumar Ghugikar 0 Osmanabad 0 0 0 0 0 0 0
3599 Uma Maheshwar Deshmukh 58 Alibaug 0 0 0 0 0 0 0
3600 Dhairyashilsinh Chavan 34 Boradi Upasana Kendra 0 0 0 0 0 0 0
3601 Prasann Deshmukh 32 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0
3602 Jyoti Dattatray Raut 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3603 Aarti Bauskar 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3604 Anuradha Bapat 0 N. A. 0 0 0 0 0 0 0
3605 Jyotsna Dhadge 45 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 0
3606 Rajendra Joshi 56 Nanded 0 0 0 0 0 0 0
3607 Anjali Prakash Mayaskar 67 Pune 87 100 108 108 97 0 912
3608 Sheela Kelapure 65 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0
3609 Devendra Geranj 46 Achalpur 0 0 0 0 0 0 0
3610 Sudha Krishna Wangikar 58 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 354
3611 Achyuti Joshi 38 Nanded 0 0 0 0 0 0 0
3612 Shanta Nanakeri 53 Pune 62 62 60 62 60 0 671
3614 Nanda Sawant 59 Pune 0 0 0 0 60 0 122
3615 Shivanand Barande 25 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
3616 Badriprakashnath KS. 47 Mysore 0 0 0 0 0 0 62
3617 Prachi Pandharkar 0 Yavatmal 0 0 0 0 0 0 0
3619 Arjun Joshi 0 Bhokardan 0 0 0 0 0 0 0
3620 Manjiri Joshi 47 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 324
3621 Arundhati Kale 40 Roha 0 0 0 0 0 0 0
3622 Sushil Devade 37 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
3623 Santosh Kaduba Dukare 28 Jalna 0 0 0 0 0 0 0
3624 Vaishali Rajendra Panditrao 49 Pune 0 0 0 0 0 0 28
3625 Satvik Abhisheki 0 Goa 0 0 0 0 0 0 0
3626 Vishwas Oak 61 Pune 0 0 0 0 0 0 93
3627 Varsha Arvind Chaudhari 50 Nanded 0 0 0 0 0 0 109
3628 Sharad Indurao Powar 38 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
3629 Kalyani Mohan Murhekar 0 Amravati 0 0 0 0 0 0 0
3631 Madhuri Makarand Dabhadkar 45 Jalna 0 0 0 0 0 0 0
3632 Meena Joshi 53 Nashik 0 0 0 0 0 0 0
3633 Swati Shrikant Dharmapurikar 0 Latur 0 0 0 0 0 0 227
3634 Anand Devasthali 31 Kankavli 0 0 0 0 0 0 0
3635 Sharmila Patil 45 Pune 0 0 0 0 0 0 302
3636 Sangeeta Ravi Hawaldar 50 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0
3637 Mandhura Kulkarni 64 Chinchwad 0 0 0 0 0 0 0
3638 Gadadhar Pathak 0 Nashik 0 0 0 0 0 0 0
3639 Vaishali Randive 0 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
3640 Vishal Gavhane 0 Ahmadnagar 0 0 0 91 0 0 145
3641 Suwarna Dhamankar 0 N. A. 108 0 0 108 120 120 944
3642 Mukund Balkrishna Dhaygude 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3643 Nila Anil Parandekar 69 Ahmadnagar 62 0 0 0 62 0 486
3644 Yamuna Baban Kharade 65 Pune 62 0 0 0 0 0 424
3645 Priyanka Shinde 30 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3649 Bharat Anant Kulkarni City Nashik 55 Nashik 112 0 0 0 0 0 262
3654 Rohini Kulkarni 62 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0
3655 Angha Ashok Gunjkar 59 Pune 0 0 0 0 0 0 350
3657 Mrs. Shilpa Digambar Khochare 46 Kudal, Sindhudurga 0 0 0 0 0 0 0
3661 Mrs Madhavi Kulkarni 64 Pandharpur 62 0 60 62 0 0 546
3662 REKHA VIKAS PATIL 53 JALGAON 0 0 0 0 0 0 56
3663 Vasant Marutirao Kharat 83 Miraj 76 0 0 0 0 0 548
3665 Chandrakant Barge 25 Miraj 21 120 63 20 45 0 626
3666 Shankar Kulkarni 69 Kolhapur 381 0 0 0 171 0 2072
3670 KALPANA GIRISH DESHPANDE 36 BARSHI 0 0 0 0 0 0 0
3671 mangala marulkar 76 Tasgaon 124 124 120 388 0 14 1280
3672 Anjali Joshi 42 Nashik 0 0 0 0 0 0 0
3677 Srinita Shreepad Anvekar 53 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0
3679 Swati Vaidya 62 Dombivali 0 0 0 0 0 0 362
3680 Rajani Kulkarni 67 Solapur 0 0 0 0 0 0 169
3681 Sow.Vijaya Apte 68 Ujjain Madhya Pradedh 0 0 0 0 0 0 0
3683 Shashikala Pethkar 62 Pune 62 0 0 62 60 0 546
3684 Ganesh Manila Bhajani Mandal C/o Pramila Kanthe 60 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 0 5069
3685 Anita Maslekar 62 Solapur 0 0 0 0 0 0 524
3687 Vaishali R Jadhav 45 Sangli 0 0 0 0 0 0 0
3688 Anuradha Pednekar 52 Pune 0 0 0 0 0 0 194
3689 Anuradha Pise 45 Sangli 0 0 0 0 0 0 150
3690 Mahananda Shete 58 Sangli 0 0 0 0 0 0 0
3691 Sadhana Jadhav 36 Sangli 0 0 0 0 0 0 0
3692 Usha Apte 73 Sangli 0 0 0 0 0 0 93
3695 Rohini Deshpande 49 Mohol 0 0 0 0 0 0 0
3696 Archana V Kulkarni 47 Sangli 0 0 0 0 0 0 420
3697 Bharati Subhash Vaidya 44 Nashik 20 0 0 0 0 0 226
3701 Amiga Dhakras 73 Kalyan 62 62 60 62 0 0 610
3702 Swati Ajay Chincholkar 41 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 240
3703 Lata Govind Kulkarni 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3705 Urmila Rajopadhye 77 Sangli 0 0 0 0 0 0 0
3712 Vrushali Damle 60 Pune 0 0 0 0 0 0 272
3713 Rupa karadkhedkar 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3714 Sandhya harite 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3715 Vasanti tambe 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3716 Pushpa karmarkar 63 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3717 Shalini kapre 72 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3718 Bhagyashree barde 64 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3720 Vijaya Deshpande 70 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3722 Bharat Damani 65 Chorvad 0 0 0 0 0 0 0
3723 Prakash Purushottam Vaidya 61 Nashik 0 0 0 0 0 0 54
3725 Vibhavari Bhagwat 67 Chiplun 0 0 0 0 0 0 0
3727 Sulbha mahashabde 75 Pune 0 0 0 0 0 0 240
3729 Vanamala dandavate 80 Pune 0 0 0 0 0 0 44
3731 Usha patange 52 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3732 Varsha thakar 70 Pune 62 0 0 0 0 0 424
3740 Sushila Gogate 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3741 Bhagyashree barde 64 Pune 0 0 0 0 0 0 60
3748 Usha Kulkarni 75 Pune 135 180 150 155 150 0 1412
3749 Pramodini Sabde 64 Hyderabad 0 0 0 62 0 0 424
3750 Shubhangi Deshpande 61 Chinchwad 0 0 0 0 0 0 0
3751 Manjiri Patil 59 Rui 62 62 60 62 60 0 668
3752 Anuradha Bhalchandra Kharat 45 Satara 0 0 0 0 0 0 0
3753 Sow Rachita vijay tamane 49 Aurangabad 60 62 60 60 62 0 675
3754 Ujwala Pathrikar 58 Aurangabad 0 0 0 0 62 0 180
3755 Neeta Sakegaonkar 52 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3757 Srinivas Ramesh Jog 54 Chinchwad Pune 62 62 60 62 60 0 668
3758 Sou Surekha Dole 55 Pune 0 0 0 26 0 0 249
3759 Pramod kumar Kulkarni 43 Pune 60 0 0 0 0 0 390
3760 Mrs. Gita Vinay Potdar 0 Dadar, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
3770 Shyam Dattatray Pathak 70 Chinchwad 0 0 0 0 0 0 184
3771 Suvarna Pradeep Tambade 63 Barshi 40 0 0 0 0 0 198
3772 Sudhakar Dattatraya Khasnis 65 Chinchwad 60 0 0 0 0 0 412
3777 Malti Sharad Brahme 72 Vasai 0 0 0 0 0 0 0
3778 Sau Mugdha Kulkarni 42 Chinchwad 0 0 0 0 0 0 0
3779 Suman Chandrakant Brahme 64 pune 0 0 0 0 0 0 0
3780 Vrushali Dilip Rahatekar 65 Mumbai 0 0 0 0 0 0 362
3781 Sushma Milind Brahme 50 Jamkhed 0 0 0 0 0 0 0
3783 Sau Madhavi Yogesh Soman 40 Pune 60 0 0 0 0 0 308
3785 Seema Shrikant Pathak 48 Pune 0 60 60 60 60 62 331
3787 Smt. Vaishali Prakash Bapat 73 Pune 0 62 60 62 60 62 509
3788 Satyajit Raghunath Ghate 56 THANE 58 58 56 56 0 0 577
3789 Mrs.Sharvari Parab 40 Andheri 0 0 60 59 0 0 417
3790 Anjali Arvind Wadekar 58 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
3791 Mrs.Bhavana Nitin Kolhatkar 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3792 Gopal Sukhlal Chaudhari 80 Jalgaon 62 0 0 0 0 0 424
3793 Mrs.Rajshri Patil 53 Bhiwandi Thane 0 0 60 46 0 0 252
3794 Rohini Prasad Kakatkar 53 Dombivali 0 0 62 67 0 0 350
3796 Namrata Shrikant Deshpande 41 Osmannabad 0 0 44 30 0 0 215
3797 Aparna Santosh Atre 44 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3800 Surekha Anil Rathod 54 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
3803 Ujwal Kulkarni 65 Thane 62 0 36 36 0 0 414
3804 Jayshree Kukarni 60 Thane 0 0 36 36 0 0 290
3805 Pranali Prakash Karnik 42 Paratwada Dist. Amravati 0 0 0 0 0 0 0
3806 Rohini Kukarni 54 Nashik 0 0 0 0 0 0 0
3807 Suman Dattatray Ghandge 57 Chinchwad 0 0 64 60 0 0 446
3809 Kirti Vasant Borkar 73 Chinchwad 0 0 62 60 0 0 420
3811 VIJAY C BHIRANGI 62 NA 0 0 0 0 0 0 80
3812 mrunali Gupte 39 Greater Thane 0 0 0 0 0 0 30
3816 Revati Dalal 59 Tumsar 0 0 0 0 0 0 192
3817 Prasad Kakatkar 57 Dombivali99 0 0 29 30 0 0 165
3818 ARCHANA MENGHARE 40 NAGPUR 0 0 0 0 0 0 0
3819 NEELA MEHENDALE 65 BORIVALI, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0
3820 Alpana Abhijit Ghate 48 THANE 0 0 0 0 0 0 0
3821 ALAKA GOSUL 64 SOLAPUR 0 0 0 0 0 0 242
3822 RAJASHRI J PATIL 69 PUNE 121 0 0 0 0 0 613
3823 KHUSHBU BAREWAR 24 AMARAVATI 0 0 0 0 0 0 0
3824 TEJAS KISHOR MUKATI 54 MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0
3825 Rohini Pramod Joshi 62 Pune 108 108 108 52 50 0 936
3826 Priti Bhide 58 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3827 Vidya Babu Warad 61 Pune 31 31 30 31 0 0 432
3828 Shreya Narendra Chandratre 28 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3832 KIRTI PARANJAPE 0 BELGAVI 0 0 0 0 0 0 57
3833 MRS SHILPAPARANJAPE 0 BELGAVI 0 0 0 130 0 130 721
3835 SMT. ANUJA KAKADE 51 SOLAPUR 0 0 0 0 0 0 212
3836 AVINASH GHADGE 32 PHALTAN 0 0 0 0 0 0 0
3837 SAVITA DILIP DESHPANDE 49 SOLAPUR 0 96 80 51 0 0 571
3838 MRS. SUMANGALA NNDKIOSHR SALAGARKAR 71 AURANGABAD 60 62 60 62 60 0 664
3839 Mrs meghana surendra soman pune 62 Pune 0 0 0 0 0 0 298
3840 Anilkumar Ramchandra Vadanagekar 78 Pune 0 0 0 0 0 0 176
3841 Mrs Neeta Waghmare 61 Mumbai 108 0 0 124 138 0 736
3842 Mohan Mundle 68 Mulund (East) MUMBAI 400081 88 86 88 71 112 0 445
3844 SUBHASH DESHPANDE 70 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
3846 Mrs Manjiri Gadgil 64 Sangli 0 0 0 0 60 0 240
3848 Smt Vinaya Devendra Soman 66 Pune 60 60 60 60 60 0 606
3849 Vijay Kashinath Kharche 64 Dombivali 108 0 0 108 108 0 828
3850 Sujata Velhal 48 Sangli 0 0 0 0 0 0 97
3851 Pratima Joshi 52 Sangli 0 0 0 0 0 0 93
3852 VILAS PANDURANG KULKARNO 69 KOLHAPUR 0 0 0 0 0 0 0
3853 Dilip Deshpande 63 Jamner 0 0 0 0 0 0 0
3854 Mahadev Kupwade 50 Sangli 0 0 0 0 0 0 67
3855 MRS. TRUPTI VIJAY KULKARNI 39 NASIK 0 0 0 0 0 0 0
3856 Vasanti Pawar 51 Sangli 0 0 0 0 0 0 180
3857 Sou.vaishali sharad dhotre 47 Belgaum 0 0 0 0 0 0 31
3858 Mrs Surekha Deshpande 58 Jamner 0 0 0 0 0 0 0
3859 Sunita Waghmare 53 Sangli 0 0 0 0 0 0 118
3862 Mangala Kulkarni 62 Sangli 0 0 0 0 0 0 360
3865 Vidya Damle 60 Sangli 0 0 0 62 0 0 485
3866 Balkrishna Damle 62 Sangli 0 0 0 0 0 0 423
3869 Alka Dandekar 60 Sangli 36 0 0 46 58 0 468
3870 MRS ALAKA ASHOKRAO AADHE 62 AURANGABAD 170 0 0 70 60 0 729
3874 Sudhir Kulkarni 59 Sangli 0 0 0 0 0 0 370
3875 Radhika Barve 62 Pune 0 0 0 0 0 0 176
3876 Sampada Kulkarni 56 Sangli 0 0 0 0 0 0 83
3877 Asmita Kulkarni 52 Sangli 62 62 60 62 0 0 608
3878 RAGHUNATH SHRIHARI LOTE 61 PUNE 40 30 10 10 60 0 428
3881 Shashikala Deshpande 69 Kolhapur 62 0 0 0 60 0 484
3882 Vaijayanti Vatve 53 NA 0 0 0 0 0 0 302
3885 MRS USHA GIRISH PUJARI 60 AMARAVATI 0 0 0 0 0 0 0
3886 Nanda Bhide 58 Sangli 0 0 0 0 0 0 250
3887 Jayashree Pingale 55 Solapur 0 0 0 0 0 0 283
3890 Vaishali Bapat 62 Sangli 0 0 0 0 0 0 320
3892 GIRISH GAJANANRAO PUJARI 62 AMARAVATI 0 0 0 0 0 0 0
3897 Shaila Jahagirdar 64 Solapur 62 62 0 56 0 0 496
3898 Shrinivas Jahagiradar 111 Solapur 30 21 15 62 0 0 363
3899 Chandrabhaga Bihani 70 Solapur 0 0 60 0 0 0 383
3900 Meghana 56 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3901 Omnkar Kulkarni 24 Patkul 62 62 60 60 0 0 606
3902 Anuradha Telware 55 Solapur 0 0 60 0 0 0 422
3904 Sushila Kulkarni 82 Chakur 90 0 0 0 0 0 690
3906 VINITA WALIMBE 66 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
3907 Pushpa Khadke 58 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 278
3908 Radha Dhande 0 Solapur 0 0 0 0 0 0 31
3909 Madhavi Vayas 70 Aurangabad 118 0 167 0 0 0 587
3910 Aparna Deshpande 54 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
3911 GAURI BEHARE 65 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
3912 Meena Walimbe 64 Aurangabad 62 0 0 0 0 0 427
3913 Suvarna Kulkarni 50 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 222
3914 Revati Kulkarni 49 Aurangabad 60 0 0 59 59 0 540
3916 SEEMA DESHMUKH 59 HYDRABAD 0 0 0 0 0 0 0
3917 Manju Theate 48 Aurangabad 62 0 0 16 50 0 338
3918 Alka Zagre 48 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
3920 Shailaja Shinde 47 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 132
3921 REKHA YANDE 56 KALAMB 0 0 0 0 0 0 240
3922 Varsha Patil 52 Aurangabad 0 0 60 0 0 0 421
3923 Varsha Kulkarni 52 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 237
3925 Meghana Khire 62 Pune 62 0 0 0 244 0 668
3926 LATA YANDE 55 KALAMB 0 0 0 0 0 0 212
3927 Sulabha Kulkarni 80 Solapur 0 0 0 0 0 0 62
3928 Arundhati Pradeep Gangoli 68 Mumbai 44 0 0 0 0 0 368
3932 MASHALKAR 39 SOLAPUR 0 0 10 0 0 0 155
3933 Anita Bansode 53 Pune 0 0 0 0 0 0 0
3935 Bharti Mahalkar 47 Aurangabad 62 62 60 0 0 0 546
3936 JAYASHREE SANJAY KULKARNI 48 MALEGAON, DIST.NASIK 0 0 0 0 0 0 180
3937 Radha Surnis 56 Solapur 0 0 62 0 0 0 424
3941 Shrikant Kulkarni 67 Solapur 31 0 0 31 0 0 147
3943 Aparna Barve 70 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
3944 Prasanna P Satavalekar 60 Mulund Mumbai 108 108 0 108 108 0 985
3945 Mrs Pushpa Shenolikar 75 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
3946 Sunita Bagawadikar 63 Solapur 0 0 0 0 0 0 362
3948 Jayashri Mahajan 68 Solapur 0 0 0 0 0 0 240
3950 Chhaya Bhasme 58 Solapur 0 0 0 0 0 0 362
3953 Vasant Mhaswade 76 Pune 62 62 93 1168 950 0 2637
3955 DR.ASHWINI SOHAN PATHAK 43 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0
3956 Vijaya Rajpalgiri Goswami 39 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
3957 Vrushali Gajre 64 Aurangabad 62 0 0 100 111 100 739
3958 Vijaya Jayaram Patil 49 Beed 62 0 0 0 0 0 428
3959 Sandhya Nishhikant Deshmukh 68 Parbhani 95 0 0 0 0 0 549
3960 Nishikant Ramchandra Deshmukh 72 Parbhani 55 0 0 0 0 0 552
3961 Smita Avinash Newasekar 64 Aurangabad 62 0 0 0 0 0 428
3962 Hema Lahulkar (Kulkarni) 56 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 180
3965 Mrs. Sandhya Manish Kulkarni 47 Chinchwad, Pune 52 52 50 54 42 0 340
3967 Sakharam Joshi 68 Aurangabad 126 0 0 164 0 0 1074
3968 Mrs. Sulbha Moreshwar Dikshit 67 Chinchwad, Pune 54 60 50 62 60 0 588
3969 Sangita Deshpande 48 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
3970 Mrs. Sonali Garbhe 42 Chinchwad, Pune 0 0 0 0 0 0 60
3971 Mrs. Arti Kanade 54 Chinchwad, Pune 62 0 0 60 0 0 482
3972 Mrs. Smita Arun Lele 64 Chinchwad, Pune 0 0 0 0 0 0 73
3973 Mrs. Revati Satish Kulkarni 61 Chinchwad, Pune 108 108 145 165 235 0 1336
3975 Mrs. Madhuri Sunil Joshi 59 Chinchwad, Pune 31 31 30 31 0 0 249
3976 Mrs. Vaishali Joshi 57 Chinchwad, Pune 120 0 140 0 0 0 574
3977 Mrs. Shilpa Kulkarni 49 Chinchwad, Pune 0 0 0 0 0 0 292
3979 MADHAV NAGNATH SANT 62 PUNE 0 0 0 0 0 0 231
3981 MRS.SAVITA SUNIL JOSHI 38 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
3982 SUNIL MURLIDHAR JOSHI 48 PUNE 0 0 0 0 0 0 590
3983 Usha Revankar 49 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
3985 Smt.Indu patil 64 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
3986 Swati Shingte 53 Gadhinglaj 0 0 0 0 0 0 216
3990 Sandeep Kulkarni 50 Thane 0 0 0 0 0 0 0
3991 Pallavi Joshi 38 Nashik 62 62 60 62 60 0 668
3992 Seema Aherrao 42 42 0 0 0 0 0 0 0
3993 Darshana Sagar 38 Nashik 0 0 0 0 0 0 297
3994 Ashwini Kulkarni 36 Nashik 0 0 0 0 0 0 63
3995 Vaishali Baviskar 39 Nashik 0 0 0 0 0 0 0
3997 Pallavi Joshi 38 Nashik 0 0 0 0 0 0 0
3998 Shaila Baviskar 42 Nashik 0 0 0 0 0 0 0
4000 Nilesh Ashokrao Bhole 40 Akola 0 0 0 0 0 0 0
4008 Jayashri Dhadhankar 48 Nashik 0 0 0 0 0 0 0
4010 Pranali Prakash Devabhakta 63 Goregaon, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
4011 Shri Vitthal Temple Old Satara Mahila Mandal 40 Bhusawal 991 3061 1836 1806 0 0 15559
4017 Kalpana P. Gosavi 0 Aurangabad 62 0 0 62 0 0 486
4020 Nisha Bhave 60 Dombavili 0 0 0 0 0 0 0
4022 Mrs Kalyani Gharpure 40 Jalgaon 60 58 60 58 0 0 544
4023 Vaijanyanti Gharpure 66 Jalgaon 62 62 60 60 0 0 606
4024 Mrs Manik Joshi 52 Alate 62 0 0 62 0 0 486
4025 VAISHALI JAYANT DESHMUKH 35 SOLAPUR 0 0 0 0 0 0 92
4027 MRS.KUMUD LAXMIKANT MANVATKAR 62 PATHARI, DIST.PARBHANI 0 0 0 0 0 0 0
4028 Vinay Jagannath Deo 64 Kudal 108 108 108 108 0 0 847
4031 MRS. ASHA LALIT 68 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 90
4032 MRS.DIPTI VYPARI 34 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
4033 Anagha Mainekar 45 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0
4034 Gauri bapat 26 Titwala 0 0 0 0 0 0 0
4037 Bharti chaudhariBh 45 Thane 0 0 0 0 0 0 0
4039 Pranali Khedekar 54 Goregaon,Mumbai 0 0 0 48 0 0 412
4040 Kalpana bapat 60 Titwala 0 0 0 0 0 0 0
4044 Jyoti Kishorrao Kulkarni 45 Aurangabad 62 0 0 0 0 0 424
4051 Megha Manwadkar 50 Mumbai 0 0 0 0 0 0 240
4055 Kishan 72 Nanded 0 0 0 0 0 0 64
4059 Prajakta Giriraj Samel 37 Thane West 0 0 0 0 0 0 16
4060 Rajshree vilas Naik 50 Alibag 31 31 32 18 22 0 201
4071 Sangeeta ghanekar 71 Pune 0 0 0 0 0 0 90
4072 Anupama Vidyadhar Deshmukh 61 Thane 0 0 0 0 0 0 0
4081 Jyoti Sanjay Deshpande 63 Borivali 0 0 0 0 0 0 362
4082 Arundhati Arun Maktedar 64 Pune 0 0 0 0 0 0 90
4085 Manisha Anant Kulkarni 63 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
4086 Neela Keshav Sapre 65 Panvel 0 0 0 0 0 0 0
4087 Rohini Shinde 62 Thane 0 0 0 0 0 0 147
4088 Rajashri Kale 57 Ponda-Goa 0 0 0 0 0 0 0
4089 Uma Kashinath malshet 75 Yellapur 62 0 0 46 0 60 544
4094 Aruna 55 Mulund 0 0 0 0 0 0 0
4095 Meena Madhukar Tamhankar 70 Pune 119 0 108 108 0 0 1112
4096 Mrs.I.SAVITRI 80 VISAKHAPATNAM 0 0 0 0 0 0 0
4098 lalita ashok gadre 60 Dombivli 0 0 0 0 0 0 190
4100 SHANTABAI VASANTRAO PANGARKAR 80 JALNA 0 0 0 62 62 0 486
4103 Mohini Shripad Chandrachood 58 Pune 0 0 0 0 0 0 118
4104 Sunita Dilip Prasade 65 pune 62 0 0 0 0 0 287
4105 Raghunandan Kadu 63 badlapur 0 0 0 0 0 0 0
4106 Sow. Jayshree. Kulkarni 49 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 62
4109 Bharati Shashikant Joshi 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4111 salunke vandana vijay 54 pune 0 0 0 0 0 0 372
4114 Minakshi joshi 68 Nasik 107 86 93 86 0 80 807
4117 Swati Jahagirdar 50 Pune 0 0 0 0 0 0 118
4118 Sindhutai Deshpande 79 Pohner 0 0 0 0 0 0 1070
4120 Mrs. Indutai Maslekar 77 Masla 0 0 0 0 0 0 180
4121 Mrs. Sunita Vitekar 60 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 118
4122 Pratik kishor warulkar 21 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4123 Ashish kailas beke 29 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4130 Asha Subhash Muley 63 Pune 108 50 55 0 0 0 493
4136 Ram Takalkar 52 Pune 0 0 0 0 0 0 129
4141 Hanumant Anaji Salunkhe 69 Kusur 0 0 0 0 0 0 0
4143 Shirish Govind Abhyankar 63 Thane 62 62 60 62 60 0 656
4144 Kasturi Narendra Behere 58 Mumbai 0 0 0 0 0 0 347
4145 M S Lalitha 58 Chitradurg 72 0 0 0 0 0 326
4146 Rajashri Kulkarni 51 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
4148 Varsha Mestry 64 0 0 0 0 0 0 0
4150 shubhangi kishor lattoo 50 malad mumbai 109 0 0 108 0 0 648
4152 Manisha athavale 50 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0
4153 Anjali athavale 75 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0
4154 Satish Nirantar 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4156 MRS. RADHIKA SANJAY DESHMUKH 53 PUNE 62 0 0 0 0 0 424
4157 MRS. YOJANA DATTATRAYA DESHPANDE 59 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
4158 Vasu. Vaishali Makarand Kulkarni 44 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
4159 Vyankatesh vishnu pant dhamangaonkar 48 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
4161 Prakash Sapre 45 MUMBAI 0 0 0 0 0 0 362
4162 SMT.SHUBHANGI SUNIL BHIDE 47 DOMBIVLI 0 0 0 0 0 0 0
4164 Padmashree Sapre 40 MUMBAI 0 0 0 0 0 0 180
4165 SMT.SNEHAL SANJAY NIVASARKAR 60 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
4166 Jayashri Joshi 76 Pune 125 125 120 125 121 0 1038
4171 Vidya Vinod Gore 48 Miraj 0 0 0 0 64 0 393
4172 Aniruddha V Prabhune 45 Thane 60 0 0 0 0 0 390
4174 Swati A Prabhune 40 Thane 60 0 0 180 0 0 610
4175 Sucheta Satish Shevade 45 Kolhapur 100 0 0 0 0 0 436
4180 Omkar Satish Shevade 16 Kolhapur 52 0 0 0 0 0 189
4182 Deepali Khot 45 Edinburgh, Scotland 0 0 0 0 0 0 0
4184 Anuradha Mohan Date 69 Thane 62 0 0 0 60 0 424
4185 Poonam Shashikant Chandekar 59 kalan 0 0 0 0 0 0 0
4186 dattatrey kriahnaji joshi 70 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
4193 Meena Mangrulkar 65 Solapur 0 0 60 0 0 0 362
4194 Mangala Mirajkar 64 Pune 120 0 0 0 0 0 626
4203 Anjali Kulkarni 41 Pune 62 0 0 0 0 0 364
4204 Priya Sachin Kulkarni 35 N. A. 0 0 0 0 0 0 0
4205 Mukul Joshi 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4206 Kalpesh Subhash Bhagwat 0 Devpur 0 0 0 0 0 0 0
4207 Dr nandkishor vishnu pandit salgarkar 74 Aurangabad 90 90 90 90 90 0 1016
4209 Shriniwas Narharrao Kulkarni 66 Valsangi 0 0 0 0 0 0 118
4213 Vaibhav Vinayak Teredesai 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
4214 Kala Joshi 70 Pune 0 0 0 0 0 0 52
4215 Vaishali Bothe 37 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 0
4216 Girish Subhashrao Pande 38 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 365
4217 Shilpa Kelkar 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4218 Shashikant Digambar Chandekar 62 kalan 0 0 0 0 0 0 0
4219 Ravindra Gajananrao Dhabe 48 Parbhani 0 0 0 0 0 0 310
4223 Shraddha Kulkarni 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4226 Sow shailaja nilkanth tamane 77 Aurangabad 60 62 60 60 60 0 666
4228 Laxminarayan Ganpati Bhat 51 Gokarna 0 0 0 0 0 0 0
4229 Anjali Jayant chawre 52 Aurangabad 62 0 0 0 0 0 424
4233 Nanda More 56 Chinchwad Pune 0 0 0 0 0 0 148
4234 Devanand mani tripathi 28 Varanasi 0 0 0 0 0 0 0
4235 Mina Vakel 64 Chinchwad Pune 62 62 60 62 60 0 666
4236 Nayan Shinde 59 Thane 0 0 0 0 0 0 71
4237 Jayashree Kulkarni 80 Chinchwad Pune 62 62 60 62 60 0 668
4240 sampada mahesh abhyankar 42 mumbai 0 0 0 0 0 0 31
4241 Asha Aswar 59 Chinchwad Pune 62 62 60 62 60 0 668
4246 Sau. Lata Mukund Darekar 50 Pune 0 0 0 0 0 0 63
4247 Meghana Joshi 45 Thane 60 0 0 60 58 0 476
4250 Adv.Manasi Milind Joshi 49 Sadashiv peth, pune 0 0 0 0 0 0 30
4251 Rachana Deshmukh 60 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 21
4252 Medha Manohar Kulkarni 67 Nashik 62 0 0 0 0 0 424
4253 Sau. Nilima Vyankatesh Nannajakar 47 Solapur 50 25 25 54 0 0 442
4259 ASHA AINAPURE 68 Pune 0 0 0 0 0 0 180
4260 Gauri Sadhale 70 Pune 108 0 0 108 120 0 877
4261 Yogini Godbole 65 Pune 0 0 0 0 60 0 299
4264 Sau. Shyamala Chintamani Karamarakar 63 Nashik 62 62 60 62 60 0 668
4265 Smita Godbole 55 Mississauga (Thane) 0 0 0 0 0 0 0
4266 Anjali Girish Desai 49 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0
4267 Vandana Rajesh Sathe 48 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0
4268 Rama Rajiv Karambelkar 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4270 Archana Vivek Joshi 43 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
4272 Shashank Joshi 53 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0
4277 Shruti Shrikant Paturkar 52 Nagpur 0 0 0 0 0 0 59
4279 Shri D M Kulkarni 67 thane 60 0 0 0 0 0 299
4281 Mrs. Medha Manohar Katdare 58 Pune 54 0 0 0 0 0 364
4282 Mrs. Sujata Balabhim Patwardhan 63 Pune 60 0 0 0 0 0 439
4283 Mr. Balabhim Balkrishna Patwarshan 68 Pune 55 0 0 0 0 0 405
4285 Mrs. Anjali Omnkar Vatharkar 53 Chinchwad, Pune 0 0 0 0 0 0 296
4286 Mrs. Mugdha Joshi 42 Chinchwad, Pune 70 68 66 57 70 0 744
4287 Vaishali Udhoji 65 Nagpur 0 0 0 0 0 0 352
4288 Snehal Pradeep Gadgil 60 Nasik 68 65 70 67 0 0 710
4289 Medha Khanapurkar 61 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4290 Vasundhara Kamalakar Joshi 62 Pune 59 58 52 59 58 0 642
4291 Vishwas Bal 55 Thane 0 0 0 0 0 0 0
4292 Vaijayanti Gokhale 75 Pune 320 0 0 275 0 0 1481
4293 Mukund Balakrishna Kulkarni 80 Sangli 124 0 0 124 0 0 880
4295 Rohan Ravindra Radkar 26 Barshi 0 0 0 0 0 0 0
4297 Gauri Jayant Deshmukh 61 Nasik 0 0 0 0 0 0 118
4298 Nisha Kaulwar 49 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0
4303 ANJALI PHADNIS 45 KOLHAPUR 50 45 45 50 0 0 474
4304 Lakkundi Prasanna 50 London 0 0 0 0 0 0 0
4307 JAYASHRI VIJAY BHIRANGI 62 BORIVALI WEST 0 0 0 0 0 0 30
4310 vandana ajit mandavgane 52 THANE 60 0 0 0 0 0 240
4311 Shania Paryani 39 Thane 0 0 0 0 0 0 0
4312 Milind Mangesh Borse 53 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4313 Amit Kalagi 32 Sangli 0 0 0 0 0 0 0
4314 Lalit Nivrutti Patil 39 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
4315 Chandrashekhar Ramchandra Deshpande 65 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0
4316 Rohini Mukund Kondvikar 56 Pune 0 0 0 0 0 0 62
4317 Meenakshi Anandkumar Thakare 60 Navi Mumbai 60 60 60 60 60 0 480
4318 Manisha Sanjay Sangmnere 42 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
4320 PUSHPA PRAMOD KHAROTE 76 DOMBIVALI 62 0 0 62 0 0 424
4321 Ganesh Pathak 71 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
4322 Medha Madhusudan Joshi 70 Thane 0 0 0 0 0 0 0
4324 Amita Kishor Raut 52 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4325 Rupam Hemchandji Rai 40 Wardha 0 0 0 0 0 0 0
4326 Nandkumar Chure 61 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4327 Dilip Gunjal 34 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
4328 Geeta Parvatikar 60 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0
4329 Jyoti Suhas Deodhar 60 Nasik 0 0 0 0 0 0 456
4331 Arati Kinagi 63 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0
4332 Deepa Prakash Kulkarni 38 Jaysingpur 0 0 0 0 0 0 0
4333 Rohini Joshi 48 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0
4334 Namdev Supadu Nemade 49 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
4335 Markandeya 50 Ambejogai 0 0 0 0 0 0 0
4337 Sakharam P Bijamvar 50 Digras 0 0 0 0 0 0 89
4338 Digambar (Sagar) Pardesi 49 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4339 Sunanda Pujari 55 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
4341 D V Pande 57 Hingoli 0 0 0 0 0 0 0
4342 Prachi Nirantar 59 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4344 Amruta Dabeer 32 pune 0 0 0 0 0 0 0
4345 Akshay Dabeer 33 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4346 Dhanashree V Mahajan 60 Navi Mumbai 175 0 0 225 0 0 977
4347 Sulbha N Kulkarni 55 Udgir 0 0 0 0 0 0 0
4348 Alok Nirantar 30 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4349 Pankaj Ramesh Mahajan 40 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
4350 Namrata Nirantar 28 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4351 Prasanna Manurkar 50 Vasai 0 0 0 0 0 0 0
4352 Madhumanjari Dabeer 58 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4353 Govind Huparikar 65 kirkatwadi PUNE 0 0 0 0 0 0 221
4354 Nandkumar Pathak 61 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
4357 Yashashri G Moghe 66 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4358 Pramod Nilapwar 60 Yavatmal 0 0 0 0 0 0 0
4359 Aruna Nilapwar 55 Yavatmal 0 0 0 0 0 0 0
4361 Asmita Mahadik 48 Mumbai 0 0 0 0 0 0 410
4362 Anagha Anil Deshkar 64 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0
4363 Leela Rawade 62 Kothrud Pune 241 0 0 0 0 0 922
4364 Kamal Shaligram 80 Pune 62 60 40 62 62 0 734
4371 Mrunal Madhav Bapat 63 Ahmedabad 0 0 0 0 0 0 0
4372 Sumant Bandu Kulkarni 73 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
4373 Vasanta laxmi 63 Harihar 0 0 0 0 0 0 0
4376 Ajay Rokade 41 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4377 Nisha R Sathe 42 Sangli 0 0 0 0 0 0 122
4378 Manish Mahato 43 Thane 0 0 0 0 0 0 0
4380 Shrikrishna Sitaram Kulkarni 74 Pune 108 155 111 164 0 0 990
4381 Krishna Panchal 30 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
4382 Prajakta Mukund Pathak 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4383 Shubhangi Dattatray Kulkarni 69 Pune 0 0 0 0 0 0 467
4384 Uma Arun Deshpande 68 Nagpur 108 0 0 0 0 0 470
4385 Alka Ashok Devgirikar 59 Bhusaval 87 0 90 90 60 0 401
4386 Jayashree P Kulkarni 63 Mumbai 0 0 0 0 0 0 60
4387 Sadhana vijay Thipse 57 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4389 Atul Rakshe 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4390 Shailaja Mulye 60 Beed 0 0 0 0 0 0 0
4391 Vijaya Deshmukh 72 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4392 Swati Narhar Mule 65 Solapur 0 108 150 0 0 0 620
4393 Dinesh Ganesh Gandhi 56 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4394 Charushila Kulkarni 59 Nandura 0 0 0 0 0 0 0
4395 Supriya Suresh Kulkarni 60 Thane 0 0 0 0 0 0 271
4396 Shilpa Shirish Naik 54 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
4397 Mangala Gajanan Deshmukh 65 Parbhani 85 0 0 0 0 0 494
4398 Mahesh Joshi 33 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
4399 Bharat Maharaj Upaddhye 28 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0
4400 Sunanda vinayak Kulkarni 58 Dighi 108 0 0 212 173 0 1635
4401 Santosh Kishanrao Dhampalwar 38 Nanded 0 0 0 0 0 0 0
4402 Meena Sanvatsarkar 73 Nasik 124 124 120 124 120 0 1088
4403 Kalidas Tipnis 45 Ambajogai 0 0 0 0 0 0 0
4404 Jyoti Deshpande 58 Beed 0 0 0 0 0 0 0
4406 Jyoti Sanjay Gadhe Kulkarni 44 Kopargao 62 0 0 0 0 0 392
4407 Vidya Kulkarni 63 Thane 0 0 0 0 0 0 0
4408 Sanjeevani Shamkant Mulay 49 Dhondaicha 0 0 0 0 0 0 0
4409 Sharada Chandrashekhar Kulkarni 49 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
4411 Manali Shrotriya 28 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4412 Kirti Deepak Dalvi 60 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0
4413 Uma Bagade 46 Virar 0 0 0 0 0 0 302
4414 Nilima Jangale 65 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 3
4415 Neeta Gunde 57 Sewri, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
4416 Mukund Vishnupant Jewlikar 59 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
4417 Vaishanavi Bagul 33 Dhule 0 0 0 0 0 0 0
4418 Mukund Neelkanth Deshpande 52 Sangli 0 0 0 0 0 0 377
4419 Leela Patil 65 Bhusaval 101 0 0 66 0 0 1037
4420 Purnima Kishor Khambete 51 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4421 Anushri Kulkarni 50 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
4422 Revati Khanapurkar 64 Pune 108 0 0 0 0 0 108
4423 Sunil Patne 46 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0
4424 Seema Ponkshe 59 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4425 Neelima Balasaheb Jahagirdar 42 Latur 0 0 0 0 0 0 0
4426 Bharati Sharad Kulkarni 57 Satara 58 62 50 56 50 0 563
4427 Ashwini Arvind Puntambekar 53 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
4428 Vidya Raghunath Jadaye 52 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0
4429 Krishnarao Ramchandra Tembe 91 Thane 0 0 0 0 0 0 59
4430 Chhaya Joshi 70 Alibaug 64 62 60 62 50 0 660
4431 Purushottam Baban Mandle 59 Thane 0 0 0 0 0 0 0
4432 Jayashri Pathak 65 Solapur 0 62 60 0 0 0 484
4433 Vanita Subodh Deshpande 55 Aurangabad 62 62 60 66 60 0 670
4434 Anjali Sane 64 Pune 0 0 0 0 0 0 60
4435 Vinayak Phegade 59 Savada 0 0 0 0 0 0 0
4436 Jayaprabha Jayant Raikar 57 Pune 0 0 0 120 62 0 362
4437 Chhaya Ramdas Gawali 53 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4439 Gopal Varkhedkar 66 Banglore 0 0 0 0 0 0 241
4440 Sunita Sumantrao Kulkarni 68 Chopda 130 0 0 0 0 0 130
4443 Anagha Gadre 67 Thane 0 0 0 0 0 0 118
4445 Saroj Ketkar 65 Thane 0 0 0 0 0 0 0
4446 Suphala Javdekar 67 Thane 0 0 0 0 0 0 0
4447 Uma Bane 70 Thane 0 0 0 0 0 0 0
4448 Pratima Gotkhindikar 55 Pune 0 0 0 0 0 0 224
4449 Sanika Sandeep Bam 51 Alibaug 0 41 44 60 52 0 504
4450 Anita Sangamnerkar 0 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0
4451 Rekha Joshi 80 Thane 0 0 0 0 0 0 209
4452 Sunanda Puranik 74 Thane 0 0 0 0 0 0 38
4453 Aparna Anant Kelkar 50 Khopoli 266 0 0 115 136 0 1506
4454 Avinash Sangamnerkar 0 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0
4455 Sindhutai Kulkarni 65 Udgir 0 0 0 0 0 0 60
4457 Hemlata Lihine 0 N. A. 0 0 0 16 29 0 142
4458 Gajanan Sawant 62 Thane 62 62 58 60 0 44 648
4460 Snehal Sawant 55 Thane 62 62 54 60 0 46 645
4461 Smita Dongare 82 Thane 124 124 120 60 0 50 900
4462 Vijaya pawar 45 Dombivli 0 62 60 62 0 60 606
4463 Rekha Bhaskar Malpure 58 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0
4464 Shrikrishna Vyas 56 Osmanabad 0 0 0 0 0 0 0
4465 Sunita Panat 74 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4466 Vandana Sahasrabuddhe 59 Pune 0 0 0 0 0 0 120
4467 Asha Kuberkar 0 N. A. 0 0 0 0 0 0 60
4468 Prabha Anturkar 84 Pune 345 0 0 111 0 0 1881
4471 Uma Aslekar 69 Pune 201 0 201 202 0 0 1260
4472 Vidya Kulkarni 75 Nashik 279 0 0 188 209 0 1461
4473 Vijay Kulkarni 78 Nashik 0 0 0 124 120 0 827
4474 Malati Patil 55 Nashik 0 0 0 0 0 0 179
4475 Asha Upasani 77 Dombivli 0 0 0 0 0 0 118
4476 Suvarna Bhatambekar 57 Barshi 0 0 0 0 0 0 0
4477 Devayani Dhere 61 Mumbai 90 0 0 93 0 0 636
4478 Vinayak Dhere 67 Mumbai 62 0 0 62 0 0 517
4479 Shubhangi Joshi 76 Nashik 1144 0 0 0 0 0 2579
4480 Arati Anil Raykar 51 Pune 0 0 0 0 0 0 56
4482 Vrushali Akshay Kulkarni 26 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
4483 Gopal Vasudeo Warke 57 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
4484 Sanjeevani Joshi 55 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
4485 Shankar Santukarao Kulkarni 60 Sonkhed 0 0 0 0 0 0 0
4486 Jyoti Kalyankar 61 Aurangabad 62 62 60 62 60 306 974
4487 Swati Patave 0 Thane 0 0 0 0 0 0 0
4488 Mangala Anil Kulkarni 65 Pune 108 55 60 60 108 0 895
4489 Suresh Devesthali 62 Pethvadagaon 0 0 0 0 0 0 0
4490 Jayashri Avinash Bhirud 60 Jalgaon 60 62 62 62 0 0 612
4491 Sampada Devasthali 58 Pethvadagaon 0 0 0 0 0 0 26
4492 Vandana Vishwas Jahagirdar 60 Solapur 66 0 0 0 0 0 436
4493 Surekha Kulkarni 54 Thane 62 0 0 0 60 0 443
4494 Ganga Alatekar 45 Karad 0 0 0 0 0 0 0
4495 Sapna Pitale 68 Thane 0 0 0 0 0 0 0
4496 Harsha Aranake 46 Karad 0 0 0 0 0 0 0
4497 Poonam Narkhede 49 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4498 Vaishali Nagpurkar 48 Aurangabad 50 50 50 50 50 0 290
4499 Sangeeta Khajindar 41 Chinchwad 0 0 0 0 0 0 0
4500 Abhijeet Kopale 48 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4501 Shilpa Sudhir Soman 65 Akola 0 0 0 0 0 0 0
4502 Meera Joshi 43 Pune 0 0 0 0 0 0 54
4503 Charu Samel 51 Thane 0 0 0 0 0 0 209
4504 Pratibha Kulkarni 51 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0
4505 Rohini Shinde 63 Thane 0 61 60 50 62 0 507
4506 Maneesha Jadhav 47 Shujalpur (M. P.) 61 61 61 61 71 0 689
4507 Vimal Dattatray Paithankar 66 Pune 0 0 0 120 62 0 362
4508 Archana Kale 0 Kolhapur 0 0 0 62 60 0 122
4509 Devdatta Tulshiram Bhangale 30 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
4510 Swati Phadke 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4513 Ratnamala Dhane 62 Satara 130 360 132 172 144 0 1503
4517 Sushma Kand 80 Pune 125 0 0 125 0 0 926
4518 Shruti Dekhane 66 Pune 124 0 0 125 0 0 993
4519 Pramila Jamdar 69 Pune 95 0 0 70 0 0 579
4520 Anita Shivle 56 Pune 62 0 0 62 0 0 486
4521 Sheela Supekar 61 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0
4522 Hemlata Yadav 31 Pune 0 0 0 0 0 0 178
4523 Rekha Gadhave 46 Pune 62 0 0 0 0 0 424
4525 Kusum Deshmukh 70 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4526 Pushpa Kulkarni 77 Pune 0 0 0 86 76 0 162
4528 Revati Joshi 53 Sangli 0 0 0 0 0 0 423
4529 Sharayu Inamadar 43 Latur 0 0 0 0 0 0 0
4530 Ravindra Inamadar 48 Latur 0 0 0 0 0 0 0
4531 Sheetal Jhende 62 Chinchwad 0 0 0 93 0 0 269
4532 Pooja Ghanekar 48 Pune 71 0 0 62 0 0 495
4533 Pushpa Hardikar 66 Pawas 70 0 0 62 0 0 532
4534 Shradha Patankar 0 Thane 62 0 60 62 62 0 610
4537 Ajit Gangadhar Aik 65 Mulund Mumbai 0 0 0 0 0 0 271
4538 Renuka Gayadhani 40 Tryambakeshwar 0 0 0 0 0 0 118
4540 Vijaya Pandurang Thoke 69 Sangli 0 0 0 0 0 0 0
4542 Smita Mahesh Godbole 48 Alibaug 20 26 0 0 0 0 282
4543 Rekha Shant 52 Kolhapur 62 0 0 0 0 0 424
4544 Nandini Vyahalkar 73 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
4545 Swati Mujumdar 43 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4546 Kalawati R Chavan 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4547 Premlata Harkare 63 Thane 0 0 0 0 0 0 209
4548 Padmakar Kamatkar 83 Solapur 0 0 0 115 0 0 755
4549 Sulabha Karavande 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4550 Prabha Chavarekar 63 Badlapur 0 0 0 0 0 0 300
4551 Jayashri Ambedkar 68 Badlapur 0 0 0 0 0 0 151
4553 Anuradha Kulkarni 38 Latur 0 0 0 0 0 0 58
4555 Jyoti Joshi 55 Kalyan 0 0 0 0 0 0 366
4556 Madhukar Kulkarni 72 Aurangabad 62 62 60 62 60 0 668
4557 Shobha Kulkarni 67 Aurangabad 62 62 60 62 60 0 668
4558 Shaila Joshi 63 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4559 Prasad Ladsavangikar 35 Badlapur 0 0 0 0 0 0 28
4560 Rohini Bhave 63 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
4561 Kanchan Joshi 33 Dhule 0 0 0 0 0 0 0
4562 Shubhada Paranjape 78 Indore 0 0 0 0 0 0 650
4563 Deepali Joshi 44 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4564 Durgesh Kulkarni 13 Badlapur 0 0 0 0 0 0 362
4565 Smita Soman 62 Badlapur 0 52 50 54 0 0 458
4566 Seema Abhyankar 74 Pune 0 0 0 0 0 0 30
4567 Pramodini Dalal 77 Badlapur 0 0 0 0 0 0 275
4568 Smita Shivajirao Kulkarni 0 Nanded 62 62 60 62 0 0 546
4569 Premla Rajesh Kolhe 0 Nanded 62 62 60 62 0 0 546
4570 Nilima Ghagharekar 65 Badlapur 0 0 0 0 0 0 56
4571 Sushma Deshpande 68 Badlapur 0 0 0 0 0 0 302
4573 Prachi Jakhadi 65 Badlapur 0 0 0 0 0 0 360
4574 Vijaya Joshi 69 Badlapur 0 0 0 0 0 0 362
4576 Bhagyashree Vivek Parkhi 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4577 Smita Bata 47 Bhandup, Mumbai 0 0 0 0 0 0 7
4578 Anagha Risbud 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
4579 Shakuntala Joshi 0 Guleunde 108 0 0 108 0 0 818
4581 Rachana Patwardhan 62 Pune 62 0 0 52 58 0 524
4582 Vimal Mali 73 Sangli 0 62 0 60 60 0 489
4583 Sharayu Balasaheb Ramdasi 60 Parbhani 0 0 60 62 135 0 617
4584 Namrata Kulkarni 53 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
4586 Veena Ashok Pathak 0 Aurangabad 46 60 40 108 111 0 723
4587 Gayatri Dhomkar 61 Pune 0 0 0 111 108 0 629
4589 Jyotsna Deshpande 57 Aurangabad 50 0 0 100 128 0 640
4590 Smita Shrikant Kshirsagar 57 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4591 Nandakumar Dev 0 Pune 92 0 0 118 0 0 685
4592 Jayashri Dev 0 Pune 72 0 0 53 0 0 450
4593 Ujwala Date 0 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0
4594 Rajashree Shikhare 54 Miraj 0 0 0 0 0 0 62
4596 Bharati Patil 64 Thane 0 0 0 0 0 0 332
4597 MAHESH ARVIND SONTAKKE 49 MALEGAON 0 0 0 0 0 0 0
4600 Sandhya Mone 70 Kolhapur 118 0 0 124 0 0 627
4601 Prakash Kelkar 70 Thane 108 0 0 128 0 0 598
4602 Samadhan Sudam Pawar 33 Gigaon 0 0 0 0 0 0 0
4603 Pradnya Kelkar 68 Thane 87 0 0 217 0 0 666
4605 Mrs. Swati Kulkarni 69 Pune 62 0 60 62 60 0 601
4607 Ruchita Jahagirdar 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4612 Kishor Phadke 54 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
4613 Chandraprabha Colony Mahila Bhajani Mandal, c/o Malati Patil, Jalgaon 0 Jalgaon 540 0 0 540 540 0 4348
4614 Anupama Jakhalekar 65 Pune 0 0 0 0 0 0 180
4615 Mrs. Shalan Deshmukh 57 Pune 62 62 60 62 60 0 557
4616 Arpita Ashok Deolekar ex 62 Satara 0 0 0 0 0 0 0
4622 Mrs. Anjali Rajendra Digambar 0 Amravati 62 0 0 62 60 0 539
4626 Mrs. Shweta Dhiraj Deshpande 27 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4632 Mrs. Yojana Deshpande 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4642 Mrs Savita Kavi 73 Mulund 80 0 0 62 0 0 539
4643 Neeta Rajan Chowdhary 58 Nigdi Pune 64 0 0 0 0 0 448
4644 Madhavi Kulkarni 55 Nigdi Pune 0 0 0 0 0 0 118
4646 Smt. Rajani D. Deshpande 83 Belapur 62 62 60 62 60 0 668
4657 Sanjay Pande 56 Satara 0 0 0 0 0 0 0
4661 MRS.KALPANA DHANANJAY KINKAR 50 NASIK 0 0 0 0 0 0 180
4663 SMT.SUNITA ANIL KULKARNI 56 NASIK 0 0 0 0 0 0 240
4664 SMT.RADHIKA KULKARNI 39 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 302
4667 Ravindra Bapat 43 Pune 0 0 0 0 0 0 362
4670 Sujata Kulkarni 50 Mumbai 62 0 0 60 60 0 482
4681 megha chandrashekhar sumant 48 pune 0 0 0 0 0 0 0
4684 Digambar Raghunath Mundale 62 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
4685 Vishwanath Bhargav Gadre 61 Akola 441 486 558 612 504 0 2973
4686 Sadhana Mahajan 56 Bhusaval 0 0 0 0 0 0 0
4688 Mangala Joshi 0 Udgir 0 0 0 0 0 0 244
4689 Sonal Naik 61 Kalyan 0 0 0 0 0 0 62
4690 Nilam Bennur 67 Dombivali 0 0 0 0 0 0 61
4691 Mrs. Bhargavi Lele 47 Chinchwad, Pune 0 0 0 48 0 0 371
4692 Saroj Gharipurikar 60 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0
4693 Prabha Krishan 69 Thane 0 0 0 0 0 0 0
4695 Medha Nandkumar Kulkarni 0 Osmanabad 0 62 0 0 0 0 62
4696 Tushar Digambar Dixit 0 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
4697 Malan Pawar 0 Pune 0 0 0 62 0 0 405
4698 Piyush Vilasji Tiwari 0 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
4699 Smita Deshpande 0 Kalyan 73 0 0 62 62 0 559
4700 Sulbha Sadashiv Joshi 0 Nasik 128 124 124 120 0 0 1259
4701 Sanjivani Shukl 52 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0
4703 Damayanti Devidas Patil 84 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
4704 Ratnaprabha Devidas Patil 58 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
4705 Vidya Mukund Barbind 55 Pune 62 0 0 0 0 0 426
4707 shobhana sadashiv khandekar 81 pune 0 0 0 0 0 0 302
4709 Sushama Vijay Bhide 52 Pune 50 0 0 0 0 0 325
4711 Ujwala Sudhir Shelgaonkar 60 Mumbai 62 0 0 0 0 0 428
4712 Anita Mukund Kulkarni 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4713 Sadanand Bhave 0 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
4714 Arun Deshpande 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4715 Pradyumna Kulkarni 0 Beed 0 0 0 0 0 0 0
4716 Kanchan Shrungarpure 0 Beed 0 0 0 0 0 0 0
4717 Hema Rajemane 0 Latur 0 0 0 0 0 0 0
4718 P V Kulkarni 0 Latur 0 0 0 0 0 0 0
4719 Pallavi Deshmukh 0 Thane 0 0 0 0 0 0 0
4723 Mrs. Madhuri Ranjit Ranade 61 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
4724 Varsha Shriram Vadalkar 70 Nigdi, Pune 0 0 0 0 0 0 180
4727 MRS ROHINI GURUNATH NARENDRA 66 DOMBIVALI EAST 0 0 0 0 0 0 0
4730 Kishor Bramhe 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4731 Deepali Jahigirdar 0 Ambajogai 0 0 0 0 0 0 0
4732 Satish Narayanrao Kulkarni 0 Beed 0 0 0 0 0 0 0
4734 Vijay Shevde 0 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
4735 Mahesh Ramrao Padmawar 0 Nanded 0 0 0 0 0 0 0
4736 Satish Gaikwad 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4737 Keshav Kulkarni 0 Ruichhittishi 0 0 0 0 0 0 0
4738 Geeta Rathi 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4739 Sandhya Deshmukh 0 Aurangabad 50 0 0 0 0 0 50
4740 Bhavana S Chavan 0 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0
4741 Jaya Auti 0 Ambajogai 0 0 0 0 0 0 0
4742 Savitha Guruwale 0 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0
4743 Rajendra Kalal 0 Nandurbar 0 0 0 0 0 0 0
4744 Laxmi Mahajan 0 Faizpur 0 0 0 0 0 0 0
4745 Yogesh Bankatlalji Gattani 0 Hingoli 0 0 0 0 0 0 0
4746 Shrikant Bhaskarrao Gondhalekar 0 Akola 0 0 0 0 0 0 0
4747 Lila Rathod 0 Aurangabad 62 62 60 62 60 0 668
4750 Mangala Pargaonkar 72 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
4752 Anagha Jayant Jayade 69 Nasik 0 0 60 0 0 0 440
4755 MRS ROHINI GURUNATH NARENDRA 0 DOMBIVALI EAST 0 0 0 0 0 0 0
4759 Neela Jakhade 61 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
4761 Kishore Kulkarni 0 Dhumansur 0 0 0 0 0 0 0
4764 Lata Mohanpurkar 79 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
4766 Indubai Ghumane 65 Solapur 0 0 0 0 0 0 362
4767 Kamalabai Malave 66 Solapur 0 0 0 0 0 0 543
4768 Padmaja Jadhav 72 Solapur 0 0 0 0 0 0 31
4769 Sangita Mahajan 53 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
4770 Bhavna Tushar Amrutkar 40 Nasik 62 0 0 62 60 0 493
4772 Malati Kanbaskar 68 Solapur 0 0 0 0 0 0 358
4773 Savita Borgaokar 52 Solapur 0 0 0 0 0 0 240
4774 Jagdish Dagadu Rohekar 64 Navi Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
4775 Jayashri Umbaraje 60 Solapur 0 0 0 0 0 0 120
4777 Vaishnavi Santosh Kulkarni 17 Latur 0 0 0 0 0 0 0
4778 Vidya Shriram Joshi 56 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
4779 Rekha Chandrasen Thakare 56 Alibaug 0 0 0 0 0 0 0
4780 Bhalchandra Prabhakar Bhave 63 Pune 108 0 0 0 0 0 416
4781 Asavari Shetye 56 Ratnagiri 0 0 0 0 0 0 0
4783 Rani Keskar 49 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0
4785 Smita Mate 78 Nagpur 108 0 0 0 0 0 1124
4786 Kavita More 44 Pune 0 0 0 0 0 0 60
4789 Vibhavari Desai 76 malad mumbai 108 0 0 108 0 0 780
4790 Madhurima Pathak 64 Pune 173 0 0 0 0 0 1033
4792 Smita P Gadgil 70 ma 129 80 70 65 0 0 809
4793 Pratibha Shriram Kulkarni 60 Jalna 0 0 0 0 0 0 0
4794 Arati Vilas Bhole 69 Dombivali 0 0 0 0 121 0 243
4795 Sushma D Bhatkar 73 malad mumbai 62 0 0 62 0 0 430
4796 Prabhakar Vasudeo Bhangale 67 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
4797 Manisha Mailapur 54 malad mumbai 0 0 0 0 0 0 288
4799 Prajakta Joshi 38 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
4800 Vishwas Bhave 59 Mumbai 0 0 0 0 0 0 62
4801 Tejashree Khangte 39 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0
4802 Sanjay Kulkarni 52 Ichalkaranji 0 0 0 0 0 0 0
4803 Padma Kalya 40 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4804 Sunita Bhushan Kawle 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4805 Anil Jadhav 44 Khopoli 0 0 0 0 0 0 0
4806 Bhalchandra Khandu Fulpagare 61 New Panvel 0 0 0 0 0 0 107
4807 Taramati Rameshchand Adbhai 50 Sangamner 0 0 0 0 0 0 0
4809 Uddhav Krishnaji Ghungurde 63 Solapur 0 0 0 0 0 0 90
4810 Shamla Akhande 53 Nanded 0 0 0 0 0 0 208
4811 Vasudha Damale 70 Pune 62 62 60 62 0 0 608
4812 Maya Ralegankar 65 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0
4813 Narendra Murlidhar Bhangale 61 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0
4815 Meena Malu 48 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4816 Dhanashri Kanitkar 65 Miraj 0 0 0 0 0 0 118
4817 Vaman Gokhale 80 Dombivli 186 0 0 0 0 0 1094
4819 Suman Daundkar 54 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
4820 Sulabha Aapte 72 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4821 Pradeep Ranade 62 Pune 151 0 0 151 0 0 993
4822 Rani Thite 50 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 62
4823 Charushila Ranade 56 Pune 60 0 0 30 0 0 390
4824 Supriya Deshpande 47 Solapur 0 0 0 0 0 0 62
4825 Swati Kulkarni 64 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 62
4826 Padmakar Deshmukh 68 Hyderabad 0 0 0 0 0 0 0
4827 Rohini Kulkarni 58 Islampur 0 0 0 0 0 0 0
4828 Vasudha Kulkarni 75 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 62
4829 Anuja Dabir 50 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 30
4830 Chandrakant Sonajirao Lavhekar 66 Navi Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
4831 Jyoti Kulkarni 45 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 56
4832 Prabhakar Deshpande 70 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 62
4833 Vanraj Mahajan 71 Faizpur 0 0 0 0 0 0 62
4834 Gauri Moghe 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4835 Sunil Deshpande 47 Wai 30 0 0 0 0 0 350
4836 Anant Phanasekar 0 Chanera 0 0 0 62 0 0 405
4837 Kavita Kadam 0 Pune 0 0 0 0 0 0 112
4838 Dr. Rutuja Katote 0 Solapur 0 0 0 0 0 0 0
4839 Jayapriya Kulkarni 67 Vijaypur 0 0 0 0 0 0 0
4840 Adv. Neela Deshpande 64 Yavatmal 0 0 0 0 0 0 0
4841 Rekha Deshpande 62 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
4842 Nalini Kulkarni 68 Navi Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
4843 Suresh Hinge 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4844 Pratibha Natu 67 Satara 0 0 0 0 0 0 302
4846 Mukta Kshirsagar 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4847 Prajnya Satbhai 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4848 Archana Sharad Patil 36 Sangli 0 0 0 0 0 0 0
4849 Mangal Deshmukh 0 Pune 0 0 0 0 0 0 49
4850 Prabha Rakte 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4852 Prema Deshpande 78 Pune 0 0 0 0 0 0 484
4853 Bhagyashri Sunil Kangude 40 Sangli 0 0 0 0 0 0 0
4854 Pramila Umbraje 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4855 Madhuri Sane 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4856 Seema Ratnakar Mokashi 55 Satara 151 0 0 0 0 0 730
4858 Sujata Madhav Sawai 64 Karad 0 0 0 0 0 0 0
4859 Jayashri Satish Kulkarni 58 Solapur 108 0 0 0 114 114 862
4860 R. G. Tamhankar 72 Miraj 240 0 0 0 0 0 1422
4861 Vaishali Chhagan Chaudhari 65 Faizpur 0 0 0 0 0 0 296
4864 Usha Kulkarni 58 Sangli 62 62 60 62 0 0 608
4865 Asha V Wani 58 Dombivali 0 0 0 62 0 0 62
4866 Vandana Shiwalkar 50 Ahmednagar 0 0 0 0 0 0 0
4867 Mrs. Anagha Dilip Paradkar 68 Andheri, Mumbai 0 0 0 0 0 0 285
4868 Savita Shikhare 67 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4869 Anita Kamble 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4870 SMT ROHINI CHANDRAKANT KULKANI 75 KALYAN 0 0 0 0 0 0 0
4871 Archana Mane 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4873 Ashvini Vaidya 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4874 Ujjwala Bhirud 27 Dombivali 0 0 0 0 0 0 56
4875 Namvar 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4877 Nilima Tadsare 0 Pune 0 0 0 0 0 0 2
4879 Rekha Maharao 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4880 Seema Deodhar 62 Dadar 0 0 0 0 0 0 0
4881 Savita Joshi 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4882 Poonam Subhash Dabade 60 Solapur 0 0 0 0 0 0 153
4883 Prakash Jahagirdar 63 Vadodara, Gujarat 0 0 0 0 0 0 0
4884 Seema Purandare 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4885 Shaila Chiplunkar 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4887 Shinde 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4889 Sunita Mantri 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4890 Varsha M. Chitale 127 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4891 Suvarna Joshi 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4893 Vandana Ropalekar 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4894 Surekha Ghate 69 Phonda 62 0 0 0 0 0 424
4895 Madhuri Bhat 42 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
4896 Supriya Bhanudas More 51 Wai 51 21 18 10 0 0 319
4897 Priya Prashant Gawde 30 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
4898 Sushama Ramdasi 73 Pune 70 0 0 60 70 70 740
4900 Sachin Khadtare 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4901 Medha Sadavarte 47 Panvel 0 0 0 0 0 0 0
4902 Madhavi Yashwant Bhagwat 67 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4903 Anjali Buge 58 Pune 183 93 180 0 90 0 1448
4904 Jayashri Gajanan Totre 53 Amarawati 0 105 0 0 0 0 405
4905 Sushama Kishor Karulkar 70 Mulund Mumbai 132 110 165 301 92 0 1172
4907 Usha Dattatray Jatkar 80 Solapur 0 0 0 0 0 0 62
4908 Prashant Sadavarte 51 Panvel 0 0 0 0 0 0 0
4910 Anilaben Mashruwala 7 Surat, Gujrat 0 0 0 0 0 0 60
4911 Sunanda Dilip Patki 65 Pune 0 0 0 0 0 0 60
4912 Ranjana Dasgaonkar 70 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
4913 Jayashri Devendra Daware 57 Ahmednagar 0 0 0 0 0 0 0
4914 Mrs.Vaijayanti Dani 62 Chinchwadgaon, Pune - 411033 3754 3140 3167 2019 2860 0 35313
4916 Karishma 35 Bangalore 62 0 0 0 0 0 62
4917 Radha Bhide 63 Pune 0 0 0 0 0 0 62
4918 Rajashree Pramod Rasal 39 Ahmednagar 0 0 0 0 0 0 0
4920 Gayatri Patayit 23 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
4921 Urmila Joshi 54 Girgaon, Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
4922 Mrs. Ulka Raghavendra Bhadgaokar 62 Thane 108 0 0 124 0 0 667
4923 Mohan Bhide 74 Pune 0 0 0 0 0 0 62
4924 Sau. Chhaya Madhavrao Kanteshwarkar 57 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0
4925 Vijay Sevekar 70 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4926 Pandurang Aapte 0 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
4927 Ragini Anvikar 29 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4928 Varsha Manoj Patil 45 Pune 0 0 0 0 0 0 269
4930 Vishal Kulkarni 25 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4931 Madhura Gogte 61 Solapur 0 0 60 0 0 0 271
4932 Deeplaxmi Jagannath Kulkarni 56 Talegaon Dabhade 0 0 0 0 0 0 0
4933 Smita Rana 42 Ahmadnagar 0 0 0 0 0 0 0
4935 Indira Kulkarni 79 Tuljapur 0 0 0 0 0 0 0
4936 Vijaya Daskhedkar 62 Beed 0 0 0 110 0 0 523
4938 Shamala Ruikar 68 Beed 0 0 0 0 0 0 220
4939 Ajit Pandharinath Doke 59 Solapur 0 0 0 0 0 0 0
4940 Vandana Radikar 39 Beed 0 0 0 0 0 0 0
4941 Mukund Kondhavekar 75 Pune 296 185 180 175 0 0 2096
4942 Rekha Naik 80 Kalyan 192 0 0 101 0 0 694
4943 Sulabha Gokhale 82 Mumbai 62 0 0 62 60 0 546
4944 Meerabai Patil 70 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
4946 Anita Pathak 0 Miraj 60 0 0 60 0 0 480
4947 Lata Joshi 0 Miraj 150 208 179 0 0 0 1062
4948 Lalita Mishra 0 Miraj 340 0 0 600 0 0 2769
4950 Shobha Jirgale 0 Miraj 155 150 150 0 100 0 1106
4951 Sneha Kulkarni 31 Pune 0 0 0 0 0 0 59
4953 Vaishali Hebbalkar 40 Sangli 0 0 0 0 0 0 600
4954 Indita Shindagi 70 Sangli 0 0 0 0 0 0 53
4955 Vimal Dikshit 70 Sangli 0 0 0 0 0 0 92
4956 Vaishali Gokhale 67 Yavatmal 62 62 62 62 0 0 610
4957 Madhav Gokhale 77 Yavatmal 60 62 62 62 0 0 610
4958 Shubhada Joshi 69 Pune 0 0 0 0 0 0 1103
4959 Shridhar Joshi 27 Pune 0 0 0 0 0 0 61
4960 Swati Gadgil 44 Pune 0 0 0 0 0 0 62
4961 Prashant Laxmunrao Kunde 63 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
4962 Sunita shankar Kulkarni 51 Beed 0 0 0 0 0 0 0
4963 Smita Kulkarni 63 Baramati 108 0 0 0 0 0 580
4964 Karuna Prashant Kunde 59 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
4965 Suresh Joshi 64 SANGALI 248 500 240 260 240 0 2023
4966 Rekha Godbole 60 Thane 0 0 0 0 0 0 0
4968 Sunanda Panditrao Kulkarni 66 Beed 0 0 0 0 0 0 0
4969 Sandhya Ashok Edgaonkar 65 Dombivali 0 0 0 0 0 0 128
4970 Sandhya Ashok Edgaonkar 65 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0
4971 Kishor Damodar Renavikar 61 Ahmednagar 0 60 0 0 0 0 60
4972 Suvarna Jog 35 Pune 0 0 0 0 0 0 31
4973 Anand Abhyankar 65 Bangalore 0 0 60 0 0 0 184
4974 Varsha Abhyankar 58 Pune 0 0 0 0 0 0 62
4975 Suvarna Deshmukh 49 Ahmednagar 0 0 0 0 0 0 0
4976 Uday Gautam 77 Pune 0 0 0 0 0 0 0
4977 Anil Kulkarni 65 Solapur 0 0 0 0 0 0 257
4978 Sushabha Kulkarni 61 Dhayri 0 0 0 0 0 0 472
4979 Moreshwar Pathak 29 Latur 0 0 0 0 0 0 0
4980 Bharati Yashavant Shirore 52 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 24
4982 Damini Dilip Tayshettye 47 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
4983 Shraddha Hemant Jewalikar 45 Solapur 0 0 0 0 0 61 272
4984 Gauri Gajendra Paratkar 45 Pusad 0 0 0 0 0 0 0
4985 Alaknanda Rathi 49 Aurangabad 119 119 74 81 0 0 1044
4986 Mrs. Sangita Bhole 53 Thane 0 0 0 0 0 0 210
4987 Vijay Kulkarni 58 Gokak 0 0 0 0 0 0 0
4988 Jai Shri Patil 59 Thane 0 0 0 0 0 0 0
4989 Arpita Agarkar 50 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
4990 Arun Shringarpure 62 Mulund Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
4991 Yuvraj Patil 74 Erandol 0 0 0 0 0 0 0
4993 Pradeep Ramchandra Kulkarni 48 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
4994 Sushma Bajpai 60 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
4995 Suresh Gopalrao Chaudhari 62 Parbhani 0 0 0 0 0 0 381
4996 Saroj Arvind Marathe 60 Pune 0 0 0 0 0 0 62
4997 Vaishali Subhash Borkar 43 Ahmednagar 0 0 0 0 0 0 0
4998 Arvind Rajaram Marathe 65 Pune 0 0 0 0 0 0 62
4999 Vanishri Vijay Kulkarni 45 Gokak 62 62 60 62 0 0 608
5001 Harshal Gujar 38 Erandol 0 0 0 0 0 0 0
5002 Suvidya Shrikrishna Velankar 0 Pune 66 65 64 65 65 0 727
5004 Shyama Digambar Chinchure 62 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0
5005 Shrikrishna Janardan Velankar 0 Pune 240 372 360 372 360 0 2112
5007 Indumati Laxmanrao Palvankar 72 Beed 0 0 0 62 0 0 422
5009 Bhagyashri Bharat Naik 44 Aurangabad 66 0 0 0 280 0 858
5011 Ram Patil 11 Erandol 0 0 0 0 0 0 0
5012 Kush Athawale 61 Miraj 116 0 0 60 77 0 666
5013 Vidula Athawale 60 Miraj 124 0 0 90 86 0 797
5014 Vandana Joshi 62 Miraj 44 0 0 0 0 0 332
5015 Chhaya Joshi 72 Sangli 125 0 0 62 85 0 680
5016 Madhavi Bokil 62 Sangli 0 0 0 0 0 0 60
5018 Savita Sahasrabuddhe 62 Miraj 64 0 0 60 60 0 480
5022 DHANANJAY VYANKATESH KINKAR 54 NASIK 0 0 0 0 0 0 182
5023 Vasudha s Kokil 72 Sangamner 341 0 0 0 0 0 1885
5024 Vanita v kulkarni 61 Battis Shirala 0 0 0 0 0 0 62
5026 Rekha S Dani 64 Thane 0 0 0 0 0 0 0
5031 Nisha Abhay Kashalkar 33 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
5032 Suman Tukaram Patil 69 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
5035 Surekha Prakash Kale 62 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
5036 Vasudha Kishor Nanavadikaar 56 Kolhapur 0 0 0 56 0 0 56
5037 Madhavi Ravindra Joshi 62 Sangli 0 0 0 108 0 0 378
5038 Asha Kumar Kulkarni 61 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5042 Shashikala Rane 78 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0
5046 Nalini Ramesh Patil 63 Kolhapur 0 0 0 108 0 0 288
5048 Kalpana kavaiya 59 Malad, mumbai 121 0 0 30 0 0 522
5052 ASMITA RAMESH GAIDHANI 58 NASIK 0 0 0 0 0 0 180
5053 Mrs. Smita Jakatdar 53 Chalisgao 62 0 0 81 0 0 505
5055 Vandana Vilas Dharwadkar 73 Pune 124 0 0 62 60 0 552
5057 MANJIRI JAIDEEP KULKARNI 39 MAHARASHTRA 12 0 0 0 0 0 269
5058 Varsha Deshmukh 49 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
5059 MUKUND RAMCHANDRA KULKARNI 68 SOLAPUR 0 0 0 0 0 0 0
5060 JYOSTSNA PRASHANT KARKARE 52 NEPANAGAR, M P 0 0 0 0 0 0 0
5061 MRS RAJANI PRAKASH KULKARNI 58 PUNE 992 0 0 0 0 0 6784
5062 MADHURI SHANKAR BANBHORIKAR 66 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
5063 Rajankita mudholkar 50 Thane 0 0 0 0 0 0 182
5065 Mayur. Sarolkar 30 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
5066 Hrituraj Gopalrao Kulkarni 37 Beed 0 0 0 0 0 0 0
5076 Mrs. Nanda Prasad Joshi 62 Borivali, Mumbai 124 124 124 124 124 0 1034
5077 Kedar Prasad Joshi 36 Borivali, Mumbai 124 124 124 124 124 0 1054
5079 Prasad Joshi 64 Borivali East, Mumbai 124 124 124 124 124 0 1034
5081 Mrs. Sujata Jayant Mule 56 Nigdi, Pune 0 0 0 0 0 0 118
5082 Prashant Prabhakar Dhond 52 Kudal 0 0 0 0 0 0 0
5083 Jayant Madge 66 PUNE 62 62 60 62 60 0 621
5085 Dr. Ashok Pandharinath Dhande 55 Jalgao 0 0 0 0 0 0 0
5092 smt jayashree avinash zende 45 Dhule 0 0 0 0 0 0 0
5094 Priti Deshmukh 42 Mulund, Mumbai 60 56 58 0 60 0 589
5095 SUPRIYA RAMESH GOSAVI 59 PUNE 62 0 0 0 65 65 491
5096 Vaishali kashalkar9689581206 69 Ratnagiri 0 0 0 0 74 0 495
5097 Mrs. Vidya Joshi 55 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0
5098 Lara shrirang atak 62 pune 0 0 0 0 0 0 372
5099 Shania Paryani 39 Thane 108 100 100 100 100 0 1124
5100 MENAKA NISHANT CHINCHURE 36 KALYAN 0 0 0 0 0 0 0
5101 ANITA KHAIRE 45 NASIK 0 0 0 0 0 0 0
5103 Bhaskar Padmakarl Kulkarni 61 Nasik 0 0 0 0 0 0 358
5105 sau mamata avinash gujarathi 46 Dhule 62 62 58 64 60 0 666
5106 Deepa Dhananjay Vazarkar 46 Aurangabad 62 0 0 0 0 0 428
5108 smt sulabha gujarathi 55 Dhule 64 77 60 67 70 0 691
5109 hemangi joshi 45 Dhule 0 0 0 0 0 0 181
5112 Pratibha Dattatray Kulkarni 75 Solapur 65 65 66 0 0 0 595
5115 Vinita Vijay Bhuskute 56 Pune City 31 31 30 31 30 0 335
5116 Sushma Ram Pande 50 Vasmat 0 0 0 0 0 0 0
5117 MRS SULOCHNA VASANT MIRGE 39 BULDHANA 0 0 0 0 0 0 0
5118 Manjushree A Pitre 61 Pune City 0 0 0 0 0 0 105
5127 Rupa Anikhindi 53 Kolhapur 122 121 108 41 0 0 887
5128 SUNITA BARVE 79 pune 62 0 0 62 0 0 424
5131 SUREKHA PHADKE 54 pune 0 0 0 0 0 0 0
5133 Mrs. Kirti Kamalakar Karlekar 50 Chinchwad Pune 23 23 24 23 4 0 162
5137 Sandhya shrotri 0 Pune 10 10 10 5 0 0 75
5140 Sukumar Nagela 67 Pune 0 0 0 0 0 0 310
5141 Prema Sukumar 60 Pune 0 0 0 0 0 0 190
5143 DINANATH BHALCHANDRA JOSHI 40 PALGHAR 0 0 0 0 0 0 0
5144 DINKAR BHALCHSNDRA JOSHI 40 PALGHAR 0 0 0 0 0 0 0
5145 Shameshitha Sheshadri Dange 59 Osmanabad 0 0 0 0 0 0 0
5146 Shraddha Rahul Deshpande 31 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
5147 Savitri Jadhav 67 Dhairy, Pune 62 0 0 0 0 0 425
5148 Sheela Shrikant Lokare 54 Sangli 0 0 0 0 0 0 271
5149 Parvati Bendre 69 Dhairy, Pune 62 0 0 0 0 0 424
5150 Rekha Deshpande 60 Dhairy, Pune 0 0 0 0 0 0 0
5151 Dasbodh Parayan Mandal 0 Thane 1300 3061 0 3000 0 0 13421
5155 Nilima Hinge 66 Dhairy, Pune 62 0 0 0 0 0 424
5156 Ashwin Chandrashankar Bhatt 59 Goregaon,Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
5157 Jayshree Borhade 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5159 Nandkumar Chure 63 Dhayari 0 0 0 0 0 0 0
5163 Janhavi Sachin Waghmare 45 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
5164 Manasi Khadilkar 53 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5166 Vijaya Kulkarni 49 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 187
5167 Prafulata Lekhe 48 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 185
5168 Vinda Joshi 52 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
5169 Swati Khanapurkar 47 Nagpur 108 108 108 108 0 0 936
5170 Vikas Kulkarni 30 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
5174 Mrs. Jayashree Avinash Bhirud 59 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
5176 Swati Manohar Phatak 57 Dombivli 0 0 0 0 0 0 88
5177 Vivek Bhave 58 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0
5178 Aparna Solapurkar 61 Pune 48 66 64 10 0 0 484
5179 Anita Godbole 42 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5180 Ratnaprabha Duberkar 53 Nasik 0 0 0 0 0 0 80
5181 Sambhaji Maruti Dhomse 43 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5182 Usha Kothavade 45 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0
5183 Rajani Dilip Naik 59 Sangli 0 0 0 0 0 0 181
5184 Gauri Pravin Mule 49 Kurundwad 0 0 0 0 0 0 0
5185 Mugdha Mukund Kulkarni 56 Pune 0 0 0 0 0 0 80
5186 Anjali Pujari 61 Kurundwad 0 0 0 0 0 0 0
5187 Saurabh B Joshi 25 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0
5188 Meena C Pandit 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5189 Mohini Yogesh Shah 47 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5191 Sanjiv Kulkarni 50 Sangli 0 0 0 0 0 0 0
5192 Shailaja Duberkar 52 Nasik 0 0 0 0 0 0 95
5193 Apurva Abhay Kuberkar 54 Aurangabad 62 62 60 62 0 0 608
5194 Bhagyashri Dixit 58 Nasik 62 0 0 62 0 0 486
5195 Shailaja Kulkarni 60 Malegaon 73 0 0 87 104 0 624
5196 Nutan Mahendrakar 63 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
5197 Nandkumar Chure 63 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5199 Asha Divakar 75 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5201 Vasundhara Narendra Kulkarni 60 Nasik 62 0 0 62 0 0 486
5203 Shaila Deshpande 60 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
5204 Kshama Kulkarni 60 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
5206 Meera Satyajit Damale 48 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
5207 Archana Joshi 54 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5209 Sumitra Kelkar 75 Pune 62 0 0 0 0 0 62
5210 Medha Joshi 70 Thane 0 0 0 0 0 0 209
5211 Madhusudan Vishnu Joshi 74 Thane 0 0 0 0 0 0 271
5213 Mrunalini Madhukar khandekar 65 Thane 0 0 0 406 0 0 406
5214 Malati Madhukar khandekar 86 Thane 0 0 0 476 0 0 476
5216 Savita Deshpande 60 Pune 69 0 0 0 0 0 484
5218 Pradnya Mungi 54 Nasik 31 0 0 30 0 0 362
5219 Satish B Kulkarni 58 Solapur 0 0 0 0 0 0 93
5220 Kumud Dharmadhikari 68 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
5221 Sharvari Kiran Jagtap 37 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
5222 Ashok Dharmadhikari 76 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
5223 Mangal Chele 60 Thane 0 0 0 0 0 0 0
5224 Rushikesh Joshi 24 Tuljapur 0 0 0 0 0 0 0
5226 Jayashree Yashawant Savadi 78 Sangli 62 0 0 62 668 0 1154
5227 Shanta Suresh 69 Sangli 62 0 0 62 668 0 1154
5228 Sangita Satish Kaulkarni 52 Solapur 0 0 0 0 0 0 94
5229 Vaishali Mukund Joshi 49 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
5230 Sumalata S Kulkarni 48 Sankeswar 67 68 60 62 0 0 796
5231 Mangala Ramchandra Dalvi 55 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5232 Rekha Kashinath Sabnis 68 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5233 Vasanti Gambhir 64 Navi Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
5234 Shubhangi Deshpande 50 Chandrapur 0 0 0 0 0 0 0
5235 Kaveri Rahul Jadhav 28 Nasik 0 0 0 0 0 0 60
5236 Chitra Prabhakar Deshpande 55 Nasik 31 0 0 0 0 0 177
5237 Rashid Anil Sabnis 48 Beed 0 0 0 0 0 0 0
5240 Anupama Arun Gholap 65 Chinchwad Pune 0 0 0 0 0 0 82
5242 Trupti Santosh Deshpande 39 Belgaon 0 0 0 0 0 0 0
5244 Sulochana K Kulkarni 75 Sankeswar 62 62 60 62 0 0 608
5245 Vaishali Prasad Kulkarni 46 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
5246 Manjusha abhay chitale 46 Chiplun 0 0 0 0 0 0 0
5247 Arvind Joshi 60 Aurangabad 20 0 0 0 0 0 174
5248 Suvarna Basavaraj Shirakoli 55 Belgaon 62 0 0 0 0 0 302
5252 Pushpa Vijaykumarji Kasat 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5256 Rashmi Gokhale 49 Mulund Mumbai 0 0 0 0 0 0 324
5257 Puja Palkar 46 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5258 Sulabha Sharad Patil 64 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5259 Rekha Pande 55 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0
5260 Madhuri Kale 51 Jawhar 0 0 0 0 0 0 0
5261 Vidya Joshi 55 Nasik 0 0 0 0 0 0 118
5262 Shamala Shashikant Amale 72 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0
5263 Mangala Ramesh Bendale 64 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5264 Jayashri Nitin Nadgouda 52 Sankeswar 64 62 60 62 60 0 670
5265 Vaishali Suresh 44 Goregaon,Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
5266 Kalpana Megharaj 54 Pune 0 0 0 0 0 0 116
5267 Abhishek Kulkarni 22 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
5271 MRS.VANDANA SANJAY NIRGUDE 58 LATUR 0 0 0 0 0 0 158
5272 Smita Shirish Nirantar 57 Aurangabad 62 60 62 62 72 0 701
5275 Sumita suhas mungikar 0 Aurangabad 62 62 60 65 60 0 691
5280 Sunanda Suresh Gore 66 Pune 108 77 69 70 0 0 822
5281 Mrs. Suvarna Joshi 66 Pune 0 0 0 0 0 0 372
5282 Purushottam Dnyaneshwar Dandekar 51 Palghar 0 0 0 0 0 0 0
5283 Mrs. Varsha Sohoni 66 Pune 108 0 0 0 0 0 594
5287 Neha kinhikar 44 Buldana 60 0 0 0 90 0 346
5288 Shaila narkar 56 Pune 62 62 66 0 0 0 506
5290 Shakuntala Shashikant Kulkarni 73 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5291 Nandkumar Nagacharya Puranik 62 Nanded 62 0 0 0 0 0 199
5292 Shruti Ramdas 37 Pune 0 0 0 0 0 0 18
5293 Sharad Mahadev Sahasrabudhe 63 Pune 62 30 60 0 10 0 524
5294 Sau. Lata Vasant Sagade 50 Pune 0 0 0 0 0 0 112
5298 Jayant Vaidya 65 Pune 62 62 60 62 0 0 608
5300 Sau. Mangala Vijay Bhide 65 Pune 62 0 60 62 0 0 546
5301 Twarita Ashok Natekar 65 Pune 0 0 0 0 0 0 240
5304 Rita Ravindra yeole 45 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
5308 Rajni Kulkarni 66 Kasarwadi, Pune 62 62 60 62 60 0 670
5309 Kumud Balsare 66 Kasarwadi, Pune 62 62 60 62 60 0 670
5310 Vasha Kambale 66 Kasarwadi, Pune 10 62 60 62 60 0 618
5311 Varsha Hole 66 Kasarwadi, Pune 0 0 0 0 0 0 203
5312 Bharati Nirmal 66 Kasarwadi, Pune 108 108 108 87 90 0 1030
5313 Maya Pathak 66 Kasarwadi, Pune 61 62 60 62 60 0 627
5314 Gita Nayadu 66 Kasarwadi, Pune 31 0 0 0 0 0 395
5316 Anu Vanarase 66 Kasarwadi, Pune 62 62 60 62 0 0 640
5318 Lata Kulkarni 66 Kasarwadi, Pune 62 62 60 62 0 0 610
5319 Rohini Deshpande 66 Kasarwadi, Pune 0 0 0 0 0 0 364
5321 Rushikesh Dilip Patil 24 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5323 Pratima Vaidya 66 Kasarwadi, Pune 56 0 0 62 60 62 594
5324 Nutan Ashtekar 66 Kasarwadi, Pune 31 0 0 0 0 0 410
5326 Shanta Joshi 66 Kasarwadi, Pune 62 62 60 62 0 0 610
5330 Arun Raghunath Chaporkar 72 Hyderabad 123 0 0 75 41 0 947
5331 Varsha Deshmukh 49 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
5332 Sugandha N Purandare 65 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0
5334 SAHEBRAO TRYANBAK AHIRE 62 KALYAN 62 62 60 62 0 0 608
5335 Rohini Datar 80 Kalyan 0 0 0 0 0 0 56
5338 MRS ANAGHA SHRINIWAS KHANZODE 40 MURTIJAPUR 0 0 0 0 0 0 0
5341 MADHURI MILIND JOSHI 45 AURANGABAD 100 0 0 0 0 0 524
5344 Amrita Phadke 127 Nashik 0 0 0 0 0 0 0
5345 Vaidehi Limaye 65 Nashik 0 113 0 0 0 165 920
5347 Mrs Geeta K Doddihal 59 Thane 0 0 0 0 0 0 0
5348 K V Doddihal 64 Thane 0 0 0 0 0 0 0
5349 Aruna kulkarni 63 Nashik 62 64 0 0 60 0 398
5377 Prajakta Sardeshmukh 45 Pune 62 0 0 0 0 0 62
5378 Vedika Kulkarni 42 Solapur 0 66 60 0 0 0 365
5379 Vrunda Purohit 69 Kalyan 0 0 0 62 0 0 332
5380 Vasant Purohit 79 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0
5381 Sujata Kulkarni 50 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
5382 Sulabha Saygaonkar 74 Nashik 0 0 0 0 0 0 0
5383 Shrikant Ujlambar 72 Pune 550 0 0 0 0 0 1740
5384 Shubhada Ujlambar 66 Pune 60 0 0 0 0 0 670
5385 Avinash Gole 69 Ahmedabad 0 0 0 0 0 0 0
5386 Vidya Desai 66 Kolhapur 60 0 0 0 0 0 356
5387 Vandana Selukar 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5388 Neela Kirpekar 74 Pune 135 0 0 0 0 0 813
5389 Manjiri Kulkarni 48 Aurangabad 62 62 60 62 60 0 671
5390 Preeti Potnis 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5391 Shraddha Ganorkar 64 Amravati 0 0 0 0 0 0 0
5392 Meenal Tipnis 60 Thane 0 0 0 0 0 0 0
5393 Mandakini Bulbuke 63 Solapur 62 62 60 62 0 0 612
5394 Ram Raykar 0 Ratnagiri 1000 0 0 0 0 0 6020
5395 Vaidehi Raykar 0 Ratnagiri 50 0 0 0 0 0 412
5396 Neeta Apte 58 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5397 Anita Sutar 59 Alate 62 0 0 62 0 0 484
5398 Vrushali Phadnis 61 Kolhapur 100 0 0 0 0 0 540
5399 Shubhada Sarolkar 62 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 352
5400 Kusum Dandavate 90 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5401 Mangal Pandit 64 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5402 Pradip Ganorkar 60 Murtijapur 58 0 0 61 57 0 516
5403 Sharada Dashaputre 62 Sangli 62 0 0 0 0 0 412
5404 Medha Gulavani 72 Thane 62 0 0 0 0 0 320
5405 Sudha Deshpande 53 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 62
5406 Meena Deshpande 55 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 50
5407 Suvarna Kulkarni 56 Shripur 200 277 240 0 240 0 1734
5408 Varsha Supekar 43 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 542
5409 Sujata Kokane 49 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 79
5410 Jyoti Ruplag 56 Pandharpur 62 0 0 0 0 0 424
5411 Gauri Vangikar 37 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 62
5412 Kunda Sagade 60 Pandharpur 280 0 0 0 330 0 2169
5413 Amruta Utpat 32 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 30
5415 Shailaja Tathe 42 Pandharpur 0 60 60 0 10 0 386
5417 Shilpa Kulkarni 36 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 26
5419 Veena Kulkarni 51 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 302
5420 Varsha Deshpande 49 Pandharpur 60 30 0 30 0 0 314
5421 Sandhya Gotekar 33 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 183
5422 Maneesha Bhat 40 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 160
5423 Rajashri Kokane 48 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 87
5426 Savita Kulkarni 46 Pandharpur 30 0 0 90 0 0 308
5428 Hema Patki 64 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 88
5429 Jyoti Katekar 52 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0
5431 Mohan Kulkarni 70 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 124
5432 Madhavi Kulkarni 64 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 0
5433 Savita Kulkarni 71 Malad 0 0 0 0 0 0 30
5434 Sandhya Mantri 65 Malad 95 105 90 93 0 0 843
5435 Swati Vaidya 68 Malad 151 151 160 185 0 0 1296
5436 Supriya Bhide 73 Malad 62 62 60 62 0 0 626
5437 Indumati Kale 74 Malad 31 0 0 62 0 0 455
5438 Revati Nayak 57 Malad 0 0 0 62 0 0 243
5439 Shubhangi Rane 72 Malad 62 0 0 62 0 0 486
5440 Parimal Baji 78 Malad 0 0 0 62 0 0 368
5441 Mangala Pawar 69 Malad 121 0 0 124 0 0 806
5442 Sujata Deshpande 49 Sangli 46 0 0 0 0 0 196
5443 Malati Phadke 0 Sangli 62 0 0 65 60 0 680
5444 Kanchan Gokhale 0 Sangli 155 0 0 150 150 0 1026
5445 Shaila Purohit 0 Sangli 0 0 0 50 0 0 314
5446 Chandrashekhar Purohit 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 222
5447 Shubhangi Angadi 0 Sangli 70 0 0 0 0 0 252
5448 Usha Dixit 0 Nashik 0 0 0 0 100 0 625
5450 Vandana Potdar 0 Malad 0 0 0 119 0 0 570
5451 Sunita Shinde 0 Malad 63 0 0 62 0 0 487
5452 Sushma Bhatkar 0 Malad 0 0 0 0 0 0 118
5453 Sulabha Gandhe 0 Malad 0 0 0 0 0 0 0
5454 Maya Devrukhkar 0 Malad 0 0 0 31 0 0 31
5455 Hemlata Dahanukar 0 Malad 0 0 0 0 0 0 0
5456 Vijay Desai 0 Malad 61 56 57 38 0 0 548
5458 Medha Naik 0 Malad 31 0 0 0 0 0 31
5459 Sanjay Hulgeri 0 Sangli 62 60 60 60 0 0 570
5460 Sneha Hulgeri 0 Sangli 240 240 240 240 0 0 2298
5462 Anupama Lagoo 0 Sangli 124 90 120 120 90 0 1099
5463 Meera Kulkarni 0 Sangli 155 155 150 155 150 0 1720
5465 Medha Kulkarni 0 Sangli 0 0 0 60 0 0 482
5466 Surekha Kulkarni 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 502
5468 Jyoti Kulkarni 0 Sangli 62 0 0 0 0 0 416
5469 Meera Katti 0 Sangli 60 60 60 60 60 0 594
5471 Revati Puranik 0 Sangli 0 62 60 0 0 0 240
5472 Jyoti Devdhar 0 Sangli 85 0 0 83 0 0 564
5473 Savita Puranik 0 Sangli 36 45 0 40 45 0 404
5475 Vaishali Tamhankar 0 Sangli 0 0 0 60 60 0 482
5476 Saroj Diwakar Ghotikar 65 Kasarwadi, Pune 62 0 0 0 0 0 583
5477 Prabhavati Malpavi 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 0
5478 Anjali Chate 0 Sangli 350 0 0 62 170 0 1873
5479 Aparna Gawai 0 Sangli 62 62 60 62 115 0 698
5480 Vandana Kale 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 50
5482 Sujata Chhatre 0 Sangli 108 0 30 108 108 0 872
5484 Uma Deshpande 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 100
5486 Sulabha Kulkarni 0 Sangli 66 62 60 62 60 0 611
5487 Sheela Mhaiskar 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 0
5488 Priyanvada Godbole 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 70
5489 Padmaja Kelkar 0 Sangli 0 28 0 28 30 0 315
5490 Pratibha Barve 0 Sangli 62 31 60 62 60 0 531
5492 Sudnyani Mhaiskar 0 Sangli 0 30 30 31 0 0 416
5493 Vinaya Kale 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 261
5494 Manjusha Athavale 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 133
5495 Sushma Govande 0 Sangli 100 0 0 0 0 0 212
5496 Harshal kulkarni 0 Roorkee, Uttarakhand 0 0 0 0 396 0 686
5497 Narayan Kulkarni 0 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0
5499 Rohini Joshi 0 Sangli 62 0 0 0 0 0 424
5500 Kavita Shirwad 0 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0
5501 Veena Moreshwar Kate 67 Dombivli East 0 0 0 62 60 0 122
5502 Sushila Kulkarni 0 Rui 52 0 0 62 60 0 536
5503 Madhavi Ranade 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 124
5504 Madhuri Kulkarni 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 0
5505 Sujata Kelkar 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 31
5506 Medha Athavale 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 31
5512 Vasanti Pawar 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 0
5522 Jayashree Ashtekar 65 Kolhapur 62 0 0 62 0 0 488
5523 Vinaya Maydev 71 Talegav 0 0 0 0 62 0 509
5524 Vijay Maydev 75 Talegav 0 0 0 0 0 0 0
5526 Mangala Kulkarni 65 Belgaum 0 0 0 0 0 0 0
5527 Amruta Haladikar 52 Miami, USA 0 0 0 0 0 0 362
5528 Oak Guruji 73 Dombivali 62 0 0 0 0 0 360
5529 Rukmini Kulkarni 68 Kurduwadi 0 0 0 0 0 0 0
5530 Nilima Kausadikar 58 Parabhani 0 0 0 60 0 0 422
5531 Nalini Vagholkar 66 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0
5532 Vinita Bal 58 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0
5533 C. V. Saraswati 71 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0
5535 Ramkrishna C. V. S. 45 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0
5536 Sumati Awate 62 Tuljapur 0 0 0 0 0 0 0
5537 Saraswati Kulkarni 75 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5538 Ramchandra Phule 0 Nag 230 0 0 0 180 0 885
5539 Maya Phule 0 Nagpur 62 0 0 0 162 0 593
5540 Prajakta Gunjan 33 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5541 Vijaya Ladhe 55 Erandol 0 0 0 0 0 0 0
5542 Seeta Dayama 75 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
5543 MRS SWATI SUNIL VAZURKAR 45 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0
5544 Sonali Bhutada 27 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
5545 Chhaya Dorlikar 60 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0
5546 Anupama Chandurkar 58 Sangli 0 0 0 0 0 0 134
5547 Vidya Ghalsasi 63 Kolhapur 124 0 0 0 0 0 506
5548 MRS SNEHAL UDAY JOSHI 50 SANGLI 0 0 0 0 0 0 0
5550 Dr. Vijaykumar Kulkarni 73 Sangli 62 0 0 62 0 0 587
5551 Vidya Kulkarni 66 Sangli 77 0 0 95 0 0 676
5554 Digambar Khire 97 Sangli 93 0 0 62 0 0 1031
5555 Surekha Nerlekar 58 Sangli 0 0 0 0 0 0 0
5556 Prakash Kulkarni 55 Sangli 0 0 0 0 0 0 106
5557 Nalini Godbole 71 Sangli 0 0 60 0 0 0 60
5558 Shashikala Shingare 72 Sangli 0 0 0 0 0 0 0
5559 Smita Godbole 64 Sangli 0 0 0 0 0 0 150
5560 Sadashiv Godbole 76 Sangli 0 0 0 0 0 0 0
5564 Premila Kulkarni 68 Kasarwadi, Pune 150 150 0 190 0 0 1259
5566 Madhuri Mohan rao Kulkarni (Yes shikar) 45 Osmanabad 60 0 0 62 60 0 544
5567 Rashmi R Deshpande 49 Sankeshwar 34 0 60 32 0 0 366
5568 Mrs. Surekha S. Agashe 73 Borivali, Mumbai 0 0 0 0 0 0 236
5569 Swati Pradyumna Kulkarni 48 Bead 0 0 0 0 0 0 0
5570 Dr. Mrs. Sudha Avinash Navathe 65 Baroda, Gujarat 0 0 0 0 0 0 0
5572 Sanika Shripad Ponkshe 19 Miraj 0 0 0 0 0 0 79
5573 Mrs. Sumedha Sanjay Deshpande 48 Thane 0 0 0 0 0 0 0
5574 Arunkumar Ramkrishna Nimkar 61 Nashik 0 0 0 0 0 0 0
5575 Sou. Sadhana Kamalakar 0 Miraj 299 0 0 0 0 0 1322
5576 Deepa Shegunshi 62 Miraj 40 0 0 0 0 0 228
5577 Mrs. Sumedha M. Joshi 50 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5578 Seema Prasad Shivkamat 52 Solapur 0 0 0 0 0 0 0
5579 Rajani Sudhakar Nalgirkar 62 Vashi, Navi Mumbai 62 62 60 62 60 0 668
5580 Mrs Pratibha Gurav 64 Miraj 30 0 0 0 0 0 60
5582 Shri Sanjay Rajinikanth Deshpande 51 Thane 0 0 0 0 0 0 0
5583 Mrs Priyanvada Joshi 66 Miraj 67 0 0 62 0 0 385
5584 Sou. Shital Danekar 65 Miraj 62 0 0 60 0 0 484
5585 Sou. Saroj hargapure 65 Miraj 62 0 0 60 0 0 424
5586 Sou. Shashipriya Pandit 64 Miraj 0 0 0 0 0 0 0
5587 Miss. Harshada Sanjay Swami 63 Miraj 0 0 0 0 0 0 0
5588 Smt. Radhika Pandit 66 Miraj 65 0 0 60 0 0 485
5590 Sarika Rajendra Sonaje 47 Nashik 0 0 0 62 0 0 412
5593 Mrs. Manasi Kulkarni 48 Malshiras 0 0 0 0 0 0 233
5594 Ujjwal Joshi 63 Solapur 0 0 109 0 0 0 368
5595 Ashvini Kulkarni 60 Solapur 0 0 90 0 0 0 482
5596 Prabhavati Kulkarni 63 Savargaon 62 0 0 0 0 0 424
5597 Jaydevi Mane 36 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 98
5598 Archana Shinde 33 Pandharpur 0 0 0 0 0 0 50
5599 Jyotsna Jorapurkar 61 Solapur 0 0 60 0 0 0 422
5604 Dhanashree Dhanjay Sambare 68 Nagpur 50 0 0 0 0 0 348
5605 Neelima Tembhekar 59 Nagpur 78 0 0 0 0 0 466
5606 Sugandha Jagadale 67 Nagpur 0 0 0 0 0 0 7
5607 Vaibhav Kanekar 21 Nagpur 31 0 0 0 0 0 198
5608 Madhusudan Kanade 75 Nagpur 31 0 0 0 0 0 271
5609 MRS SHUBHANGI PARANJAPE 73 VILEPARLE, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0
5610 MRS VAISHALI V KULKARNI 54 SANKESHAWAR 25 0 0 20 0 25 255
5611 MRS JAISHREE GIRISH THUSE 52 Dombivali 0 0 0 0 0 0 238
5612 Mrs. Nita S. Karmarkar 70 Bead 0 0 0 0 0 0 0
5613 MRS VIDYA MUKUND BARBIND 52 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
5614 MRS SADHANA MAHENDRA TANK 63 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
5615 VINAYAK LIMAYE 73 BORIVALI, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 430
5617 MANGALA RENUKE 72 BANDEAU 108 117 180 186 0 0 1176
5618 Mrs. Jyoti Vinayak Shivarkar 63 Pune 62 31 30 31 0 0 470
5619 MANGALA RAVINDRA NATEKAR 67 BELGAUM 62 212 186 62 195 0 1423
5622 Jaya Nakade 51 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0
5623 MRS.CHITRA BALRAJ KHAIR 45 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0
5624 MRS.VIJAYA BRAMHAPURKAR 72 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0
5626 Ashok Dixit 75 Guhagar 62 62 60 62 0 0 606
5627 Vasant Sagade 60 Pune 62 0 0 0 0 0 424
5628 Anjali Shreedhar Kulkarni 53 Aundh (Pune) 0 0 0 0 0 0 0
5630 Sucheta Sunil Modak 62 Pune 62 0 0 62 0 0 486
5631 Mukund Shreedhar Kulkarni 72 Pune 62 62 60 62 0 0 608
5632 Bhagwat Gajanan Joshi 55 Pune 62 62 60 0 62 0 596
5633 Roopali Anilrao Malwadkar 45 Parbhani 30 0 0 0 0 0 260
5634 Ashwini Sanjay Valse 45 PARBHANI 0 0 0 0 0 0 88
5635 Ayodhya koregaokar 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5636 Vaishali Upadhye 70 Titvala 0 0 0 0 0 0 240
5637 VARSHA PATIL 46 AKOLA 0 0 0 0 0 0 0
5638 MILIND KULKARNI 32 BARAMATI 0 0 0 0 0 0 0
5639 KULADIP PARIT 48 KARHAD 0 0 0 0 0 0 0
5640 MRS SAROJ JOSHI 50 VADODARA, GUJRAT 0 0 0 0 0 0 0
5641 NANDINI S DESAI 0 MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0
5642 AARTI KIRAN JADHAV 23 NASIK 0 0 0 0 0 0 382
5643 MRS SARALA RAMESHRAO PADMAWAR 61 YAVATMAL 0 0 0 0 0 0 0
5645 RADHA RAJESH VYAWAHARE 40 MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0
5646 VIDYA KULKARNI 60 NANDED 0 0 0 0 0 0 0
5647 Sou Kalpana Vasgdekar 36 Karad 0 0 0 0 0 0 0
5648 MRS.RENU VIJAY SAVJI 34 UDGIR 0 0 0 0 0 0 0
5651 Snehal Hemant Shete 43 Karad 0 0 0 0 0 0 62
5652 Vasudha Kulkarni 69 Batshi 0 0 0 0 0 0 62
5654 MRS SHOBHA VINOD DESHPANDE 65 BADLAPUR 0 0 0 0 0 0 247
5655 APURVA DALAL 0 BADLAPUR 108 0 0 0 0 0 612
5656 ISHWARJIT FAWDE 0 LATUR 0 0 0 0 0 0 0
5657 UJWALA PRAKASHRAO DESHPANDE 66 PARBHANI 0 0 0 0 0 0 0
5658 MRS NEETA GANES TULSI 45 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0
5659 SUREKHA BALASAHEB KULKARNI 50 BEED 0 0 0 0 0 0 0
5660 SHILPA MAHAJAN 34 JALGAON 0 0 0 0 0 0 0
5662 SWATI PRABHAKAR BENDALE 56 NASIK 52 0 0 20 30 0 315
5663 BALASAHEB V KULKARNI 75 BEED 0 0 0 0 0 0 36
5664 MRS KALPANA PRAKASH SHASTRI 0 SONPETH 0 0 0 0 0 0 0
5665 ANAND PARANJAPE 0 RATNAGIRI 0 0 0 0 0 0 28
5670 Sunita Sudhakar Date 70 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5671 Sunil Kulkarni 56 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
5672 Rajesh Gajanan Mandore 51 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
5674 Shubhada karmarkar 73 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
5677 Manish Waman Naik 45 Jogeshwari, Mumbai 0 0 0 0 0 0 82
5678 Sucheta Sattigeri 72 Sangli 0 0 0 0 0 0 60
5679 Mrs. Shubhangi Sheth 63 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5684 Mrs. Sandhya Girish Pakankar 51 Pune 30 20 20 22 14 0 366
5685 Sandhya Deolankar 52 Nashik 0 0 0 0 0 0 174
5686 Manisha Pokharkar 53 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 199
5697 Asawari Awinash Purandare 63 Wakad Pune 60 62 0 0 0 0 480
5699 Achyut Bhaucharya Joshi 81 Aurangabad 62 62 60 62 0 0 658
5700 Mrs. Viniti Subhedar 33 Chinchwad Pune 0 0 0 0 0 0 30
5701 Shekhar Krishna Oke 63 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5702 Shekhar Krishna Oke 63 Pune 0 0 0 0 0 0 458
5706 Purushottam Annacharya Joshi 66 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 307
5707 Hemant narayanrao deshmukh 60 Parbhani 115 0 0 60 0 0 477
5708 Radhika Vrushabh Shirke 39 Badlapur 0 0 0 0 0 0 0
5712 vishvas joshi 69 pune 0 0 0 0 0 0 0
5713 shubhada chitamani patvardhan 68 pune 0 0 0 0 0 0 0
5715 suniti vijay mone 60 kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
5718 charoshila dinkar kulkarni 0 nandura 0 0 0 0 0 0 0
5719 vrushali vinod apte 0 solapur 0 0 0 0 0 0 400
5720 tejasvini kulkarni 0 na 0 0 0 0 0 0 0
5721 aruna santosh kashid 0 kurdavadi 0 0 0 0 0 0 0
5722 ABHIJEET AMRUT PAWAR 33 BELGAVI 0 0 0 0 0 0 0
5723 narhar kagalkar 0 jeyshingpur 0 0 0 0 0 0 0
5726 MRS ANJALI UMAKANTRAO KULKARNI 52 PARBHANI 0 0 0 0 0 0 62
5727 radhika kulkarni 0 barshi 0 0 0 0 0 0 0
5728 mira dikshit 0 barshi 82 0 0 0 0 0 362
5729 sunanda dhananjay kulkarni 62 barshi 0 0 0 0 0 0 46
5730 SHRIKANT GOVINDRAO DESHMUKH 63 PARBHANI 62 0 0 0 0 0 424
5731 sushma girish keskar 62 barshi 0 0 0 0 0 0 80
5732 ashvini anil nalkar 62 barshi 0 0 0 0 0 0 0
5734 MRS SULABHA SHRIKANTRAO DESHMUKH 54 PARBHANI 62 0 0 62 0 0 486
5735 bharti bhaskar kulkarni 29 barshi 62 0 85 62 0 0 389
5736 sharyu shamrao kulkarni 0 pandharpur 0 0 0 0 0 0 0
5738 shweta vinayak paricharak 0 pandharpur 0 0 0 0 0 0 0
5740 Alka S. Vibhute 60 Barshi 0 0 0 0 0 0 118
5741 sandhya nadkumar shirshikar 0 solapur 42 0 0 0 0 0 329
5742 SAKHARAM VITTHAL BORSE 0 KALYAN 110 0 0 0 0 0 537
5743 minal milind vedhya 53 solapur 0 148 130 0 0 0 813
5744 shakuntala madhukar datte 63 solapur 0 0 60 0 0 0 240
5745 ashvini arvind kulkarni 59 solapur 0 0 0 0 0 0 38
5746 sujata vijay rajpurohit 68 solapur 0 0 0 0 0 0 0
5747 shella shirish mahamuni 50 solapur 0 0 0 0 0 0 0
5748 JAIMANY A NAIDU 67 NAGPUR 62 58 30 32 0 0 524
5749 JAILUXMI V MUDALIYAR 63 NAGPUR 62 32 62 62 0 62 699
5750 VIJAYANTI C MUDALIAR 61 NAGPUR 31 32 30 15 0 0 333
5751 Mrs Kavita Rajesh Jagtap 42 Nashik 0 0 0 0 0 0 0
5752 RANJANA NARAYAN MOTIWALE 60 Dombivali 50 50 50 50 0 0 426
5753 SUREKHA CHOUDHARI 63 DELHI 108 0 0 0 0 0 700
5754 RANJANA M KOLTE 63 MUMBAI 108 0 0 0 0 0 648
5755 kavita pramod khandekar 64 pune 0 0 0 0 0 0 0
5756 shubhada tapasvi 70 mumbai 0 0 0 0 0 0 0
5757 vivek upadhye 65 mumbai 0 0 0 0 0 0 0
5758 BONITA Y MEHATE 46 JALGAON 0 0 0 0 0 0 180
5759 LAKSHIMINARAYAN BHAJNI MANDAL 67 RAYGAD 0 0 0 932 910 0 7034
5760 UJAWALA S PATIL 45 JALGAON 0 0 0 0 0 0 118
5761 SHRIRAM BHAJNI MANDAL 66 PANVEL 0 0 0 0 0 0 3880
5762 Sneha Waychalkar 60 Solapur 0 0 0 0 0 0 0
5763 S.M. BALSHIKAR 75 pune 0 0 0 0 0 0 0
5764 Saroj Naik 53 Vashi 0 0 0 0 0 0 0
5766 C. Y. Amlekar 67 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5767 sadhana anil kulkarni 54 latur 0 0 0 0 0 0 0
5768 Meena Deshpande 55 Ambejogai 0 0 0 0 0 0 649
5769 Sharad Balwant Sathe 72 Nashik 62 62 60 62 0 0 608
5770 sushila rangrao baykar 48 satara 0 0 0 0 0 0 65
5771 Veena Pathak 60 Indeeranagar 0 0 0 0 0 0 0
5774 kusum tukaram bhadgave 65 satara 0 0 0 0 0 0 136
5775 saroj kulkarni 32 na 0 0 0 0 0 0 0
5776 Savita Sirashikar 69 Sangli 62 0 0 62 60 0 356
5777 narendra lakshamanrao kalyani 78 latur 0 0 0 0 0 0 0
5778 pratima ghyneshwar najare 48 solapur 0 0 0 0 0 0 0
5779 Vanamala Ulhasrao Chitnis 50 Degalur 0 0 0 0 0 0 158
5780 nagar ghante 68 solapur 0 0 0 0 0 0 118
5781 poonam k. bhandare 40 solapur 0 0 0 0 0 0 118
5782 Vasudha Mule 63 Alibaug 0 0 0 0 0 0 0
5783 sunita vatve 67 miraj 0 0 0 50 28 0 258
5787 devyani shendgae 66 solapur 155 0 0 0 0 0 1060
5788 Rekha Kantaram Thite 0 Pune 0 0 74 86 0 0 533
5789 Sandeep Sodage 0 Kolhapur 0 0 0 0 0 0 0
5790 Anuja Ganesh Kulkarni 53 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5791 Suvarna Sudarshan Bhore 58 Nanded 0 0 0 0 0 0 0
5792 Sachin Kanhere 42 Ratnagiri 0 0 0 0 0 0 0
5793 Hema Ganesh Pawar 45 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5794 Pritam Dwivedi 27 N. A. 0 0 0 0 0 0 0
5795 Mayuri Amit Vibhandik 32 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5796 Savita Mahesh Chavan 38 Alibaug 0 0 0 0 0 0 0
5797 Ujwala Mahukar Deshmukh 60 Amravati 62 0 0 0 0 0 304
5798 Prachi Prakash Ganoo 0 Nashik 0 0 0 0 0 0 362
5799 Vaishnavi Ajit Bidarkar 18 Jalna 0 0 0 0 0 0 0
5800 namrata n. borade 47 thane 0 0 0 0 0 0 0
5801 Manisha Vijayrao Vaidya 40 Parabhani 0 0 0 0 0 0 0
5802 bhalchandra purshottam tilak 74 pune 0 0 0 0 0 0 0
5803 Shilpa Varvandkar 67 Raipur 0 0 0 0 0 0 0
5804 ragunath k. deshpande 73 phaltan 0 0 0 0 0 0 0
5805 Ramling Vitthalrao Awantkar 60 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5806 sumedha r. deshpande 67 phaltan 0 0 0 0 0 0 0
5807 ujvala k. patil 61 nashik 0 0 0 0 0 0 0
5808 SMT.PRACHITI MANGOLI 48 BENGALURU 0 0 0 0 0 0 0
5810 Suman Deshpande 70 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
5811 Lata Prakash Padvalkar 65 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
5812 Chandrakant Koshalkar 74 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
5815 Mangala Pandit Sant 63 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0
5816 smita madan 49 mumbai 0 0 0 0 0 0 0
5817 jayshree ramchandra vaidhay 63 solapur 0 0 0 0 0 0 0
5819 shirish jadhav 0 mumbai 0 0 0 0 0 0 0
5820 madhavacharya jhagirdar 0 gulbaarg 0 0 0 0 0 0 0
5821 Supriya Sardesai 49 Ratnagiri 62 0 0 0 0 0 296
5824 Manjusha vinod Bangali 64 Thane 28 0 0 31 30 0 234
5829 PADMAJA SAOJI 52 BULDHANA 0 0 0 0 0 0 0
5830 Ramesh kulkarni 70 Ichalkaranji 62 78 146 156 168 0 956
5833 GHSANSHYAM JADHAV 40 NASIK 0 0 0 0 0 0 0
5834 SHEETAL WALVE 28 NASIK 0 0 0 0 0 0 0
5835 Anita Shelke 41 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
5839 DINESH PRABHAKAR HADAWALE 32 NAVI MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0
5840 KAVITA JOSHI 64 JALGAON 133 0 0 88 0 0 636
5841 VAISHALI PARVEKAR 29 PARBHANI 0 0 0 0 0 0 0
5842 Sri Krishna Temple Trust 100 Borivali, Mumbai 300 0 0 401 0 0 3231
5844 ARCHANA GHANSHYAM JADHAV 36 NASIK 0 0 0 0 0 0 0
5845 PRADEEP GORE 62 BADLAPUR 0 0 0 0 0 0 362
5846 ANUYA GORE 60 BADLAPUR 0 0 0 0 62 0 424
5847 SWATI GIRISH DEODHAR 43 AKOLA 0 0 0 0 0 0 0
5848 SANJAY DESHMUKH 0 AHAMADNAGAR 0 0 0 0 0 0 0
5849 SHANTA RAMESH PARVEKAR 69 PARBHANI 0 0 0 0 0 0 0
5850 GIRISH MADHUSUDAN DEODHAR 51 AKOLA 0 0 0 0 0 0 0
5851 LEELA LOKAPALLI 75 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
5852 SARANG GIRISH DEODHAR 20 AKOLA 0 0 0 0 0 0 0
5853 SHARADA PRAMOD NAIK 60 MAHARASHTRA 0 0 0 62 0 0 424
5855 SWATI GOKHALE 45 MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0
5856 Sou Anjali Joshi 45 Degloor 0 0 0 0 0 0 0
5857 SUNITA JOSHI 0 MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0
5858 SAMEER TITKARE 39 NASIK 0 0 0 0 0 0 0
5859 MRS MADHUMATI PRAMOD DESHPANDE 39 SANKESHAWAR 62 62 60 62 54 0 662
5860 MRS KIRAN TALOKAR 55 MAHARASHTRA 62 62 60 62 0 55 655
5861 Deepak bhandarkar 45 Malegaon 0 0 0 0 0 0 0
5864 SUDHIR WAMANRAO SHRIWASKAR 65 NAGPUR 60 62 60 62 0 60 716
5867 SHYAM V TALOKAR 64 NAGPUR 62 61 60 62 0 52 642
5868 MADHUKARRAO SURPATNE 69 NAGPUR 57 46 47 44 0 46 657
5869 VINITA JOSHI 54 DOMBIVLI 0 0 0 0 0 0 182
5871 JAYA KULKARNI 58 SANKESHAWAR 45 0 0 120 50 50 684
5872 Aparna Ratan Kadam 44 Shiroli Pulachi 0 0 0 0 108 0 780
5874 PADMA DIWALKAR 66 NANDED 0 0 0 0 0 0 62
5875 GANESH MANIKRAO SADAVARTE 0 JAWALA 0 0 0 0 0 0 0
5876 NILIMA KOPARKAR 0 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
5877 SHUCHITA SHANTNOO JOSHI 0 AKOLA 0 0 0 0 0 0 0
5878 JYOTI JOSHI 0 BULDHANA 0 0 0 0 0 0 104
5879 PANDURANG MASARE 0 JALNA 0 0 0 0 0 0 0
5881 MRS RAJANI AWADHUT JOSHI 75 PUNE 96 0 0 0 0 0 579
5882 MRS ROHINI VIJAY BHATE 42 VADODARA, GUJRAT 0 0 0 0 0 0 0
5883 DIPAK GURAV 45 LALBAG, MUMBAI 0 0 0 0 0 0 0
5884 SNEHALATA K MALAKATTI 45 SANKESHAWAR 0 0 0 0 0 0 0
5886 VARSHA ASHOK AAGASHE 58 AHAMADNAGAR 0 0 0 0 0 0 139
5887 SUHAS PATWARDHAN 0 MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0
5888 PRADNYA KALE 0 AKOLA 0 0 0 0 0 0 0
5890 SHALAKA SUBHASH REDIJ 61 PUNE 131 0 0 0 0 0 432
5891 SANJAY MARUTI SARAWADE 50 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
5892 KAVITA PAI 56 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
5893 JAYANT ITOLIKAR 62 PARBHANI 0 0 0 0 0 0 0
5894 MRS REETA SHARADCHANDRA JAJU 65 GURUGRAM 75 90 60 62 90 0 800
5895 PUSHPA JALTARE 64 NASIK 0 0 0 0 0 0 0
5897 DHANANAJAY JOSHI 40 ANN ARBOR 401 401 401 601 501 0 4651
5898 GILDA RAMBILAS BASTIRAM 68 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0
5899 VIJAY M ALKAPURKAR 0 AKOLA 0 0 0 0 0 0 0
5900 ARUN CHAPORKAE 71 AKOLA 0 0 0 0 0 0 0
5902 Jyoti Prakash Ghodake 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5903 Dipali Yogesh Ghodke 40 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5905 Ramchandra Bhagvant Gaurkar 69 Barshi 58 0 0 0 0 0 263
5906 Pushpa Yashavant Bhole 63 Pune 0 0 0 0 0 0 60
5907 Yashavant Ramdas Bhole 65 Pune 0 0 0 0 0 0 60
5908 Deepa Shriram Ranade 70 Pune 108 210 0 226 0 189 1474
5910 Anjali Kuber 50 Dahiwadi, Satara 0 0 0 0 0 0 0
5911 Chaitrali Kulkarni 42 Dahiwadi, Satara 0 0 0 0 0 0 0
5913 Anagha Datar 46 Wai 28 0 0 48 0 62 502
5914 Mangala Subhashrao Kulkarni 70 Ambajogai 0 0 0 0 0 0 228
5915 Suvarna Vinod Wadke 54 Pune 30 32 26 22 21 0 474
5916 Purushottam Laxman Agnihotri 66 Shirdi 0 60 120 60 60 0 586
5917 Ragini Shrikant Mahajan 42 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
5918 Madhuri Shrikant Kulkarni 43 Beed 0 0 0 0 0 0 30
5919 Archana Vasudeo Kulkarni 46 Sangli 0 0 0 0 0 0 76
5921 Vandana Dattatray Kudalkar 47 Sangli 0 0 0 0 0 0 270
5923 Deepti Pandit 52 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
5924 Lata Savadi 62 Belapur 46 40 45 30 30 0 465
5926 Varsha Vinayak Kulkarni 49 Miraj 0 0 0 0 0 0 56
5928 Ujjwala Sunil Amrutkar 43 Nasik 64 0 0 31 0 0 446
5929 Manisha Mali 39 Sangli 0 0 0 0 0 0 30
5930 Raghavendra Krishna Bidarahalli 73 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5931 Vidya Vinay Kulkarni 64 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
5932 Vinod Krishnarao Parvati 57 Belgaon 0 0 0 0 0 0 0
5933 Vanishri Anvatti 62 Hubli 62 62 60 62 0 0 614
5934 smita Suhas phadke 68 Pune 108 0 0 62 0 0 500
5935 Tripura Manish Juvekar 35 Sangli 56 50 60 55 62 0 617
5936 Sangita Abhay Chikode 50 Miraj 0 0 0 0 0 0 0
5937 Radha Murlidhar Melkunde 71 Miraj 0 0 0 0 0 0 181
5938 Chitra Satish Karmarkar 61 Sangli 0 0 0 0 0 0 100
5939 Chetan Naik 51 Pune 55 0 0 0 0 0 416
5940 Amol Inamdar 42 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5941 Amita Deodatt Kulkarni 39 Sangli 0 0 0 0 0 0 107
5942 Vrinda Korhalkar 53 Ahmednagar 0 0 0 0 0 0 0
5943 Samidha Subhash Puranik 67 Jalgaon 248 0 0 0 0 0 1533
5944 B Dayanand Pai 63 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5945 Suvarna Milind Kaulgi 45 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5946 Sandhya Sanjay Avchat 50 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
5949 Chhaya Ashok Nimbalkar 53 Sangli 0 0 0 0 0 0 30
5950 Vaishali Sharad Paradkar 48 Kurundwad 0 0 0 0 0 0 0
5951 Vanita Sanjay Patki 52 Beed 0 0 0 0 0 0 0
5952 Smt kunda Ravindrn oke 75 Malyasia 120 120 120 125 120 0 1605
5955 Archana Rajendra Waman 38 Sangli 0 0 0 0 0 0 0
5956 Aradhya Pramod Kulkarni 5 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
5957 Shubhangi Sunil Khule 45 Beed 47 31 30 31 30 0 392
5958 Shobha Mahesh Patil 42 Sankeswar 0 0 0 0 0 0 62
5961 Shaila Appasaheb Shirkoli 54 Hukkeri 0 0 0 0 0 0 60
5963 Pratibha Anil Patankar 66 Thane 35 0 0 0 0 0 700
5964 Devashree Divakar Satam 29 Thane 0 0 0 0 0 0 0
5967 Govindrao B Kulkarni 71 Chandigarh 155 62 95 110 0 0 1267
5968 Mangalal Ghorpade 58 Ahmednagar 0 0 0 0 0 0 0
5969 Sunita Bhandari 54 Jalgaon 50 30 0 0 0 0 366
5970 Bhakti Rajendra Joshi 38 Beed 0 0 0 0 0 0 0
5971 Meera Chaudhari 72 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
5973 M V Khamgaonkar 50 Solapur 0 0 0 0 0 0 118
5974 Anil Vasudeo Patankar 74 Thane 28 0 0 0 0 0 208
5975 Vandana Ganesh Auti 0 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0
5976 Mandar Arvind Bhave 0 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0
5980 Archana Ashok Chitnis 0 Satara 0 0 0 0 0 0 116
5981 Lata Balasaheb Dhanorkar 0 Parbhani 0 0 0 0 0 0 56
5982 Komal Gutal 0 Solapur 0 0 0 0 0 0 273
5983 Arati Arun Kane 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 0
5984 Pralhad Shivprasad Bhamable 0 Parbhani 0 0 0 0 0 0 0
5985 Neelima D Joshi 0 Pune 0 0 0 0 0 0 0
5986 Kalpana Vilas Gaikwad 0 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
5988 Balkrishna Ramchandra Kulkarni 0 Miraj 0 0 0 0 0 0 0
5989 Umesh Kulkarni 0 Bhayandar,Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
5991 Sandhya Deepak Anturkar 56 Nasik 62 62 60 93 90 0 969
5992 Anjana Uddhav Ghungurde 56 Solapur 0 0 0 0 0 0 364
5996 Mangal Pimpalnerkar 0 Pune 0 0 0 0 0 0 62
5997 Prabha Toro 0 Sankeswar 0 0 0 0 0 0 317
5998 Sunil Rajaram Ramdasi 0 Karad 0 0 0 0 0 0 0
5999 Sandhya Bahegavankar 0 Beed 0 0 0 0 0 0 0
6002 Shaila Shrinivas Barve 0 Pune 108 102 0 0 0 0 704
6003 Gajanan Birje 35 Ratnagiri 0 0 0 0 0 0 0
6004 Varsha Kulkarni 48 Alibaug 0 0 0 0 0 0 0
6005 Surekha Dark 42 Aurangabad 54 0 0 0 0 0 290
6006 Mohan Sonavane 34 Pune 0 0 0 0 0 0 0
6007 Vaishali Sathe 67 Mahim,Mumbai 111 111 0 0 0 0 903
6008 Asmita Arun Dandekar 52 Alibaug 56 60 50 50 40 0 610
6009 Radhika Khavaskhan 52 Alibaug 45 30 40 60 60 0 295
6010 Asha Devidas Kulkarni 57 Parbhani 52 0 0 5050 0 0 5404
6011 Suvarna Arvind Paralkar 68 Dadar,Mumbai 40 0 0 30 0 0 372
6012 Sunanda Dabade 59 Bangalore 93 93 90 93 88 0 1036
6014 Aruna Nandkumar Paradkar 63 Chinchwad, Pune 0 0 0 0 0 0 197
6015 Shrikant Vaze 64 Indore 0 0 0 0 0 0 0
6016 Ujjwala S Bhole 48 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 0
6018 Shubhada Mungi 65 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 364
6019 Sunita Malharrao Devale 54 Barshi 0 0 0 0 0 0 118
6020 Madhuri Padmakar Jangale 47 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0
6021 Jyanti Ajay Nighoskar 46 Alibaug 88 82 54 60 182 0 806
6022 Shashikala Kale 64 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
6023 Shobha Uday Joshi 62 Alibaug 50 50 25 0 30 0 155
6025 Mayuri Ramakant Shrikant 34 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
6026 Nanda Vishnath Katkamwar 60 Parbhani 0 0 0 0 0 0 236
6027 MRS YOGINI SHYAM ABHYANKAR 69 SOLAPUR 0 0 0 0 0 0 62
6028 Sushila Vitthal Motarwar 58 Nanded 0 0 0 0 0 0 236
6029 Sumitra Joshi 67 Nanded 0 0 0 0 0 0 0
6030 Asha Kailas Joshi 45 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
6031 ASHA D KULKARNI 64 WARJE, PUNE 0 0 0 0 0 0 0
6032 Sudha H Dabade 52 Bangalore 0 0 0 0 0 0 0
6033 ASHOK K DESHMUKH 71 JALNA 0 0 0 0 0 0 0
6034 Janhavi Joshi 42 Nanded 0 0 0 0 0 0 118
6035 SUPRIYA SUDHAKAR BHAGWAT 55 DOMBIVLI 0 0 0 0 0 0 0
6036 MRS ROHINI SHRIKANT GONDHALEKAR 55 AKOLA 0 0 0 0 0 0 0
6041 MRS SEEMA CHANDRASHEKHAR PATIL 50 NASIK 0 0 0 0 0 0 0
6043 Bhagyashri Dahivelkar 45 Nasik 0 0 0 0 0 0 0
6044 Ramesh N Bang 55 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
6046 MRS ANKITA ABHILASH DIWEKAR 27 AKOLA 0 0 0 0 0 0 0
6047 Vasundhara Rohit Deshmukh 31 Aurangabad 0 0 0 52 0 0 306
6049 Madhavi Nilkant Kulkarni 63 Thane 62 0 0 62 0 0 452
6050 Kalyani Uday Joshi 61 Alibaug 150 0 0 40 40 0 470
6055 AVINASH VITTAL KULKARNI 65 PANDHARPUR 0 0 0 0 0 0 470
6057 MRS PRIYA ANANT RISBUD 59 PUNE 62 0 0 65 0 0 487
6059 Nilkant Panditrao Kulkarni 69 Thane 62 0 0 62 0 0 498
6060 P Laxmi Ramasundari 60 malad mumbai 151 0 0 0 0 0 571
6064 Veena Jayant Desai 48 Miraj 0 0 0 0 0 0 362
6065 Anjali Avinash Mehendale 63 Pune 0 0 0 0 0 0 0
6068 Shashank Chitale 58 Nagpur 0 0 0 0 0 0 0
6069 Vidya Chitale 53 Nagpur 60 0 0 60 0 0 240
6070 Jayashri Joshi 74 Nagpur 108 0 0 124 0 0 614
6072 Dr. Nina Modak 54 Nagpur 0 0 0 0 0 0 30
6073 Mrs. Smita Kelkar 54 Chinchwad, Pune 0 0 0 0 0 0 40
6074 Padma Soman 74 Nagpur 62 0 0 62 0 0 486
6075 Mangala Athavale 61 Boisar 62 0 0 0 0 0 183
6077 MRS MUKTA V ALBAL 0 PUNE 0 0 0 0 0 0 0
6080 MRS SMITA KASHINATH WADER 51 SANKESHAWAR 64 62 60 62 60 0 678
6081 Madhuri Gharpure 58 Sangli 65 90 270 130 85 0 1424
6082 Revati Joshi 48 Pune 62 0 0 0 0 0 412
6083 VINID SOMESHANKAR SWAMI 53 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0
6084 Pravin Vasant Sardeshmukh 0 Latur 0 0 0 0 0 0 0
6086 Prajakta Sardeshmukh 0 Latur 0 0 0 0 0 0 296
6087 Mukund Bodwadkar 65 Pune 0 0 0 0 0 0 0
6089 SUNDARRAO DAITHANKAR 73 PARBHANI 108 0 0 0 151 0 709
6090 Lata Bharambe 58 Jalgaon 0 0 0 0 0 0 56
6091 Vinita Joshi 58 N. A. 0 0 0 0 0 0 0
6092 Suvarna Bhandari 68 Thane 0 0 0 0 0 0 0
6093 KIRTI MADHUKAR MATHEKAR 63 MAHARASHTRA 0 0 0 0 0 0 0
6094 Suhasini Deshpande 63 Dombivali 0 0 0 0 0 0 0
6096 JAYANT SHIVASHANKAR DIXIT 65 NASIK 0 0 0 0 0 0 132
6097 Raju Vitthal Mogal 49 Nashik 0 0 0 0 0 0 0
6098 SACHIN AWTI 35 NASIK 0 0 0 157 0 0 157
6099 MRS VIDYA LULE 80 NAGPUR 108 0 0 120 0 0 644
6100 Anjali Gayali 58 Solapur 0 0 0 0 0 0 118
6102 Gayatri Kulkarni 28 Pune 0 0 0 0 0 0 0
6103 Vimal Khambekar 70 Shrirampur 0 0 0 0 0 0 707
6104 SUSHMA DESHPANDE 54 AURANGABAD 0 0 0 0 0 0 0
6105 Rashmi Kulkarni 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 122
6106 Ramesh Kulkarni 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 122
6107 Sulabha Natu 0 Sangli 0 0 0 0 0 0 284
6108 Varsha Kulkarni 45 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
6109 MRS JYOTI ANIL MANVATKAR 0 PARBHANI 0 0 0 0 0 0 0
6110 Nalini Mine 76 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
6111 Sandhya Bapat 0 Satara 0 0 0 0 0 0 6
6112 Vandana Tawade 57 Mumbai 0 0 0 0 0 0 0
6113 Madhuri Khare 60 Dombivli 0 0 0 0 0 0 0
6114 Madhuri Rajesh Butole 47 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
6115 Surekha Pramod Patait 51 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
6116 Gitatai Ghorpade 58 Pune 0 0 0 0 0 0 0
6118 Sumedha Makarand Jawalgekar 45 Kalyan 0 0 0 0 0 0 0
6119 Shubhada Joshi 74 Shrivardhan 155 155 155 155 0 0 1391
6120 Veena Nadgir 64 Talegav 0 0 0 0 0 0 0
6121 Surekha Phadke 62 Pune 0 0 0 0 0 0 0
6122 Revati Kiran Takalkar 46 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
6123 Sumitra Rajaram Waychal 72 Pune 0 0 0 0 0 0 0
6124 Priyanka Gokhale 52 Sangli 62 0 0 0 180 0 544
6125 Urmila Soman 66 Mumbai 0 0 0 0 0 0 62
6126 Neha Ranade 48 Alibaug 0 0 0 0 0 0 0
6127 Vidya Ghanekar 64 Pune 0 0 0 0 0 0 0
6128 Shivani Kelkar 46 Thane 0 0 0 0 0 0 0
6129 Sugandha Babbe 40 Pune 0 0 0 0 0 0 0
6130 Varsha Chitale 41 Pune 0 0 0 0 0 0 0
6131 Pallavi Mate 67 Pune 62 62 0 0 0 0 486
6132 ASAWARI EDKE 47 Nashik 0 0 0 0 120 0 698
6133 Sayali Joshi 51 nasik 61 0 0 25 0 0 208
6134 Sushila Gokhale 70 Miraj 0 0 0 0 0 0 0
6136 Sarita Kulkarni 54 Thane 0 0 0 0 0 0 0
6137 Manisha Bhavarathi 70 Solapur 0 0 0 0 0 0 118
6140 Vidya Dnyaneshwar Khomne 37 Aurangabad 0 0 0 0 0 0 0
6141 Devdatt Joshi 0 Pune 499 0 0 0 0 0 1519
6142 Usha Joshi 60 Badanapur 0 0 0 0 0 0 0
6143 Indu B Deshmukh 76 Aurangabad 62 0 0 0 0 0 386
6144 Maya Puntambekar 0 New Panvel 0 0 0 0 0 0 362
6145 Rohini Nagnath Kamatkar 52 Pune 0 0 0 0 0 0 0
6146 Jayashri Vaidya 68 Pune 0 0 0 0 0 0 0
6147 Jayashree Ramesh Patil 37 Pune